Skip to main content

Full text of "Skånska nationen 1833-1889"

See other formats


Go ogle 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . google . com/ 


Ldu^. sue . /o. tt. 


Tk gi]t of 


J. Warren 


C HARVARD COLLEGE LIBRARY^ 


Digitized by 


Google 


Digitized by 


Google 


SKANSKA NATIONEN 

1833-1889 


filOGRAFISKA OCH 6ENEAL0GISKA ANTECKNIN6AR 


AF 


OARL SJOSTROM 

8TA.08FOODB I LUND 


LUND 1904 
B. HALM8Tb6M8 boktrtcebri 


i 

I 


Digitized by 


Digitized by 


Google 


Fdretal. 


I de recensioner, som varit synliga i pressen rorande forf.s tidi- 
gare arbeten, „Sk&nska nationen 1682— 1832'* och „Blekingska nationen 
1697—1900*', bar namnts att dessa afven inneh&llit tidsbilder och kultur- 
drag frin g&ngna tider. Med den bok, som nu foreligger, torde en ny 
synpunkt gdra sig gallande. . Den tid, som bar omhandlas, &ren 1833— 
1889, ligger f5r nara vkr egen f5r att n&gra nkulturbilder** skulle kunna 
i afeevird mkn meddelas. Afven hvad ang&r befbrdringsdata och andra 
matrikeluppgifter bafva nya fSrh&Uanden intridt De senaste &rtiondena 
hafva nemligen frambragt en mangd kalendrar ocb matriklar f5r olika 
stater och k&rer. S&dana Annas nu f5r universiteten, adeln, stiften, Ifl- 
karne, justitiestaten, apotekarne, publicisterna, landstaten m. fl. Dessutom 
hafva utgifvits slSgtbdcker «ocb slSgtmonografler, o. s. v. Fdr att ej alltfdr 
mycket 6ka bokens omf&ng bar det derfSr i allmanbet fimnits limpligt 
att s& mycket som mSjligt fSrkorta de i s&dana arbeten redan upptagna 
personemas tjenstefdrteckningar, utesluta deras tryckta skrifter, deras bam, 
m. m. Detta bedes sarskildt iakttaget, sA att fSrtegenhet hlraf ej mk be- 
traktas som en brist. Pk slagtupplysningar bar lagts sarskild vigt. F5r 
manga sldgter Annas redan i tbrtis tidigare arbeten genealogiska utred- 
ningar. Dessa upprepas icke bSr, s&vida ej vigtigg tillagg krftft en ny 
dfversigt. 

Under 1840-talet ocb borjan af 1850-talet fdrekom ett sarskildt 
slags „studenter", som ej aflagt studentexamen, nemligen de s. k. „exam- 
nandi** och „preliminarister''. Dessa hade f&tt till&telse att inskrifvas vid 
universitetet och i nationema. M&ngg af dem aflade aldrig fiillstandig 
studentexamen, men dk de infSrts i nationens album bland de dfHga, 
hafva de ej kunnat bar uteslutas. 

De hvilka aflagt fllosoflska Ikkultetens hdgsta lardomsprof f& i bo- 
ken benamningen magistrar till och med 1862 &rs promotion, men der- 
^fter doktorer.  Enligt de gamla statutema var som bekant den officiela 


Digitized by 


titeln ^philosophise doctor et arttum Hberalium magister", men fektiskt 
anvandes endast benSmningen magister. I de nya statuterna af 1853 
blef denna senare offldelt f5reskriNen. I Upsala l&tsade man ej om 
detta stadgande, utan utnSmnde de promoverade till doctores. I Lund 
bibehdll man lojalt titeln magister, men dk allts& samma grad vid de b&da 
universiteten hade olika namn, ingingo 1862 &rs magistrar i Lund till k. 
maj:t med anh&llan att f& kallas doktorer. Detta beviljades, hvarefter 1856 
och 1859 ftrs magistrar p& begSran erhdllo samma rftttighet. 

Akademiska befordringar galla Lunds universitet, der ej annat 
larosftte nSmnes. 

De romerska siffiroma efter namnet antyda den nationsafdelning 
personen ifiiga tillhSrt. 

Tillaggen till ,,Sk&nska nationen 1682—1832" samt „Blekingska 
nationen 1697—1900'' inneh&lla i allminhet blott s&dana hSndelser, som 
timat innan dessa arbeten utkommo fr&n trycket. 

Registret omikttar endast de i Sk&nska nationen under &ren 1833— 
1889 inskrifha. For att underlatta upps5kandet haNa vissa namn ej ku 
skilts, oaktadt n&gon olikhet i stafsattet. S& Uro t. ex. Ohlsson och Ols- 
son hopforda, likaledes Peterson och Pettersson, etc. 

Lund t mars 1904. 


Carl Sjdatrdm. 


SubskribentfdrteCkninsr. 


Adler, L., polismMtare, Halmo. 
Ahlgren, F., h&radshdfding, Sjdbo. 
Ahlstidm, £. S., lakare, Ooteborg. 
Ablstrdm, H. F., stadsnoiarie, Malm5. 
Ahnfelt, 0., profeftsor, Lund. 
Akad. fdreningen, Lnnd. 
Anoker, E. G., bankdirektdr, Ealmar. 
Anderberg, P. O , landskontoriat, Malmd, 
Andersson, A., landskamr., Christiaostad. 
Andersson, A. O., distr.-sekr., Halxnd. 
Andersson, N., stadsnotarie, Lnnd. 
Andersson, Th., fil. doktor, Stockholm. 
Yon Arbin, G., v. haradsh., Christistad. 
Ask, F., mod. doktor, Lnnd. 
Ask, J., professor. Land. 
Asp, C, reg.-Iakare, Malmd. 

Barfoth, A., hofr.-not., Lnnd. 
Bagge, O., v. auditor, Solvesborg. 
Beck-Friis, C, grefve, Bdrringe 
Bendz, R., hofrSttsnot., Malmd. 
Bengtson, 0., hofrattsnot., Lnnd. 
BergenstrUe, E.,  karamarherre, Sthlm. 
Berggren, C, bokblndare, Lnnd. 
Bergqyist, J., lakare, Norrkdping. 
Berg8tr5m, 0., kapten. Stockholm. 
Bergstrom. W, haradsh., SoIlefte&. 
Berg y. Linde, J., godsef?., Dnfeke. 
Billing, C. L., krigskassor, Stockholm. 
Billing, H., jnstitier&d, Stockholm. 
Billing, O., jar. kand., Lnnd 
Birger, B. 0., lakare, Malmd. 
Bjdrck, G., grosshandl., Lanrvik. 
S^jdrck, J. E., v. haradsh., Stockholm, 
Bjdrkegren, Anna, fil. kand., Land. 
Bjdrkstrand, A. M., handl., Malmd. 


Bjdrling, C, professor, Lnnd. 
Bohm, S., reg.-veterinar, Jdnkdping. 
Boman, H., v. haradsh., Stockholm. 
Borg, H., kassdr, Malmd. 
Borg, O.,   haradsh., Stockholm. 
Borgstrom, A., med. kand., Svedala. 
Borgstrdm, A., hofrattsr&d, Christ:stad. 
Borgstrdm, B. G., stadsnot.. Christistad. 
Borgstrdm, C. G., stadslakare, Laholm. 
Bostrdm, 0., stadslakare, Sdlvesborg f. 
Bowallins. R., y. haradsh., Stockholm. 
Branne, F., bibliotekarie, Lnnd. 
Bredberg, K, l:e stadsfogde, Stockholm. 
Brock, L., borgmastare, Mariestad. 
Brodin. H., y. haradsh., Malmd. 
Broome, A., y. haradsh., Lnnd. 
Broome, G., ciyilingenidr, Stockholm. 
Broome, L., major, Stockholm. 
Broome, L. G., folkskoUar., B&rsldf. 
Bmzelins, R- S., assessor, Christistad. 
Brynolf, J , direktdr, Norrkdping. 
Bnndy, F., kassdr, Arldf. 
B&th, A., kamrerare, Malmd. 
Bargstrdm, O. E., tandlakare, Yisby. 

Callmei-, A., kyrkoherde, Sdlyesborg. 
Call me r, F., hofyattsnotarie, Land. 
Callmer, J. W., reg. -lakare. Malmd t. 
Carlander, C. M., grosshandl., Stockholm. 
Carlson, G., kanslir&d, Stockholm. 
Gederstrdm, C, frih., rey.-nekr., Sthlm. 
Centeryall, E., jnr. kand., Christianstad. 
Christianstads allmanna laroyerk. 
Cbristianstads nation, Lnnd. 
Christoffersson, N., assistent, Karpalnnd. 
Collin, C. M., fil. kand., Lnnd. 


Digitized by 


VI 


subskribentfOrteckning. 


OoUin, H., landskontorist, Horby. 
Oollin, S., kamrerare, Lund. 
Coos, Om hofr.-notarie, Carlskrona. 
Cronberg, P. A.« lakare, Malmo. 
Oronberg, S., prov.-lakare, Ume&. 
Cronsioe, L., r&dman, Malmd. 

Dahl. A., advokat, Christianstad. 
Dahlberg,   kyrkoherde, Cimbrishamn. 
Dahlgren, J., koUega, HaparaDda. 
Dandenell, A, amannens, Stockholm. 
Dreilick, 0. S., f. d. kapten. Land. 

Eckerbom,    kyrkoh., Mellangrefvie. 
Efvergren, J., kyrkoherde, Taua. 
Ekdahl, A., reg.-lakare, Teckomatorp. 
Ekstrand. Y., landtmatare, Stockholm. 
Elgenatjerna, O., postexp., Stockholm. 
Engstrom, F., obserrator, Lnnd. 
Ericsson, E , bankdirektor, Malmd. 
Erlandsson, P., haradsskr., Gimbrishin f. 
Espersson, H., hofrattsnot., Christistad. 
y. Essen, B. C, trafikchef, Malmd. 
Ewerldf, J., v. haradsh., Stockholm. 

Fischer, D., reg.-lakare, Visby. 
Flensbarg, C, lifmedikns, Stockholm. 
Flensbarg, E., r&dman. Stockholm. 
Flensbarg. E., borgmastare, Ronneby. 
Flensbarg, J., fil. kand., Land. 
Flensbarg, N., professor. Land. 
Florman, J. W., reg.-veterinar, Malmd. 
Fogelkloa, B., landskontorist, Mellemd. 
Francke, E., stadsnotarie, Malmd. 
Fredricson, D., distriktslakare, Malmd. 
Fritzes Hofbokhandel, Sthlm, 5 ex. 

Oasslander, G., landskamr.. Jdnkdping. 
Gillberg, H., v. haradshdfding. Land. 
Gleerap, A., kontorist. Land. 
Gleerap, J., bokfdrlaggare. Land. 
Gren, P., lakare. Land. 
Gr4berg, A., grosshandlare, Malmd. 
Grduvall, E., bokhandlare, Upsala. 
Grdnvall, F., fil. doktor, Stockholm. 
Grdnyall, F., jar. kand., Yesterils. 
Grdnvall, K. A., fil. d:r, Kdpenhamn. 
Gallberg, H., fil. d:r, Stockholm. 
Gdteborgs stadsbibliotek, 2 ex. 

Hafstrdm, L. A., tallkontrolldr, Storllen. 
Hagnell, J., kyrkoherde, Ottarp. 
HaU, A., direktdr. Malmd. 
Hallberg, F. W.. r&dman, Malmd. 


Hallengren, A., stationsinsp., Hddr. 
Hamilton, H. A., gr., hofr.-fiskal, Chrstad. 
Hamilton, B. G., grefve, Ovesholm. 
Hammar, C, r&dman, Malmd. 
Harring, K., v. haradsh., Stockholm. 
Heimer, A., adjnnkt, Jdnkdping. 
Hellberg, B., grosshandl., Landskrona. 
Hellstrdm, N., lasarettslakare. Land. 
Helsingborgs allmanna laroverk. 
Helsingborgs-Landskrona nation. Land. 
Helsingfors aniyersitets bibliotek. 
Henschen, W., krigskamrer, Stockholm. 
Heyden, 0., stadsnotarie. Land. 
Hildebrand, A., pastor, Stockholm. 
Hintze, J., reg.-lakare, Norrkdping. 
Holmberg. J., fil. kand., Stockholm. 
Hoist, H. G., hypot.-bokh&llare. Land. 
Hommerberg. C, y. haradsh., Malmd. 
Hnmbla, P., borgmastare, Sdlvesborg. 
Hygrell, A., haradshdfding, Lindesberg. 
H&kanson, H., reyisor, Stockholm. 
H&kansson, J., disponent, Syedala. 
H&kansson, P., fil. doktor, Esldf. 
Hdrie. N. O., redaktdr, Malmd. 

Indebetoa, G., Stockholm. 
Ingers, E., fil. lie, Hyilan. 
Isberg. A. B., lektor, Kalmar. 
Isberg, A. U., stadsarkiyarie, Malmd. 

Jakobsson, A. B., stadsingenidr. Land. 
Johnsson, J., kamrerare. Land. 
Jangbeck, F., disponent, Malmd. 
Jangbeck, T., hofr.-notarie, Kiyik. 
Jdnsson, B., professor, Lund. 

Kallenberg, B. S., fil. d:r. Christianstad. 
Kallenberg, F., hofr.-r&d, Christianstad. 
Klinghammer, E., y. haradsh., Jdnkdping. 
Kock, A., professor. Land. 
Kockam, L., godsegare, Balltofta. 
Kramlinde, E., landskanslist, Malmd. 
Krook, A., hamnkassdr, Tstad. 
Krook, M. G., kronoliinsman, Tran&s. 
Krase, J., fil. d:r, Stockholm. 
Kagelberg, 0., reyisor, Stockholm. 
Kail, H., fil. lie. Land. 
Rallbergy A., lakare, Gdteborg. 

Landen, G.. y. haradshdfding, Vexid. 
Landergren, H., postmast., Sdlyesborg. 
Landsarkiyet, Land. 
Landskrona allmanna laroyerk. 
Laarell, H., hofrattsnotarie, Malmd. 
Lembke, A. C, disponent, Malmd. 


Digitized by 


SUBSKRlBENTFdRTECKNING. 


VII 


Lembke, J., bat.-Ukare, Landskrona. 
Lembke, J. C, docent, L md. 
Lewenhaapt,    grefve, Sabylnnd. 
Leyertin, A., med. d:r, Btockholm. 
Leth, F., generalmajor, Stockholm. 
LalJeqyiBt, G , bofr.-aktnarie, Stblm. 
Liiid, C, litterat6T, EngeLboIm. 
Lind, M., redakt6r, Malmo. 
Lindahl, E., lektor, Malm5. 
Lindberg, O. P., landskanslist, Malmii. 
liindeberg. E., tandlakare. Land. 
Lindeberg. P. E. kyrkoherde, Yireda. 
Lindfors, A. O., professor, Upsala. 
Lindgren, H., bat.-lakare. Helsingborg. 
Lindstroro, N., biskop, Yexid. 
lijnngberg, L., bofrattssekr., Christistacl. 
Ljnngfors. Y.. fil. kand., Helsingborg. 
Ljangh, J., kamrerare, Helsingborg. 
Loven, N. E., mnsikdirekt., Landskronr.. 
Londberg, A. W., ingenior. Land. 
Landgren, K. H., redaktor. Land. 
Landqyist, H., hofr.-notarie, Halmd. 
Lands allmanna laroverk. 
Lands nation. Land. 
Landstrom,  K. F.,  e. o. kammarskrif- 

vare, Stockholm. 
Lysander, A., y. pastor, Malmo. 
Ldwenadler, H., grosshandl., GK^teborg. 

Malm, A., bibl.-anian.. Land. 
Malm Strom, G., kassdr, Malmo. 
Malmo nation. Land. 
Montelin. F.. apotekare. Land. 
Mortensen, E., kamier, Land. 
Morton, M., kanslir&d, Stockholm. 
Mailer, £., professor, Stockholm. 
Manek af Rosenschiold. C, borgmast.. 

Landskrona. 
Marman, C. T., grosshandlare, Malmd. 
MoUer, £., kronofogde, Eslof. 
MoUer, H., fil. d:r, Syalof. 

Naamann. T., v. haradsh., Stockholm. 
Nilsson, E., bryggeridirektor. Sthlm. 
Nilsson, E., kamrerare, Malmo. 
Nilsson, L., prost, Herslof. 
Nilsson. N. H., professor, Svalof. 
Nilsson-Bodhe, 8., godsegare, Ulfsborf? 
Nordin & Josephsson. bokh., Sthlm, 2 ex. 
Nordiska Bokhandeln. Stockholm. 
Nordqyist,  N.  G., y. haradsh., seki.. 

Stockholm. 
Nykiorck, A., ryttmastare. Malmd. 
Nystrom. L. R,, ofverintendent, Sthlm 


Ohlin, E., hofr.-notarie, Jlby-Rlippan. 
Ohlsson, H. T., boktryckare. Land. 
Oleen, B., kyrkoherde, Qladsax. 
Olsson, G., lansiiotarie, Malmd. 
Olsson, K., reg.-yeterinar, Gdteborg. 
Ottosson, A., proy.-lakare, Syedala. 

Palm, J., kamrerare. Land, 
af Petersens, A., jar. kand., Sthlm. 
af Petersens, C, bibliotekarie, Land. 
Peterson, E., lektor, Malmd. 
Petren, B., assessor, Christianstad. 
Petren, J. E., rey.-sekreterare, Sthlm. 
Petren, K., professor, Upsala. 
Pfaff, O., kyrkoherde, Skandr. 
Plhl, C. A, kyrkoherde, Fosie. 
Piscator, P., f. d. proy.-lakare, Sonne. 
Platen, C. G., major, Stockholm. 
Pramberg, J., y. haradsh., Stockholm. 
Pripp, L., y. haradsh., Stockholm. 
Psilander, A., lektor, Jdnkdping. 

Radhe, K., hofintendent, Stockholm. 
Rappe, F., legationsr&d, Arsta. 
Regnstrand, Y., reyisor, Stockholm. 
Resfeldt, 0., t. f. kronofogde, Hessleholm. 
ReaterdaM, L. P , dratselkamr., Malmd. 
Riddarhaset, Stockholm. 
Riksarkiyet, Stockholm. 
Ripa, E., bankkassdr. Land. 
Rosen, A., lektor, Malmo 
Rosen, J., redaktdr, Stockholm. 
Rosenblad, A. E., rantmast., Christ:stad. 
Radelias, C. A., fil. d:r, Atyidaberg. 
Ryberg, H., stadslakare. Land. 

Sahlin, A., fabrikant, Eslof. 
Sahlin, C, bergsingenidr, Lax&. 
Samzelias, H., jagmastare, Haparanda. 
Schartaa, E., assessor, Christianstad. 
Schmidt, M., y. haradsh., Landskrona. 
y. Schwerin, H. H.. frih., prof.. Land. 
Schdldstrom, B., skriftstallare, Sthlm. 
Sjdbeck, P.. l:e bibl.-aman.. Land. 
Sjdbohm, O., prot.-sekretarare, Sthlm. 
Sjdstrom, A., lansbokh&ll., Ghrist:stad. 
Sk&nska nationernas bibliotek. Land. 
Statistiska centralbyr&n, Stockholm. 
Stenbeck, T„ lakare, Stockholm. 
Strandberg, G., jar. kand., Malmd. 
St&lhammar, H., kammarskrify., Tstad. 
Swensson, F., proy.-lakare, Arbr&. 
SyWan, C. G., statskommissarie, Sthlm. 
Sallskapet, Stockholm. 
Sddergren, J., kammarsknfyare. Land. 


Digitized by 


VIII 


subskribentpOrtbckning. 


Tegner, E., professor, Lnnd. 
Tengyall, G., v. h&radsh., Herndsand. 
Thestmp, J. G , r&dman, Laudskrona. 
Thomasson, A., lakare, Malmd. 
Trapp, O., direktdr, Helsingborg. 
Trolle,    kabin.-sekr., Stockholm, 
af Trolle, H., v> haradah., Ekviken. 
Trolle-BondOf    grefve, Trolleholm. 
Tallberg, H., bokfdrlaggare, Stockholm. 
Tacklind, M., haradsh., Alinga&s. 

Uggla, T., v. aaditdr, Land. 

Wadstein, A., fil. d:r, Helsingborg. 
Wahlqvist, A. W., grosshandJ , Sthlm. 
Valentin, N. 0., hofrattsnotarie. Sthlm. 
Wallander, 0., kronolansman, Eksjd. 
Wedberg, J. 0., f. d. jnstitier&d, Sthlm. 
Weibnll, B., fbrvaltare, Vidtskofle. 
Wennberg, L., kontraktsprost, Torrldsa. 
Westerdahl, E. Y., kamrerare. Bthlm. 
Yestergren, J., red.-sekr., Yisby. 
Westrin, A., landssekreterare, Kalmar. 


Wickman, G., y. haradahofding, Land. 
W^kander, T , jostitier&d, Stockholm. 
Wilner,    lansnotarie, Ghristianstad. 
Wtman, A., professor, Upsala. 
Wimer, N., lakare, Halmstad. 
Wingren, P., rektor, Land. 
Winther, W., stadslakare, Ystad. 
Wivesson, B., konsist.-notarie, Land. 
Wolke, G., grosshandlare, Malmd. 
Wrangel, E., professor, Land. 
Wrangel, P. U., grefve, N. Manilla. 
Valt V. Steijern, F., godseg., Kaggeholm. 
W&hUn, L. P., bibliotekarie, Goteborg. 

Ystads allmanna laroverk. 
Ystads nation. Land. 

V. Zweigbergk, T., bat.-veterinar, Sk5fde. 

Agreen, E., postexpeditor, SSlvesborg. 
Ahsberg, 8., grosshandlare, Gdteborg. 
Akerhielm, D., friherre. Malmd. 


Digitized by 


en 8 maj 1833 antogos de nya stadgame, enligt hvilka 
nationen efter fodelseort och laroverk indelades i sex afdel- 
ningar, hvilka skulle forbereda de gemensamma arendena, 
innan de afgjordes pfi nationsmotet. I spetsen for hvar och 
en af dessa afdelningar stod en afdelningskurator och fyra 
seniorer.  Afdelningarne voro: 

Forsta eller Lands afdelning, 

Andra eller Lands distrikts afdelning, 

Tredje eller Malmd afdelning, 

Fjerde eller Landskrona och Helsingborgs afdelning, 

Femte eller Ystads afdelning, 

Sjette eller Christianstads afdelning. 

Under inspektor skulle nationskuratorn v&rda de gemen- 
samma angelagenhetema, och, dk denne hade forfait, vikarie- 
rande nationskuratorn eller som han sedermera kallats pro- 
kuratom. De akademiska larare och tjensteman, som till- 
horde nationen, skulle jemte nationskuratorn ui^ora dess 
seniorskoUegium. Detta stadgande andrades 1838 sfi, att 
kollegiet hadanefter bestod af de bfida kuratorerna, biblio- 
tekarien, notarien samt de i samhallet inskrifiia akademiska 
larare och tjensteman. Forst genom nationsbeslut den 20 
sept. 1853 blefvo afdelningskuratorema sjelfekriftia ledamoter 
af seniorskoUegium. Pi nationsmotet den 13 nov. 1862 bort- 
tog man sjelfskrifvenheten for akad. larare och tjenstemSn, 
hvaremot tre sarskildt valda nationsmedlemmar skulle jemte 
de ofvannamnda fiinktionarema utgora nationens seniors- 
koUegium. Den 14 okt. 1863 beslots att notariens sjelKskrif- 
venhet som nationssenior skulle upphora. Till kurator kunde 
enligt 1833 irs lagar endast valjas en akad. adjunkt eller 
docent, heist en infodd skfining eller en som langre tid till- 
hort nationen. Detta andrades sedan derhan, att kurator 
kunde vara antingen en bland universitetets yngre larare 


1 


Digitized by 


2 


skAnska nationen. 


eller en bland nationens for kunskaper och stadgadt upp- 
forande utmarkte medlemmar. 

Nationens deputerade vid Akad. foreningen skulle valjas 
i allmant mote. D& emellertid de olika afdelningarne vid 
sSdana val oftast blefVo mycket ojemnt representerade, be- 
slot nationen den 5 mars 1888 att hvarje afdelning skulle 
hadanefter utse sina egna representanter. Det var nlgoi val 
sent denna fornuftiga reform genomfordes. 

Sex-delningen hade ej tillkommit utan strid. Det fans 
folk, som p&stod att inspektor professor Agardh, som ut- 
arbetat forslaget, ledts af den gamla principen: divide et 
impera. Andringen blef emellertid genomford, men mot- 
svarade pS somliga hSll ej de forvantningar man gjort sig. 
Den 11 juni 1842 proponerade kurator adjunkten Genberg 
att nationen borde utgora tre i stallet for sex grupper. Har- 
till hade han hufvudsakligen de skal, att missforh&llandet 
mellan de olika afdelningarnes storlek fororsakade att dk en 
afdelning haft en senior for hvarje femtonde, en annan 
n&gon g&ng haft en for hvar femte, samt att det inom en 
liten afdelning kunde vara svirt att finna „laggiltigt subjekt" 
for seniorsval. Delningen trodde han kunna lattast ske ge- 
nom att sammanslS tvk och tvi utaf afdelningarne, t. ex. 
Lunds bSda, Malmo och Ystads, Helsingborgs och Christian- 
stads. Vid afdelningsmotena foljande termin blef forslaget 
tillstyrkt af 1, 3 och 4 afdelningarne, men afstyrkt af 2, 5 
och 6 afd. Vid frSgans behandling k nationsmote den 15 
okt. 1842 voro 40 roster for, men 26 emot, hvadan forslaget 
ej fStt foreskrifven (Vs) pluralitet. DS detta beslut af for- 
mella grunder kullkastades, upptogs saken knyo vid motet 
den 29 okt., men foil fiter (51 ja, 39 nej). Vid denna utgSng 
afgingo b&de inspektor och kurator frSn sina befattningar. 

Vid mote den 9 april 1821 hade nationsbiblioteket bil- 
dats. Det borde enligt protokollet „innehSlla sSdana bocker 
och skrifter, hvilka icke har pk stallet kunna till lans be- 
kommas, men likval aro oumbarliga for studerande". Till 
befordrande haraf anslogs hela nationens d&varande kassa 
276 rdr 5 sk. b:ko, hvarjemte man beslot hoja afgiften for 
inskrifhing i nationen med 16 sk. b:ko. Hostterminen 1821 
borjade biblioteket begagnas. Det har fStt mottaga mfinga 
bokgfifvor af enskilda, bland hvilka namnas innehafvarne af 
Gleerupska forlagsfirman, bibliotekarien Berling, doktor B. A. 
Cronholm, studenten Osterling m. fl. Af penninggifvor har 
endast en varit af betydenhet, nemligen den pk 500 kronor, 
som nationens vaktmastare J. Danielsson vid sitt 25-Srs 


HISTORISK INLEDNING. 


3 


jubileum 1863 donerade kt biblioteket. Betraifande dettas 
tillvaxt har antecknats att detsamma kr 1830, dk den forsta 
tryckta katalogen utgafs, bestod af omkring 400 band. Nar 
katalogens andra upplaga kr 1842 utkom, inneholl det 900; 
vid supplementets utgihrande fir 1849 hade ytterligare 400 
band tillkommit. Den kr 1856 tryckta katalogen uppiager 
bortemot 2,000 band och enligt 1886 firs katalog bestod 
biblioteket af omkring 4,500 volymer. Ett supplement till 
katalogen utkom fir 1894. Innevarande fir, 1903, raknar 
biblioteket omkring 6,000 band. Siffran hade varit betydligt 
hogre, om ej under de senare decenniema, sarskildt fore 
tryckningen af 1886 firs katalog, en stor del utslitna bocker 
och dubbletter utgallrats. For flera af de mindre nationerna 
hafva kostnaderna for underhfill af bibliotek kants betun- 
gande. Derfor begarde Blekingska nationen fir 1898 och 
Kalmar nation fir 1901 att i% mot inlosen ingfi forening med 
de skfinska nationernas bibliotek. Detta medgafs under vissa 
vilkor. Harefter benamnes biblioteket „ Skfinska nationernas 
bibliotek, med hvilket Blekingska nationens och Kalmar na- 
tions bibliotek aro forenade**. 

Den forste bibliotekarien var H. Reuterdahl. Dfi han 
fir 1835 lemnade sin post, beslot nationen forara honom tvfi 
silfverljusstakar „som ett tittryck af nationens tacksamhet for 
bans beromliga vfird om dess boksamling". Stakarne, som 
utgingo frfin Mollenborgs verkstad i Stockholm, kostade 
382 rdr b:ko. Afven eftertradaren E. Berling hyllades ofta 
af nationen. Den 1 maj 1849 anstalldes till bans ara en 
sexa, hvarjemte ett honorarium ofverlemnades. Pfi bans 
graf uppreste nationen en stfitlig minnesvfird, som aftacktes 
den 25 maj 1886. 

I aldre tider hade man inga tryckta stadgar. Men de 
upplastes ofta pfi motena. Forst fir 1833 blefvo de tryckta. 
Nya upplagor utkommo firen 1840, 1853, 1863 och 1874. 

Om det sociala lifvet inom nationen namna protokollen 
foga. Stundom firades majfest, t. ex. firen 1841 och 1842, 
det senare firet fi Helgonabacken i en der uppfbrd brunns- 
salong, hvilken firen \S38 — 1845 ofta anlitades som festlokal. 
Ar 1858 hade nationen finyo samqvam pfi vfirens forsta dag 
och anordnade sedermera flera sallskapsspektakler. Behfill- 
ningen af det forra uppgick till 116 rdr 8 sk. och af de se- 
nare till 383 rdr 40 sk. Af dessa belopp beslot nationen 
bilda en stipendiefond, hvaraf rantan skulle anvandas till 
beredande af rum fi Akad. foreningen for en nationsmedlem. 
Namnet skulle blifva „Ljunggrenska fonden" och detta „sfi- 


4 


skAnska nationbn. 


som ett tacksamt erkannande af den stora verksamhet och 
det fortjenstfiilla deltagande Nationens curator Herr magister 
docens Ljunggren halt s&val i nationens majFest som i det 
derefter gifna sallskapsspektaklet**. Denna fond tillokades 
af professor Ljunggren vid bans afg&ng frdn kuratelet med 
en summa af 300 riksdaler. 

Med den tillstallning nationen den 3 nov. 1863 arrange- 
rade till ara for de af- och tilltradande kuratorema, A. Moller 
och C. Cavallin, inleddes den lysande rad af nationsfester, 
hvarom ryktet pfi sin tid spred sig vida omkring. Att fft 
komma med pfi en s&dan betraktades som mycket efter- 
strafvansvardt, och man hade exempel pft att personer lato 
inskrifva sig i nationen endast for att kunna deltaga. Vid 
namnda tillFalle utdelades verser till hvar och en af de tv& 
bedersgastema. A teatern uppfordes flera roande nummer. 
Enligt Lunds Veckoblad var festen „en af det aldra tref- 
ligaste slagef*. 

Jemnt tre veckor derefter, alltsft den 24 november, var 
nationen &ter samlad till fest, och detta med anledning af att 
det var 25:te firsdagen af nationens vaktmastares J. Daniels- 
sons tilltrade till sin befattning, hvilken ban med sallspord 
trobet och nit bestridt. En mangd f. d. nationsledamoter 
hade infunnit sig, bvarjemte representanter Rjr de ofriga na- 
tionema samt prokansler och rektor inbjudits. En talrik 
samling damer 4skfidade fr&n gallerierna dagens hogtidligbet. 
Inspektor, professor Ljunggren, skildrade i ett tal de for- 
tjenster om nationen, hvilka berattigade dess trotjenare till 
den hedersbevisning, som honom i dag egnades, hvilka for- 
tjenster Danielsson nu okat genom att till nationen ansl& en 
summa af 2,000 riksdaler till ett nationsstipendium och 500 
riksdaler till nationens bibliotek, att efter bans dod utg&. 
Efter talet ofverlemnades till hedersgasten den silfvermedalj^ 
hvarmed Patriotiska sallskapet nyligen belonat bans 25-&riga 
exemplariska tjensteforh&llande, samt s&som honorarium & 
nationens sida en bos juveleraren Dahlgren i Malmo utarbetad 
silfverkanna med 150 blanka silfverspecier. Verser af Hlbk 
afsjongos af s&ngame. Sedermera var m&ltid arrangerad i 
Foreningens nedre societetssalar, hvarvid kurator C. Cavallin 
foreslog hedersgastens sk&l. D& man &tervande till stora 
salen, hade denna omordnats till Tivoli „till firande af Da- 
nielssons Geburtsdag", som det heter pi programmet, for 
hvilket dfitida program frfin Kopenhamns Tivoli tydligen fStt 
tjena som forebild. Pi teatern uppfordes flera nummer, 
hvaribland , Danielsson eller allt i allom, dialoger med prolog 


HISTORISK INLBDNING. 


5 


pa Tegn6rsplatsen". Af orkestern utfordes „Danielssons 
honnorsmarsch*, af tvft olika kompositorer. Om de lyckade 
anordningar och den lifliga stamning, som utmarkte denna 
fest, har traditionen annu &tskilligt att formala. 

Dfi C. Cavallin fir 1869 fdrklarat sig vilja afg& frfin 
kuratelet, blef &ter lampligt tillPalle for nationen att samman- 
komma till fest. Denna hdlls den 18 nov. Lunds Veckoblad 
sager med anledning deraf: „De siora resurser i alia rigt- 
ningar, ofs^er hvilka denna den storsta af de har studerande 
nationema har att bjuda, m&ste naturligtvis gora en s&dan 
fest som ifrfigavarande i alia afseenden lyckad. Till sk&nska 
nationens fester inbjudas nationens hedersledamoter, repre- 
sentanter for de dfriga landsmanskapen och institutionerna 
inom universitetet och studentkfiren, liksom f. d. medlemmar 
af nationen underrattas om den blifvande festen**. Af tid- 
ningens referat, hvilket upptager ej mindre an fyra spalter, 
inhemtas narmare upplysningar om aftonens nojen. En hog- 
tidskladd skara af 300 personer hade infunnit sig & Akad. 
foreningens stora sal, hvars gallerier upplfitits &t inbjudna 
darner. Salen var prydd med gront, samt de af- och till- 
tradande kuratoremas namnskoldar, forenade genom en slinga 
med inspektors namn. Skilar foreslogos for de aftradande 
kuratorema af professor Ljunggren, for hvilken skil adjunk- 
ten Cavallin tackade, for de tilltradande kuratorerna af stud« 
Winberg. Harp& svarade adjunkten Dun6r och utbragte 
skSlen for nationens inspektor. For ofriga inbjudna gaster 
talade docenten Berlin. Verser till Chr. Cavallin af Hlbk 
och till N. C. Dun6r af Ambr. utdelades. Derefter intogs 
sup6 i nedra vftningen. Festen fortsattes pi Stora salen, 
som under tiden forvandlats till vintertradg&rd, med boskeer 
af granar, grottor, sangpaviljonger m. m., allt i magisk be- 
lysning. Af programmet far man veta, att nationen firade 
en „Tivolifest med Vauxhall". Tvft tilirallighetspjeser ut- 
fordes & teatem, nemligen „Hvem kommer forsi? Kapplop- 
ningsscen vid Jubelfesten" af Ambr., samt „Noviiien, stu- 
dentskamt med sSng i tvi oppningar" af H***. Utaf musik- 
programmet markes ^SkSnska kuratoremas Honnorsmarsch* 
af C. H. Lov6n. Afven en visa om „Kinesernas besok uti 
Skftnska nationens Tivoli" Sr aftryckt i tidningen. Denna 
visa, som till RJrfattare hade kand. Fagerstrom, blef sedan 
mycket popular i vida kretsar. 

Nigra Sr derefter, den 14 mars 1873, holls en liknande 
fest med anledning af inspektors prof. Ljunggrens 50-&rs dag. 
Den skuUe firats den 6 mars, men hade mist uppskjutas. 


6 


skAnska nationen. 


Deltagarnes antal uppgick till 400. Afven denna g&ng hade &i- 
skilliga minnesgoda f. d. narionsmedlemmar gifvit mote. Galle- 
riet var upplitet &t inbjudna damer. Vid festens borjan ut- 
gjordes dekoreringen i stora salen endast af en ofver in- 
gftngen Kstad skold, med namnet Gustaf Ljunggren, omgifVen 
af nationens fanor. Prokurator Esaias Tegn6r holl talet for 
hedersgasten, hvarpi denne svarade. For ofriga inbjudna 
gaster foreslogs sk&len af docenten Eklund. Harfor tackade 
professor Warholm. For kurator adjunkten Dun6r talade 
kand. Fagerstrom, for prokuratorn Tegn6r foreslogs skilen 
af doktor Rodhe och for nationens bibliotekarie Berling 
hojde doktor Lindstrom bagaren. Sedan man friin sexan 
i nedre v&ningen &ter uppkommit i festsalen, befans denna 
anordnad till skinsk marknad. Den mesi lifliga rorelse ut- 
vecklade sig bar, och m§nga lampliga figurer g&fvo lif it 
taflan. En tidning ^Skfinska marknadsgoken"", som inneholl 
qvicka och lustiga anspelningar p& dagens handelser, ut- 
bjods. Nationens musikkapell, anfordt af Nelovius (Nils 
Loven), utforde under aftonens lopp en storartad concert, 
hvars forsta nummer, „Skinska Nationens festmarsch**, kom- 
ponerats af dirigenten. A teatern uppfordes „En sommardag 
vid Ringsjon, skamt i tvi akter med korer och kupletter" af 
H***. Forfattaren, H. H. Hallback, var, som vi veta, en 
mastare som humoristisk kuplettforfattare och afven denna 
ging vackte bans visor stort jubel. MSnga ftr derefter, 1884, 
uppfordes pjesen inyo af studenter i Foreningens teater, 
med nya kupletter af forfattaren. 

Tvft &r senare skedde iter ombyte af kuratorer inom 
nationen. Den 26 nov. 1875 hoUs med anledning deraf stor 
nationsfest. For inspektor talade doktor Rodhe. Skftlen for 
de afgSende kuratorema utbragtes af doktor Kleberg och for 
den nyvalde kuratorn, adjunkten Tegn6r, holls talet af do- 
centen Eklund. For nationens hedersledamoter talade kand. 
Falkman och harfor tackade biskopen Flensburg. Vidare 
utbragtes skilar for den nye prokuratorn af doktor A. Bendz 
och for hedersgasterna i ofrigt af stud. O. Lindfors. For 
att ej standigt upprepa samma motiv hade man denna gfing 
Ifitit festsalen bibeh&lla sin hvardagliga pregel. Som ersatt- 
ning utvecklades desto lifligare verksamhet pS teatern. Vi 
aftrycka & nasta sida aftonens program som prof p& den 
humoristiska, akta studentikosa ton, hvilken alltid utmarkt 
nationens fester. For dem, som voro med, kommer det 
belt sakert att vacka till lif m&nget halfTorgatet minne. 


HISTORISK INLEDNING. 


7 


vid 

Sk&nska Nationens 
Festmote 

A Akfldemiska FOreningen i Lund Fredagen d. 26 Nov. 1875. 
Arendeiia fOredragas i fdljandc ordning: 

§ 1 a) dmfrGDiga ^rlaningar. 

b) fInQag 9h lit dmrnart firangarnr. 

O   § 2 Upptagning af bordlagda ftmnen. 

C (verkstfllles i nedrc vAningen). 

2.   §3 ANABAS eller UPPTAG. 

H   § 4 ANFORDA YTTRANDEN: 

EH a) Ouverture till Marco Spada af Auber. 

^ b) "Du und Du", vals af Job. Strauss. 

CL c) F^(lhlings-en^'achen af E. Bach. 

g   § 5 Dryftning af lokala Trkgor: 

S "MOT FORVJINTAN", 

3 SAngspel i en akt, SkAnskt original af E. P. 

0 Personer: 

W Fru von Arden, enka spelas af Fru IdstrOni. 

01 Edvard, hennes stjufson, hofrfittsauskultant .  . Herr BorgstrOm. 
^ Rlomqvist, gamma! Irotjenare  Herr Berggren. 

* Mamsell StrOm, hushAllerska  „    FrOken HOOrgren. 

*^ (Hfindelscn tilldrager sig pA ett gods i SkAne senhOsten 1875). 

^  § 6 Bmrft&ning mtii afgifna ftammor. 

3* a) Ouverture till "Flolte Bursche" af Supp^. 

lO b) An der schdnen, blauen Donau. Walzer rait MAnnerchor. 

®   § 7 Dryftning af mellanfolkliga fr&gor: 

^ Jorden rundt pA en akademisk qvart, 

^     populftrt, illustreradt fnredrag af en resande professor i Kosmopolitik. 

§ 8 AnstrSlngnlng f6r nya proposltloner: 

Ouverture till Sargino af Paer. 

§ 9 flffhrifntng af ffiiH^rifning. 
S MISS tRE, 

3 SkAdespel i 7 akter af Charlotte Birch-PfeifTer, fri Ofversflttning och con- 
g- cenlrering A la Bret Harte. 

§   (Mellan andra och tredje akterna fQrflyta 8 Ar, hvarfOr pubUken torde be- 
vApna sig med ett eiiglalikt tAlaniod). 
Personer: 

Misstress Sarah Reed, rik enka spelas af Fru HOArgren. 

CD   John, hennes son  .,    Herr Wahlstedt. 

I^dy G^orgine Clarence, ung enka, hennes dotter Frdken KreQger. 

p-   Lorn Rowland Rochester  Herr Moberg. 

^   Misstres Judith, bans slAgting  Fru BorgstrOm. 

^   D:r Blackhurst, skolfdrestAndare ,    Hen* SjftstrOm. 

(D   Miss Ere, 15 Ar gammal  •) . 

Francis Steen worth, baron  Herr Sundstedt. 

Adele, ett 11 Ars bam  FrOken Palm. 


O 


3 


*) Obs.  Miss feres rol  utfSres af FrOken Magda von 
BorgstrOm. 

I0:o Justering af dagens protokoll: 

Final ur Haydns Afskeds-symfonie. 

Ut supra 


upri 
in fitfem 
Sekreteraren 


Digitized by 


8 


skAnska nationen. 


Ar 1879 var iter kuratorsombyte och den 30 april 
firade nationen fest. Stora salen var anordnad till „En utom- 
ordentlig Brunns-S6jour i Ramlosa", hvarvid „Direktionen 
for Nytta och Noje" inbjod brunnsgasterna pfi m&ngahanda 
forstroelser. Verser till Esaias Tegn6r och till Edvard Rodhe 
utdelades. Till denna fest hade A. U. B^&th skriFvit sitt 
bekanta qvade: „F6r SkSne". I programmet namnes ocksS 
att „den forste majs ingSng kommer att pfi gammal skfinsk 
sed firas genom afsjungandet af Majvisan". Denna utde- 
lades tryckt, „sfidan den lefver pfi folkets lappar". Forsta 
versen lyder som bekant: 


Detta var nationens sista fest i den hafdvunna stilen. 
Dock holls fir 1889 annu ett festligt samqvam, hvilket fick 
sfi mycket hogtidligare innebord, som det var en hyllning, 
gifven fit nationens afhfillne inspektor under 30 fir, professor 
G. Ljunggren, som nu lemnat sin professorsbestallning och 
inspektoratet. Festen fick en sarskild pregel derigenom, att 
damer for forsta gfingen voro aktiva deltagare i en skfinsk 
nationsfest. Afven inspektors familj var inbjuden. Skfilen 
for hedersgasten utbragtes utaf docenten af Petersens, hvar- 
efter verser af N. F. utdelades. I sitt hjertliga svar tackade 
prof. Ljunggren sarskildt for att afven hans familj vid detta 
tiliralle var nationens gast. For proinspektor prof. Cavallin 
talade docenten Paulson. For de inbjudna hedersledamoterna, 
af hvilka endast tvfi, prof. Tegn6r och bokforlagg. Gleerup, 
narvoro, utbragtes af docenten Flensburg en skfil, som be- 
svarades af prof. Tegn6r. Amanuensen Wfihlin hyllade rek- 
tor, prof. Wis6n, som tackade. For professorskan Ljunggren 
och det Ljunggrenska hemmet talade prosten Lindstrom. 
Doktor Ludvig Larsson bragte nationens tack fit de aldre 
studenterna och vande sig sarskildt till tvfi f. d. prokuratorer, 
rektor Wfihlin och v. bibliotekarien Palm. Pfi teatern upp- 
forde man i vederborlig tidskostym andra akten af „Een 
behagelig och angenam Comoedia" af lektor Samuel P. 
Brasch lincopensis, nemligen ^Filius Prodigus seu Imperitus 
Peregrinans Thet ar Een comoedia om then forlorade Sonen 
eller Een oforfaren Wandringsman". Mfinga telegrammer 
frfin f. d. nationsmedlemmar ingingo till festen, som afsluta- 
des med en kort improviserad bal.  Nfigra dagar forut 


„Walkommen war, majminads tid! 
Hor det wi nu bedje, 
Gud signe denna sommar blid! 
Sommarn ar sa ljuflig f5r ungdomen." 


9 


HISTORISK INLEDNING. 


hade nationen gladjen att till sin hedersledamot kalla prof. 
Ljunggren. 

Ny inspektor behofde ej utses, ehuru prof. Cavallin 
den 8 febr. 1889 blifvit proinspektor. Nationens upplosning 
ibrestod nemligen. Man hade lange klagat ofver den l&nga 
procedur, som arendena hade att genomgi, enar afdelningame 
ferst skulle egna dem sin behandling. Medlemsantalet vore 
ocks& sk stort, att inspektor och kurator ej ens kunde lara 
kanna samtliga landsmannen och s&ledes ej skota sina &lig- 
ganden p& ett tillfredsstallande satt. Vid ett mote den 25 
nov. 1889 beslots derfor med stor majoritet att nationen 
skulle upplosas. I stallet bildades fern nya nationer. De beta 
Lunds, Malmo, Helsingborgs-Landskrona, Ystads och Chri- 
stianstads nationer. Men bandet mellan de sk&nska natio- 
nema kunde icke alldeles upplosas, Stminstone ej ekonomiskt. 
Vid namnda mote beslots att nationemas gemensamma ange- 
lagenheter skulle for framtiden handhafvas af ett gemensami 
utskott, hvilket bestir af en bland inspektorema som ord- 
forande samt af nationernas kuratorer och prokuratorer samt 
vid biblioteksfrSgor af bibliotekarien och vid frfigor om de 
gemensamma fonderna af /skattmastaren. Detta gemensamma 
utskott eger hogsta vfirden ofver: 

Ljunggrenska stipendiefonden, 
Sk&nska damernas stipendiefond, 
Nationens gemensamma fanor och fanfond, 
Danielssonska biblioteksfonden ; samt 
Biblioteket. 

Sedan nationens delning och till och med Sr 1903 torde 
antalet af de i de fem nationerna nyinskrifna sk&ningar ej 
mycket understiga 1,000 personer. Medraknar man de sca- 
nenses, som studerade i Lund fore nationens uppkomst, samt 
de landsman, hufvudsakligen frfin provinsens norra delar, 
hvilka lato inskrifva sig i Blekingska nationen, afvensom de 
sk&nska extranationals af alia slag (nobiles, lundenses, pro- 
fessorum filii etc.), som under tidernas lopp besokt universi- 
tetet, torde kunna antagas, att under firen 1668 — 1903 ofver 
10,000 sk&ningar har idkat akademiska studier. 

Omkring Sr 1833 voro vid pass 150 sk&ningar hvarje 
termin vid universitetet narvarande. Viren 1836 uppgick 
antalet for forsta gSngen till 200, men har sedermera ofta 
understigit denna summa. Sedan hosten 1862 har dock siff- 
ran ej underskridits. Hosten 1872 stiger antalet till 300 och 


Digitized by 


10 


skAnska nationen. 


hosten 1882 till 400. Den hogsta siffra nationen nitt var 
482, hvilket intraffade hosten 1887. Sammanlagda student- 
antalet i de fern nya nationerna hSller sig terminligen vid 
omkring 400. 

Rorande de lefnadskall, hvar&t nationens medlemmar 
egnat sig under de gangna seklema, lemnar nedanst&ende 
tabell upplysning. 


s 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ar. 

5' 

w 

3^ 
n 

a 

f 

m 

Bo" 

?■ s. 

H 

1 

g 

l> 
• S 

E 

3 
B 

S.O 

&i ^ 
!?» 
a 
Z 

s 

1682—1700 
1701—1725 
1726—1750 
1751—1775 
1776—1800 
1801—1825 
1826—1850 
1851—1875 
1876—1889 

359 
481 
683 
398 
705 
760 
1077 
1374 
1113 

185 
219 
274 
130 
205 
233 
212 
221 
135 

18 
10 
10 
11 
9 
25 
72 
184 
145 

31 
70 
149 
135 
220 
180 
275 
297 
233 

1 

2 
10 
14 
28 
31 
48 
115 
202 

18 
33 
34 
22 
30 
54 
90 
141 
13 

56 
84 
133 
53 
148 
192 
313 
360 
348 

15 
22 
32 
10 
29 
35 
64 
56 
37 

35 
41 
41 
23 
36 
10 
3 

Summa 

6950(1814 

484 

1590 

451 

435 

1687 

300 

189 

Digitized by 


Inspektorer: 


9.  C. A. Agardh (2587), "Ao 1830. 

10. S. Nilsson (2778). »Vio 1835. 

11. Johan Henrik Thomander, Vn 1842. Son af 
pastorsadjunkten Albrekt Johan Pisarsky (f 1833) och Maria 
Sophia Thomseus (f 1851); f. i Fjelkinge 16 juni 1798; stud, 
blek. 1812; professor 1833; domprost i Goteborg 1850; biskop 
i Lund 1856; f 9 juH 1865. 

Tillika Blekingska nationens inspektor 1835—1851. — Gift 1834 
med Emilia Lovisa Catharina Meyer (f. 1811 f 1890). 

12. N. H. Lov6n (3087), »Vn 1850. 

13. G. H. J. Ljunggren (3920). Vio 1859 


Proinspektorer : 

1. M. E. Ahlman (2287). 1829. 

2. Bengt Jacobsson Bergquist, 1834 — 1835. Son 
af murmastaren Jacob B. och Kersrin Bengtsdotter; f. i Gum- 
Idsa 23 aug. 1785; stud. blek. 1803; teol. professor 1833; 
t 10 april 1847. 

Gift 1830 med Christina Maria Blomberg (f. 1803 t 1881). — 
SSner: 4346 och 5228. 

3. N. H. Lov6ii (3087), 1847. 

4. C. Naumann (3423), 1851. 

5. C. Cavallin (4280), 1889. 


Hedersledamdter : 

1. C A. Agardh (2587}, *7io 1852. 

2. J. H. Thomander, *7io 1852. Se inspektorer. 


Digitized by 


12 


skAnska nationen. 


3. Axel Oustaf Gyllenkrook, frih., '7io 1852. 
Son af frih. Axel Thure G. (f 1805) och Christina Char- 
lotta Momer (f 1832); f. pi Bjornstorp 14 juli 1783; student 
i Lund 1791; ofVerstekammarjunkare; f i Lund 18 maj 1865. 

S&som skal for dennes och den foljandes inval som hedersledamoter 
anfores i protokollet att de „dels genom synnerlig frikostighet mot univer- 
sitetets samlingar, dels sasom mecenater i allmanhet och sjelive veten- 
skapsidkare tillvunnit sig afven den studerande ungdomens vordnad och 
erkansla". — Gift 1807 med Magdalena Beata Fock (f. 1788 f 1862). — 
S6ner: 3272 m. fl. 

4. Nils ChristofFer Ovllenstierna, frih., «7io 1852. 
Son af frih. Cari ChristofFer G. (f 1811) och Eleonora von 
Kochen (f 1841); f pi Krapperup 27 sept. 1789; kammar- 
herre; f pi Krapperup 15 juli 1865. 

Se vid den foregaende. — Gift 1) 1818 med Vivika Stare (f. 1800 
+ 1828); 2) 1830 med Hedvig De la Gardie (f. 1804 t 1835). 

5. A. Kahl (2976), «o/io 1852. 

6. F, £• Borg (3319), «%o 1852. 

7. B. A. Cronholm (3496), *%o 1852. 

8. S. Nilsson (2778), ««/io 1852. 

9. H. Reuterdahl (2900), ^»/io 1852. 

10. Paul Oenberg, "Ao 1852. Son af landtbrukaren 
Anders Paulsson och Anna Persdotter; f. i Odensala 13 april 
1811; stud, norri. i Lund 1828; professor 1847; statsrid 
1849; biskop i Kalmar 1852; f 29 sept. 1875. 

Gift 1849 med Amalia Charlotta Christina Toll (f. 1821). 

11. N. H, Lov6n (3087), 'Vn 1859. 

12. G. Broom6 (2641), ^Va 1861. 

13. D, A. Moller (4237), "Ao 1863. 

14. V, Flensburg (3734), 'V, 1866. 

15. H. M. Melin (3255), ^Vs 1866. 

16. C. Naumann (3423), "/s 1868. 

17. S. J. Aberg (3624), "/6 1868. 

18. C. Cavallin (4280), "/s 1871. 

19. C. Schmidt (4666), ^Vb 1872. 

20. N. C. Dun6r (4715), 'Vu 1875. 

21. Es. Tegn6r (4924), ^Vs 1880. 

22. E. H. Rodhe (5031), % 1881. 

23. Jacob Deichman Gleerup, ^'A 1884. Son af 
bokhandlaren Christian Wilhelm Kyhl G. (f 1871) och Anna 
Catharina Stack (f 1875); f. i Lund 15 april 1834; bokfor- 
laggare i Lund. 


Digitized by 


BIKTFADER.  KURATORER. PROKURATORER. 


13 


Donator till nationen, liksom fSre honom hans fader. — Gift 1) 186S 
med Jenny Humbla (f. 1844 f 1874); 2) 1882 med Emmy Liedholm (f. 
1857). — SSner: Christian Victor Kempe (6894) och Agne (f. 1872; student 
i Lund 1890; bltrider i sin foders verksamhet). 

24.  G. H. J. Ljunggren (3920), % 1889. 


Biktfader: 

14. A. Kahl (2976). "A 1829. Efter hans ddd 188S 
tiUsattes ingen biktfader. 


Kuratorer: 

52. C. H. Lundblad (3012), »/« 1830. 

53. A. Lindeblad (3113), 1835. 

54. F. E. Borg (3319), »Vio 1838. 

55. P. Oenbera, "Vs 1841.  Se hedersledamoter. 

56. B. A. Cronholm (3496), Vtt 1842. 

57. G. H. J. Ljunggren (3920), "Ao 1849. 

58. D. A. MSller (4237), »»/» 1859. 

59. C. Cavallin (4280), »»/» 1863. 

60. N. C. Dun6r (4715), Vxo 1869. 

61. Es. Tegn6r (4924), »% 1875. 

62. E. H. Rodhe (5031), "/» 1879. 

63. C. af Petersens (5453). "A 1881 (ej 1880). 


Prokuratorer: 

1. J. E. Rietz (3636), "A« 1838. 

2. V. Flensburg (3734), "A 1843. 

3. G. H. J. Ljunggren (3920), »V« 1846. 

4. C. L. Wihlln 1^826). ^Vio 1849. 

5. S. G. Cavallin (4147). "Ai 1856. 

6. S. J. Aberg (3624), ^«A 1859. 

7. A. J. T. Palm (4152), 'A 1864. 

8. C. Schmidt (4666), »Ao 1869. 

9. Es. Tegn6r (4924), »*A 1872. 


Digitized by 


14 


SKAnSKA NATIONEN. 


10. E. H. Rodhe (5031), Vio 1875. 

11. C. af Petersens (5453), "/a 1879. 

12. C. A. J. L. Nordenstedt (5387), '/s 1881. 

13. J. Paulson (5926), "A 1887. 


Bibliotekarier: 

1. H. Reuterdahl (2900), % 1821. 

2. E. V. Berling (3454), "/* 1835. 

3. L. P. W&hlin (6034), »7ii 1885. 


Notarier: 

71. C. A. Sylvan (3537), "/s 1833. 

72. G. Andersson (3499), >/io 1836. 

73. B. A. Cronholm (3496), »7io 1837. 

74. P. J. Bjorner (3596), "Ao 1838. 

75. G. Thoni6e (4054), Vx. 1842. 

76. N. P. StrSmberg (3625), "Ao 1843. 

77. O. J. B. Bergklint (3924), */s 1848. 

78. M. Wiberg (4197), "Ao 1851. 

79. S. E. V. Follin (4052), »7io 1852. 

80. C. Schmidt (4666), Vio 1859. 

81. J. Fagerstrom (4677), "A 1863. 

82. J. N. Lindau (5517), "A 1876. 

83. M. Billing (5503), "A 1878. 

84. C. M. Collin (5785), "A 1880. 


Digitized by 


Skdnska SVationens 

medlemmar 

1833-1889. 


1833. 

3701. Johan Henrik Oronvall (V), son af samsk- 
makaren Troed Peter G. (f 1826) och Elna Catharina Lund- 
qvist (t 1834); f. i Ystad 1 juli 1817; magister 1838; kol- 
lega vid Lunds laroverk 1842; prestvigd s. i.; kyrkoherde i 
Vestra Tomarp 1860; fil. jubeldoktor 1889; f 3 aug. 1894. 

Gift 1848 med Julia Lovisa Ulrika Adrian (f. 1826), syster till 4037. 

— Soner: 5507 och 5574. — Svarsoner: 5153 och 5576. 

Denna slagt Grdnvall har fSljande harstamning. Fallberedaren i 
Ystad Christian Grdnvall (f. 1684 f 1756) hade med Aida Larsdotter 
if 1756) sonen Lars (f. 1725; samskmakare i Engelholm och der gift 
1752 med Ingrid Kockum). Hos denne utlarde hans styfeon Peter Tru- 
edsson Grdnvall (f. 1737; etablerade sig i Ystad som samskmakare 1762; 
+ 1790), fader till: — A) Troed Peter, som hade sonerna: 1) Andreas 
Peter (f. 1792; samskmakare i Ystad; f 1842), som med Johanna Bene- 
dikta Lofstedt (f. 1800 f 1873) blef fader till: a) Andreas Peter (f. 1826; 
gar^are i Ystad; f 1882); b) Carl Johan (f. 1833; fargare i Ystad), fader 
till 6705; c) Axel Fredrik (f. 1835; ga^^a^e i Ystad; t 1866); 2) Lars 
(2872); 3) Carl Abraham (f. 1797; garfvare i Ystad; t 1881); 4) Christian 
Martin (f. 1812; samskmak. i Ystad; f 1865); och 5) Johan Henrik (3701); 

— B) Johan (f. 1769; bryggare i Ystad; f 1805). 

3702. Carl Magnus Ekbohrn (I), son af en kock i 
hertig Carls kok; f. i Stockholm 8 jan. 1807; stud, i Smft- 
lands nation 1828; magister 1835; tullinspektor vid Block- 
husudden 1856; f 8 mars 1881. 

Vitter forfattare, sprakforskare, tidningsman. Se bl. a. Sv. portratt- 
galleri, afd. FSrfattare. — Gift med Annette Margarethe Kirkegaard (f. 
1805 t 1877). — Son: Alf Ragnar Thiodolf (I 1833; apotekare i Tanums 
apotek 1868—1872; ift4g anhangare af spiritismen; f i Motala 1893). 

3703. Hans Peter Wejlander (IV), son af post- 
direktoren Otto Leonard W. (f 1827) och Christina Catharina 


Digitized by 


16 


1833. 


Engstrom (f 1842); f. i Helsingborg 27 febr. 1812; stads- 
kassor i Helsingborg; f 19 april 1836. 
Son af 1975. 

3704. Christian Theodor Berling (I), son af aka- 
demirantmastaren Carl Fredrik B. (f 1847) och Elisabeth 
Fredrika Palm (f 1869); f. i Lund 16 dec. 1815; jur. exa- 
men viren 1840; v. hgradshofding 1846; drog sig sedan till- 
baka till privatlifvet; f ogift i Lund 21 febr. 1897. 

„SyssIade med musik och blomsterodling, lasning samt studier i 
sin slagts och sin fademestads historia.'' — Broder till 3454 m. fl. 

3705. Oudtnund Lofgren (III), son af kyrkoherden 
Carl L. (t 1828) och Maria Schiott (f 1863); f. i Carls- 
krona 14 juli 1815; med. fil. kand. 1837; f i Lund som 
student 14 nov. 1838. 

Son af 2423. — Broder till 3710, 3771, 4155 och 4156. 

3706. Anders Gudmund Palm (III), son af kon- 
traktsprosten Lars Andreas P. (f 1826) och Juliana Regina 
Schiott (t 1861); f. i N. Vram 19 juli 1816; prestvigd 1839; 
magister 1844; kyrkoherde i Vasby 1866; f 2 mars 1890. 

Son af 2207. — Gift 1859 med Hildegard Maria Psilander (f. 
1832), syster till 3749. 

3707. Peter Hinric Cron (III), son af haradshof- 
dingen Daniel C. (f 1846) och Anna Charlotta Printz (f 1834); 
f. i Carlstad 14 juni 1814; stud, i Ups. (Vermlands n.) 
1835; apotekare i Stockholm; f ogift i Altona i borjan af 
1840-talet, stadd pi utrikes resa. 

Son af 2457. 

3708. Henrik Vilhelm Hommerberg (IV), son af 
pastorsadjunkten Hans H. (f 1817) och Anna Christina 
Ahlberg (f 1873); f. i Landskrona 29 april 1814; f der- 
stades som student 10 juni 1841. 

Den aldst kande af slagten Hommerberg var Johan Hommer- 
berg (f. 1697; klockare i Bosjokloster; f 1766), som var fader till: 
— A) Johannes (f. i Bosjokloster 1744; klockare i Skartofta), som med Maja 
Lena Ahlbeck (f. i Finja 1755) hade sonen Peter (f. i Skartofta 1788), 
fader till 4387; — B) Magnus Peter (f. i Bosjokloster 1748; klockare i 
Vomb; t 1809), som hade sonema: 1) Hans (2387), fader till 3584 och 
3708; 2) Jons Daniel (f. 1784; var 1809 tradgardsmastare pS Swabesholm, 
1812 i Christianstad och sedan i Malmo; f 1845), som med Carin Erlander 
(f. 1787 t 1855) fick sonen Carl Johan (f. i Malmo 1824), fader till 5936. 

3709. Severin Cavallin (VI), son af kontraktsprosten 
Samuel Johan C. (f 1841) och Erika Gustafva Roosval 
(t 1834); f. i Borlunda 24 sept. 1820; magister 1841; docent 


1833—1834. 


17 


1843; kyrkoherde i Hvellinge 1858; teol. doktor 1868; prost 
1879; t 30 maj 1886. 

Som forfattare isynnerhet kand f6r sitt klassiska arbete „Lunds 
stifts herdaminne**. — Son af 2300. — Broder till 3662, 4147 och 4280. 

— Gift 1859 med Emilia Gleerup (f, 1832; t i Lund 1900). — Soner: 
6112 och 6816. — Svarson: 5869. — Sv&ger med 3788. 

3710. Jonas Lofgren (III), tvillingbroder till 3705; 
f. i Carlskrona 14 juli 1815; med. fil. kand. 1839; f i Lund 
som student 24 sept. 1839. 

3711. Adolf Erik Eriander (IV), son af f. d. trak- 
toren och hokaren Jeppa E. (f 1868) och Bengta Anders- 
dotter (t 1836); f. i Engelholm 11 aug. 1815; f i Nizza 
som student 31 mars 1843. 

Fadren (f. i Billinge 1782) var son af hemmansegaren Nils Jeppsson 
och Anna Simonsdotter. 

3712. Carl Johan H&kansson (III), son af kyrko- 
herden Olof H. (f 1835) och Helena Engstedt (f 1814); 
f. i Eskilstorp 17 okt. 1812; prestvigd 1837; kyrkoherde i 
Oderljunga 1854; f 22 dec. 1890. 

Fadren blef stud. blek. 1801. — Svager med 4617. — Gift 1848 
med Charlotta Wilhelmina Carlsson (f. 1822). — Soner: 6171 och 6559. 

— Svarson: 5950. 

3713. Carl Vilheltn Benedictus Nibelius (III), son 
af prosten Sven Didrik N. (f 1832) och Ulrika Dorothea 
Kullberg (f 1852); f. i V. Karup 4 juli 1816; jur. examen 
1841; V. haradshofding; landtbrukare pfi sin gkrd Himmelslof 
i 0. Karups socken; f der 29 april 1868. 

Son af 2257. — Gift pa Gustafelund 1846 med Charlotta Euphro- 
syne Cecilia Brummer (f. 1820). 

3714. Jons Petter Borg (IV), son af prosten Anders 
B. (t 1849) och Nicolina Rudolfina Braune (f 1870); f. i 
Helsingborg 14 aug. 1814; f i Lund som student 6 juli 1835. 

Son af 2615. — Sv&ger med 3715. 


1834. 

3715. Axel Johan Akerman (II), son af kyrkoherden 
Johan A. (f 1852) och Johanna Christina Lindblom (f 1875); 
f. i Hellestad 25 aug. 1817; prestvigd 1840; kyrkoherde i 
Gerdslof 1859; f 3 maj 1887. 

Liksom flera af slagten kand som ft-amstaende jagare. — Gift 1848 
med Margaretha Christina Borg (f, 1822), syster till 3714. — Soner: 
5400, 5451, 5957 och 6079 samt Georg (f. 1853; major) och Ernst (f. 1858; 
bergsingenior). 

2 


Digitized by 


18 


1834. 


Denna slilgt Akerman (af samma stam som slagten Thomasson) 
sages harstamma fran konung Carl XI, som, enligt traditionen, med en bond- 
flicka Hanna haft dottren Hedvig (f. 1677), som jemte sin moder fick af 
konungen i donation Damsgarden i Riseberga socken. Hedvigs doner 
Bengta (f. 1712) hade med namndemannen Eskil Assarsson sonerna: 
— A) Bengt Akerman (f. 1751; gastgifvare i Tyringe, Finja socken, 1 1830)^ 
som med Bengta Andersdotter (f. 1753 f 1825) blef fader till: 1) Eski- 
lander Akerman (f. 1780; gastgifv. i Tyringe; + 1829), som hade sonerna: 

a) Nils Hdkan (gastgifv. i Tyringe, sedermera egare af Haraldsfalt vid 
Lund), fader till 6107 och till Thor (f. 1869; jur. ex. i Lund 1895) samt 
svarfader till kronofogden J. Stenstrom (stud. blek. 1879); b) Bengt August 
(f. 1823; jemhandlare i Trelleborg; f 1874), fader till 6126 och svarfader 
till 6506; c) Carl Johan (4151); 2) Johan Akerman (f. 1784; stud. blek. 
1805; kyrkoherde i Knastorp; t 1852), fader till: a) Axel Johan (3715); 

b) Bengt August (f. 1830; landtbrukare i Blentarp; t); c) Frans Edvard 
(4065); d) Carl Vilhelm (f. 1825; landtbrukare i V. Tvet; t 1879), svar- 
fader till 5086 och 5605 samt fader till Vilhelm (f. 1854; ryttmastare) ; och 
e) Jacob Alexander (f. 1830; inspektor pa Akersberg; f); — B) Nils 
Eskilsson (riksdagsman), som hade sonen Thomas Nilsson (f. i Konga 
1797; riksdagsman; + i Hastad 1871), som med Hanna Larsdotter (f. i 
Virke 1800; f i Hastad 1876) fick sonerna: 1) Eskilander Thomasson 
(4223); 2) Lars Thomasson, fader till 6274; 3) Johannes Thomasson (L 
1836 t 1872), fader till 6453. 

3716. August Kiellander (III), son af r&dmannen^ 
tit. borgmastaren Jons Daniel K. (f 1843) och Elisabeth 
Margreta Schierfbeck (f 1867); f. i Malmo 7 jan. 1816; in- 
spektor pS Spannarp; inspektor pi Trollenas 1849; afsked 
med pension och flyttade till Lund 1890; f derstades 14 
april 1897. 

Broder till 3562. — Kusin till 4012. — Gift i Malmo 1845 med 
Augusta Falkman (f. 1823; t i Lund samma dag som mannen), dotter af 
2302. — Son: 5353. — Dotter: Augusta Martina Emilia (f. 1855; fram- 
staende musikutofvarinna; f i Lund fem dagar efter foraldrarne). 

3717. H&kan P&lsson Hellman (IV), son af hem- 
mansegaren P&l Christensson och Kama Hfikansdotter; f. i 
Dagstorp 9 jan. 1813; kyrkoherde i Horrod 1860; f 8 dec. 
1894. 

Gift 1851 med Fredrika Stenbeck (f. 1816; f i Lund 1901), dotter 
af 1994. 

3718. Anders Nordstrom (VH, son af qvarnegaren 
Anders N. och Gustafva Dahl; f. k Hviderup i GfirdstSnga 
socken 10 mars 1812; girdsbokhillare k Loberod 1831 — 
1837; landtbrukselev i Pommern och Mecklenburg 1837 — 
1839; forvaltare k Ofvedskloster 1839—1868; der jemte sedan 
1858 arrendator af Vombs nygird; f derstades 11 juli 1891. 

Framst&ende landtbrukare. — Farbroder till 5321. — Gift p& Ma- 
rianelund 1845 med Christina Rosenquist (f. 1826), syster till 3666. Hon bor 
1903 pa Vombs nygard. — Son: 5341. — Svarsoner: 4687, 4878 och 5747. 


1834. 


19 


3719. Lorentz Andreas B&&th (III), son af handl. 
Jons Magnus B. (f 1843) och Ulrika Lovisa Brinck (f 1874); 
f. i Malmo 18 dec. 1816; magister 1841; ord. larare vid 
Malmo laroverk 1841 — 1849; prestvigd 1848; kyrkoherde i 
Hammarlof 1856; f 24 aug. 1872. 

Broder till 4268. — Svager med 3255. — Sonsonsson till 878. — 
Sonson till kyrkoherden Marten B. (f. 1741; stud, blelc. 1759; + 1820). 

— Gift 1849 med Alfhilda Lundblad (+ k Tama 1899), syster till 3857. 
Hennes biografl med portratt fir inford i Idun (n:o 91 ar 1899). — Son: 
5570. — Svarson: 5568. 

3720. Fredrik Vilhelm Ekstrom (III), son af hof- 
bokhailaren Lorentz E. (f 1862) och Anna Sofia Klein 
(t 1819); f. i Malmo 1 juni 1817; fil. kand. i Ups. 1842; 
kameralexamen 1843; kanslist i arm6f6rvaltningen 1853 — 1882. 

Broder till 3799. — Fadren foddes i Gustaf 1788. 

3721. Samuel Peter Adrian (III), son af r&dmannen 
Johan Magnus A. (f 1840) och Hedvig Christina Schierf- 
beck (f 1859); f. i Malmo 24 nov. 1815; lemnade snari stu- 
diema och blef landtbruksbokh&Uare k Skarhult, som d& egdes 
af Carl XIV; arrenderade sedan under mfinga fir Gislofs bo- 
stalle; bosatte sig slutligen i Trelleborg; f der 14 maj 1893. 

„En rattfram, mot alia valvillig man, ofta humoristisk i umganget.^ 

— Son af 2510. — Broder till 3950. — Gift 1848 med Johanna Catha- 
rina Hindbeck (f. 1824; f i Malmo 1899), dotter af 2787. — Son: Henrik 
(handlande i Malmd). — D5ttrar: 1) Anna, gift med konsuln i Malm5 
Adolf Fredrik Horstedt (f. 1840 f 1896), 2) Maria Augusta, gift med handl. 
i Malmo Carl August Horstedt, och 3) Hilda (f. 1853 f 1903), gift med 
kaptenen Bernhard Lindbom i Stockholm. 

3722. Henric Pehr Granroth (IV), son af krono- 
lansmannen Olof Petter G. och Anna Maria Wendorf (f 
1861); f. i Vedby 10 sept. 1819; kamrerare och ombudsman 
vid Carlstads hypoteksforening 1868 — 1880; bokhfiUare vid 
Vermlands lans hypoteksforening 1867 och fick afeked med 
pension 1889; f i Carlstad 9 febr. 1900. 

Gift i Carlstad 1864 med Ehrenfrida Gustava Fredrika Brynhilda 
Agardh (f. i Lund 1830), dotter af 2587. 

3723. Christopher Christian August Sjoberg (III), 
son af kyrkoherden Magnus S. (f 1858) och Sophia Chri- 
stina Schlyter (f 1862); f. i V. Ahlstad 30 juli 1817; ma- 
gister 1838; med. fil. kand. 1839; advokat i Stockholm; f 
dersiades 3 okt. 1865. 

Son af 2539. — Broder till 3724. En annan broder var Johan 
Alfred (f. 1823; f. d. apotekare i Stockholm; f 1888). — Gift 1853 med 
Edla Mathilda Ljungldf  Aktenskapet var bamlost. 


20 


1834. 


3724. Frans Vilhelm Sjoberg (III), broder till 3723; 
f. i V. Ahlstad 12 dec. 1818; jur. examen 1837; redaktor 
af „Folkets R6st« i Stockholm 1849—1861; advokat der; f 
i Sodenelge 14 nov. 1891. 

Se Lundstedts „Sveriges periodiska literatur" (II: 88). — Gift i 
Stockholm 1853 med Charlotta Gustafva Strutz. — Fostersoner: justitie- 
kanslern F. E. G. Sjoberg (f. 1852) och kaptenen H. G. W. Sjoberg 
(f. 1854). 

3725. Henrik August Lundius (III), son af kyrko- 
herden Olof Henrik L. (f 1863) och Elisabeth Margreta 
Bergstrom (f 1856); f. i 0. Ljungby 21 juni 1815; girds- 
bokhfillare pfi Skarhult; f. d. fanjunkare vid sk. husarreg.; 
konirollor vid sockerbruken i Staffanstorp 1885 och i Trelle- 
borg 1890; f i Lund 21 febr. 1900. 

Sonson till 1701. — Gift 1850 med Maria Olsson hkn Glumslof 
(f. 1828; t i Malmo 1870). 

3726. Karl Oskar Holmstedt (III), son af handl. 
Olof H. (t 1818) och Anna Beata Follin (f 1822); f. i 
Malmo 15 maj 1815; prestvigd 1839; kyrkoherde i 0. Ljungby 
1864; t 17 febr. 1880. 

Gift 1849 med Elsa Fredrika Beata Follin (f. 1820), syster till 4052. 

3727. Jons Wilhelm Holmqvist (II), son af komm.- 
landtmat. Jons H. (f 1821) och Lovisa Gustafva Olsson 
(t 1861); f. i Knastorp 24 aug. 1817; jur. examen 1840; 
V. haradshofding 1843; auditor vid sk. husarreg. 1850; f i 
Landskrona 17 sept. 1854. 

Broder till 3415. — Gift med Malin Lovisa Gronqvist (f. 1819). 
Hon blef 1856 omgift med 3412 och moder at 6096. — Svarson: 4726. 

3728. Jacob Alexander Kropp (V), son af gasigif- 
varen Adolf Wilhelm K. (f 1819) och Maria Ursilia Reuter- 
dahl; f. i Hammenhog 12 april 1817; prestvigd 1841; kyrko- 
herde i Andrarum 1864; f 1 dec. 1887. 

Modren blef omgift i Hammenhog 1820 med inspektoren Adolf 
Fredrik Borgqvist. — Gift 1858 med Anna Charlotta Hoist (f. 1835), 
syster till 4323. — Son: 6157. 

3729. Carl Peter Claesson (II), son af inspektoren 
Ulrik Wilhelm C. (f 1865) och Ulrika Kinborg; f. i Igelosa 
4 okt. 1816; med. fil. kand. 1841; f i Lund som student 
1 april 1844. 

Den forst kande af denna slagt Claesson var Jeremias Claesson 
(kronolansman i Bara harad; f 1810), som med Greta Kristina Plantin 
(t 1808) fick sonema: — A) Otto Carl Gustaf (2766), fader till 3638; 
— B) Carl Adam (f. i Lyngby 1789; fanjunkare vid sk. dragonreg.; + i 
Sandvik 1870), som hade sonerna: 1) Axel Johan (f. 1817; stud. blek. 


1834. 


21 


1833; magister 1838; f. d. kapten vid ingeniorkiren ; f \Se6); 2) Bror 
Otto (f. 1819; stud. blek. 1836; v. haradshdfUing 1849; landtbrukare i Ble- 
kinge; + 1875); 3) Holger Wilhelm (4062); — C) Ulrik Wilhelm (f. i 
Lyngby 1792; inspektor pi Hvidarp), fader till 3729. 

3730. Lars Nohrborg (II), son af rusthSllaren Per 
Larsson och Kjersti Bengtsdotter fi n:o 6; f . i Norrhviddinge 
13 sept. 1816; kameralexamen 1837; landtbrukare i Soder- 
hviddinge; f der 25 maj 1872. 

Gift med Maria Peterson (f. 1822; f i Lund 1899). — Svarsoner: 
5151, 5526 och 6260. 

3731. Frans Abraham Biork (II), son af f. d. lojt- 
nanten Bengt Abraham B. (f 1837) och-Engel Christina 
Gardsirom (f 1852); f. i Gorslofs kyrkoby 17 juni 1817; 
+ i Lund som student 9 dec. 1838. 

Sonson till 1593. 

3732. Johan Christofer Wadstein (V), son af v. 
haradshofdingen Abraham W. (f 1823) och Helena Christina 
Rosenberg (f 1846); f. i Rorum 17 april 1816; prestvigd 
1839; magister 1844; kyrkoherde i Valluf 1858; fil. jubel- 
doktor 1894; t 1 sept. 1896. 

Broder till 3209 och 3334. — Gift 1) 1846 med Catharina Peterson 
(f. 1824 t 1861); 2) 1862 med Ida Dorothea Nathalia Dock (f. 1836), syster 
till 4138. — Soner: 5348 och 6410. 

3733. Malte Callerholm (IV), son af tullkontrolloren 
Adam Reinhold C. (f 1824) och Margreta Catharina Coster; 
f. i Helsingborg 1 mars 1815; f i Malmo hospital 1847. 

Broder till 3462. 

3734. Wilhelm Flensburg (II), son af prosten Nils 
Johan F. (f 1857) och Elsa Christina Boman (f 1865); f. i 
Sodra Rorum 3 aug. 1819; magister ultimus 1841; prestvigd 
1849; professor 1858; teol. doktor 1860; biskop och pro- 
kansler i Lund 1865; fil. jubeldoktor 1892; f 31 okt. 1897. 

Hogt ft^mstiende valtalare. — Nationens prokurator 1843 och dess 
hedersledamot 1866. — Son af 2396. — Kusin till 3994. — Gift 1854 
med Constance Carolina Nystrom (f. 1829 f 1891). — Soner: 5696, 
5731, 5959 och 6441 samt Johannes (f. 1871; stud, i Lund 1890; fil. kand.). 
— Svarsoner: 4858, 5653, 5683 och 6042. 

3735. Johan Birger Cederbei^ (IV), son af knapp- 
makaren Anders C. (f 1844) och Else Nilsdotter; f. i 
Orja 18 febr. 1816; kameralexamen 1836; fortifikations- 
materialbokhailare; f i Malmo 30 juni 1852. 

Gift i Malm6 1845 med Amalia Elisabeth Lindstedt (f. 1822 f 
1903), syster till 4307. Hon gifte om sig 1854 med handl. Carl Magnus 
Mdller och blef i detta aktenskap moder it 6128. 


Digitized by 


22 


1834. 


3736. Jons Martin Lundberg (V), son af tit. v. audi- 
toren Lars L. (f 1852) och Christina Flod6n (f 1851); f. i 
0. Kerrstorp 5 febr. 1819; f i Lund som student 2 dec. 1842. 

Efterlemnade en myntsamling, som 1844 slides a auktion i Lund. 

— Broder: Christian (f. 1822; gastgifvare i Dalby; f i Lund 1883). 

3737. Anders Petter Pettersson (III), son af tunn- 
bindaren Gustaf Adolf P. (f 1834) och Ingeborg Lind (f 1851); 
f. i Malmo 23 april 1816; dref efter fadrens dod tunnbin- 
deriaffaren nSgra fir; kyrkoinspektor i Malmo; f 16 juni 
1895. 

Fadren Foddes i Hyby 1782. — Gift i Malmo 1849 med Elisabeth 
Wilhelmina Segerrot (f. 1818), dotter af aflidne ryttmastaren Anders Wil- 
helm S. i Hult, Jonkopings Ian, och Petronella Zellinger. — Son: 5543. 

— Dotter: Ingeborg (f. 1855), gift 1880 med dratselkamreraren i Malmo 
Hilding Lowegren (f, 1852 f 1889). 

3738. Olof Johan Halck (III), son af handlanden 
Thomas H. (f 1863) och Hedvig Sofia Liedberg; f. i Malmo 
5 juli 1817; kamrerare vid mekaniska verkstaden i Motala; 
t der 13 mars 1866. 

Den forst kande af denna slagt Halck var handlanden i Malmo 
Johan Henrik Halck (f. 1748 f 1824), som med Brita Thomsson (f. 1747 
+ 1809) fick sonen Thomas (f. 1778), feder till 3738 och 4021 samt till 
Gustaf Adolf (f. 1824; apotekare i Brosarp; t 1888). — Outredt ar om 
den forsmamnde ar son eller pa annat satt befryndad med rSdmannen i 
Halmstad Bernhard Halck (f. 1710 f 1791). 

3739. Lars Christian Grubb (IV), son af hattma- 
karen Martin Peter G. (f i Engelholm 1855) och Anna 
Elisabeth Nilsson; f. i Helsingborg 20 nov. 1814; prestvigd 
1837; kyrkoherde i Nettraby 1857; f 2 febr. 1873. 

Fadren (f. i Helsingborg 1777) var son af borgaren Lars G. och 
Petronella Starck. — Gift 1849 med Mathilda Carolina Nathell (f 1853). 
Om hennes slagt se vid 3989. 

3740. Otto Gabriel Munck af Rosenschold (I), 
son af konsuln Gabriel Munck af R. (f 1867) och Hedvig 
Sara Loven (f 1871); f. i Reng 27 maj 1817; jur. examen 
1840; V. haradshofding ; f ogift pS Bergane i Stenby socken 
28 nov. 1898. 

Framst&ende tenorsangare. — Sonson till 1357. — BrSder: Eber- 
hard Julius (f. 1811; f. d. ryttmastare; f 1893) och Thomas (f. 1813; f. d. 
president; f 1893), hvilka blefvo studenter i Norrlands nat. i Lund 1831. 
Den sistnamnde blef fader till 6653 och 6763. 

3741. Johan Fredrik Brandt (V), son af styrman- 
nen Georg Fredrik B. (f 1818) och Maria Magdalena Ripa 
(f 1840); f. i Carlshamn 28 nov. 1815; folkskollarareexamen 


1834. 


23 


i Carlstad 1847; folkskollarare i Arvika s. bokhandlare i 
Arvika 1849 — 1863; sedan privatlarare i Carlstad; i Gam- 
malkil, Linkopings Ian, 29 maj 1884. 

Fadren (f. i Osnabriick 1787; gesall i kirurg- och badareembetet i 
Harburg 1807; sedan sjoman och dog i Havanna af gula febern) var son 
af Johan Georg Brand och Katarina Bodicher. — Gift i Arvika 1853 
med Laura Ulrika Ahlbom (f. 1828 f 1862), syster till trafikchefen Noak 
A. i Skane. — Son: Johan Noak (f. 1858; koUega i Ystad), sviger med 
6705. — Dotter: Maria Ulrika (f. 1854 f 1883), gift med kommin. i Gam- 
malkil Isak Conrad Kinnander (f. 1843). 

3742. Bernhard Evert Ruberg (VI), son af Fargeri- 
fabrikoren Carl Gustaf R. (f 1854) och Beate Louise Morian 
(7 1853); f. i Christianstad 7 sept. 1817; jur. examen 1841; 
V. haradshofding 1849; rfidman i Christianstad 1853; lans- 
notarie i Christianstads Ian 1854—1857; f 16 febr. 1889. 

Framstaende studentsangare. — Broder till 3948. — Om fadren (f. 
i J5nk5ping 1784, son af en faltvabel), se Larifari: Skizzer ftin Christian- 
stad. — Gift 1) i Carlshamn 1853 med Anna Matilda Desideria Franck 
<f. i Goteborg 1823; f 1874); 2) 1875 med Catharina Amanda Rosaura 
Franck (f. i Goteborg 1827), dottrar af tullforvaltaren Ghristian Gottlob F. 
— Dotter: Ellen (f. 1862), gift 1889 med lojtnanten Karl Magnus Kruse 
it 1859). 

3743. Nils Persson (V), son af namndemannen Per 
Hansson och Bengta Nilsdotter; f. i Ingelstorp 8 sept. 1815; 
magister 1841; adjunkt vid Lunds laroverk 1858—1880; fil. 
jubeldoktor 1892; f i Lund 27 sept. 1901. 

En godmodig man och skicklig larare. — Gift 1) 1846 med Hilda 
Carolina Kull (f. 1823 + 1861), dotter af 2612; 2) 1863 med Johanna 
Wilhelmina Kull (f. 1832 f 1895), syster till 4010. — Soner: Per Ulrik 
Carl (f. 1850; provisor pi apoteket Lejonet i Malmo och sedan i Asele; 
utvandrade till Amerika ISSQ och blef apotekare i Norway, Illinois; f 
1885), Nils Johan Alexander (f. 1853; vistas i Amerika) och Anders 
Gustaf Vilhelm Magnus, kallar sig Ernst (6799). 

3744. Carl Ludvig Wilke, sedan Wilkens (V), son 
af f. d. husaren Johan Fredrik Wilke (f 1838) och Bene- 
dikia Ekberg (f 1845); f. i Ystad 12 febr. 1818; sprSklarare 
i Malmo; telegrafkommissarie 1856; telegrafforestSndare i 
Lund 1866; f derstades 28 dec, 1874. 

Gift i Malm6 1852 med Hilda Gustajva Wilcke (f. 1825; f i Lund 
1867), dotter af f. d. grosshandl. Gustaf David W. — Son: 5667. 

3745. Magnus Gottlieb Amilon (III), son af Far- 
garen Carl Magnus A. (f 1842) och Maria Helena Hallback 
(t 1839); f. i Malmo 29 sept. 1817; magister 1841; prest- 
vigd 1842; ISrare vid Malmo laroverk 1844; kyrkoherde i 
Ramdala 1859 och i Vesterstad 1870; f i Lund 26 april 1892. 


24 


1834. 


Halfbrorson till 2046. — Se vid 4018. — Gift 1848 med Hilda 
Maria Collin (f. 1824 f 1885), syster till 4279. — Svarson: 5799. 

3746. Elis Ljunggren (VI), son af haradshofdingen 
Elias ChristofFer L. (f 1853) och Maria Christina Granberg 
(t 1857); f. i Solvesborg 31 juli 1818; utvandrade till Bra- 
silien. 

Broder till 4296. — Brorson till 2261.— Fadren blef stud. blek. 1792. 

3747. Sven Emanuel M&rtensson (II), son af kom- 
ministem Per M. (f 1828) och Sofia Piculell (f 1846); f. i 
UppSkra 7 jan. 1817; prestvigd 1840; f ogift i Lund 24 
dec. 1850. 

Son af 2665. 

3748. Hans Andersson (II), son af &boen Anders 
Svensson och Kjersti Nilsdotter; f. i Flackarp 11 dec. 1817; 
magister 1841; prestvigd 1842; kyrkoherde i Gylle 1866; 
fil. jubeldoktor 1892; f 28 juni 1892. 

Gift 1873 med Augusta Hilma Malmgren (f. 1851). Hon ofverlefde 


3749. Johan Peter Daniel Psilander (V), son af 
prosten Nils Christoffer P. (f 1863) och Anna Elisabeth 
Giese (f 1880); f. i Malmo 12 april 1817; underlojtnant vid 
sodra sk. inf.-reg. 1839; lojtnant 1844; f ogift i Ystad 21 
jan. 1851. 

Da koleran sommaren 1850 utbrot i Malmo, der P. dk var statio- 
nerad, bitradde han rastlost de sjuke och adrog sig derigenom den f5r- 
farliga sjukdomen, efter hvilken han aldrig blef aterstalld. — Son af 2876. 
— Broder till 4016 och 4049. 

3750. Johan Oskar Collin (VI), son af teol. dok- 
tom Sven Johan C. (f 1835) och Lovisa Stenqvist (f 1822); 
f. i Ousby 30 nov. 1814; kronolansman i Christianstads Ian; 
t i BSstad 8 maj 1863. 

Broder: 3516, 3829 och 3856. Half broder till 4294. — Gift med 
Christina Maria Sjoberg (f. 1818; f i Lund 1895). — Son: 5709. — 
Svarson: 5335. 

3751. Nils Henriksson (II), son af landtbrukaren 
Henrik Andersson och Boel Mathiasdotter; f. i Hokopinge 
3 febr. 1813; prestvigd 1836; kyrkoherde i Gessie 1859; 
t 7 dec. 1879. 

Ulrd teolog, frikostig donator. Gift 1847 med Sophie Pauline 
Boos (f. 1809), syster till 3652. 

3752. Jacob Tiburtius Cassel (IV), son af harads- 
hofdingen i Luggude m. m. Samuel Tiburt C. (f 1850) och 
Anna Sofia Hoist (f 1861); f. i staden Halmstad 3 okt. 


sin man. 


1834. 


25 


1818; landtbrukare i saieriet Skedahla i Snostorps socken; 
f derstades 12 jan. 1849. 

Gift i Ronneby 1846 med Maria Margreta Sofia Fischerstrom (f. 
i Halmstad 1825; t i Goteborg 1899), dotter af landskamreraren Nils Johan 
F. och omgift 1854 med ryttmastaren August Edgren (f. 1807 f 1891). 

Om den stora slagten Cassel kunna vi meddela foljande utredning. 
Slagten ar framstald i „Ny sv. slaktbok", men felaktigt och ofullstandigt. 
Den firamtrader forst i Asby, Ostergotland, med Jakob C, som, i likhet med 
slagtens fiesta medlemmar under 1600- och 1700-talen, synes varit bonde 
och oxhandlare. Denne hade sonerna: -- A) Marten if. 1641; inspektor 
pa Olstorp i Askeryds socken; f 1712), som hade sonen Johan (f. 1683; 
radman i Skenninge; f 1735), hvilken blef fader till: \) Johan Adolf (t 
1713; notarie i Gota hofratt; f 1791), som hade sonen Samuel (f. 1768; 
haradshofd. i Finland; f 1820), hvars attlingar stannat i Finland och af 
hvilka en Karl August C. (f. 1874; stud, i Ups. 1893) endast pa modemet 
tillhdr slagten; samt 2) Daniel Magnus (f. 1718; not. i Gota hofratt). 
— B) Mans (bodde i Kisa, Ostergotl.), hvars sonson Per (bonde) blef 
fader till Carl (f. 1766; dispaschor i Stockholm; f 1834), om hvars soner 
se Od6n: Ostgotars minne. — C) Lennart (oxhandlare, i Eksjo, men flyt- 
tade snart till Vaderstad, der manga attlingar fiinnits). Han hade sonerna: 

1) Samuel (f. 1694; borgmastare och postmastare i Eksjo; + 1758), som 
med Christina Tiburtia (f. 1692 f 1762) fick sonerna Christoffer (f. 1720; 
stud, goteb. i Lund 1744; bokh&llare i Banken; t 1759) och Tiburtius 
(f. 1732; radman i Halmstad; ^assessor"; f 1821), hvilken med Margreta 
Johanna Holmdorff (f. 1748 f 1834) hade sonen Samuel Tiburt (f. i Halm- 
stad 1780; stud, goteb. i Lund 1796; jur. examen 1798), fader till 3752; 

2) Jakob (f. 1697; kyrkoh. i Ostergotl.; f 1740), som med Margreta Ven- 
dela Erhardt (f. 1708 + 1794) hade sonerna: a) Per (f. 1729; auditor vid 
6stg. inf.; f 1808), gift 1788 med Hedvig Maria Ek (ej £//), enka efter 
handl. i Skenninge Nils Wiberg (t 1785), hvilkas son Carl Gustaf Wiberg 
(f. 1783; lagman; f 1866) antog namnet Cassel (se Hof bergs lexikon) 
och fick sonen Knut Hjalmar (f. 1837; stud, stockh. i Ups. 1854; hof- 
kamrerare); i andra Sktenskapet (med Per Cassel) foddes Per Carl (f. 
1789; kopist; f 1817); b) Leonard (f. 1731; inspektor vid gevarsfaktoriet 
i Norrkoping); c) Carl Johan (f. 1734; lakare; f i Linkoping 1809). Till 
denna gren torde h6ra landtmataren i Elfeborgs Ian Lorens C. (f. 1805 
t 1875). — D) Jons (handelsman i Skenninge; t 1711), gift 1679 med 
Maria Catharina Hacke (f. 1665 + 1711). — E) Jonas (bonde i Hudda, 
Tirserums socken), fader till Mdrten (f. i N. Vi; gastgifvare i Malback; 
t i Skeda 1704), som med Maria Persdotter Berg hade sonen Mdrten 
(f. 1704; stud. ostg. i Ups.; monsterskrifvare; f 1744). — I Kisa lar slag- 
ten annu finnas. En medlem af denna gren Carl Johan C. dog 1902 i 
Madrid, Jowa. I Nykil dyker den upp med sekreteraren Magnus Peter 
C, fader till prosten Johan Magnus C. (f. 1831 f 1891). I Nykil foddes 
ock Isak C. (f. 1804; sadelmakare i LinkSping; f 1854), fader till Isak 
Theodor (f. 1845; grosshandl. i Sundsvall; f 1898) och till Adolf Botind (I 
1847; komminister). Annu en gren har lefvat i Skenninge. Dit hor t. ex. 
borgaren (ej borgmastaren) Samuel C. (se Anreps attartaflor 4. 130). Full- 
standigande uppgifter om atskilliga medlemmar af slagten Cassel kan fis 
af Od6n: „0stg6tars minne". 


3753. Jonas Anders Fast (IV), son af prosten Wil- 
helm F. (f 1843) och Maria Christina Backman (f 1846); 


26 


1834—1835. 


f. i BSstad 3 mars 1815; filol. kand. 1837; prestvigd 1839; 
t ogift i Forslof 2 maj 1843. 
Broder till 3916. 

3754. Adam Magnus Jacobsson (IV), son af bro- 
inspektoren Thomas Nathanael J. (f 1843) och Ulrika Catha- 
rina Alegre (f 1860); f, i Helsingborg 2 maj 1817; jur. 
examen 1841; v. haradshofding 1849; stadsnotarie i Helsing- 
borg 1854; t derstades ogift 13 nov. 1865. 

Son af 2613. 

3755. Sven Malinborg (VI), son af klockaren i Fjelke- 
stad Mans Malm och Sissa iNilsdotter; f. i Qviinge 16 febr. 
1816; prestvigd 1842; kyrkoherde i Houf 1873; f 7 april 
1886. 

En fortrafflig tenors&ngare under studenttiden. — Morbroder till 
5365 och 5617. — Gift 1) 1844 med Mathilda Hintze (f. 1815 f 1855); 
2) 1855 med Carolina Svedman (f. 1833 t 1859) och 3) 1863 med Maria 
Bengtsson (f. 1840). 


3756. Christian Henric Ohlsson (III), son af kansli- 
vaktmastaren C. C. Olsson (f 1865); f. i Malmo 22 juni 
1818; landskontorist i Malmo; f derstades 6 juli 1853. 

3757. Magnus Georg Kallenberg (III), son af tit. 
hofkamreraren, tullkontrolloren Christian Edvard K. (f 1864) 
och Anna Helena Ekelund (f 1840); f. i Engelholm 26 sept. 
1820; kameralexamen 1836; v. kronofogde; f i Malmo 23 
nov. 1842. 

Om slagten Kallenberg lemna vi har fdljande samlade uppgifter. 
Den forst kande af slagten var Nils Kallenberg (f. 1694; skraddare i 
Malmo; t 1764), som med Anna Sofia Jonsdotter (f i Qvidinge 1769) 
hade sonerna: — A) Jons (f. 1722; radman i Landskrona; f 1789), som 
med Sibilla Kristina Engelau (f 1787) hade dottren Sibilla Sofia (f. 1751; 
gift med frih. C. J. v. Liewen) och sonen Johan Georg (f. 1748; stud, 
skin, under n:o 1715; plantagedirektor; + 1811), som med Johanna Chri- 
stina Roth (f. 1755; t i Kalmar 1821) hade sonerna: 1) Christian Edvard 
(f. 1777; tuUkontrollor, tit. hofkamrer; t 1864), gift forst med Lovisa Cron 
(f. 1779; t i Engelholm 1818), sedan med Anna Helena Ekelund (f 1840) 
och slutligen med Ebba Elisabeth Lohman (f 1883) samt svarfader till 
3867 och fader till: a) Magnus Georg (3757); b) Anton Edvard (f. 1825; 
handl. i Malmo; t 1878), fader till 5885 och 6482 samt svarfader till in- 
genioren Oscar Lundberg i Malmo, docenten Torsten Broden i Lund 
samt till 6349; c) Carl Gustaf (3990) \ och d) Oscar Lucas Theodor {5025); 
2) Lars Peter JUrgen (2543); 3) Johan Fredrik (f. 1785; handl. i Torekow; 
+ 1859), som hade sonerna: a) Jonas (f. 1819; hand!, i Torekow; t i 
Engelholm), fader till 6017; b) Hans Peter (f. 1822; handl. i Bastad; f 


1835. 


1835. 


27 


1896), fader till 6486; och c) Samuel Ludvig (f. 1826; bruksegare), svar- 
fader till 5421; 4) Carl Vilhelm (f. 1790; handl. i Kalmar; + 1857); — 
B) Christoffer (f. 1738; klockare i 0. Ljungby; f 1803), fader till 2637, 
som hade sonerna 4043 m. fl. 

3758. Fredrik Rudolph Hultman (IV), son af rege- 
mentsskrifvaren Anders H. (f 1838) och Katrina Hultberg 
(t 1834); f. i Lahdskrona 4 sept. 1816; tullforvaltare i Soder- 
koping och Mem 1855; f i Soderkoping 27 sept. 1865. 

Broder till 3283. — Gift k Mem 1858 med Lotten Krautmeijer, 
syster till 3963. 

3759. Zacharias Potent Westerdahl (IV), son af 
handlanden Johannes W. och Johanna Aspelund ; f. i Lands- 
krona 15 maj 1816; stud, i Ups. (Goteborgs n.) 1838; 
kameralexamen der 1840; jur. examen der 1844; v. harads- 
hofding 1846; rSdman i Ystad 1850; f der 27 mars 1874. 

Var i ofver 20 ar H^ttrad vid sjuksangen, lam och blind. — Bror- 
son till 2628. — Gift med sin kusin Joseflna Mathilda Westerdahl (f. i 
Uddevalla 1825; lar flyttat till Paris), dotter af 2628. — Fosterdotter: 
Hulda Ottolina von Hackwitz (f. 1852), gift i Ystad 1871 med stations- 
inspektoren A. A. F. Flach (f. 1840). 

3760. August Ferdinand Carlsson (III), son af 
kyrkoherden Anders Johan C. (f 1829) och Anna Christina 
Lindell (f 1841); f. i Bosarp 21 febr. 1814; prestvigd 1837; 
f i Skabersjo 4 juni 1846. 

Son af 2781. 

3761. Carl Oskar Frits Aberg (IV), son af krono- 
fogden Samuel A. (f 1860) och Julia Beata Kjellsson (f 1844); 
f. i Helsingborg 14 juni 1819; jur. examen 1839; v. harads- 
hofding 1846; kronofogde i Luggude harad 1853—1884; f 
k S:t Josephs hospital i Kopenhamn 5 mars 1887. 

Broder till 3623, 3624 och 3919. — Gift i Helsingborg 1853 med 
Sigrid Gothilda Maria Hallberg (f. 1835), dotter af konsuln H. — Soner: 
6350 och Inge (f. 1870; stud, i Lund 1890; lojtnant vid Husarenregiment 
N:o 16 i Schleswig 1897). — Dottrar: Gerda (f. 1854), gift 1878 med lojtn. 
E. F, K. Silfwerskiold (skilda 1896), och Sigrid, gift 1880 med lojtn. Carl 
Agardh (broder till 5415). 

3762. Philip Wilhelm Hartelius (VI), son af kyrko- 
herden Jons H. (f 1840) och Cecilia Svensson; f. i Forslof 
24 april 1815; f i Christianstad som student 10 aug. 1835. 

Broder till 3303 m. fi. — Farbroder till 6263. 

3763. Vilhelm Lilljeborg (VI), son af prosten Jons 
Peter L. (f 1857) och Hedda Hultberg (f 1817); f. i Hel- 
singborg 6 okt. 1816; magister 1841; docent i zoologi 1844; 


28 


1835. 


adjunkt 1853; professor i Upsala 1854 — 1882; med. heders- 
doktor 1877. 

Se Sv. portrattgalleri, afd. F6rfattare. — Gift 1) 1864 med Sara 
Maria Ingeborg Holm (f. 1829 f 1855), svster till 4205; 2) 1862 med Eva 
Charlotta Lindstedt (f. 1828), syster till 4252. 

3764. Lars Andreas Trag&rdh (III), son af prosten 
Sven T. (f 1831) och Helena Margreta Palm (f 1855); f. 
i Hvellinge 10 sept. 1818; magister 1841; prestvigd 1842; 
kyrkoherde i Hoja 1864; fil. jubeldoktor 1892; f I febr. 1894. 

Son af 2316. — Gift 1848 med Anna Maria Broome (f. 1827), 
syster till 4000. — Svarson: 5369. 

3765. Erik Borgstrom (III), son af vardshusvarden 
Otto Christian B. och Anna Trulsdotter; f. i Skabersjo 12 
maj 1817; prestvigd 1841; kyrkoherde i Svedala 1849; prost 
1884; t 29 april 1894. 

Gift 1851 med Helena Charlotta Malmgren (f. 1827 + 1892), syster 
till 4116. — Soner: 5650, 5713 och 6899. — Svarsoner: 5994 och 6479. 

3766. Olof Fredrik Ursell (IV), son af vice audi- 
toren Mathias U. (f 1863) och Anna Henrietta Weibull 
(f 1883); f. i Ramlosa, Helsingborgs landsfors., 8 okt. 1818; 
kameralexamen 1836; jur. examen 1840; v. haradshofding 
1846; haradshofding i Inland 1857; f i Norrkoping 2 april 
1893. 

Sonson till 2163. — Broder till 4139 och 4271. — Gift 1855,med 
Lydia Joseflna Oscarina Eberstein (f. 1830), syster till 4522. — Son: Carl 
Victor Matias (f. 1857; stud, goteb. i Lund 1878; haradshofding). 

3767. Magnus Vilhelm Ripa (VI), son af sjokap- 
tenen och handlanden Jonas R. (f 1853) och Helena Maria 
Wendel (f 1845); f, i Ahus 12 febr. 1815; landtbrukare & 
Brunseryd i Hjertlanda socken; handlande i Ahus; schakt- 
mastare vid statens jernvagsbyggn. 1857; koniorsskrifvare vid 
statens jernvagar 1859; f i Malmo 29 maj 1875. 

Broder till 3768. — Gift 1838 med Anna Catharina Malmros (f. 
1812 t 1862), dotter af hofkamreraren Haqvin M. — Son: 5090. 

Om slagten Ripa (namnet ar taget af byn med samma namn i 
Ahus socken) meddela vi harmed foljande, med hanvisning till hvad som 
finnes anfordt under 2684. Skepparen och mjolnaren pa Herremollan i 
Vidtskofle socken Erland Ripa var gift 1) med Anna Stina Murberg (f. 
1709 t 1745); 2) med Maria Magdalena Neuman (f. 1724 f 1759) och 
3) med Lucia Catharina Schoug. Han hade sonerna: — A) Henrik Vil- 
helm (f. 1747; skeppare; t i Ahus 1809), som med Catharina Astrom 
(f. 1743 t 1827) fick sonerna: 1) Jonas (f. 1777), som blef fader till: 
a) Maria Charlotta (f. 1803 f 1845), gift 1825 med repslagaren Lars Peter 
Hare (f. 1796); b) Johan Gustaf (f. 1805; grosshandl. i Stockholm; t 
ogift 1857); c) Erica Dorothea (f. 1809 f 1842), gift 1834 med kyrkoherden 
i Asenhoga Johan Anton Ponten (f. 1805 f 1882); d) Magnus Vilhelm 


1835. 


29 


<3767) och e) August Theodor (3768); 2) Jons Peter (f. 1778; sjokapten; 
ir i Ahus 1821), fader till: a) Magnus (f. 1802; handl. i Ahus; + 1841); 
b) Hans Fredrik (f. 1811; handl. i Ahus; t 1848); c) Lars Mathias (f. 
1817: handl. i Malmo; f 1900); — B) Peter (f. 1763 f 1821), fader till 
2684 och fiarfader till 4624. 

3768. August Theodor Ripa (VI), broder till 3767; 
f- i Ahus 13 okt. 1817; jur. examen 1841; v. haradshofding 
1845; akademinotarie 1851 — 1853; rfidman i Lund 1853; f 
der 1 maj 1894. 

Var 1848—1882 ombudsman i Torna m. fl. haraders sparbank och 
derefter ordforande i styrelsen. — Gift i Lund 1850 med Maria Cecilia 
Wahi^en (f. 1824 f I860), syster till 3858. — Soner: 5437 och 5787. 

3769. Johan Gustaf Theodor Schagerstrom (IV), 
son af lakaren Nils Olof S. (f 1851) och Antonetta Lovisa 
Borgstrom (f 1864); f. i Landskrona 28 nov. 1818; med. 
lie.  1847; lakare vid straff- och arbetsFangelset & Norrmalm 
1861; t i Stockholm 13 jan. 1889. 

Morbroder till 4701. — Gift i Stockholm 1851 med Carolina Bibau 
if. 1827; + i Stockholm 1899), dotter af 2440. 

3770. Carl Christian Nordstrom (VI), son af kyrko- 
herden Gustaf N. (f 1849) och Beata Maria Lundgren (f 
1871); f. i Kiaby 28 sept. 1816; prestvigd 1839; kyrkoherde 
i Tving 1873. 

Son af 2608. — Gift 1850 med Carolina Matilda Brunberg{l 1820). 

3771. Alexander Christian Lofgren (IV), broder 
till 3705; f. i Carlskrona 22 juni 1817; s. m. kand.; privat- 
larare; f i Ahus 18 nov. 1871. 

3772. Fredrik Erman (II), son af klockaren Peter 
E. (t 1860) och Helena Ahlbeck; f. i 0. Stro 12 aug. 1815; 
prestvigd 1839; kyrkoherde i Hoxerod 1873. 

Brorson till 2415. — Gift 1842 med Sophie Joseflne Gronqvist (f. 
1821). — Son: 6176. 

3773. Sven Nilsson Frenning (II), son af riksdags- 
mannen Nils MSnsson (f 1837) och Ingar Olsdotter; f. i 
Skumparp, Frenninge socken, 18 jan. 1815; prestvigd 1847; 
mSnga Sr tjenstledig; f ogift i Trelleborg 8 juni 1899. 

Om hans fader, den beromde riksdagsmannen, se Biogr. lex. 9. 208. 

3774. Gustaf Adolf Nisbeth (V), son af f. d. fan- 
junkaren Alexander Magnus N. (f 1829) och Annette Chri- 
stina Lundgren (f 1823); f. i Cimbrishamn 5 juli 1817; stads- 
kassor der 1850—1880; f ogift i Cimbrishamn 5 sept. 1885. 

Framstaende kommunalman och nitisk samlare af fomminnen. 


30 


1835. 


3775. Otto Bernhard Pommer (IV), son af kyrko- 
herden Bernhard P. (f 1848) och Sofia Christina Beckgren 
(t 1845); f. i N. Svalof 29 nov. 1815; prestvigd 1838; kyrko- 
herde i Allerum 1855; f 30 jan. 1869. 

Fadren blef stud. blek. 1793. — Gift 1845 med Maria Hjorth (f. 
1825). — Svarson: 5706. 

3776. Carl Magnus Hultgren (III), son af traktoren 
Jons H. (t 1848) och Anna MSnsdotter (f 1845); f. i Malmo 
30 juli 1816; sSnglarare i Malmo; f derstades 28 mars 1865. 

Under sin langa studenttid kand som en utmarkt sangare. — Fadren 
foddes i Kronobergs Ian 1785. 

3777. Arvid Rutger Posse, grefve (III), son af lands- 
hofdingen Fredrik Salomon P. (f 1853) och Magdalena Ben- 
net (t 1834]; f. i Kropp 15 febr. 1820; jur. examen 1840; 
V. haradshording 1845; statsminister 1880 — 1883; president 
i kammarratten 1883—1889; f i Stockholm 24 april 1901. 

Broder: 3947 och 4317. — Gift 1) 1846 med Amalia De la Gardie 
(f. 1821 t 1883); 2) 1886 med Ebba Hdgerflycht (f. 1843). 

3778. Carl Emanuel Billengren (VI), son af v. 
auditoren Lars Peter B. (f 1835) och Kristina Juliana Malm- 
qvist (f 1852); f. i Esphult 27 mars 1817; kameralexamen 
1845; landtbrukare & Rickarum i fodelsesocknen; f der 25 
okt. 1880. 

Broder till 3071. — Gift i Esphult 1869 med Elna Olsdotter (f. i 
Haglinge 1830).  Hon Hyttade till Amerika 1885. 

3779. Gustaf Sandberg (I), son af skomakaremast. 
Olof S. (t 1850) och Anna Malmberg; f. i Lund 29 jan. 
1817; f der som student 19 sept. 1842. 

Fadren foddes i Sandby 1772. 

3780. Carl Jacob Sandahl (I), son af stadsfiskalen 
Johan Mauritz S. (f 1835) och Johanna Sofia Baher (f 1859); 
f. i Lund 20 dec. 1818; magister 1841; med. lie. 1845; med. 
doktor 1847; reg.-lakare 1864; f i Stockholm 17 maj 1889. 

Broder: Isak Henrik (f. 1811; stud. blek. 1828; f. d. revisor i kam- 
marratten; t 1877) och Jonas Isidor (3890). — Gift 1852 med Sofia Aim 
(f. 1830). 

3781. Anders Johan Andersson (II), sonafqvarn- 
egaren Anders A. (f 1846) och Ingrid Cecilia Nilsson (f 
1841); f. i Kjeflinge 12 sept. 1817; prestvigd 1840; kyrko- 
herde i Listerby 1869; prost 1871—1885; f 6 april 1897. 

Brorson till 3425. — Kusin med 4613. — Gift 1) 1855 med Amanda 
Savarin (f. 1825 f I860), dotter af 3171; 2) 1861 med Elina Hellberg 


1835. 


31 


(f. 1816 t 1876). — Son: Ossian Litle (f. 1858; stud. blek. 1880; prakt. 
iakare i Landskrona). 

3782. Carl Christian Rothstein (II), son af qvarter- 
mastaren Jonas Ambrosius R. (-{• 1851) och Catharina He- 
lena Eriander (f 1839); f. i Helsingborg 5 okt. 1819; ma- 
gister 1844; kollega vid Christianstads laroverk 1848; prest- 
vigd 1855; lektor i Christianstad 1868; kyrkoherde i Borlunda 
1871; prost 1873; f 16 dec. 1879. 

Modren var dotter af Olof Eriander (f. 1760; trumpetare vid norra 
sk. kavall.-reg.; + i Hjenip, Uppakra socken, 1809) uti dennes i Qvidinge 
1783 ingangna gifte med Dorothea Hartelius „fran Tomarps kungsgard" 
(f. 1759; t i Hjerup 1808). — Gift 1855 med Anna Maria Andersson (f. 
1830; t i Lund 1893). — Soner: 6257 och 6416. — Dotter: 6806.— Svar- 
son: 6105. 

Denna slslgt Rothstein har foljande stamtafla. Den forst kande var 
Jonas Rothstein (f. 1688; kronobefallningsman i S. Vedbo; f 1727), som 
med Magdalena Ekeberg flck sonerna: — A) Jonas (f. i Eksjo 1715; 
stadskassor i Eksjo annu 1748; sedan fabrikor; f i Stockholm 1763), som 
med Maria Holm (f. 1717; f i Billinge 1792) hade sonen Jonas Rafael 
(f. i Nassjo under en resa 1744; stud, stockh. i Ups. 1761; kyrkoherde i 
Billinge; f 1820), fader till 2492 m. fl.; — B) Johan (f. 1716; stud. ostg. 
i Lund 1736; kyrkoherde i Malilla; + 1766), som med Margreta Lidman 
(f. 1721 t 1795) fick sonerna: \) Jonas (f. 1750; kronobef.-man i Aspe- 
land; f 1793), hvilken med Maria Dorothea Lundeberg blef fader till: 
a) Jonas Ambrosius (f. i Mililla 1785; qvartermastare; + i Christianstad 
1851), som i sitt i Uppakra 1815 ingangna gifte blef fader till 3782; b) Nils 
Daniel (f. i Malilla 1789; fanjunkare; f i A^arp 1871), fader till 4161 
och svarfader till 4401; 2) Johannes (f. 1751; stud. ostg. i Ups. 1772; 
kyrkoherde i Vireda; f 1809); 3) Jonathan (f. 1758; stud. ostg. i Ups. 
1778; kommin. i Skonberga; afsatt; + 1810), feder till Jonathan (f. 1796; 
lansman och landtbruk. pa Gottland; + 1864), Per David (f. 1800; in- 
spektor) och Otto Vilhelm (f. 1808; haradsskriN. i Medelpad; t 1858); 
— C) Zacharias (f. tvilling 1716; fi-alsefogde; t i Eksj5 1795); — D) Abra- 
ham (f. 1719; stud. 6stg. i Lund 1741; f 1777); och — E) Isak (f. 1726). 

3783. Olof Johan Hag6us (VI), son af komm.-landt- 
mataren Johan H. (f 1859) och Christina Pramberg (f 1862); 
f. i N. Mellby 11 dec. 1817; jur. examen 1842; v. harads- 
hofding; timmerhandlare i KalmarTlan; dref sedan landtbruk, 
traolje- och terpen tinfabrik pi Gokhult i Fliseryds socken; 
t der 20 okt. 1886. 

Gift med Elisabeth Callerstromy som 5fverlefde honom. 

Denna slagt Hageus harstammar ft^n ryttaren i Vexio Erik Dahl, 
som med Elisabet Hagcea fick sonen Johannes Hageus (f. 1704; kyrko- 
herde i Berg; + 1781), som med Sofia Catharina Gumcelia (f. 1711 f 
1780) blef fader till Johan (f. 1751; kommin. i Hamneda; f 1813), hvilken 
med Brita Charlotta Hjelm (f. 1761 f 1800) hade sonen Johan (f. 1788)^ 
fader till 3783, 3784 och 4258. 

3784. Gustaf Hag6us (VI), broder till 3783; f. i N. 
Mellby 1 mars 1819; underlojtnant vid sk. dragonreg. 1843; 


Digitized by 


32 


1835. 


transport till norra sk. inf.-reg. s. L; lojtnant 1848; kapten 
1856—1870; afsked ur krigstjensten 1883; f i Helsingborg 
21 juni 1898. 

Gift 1) med Amelie Christine Pettersson (f. 1825; f k Silftkra bo- 
stalle 1849); 2) i Engelholm 1857 med Carolina Augusta Hull. — Svar- 
son: 6009. 

3785. Christian Fredrik Wentzell (III), son af 
stadslakaren Fredrik August W. (f 1840) och Christina Ti- 
man (f 1820); f. i Malmo 15 maj 1817; var 1853 arren- 
dator af en gfird nara Visby. 

3786. Nils Peter Nilsson (III), son af stadstjenaren 
Nils Nilsson och Cecilia Jonsdotter; f. i Malmo 20 febr. 
1819; magister 1850; adjunkt vid Lunds laroverk s. &.; rek- 
tor vid Landskrona laroverk 1854 — 1888; fil. jubeldokior 
1900; t i Landskrona 21 april 1903. 

Gift pk Ronnas i Ostergotland 1850 med Fredrika Elisabeth Wessen 
(f. 1819 t 1892). 

3787. Erik Ludvig Lindergren (III), son af Palt- 
vabeln G. L. (f 1844) och Anna Gustava Wilk; f. i Malmo 
2 okt. 1817; prestvigd 1844; kyrkoherde i Solberga 1868; 
t 30 sept. 1888. 

Framst&ende tenorsangare under sin studenttid. — Gift 1848 med 
Anna Westerstrom (f. 1823), syster till 4328. 

3788. Carl August Hesselgren (IV), son af kust- 
vakten J. P. H. och Helena Olsson (f 1866); f. i Lands- 
krona 11 dec. 1812; larare vid Christianstads laroverk 1849; 
adjunkt 1858; afsked 1883; bosatte sig sedan i Engelholm; 
t der II jan. 1889. 

Gift 1852 med Clara Cavallin (f. 1822 f 1863), syster till 3709. 

3789. Otto Vilhelm Malmros (VI), son af v. harads- 
hofdingen Magnus M. (f* 1859) och Maria Catharina von 
der Luft (f 1865); f. i Oppmanna 6 aug. 1817; inspektor 
pS Grinda, nara Mariefred; f i Stockholm 20 sept. 1865. 

Broder till 4320. — Fadren, bondson ft-an Broby, foddes 1783 och 
blef stud. blek. 1801. — Gift. 

3790. Bengt Goransson Ahlin (VI), bondson, f. i 
Asum 30 dec. 1814; tyggirdsskrifvare i Christianstad 1844; 
tygskrifvare i Landskrona 1860; f derstades ogift 7 no v. 1873. 

3791. Erik Gottfrid Ferdinand Warnke (II), son 
af en tysk pastor vid Brodraforsamlingen i Stockholm; f. i 
Kopenhamn 10 nov. 1811; tysk spraklarare i Stockholm; -f-. 


1835. 


33 


3792. Tufve Nilsson Hasselqvist (VI), son af rust- 
hfillaren Nils Tufvasson och Sissa Svensdotter; f. i Ousby 
2 mars 1816; prestvigd 1839; bosatte sig i Amerika 1852; 
teol. professor i Rock-Island, Illinois, 1863; teol. doktor 
1871; t i Moline, Illinois, 5 febr. 1891. 

„Egde en omfottande skriftlardom och kunde med heder bara den 
doktorshatt, som tilldelats honom." — Gift 1852 med Eva Helena Cervin 
(f. 1820 t 1881), syster till 3999. 

3793. Anders Akerman (VI), son af arbetskarlen 
Per Andersson och Hanna Nilsdotter; f. i Christianstad 31 
jan. 1816; konstapel vid Vendes artilleri. 

3794. Fride Villgott Fundahn (VI), son af lands- 
kamreraren Sven F. (f 1842) och Jeanette Marie Rhodin 
(t 1825); f. i Goteborg 7 sept. 1819; kameralexamen 1836; 

e. 0. kontorsskrifvare vid tullen i Ahus 1839; landskanslist 
i Hallands Ian; f i Halmstad 5 aug. 1848. 

Son af 2411. 

3795. Sven Risberg (VI), son af haradshofdingen 
Sven R. (f 1863) och Ulrika Elisabeth Aman (f 1842); f. 
i Ahus 20 aug. 1816; jur. examen 1841; v. haradshofding; 
adv.-fiskal i Gota hofr. 1856; f i Christianstad 24 juli 1857. 

SkuUe efter ett besok i hemorten Atervanda till Jonkoping, d& han 
genom vagnens stjelpning blef emellan Christianstad och Ndbbelof ilia 
skadad i hufvudet, sa att doden foljde dagen efter. — Son af 2589. — 
Broder till 4406. En annan broder var Nils Andreas (f. 1825; f. d. fan- 
junkare; + i Norrkoping 1894). 

3796. Gustaf Ludvig Sylvan (V), son af handlanden 
Christian S. (f 1843) och Chariotta Sofia Sandstrom (f 1869); 

f. i Ystad 3 april 1815; prestvigd 1838; f i Carlskrona 13 
maj 1851. 

Son af 2526. — Gift med Sophia Clementina Rahmn, — Son: 
Theodor (f. 1847; landtbrukare). 

3797. Johan Tacob Malm (I), son af skraddare* 
mastaren Johannes M. (f 1865) och Anna Brita Gyberg 
1885); f. i Lund 24 nov. 1815 (ej 1818); inspektor pS Trolle- 
berg, TroUeljungby och Gottland; vistades sedan pS gSrden 
Agnesfrid vid Malmo; f ogift i Eslof 16 aug. 1892. 

Om denna slagt Malm kunna vi meddela foljande utredning. Rlnne- 
mastaren i Malmo Sven Broddesson (f 1779) hade med Ingrid Lofgren 
sonen Peter Malm (f. i Malmo 1743; skraddare och konsist. eccl. pedell 
i Lund; t 1822), som med Anna Christina Fischerstrom (f. 1759 t 1828) 
hade sonema; — A) Johannes (f. 1781), fader till: \) Johan Jacob (3797); 
2) August Vilhelm (f. 1821; stud. 1 Lund 1838; intend, vid Goteborgs 
museum; f 1882), fader till August Hugo (f. 1844; stud, gdteb. i Lund 

8 


Digitized by 


34 


1835. 


1863; t. f. fiskeriintendent); 3) Hilda Ottilia (gift med 5178); 4) Eleonora 
Margreta (gift med 4485); — B) John (f. 1783; landtbrukare, en af „Her- 
bergets" man; f 1866), gift med Gustajva Christina Gyberg(l 1807 f 1857) 

3798. Christian Svensson Hyl6n (II), son af en 
jordbrukare; f. i Roke 9 dec. 1813; prestvigd 1843; lange 
tjenstledig; f ogift i Valluf 18 jan. 1899. 

3799. Lorents Henrik Ekstrom (III), broder till 
3720; f. i Malmo 27 juli 1819; landtbrukare; f i Billinge 
13 jan. 1890. 

Gift med Margreta Appelgren, syster till 3817. 

3800. Frans Julius Alexander Liung (V), son af 
ryttmastaren Hans Ludvig Cronsioe (f 1829) och Charlotta 
Sofia Krook (f 1849); f. i Hellestad 14 jan. 1819; jur. exa- 
men 1842; v. haradshofding; rSdman i Venersborg 1864; f 
7 sept. 1886. 

Tog sin fosterfars, ryttmastaren J. M. Ljungs namn. — Farbroder 
till 6637. — Farfadren var Svante Thorbjorn Cronsioe, broder till 1900. 
— Gift 1) med Mathilda Euphrosyne Richert (f. 1822 f 1866); 2) 1869 
med Anna Laura Fredrika Bergius (f. i Venersborg 1835; f derstades 1875). 

3801. Gustaf Magnus Duvander (I), son af bok- 
bindaren Gustaf D. (f 1850) och Helena Gustafva Wider- 
strom (t 1855); f. i Lund 21 sept. 1818; prestvigd 1842; 
kyrkoherde i Gronby 1854; f i Lund 7 maj 1862. 

Fadren (f. i Genarp 1792) var son af skraddaren Duvander och 
Helena Christina Asping (f. 1757; f enka i Lund 1837). — Gift 1855 
med Elisa Moller, syster till 4365. 

3802. Olof Lorentz Larsson (III), son af bryggaren 
och sjotullsvaktmastaren Nils Larsson och Johanna Dahl- 
gren; f. i Malmo 8 mars 1818; sjokapten, forande SngbSten 
„Thunberg"; f i Helsingborg 20 juni 1874. 

Gift med Margreta Ohlsson, som ofverlefde honom. 

3803. Lorentz Theodor Bager (III), son af hand- 
landen Emanuel B. (f 1866) och Brita Borjesson (f 1848); 
f. i Malmo 9 nov. 1819; magister 1841; f ogift i Malmo 
30 juni 1842. 

Broder till 4069. — Farbroder till 5851 och 5884. — Om slagten, 
se Sv. attartal, 6. 60 samt under 258. 

3804. Wilhelm Daniel Salomon Jakob Konigsr 
feldt (I), son af majoren Carl Mathias K. (f 1852) och 
Anna Tonningh (f 1853); f. i 0. Sallerup 26 okt. 1820; 
jur. examen 1844; magister s. L; v. haradshofding 1851; 
notarie i Svea hofratt 1858—1887; fil. jubeldoktor 1894. 

Gift i Stockholm 1854 med Elisabet Selmer (f. 1823 t 1871). 


35 


1836. 


3805. Jons Wilhelm Qviding (III), son af kyrko- 
herden Nils Q. (f 1824) och Sara Maria Quiding (f 1855); 
f. i Malmo 23 aug. 1819; magisier 1841; f i Malmo 31 dec. 
1842. 

Broder till 3368. 

3806. Pehr Adolf Tranberg (III), son af handlanden 
Jonas T. (f 1853) och Mariana Hagren (f 1840); f. i Malmo 
4 juli 1819; f der som student 25 aug. 1839. 

Fadren foddes i Goteborg 1779. 

3807. Hans Lagerdahl (III), son af riksdagsmannen 
Lars Bengtsson och Dorothea Andersdotter; f. i Hemmes- 
dynge 16 jan. 1818; adjunkt vid Carlskrona laroverk 1859; 
afsked 1888 och flyttade till Lund; f der ogift 31 maj 1893. 

Donerade vid afskedstagandet 10,000 kr. till Carlskrona laroverk. 

3808. Anders Mattsson Agren (III), son af hem- 
mansegaren Matis Persson och Kama Jonsdotter; f. i S. 
Aby 10 aug. 1815; prestvigd 1839; kyrkoherde i Bjome- 
kulla 1872; f i Lund 5 okt. 1890. 

Gift 1) 1846 med Emilia Aurora Brinck (f. 1817 f 1869), syster 
till 3958; 2) 1876 med Hedda Carolina Askeroth (f. 1844; f i Lund 
1896). — Soner: Hugo Andreas (f. 1877; fil. kand.) och Gunnar Walentin 
(f. 1881), bada tillhorande Lunds nation. 

3809. David Justus ChristofiFer Angelin (V), son 
af hofslagaren och qvartermastaren Per A. (f 1843) och 
Eva Kairina Sandberg (f 1819); f. i V. Nobbelof 5 april 
1818; veterinarexamen i Stockholm 1842; nSgra Sr veterinar 
vid Orups landtbruksskola; t. f. adjunkt vid Skara vet.-in- 
rattning 1860 — 1863; veterinar i Harened nara Lidkoping; 
t ogift k EkgSrden 18 sept. 1878. 

Broder till 3673. — Fadren (f. i Faringtofta 1767) var son af Troed 
Mdnsson och Sissa Bengtsdotter. 

3810. Nils Edvard Granfeldt (III), son af monster- 
skrifvaren Anders Olsson G. (f 1864) och Helena Cecilia 
Klintorph (f 1866); f. i Gislof 15 mars 1819; med. filol. 
kand. 1843; f i Lund som student 2 febr. 1845. 

Broder till 3698. 

381 1. Engelbrecht Tengmark (IV), son af ofverste- 
lojtnanten Jonas Otto T. (f 1850) och Johanna Maria Borg- 
man (f 1865); f. i Landskrona 31 okt. 1817; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1842; f ogift i Landskrona 11 okt. 1847. 


36 


1836. 


Fadren (f. i Landskrona 1780) var son af prosten, seniorn bland 
stiftets presterskap Engelbrekt T. (f. 1720 t 1812) och Anna Helena Eager 
(f. 1751 t 1805). 

3812. Fredrik August Wahlgren (I), son af tenn- 
gjutaren Olof W. (f 1825) och Rebecka Scharffenberg (f 
1843); f. i Lund 26 aug. 1819; med. lie. 1847; doceni 1849; 
med. doktor 1850; professor vid veter.-inrattn. i Stockholm 
1851; professor i zoologi i Lund 1857; fil. hedersdoktor 
1868; t i Lund 25 juli 1877. 

Modren blef 1827 omgift med jerahandl. i Lund Anders Ekherg (f. 
i StrofVelstorp 1791; f 1867), son af ryttaren Jons Nyberg och Kerstina 
Ekbergsdotter. — Kusin med 3858. — Om slagten, se Sv. slagtkalender, 
4. 274. — Gift i Lund 1) 1856 med Clara Magdalena Loven (f. 1837 f 
1869), syster till 4373; 2) 1875 med Maria Seldener (f. 1824; f i Lund 
1893), syster till 4099. — Soner: Anders (5979) och Carl Olof (f. 1863; 
lojtnant). — Svarson: 5842. 

3813. Claes August Nehrman (II), son af lands- 
hofdingen Claes Ulric N. (f 1852) och Christina Appelgren; 
f. i Stockholm 3 nov. 1819; magister 1844; rektor vid skepps- 
gosseskolan i Carlskrona 1861; f 30 mars 1894. 

Var legitimerad och blef vid fadrens dod erbjuden adelskapet, men 
ville icke taga introduktion. Framstaende kommunalman. Carlskrona stad 
har honom att tacka for den vackra och vidstrackta planteringen pa Vamo. 
— Kusin till 4134. ~ Fadren blef adlad Nerman. — Om slagten, se Sv. 
attartal, 10.386. Gift 1852 med Milda Haverman (f. 1823 f 1892), 
dotter af direktoren Adolf Fredrik H. 

3814. Bernt Severin Bockman (II), son af kyrko- 
herden Martin B. (f 1828) och Amalia Constantia Cronqvist 
(t 1860); f. i Soderhviddinge 7 juli 1816; f i Sarslof som 
student 5 juli 1841. 

Son af 2351. — Farbroder till 5246. 

3815. Kasper Akerblom (III), son af forste landt- 
mataren Johan A. (f 1835) och Lovisa Catharina Trendelen- 
burg (t 1858); f. i Malmo 18 sept. 1820; fil. kand. 1841; 
medarbetare i Snallposten i Malmo; f der 11 dec. 1863. 

Broder: Johan (3907) och Carl Magnus (f. 1824; apotekare i Lund, 
sedan bankdirektSr der; flyttade till Malmo 1889; f der 1899), fader till 
6800. — Fadren (f. i Stora Malm 1779) var son af landtbrukaren Olof A, 
och Anna Vallman, 

3816. Nils LiliestrSm (VI), son af byggmastaren 
Johan L. och Thyre Nilsdotter; f. i Hjersfis 25 okt. 1815; 
prestvigd 1839; kyrkoherde i Roke 1859 och i 0. Herre- 
stad 1868; f 14 april 1874. 

Broder till 3663. — Gift 1861 med Catharina Gullander (f. 1823). 


1836. 


37 


3817. Johan Peter Appelgren (II), son af prosten 
Nils Petter A. (f 1861) och Fredrika Lundius (f 1872); f. 
i St. Svedala 5 dec. 1817; prestvigd 1842; kyrkoherde i 
Roke 1876; f 1 april 1883. 

Son af 2863. — Broder till 3818, 3819 och 4191. — Svager med 
3799. — Gift 1) 1859 med Augusta Wetterlind (f. 1836 f 1876); 2) 1878 
med Johanna Charlotte Andersson (f. 1828), syster till 3952 och enka 
efter 3643. 

3818. Jacob Henrik Appelgren (II), broder till 
3817; f. i St. Svedala 21 okt. 1819; med. lie. 1849; prov.- 
lakare i Helsingborgs distriki 1867 — 1886; f i Helsingborg 
23 jan. 1894. 

Gift i Nora 1853 med Sofia Bergstrand (f. 1832). 

3819. Fredrik August Appelgren (II), broder till 
3817; f. i St. Svedala 31 aug. 1821; kameralexamen 1843; 
monsterskrifvare vid sk. husarreg. 1845 och bodde pft Broda 
bostalle; f i Helsingborg 29 mars 1867. 

Gift 1) med Sophie Eleonora Lofberg (f. 1826; f a Broda bostalle 
1852); 2) 1853 med Margreta Christina Ericsson (f. 1833; t i Lund 1883), 
syster till 4882. — Svarson: 6035. 

3820. Arvid Wilhelm Brag (I), son af professorn 
Jonas B. (f 1857) och Eva Charlotta Rodhe (f 1865); f. i 
Lund 28 dec. 1818; magister 1841; adjunki vid Lunds laro- 
verk 1843; lektor der 1858; afsked 1885; f i Rebbelberga 
9 okt. 1893. 

Otaliga aro de ^historier^, som berittas om honom hkn liraretiden, 
och af hvilka flera aro intagna i Svahns „V&ra ofversittare". Brag var, 
oaktadt den nligot ftna tonen under lektionema, dock allmant alskad af 
sina larjungar. Han var en godhjertad, genomhederlig man, med ovanligt 
gedigna kunskaper, en verklig polyhistor. — Gift \S59 med Anna Chri- 
stina Andersson (f. 1831; f i Goteboi^ 1902). — Dottrar: 1) Anna (f. 
1863), gift 1892 med pastoratsadjunkten Gustaf Franck\ 2) Eva (f. 1864), 
gift med dennes broder landtbrukaren Franck. 

Den forste med namnet Brag (namnet taget af BragenSs i Norge) 
var Arvid Brag (f. 1668; stud, goteb. i Lund 1688; kyrkoh. i Var6; f 
1710), som hade sonema: — A) Jonas (f. 1695; stud. gSteb. i Lund 1715; 
kyrkoh. i Tvaiker; f 1766); — B) Wilhelm (f. 1697; stud, goteb. i Lund 
1718; kyrkoh. i Romeled; f 1763), fader till Johan (f. 1749; stud, goteb. 
i Lund 1771); — C) Cari (f. 1706; stud. gSteb. i Lund 1725; kyrkoh. i 
Varo; + 1772), som hade sonema; 1) Arvid Andreas (f. 1743; stud, goteb. 
i Lund 1762; konsist.-notarie i Goteborg; t 1784), fader till: a) Carl (f. 
1772; stud. g5teb. i Lund 1788); b) Anders (f. 1774; stud. gSteb. i Lund 
1791; ridman i Goteborg; ^assessor"; t I860), fader till Ewald Heribert 
(f. 1820; stud. gSteb. i Lund 1837; magister 1844; rftdman i Goteborg; f 
1888); Q) Jonas (f. 1781; stud, goteb. i Lund 1797), fader till 3820, 3848 
och 4606 samt till Eva (f. 1829; forfattarinna) och till Josef Christian 
(f. 1832; apotek. i Falkenberg); 2) Samuel (f. 1745; stud. g5teb. i Lund 
1762; magister 1766; haradshofding); och 3) Carl Ulric (f. 1749; stud 


Digitized by 


38 


1836. 


goteb. i Lund 1768; sekreterare; f 1817). — Fran kyrkoh. Carl Brag i 
Varo harstammar ocksa landtbrukaren i Var6 Arvid B. (f 1856), som med 
Martina Strantze fick sonen Peter Samuel (f. 1821; sjokapten, derefter 
landtbrukare i Varo; f 1888), som med Amalia Danielsson blef fader till 
Johan Albert Heribert (f. 1853; stud, goteb. i Lund 1874; redaktor i Ystad). 

3821. Frans Oscar Thornberg (II), son af fan- 
junkaren Axel Engelbrekt T. (f 1881) och Hedda Flodin 
(t 1867); f. i Holmby 24 aug. 1819; folkskollarareexamen 
1847; larare i Ramdala 1850 och i Carlskrona 1851—1859; 
boktryckare i Helsingborg 1859 — 1864; folkskollarare der 
1868; har afsked och bor i Helsingborg. 

Son af 2886. — Gift i Carlskrona 1854 med Lovisa Maria Sand- 
vail (f. i Carlskrona 1833). — SSner: Harald (f. 1859; hamnkassor i 
Helsingborg; tillfallighetsskald, har forfattat kantater vid dervarande rlidhus 
invigning, vid Stenbocksstatyens aftackning m. m.) och Birger Manfred 
(f. 1866; stationsskrifvare). 

De fiesta af de i Skinska och Blek. nationema upptagna personer 
med namnet Tornberg eller Thornberg ha befunnits tillhora samma slagt, 
De aldst kanda aro broderna Ingvar Tornberg och Anders Tornberg. 
— A) Ingvar (f. 1729; tobaksspinnare i Landskrona; f 1782), som i tva 
aktenskap hade sonerna: 1) Nils (f. 1758; radman i Linkoping; f 1821), 
som med Maria Magdalena Dahl hade sonen Isak (f. 1801; stud. ostg. i 
Lund 1820; inspektor pa Limhamn; stadsmaklare i Malmo; + 1886), fader 
till 4164; 2) Carl (2206); 3) Bengt (f. 1770; guldsmedsalderman i Lin- 
koping; t 1834), fader till Carl Johan (f. 1807; professor i Lund; f 1877), 
svarfader till 5137 och 5569; — B) Anders (f. 1730; bryggare i Lands- 
krona; + 1788), fader till: 1) Anders (2040), fader till 2638 och 3148; 
2) Abraham (2059). fader till 2886 samt till Gustaf Adolf (f. 1780; klockare 
i Jftiby; f 1840), som med Jeanna Birgitta Lcth (f. 1782 f 1856) fick 
sonerna: a) Carl Abraham Valentin (f. 1809; und.-lojtnant; f 1886), gift 
med Matilda Hintze (f. 1810; bor 1903 i Lund); b) Bror Olof (f. 1819; 
fanjunkare; f i Hurfva 1890), gift med Hilda Bjdrk\ c) Johan Ulrik (f. 
1825; handl. i Frenninge; f 1896), gift med Christina Stenberg; d) Frans 
Axel Engelbrekt (f. 1828; f. d. handl. i Lund), som med Christina Mag- 
dalena Kjellman (f. 1840) har sonen Frans Axel (f. 1874; med. lie); och 
e) Robert Richard (f. 1832; f, d. fanjunkare; bor i Hessleholm), gift med 
Maria Angelin (t 1900). 

Guldsmeden Bengt Tornbergs (se ofvan) dopnamn har gifvit signa- 
turen K. F. W. (Biogr. lex., Ny rdljd, 10 b., 2 haft., sid. 333 och pa samma 
haftes omslag) anledning till flera gissningar. Heter han „Beng^ Celius", 
„Benzelius" eller „Bengt Benzelius"? Om rigtigheten af „Benzelius" 
yttras tvifvelsmal, enar mannen sa benamnes i Lunds univ. matrikel 1867, 
hvilken enligt K. F. W:s mening „ar ganska felaktig*'. Intet af de uppgifna 
dopnamnen ar emellertid alldeles korrekt. I Landskrona kyrkobocker be- 
namnes personen: „Bengtselius", en i sadana urkunder pa den tiden mycket 
vanlig namnforfining pa kokslatin.  I hvardagslag kallades han: Bengt. 

3822. Carl Eric August Landegren (VI), son af 
haradshofdingen August L. (f 1860) och Cathrina Sophia 
Hellberg (f 1873); f. i VesterSs 7 mars 1819; jur. examen 
1839; V. haradshofding 1845; notarie i sk. hofratten 1857; 


1836. 


39 


haradshofding i Bjorkekind och Ostkind 1859; f i Norr- 
koping 2 nov. 1892. 

Son af 2825. — Broder till 3866. — Gift i Nosaby med Maria 
Sofia Brolin (f. 1825), dotter af rustmastaren Daniel B. Hon oNerlefde 
sin man. 

3823. Carl Emanuel Florman (II), son af inspek- 
toren Lars Kilian F. (f 1829) och Nilla Katrina Moller (f 
1854); f. i V. Karaby 16 april 1818; landtbrukare; direktor 
vid RSby raddningsinstitut; f der 30 okt. 1882. 

Broder till 3347. — Farbroder till 5079. — Gift med Johanna 
Lundberg (f. 1823; f k Sofiedal vid Malmo 1874). — Svarson: 6131. 


3824. Gustaf Fredrik AhlstrSiti (III), son af slag- 
taren Nils A. och Brita Christina Huldt (f 1841); f. i Malmo 
19 jan. 1821; ofvergick till Ostgota nat. 1842, men tog icke 
studentexamen; fanjunkare vid l:a lifgren.-reg. och bodde 
pS Uddetorp i Hallingebergs socken, hvarifrSn han 1851 
flyttade till Stockholm. 

Gift med Andrietta Arrhen von Kapfelman (f. i Vestervik 1827), 
dotter af styrmannen Daniel Jacob A. v. K. 

3825. Adolf Gustaf Danielsson (II), son af inspek- 
toren Olof D. (f 1836) och Gottliebe Kristina Korner (f 
1872); f. i Harlosa 20 okt. 1818; filol. kand. 1842; f i Lund 
2 dec. 1844. 

Broder till 3521. — Om mSderneslagten, se vid 4717. 

3826. Carl Ludvig W&hlin (IV), son af teol. dok- 
torn Lars Peter W. (f 1834) och Lovisa Adrian (f 1844); 
f. i Farhuli 12 maj 1819; lektor vid Lunds laroverk 1859; 
seminarierektor i Lund 1866; rektor vid Malmo laroverk 
1870; t i Malmo 1 juli 1894. 

Narionens prokurator 1849—1856. — Son af 2167. — Broder till 
4036. — Gift 1860 med Anna Meijer (f. 1835). — Soner: 6121, 6523 och 
6555 samt William (f. 1871; sttid. i Lund 1890; med. lie). 

3827. Nils Christian Svensson (V), son af hokaren 
Per Svensson och Siina Jonsdoiter; f. i Malmo 15 nov. 1817; 
tog icke studentexamen; var 1853 handlande i Mexiko. 

3828. Carl Edvard Ljungberg (VI), son af l:ste 
landtmataren Alexander L. (f 1852) och Dorothea Catharina 
Norgren (f 1875); f. i Christianstad 30 nov. 1820; stud, i 
Ups. (Smftlands nat.) 1838; kansliexamen s. S.; kameral- 
examen 1840 och jur. examen 1841; advokatfiskal i arm6ens 
pensionskassa 1870—1878. 


4 


40 


1836—1837. 


Riksdagsman, forfattare, publicist. Se Sv. portrattgalleri, afd. „F6r- 
fattare", och Vistrand: „Smilands nation i Uppsala". — Broder till 3612. 
— Gift 1) 1846 med Augusta af Wetterstedt (f. 1816 f 1879) och 2) 1896 
med Fanny Hammarstrom (f. i Gefle 1860). 

3829. Adam Ulrik Collin (VI), broder till 3750; f. 
i Ousby 27 sept. 1818; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 
1841; lojtnant 1846; kapten 1854; afsked 1873; f ogift i 
Lund 23 april 1886. 

3830. Carl Fredrik Ohrstroiti (V), son af rftdman- 
nen Johan Theodor 0. (f 1831) och Anna Ulrika Cronsioe 
(t 1858); f. i Ystad 25 sept. 1816; kameralexamen 1837; 
kontorsskrifvare vid Malmo tuUkammare 1843; kammarskrif- 
vare i Hernosand 1855 — 1861; anstalld i kammarkoll. 1864 
—1878; tuUkammarforestftndare i Trosa 1880; f der 25 
april 1888. 

Son af 2505. — Broder till 3933 och 4133. — Gift med Sofia 
Ulrika Blachet, enka efter kyrkoh. Olof Horsier (blek. n:o 1774). 

3831. Nils Ludvi^ Ferdinand Barck, grefve (III), 
son af hofmarskalken Nils Anton B. (f 1856) och Maria 
Beck-Friis (f 1865); f. i Borringe 8 febr. 1820; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1838—1849; f i Paris 7 maj 1887. 

Broder till 3978. — Gift i Paris 1857 med Claire- Marie- Napoline 
de Marc (f. omkr. 1825; t i Paris 1896). Hon innehade, i likhet med 
sin man, en spansk orden, f5r tjenster egnade drottning Isabella. Hon 
var dotter af en bankir i staden Sens. Hennes portratt i olja af H. Regnault 
finnes i Louvren. „Hon egde ett ganska briljant utseende, men isynner- 
het ett alldeles briljant hufvud och var i det ftillet ojemforligt ofverlagsen 
sin man, som hon ocksli helt och h&llet styrde.*" Hennes biografi med 
portratt fins i Idun (n:o 40 for kv 1896). 


3832. Abraham Eroding (III), son af kyrkoherden 
Magnus F. (f 1828) och Elsa JVIargreta Wadstein (f 1861); 
f. i Espo 13 dec. 1818; prestvigd 1844; f ogift i Kyrkhed- 
dinge prestgSrd 3 maj 1867. 

3833. Paul Elof Lundboiti (I), son af handlanden 
Peter L. (f 1865) och Botilda Torslow (f 1871); f. i Lund 
26 febr. 1820; tog ej studentexamen; foresiftndare vid Alle- 
rums fattiggfird 1871 — 1890; kamrerare vid Luggude harads 
brandstodsbolag 1876—1901; f i OdSkra 18 aug. 1902. 

Gift 1842 med Anna Charlotta Strom (f. p& Backaskog 1818; f i 
Allerum 1899), dotter af hofmastaren Nils S. 

Denna sligt Lundbom harstammar fr&n skirsliparen i Malm5 Anders 
Landbom, som med Helena Nilsdotter flck sonen Andreas (f. 1756; fi\U 


1837. 


1837. 


41 


beredare i Lund; f 1833), hvilken med Johanna Maria Frost (f. 1760 f 
1827) fick sonen Peter (f. 1792), fader till: 1) Anders Jakob (f. 1818; 
handl. i Lund, sedan mangarig brandchef der; t 1896), svarSader till 5788 
och 6370; 2) Paul E/o/ (3833); och 3) Axel Theodor (f. 1823; manufak- 
turhandl. i Christiansrad, men blef genom eldsv&da f5rlustig all sin egen- 
dom och begaf sig i danska kriget 1848; stupade vid Dybbdl samma ar). 

3834. Johan Regn6r (III), son af fiboen Jons Mfins- 
son och Bengta Trulsdotter; f. i Ileng 8 juli 1815; prestvigd 
1839; t i Nas 15 nov. 1854. 

Gift 1848 med Olivia Amanda Wallengren (f. 1816; f & Lunds 
lasarett 1886), dotter af 2460. 

3835. Carl Jacob Bruzelius (IV), naturlig son af 
adv.-fiskalen Nils B. (f 1852) och Anna Lena Akerdahl; 
f. i Malmo 11 april 1819; lar dolt i Stockholm som gardist 
p4 1840-talet. 

Son af 2584. 

3836. Jacob Isberg (III), son af skollararen Jonas 
I. (t 1847) och Catharina Jacobsson (f 1869); f i Malmo 
9 mars 1820; landskontorist i Malmo; f ogift der 7 febr. 
1878. 

Broder till 3575 och 4176. 

3837. Fredrik Wilheliti Widegren (III), son af 
postmastaren Mathias W. (f 1842) och Vilhelmina Maria 
Silfversparre (t 1860); f. i Malmo 13 juli 1819; jur. examen 
1841; tullforvaltare k Barthelemy 1856 och i Ystad 1869; 
afsked 1894; f i Ystad 4 mars 1899. 

Son af 2343. — Broder till 3886 och 4221. — Gift 1867 med Caro- 
lina Amalia Ulrich (f. 1839), dotter af guvemoren p& S:t Barthelemy 
Fredric Carl U.  Hon SfverleWe sin man. 

3838. August Wilhelm Antonsson (III); f. i Eskils- 
torp 4 maj 1818; landtbrukare; stadskassor i Trelleborg 
1867; t der 14 nov. 1886. 

Erkfind son af krigsr&det frih. Anton von Liewen (f 1840) och 
dennes hushlillerska, prestdotter ftin Orkelljunga. Efter fadren Srfde An- 
tonsson Vi million kronor, som han anvande pk Eskilstorp. D& aHt blif- 
vit fardigt, borts&lde A., som var af ett ombytligt lynne, denna gard och 
blef egare af en del utaf Lindholmens sateri i Svedala. Denna afhande 
han sig afven, och f5rmdgenheten hade nu hopsmalt. Han var en van- 
sail och gastfri man. — Gift med Elina Maria Nelander, syster Jill 4026. 
Hon dfverlefde mannen. 

3839. Christian Philip Mortimer Lang (III), son 
af tulluppsyningsmannen Nils L. (f 1854) och Albertina 
Hagelbeck (f 1831]; f. i Horja 9 mars 1820; jur. examen 
1843; V. haradshording 1848; notarie i Gota hofratt 1858; 


Digitized by 


42 


1837. 


haradshofding i N. Vadsbo domsaga 1863; f pfi sin egen- 
dom Koppfjal i Hofva socken 18 okt. 1897. 

Gift 1) 1855 med Clementine Stjernstam (f. 1826 t 1866), dotter 
af lagmannen Ludvig Ulrik S.; 2) 1870 med Augusta Maria Lunden (f. 
1835). — Son: 6382. — Bland dottrarne: den i musikaliska kretsar kanda 
fru Anna Lang-Wolseley. 

Den f5rst kande af denna slagt Lang var Johan Peter Lang (f. 
1751; kronolfinsman i Fjelie, sedan i V. Hoby; f 1833), som med Cecilia 
Bods (f. 1760; t i Malmo 1835) fick sonerna: — A) Nils (f. i V. Hoby 
1787), feder till: 1) Anders Hdkansson (f. 1815; stud. blek. 1834; borg- 
mastare i Mariestad; t 1895); 2) Nils (f. 1815; apotekare i Carlskoga; t 
1865); och 3) Christian (3839); — B) Magnus (f. i V. Hoby 1795; akad. 
dansmastare i Lund; t 1855), gift i V. Hoby 1824 med Philippina Berlet 
<f. 1800 t 1871). 

3840. Carl Christian Ammilon (V), son af trak- 
toren Johan Christian A. (f 1845) och Susanna Wankif {f 
1873); f. i Malmo 9 maj 1814; bokhSllare pfi Delaryd; for- 
valtare af Hftryds bruk i Smftland; f 4 juli 1872. 

Sonson till 2046. 

3841. Justus ChristofFer Leth (IV), son af krigs- 
kommissarien Per Olof L. (f 1851) och Kristina Fredrika 
Bergklint (f 1864); f. i Riseberga 21 maj 1820; handels- 
agent till 1883, dS han bosatte sig i Vislanda; f i Jemshog 
1888. 

Broder till 3503, 4117 och 4202. — Gift i Kopenhamn 1841 med 
Henriette Elisabeth von Schubert (f. 1817 f 1903). — Soner: 1) Fredrik 
Bartholin (f. 1842; apotekare i Carlshamn), fader till Sveriges forsta qvin- 
/ liga farmaceut Martha L. (f. 1877), gift med apotek. J. E. Hallbergson 
{son af 4256); 2) Carl Axel (f. 1845; apotekare i Vexio; f 1903); 3) Ernst 
(f. 1847; stud. blek. 1870; kronofogde); och 4) Ludvig (f. 1851; farmaceut 
1871; t i Amerika 1875). 

3842. Carl Gottfried Hentiig (I), son af traktoren, 
sedan handlanden Gottfried Samuel H. (f 1877) och Louise 
Schonbeck (f 1856); f. i Lund 11 juli 1821; magister 1844; 
kollega vid Ystads laroverk 1851—1886. 

Gift 1855 med Hcrtha Andrea Svensen. — Svarson: 5323. 

Denna slagt Hennig harstammar fran akad. murmast. Gottfrid Sa- 
muel Hennig (f. i Tyskland 1728; f i Lund 1792), hvilken hitkallades 
1753 som murgesall till domkyrkans arbeten, sedan den afven ft-an Tysk- 
land 1751 hitkomne Johan Netsch redan 1752 aflidit. Hennig antogs, 
sedan han aktat denncs enka Anna Elisabeth Aufholtcr (f. 1721 f 1771) 
och fick med henne sonen Abraham (f. 1754; murmast. och bryggare i 
Lund; f 1806), hvilken med Mama Larsdotter (f 1827) fick sonen Gott- 
fried Samuel (f. 1794), fader till 3842 och till Christoffer Samuel {f. 1827; 
landtbruk. a Vedbylund; f 1895), gift med Sofia Wengberg (syster till 4456). 


3843. Petter Gotthard Ewerlof (III), son af krono- 
fogden Jons E. (f 1876) och Charlotta Rhodin (f 1884); 


1837. 


43 


f. i Herslof 9 juli 1821; jur. examen 1842; v. haradshofding 
1846; notarie i sk. hofratten 1858; aktuarie der 1878—1886; 
i Christianstad 16 mars 1899. 

Son af 2805. — Broder till 4343, 4377 och 4452. — Farbroder till 
6921. — Gift i Christianstad 1) 1852 med Abela Brdkenhielm (f. 1826 f 
1853); 2) 1854 med Marie Louise Herslow (f. 1826). — Son: 5671. 

3844. Anton Daniel Eleazar Andersson (III), son 
af haradsskrifVaren Olof A. (f 1869) och Anna Charlotta 
Barfoth (f 1845); f. i Ren^marlof 2 juli 1821; jur. examen 
1841; V. haradshofding 1848; assessor i Gota hofratt 1858; 
hofrattsrfid 1871; f i Goteborg 21 nov. 1894. 

Broder till 4053. — Sv&ger med 4036. — Fadren (f. i Vomb 1787) 
var son af snickaren Anders Ohlsson och Marna Olsdotter. — Gift i 
Jonkoping 1861 med Agnes Constantia Ldwenadler (f. 1833), doner af 
lagmannen Lars L. — Son: Hjalmar (f. 1862; stud. smal. i Lund 1881; 
advokat i Goteborg). — Svarson: 6034. 

3845. Nils Peter Petersson (III), son af tunnbin- 
daren Olaus Jacob P. och Ottiliana Christina Ljung; f i 
Malmo 10 nov. 1819; prestvigd 1844; e. o. hofpred. 1863; 
kyrkoherde i Hjernarp 1870; f i Landskrona 27 mars 1889. 

Fadren foddes i Malmo 1793. — Gift 1850 med Emilie Sophie 
Weiball (f. i Horby 1824; f i Malmo 1899), dorter af 2511. 

3846 M&ns Abraham Boos (III), son af kyrko- 
herden Jons Erik B. (f 1840) och Sofia Kristina Bergelin 
(t 1861); f i Hoor 1 juni 1818; prestvigd 1851; kyrkoherde 
i O. Herrestad 1875; f 25 febr. 1889. 

„En praktiskt aniagd man och en god menniska." — Son af 2359. 
— Broder till 3895 och 4243. — Svager med 3922. - Gift 1852 med 
Maria Beriin (f. 1830 t 1883), syster till 4476. — Son: 5701. 

3847. Nils Nilsson Lundmark (VI), son af bonden 
Nils Persson och Elna Trulsdotter; f i Gullarp, Ousby 
socken, 9 mars 1817; stud, i SmSlands n. 1836; stud, i 
Ups. (SkSnska n.) 1849; infodingsratt i Linkopings stift 
1853; prestvigd 1854; afsked frSn prestembetet 1871; f ogift 
i Ousby 21 jan. 1891. 

Var mycket maklig och besvarade domkapitlets missiv med att skicka 
sjukbetyg.  Hade derfor tjenstledighet 1 juni 1858—1 maj 1865, men blef 
ater tjenstledig 9 aug. samma ar.  Alagd an flytta till stiftet for an 
understod af emeritikassan, tog han afsked. 

3848. Magnus Fredrik Brag (I), broder till 3820; 
f. i Lund 29 dec. 1820; magister primus 1841; docent i 
arabiska 1843; adjunkt i osterlandska sprak 1853; afsked 
1886;   ogift i Ousby, der han tillbragt sommaren, 23 aug. 


1889. 


44 


1837. 


Skankte varen 1889 till universitetet 5,000 kr., hvaraf rantan skulle 
anvandas till stipendier for dem, som studerade klassiska eller oster- 
landska sprak. 

3849. Ugo Hartman von Segebaden (IV), son af 
ofV.-lojtnanten Ernst Ludvig von S. (f 1867) och Anna Catha- 
rina Sjocrona (f 1881); f. i Landskrona 12 dec. 1819; stud, 
i Ups. (Smfilands n.) 1838; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.- 
reg. 1841; lojtnant 1847 — 1849; bodde under sitt aktenskap 
och till 1856 & sin egendom Filsback vid Lidkoping; hus- 
egare i Landskrona 1860 — 1869; bodde derpfi nigra Sr i 
Kopenhamn och slutligen i Landskrona; -|- i Beaulieu i Frank- 
rike genom ett revolverskott 20 nov. 1899. 

Brukade tillbringa en tid af aret i sodem. Var en begafvad talare, 
egde mycken belasenhet i vitterhet och historia samt gjorde sig mycket 
gallande i sallskapskretsar genom sin intresserande konversationsformaga 
och sin qvickhet, som ej sallan besatt val mycket af den attiska saltan. 
Den hogresta aristokratiska gestalten med det hvita skagget och den skarpa 
blicken var i Landskrona kand af alia, — Fadren (f. pk Stackenas 1779; 
stud, goteb. i Lund 1794) var son af majoren Ernst Bogislaus von S. — 
Om slagten i Sfrigt, se Tersmedens adelskalender (1886). — Gift i Lund 
1849 med Helena Beata Sjocrona (f. 1828; f » Lidkoping 1854). 

3850. Truls Hansson (III), bondson; f. i Tullstorp 
20 april 1817; tog ej studentexamen ; aflade klockareexamen 
1851; bodde frSn 1879 i V. Vemmenhog. 

3851. Carl Peter Ohlsson (III), son af tolagskas- 
soren och skeppsklareraren Peter Kullberg O. (f 1860) och 
Margreta Dahlberg (f 1875); f. i Malmo 10 febr. 1822; 
kameralexamen 1838; vSgmastare i Malmo 1849; tolagskassor 
och skeppsklarerare der efier fadren; f i Malmo 16 nov. 


Broder till 3926. — Farbroder till 6586, — Fadren foddes i Ystad 
1781. — Svager med 4048. — Gift i Malmo med Hilda Carolina Eke- 
bergh (f. 1824; t i Malmo 1898), syster till 3601. 

3852. Eduard Ferdinand Lieberath (III), son af 
tit. landssekreteraren Ebbe Christian L. (f 1861) och Caro- 
lina Juliana Bellander (f 1859); f. i Hedeskoga 1 jan. 1821; 
stud, i Helsingfors 1838; f der 27 aug. 1839. 

De f5rst kande af slagten Lieberath voro Christian Clausen Liebe- 
rath (t i Ystad 1678) och Petter Lieberath (f i Ystad maj 1671). Den 
sistnamnde blef 1669 gift med Sina Petersdotter Siwert (f 1692). Hon 
blef 1675 omgift med radmannen i Ystad Marten Jonsson (f. 1652 f 1709). 
I sitt aktenskap med Petter Lieberath hade hon sonen Goran Pettersson 
L. (f. 1671; stadsvagare i Ystad; f 1709), som med sin hustru Charlotta 
(t i Ystad af pesten 1712) blef fader till Olof L. (f. 1708; handl. i Ystad; 
t 1758), som med Margreta Johansdotter Hailing (f. 1714 f 1748) hade 
sonen Johan Georg (f. 1745; stud. blek. 1762; kyrkoh. i Frenninge; + 
1823), fader till: 1) Ebbe Christian (f. 1781; lansnotarie i Malmo 1825; 


1866. 


1837. 


45 


landssekreterares namn 1827; sekreterare hos tulldistriktschefen 1835; + 
i Carlskrona 1861), fader till 3852 och 3949 ; 2) Margreta Sofia, gift med 
2072; och 3) Olof Jakob (2583). 

3853. Carl August Pihl (VI), son af pasiorn Nils 
Henrik P. (f 1831) och Kristina Lengqvist (f 1882); f. i 
Ousby 20 mars 1818; prestvigd 1841; kyrkoherde i Brakne- 
Hoby 1848 och i St. Harrie 1876; prost 1879—1884; f 8 
aug. 1894. 

Son af 2968. — Broder till 3881. — Svager med 4041. — Gift 
1) 1848 med Emelie Wulff (f. 1828 f 1870); 2) 1871 med Ida Olin (f. 
1837). - Son: 6379. 

3854. Petter Johan Bergh (II), son af handlanden 
Jac9b B. (f 1848) och bans hustru Maria (f 1864); f. i Dysie- 
bro, V. Karaby socken, 19 aug. 1819; kameralexamen 1840; 
fangelsedirektor i Kalmar;   i Stockholm 1 sept. 1878. 

Fadren var s. k. ,,Borashandlare". — Gift med Maria Carolina 
Wedderbourn, som ofverlefde honom. Dotter: Svea, gift i Stockholm 
1884 med landtbrukaren Carl Borg (broder till 6424). 

3855. Jacob Magnus Ekstrom (V), son af kyrko- 
herden Magnus E. (f 1841) och Consiantia Magdalena Al- 
brecht (f 1853); f. i Gerdslof 22 dec. 1818; t. f. krono- 
lansman; landtbrukare i Ahlstad, sedan i Brandstad; spann- 
mSlshandlare i Lund; ene grundlaggaren af Lunds bryggeri- 
bolag 1871; ensam innehafvare af bryggeriei 1874 — 1889. 

Ponratt finnes intaget i „Svenska br>'ggaref5reningens medlemmar" 
(Stockholm 1900). — Son af 2799. — Broder till 4075 och 4076. — Svager 
med 3884. — Gift med Hilda Augusta Nelander (f. 1819 f 1885), syster 
till 4026. — Soner: Herman (f. 1844; major); Ehrenfrid (f. 1846; f. d. sjo- 
kapten: verkst. direktor i Lunds brygg.-akt.-bolag 1890—1902); och Otto 
(f. 1856; stationsinspektor i Stehag) samt 5477 och 5735. 

3856. Seth Herman Collin (VI), broder till 3750; 
f. i Ousby 7 april 1820; kameralexamen 1839; qvamegare 
i Solvesborg; kassor och kamrerare vid Skfinebankens kon- 
tor i Solvesborg 1867; f der 1 juli 1889. 

Gift i Solvesborg 1851 med Louise Rosalie Holm (f. 1830; f a 
Sisseback 1880), syster till 5053. — Soner: Seth (f. 1854; anstalld a Glee- 
rupska forlaget i Lund; svarson till 4307); Sigfrid (f. 1856; stud. blek. 
1874; prov.-lakare) samt 6483. — Svarson: 6459. 

3857. Johan Fredrik Lundblad (IV), son af rytt- 
mastaren Knut L. (f i Stockholm 1845) och Cecilia Tegman 
(t i Helsingborg 1877); f. i Engelholm 26 nov. 1820; prest- 
vigd 1844; t ogift i Malmo 5 okt. 1856. 

Brorson till 3012. — Svager med 3719 och 4107. 

3858. Anders Petter Wahlgren (I}, son af garf- 
verifaktom Daniel W. (f 1849) och Christina Margreta Scharf- 


Digitized by 


46 


1837—1838. 


fenberg (f 1831); f. i Lund 14 jan. 1820; garfVare i Lund; 
f derstades ogift 9 mars 1852. 

Kusin med 3812. — Svager med 3768 och 3955. 

3859. Johan Hjalmar Schonbeck {l\ son af med.- 
doktorn Carl Gustaf S. (f 1860) och Sofia Amalia Ahlgren 
(t 1843); f. i Lund 22 maj 1822; f der som student 18 
mars 1843. 

Halfbroder till 4760. — Brorson till 2337. 

Till hvad som under 83, 1255 m. fl. ar meddeladt rorande slagten 
Schonbeck kunna vi har lagga att akad. kirurgen Johan Casper Schon- 
beck (f. i Bastad 1748; f i Lund 1822) hade, utom sonema Hans Peter 
(2337) och Carl Gustaf (fader till 3859 och 4760), afven sonen Christian 
(f. i Helsingborg 1781; handl. i Lund; t 1840), som med Anna Elisabeth 
Hennig (f. 1786 t 1865) hade sonerna: \) Johan Abraham (f. 1813; ]>ost- 
mastare i Kalmar; f 1881), fader till Johan Manfred Valdemar (f. 1844; 
stud. kalm. i Lund 1863; postmastare i Nykoping; f 1902); 2) Edvard 
Fredrik (f. 1820; handl. i Lund; f i Eslof 1892), som med Elise Marie 
Roussel (f. 1823) hade sonen Attale (f. 1853; handl. i Ystad); och 3) Caspar 
(f. 1823; handl. i Ystad och anlade Fr. angqvarnen der; f 1876), svarfader 
till 5101. 

3860. Lars Larsson Lundborg (VI), son af rust- 
hfillaren MSns Larsson och Kama Larsdotter; f. i Borlunda 
18 aug. 1820; jur. examen 1842; v. notarie i Svea hofratt; 
f i Stockholm genom sjelfmord 12 mars 1850. 

3861. Hans Otto Leopold Lundgren (IV), son af 
handlanden Johan Anders L. (f 1858) och Anna Ulrika 
Malmstrom (f 1821); f. i Landskrona 15 nov. 1819; under 
mSnga kr arrendator af Munkatfigarp; f i Ljungby 28 juni 1890. 

Fadren (f. i Ystad 1787) var broder till 2428. — Gift i Ystad 1853 
med Laura Lundh (f. 1834), syster till 4390. Hon ofverlefde sin man. 
— Dotter: Hilma, gift 1875 med fabriksidkaren Wilhelm Borg i Lund. 

3862. Heribert Broberg (VI), son af majoren vid 
SmSlands gren.-reg. Carl B. och Carolina Starck; f. & Ryda- 
holm, Kronobergs Ian, 19 dec. 1822; und.-lojtnant vid norra 
sk. inf.-reg. 1841; transport till Vendes art.-reg. 1842; lojt- 
nant 1850; kapten 1857; afsked 1878; f i Christianstad af 
vftda 13 sept. 1882. 

Svager med 3113. 


3863. Nils Hjalmar Bruzelius (IV), son af prosten 
Andreas B. (f 1851) och Jeanette Hendberg (f 1875); f. i 
Ottarp 26 febr. 1819; prestvigd 1842; kyrkoherde i Igelosa 
1862; t 29 okt. 1889. 


1838. 


1838. 


47 


Son af 2763, — Broder till 3864, 3970, 3971, 4405, 4449 och 4768. 

— Gift 1847 med Beata Augusta Soderberg (f. 1827; f i Lund 1892). 

— Son: 5562. 

3864. Magnus Alfred Bruzelius (IV), broder till 
3863; f. i Otiarp 12 mars 1820; prestvigd 1844; kyrkoherde 
i Nasum 1873; f 31 dec. 1900. 

Gift 1861 med Augusta Isberg (f. 1837 f 1888), syster till 4752. 

3865. Johan Gustaf Hjalmar Kinberg (III), son 
af prosten Johan Henrik K. (f 1853) och Margreta Lovisa 
Schlyter (f 1880); f. i Gronby 13 maj 1820; magister 1844; 
med. lie. 1849; med. doktor 1850; professor vid veterinar- 
institutei 1859; fil. jubeldoktor 1894. 

Om slagten se Sv. attartal, 6. 215. — Gift 1) 1854 med Helena 
Stockenberg {?. 1831 f 1858); 2) 1859 med Mariana Hammarskold (f. 1843). 

3866. Victor Napoleon Mauritz Landegren (VI), 
broder till 3822; f. i Sodertelge 27 mars 1823; kameralexa- 
men 1845; jur. examen 1847; v. haradshofding 1850; advokat- 
fiskal i sk. hofratten 1858; borgmastare i Helsingborg 1864 
—1867; t der 2 okt. 1875. 

Gift i Broby 1854 med Ingrid Carolina Schneider (f. i Christian- 
stad 1835). 

3867. Fredrik Ludvig Molin (VI), son af inspek- 
toren Gustaf M. (f 1858) och Eva Charlotta Vauth (f 1862); 
f. i Farlof 23 sept. 1819; prestvigd 1844; kyrkoherde i Ostra 
Torp 1864; t 8 maj 1887. 

Gift 1858 med Emilie Sofia Kallenberg (f 1879), syster till 3757. 

— Son: 6038. 

Denna slagt Molin harstammar ft^n Goteborg, hvarest foddes br5- 
derna: — A) Carl Peter (f. 1777; bokhall. pa Areslofs gard, slutl. arren- 
dator a Sofiedal; t 1824), som med Johanna Sofia Vauth (f. 1790 t 1874) 
lick sonerna: 1) Carl Adalbert (f. 1808; bagare i Malmo, slutl. bagare och 
handl. i Stockholm; f 1852); 2) Gustaf Abraham (f. 1811; stud, goteb. i 
Lund 1830; kyrkoh. i Sorby; f 1894), feder till 5972; — B) Anders (f. 
1780; bagare i Goteborg; f 1853), fader till bildhuggaren Johan Petter 
it. 1814 t 1873); — C) Gustaf {f. 1787), fader till 3867 och 4051. 

3868. Trued Brodin (VI), son af hemmansegaren 
MSns Jonsson och Hanna Truedsdotier; f. i 0. Broby 5 
aug. 1818; prestvigd 1842; kyrkoherde i Ousby 1866; f 9 
jan. 1891. 

Gift 1867 med Karin Svanlund (f. 1839 t 1886). 

3869. Carl Fredrik MoUer (III), son af traktoren 
Fredrik M. och Christina Wallengren (f 1844); f. i Vasby 
18 juli 1821; kameralexamen 1839; landskontorist i Malmo- 
hus Ian; f i Malmo 2 april 1855. 


48 


1838. 


Gift i Malm6 1848 med Annette Wilhelmina Ekebergh (f. 1820; f 
i Malmo 1886), syster till 3601. — Soner: 5624 och 5625. 

Denna slagt MoUer harstammar ftin aboen Anders Hansson i S. 
Sandby, som med Bengta Henriksdotter fick sonen Fredrik Mdller (f. i 
S. Sandby 1785), fader till 3869 och 4048. 

3870. Carl Johan Haase (V), son af styckjunkaren 
vid Vendes art.-reg., sedan bryggaren Wilhelm Theodor H. 
(t 1858) och Lovisa Sjovall (f 1868); f. i Ystad 27 mars 
1818; musiklarare i Ystad; nu bosatt i Lund. 

Blef under studenttiden af en kamrat skjuten blind pi bada ogonen. 

— Fadren foddes i Stralsund 1786; modren foddes i Ystad 1785, dotter 
af krukmakaren Hans Jorgen S. och Brita Stina Billgren. — Gift i Lund 
1861 med Marie Sophie Osterling (f. i Skifvarp 1828), syster till 4359. 

— Son: 6198. 

3871. Olof Fredrik Christopher Kjellman (III), 
son af V. pastorn Olof Gilius K. (f 1829) och Anna Cecilia 
Nibelius (f 1824); f. i Vomb 1 juli 1821; kameralexamen 
1839; kronolansman i Varbergs fogderi 1850 och lasaretts- 
syssloman i Varberg;   der 18 juni 1881. 

Son af 2432. 

3872. Robert Gustaf Wilhelm Kohrtz (III), son 
af en lojtnant och Beata Gustafva Holmstrom; f. i Hellestad 
6 mars 1821; kameralexamen 1839; brannvinskontrollor 1865 
—1871; t i Lund 13 april 1883. 

3873. Carl Johan Kinberg (I\Q» son af kronolans- 
mannen Carl K. (f 1848) och Anna Elisabeth Malmstrom 
(t 1873); f. i Ask 19 febr. 1820; kameralexamen 1844; 
kronolansman i Onsjo harad 1846 och i Ronnebergs distrikt 
1848—1890; bor i Lund. 

Sonson till 1744. — Svager med 3986. — Gift 1849 med Berta 
von Wouwern (f. i Fagerhult 1824), syster till 3553. 

3874. Nils Anton WitthofiF (IV), son af inspektoren 
pa Skillinge Nils Georg W. (f ^Ve 1825) och Anna Olena 
Axelsson (f ^Vs 1825); f. i Munkaljungby 24 juni 1821; 
kameralexamen 1842; kronofogde i Frosta och FSrs 1851; 
afsked 1891. 

Gift i Lund 1851 med Maria Charlotta Anderherg (f. 1831), syster 
till 4059. — Son: 6123. — Svarson: 5297. 

Slagten Witthoff sager sig harstamma fran dfv.-ldjtnanten Witthoff, 
som hade Wollsjo gard i forlaning och afled 1683. Antagligen var han 
fader till inspektoren pa Qvinnevadsmolla i Silf&kra socken Fredrik W., 
som med Hedvig Scharp (f. 1669; f enka i Ossjd 1752) hade sonen 
Clas Christopher (f. i Silfakra 1708; monsterskrifvare; f i Ossjo 1778), 
som med Lucia Hjerton (f. 1713; f i Ossjo 1786) fick sonema: — A) Fred- 
rik (f. i Ossjo 1736; dykerikommiss. och r&dman i Varberg; f 1810), som 


1838. 


49 


med Ingrid Petronella Westman (f. 1738 f 1813) blef foder till: 1) Clas 
Christopher (f. i Varberg 1765; stud, gdteb. i Lund 1783; jur. examen 
1784; V. haradshSMing; f pa sin egendom Brunsberg vid Varberg 1828), 
som hade sonerna: Fredrik (f. 1794; stud. sm&l. i Lund 1810; jur. examen 
1811; sekr. i G5ta hofr.; f 1868) och Clues Albert (f. i J5nkdping 1799; 
postmast. i Klippan 1830; f i Engelholm 1832); och 2) Sven Andreas (f. 
1778; stud, goteb. i Lund 1793; prov.-lakare p& Gottland; t 1806); — 
B) Christian Georg (f. i Ossjd 1741; inspektor p4 Skillinge; f 1805), som 
med Christina Lundberg (f 1830) flck sonen Nils Georg (f. 1786), foder 
till 3874. 

3875. Wilhelm Tonas Gustaf Sund6ii (IV), son af 
prosten Olof S. (f 1825) och Hedvig Elisabeth Hjertman 
(t 1858); f. i Halmstad i SkSne 7 juli 1821; magister 1856; 
adjunkt vid Carlskrona laroverk ISiSO och vid Lunds 1861; 
t ogift i Lund 2 april 1883. 

3876. Carl August Theodor Aspelin (IV), son af 
lagmannen Carl Fredrik A. (f 1825) ocn Henrietta Hjort- 
berg (t 1869); f. i staden Halmstad 4 maj 1820; kameral- 
examen 1844; landskanslist i Halmstad 1847; sedan landt- 
brukare i Sondrum; stadskassor i Halmstad 1871; tillika 
lasarettssyssloman der; f i Halmstad 5 febr. 1884. 

Son af 2260. — Gift med Anna Sofia Kollberg (f. 1835). Hon 
lefde 1903. 

3877. Anders Mathias Alfred Brorstrom (II), son 
af prosten Thure Peter B. (f 1855) och Beata Charlotta 
Hultman (f 1826); f. i Borrby 3 april 1821; genomgick Ul- 
tuna landtbruksinstitut 1851 — 1853; kontorsskrifvare vid sta- 
tens jernvagars statistiska kontor 1865; afsked med pension 
1895; t i Stockholm 4 juli 1899. 

Latinsk skald. — Son af 2383. — Broder till 4014 m. fl. — Far- 
broder till 5808. — Gift pa Hagebyholm vid Sigtuna 1857 med Maria 
Christina Aulin (f. 1821), syster till 3404.  Hon dfverlefde sin man. 

3878. Lars Matthseus Dahl (I), son af prosten pro- 
fessor Peter D. (f 1863) och Maria Bauer (f 1859); f. i 
Lund 17 sept. 1821; landtbrukare; f k Trekanten, ICalmar 
Ian, april 1899. 

Brorsons son till 1949. — Broder till 4538 och 4563. — Gift i 
Lund 1847 med Theresia Frick (f. i Rebbelberga 1826), doner af rytt- 
mastaren Anders Peter F. — Son: Peter (f. 1848; landtbrukare k Nyg&rd, 
Ljungbyholm). 

3879. Johan Carl Fredrik von Schultz (III), son 
af ryttmastaren von S. och Mathilda Charlotta Sivers; f. i 
Riseberga 21 maj 1821; jur. examen i Ups. 1846; v. harads- 
hofding; auditor vid Skaraborgs reg. 1849 — 1883; f i Skara 
23 nov. 1884. 


Digitized by 


50 


1838. 


Portratt forekommer i „Samfundet S. H. T:s ledamoter'' (Stockholm 
1895). — Gift med Anna Laurentia Arfvidson. — Soner: Emil (f. 1861; 
kronofogde i Helsingland) och Rudolf (f. 1863; polisinastare i Upsala). 

3880. Esaias Laurentius Palm (III), son af prosten 
Jonas Erasmus P. (f 1824) och Margreta Barck (f 1850); 
f. i Burlof 7 jan. 18^; magister 1844; kollega vid Lunds 
laroverk 1849; adjunkt der 1858 — 1885; tillika kamrerare i 
Lunds sparbank 1864—1891; fil. jubeldoktor 1894; f i Lund 
21 juni 1895. 

Son af 2580. — Gift 1851 med Wilhelmina Engestrom (f. 1829 f 
1887). — Soner: Wilhelm (f. 1852; kommissionar i Lund; f 1897) samt 
5609 och 5736. 

3881. M&rten Vilhelm Pihl (VI), broder till 3853; 
f. i Ousby 13 dec. 1820; magister 1844; prestvigd s. S.; pre- 
bendekomminister i Husie; -f- i Qvarnby 17 juni 1856. 

Gift i Lund 1847 med Sofia Josefina Hellstenius (f. 1824; f i 
Malmo 1890). — Son: 5833. — Dotter: Louise (f. 1847), gift 1871 med 
konsuln Emil Flensburg i Malmo (f. 1843). 

3882. Erik Olof Strom (V), son af handlanden Peter 
Anton S. (f 1836) och Botilda Olsdotter (f 1867); f. i Ystad 
3 jan. 1823; jur. examen 1845; v. haradshofding; rSdman i 
VesterSs 29 sept. 1851; gjorde konkurs och nodgades taga 
afsked 21 april 1856; sedan advokat i VesterSs; f derstades 
ogift 11 sept. 1868. 

Son af 2527. 

3883. Magnus Christian Herrlin (V), son af skol- 
lararen Per H. och Metta MSnsdotter; f. i S. Villie 15 jan. 
1818; prestvigd 1855; kyrkoherde i 0. Vemmenhog 1862; 
t 21 april 1884. 

Broder: 1) Carl (f. 1833; f. d. stationsinspektor i Sparreholm och 
Sala; bor i Lund), som med Euphrosyne Palmqvist har sonema Magnus 
(f. 1878; med. kand.) och Gustaf (f. 1882; stud, i Lund) samt dottren 
Greta (gift med Johan Kock i Trelleborg); 2) Anders (4785). — Gift 1868 
med Anna Noren (f. 1845). — Soner: 6721 och 6890. 

3884. Knut Gullberg (III), son af husmannen Ola 
Larsson G. och Elna Knutsson; f. i Gullarp 16 nov. 1813; 
haradsskrifvare i Oxie m. m. 1854 — 1879; f i Trelleborg 
5 febr. 1885. 

Gift i Gerdslofs prestgard 1844 med Louise Ulrika Ekstrom (L 
1820 t 1865), syster till 3855. — Soner: 5120 och 5360 samt Emil Con- 
stantin (f. 1849; kronolansman 1878; f i Visseltofta 1893). 

3885. Johan Fredrik Harstedt (IV), son af inspek- 
toren Matthias H. och Helena Sofia Dahlbom; f. i Helsing- 
borg 17 juli 1819; prestvigd 1844; kyrkoherde i Fjelie 1870; 
t 26 aug. 1900. 


1838. 


51 


Fadren foddes i Herrestad, hvaraf namnet togs. — Gift 1857 med 
Sofia Helena Ekelund (f. 1834; t 'Vs 1900), dotter af 3090. 

3886. Mathias Elof Wilhelm Widegren (III), bro- 
der till 3837; f. i Malmo 5 febr. 1822; magister 1844; larare 
vid Lunds laroverk 1851; tog for sjuklighet afsked frSn 1 
maj 1856; bankdirektor i Ystad; landtbrukare k Dala; fil. 
jubeldoktor 1894; bor nu i Goteborg. 

Gift i Lund 1859 med Vilhelmina Rosenblad (f. 1836 f 1895). — 
Son: 6395. — Svarson: 5374. 

3887. Axel Fetter Willasson (III), son af kyrko- 
herden Erik W. (f 1837) och Anna Catharina Lagerlund 
(t 1857); f. i St. SlSgarp 17 maj 1821; kameralexamen 1839; 
kammarskrifvare vid flottan 1848; inspektor vid bekladnads- 
forrfidet 1861; bekladnadsforvaltare 1875; f i Carlskrona 23 
april 1895. 

Son af 2518. — Gift 1854 med Hedvig Lovisa Bernstein. — Dotter: 
Sigrid (f. 1855), gift med material forvaltaren Axel Frithiof Lundgren (stud, 
blek. 1869). 

3888. Bengt Christopher Wolke (III), son af svarf* 
varen Goran W. (f 1864) och Karin Mattsson (f 1870); f. 
i Malmo 21 dec. 1820; teor. teol. examen; gjorde sSngstu- 
dier i Paris och debuterade ft stora teatern i Wien; slutligen 
landtbrukare i Anderslof; f der 14 nov. 1889. 

„Denne heros af iundensiska studenttenorer, hvars silhrerklara toner 
aldrig sedermera ofvertrafPats, var den siste qvariefvande af den Lind- 
bladska qvartetten. Det var for honom Lindblad skref *SilfverkIara toner* 
och annu vid studentsangforeningens 50-&rs-fest 1881 hade han nagra af 
dera i behill." — Gift i Malmo 1862 med Anna Gustafva Borg (f. 1828), 
dotter af handl. Weddig B. (f. 1801 f 1838) och Sophie Christine Kockum 
(f. 1805 t 1838). — Soner: Gustaf (f. 1864; handl. i Malmo), Richard 
(f. 1868; bankkamrer i Anderslof) och Axel (f. 1870; stationsinspektor i 
SjSbo). — Dotter: Elise (f. 1866), gift med veterinaren Akerholm i AnderslSf. 

Slagten Wolke har foljande harstamning. Svarhraren i Malm5 Chri- 
stoffer Wolke hade med Anna Brita Goransdotter sonen Christoffer (f. i 
Malmo 1763; svarfvare der; f *Vn 1839), som med Anna Swedler (f. i 
Lund 1764; f i Malmo '^i 1839) fick sonen Goran (f. 1787), fader till 
3888 samt till Carl Johan (f. 1822; svarfvare i Kopenhamn; f 1872), 
Anton August (f. 1825; urmakare i Goteborg; f 1870), Anders Wilhelm 
(f. 1832; grav6r i Amerika), Hans Georg (f. 1835; landtbrukare a Slatterod; 
t 1876) och Eric Emanuel (f. 1838; reg.-veterinar i Ystad). 

3889. Johan StrSmberg (VI), son af kronobageri- 
kommissarien Sven S. (f 1864) och Anna Kristina Strom- 
berg (f 1831); f. i Christianstad 24 okt. 1818; kameralexa- 
men 1843; stadskassor i Varberg 1850; tillika stadsfogde der; 
afsked 1887; bor i Varberg. 

Broder till 3625. — Gift i Varberg 1848 med Victoria Johanna 
Sofia Ahlstrom (f. i Varberg 1826), dotter af handl. J. P. AhlstrSm frtn 


Digitized by 


52 


1838. 


Malmd. — Soner: Knut Xenophon (f. 1851; stadsfogde i Varberg) och Carl 
Wilhelm (f. 1864; journalist i Goteborg). — Ddttrar: Emma (f. 1850; f5re- 
stftndarinna for Varbergs elem.-laroverk for flickor), Anna Maria Victoria 
(f. 1858; gift med kaptenen Albert Montan i Falun), Ebba Sofia Wilhel- 
mina (f. 1860; gift med komministern Johannes Wirseen k Visingsd) och 
Hilma Rosalia (f. 1863; gift med stationsinspektoren Rudolf Traneus 
i Fritsla). 

3890. Jonas Isidor Sandahl (I), broder till 3780; 
f. i Lund 14 dec. 1821; egde gftrd i Lund vid Stortorget 
f derstades ogift 8 juni 1873. 

3891. Carl Gustaf Wilhelm Carlsson Carleman 

(III), son af en landtbrukare och Anna Sofia Bobeck; f. i 
Malmd 5 sept. 1821; jur. examen 1845; kameralexamen s. &.; 
elev vid fria konsterrias akademi 1849—1853; fotograf i Stock- 
holm 1854; monsterskrifvare vid Svea lifgarde 1868—1877. 

Den fSrste fotografen i Sverige. — Se narmare: „Sv. portrattgalleri*', 
aid. Arkitekter m. m. — Gift 1865 med Emelie Maria Sofia Carlstrom 
(f. 1848). 

3892. Gustaf Wilhelm Sjobera (II), son af prosten 
Nils S. (t 1854) och Maria Magdalena Segerstrom (f 1880); 
f. i Landskrona 20 april 1818; prestvigd 1843; kyrkoherde 
i Sallerup 1875; f 1 febr. 1880. 

Son af 2838. — Broder till 4212 och 4339. — Gift 1) 1846 med 
Othilda Borg (f. 1817 f 1865), syster till 3892; 2) 1874 med Henriette 
Schon (f. 1838). 

3893. Fetter Wieselblad (II), son af skogvaktaren 
Johannes Pettersson och Elna Olsdotter; f. i Frue Raften, 
Hardeberga socken, 29 dec. 1820; tog ej studentexamen; 
kom 1841 som informator till f. d. handlanden Joh. Telander 
i Fogelmara af Christianopels socken och stannade sedan 
der som bitrade med skrifvelsers uppsattande &i allmogen; 
f i Christianopel 6 jan. 1895. 

„Lefde i allmanhet i stor fattigdom, der ban bodde i sin fallfardiga 
stuga, den elandigaste i socknen. Anda till sin dod var ban dock under 
flera kr ordforande i kommunalstamman ocb uppbar derf5r ett litet arvode.*" 

— Gift i Carlshamn 1843 med hushallerskan pa Fogelmara Ebba Char- 
lotta Raab (f. i Carlskrona 1816; f i Christianopel 1884). 

3894. Anders Christian Edvard Brunnstrom (II), 
son af kaptenen Magnus Christian B. (f 1862) och Catha- 
rina Laurentia Nobelius (f 1880); f. i St. Harrie 28 juli 
1822; f pa Olivelugn som student 14 nov. 1842. 

Slagten Brunnstroms forst kande medlem var bagaren i Norr- 
koping, slutligen hofbagaren i Stockholm, Adolf Fredriks fors., Magnus 
Christian Brunnstrom, som med Catharina Helena Londicer hade bamen : 

— A) Magnus Christian (f. i Norrkoping 1788; forare vid finska gardet 
1807; l:ste adj. vid norra sk. inf.-reg. 1811; lojtnant 1814; kapten och 


1838. 


53 


chef for Onsjo komp. 1824; af^ked 1840; egde m&nga kr Olivelugn i St. 
Harrie s., tills ban 1853 flyttade till Lund, der ban dog), som bade bamen: 
1) Anders Christian Edvard (3894); 2) Magnus Victor Alexis (4072); 
3) Fabian Wilhelm Rudolph (4188); 4) Carl Fredrik August (f. 1828; 
und.-ldjtnant i arm6en; f i Lund 1888), som med (dottern af 2417) Elise 
Maria Hjelmberg (f. 1821 f 1899) bade dSttt^rne: a) Ebba (gift med 5630); 
b) Theresia (gift med 6049); c) Gerda (gift med 5993); d) Emma (f. 1860; 
gift med pastor C. T. Palmgren)\ t) Ada (f. 1864); af dessa systrar etable- 
rade Tberesia ocb Emma 1884 den bekanta firman Th. och £. Brunnstroms 
broderimagasin i Lund, bvilken afflr nu eges af system Ada; 5) Hilda 
(gift med 3935); 6) Magna (f. 1831), moder kt 6336; 7) Jacob Axel Adolf 
(4466); 8) Johan Alexander (4550); 9) Emil Robert Alfred (4875); 10) Eva 
(gift med 5367); 11) Augusta (f. 1843 t 1903), moder at 6675; — B) Johan 
Peter (f. 1789; 2:e major vid norra sk. inf.-reg.; t i Landskrona 1853), 
gift med Ulla Gjorloff {f 1892); — C) Gasto/ (skidespelare) ; — D) Fre- 
drika Gustafua (f. 1798 f 1862), gift 1) 1825 med guldsmeden i Norr- 
koping Gustaf Conrad Forberg (f. 1798 t 1829); 2) 1832 med guldsmeden 
der Olof Peter Hallberg. 

3895. Nils Gerhard Boos (III), broder till 3846; 
f. i Hor 1 april 1820; gSrcIsbokhailare ft Torup; f derstades 
10 april 1861. 

Var andre bas i den beromda Lindbladska qvartetten (se vid 3888). 

— Gift i Andrarum 1857 med Bothilda Albertina Pripp (f. i Tygelsjo 
1824; t i Qverrestad 1891), dotter af kantom Hans Albrecbt P. i Sjdnip, 
son af 2239.  Om slagten Pripp se kfven under 6271. — Svarson: 5867. 

3896. Nils Mathias Mauritz Carlquist (II), son 
af majoren Otto Gustaf C. (f 1854) och Anna Margreta 
Klow (t 1867); f. i Knastorp 27 maj 1822; landtbrukare 
derstades; f 11 febr. 1901. 

Framst&ende jordbrukare, en af de forste, som odiade sockerbetor 
i Sverige. — Gift i Lund 1851 med Marie Louise Ekelund (f. 1823 f 
1870), dotter af bandl. Johan Georg E. — Son: 5845. — Dotter: Anna 
(f. 1852 t 1886), gift 1874 med inspektoren S. Forsberg pa Alnarp. 

Den forst kande af denna sl^ Carlquist var kaptenen vid Savolax 
reg. Nils Christian Carlquist,  som  bade i Finland  f5dda sonerna: 

— A) Otto Gustaf (f. 1785; kapten vid sodra sk. inf.-reg.; major; t 1854), 
som med Anna Margreta Klow (f. 1802; t i Lund 1867) blef fader till 
3896, 3931 och 4665; — B) Bror Christer Reinhold (f. 1800; bankokom- 
missarie i svenska riksbanken; f 1870), som med Erika Gustafva Vil- 
helmina Amark (f. 1812 t 1875) fick sonen Nils Carl Reinhold (f. 1845; 
kamrerare i Lunds sparbank); ocb — C) Carl Axel (f. 1806; stud, i 
Abo 1822; baradshofding i Piikkis; f 1869). 

1830. 

3897. Paul Johan Christoffer Dubb (IV), son af 
garfvaren Carl Jacob D. (f i Trelleborg 1838) och Helena 
Maria Hallback (f i Lund 1862); f. i Malmo 8 febr. 1822; 
magister 1844; docent i franska 1852 — 1859; lektor vid Lunds 
laroverk 1859; f der 6 febr. 1879. 


Digitized by 


54 


1839. 


Framst&ende undervisare. S§rskildt som larare i fhinska torde han 
p& den tiden saknat sin like inom landet. Att hahra varit larjunge af 
lektor Dubb betraktades ocksi vid ankomsten till universitetet af larame 
i lefvande spr&k som en merit. — Se vid 4018. — Gift i Lund 1861 med 
Augusta Nordstrom (f. 1837), syster till 4308. — Svarson: 5987. 

3898. Gabriel Herman Aulin (VI), son af akad.- 
bokhftllaren Nils A. (f 1836) och Johanna Elisabeth Kjellson 
(t 1849); f. i Lund 20 jan. 1818; prestvigd 1843; f ogift i 
Kftgerods prestgftrd 5 okt. 1867. 

Son af 2072. 

3899. Olof Christian Holmavist (VI), son af klocka- 
ren Ake H. (f 1850) och Sophie Margareta Wsestrom; f. i 
Gumlosa 22 febr. 1821; magister 1847; prestvigd 1853; kyrko- 
herde i Trane 1858 och i Soderhviddinge 1876; f 15 maj 
1892. 

Gift 1859 med Margrethe Louise Jonsson (f. 1836), dotter af 3014. 

3900. Simon Olof Hendeberg (IV), son af guld- 
smeden Nils Peter H. (f 1852) och Christina Rodding (f 
1841); f. i Helsingborg 11 juli 1821; magister 1844; prest- 
vigd 1856; kyrkoherde i Gronby 1863; prost 1883; f 1 
april 1892. 

Sonson till 1494. — Gift 1851 med Hulda Charlotta Bolinder (f. 
1828; t a Lilla Markie 1894), dotter af tuUforvaltaren Axel Wilhelm B. 
— Son: 6137. — Dottrar: Alma (gift med 4945) och Gerda (f. 1859), gift 
1890 med landtbrukaren Christian Kockum (f. 1858; landtbnxkare k L. 
Markie). — Svagrar: 4302 och 4410. 

3901. Carl Albert Axel Ferdinand Vroland (I), 
son af sprSklararen Albert Josef V. (f 1846) och Ulrika 
Katrina Krafft (f 1865); f. i Goteborg 31 aug. 1822; kame- 
ralexamen 1841; sprSklarare i Carlskrona; f derstades 13 
jan. 1872. 

Broder: Anton Constantin (f. 1814; stud. blek. 1836; kammarskrif- 
vare i Carlskrona; t 1851). — Fadren fSddes i Versailles 1778. — Gift 
med Beata Petersson (f. i Ransberg 1828). 

3902. Carl Fredrik Gottlieb Tysell (I), son af 
urmakaren Carl Johan T. (f 1865) och Sofia Else Rode 
(t 1842); f. i Lund 11 april 1821; kameralexamen 1848; f 
i Stockholm. 

Fadren foddes i L5fvestad 1795. 

3903. Johannes Magnus Karlstrom (III), son af 
kyrkoherden Olof Jonsson K. (f 1856) och Ulrika Dahlberg 
(t 1843); f. i Malmo 12 sept. 1819; f i Kopenhamn som 
student 8 sept. 1841. 

Son af 2642. 


1830. 


55 


3904. Salomon August Hallengren (VI), son af 
kronolansmannen G. A. H. (f 1850) och Christina Magda- 
lena Dahlstrom (f 1863); f. i Sorby 2 febr. 1823; gftrds- 
bokhillare p& Maltesholm; f der 22 sept. 1848. 

Fadren f5ddes i Ronneby 1795. 

3905. Lars Petter Billing (IV), son af hattmakaren 
Paul Andreas B. (f 1871) och Petronella Elisabeth Kobb 
(t 1870); f. i Helsingborg 2 aug. 1821; magister 1850; ad- 
junkt vid Malmo ISroverk 1858—1888; f i Malmo 26 mars 
1900. 

Sonsons son till 866. — Kusin till 3484 och till 4103. — Gift 
1866 med Hortensia Signeul (f. 1844), syster till 5255. Hon a^e^lefde 
sin man. 

3906. Olof Berger (IV), son af ladufogden Jons 
Jeppsson och Elna Persdotter; f. vid Knutstorp, KSgerods 
socken, 22 okt. 1819; kameralexamen 1840; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1844; lojtnant 1851; kapten 1861; af- 
sked 1878. 

Farbroder till 5301 och 5711. 

3907. lohan Akerblom (I), broder till 3815; f. i 
Malmo 4 juTi 1822; jur. examen 1844; v. haradshofding 
1850; assessor i Svea hofratt 1860; haradshofding i N. An- 
germanlands domsaga 1866; f i Omskoldsvik 3 april 1900. 

Gift 1856 med Emma Vilhelmina Berg (f. 1829 t 1897). — SSner: 
5961, 6333 och 6394; dessutom Nils Valdemar (f. 1866; stud. sm&l. i 
Lund 1884; med. lie.) samt Filip (f. 1869; stud, norrl. i Ups. 1889; fil. lie). 

3908. Svante Georg Biorck (V^, son af kyrko- 
herden Hans Georg B. (f 18j2) och Cecilia Broom6 (f 
1832); f. i Lofvestad 4 dec. 1819; prestvigd 1845; magister 
1853; kyrkoherde i Trane 1877; f 19 okt. 1890. 

Son af 2666. — Broder till 3571 och 4154. — Farbroder till 5943 
m. fl. — Gift 1852 med Mathilda Jonsson (f. 1829), dotter af 3014. — 
Son: 5540. 

3909. Johan Magnus Alfred Jonsson (IV), son af 
bagaren, f. d. riksdagsfullmaktigen Anders J. (f 1846) och 
Brita Christina Lundberg; f. i Landskrona 27 juni 1822; 
med. lie. 1856; jernvagslakare pS linjen Cathrineholm — Norr- 
koping 1863; t ogift i Upsala 13 mars 1866. 

3910. Carl Johan Wilhelm Peterson Bergfors 

(IV), son af hofkamreraren Jonas P. (f 1851) och Sofia 
Magdalena Riis (f 1857); f. i Landskrona 12 febr. 1822; 
prestvigd 1849; f i Horby prestgSrd 26 maj 1861. 


Digitized by 


56 


1839. 


Son af 2521. — Gift i Horby 1854 med Sofia Maria Efvergren 
(f. 1828; t i Lund 1900), syster till 4214. Hon ar kand som Christina- 
Nilsson-Mirandas ^^biograf". Hon hade nemligen alltsedan 1864, ehuni 
d& obekant med Christina Nilsson, samlat ur in- och utlandska kallor 
bidrag till dennas biografi. Deraf uppkom varm vanskap dem emellan, 
och Christina N. uraktlat sallan, d& hon bes5kte Sverige, att stanna Shrer 
en dag i Lund, f5r att gasta sin vaninna. — Son: 5912. 

3911. Carl Gustaf Andersson (IV), son af v. pa- 
storn Thure A. (f 1833) och Elisabeth Carolina Holm (f 
1819); f. i Qviinge 31 mars 1817; kameralexamen 1842; 
folkskoUarareexamen 1843; folkskollarare i Hjernarp, sedan 
i Forslof 1845 — 1853; larare vid en enskild pensionsinratt- 
ning i Forslof 1853 — 1862; forestod 1863 hogre folkskolan 
i BSstad; genom arf egare af ett litet jordbruk i Forslof 
1865; flyttade 1870 till Hjernarp och var 1885 annu bam- 
larare der; f ft Helsingborgs lasarett 24 april 1897. 

Utgifha skrifter: „Lek och allvar^ (tillegnad prinsessan Lovisa, 
1858), ^Blommor och bin*' (tillegnad nuvarande kronprinsen, d&v. hertigen 
af Vermland, 1865) samt 5 skldespel f5r barn, intagna uti „Theatem i 
bamkammaren*'. — Son af 2395. — Gift i Hjernarp 1848 med Lucia 
Johansson (f. i V. Karup 1819; f 1892), dotter af en siSkapten. — S6ner: 
Johannes Elias (f. 1849; artist) och Nils Gustaf Holm (5873). 

3912. Carl Eduard Hoist (IV), son af en bryggare; 
f. i Stralsund 19 dec. 1811; stud, i Greifswald 1833; stud, 
i Lund 1836; sprfikmastare i tyska vid Lunds univ. 1842 — 
1850; privatlarare i Lubeck; f der 1870. 

Gift med Louise Susanna Mariane von Normann (f. i Pommem 


3913. Rudolf d'Aubign6 (IV), son af handlanden 
Christopher d'A. (f 1871) och Carolina von Bergen (f 1864); 
f. i Helsingborg 1 juni 1820; blef sinnesslo och dog vid 
unga ftr. 

Fadren (f. i Lund 1789; stud. blek. 1811; afled som notarius pu- 
blicus i Stockholm) var son af h&rfrisSren Johan Henrik <VA, och Maria 
Helena Nisswandt (f som enka 1824). 

3914. Per Otto Schultz (I), son af sjokaptenen 
Hans Peter Christofer S. och Louise Tegman; f. i Lund 
17 nov. 1821; prestvigd 1845; kyrkoherde i Stafvie 1870; 
t 19 okt. 1898. 

Gift 1857 med Louise Ahlstrom (f. 1829 f 1901), syster till 4460. 
— Son; 6591. — Svarsoner: 5344, 5557, 5561 och 6517. — Sv&ger 
med 4146. 

3915. Carl Eugdne Mauritz Clairfelt (I), son af 
generalmajoren Mauritz C. (f 1841) och Amalia Oxenstjema 
(t 1861); f. i Malmo 14 juli 1824; kansliexamen 1841; ka- 


1821). 


1839. 


57 


meralexamen 1847; jur. examen s. ft.; v. haradshofding 1852; 
borgmastare i Christianstad 1862; f i Ramldsa 1 juli 1879. 
Gift i Christianstad 1858 med Tirese Klementine Behrling (f. 1830). 

3916. Carl Wilhelm Fast (IV), broder till 3753; 
f. i Bftstad 10 febr. 1819; privatlarare i Larfs socken, Vester- 
gotland; f & Engabo derstades 14 febr. 1872. 

Gift i Skarstad, Skaraborgs Ian, 1854 med Betty Johanna Nord- 
stedt (f. i Skarstad 1822), dotter af kronolansmannen Jonas N. Hon lefde 
1902. — Son : 5916. 

3917. Gustaf Theodor Hult (IV), son af prosten 
Per H. (t 1842) och Sofia Bergman (f 1874); f. i Herslof 
20 febr. 1821; sergeant vid sk. dragonreg. 1845; afsked; 
bor i Spjustorp. 

Son af 2412. — Broder till 4009. — Gift i V. Hoby 1853 med 
Emilie Dehn (f. 1825), syster till 4401. 

3918. Anders Borg (I), son af fargerifabrikoren Jons 
Peter B. (f 1851) och Benedikta Othilda Winckler (f 1834); 
f. i Lund 23 juni 1816; tog ej studentexamen; apotekare- 
examen 1842; apotekare i Ystad 1843 — 1855; apotekare i 
Orebro 1861—1863 och 1866—1874; f i Orebro 18 dec. 
1886. 

Son af 2369. — Broder till 3544 och 3953. — Farbroder till 6119 
och 6424. — Gift i Lund 1843 med Hilma Carolina Palmira Palm (f. 
1821; t 1886), syster till 4152. — Bland soner: Hjalmar (f. 1844; 
apotekare efter ftidren; f 1894), Axel (f. 1847; genrem&lare) och Harald 
(f. 1851; lektor i Orebro). 

3919. Sven Philip Bogislaus Aberg (IV), broder 
till 3761; f. i Helsingborg 25 dec. 1822; magister 1844; ka- 
meralexamen 1845; tog prestexamen i Upsala; med. lie. 
1859; med. doktor s. S.; distriktslakare i Bollnas 1860; f & 
Soderhamns lasarett 29 maj 1861. 

Gift i Carlskrona 1852 med Aurora von Olthoff \l 1829 t 1880). 

3920. Gustaf H&kan Jordan Ljunggren (I), son 
af med. doktom, l:ste stadskomministern Anton Magnus L. 
(t 1827) och Sophia Kroger (f 1856); f. i Lund 6 mars 
1823; magister 1844; docent i estetik 1847; professor i este- 
tik m. m. 1859—1889; fil. jubeldoktor 1894. 

En af de aderton i Sv. akademien, m. m. Se nSrmare Lunds univ:s 
matrikel. — Nationens prokurator 1846—1849, kurator 1849—1859, in- 
spektor 1859—1889 och hedersledamot 1889. — Brorson till 2261. — 
Broder till 4192. — Gift 1857 med Adelaide Ehrensvdrd (f. 1829), syster 
till 4299. — Soner: 5980 och 6347. 

3921. Johan Ludvig Moller (VI), son af koppar- 
slagaren Peter M. (f 1831) och hans hustru Anna Elisabeth; 


Digitized by 


58 


1839. 


f. i Chrisrianstad 24 okt. 1822; jur. examen 1843; v. hSrads- 
hSfding; advokat i Stockholm; -f der 7 juni 1880. 

Gift med Hilda Seraphia Ohman, som 5fverlefde honom. 

3922. Carl Anton Str5nibeck (V), son af krono- 
lansmannen Carl Gabriel S. (f 1857) och Hanna Nilsson 
<t 1871); f . i Raflunda 25 nov. 1820; landtbrukare derstades. 

Fadren (f. i Qviinge 1784) var son af kanslivaktmastaren i Chri- 
dtianstad, sedermera kronol&nsmannen Anders S. (f. 1750; f i Raflunda 
1827) och Catharina Dahlborg (f. 1756; f i Raflunda 1838). — Kusin 
med 3023. — Gift i Tryde pres^rd 1850 med Charlotta Vilhelmina Boos 
<f. 1822; t i Raflunda 1875), syster till 3846. 

3923. Carl August Nilsson (V), son af en inspektor 
och Anna Greta Strombeck; f. i Raflunda 2 aug. 1822; ka- 
meralexamen 1845; jur. examen 1846; lansnotarie i Krono- 
bergs Ian 1847; regementsskrifvare vid Kronobergs reg. 1859 
—1878; t ogift i Vexio 6 dec. 1890. 

3924. Olof Justus Bogislaus Bergklint (V), son 
af haradsskrifvaren Jons Adolf B. (f 1863) och Christina 
Gustafva Ljunggren (f 1863); f. i Hofby 13 mars 1826; 
kameralexamen 1848; jur. examen 1851; ,v. haradshofding 
1856; sekreterare i sk. hofratten 1879—1891; f i Christian- 
stad 16 okt. 1891. 

Nationens notarie 1848—1851. — Son af 2962. — Gift i Christian- 
stad 1863 med Anna Maria Blumer (f. i StrSmstad 1837), dotter af handl. 
Johan Fredrik B. — Son: Adolf (f. 1872; stud, i Lund 1892; e. o. hof- 
rattsnotarie). 

3925. Borje Magnus MSller (IV), son af hofratts- 
kommissarien Per M. (f 1860) och Charlotta Johanna Malm- 
berg (t 1875); f. i Verum 23 aug. 1820; prestvigd 1844; 
-j- pa ett utvandrarefartyg 14 nov. 1868. 

Gift 1858 med Beata Sophia Olcen (f. 1824). 

3926. Anders Olof Werlin-Ohlson (III), broder 
till 3851; f. i Malmo 20 aug. 1820; prestvigd 1844; kyrko- 
herde i Kropp 1854; f 3 juli 1886. 

Gift 1857 med Ida Hallberg (f. 1828 f 1898). — Svarson: 5843. 

3927. Carl Christian Ivar Hemberg (V), son af 
mag.-sekreteraren, haradshofdingen Severin H. (-f- lo26) och 
Lovisa Charlotta Svanberg (f 1855); f. i Ystad 28 mars 
1822; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1844; lojtnant 1849; 
kapten 1864; afsked 1872; f ft egendomen Hyllestofta, der 
han befann sig som branvinskontrollor, 7 okt. 1877. 

Halfsyster: Maria Margreta Elisabet (f. 1812 t 1881), gift 1837 
med slutligen placemajoren Gustaf Vilhelm Kaulbars (f. 1802 t 1874). 


1839. 


59 


— Kusin till 4015. — Gift i Ystad 1849 med Charlotta Vilhelmina Nils- 
son (f. i T&gra 1821; + i Ystad 1880), dotter af kamreraren H. Nilsson. 

— Bland baraen: Gunnar Carl Helge (f. i Ystad 1858; bankdirektor och 
Crossbandlare i Carlshamn). 

3928. Nils Otto Carl Santesson (III), son af kap- 
tenen Otto Joachim S. (+ 1845) och Charlotta Bruzelius; 
f. i L. Slfigarp 20 jan. 1822; + i Lund som student 15 
okt. 1844. 

Brorson till 2783. — Broder till 4098, 4186 och 4195. 

3929. Thure Martin Bhkth (III), son af haradshof- 
dingen Johan Olof B. (f 1857) och Margreta von Nackrey 
(t 1859); f. i Vadstena 29 mars 1822; magister 1844; jur. 
examen 1845; v. haradshofding 1848; mag.-sekreterare i 
Norrkoping 1857; just, rfidman der 1861; + 28 ma j 1888 
(ej 1886). 

Broder: Johan Ludvig (f. 1827; stud. g5teb. i Lund 1843; f. d. 
haradshdfding i Kinne^erding m. m.; bodde 1902 i Stockholm). — Fadren 
blef stud. blek. 1793. — Gift 1868 med Carolina Mathilda Sofia Tiden. 

3930. Carl Peter Moller (III), son af handlanden 
Magnus Jonas M. (f 1850) och Hedvig Rebecka Dahl (f 
1870); f. i Malmo 9 juni 1823; kopman i Stockholm 1847; 
var der kompanjon med J. A. Englund under firma Eng- 
lund & Moller 1848 — 1849; sedan for egen rakning under 
firma C. P. Moller & C:o, samtidigt med att brodern Lud- 
vig fick andel i affaren; flyttade 1865 till S:t Petersburg, 
men fiterflyttade till Stockholm; efter en tids vistelse i Paris, 
var ban de senare ftren bosatt i Stockholm som agent; f 
der 8 april 1902. 

Hans afFar i Stockholm vaxte snart till en af de ansenligaste i 
norden, saval i import af kolonialvaror som export af spanhmal m. m. 
Under krisen 1857 gaf han id6n till den garantifond, som bildades och 
for hvilket fSretag grosshandlaren Schartau stallde sig i spetsen, hvari- 
genom m&nga firmor raddades fr&n underg&ng. Da stadsmaklaren Johan 
Holm (se vid 2981) instfilide sina betalningar julafton 1864, led Moller 
sk stora forluster, att han fdljande ar nodgades stoppa. Gjorde sedan 
• Sfven i S:t Petersburg stora forluster. Efterlemnar minnet af en redbar, 
i alio aktningsvard kopman och en god menniska. Hans portratt flnnes 
i „Hvar 8 dag", n:o 29 ar 1902. 

Rorande denna vidtutgrenade slagt Moller aro vi genom fortsatta 
fbrskningar i tillf^lle att lemna en ny utredning. Hvad i mina foregaende 
arbeten 3r meddeladt om slagten torde derfor, savidt det ar felaktigt eller 
ofullstandigt, bringas i ofvrerensstammelse med nedanstaende. Den forst 
klnde af slagten var Mattias Pettersson Moller (f. 1669; hejderidare i 
Grasma, Huarods socken; t 1755), som i sitt i Malmo 1702 ing&ngna 
gifte med Elsa Elisabeth Mdrtensdotter (f. 1671; f i Grasma 1744) hade 
sonen Mattias Moller (hejderidare i Albo hSrad), som med Judith Ca- 
tharina Herbertia fick bamen: — A) Greta Moller , som 1758 var gift 
med mjolnaren Anders Benediktsson i Brannemolla; — B) Christina 


60 


1839. 


Moller, som var dod 1758 och varit gift med kronohejderidaren Gregers 
Hellman i Grasma (f 1742) och sedan med hejderidaren Abelin; — 
C) Jacob Moller (kronolansman i Frosta harad 1741; kronofogde der 1768 
och bosatt i Slagtofta vid Horby), som med Dorothea Christina Da- 
vidsson (f. i 0. Espinge 1725) hade sonerna: 1) Lars (f. i Horby 
1750; mantalskommissarie; t 180.); 2) Henrik (f. i HSrby 1751; krono- 
lansman i Vemmenhogs harad 1776—1779, hade d& blifvit inspektor pi 
Dybeck, ofverlat 1790 KlSrups gastgifveri, bodde 1800 i Mattered; f » 
Vinslof 1821), som med Maria Heslenander flck sdnema: a) Magnus 
Peter (f. 1782; inspektor och hofkamrer; f 1828), fader till 3667: b) Olof 
Casten (f. i Matterod 1800; landsRskal i Malmohus Ian; haradsskrifvare 
i Toma, Bara och Harjagers hSrader 1842; f i Lund 1852), fader till 
4411; 3) Carl (f. i Horby 1754; regementsskrifvare; f i Malmo 1833), 
fkder till 2859 och 2934 samt farfader till 4561 och 4979; — D) Magnus 
Moller (f. 1727; kassdr och inspektor pa Marsvinsholm; + 1779), hvars 
doner Anna Katrina 1784 blef gift med handl. N. J. Sjoborg samt moder 
it 2951 och 3085; — E) Peter Moller (f. 1728; inspektor pi Skunken- 
berg, nu Johannishus i Blekinge; f 1777), som i sitt i Listerby 1759 in- 
gingna gifte med Brita Christina Tall blef fader till 1918 och svar fader 
till 2130; — F) Lars Moller (f. 1729; var 1758 kronolansman i Heljarp; 
slutligen kyrkoinspektor; f i Landskrona 1790), fader till 2275 och far- 
fader till 2915; — G) Catharina Moller (f. 1732 f 1758), gift med in- 
spektoren pa Kronovall Nicolaus Gottfrid Hyphoff (f. i Bara 1729); och 
— H) Nils Moller (f. 1733; var 1758 skrifvare i Boras; fortifikationskassSr 
i Malmo 1762; ridman der 1773—1799; f i Haketorp 1811), fader till: 
\) Jakob (f. 1774; stud. skan. under n:o 2414; borgmSstare i Carlshamn; 
t 1822), som hade sdnema: a) Nils Berndt (f. 1799; stud. blek. 1815; 
I5jtnant; f 1838); b) August Oskar {3622); c) Carl Christian (f. 1821; 
stud. blek. 1838; kyrkoh. i Malmo Caroli; t 1874), fader till 5917; 2) 
Christian Peter (f. 1782; handl. i Malmo; f 1849), som med Anna Ca- 
tharina Malmstedt (f. 1788 t 1878) blef fader till a) Nils Tobias (f. 1816; 
handl. i Malmo; f 1869); b) Carl Magnus (f. 1820; handl. i Malmo; t 
1883), fader till 6128; 3) Magnus Jonas (f. 1784; handl. i Malmo; t 
1850), fader till 3930 och 4372 samt dessutom till Henrik (f. 1818; spar- 
banksdirektor i Malm6; f 1895); 4) Carl Fredrik (f. 1791; stud. blek. 
1806; handl. i Malmo; t 1864), fader till 4371 och 4817 samt svarfader 
till 3943 och 4460, hvarjemte han hade sonerna Albert (f. 1826; landt- 
brukare a Augustenborg, sedermera a Skjutsstallet vid Lund; dratsel- 
kassor i Lund; f 1892), Robert (f. 1828; landtbrukare i Tomelilla), WiU 
helm (f. 1832; apotekare i Lidkoping) och Carl Axel (f. 1835; civilinge- 
ni6r i Goteborg; f 1899). 

3931. Carl Gustaf Carlquist (I), broder till 3896; 
f. i Knastorp 24 febr. 1824; magister 1847; bankinspektor 
i Stockholm 1868; f der 23 jan. 1884. 

Gift i Solna 1856 med Anna Sofia Brakel (f. 1828). 

3932. Nils Stromborg (VI), son af torparen Truls 
Jonsson (f 1851) och Elna Nilsdotter (f 1856); f. i Vanne- 
berga 18 febr. 1820; prestvigd 1844; gymnastiklarare i Carls- 
krona 1860—1863; dod? 

3933. Wilheltn Ferdinand Ohrstrom (V), broder 
ill 3830; f. i Ystad 29 aug. 1821;; magister 1844; med. lic^ 


1839. 


61 


1850; med. doktor 1861; ofverlakare vid Stockholms hospi- 
tal 1861—1882; f 24 apr. 1891. 

3934. Carl Joachim Abraham Alexander von 
Schantz (V), son af hofpredikanten Carl Ejlert von S. (f 
1830) och Christina Henriksson (f 1845, ej 1847); f. i Of- 
raby 10 juli 1823; magister 1844; sekreterare i arm6ens 
pensionskassa 1853; protokoUssekreterare 1856; f ogift i 
Stockholm 28 maj 1867. 

Broder till 3331. 

3935. Anders Johan Simonsson (V), son af kyrko- 
herden Peter S. (f 1837) och Beata Elisabeth Corvin (f 
1855); f. i Vanstad 4 febr. Ifi23; magister 1850; adjunkt 
vid Helsingborgs laroverk 1859; prestvigd 1874; kyrkoherde 
i Landskrona 1880; f 17 mars 1882. 

Son till 2247. — Halfbroder till 3312. — Halffiarbroder till 4528. 
— Gift 1852 med Hilda Charlotta Oliva Napoleona Brunnstrom (f. 
1829; t p& Hoganas 1899), syster till 3894. — Sdner: 5994 och 6056 
samt Axel (f. 1859; kapten vid s. sk. inf.-reg.), gift 1887 med Adele 
Bockman. — Dottrar: 1) Olga (f. 1853), gift med postmastaren i Kungs- 
backa Thomas Ronstrom (f. 1853) och 2) Hilma (f. 1855; forestar tele- 
graistationen i HoganSs). 

3936. Bengt Andersson (IV), son af arbetskarlen 
Anders Persson och Kjersti Sassarsdotter; f. i Helsingborg 
5 jan. 1823; magister 1847; kollega i Ystad 1849; kyrko- 
herde i Oppmanna 1864; f 28 okt. 1891. 

Gift 1850 med Helena Vilhelmina Romare (f. 1823). 

3937. Nils Nilsson Lindow (VI), son af Aboen Nils 
Jonsson och Signe Hansdotter; f. i Yngsjo, Ahus socken, 
12 mars 1819; prestvigd 1845; magister 1847; f ogift i 
Yngsjo 13 dec. 1849. 

3938. Christian August L5fmarck (V), son af 
f. d. docenten Johan Wilhelm L. (f 1835) och Anna Ce- 
derberg (f 1834); f. p& Brandstadholm i Brandstads socken 
27 aug. 1822; jur. examen 1848; v. haradshofding; lans- 
notarie i Skaraborgs Ian 1856; polisnotarie i Goteborg 1865; 
rSdhuskanslist der 1868; stadsnotarie der 1869—1896; f 
25 maj 1898. 

Gift med Maria Christina Larsson (f. 1833). — Son: Carl August 
(f. 1862; arkitekt i Goteborg). 

Den f3rst kande af slSgten Lofmarck var Johan Lofmarck (f. i 
Lofvik, Nora socken, 1706; kyrkoh. i Tuna, Medelpad; t 1769), som med 
Catharina Eurenius fick sonen Johan Wilhelm (f. 1760; stud, norrl. i 
Lund 1779), fader till 3938, 4226 samt Jacob Wilhelm (f. 1816; stud, 
norrl. i Lund 1834; polismast. i Goteborg 1858—1882; f 1898). — Vi- 


62 


1839. 


dare upplysningar om slagten inhemtas af Sjostrdm: ^Norrlands nation i 
Lund". 

3939. Adolf Anders Cederschiold (I), son aF pro- 
fessom Fredric Johan C. (f 1846) och Eleonora Widegren 
(t 1826) ; f. i Lund 27 aug. 1823; kameralexamen 1842; 
kansliexamen 1843; und.-lojtnant vid Marinreg. 1847; kap- 
ten 1866; afsked 1879; f i Stockholm 25 juli 1880. 

Farbroder till 5374 m. fl. — Gift i Stockholm 1868 med Cecilia 
Hegardt (f. 1846 t I860). 

3940. Robert Dc la Gardie, grefVe (VI), son af 
f. d. landshofdingen Axel Gabriel De la G. (f 1838) och 
Maria Adlerbjelke (f 1877); f. i Christianstad 17 dec. 1823; 
magister 1844; godsegare i SkSne; landshofding i Ostergot- 
lands Ian 1869; fil. jubeldoktor 1894. 

I manga kv riksdagsman och talman i andra kammaren. — Far- 
broder till 4756 och 5665 samt till 5103. — Gift i Upsala 1850 med 
Johanna von Krasmer (f. 1826). 

3941. Abraham Wilheltn Norrlin (III), son af 
handlanden Joseph Salomonsson N. (f 1860) och Maria 
Elisabeth Stadius (f 1842); f. i Malmo 9 sept. 1822; vista- 
des 1856 i Oregon, Amerika. 

Fadren, som foddes i Norrkoping 1794, var jude och hade „bar- 
fotad kringvandrat och drifvit handel med icke storre fSrlag fin som rym- 
des i hans hatt och derigenom s4 forkoft^t sig, att han vackte de hand- 
landes i Malmo afund"". Han alades da af magistraten att inom en manad 
vid 50 rdrs vite lemna staden, enar han som jude ej Rnge vistas i Malmo. 
Han fann da pa den utvagen att lata ddpa sig, hvilket skedde 1820 och 
tog da namnet Norrlin. 

3942. Carl Johan Larson (III), son af prosten Per 
L, (t 1841) och Petronella Hjertstedt (f 1884); f. i Hel- 
singborg 21 febr. 1821; prestvigd 1852; f ogift & Lunds 
lasarett 9 juli 1896. 

Son af 2556. — Broder till 4525. 

3943. Malte Carl Joseph Eurenius (VI), son af 
prosten Carl Abraham E. (-f 1848) och Anna Brita Hylan- 
der (t 1821); f. i Ofved 22 mars 1821; magister 1844; 
prestvigd 1853; adjunkt vid Malmo laroverk 1858; lektor 
der 1860—1886; fil. jubeldoktor 1894; f i Malmo 28 febr. 
1901. 

Genom v&rdande af A^almo museum, hvars grundlaggare han kan 
sigas varit, har han rest sig en bestiende minnesvard. Tv& dagar f5re 
hans d5d hade 50 kr sedan dess forflutit. — Sv&ger med 4115 och 4525. 
— Fadren foddes pa Rodon 1778, blef stud, norrl. i Lund 1798 och gdteb. 
der 1805. — Om slagten, se Sv. attartal 10. 185. — Gift 1) 1863 med 
Antoinette von der Lancken (f. 1835 f 1870), syster till 4668; 2) 1873 
med Emma Moller (f. 1837), syster till 4817. 


1839. 


63 


3944. Claes Arvid Bror Cederstrotn, friherre (IV), 
son af gen.-lojtnanten m. m. Gustaf Albreckt Bror C. {f 
1877) och Kristina Wachtmeister (f 1871); f. i Frustuna i 
Sodermanland 26 juli 1824; und.-lojtnant vid kronpr. husarreg. 
1842; ofverste 1864; gen.-lojtnant i arm6en 1885; f i Hel- 
singborg 13 jan. 1893. 

Gift i Tostenip 1858 med Amelie Ehrensvdrd (f. 1830). — Son: 6076. 

3945. Wilheltn Mathias Zickerman (II), son af 
magasinsforvaltaren Henrik Mathias Z. (f 1845) och Karo- 
lina Kristina Schevenius (f 1859); f . i Malmo 23 juni 1822; 
tog ej studentexamen; fanjunkare vid sk. dragonreg. 1852; 
und.-lojtnants namn 1873; disponent pS Torsebro krutbruk; 
flyttade till Lund 1886; f derM8 dec. 1898. 

Broder till 3530. — Gift i Lund 1858 med Gustajva Albertina 
Gregoria Richter (f. 1836), syster till 4013. — Son: Carl Wilhelm (L 
1867: f. d. bokhandl. i Lund och Linkoping, nu anstalld hos Norrk5pings 
litogr. aktiebolag). — Dottrar: Fredrika (f. 1862, gift med kapt. ft-ih. 0. 
R. Klinckowstrom) och Lotten (gift med 5845). 

3946. Anders Johan Klein (III), son af v. befall- 
ningsmannen och gastgifvaren Anders Petter K. (f 1847) 

. och Laura Bergman (f 1862); f. i Klorup, L. Slftgarps soc- 
ken, 7 maj 1823; tog ej studentexamen; fanjunkare vid sodra 
sk. inf.-reg. 1859; und.-lojtnants namn 1874; syssloman vid 
Lunds lasarett 1875—1898; f i Lund 10 febr. 1902. 

Fadren (f. i Skifvarp 1793) var broder till 2601. — Om modeme- 
slagten Bergman, se under 4587. — Gift 1866 med Maria Jonsson (f. 
i Asum 1839). 

3947. Gustaf Mauritz Posse, grefve (IV), broder 
till 3777; f. i Allerum 12 dec. 1823; magister 1844; und.- 
lojtnant vid andra lifgr.-reg. 1849 — 1854; f pft Vreten 31 
mars 1888. 

Bade i Anreps och i Wrangels & Bergstr5ms attartaflor st& fel- 
aktiga f5delsedata. — Gift pa Kafl&s 1852 med Anna Charlotta von 
Essen (f. 1828; t   Vreten 1900). 

3948. Carl Ulric Ruberg (VI), broder till 3742; f. 
i Christianstad 15 okt. 1821; jur. examen 1845; v. harads- 
hofding 1859; f ogift i Christianstad 1 okt. 1876. 

3949. Wilhelm Victor Lieberath (III), broder till 
3852; f. i Malmo 12 mars 1822; kameralexamen 1840; bok- 
hdllare vid Malmo tullkam. 1855; tullfdrvaltare i Carlskrona 
1860 och i Malmo 1870; ofverinsp. i Goteborg 1871; afsked 1898. 

Gift i Carlskrona 1870 med Hedvig Kindgren, dotter af harads- 
hafUingen Otto Bemhard K. (stud. blek. 1817). 


64 


1839—1840. 


3950. Lars lohan Adrian (III), broder till 3721; f. 
i Malmo 22 Febr. 1821; deltog som frivillig i danska arm6en 
i kriget 1848 och 1849; lar stupat vid belagringen af Seba- 
stopol. 


3951. Carl Magnus Adrian (II), son af v. advokat- 
fiskalen Lars Samuel A. (f 1835) och Ebba Maria Nord- 
strom (t 1827); f. i Jonkoping 14 dec. 1821; prestvigd 1846; 
kyrkoherde i Ullstorp 1865; f 21 jan. 1897. 

Son af 2450. — Gift 1866 med Laura Elise Gronvall (f. 1833), 
syster till 4688. — Son: Carl (f. 1868; stud, i Lund 1890; pastorsad junto 
i Lund). 

3952. Nils Lucas Andersson (I), son af kyrko- 
herden Anders A. (f 1830) och Lovisa Bruzelius (f 1876); 
f. i Hastveda 13 dec. 1823; magister 1844; med. lie. 1853; 
med. doktor 1854; prov. lakare i Christianstads distrikt 1855 
och i Malmo distrikt 1866—1883; fil. jubeldoktor 1894; f 
i Malmo 10 maj 1902. 

„Hogt uppburen inom umgangeslifVet, der han spridde gladje om- 
kring sig med sina humoristiska infall och sina lyckade tal, ofta p& vers, 
vid festliga tillfallen". — Son af 2605. — Broder till 4035 och 4159. — " 
Sv&ger med 3817. — Gift i Hammarlof 1853 med Euphrosyne Schmitt 
<f. 1830), dotter af 2761. — SvarsSner: 4436 och 4965. 

3953. Berndt Gustaf Borg (I), broder till 3918; f. 
i Lund 3 jan. 1822; magister 1844; kassor i Sk&nes en- 
skilda banks kontor i Christianstad 1867; chef for kontoret 
i Eslof 1871; fil. jubeldoktor 1894; f i Eslof 28 april 1896. 

Gift i Lund 1848 med Eva Horn (f. 1823), syster till 4031. — 
DSttrar: 1) Othilda (f. 1849 t 1892), gift med disp. C. H. Mullern (t 
1888); 2) Alma (f. 1850 t 1894), gift med 6^erkommissarien A, K. 
Gasslander (f 1890); 3) Gerda (f. 1856), gift med apot. A. Netzler; och 
4) Sigrid, gift med 5688. 

3954. Carl Johan Valentin Wadstein (V), son af 
V. auditoren Christian Fredrik W. (f 1848) och Carolina 
Wadstein (f 1864); f. i Hemmesdynge 13 sept. 1822; tele- 
grafkommissarie 1857—1867; f i Lund 22 maj 1888. 

Son af 2931. — Broder till 4358. — Gift med Betty Frisch (f. i 
Landskrona 1824; t i Lund 1902). — Svarson: 5393. — Svager med 4151. 

3955. Christian Heideman (VI), son af smedma- 
staren Daniel Christian H. (f 1862) och Metta Larsdotter; 
f. i Harlosa 16 sept. 1819; prestvigd 1854; kyrkoherde i 
Hemmesdynge 1868; f 28 mars 1882. 

Gift 1855 med Charlotta Catharina Wahlgren (f. 1828; t i Lund 
1888), syster till 3858. 


1840. 


1840. 


65 


3956. Otto Thott, grefve (III), son af grefve Tage 
Kjell T. (t 1866) och Ulrika Bamekow (f 1869); f. i Malmo 
29 juni 1823; und.-lojtnant vid kronpr. husarreg. 1842; ma- 
jor i arm6en 1862; kabinettskammarherre 1868; f pi Ska- 
bersjd 22 dec. 1891. 

Broder till 5070. — Gift p& Almniis 1851 med Ebba Sparre 
(f. 1830). 

3957. Gustaf Adolf Fcuk (VI), son af kyrkoherden 
Gustaf F. (t 1850) och Johanna Carolina Callerholm (f 
1847); f. i Christianstad 1 juni 1820; prestvigd 1846; kyrko- 
herde i Ingelstad 1873. 

Sjelf tillhdrande Lindbladska 6&ngk5ren, utgaf ban 1882: ,,Otto 
Lindblad och bans singare". — Broder till 3621 och 3627. — Gift 1) 
1846 med Anna Ekdahl (f 1848), dotter af 2910; 2) 1855 med Thekla 
Rahmn (t 1875); 3) med Sophia Ahlstrdm (f 1903). 

3958. Elof Brinck (VI), son af kyrkoherden Ma- 
thias Vilhelm B. (f 1846) och Beata Eloisa Billing (f 1856); 
f. i N. Akarp 2 okt. 1822; blef sjoman och afhonles aldrig. 

Fadren blef stud. blek. 1797. — Sv&ger med 3806. 

3959. Per Neander (IV), son af fibon Nils Jonsson 
och Kjersti Bengtsdotter; f. i Tirup 25 dec. 1819; prestvigd 
1844; kyrkoherde i Bjeresjo 1869; f 12 jan. 1901. 

Gift 1846 med Hedvig Ingrid Ahnstrom (f. 1820). — Sdner: 5393 
och 5457. — Svarsoner : 5247 och 5348. 

3960. Lara Johanson (IV), son af hemmansegaren 
Per Johansson och Sissa Nilsdotter; f. i Asmundtorp 8 juni 
1818; prestvigd 1843; kyrkoherde i Huarod 1867; f 26 
aug. 1887. 

Gift 1855 med Karolina Kristina NUsson (f. 1824). — Son: 6080. 
— Svarson: 5283. 

3961. Carl August Gjertsson (III), son af skrSd- 
daremSstaren Lars G. (f 1835) och Kjersti Hedengren (f 
1853); f. i Malmo 5 febr. 1822; jur. examen 1844; v. hfi- 
radshofding 1849; stadsnotarie i Malmo 1859; f 11 nov. 1867. 

Se vidare Isberg: Malm5 magistrat — Brdder 4122 och 4242. — 
Fadren (f. i Ofved 1792) var son af busmannen Gert Persson och Chri- 
stina Nilsdotter. — Gift i Malmo 1853 med Joseflna Carolina Christina 
AngeUn (f. 1831; f i Malm5 1875), syster till 4611. — Son: 5633. 

3962. Carl Johan Christoflfer Schmidt (IV), son 
af majoren Adolf Fredrik S. (f 1861) och Christina Bene- 
dictsson (f 1848); f. i Landskrona 26 nov. 1824; und.- 
lojtnant vid Vendes art. reg. 1844 och vid sk. husarreg. s. ft.; 
major 1878; afeked 1882; bor i Landskrona. 


6 


66 


1840. 


Gift i Landskrona 1860 med Therese Nyman (f. i Landskrona 
1834; t i Helsingborg 1878), syster till 4413. 

Denna slagt Schmidt harstammar fiin faltskaren Adolf Schmidt, 
som omkring midten af 1700-talet inflyttade, antagligen fiin Tyskland, till 
Finland och gifte sig der med en finska, med hvilken han fick bamen: 
— A) Adolf Fredrik (f. i Finland 1785; major; t Forsgard i Saxtorps 
socken), fader till 3962 och 4571; — B) Gustaf Mauritz (f. 1792; stud, 
i Abo 1811; slotts- och lasarettslakare i Kuopio; f genom drunkning vid 
tv& &ngb&tars sammanstotning 1864), gift med Beata Charlotta Tawast (f. 
1804); — C) Amelie, gift med kronofogden Lindeblad i Finland. 

3963. Herrman David Krautmeijer (IV), son af 
lojtnanten Martin Krutmeijer (f 1832) och Sofia Margreta 
Paulsson (f 1880); f. i Stockholm 2 april 1822; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1844; ofv.-lojtnant vid Vesterbottens 
FaltjagarekSr 1868; ofverste for Dalreg. 1874—1885; f i 
Vernamo 1 febr. 1895. 

Son af 2723. — Svftger med 3758. 

3964. Carl Magnus Palm (IV), son af v. krono- 
fogden Olof P. (t 1844) och Anna Elisabeth Tullgren (f 
1^7); f. i Bjeraarp, Konga socken, 24 april 1824; landt- 
brukare i Bjeraarp; f ogift i Lund 30 maj 1882, 

Son af 2472. 

3965. Johan Otto Albrecht (VI), son af bundt- 
makaren L. A. och Christina Winqvist; f. i Christianstad 
3 dec. 1820; postskrifvare der; f ogift i Christianstad 10 
aug. 1900. 

Vistades i Lund som student &ren 1840—1847. I dodsnotisen i 
tidninggme kallas han „den originele Albrecht'*. 

3966. Goran Lindboiti (VI), son af en klockare; f. 
i Skurup 4 aug. 1823; f i Christianstad som student 29 
juli 1845. 

3967. Carl Albrecht Holger Rosencrantz (V) 

son af majoren Holger Otto R. (f 1840) och Ulrika Schon- 
strom (f 1857); f. pS Orup, Benestads socken, 30 sept. 
1823; und.-lojtnant vid kronpr. husarreg. 1843; kammar- 
herre hos konungen 1870; major i armeen 1873. 

Broder till 3968 och 3969. — Gift pa Oja 1869 med Adele Sylvan 
(f. 1845), syster till 4306. — Son: 6699. 

3968. Henric Enoch Alexander Rosencrantz (V), 
tvillingbroder till 3967; f. pS Orup 30 sept. 1823; und.- 
lojtnant vid sk. dragonreg. 1844; ryttmastares namn 1864; 
kammarherre hos konungen 1869. 

Gift i Vanstad 1852 med Ulrika Rosencrantz (f. 1826 f 1881). 


1840. 


67 


3969. Fredrik Anton Ulrik Rosencrantz (V), 
broder till 3967; f. pi Orup 18 jan. 1825; kameralexamen 
1845; und.-lojtnant vid lifg. till hast 1850; ryttmastare 1859; 
afisked 1861; ingick 1862 som frivillig adjutant vid Potomac- 
armfins hufVudqvarter; ofv.-lojtnant der; f i Fort Riley, 
Kansas, 7 dec. 1879. 

3970. Carl Johan Bruzelius (IV), broder till 3863; 
f. i Ottarp I okt. 1822; prestvigd 1845; f og^h i Bjuf 3 
jan. 1869. 

3971. Andreas Bruzelius (IV), broder till 3863; f. 
i Ottarp 8 febr. 1824; magister ultimus 1847; teol. kand. 
1855; prestvigd s. S.; kyrkoherde i Osterslof 1863; prost 
1881—1901; m. Jubeldoktor 1897. 

Gift 1864 med Ida Charlotta Hallberg (f. 1845), syster till 4819. 
— Son: 6562. — Svarsoner: 5864, 6090 och 6539. 

3972. Carl Hack Geora Lohr (IV), son af kyrko- 
herden Magnus Gabriel L. (f 1837) och Fredrika Hasse (f 
1855); f. i Hesslund^ 7 dec. 1823; landtbrukare i Tyskland 
och Sverige; sfingare vid k. teatem i Stockholm till 1853; 
handlande i Stockholm firfin 1854; innehafvare af tekniska 
fabriken „Biet«; f i Stockholm 1900. 

Son af 2650. — Gift med Mathilda - — Soner: Hugo (direktSr 
vid Berggrens transportaktiebolag) och Theodor (kontorist i Stockholm). 

Kyrkoherden Af. G. L6hr (2650) hade broderna 1) Augast Thomas 
<r. 1778; handlande i Malmd; f 1853), gift med Anna Ruhe (f. 1784 
f 1833) och sedan med Maria Ruhe (f. 1788 f 1853) och hade med den 
fSrra sonen Nils Georg (f. 1806), foder till 4589; och 2) Hugo Fredrik (f. 
1783; liste landtmat. i Hailand; f 1859), foder till Daniel Georg (I 1816; 
stud, gdteb. i Lund 1831; landtmat. i Hailand; f 1866), Hugo Mauritz 
<f. 1826; stud, gdteb. i Lund 1844; v. h&radsskrifVare; f i Carlshamn 
1874) och Axel Mauritz (f. 1830; stud. g5teb. i Lund 1847; magister 
1853; kollega i Stockholm; f 1876). 

3973. Gustaf Ludvig Norlander (VI), son af jord- 
brukaren Christoffer N. och Christina Melin; f. i Eldsberga, 
Hailand, 6 nov. 1819; f i S. Bjorstorp som student 29 
juli 1845. 

Broder: Christoffer Svante (f. 1832; stud, gdteb. i Lund 1852; 
f. d. telegrafkassdr i Gdteborg; f i Helsingborg 1896). — Om slagten, 
se Sv. siagtkal. 2. 216. 

3974. Karl Wilhelm Liedholm (IV), son af hand- 
landen Nils Olof L. (f 1852) och Emerentia Birgitta Roth 
<t 1873); f. i Vimmerby 16 nov. 1822; prestvigd 1849; 
kyrkoherde i Vidtsk6fle 1857 och i Efverod 1868; prost 
1867; t 28 dec. 1897. 


Digitized by 


68 


1840. 


Farbroder till 6859. — Om sligten, se narmare: „Sligten Liedholms 
stamtafia" (Kalmar 1891). — Gift 1856 mcd Hilda Gleerup (f. 1830 t 1890). 
— Bland bam: Johannes (f. 1869; stud. smil. i Lund 1889; e. o. hofr. 
not.), gift med en dotter af 4082. — Svirsdncr: 6373 och 6527. 

3975. Gorfltz Augustin Beck-Friis, grefVe (III)^ 
son af grefVe Corfitz B. (f 1870) och Eva Barck (f 1839); 
f. i Stockholm 12 febr. 1824; magister 1844; kabinetts- 
kammarherre 1854; fil. jubeldoktor 1894; f & Borringe- 
kloster 16 april 1897. 

Son af 3032. - Broder till 4171 och 4492. — Gift pk BjSraeborg 
1851 med Kristina Nordenfelt (f. 1829). — Soner: 5575, 5924, 6075 
och 6941. 

3976. Olof Jonsson Foras^n (IV), son af kyrko- 
varden J6ns Persson och Pemilla Knutsdotter ; f. i Felestad 
12 nov. 1816; informator hos en tysk familj i narheten af 
Helsingborg, flyttade han med denna till Tyskland och ut- 
vandrade sedan till Amerika, der han aflidit. 

3977. Anders Kahl (I), „son af en brigadlakare*^ 
och Botilla Cederberg; f. i Gudmuntorp 26 okt. 1820; 
med. fil. kand. 1845; kameralexameri 1848; f i Lund 11 
febr, 1851. 

3978. Nils Joachim Magnus Barck, grefve (II I), 
broder till 3831; f. i Malmo 17 mars 1823; und.-lojmant 
vid kronpr. husarreg, 1843; ofv.-lojtnant 1867; afsked 1874; 
f i Auxerre i Frankrike 5 april 1875. 

Kind som skicklig schack- och biljardspelare. — Gift 1862 med 
Ebba Aminoff (f. 1830; t » Stockholm 1903), syster till 4657. 

3979. Wilhelm Edvard von Miihlenfels (VI), son 
af majoren Carl Anton Gustaf von M. och Fredrika Banck; 
f. i Stralsund 28 nov. 1818; fangelsedirektor i Visby 1864; 
t der 16 juli 1881. 

Om slagten von Muhlenfels, se Tersmedens kalender 5fVer ointro> 
ducerad adel. — Gift 1846 med Eva Helena Beckstrom (t. 1822, ej 1821), 
dotter af mdnsterskrihraren Jdns B. (stud. blek. 181 1).) 

3980. Carl Gustaf Kallenberg (III), broder till 
3757; f. i Engelholm 17 aug. 1822; magister 1850; larare 
vid Gjorloflfiska skolan i Landskrona 1857—1869; f ogift i 
Omskoldsvik 21 aug. 1882. 

3981. Henning Gustaf Ekbera (VI), son af arren- 
datom Lars E. (f 1851) och Ulrika Lind (f 1853); f. i 
FSrlof 9 mars 1819; tog ej studentexamen ; kommissionfir i 
Lund; t der 22 juli 1884. 

Gift i Lund 1850 med Maria Lovisa Aberg (f. 1827 t 1876), 
ayster till 3996. 


1840. 


60 


3982. Paulus Johan Toralow (V), son af krono- 
lansmannen Johan Gottfrid T. (+ 1849) och Fredrika Berg- 
man (t 1844); f. i Stora KSpinge 25 sept. 1817; f i Tranfis 
som „f. d. studerande" 5 febr. 1855. 

Till komplettering af hvad f5rut meddelats om slSgten Torslow 
mk har anf5ras fSljande. Klockaren i V. Sallerap Pdl Torslow (492) 
hade med Sibylla Hyphoff barnen: — A) Johan Gotthard (f. i V. Salle- 
nip 1719; var 1744 kr5g»re och klockaresubstitut i Norrhviddinge, slut- 
ligen mjolnare i H&stad; f 1786), som med sin hustni Kjersti (f. 1711 
t 1799) blef fkder till Paulus (f. 1748; mj51nare k Heckeberga molla i 
Genarps socken och sedan k Mellanmollan i Hastad; f 1811), som med 
Anna Olsdotter (f. 1756 t 1831) flck sdnerna: 1) Erik (f. i Genarp 1776; 
jagmastare; f i StaMe 1851); 2) Olaus (f. i Genarp 1780; inspektor; f 
i Rigah5rstad 1848), som blef svarftuler till 3501 och hade sonen Olof 
Johan (3396) Aider till 5146 och 5239; 3) Johan Gottfrid (f. i H&stad 
1789; kronolansman; f i L. K5pinge 1849), som blef Aider till 3982 och 
till Claes Theodor (f. 1820; landtbrukare i Tranas; f 1895); om dessas 
mSdemeslagt Bergman, se under 4587 ; 4) Anders Peter (3008); — B) 
Elsa Maria (f. i V. Sallerup 1720; f 1803), gift 1764 med klockaren i 
Norrhviddinge Erik Qyiding (f. 1719 t 1771); — C) Cecilia (f. i V. Sal- 
lerup 1739; t 1807). gift 1770 med sin ftiders eftertradare Engle Nord- 
stedt (f. 1733 t 1789) och: — D) Magdalena (f. i V. Sallerup 1741; t 
1780), gift 1770 med klockaren i V. Ahlstad Erik Johan Asping (f. 1747 
f 1803). — Utan tvifvel hor till samma slSgt bankokommissarien i Stock- 
holm Mathias Torslow (Aider till den berdmde skidespelaren Olof Ulrik 
T.) samt perukmakaren i Stockholm Anders Paulus T. (Aider till 3361). 

3983. Pehr Johansson Garner (II), son af kloc- 
karen Johan G. (f 1827) och Kama Johnsdotter (f 1867); 
f. i Fjelie 12 april 1819; tog ej studentexamen; klockare i 
Hyby 1845. 

Biodlare och ifven fdrftittare pi detta omr&de. — Fadren f5ddes i 
Sm&land 1787. — Gift 1) i Bjellerup 1845 med Frida Louisa Aberg (f. 
1818 t 1877); 2) i Hjerup, Uppakra socken, 1881 med Cecilia Olsson 
(f. 1852). 

3984. Pehr SSderstrom, sedan Pihlstrand (III), 
son af khon Jons Sorensson och Kjerstina Ohlsdotter; f. i 
Hvellinge 1 jan. 1816; prestvigd 1855; preb.-komminister i 
UppSkra 1866; f i Lund 28 jan. 1875. 

Utgifvare af larobdcker i aritmetik. — Gift 1847 med Christina 
Petersson (f. 1822). — Son: 5485. 

3985. Truls Johan Hartelius (V), son af hemmans- 
egaren Jons Hansson och Bengta Knutsdotter; f. i Hemmes- 
dynge 15 febr. 1818; med. lie. 1857; med. doktor 1858; 
ofv.-Iarare vid gymn. centralinst. 1864 — 1887; professor; f 
k Grimstorp 23 juli 1896. 

Forfattare. — Gift k Grimstorp 1864 med Emma Nordstedt (f. 1842). 

3986. Aimust Norrman (IV), son af inspektoren 
Peter N. (f 18^) och Anna Rebecka Buttner; f. i Allerum 


Digitized by 


70 


1840 


17 juni 1823; landtbrukare i Herslof; hade sludigen nfigon 
anstailning i Helsingborg och lar dott der i borjan af 1890- 
talet. 

Son af 2827. — Gift i Herslof 1850 med Andriette Fredrika Kin- 
berg (f. 1822), syster till 3873. 

3987. Johan Lorenz Willman (III), son af med. 
doktom Anders W. (f 1844) och Ingrid Helena Torslow (-}- 
1859); f. i Malmd 5 jan. 1824; med. fil. kand. 1845; bosatte 
sig 1858 i Stockholm och sysslade dels som tandlakare och 
dels som journalist; f der 23 maj 1876. 

Sysslade med tSnders rengdring samt tillverkning och fSrsaljning 
af tandpulver och tandtinktur. Se vidare Wessler: „Sveriges aflidne tand- 
l&kare'' (Stockholm 1901) samt Bruzelius: Lakarehistoria. — Son af 2368. 
— Gift i Stockholm 1869 med Emma Malvina Lofstedt (f. 1850). 

3988. Magnus Larason Elmelin (VI), son af rust- 
hfillaren Lars Gudmundsson och Ingeborg Svensdotter; F. i 
Elmeboda, Vexio stift, 4 sept. 1815; prestvigd 1844; kom- 
minister i Stockaryd 1860; f 20 juni 1883. 

Gift med Hedda Emilia Wahlgren (f. 1823). 

3989. Eric Sigismund Nathell (VI), son af pastor 
Eric Lorentz N. (f 1830) och Catharina Sofia Enholm (f 
1836); f. i Gammalkil, Linkopings stift, 6 maj 1822; kame- 
ralexamen 1844; jun examen 1846; v. haradshofding 1850; 
auditor vid Vendes art. reg. 1851; rSdman i Christianstad 
1859; t 28 mars 1867. 

Gift i Landskrona 1852 med Maria Bdgenholm (f. 1829; f i Ore- 
bro 1899), syster till 4439. 

Den f5rst kinde af slagten Nathell var Jonas Nathell (f. 1747; 
stadsfaitskar i Skenninge; f 1787), som i sitt 1774 ingingna gifte med 
Ulrika Christina Walbom (f. 1755 t 1788) flck sSneraa: — A) Eric Lo- 
rentz (f. 1775; stud. ostg. i Lund 1795 och i Ups. 1796), fader till: 1) Eric 
Sigismund (3989); 2) Fredrik Stanislaus (f. 1824; skrifsrare i Link5ping; 
t 1859) och 3) Johan Ulrik Tertullianus (f. 1827; stud. 6stg. i Ups. 1846; 
t 1850); — B) Johan Fredrik (f. 1778; reg. ISk.; t nara Solvesborg 1851), 
svarfader till 3739. 

3990. Per Axel Bergstrom (IV), son af traktoren 
Isak B. (t I860) och Johanna Brita Hallongren (f 1866); 
f. i Lund 20 aug. 1823; magister 1844; jur. examen 1846; 
V. haradshofding 1850; assessor i sk. hofratten 1853; civil- 
minister 1870—1875; hofrSttsrSd 1873; landshofding i Ore- 
bro 1876; jur. doktor i Upsala 1877; just, minister 1888; 
t i Orebro 23 aug. 1893. 

En af de mest fhimtradande personlighetema i v&rt politiska lif, 
sedan han 1867 intrSdde i andra kammaren. — Om slagten, se Sv. slagt- 
kalender, 4. 87. — Gift i Christianstad 1856 med Anna Sjocrona (f. 1832 


1840. 


71 


t 1878), syster till 4311. — S6ner: Carl (f. 1858; landshoMing) och Gu- 
staf (f. 1860; r&dman). 

3991. Johan Ulrik Quensel (III), son af tit. kam- 
marrattsr&det Eberhard Q. (f 1859J och Katrina Maria Kruse 
(t 1839); f. i Malmo 12 mars 1824; magister 1844; ord. 
larare vid Malmo laroverk 1850 — 1861; chef for SkSnes 
ensk. banks kontor i Malmo 1861; iil. jubeldoktor 1894; f 
30 nov. 1894. 

Son af 2322. — Till slagten bdr ocks& hallnittsnotarien i Malm5 
Conrad Q. (f. 1727; stud. blek. 1741; t 1762), som var broder till 1111. 
Se f5r ofrigt: Sv. slagtkalender, 2. 288. — Gii^ 1855 med Hilda Elfrida 
Theodora Grdnvall (f. 1830), syster till 4688. — Son: 6223. — Svar- 
son: 5507. 

3992. Elias Enoch Svensson (III), son af trSd- 
gSrdsmastaren Sven S. och Lovisa Maria Nordberg; f. i 
Bosjokloster 4 maj 1822; prestvigd 1848; f i Brunnby 6 
jan. 1857. 

Gift 1854 med Julia Helena Maria Tengvall (f. 1825; bodde 1894 
i Halmstad), dotter af musikdirektdren i Halmstad Otto Christian T. 

3993. Johan Jakob Hellberg (IV), son af koppar- 
slagaren och gastgifvaren Johan Jacob Kittsteiner och Brita 
Jonsdotter (f 1845); f. i Landskrona 2 jan. 1824; kameral- 
examen 1844; slutligen viktualiehandlare i Landskrona; f 
derstades ogift 26 sept. 1874. 

Deltog 1849 i danska kriget som menig i 6:e danska linjebataljonen. 

— Modren blef omgift med kopparslagaren Johannes Hellberg, hvars 
namn togs af hennes soner med Kittsteiner, nemligen Johan Jakob och 
Johan Christoffer (fader till grosshandl. Robert Hellberg^. — FarfSral- 
drarne voro Frans Kittsteiner (f. i Amsbach 1751; gastgifvare i Lands- 
krona) och Etna Svensdotter (f. i Bjuf 1753). 

3994. Niclas Theodor Flensburg (III), son af 
handlanden Mathias F. (-J- 1851) och Benedicta Thomson 
(f 1825); f. i Malmo 25 aug. 1822; engelsk vice konsul i 
Malmo 1854 och grosshandlare der; f i Malmo 16 jan. 1898. 

Kusin till 3734. - Halfbroder till 4887. — Farbroder till 5038. 

— Gift i Malmo 1847 med Emilie Adolphine Stdhle (f. 1822; t > MalmS 
"A 1898), dotter af handlanden Fetter S. — Son: 5424. 

3995. Hans Jacob Krumlinde (1), son af kallar- 
mastaren Adam K {f 1862) och Maria Lovisa Santesson 
(f 1859); f. i Lund 10 maj 1824; kommissionslandtmatare 
i Christianstads Ian 1861; l:e landtmatare i Hallands Ian 
1877 — 1886; verkstallande direktor i Hallands enskilda bank 
1879—1899. 

Kusin med 3479, kusins son till 1899. — Fadren (f. i Ystad 1793) 
var son af handl. Carl Fredrik K. (f. 1750 t 1826) och Agneta Maria 
Sylvan {f 1799). ~ Gift med Hulda Evelina Sophie Hallberg (f. 1831), 


Digitized by 


72 


1840. 


syster till 4256. — S5ner: Jacob (5848) och Olof (f. 1856; landskaps- 
milare). — Svflrsoner: 5196 och 6467 samt kronofogden Ernst Leth (stud, 
blek. 1870). 

3996. Victor Ferdinand Abei^ (I), son af bok- 
handlaren MSrten Justus A. (f 1852) och Juliana Maria 
Hoist (t 1876); f. i Lund 15 febr. 1824; kameralexamen 
1850; medfoljde 1869 kamreraren i Stockholms Dagblad 
Erik Otto von Gertten till Finland, dS denne der genom 
testamente bliiVit egare af betydliga Fastigheter; qvarstan* 
nade der afven sedan von G, 1876 aflidit; f pi Echo, Gu- 
staf AdolFs socken i Finland, 30 jan. 1886. 

Under sin tio&riga studenttid gjorde han sig bemarkt som god kam- 
rat och ifrig deltagare i studentlifVets glada sidor. — Svager med 3981. 

Denna slagt Aberg har f5ljande harstamning. Den f5rst kande 
var Jons Aberg (f. i 0. Espinge 1761; gastgifvare i Hoor; t 1826), som 
med Lovisa Rosenberg hade sonema: 1) Marten Justus (f. i H56r 1796), 
fader till 3996 och 4027 ; 2) Jons (f. i H66r 1806; gastgifvare der; t 1873), 
som med Gunilla Zachrisdotter (f. 1809) fick sonen Jons (f. 1837; stads- 
ingenior i Malmo; t 1897). 

3997. Carl Wilhelm Malmstrom (VI), son af 
kyrkoherden Johan M. (f 1842) och Marta Sophia Corvin 
(t 1864); f. i V. Ljungby 25 aug. 1821; deltog 1849 i dan- 
ska kriget, forst som menig, sedan som underofRcer, men 
afskedades for det han fore slaget vid Fredericia bortkastade 
gevar och tornister; utvandrade till Amerika. 

Fadren blef stud. blek. 1804. 

3998. Johan Henrik Nordeman (VI), son af hand- 
landen Erik Benjamin N. (f 1856) och Brita Christina 
Tacklind; f. i Christianstad 23 april 1821; dratselkamrerare 
i Lund 1862—1883; f derstades ogift 6 juli 1889. 

Under gamla studentexamens dagar idkade N. en mangarig verk- 
samhet som privat handledare i de matematiska vetenskapema. Aren 
1855—1869 var han Akad. foreningens kassor och edil samt blef stst- 
nimnda kr dess hedersledamot. — Fadren (f. i Goteryd 1785) var son 
af bruksinspektoren Johan Erik N. (f. 1755 f 1816). 

3999. Anders Richard Cervin (VI), son af hand- 
landen Frans C. (f 1828) och Lovisa Laurentia Akerman; 
f. i Christianstad 20 april 1823; magister 1850; larare vid 
Christianstads laroverk 1854—1861; prestvigd 1864; flyttade 
till Amerika s. S.; professor vid Augustana College 1868 — 
1878; t i Rock Island 5 jan. 1900. 

Sonson till Gustaf C. (stud. blek. 1747). Manga medlemmar af 
slagten hafva tillh5rt Skanska och Blekingska nationema. — Svager med 
3792. — Gift i Helsingborg 1864 med Emma Charlotta Thulin (f. 1833), 
syster till 4083. 


1840. 


73 


4000. Johannes Broom6 (II), son af prosten GustaF 
B. (t 1865) och Sofia Dorothea Lundgfird (f 1831); f. i 
V. ^llerup 3 sept. 1822; magister 1847; firamst&ende mu- 
siker (violinvirtuos); f i Landskrona af vida 20 dec. 1857. 

Son af 2641. — Broder till 4001. — Halfbroder till 4755. — Svi- 
ger med 3764. 

Om en ej f5rut omntond gren af slagten Broomi mi har med- 
delas fSljande. Simon Johannes Broome (1884), forfiider till 4000, hade 
brodern Hans (klockare i Tran&s; f 1809), som flck sonen Michael Johan 
(f. 1788; skoliarare och dragon i Spjustorp; vtk. klockare i LoNestad; f 1828), 
hvilken med Etna Andersson-Dristig hade sonen Hans (f. i Spjustorp 1818; 
skollarare i Vanstad 1848—1878; t 1897), som med Helena Holmqvist 
(f. 1830 t 1889) fick sdnema: 1) Carl Johan (f. 1850; klockare i Van- 
stad 1877), gift med Anna Maria Simonsson (f. 1852); 2) Lars Gustaf 
if. 1853; skollSrare i B&rslof 1876; riksdagsman), gift med Maria Nilsson 
if. 1848); och 3) Johannes (f. 1855; handl. i Landskrona), gift med Elna 
Astradsson (f. 1858). 

4001. Gustaf Broomd (II), broder till 4000; f. i V. 
Sallerup 20 okt. 1824; magister 1847; jur. examen 1850; 
professor i stats- och processratt 1862; jur. doktor 1868; f 
i Lund 26 april 1894. 

Gift 1857 med Albertina Browning (f. 1838). — Sfiner: 6026 och 
6135 samt Erik Ludvig (f. 1864; civilingenior; t i Mullsjo 1893). — 
Dotter: Nanny (f. 1862), gift i Lund 1895 med notarien i Gota hofrStt 
David Sjogren. 

4002. Knut Hein Barfoth (VI), son af haradsskrif- 
varen Jean B. (f 1862) och Anna Katrina Moller (f 1851); 
f. i Lyby 25 juni 1823; kameralexamen 1846; haradsskrif- 
vare i Frosta och Pars harader 1858—1894. 

Son af 2843. — Broder till 4042, 4187 och 4327. — Sviger med 
4033. — Gift 1868 med Carolina Charlotta Kohrtz (f. 1839), enka efter 
landtbrukaren Johan Edvard Zethrceus. 

4003. Lars Lundberger (VI), son af en militar; f. 
i Kopinge 5 juni 1817; prestvigd 1843; f 24 juni 1844. 

4004. Axel Johan Lindblom (VI), son af harads- 
hofdingen Lars Peter L. (f 1831) och Kristina Eugenia 
Ahlgren (f 1861); f. i Christianstad 4 sept. 1821; kameral- 
examen 1844; kammarskrifvare vid flottans varfskontor 1847; 
t i Carlskrona 1 jan. 1875. 

Son af 2784, som var son af landtmdtaren (ej handlanden) Axel 
L Flera medlemmar af sltigten hafvra tillhdrt Blekingska nationen (se 
detta arbete). — Gift i Carlskrona 1850 med Carolina Charlotta Mal- 
vina Hultman (f. i Carlskrona 1827; f der 1870). 

4005. Nils Otto lonasson (VI), son af handlanden 
Johan Herman J. och Ulrika Lovisa Kallenberg (f 1857); 


Digitized by 


74 


1840. 


f. i Malmo 15 sept. 1821; sergeant vid Vendes art.-reg. 1841; 
afsked; f i Christianstad 31 mars 1871. 

Fadren (f. i Helsingborg 1787) var son af handlanden Niclas Jo- 
nasson och Catharina Riddercrantz. 

4006. Gustaf Bernt Soderberg (VI), son af bagaren 
Lars Johannes S. (f 1831) och Fredrika Sofia Kallenberg 
(t 1868); f. i Christianstad 20 sept. 1821; sergeant vid Ven- 
des art.-reg.; f i Christianstad 29 april 1854. 

Broder till 4199. — Farbroder till 5629. 

4007. Nils Jacob Murman (III), son af bagare- 
mastaren Hans Jacob M. (f 1842) och Benedicta Moller (f 
1866); f. i Malmo 20 juni 1823; bagaremastare i Malmo; 
t der 14 april 1879. 

Gift i Malmo 1850 med Adolfine Lindergren. 

Denna slagt Murman har f^ljande harstamning. Murmastaren i 
Malmo Hans Nilsson (f. 1693 f 1771) blef i sitt forra aktenskap fader 
till 1296 och fick i sitt senare aktenskap med Boel Maria Krakau (f. 
1726 t 1806) sonen Nils Murman (f. i Malmo 1761; bagare der; f 1817), 
som med Anna Christina Rathe (f. i Malmo 1749; f der 1837) hade 
sdnema: 1) Christian (f. 1787; bagaremastare i Malmo; f 1868), hvilken 
med Sofia Dorothea Moller (f. 1802 f 1875) fick sonen Nils (f. 1818 f 
1898), fader till 5225; 2) Hans Jacob (f. 1788 f 1842), fader till 4007. 

4008. Geoi^ Wilheliti Landgren (III), son af ladu- 
fogden Niklas L. och Benedikta Oberg; f. i Ystad 10 sept. 
1821; prestvigd 1847; kyrkoherde i St. Herrestad 1864; f 
21 maj 1865. 

Gift 1) 1853 med Augusta Sofia Wulff (f, 1830 f 1858); 2) med 
Marie Christiana Fischer (f. i Ystad 1835; f der 1897), dotter af tobaks- 
fabrikoren Daniel F.  Se vid 6249. 

4009. Gottfrid Christian Hult (IV), broder till 3917; 
f. i 0. Ljungby 13 nov. 1823; kronolansman i Varbergs sodra 
distrikt 1854—1865; f i Helsingborg 19 mars 1871. 

Gift med Jeannette Lindvall, dotter af lojtnanten Gustaf L. — 
Son: Axel (f. 1863; postexpeditor i Landskrona). — Svarson: 6119. 

4010. Georg Magnus Kull (V), son af juristen Ake 
K. (t 1876) och Anna Beata Dahlstrom (f 1867); f. i Brand- 
stad 7 maj 1823; prestvigd 1849; kyrkoherde i Ossjo 1868; 
t 10 dec. 1874. 

Son af 3183. — Broder till 4353. — Sv&ger med 3743. — Gift 
1850 medjosefina Christina Kull, syster till 4351. 

4011. Johan Otto Fischerstrom (IV), son af rytt- 
mastaren Philip Otto F. (f 1862) och Karin Pettersson (f 
1862); f. i Fjerrestad 21 juni 1824; kansliexamen 1854; 
e. o. kanslist i krigskoll. 1855 och i civildep. 1856; f ogift 
i Elmhult 1868. 


1840. 


75 


Se om slSgten Sv. slagtkalender, 3. 78. De f5rut i nationen upp- 
tagna med samma namn tillhdra andra slagter Fischerstrom. — Broder till 
4425. — Kusin till 4206. 

4012. Daniel Carl Gabriel Kiellander (I), son af 
landskamreraren Carl Jacob K. (f 1830) och Hedvig Lovisa 
Palm (f 1825); f. i Linkoping 2 okt. 1823; kameralexamen 
1843; kamrerare i telegrafverket 1871; f ogift i Stockholm 
31 dec. 1891. 

Kusin till 3562 och 3716. — Farbroder till 6449. 

4013. Cari Johan Gottfrid Richter (IV), son af 
und.-lojtnanten Carl Fredrik R. (f i Lund 1863) och Gustafva 
Charlotta Lofstrom (f i Sofiedal 1869); f. i N. Moinge, As- 
mundtorps socken, 22 okt. 1824; jur. examen 1847; v. ha- 
radshofding 1853; notarie i Gota hofrStt 1866; hSradshofding 
i Nordal m. m. 1875. 

Gift i Veinge, Halland, 1863 med Aurora Vilhelmina Tomerhjelm 
(f. 1837). — Son: Thor Wilhelm Gottfrid (f. 1864; possessionat). — SvSr- 
son: 5682. Dessutom d3ttrame: Signe Fatima Gunilda (f. 1870; gift 
med assessom C. H, Ramsay) och Helga Gottfrida Wilhelmina (f. 1873; 
gift med fil. kand. Ivar Hultman vid „Skandia*^). — Sv&grar: 3530, 3945, 
4751 och 4872. 

Denna slagt Richter, som tros vara en ft^nsk emigrantslagt, lar in- 
kommit till Sverige med Johan Richter (f. 1744; qvartermast. a Husie bo- 
stalle; f der 1803), som med krigsfiskalen Ebbe Sommars dotter Birgitta 
Elisabeth Sommar (f. i Malm3 1765; t i Husie 1796) fick sSnerna: -- 
A) Johan Gottfrid (f. i Husie 1790; kapten vid Vendes artilleri; f i Chri- 
stianstad 1839), som med Maria Christina Mellberg(t i Husqvama 1804; t 
i Lund 1883) hade sonema Gustaf Mauritz (f. 1835; f. d. ryttmastare; f i 
Malm6 1895), Axel Edvard (f. 1837; bryggeridirektor i Malmo) och Chri- 
stian Robert (f. 1838; stud. sm&l. i Lund 1857; landssekreterare i Ore- 
bro); — B) Carl Fredrik (f. i Husie 1791; underofflcerare vid musiken, 
med underlSjtnants afsked), foder till 4013 och 4244. 

4014. Ions Victor Constantiti Brorstrom (V), 
broder till 3877; f. i Borrby 3 aug. 1823; prestvigd 1848; 
kyrkoherde i Solvesborg 1873; f 16 mars 1903. 

Gift 1) 1877 med Hilda Herslow (f. 1847 f 1887); 2) med Klara 
Herslow (f. 1845), systrar till 4610. 

4015. Adolph Ludvis Hemberg (Vj, son af kom- 
merserfidet Jons Peter H. (f 1834) och Maria Christina 
Giutzelke (f 1838); f. i Ystad 10 dec. 1822; preussisk och 
rysk V. konsul i Ystad; f der 2 juni 1867. 

Broder till 3122. — Kusin med 3927. — Gift i Ystad 1) 1848 med 
Beata Helena Kobel (f. 1828 t 1854), svagerska med 3360; 2) 1860 med 
Charlotta Fredrika Rosencrantz (f. 1840), syster till 4706. 

4016. Carl Fredrik Ferdinand Psilander (V), bro- 
der till 3749; f. i Malmo 20 maj 1818; deltog i danska kri- 
get 1848; lojtnant i danska arm6ens andra latta jagarek&r; 


Digitized by 


76 


1840—1841. 


afsked pfi grund af sjukdom 1861; landtbrukare & Bjdrserud 
pi Dalsland; f i Venersborg 20 jan. 1863. 

Gift k Torp i Bohuslin 1858 med Fredrika Nycander (f. 1837), 
doner af kaptenen Carl Axel N. Hon bodde 1886 i Goteboi^ som fore- 
stiindarinna f5r Andersinska skolan (se vid 4676). 


4017. Olof Stille (VI), son af ibon Per Olsson (f 
1855) och Nilla Andersdotter (f 1866); f. i Fjelkinge 17 
juli 1817; prestvigd 1845; kyrkoherde i Visseltofta 1865; + 
23 mars 1876. 

Gift 1862 med Henrika Odman (f. 1844; bor i Vexio). — S6ner: 
6255 och 6434. 

Olof Stille upptog namnet ft^n modemesidan efter sin morfiirs fkr- 
for Nils Persson, hvilken lefde 1700 som kbo k n:o 28 Fjelkinge och 
kallades Stilla-Nils. I samma socken hns 1693 en kbo Bengt Stille, 
som antages varit broder till Nils. A fSdemet harstammade Olof Stille 
frkn Lauritz Hansson, som 1673 var kbo pk gastgifvaregarden i Fjelkinge 
och troligen var fader till Hans Larsson (f. 1669; var 1700 &bo k n:o 40 
och 1720 4 n:o 38 Fjelkinge; t 1731), som med Kjersti Christensdotter 
(f. 1672 t 1752) hade sonen Lars Hansson (f. 1707; &bo k n:o 3 och 38 
Fjelkinge; f 1791), hvilken med Margareta Olsdotter (f. 1722 t 1796) 
nek sonema: 1) Hans Larsson (kbo k n:o 3 Fjelkinge), som hade s3nema 
Lars Hansson (fader till 4722) och Matts Hansson (fkder till dfversten i 
amerikansk tjenst, fSrfottaren Hans Mattsson, f. 1832 f 1893); och 2) Ola 
Larsson (f. 1751; ibo a n:o 38 och 40 Fjelkinge; t 1817), som med 
Gunnil Persdotter (f. 1753 t 1819) blef farfader till 4017. Sistnfimnde 
Ola Larsson hade system Kjersti Larsdotter, som med Hans Sonesson 
hade dottren Bengta, hvilken med Sven Andersson fick sonen Hdkan 
Svensson, farfader till Alfred Fjelner (f. 1877; fil. kand.). 

4018. Carl Alfred Hallbeck (IV), son af prosten 
Carl H. (t 1845) och Katrina Maria Flyborg (f 1831); f. i 
Helsingborg 22 sept. 1823; f i Lund som student 5 dec. 
1842. 

Son af 2631. — Till de under 2630 m. fl. meddelade uppgifter om 
slagten, hvars senare generationer skrif^rit sig Hallbdck, kan laggas fol- 
jande. Tunnbindaren vid Andrarums alunbruk Nils Hallbeck hade i sitt 
i Lonhult 1723 ingingna aktenskap med Anna Magnusdotter Risbeck (f. 
1695 t 1773) sSnema: — A) Petter (f. 1728; tunnbind. i Halmstad; f 
1808), som med Gunilla Back (f 1809) hade sonen Nils (f. 1760; stud. 
g5teb. i Lund 1777; arkivarie i statskontoret), hvilken med Anna Maria 
Smitt blef fader till protokollssekr. Carl Petter Andreas Hall back if. 1798 
t 1859), kand som donator; — B) Paul (f. 1737; tunnbind. i Malm6; f 
1789), som hade, utom f5rut omnamnda, afven bamen: 1) Magnus (f. 
1765; tunnbind. i Malmo; f 1841), som med Gunilla Benedikta Malmlof 
(f. 1771 t 1821) hade barnen: a) Maria Helena (f. 1794 f 1839), moder 
kx 3745, och b) Carl Magnus (f. 1812; tysk konsul i Malmo; t 1888), 
som med Maria Stillman (f. 1823 t 1898) blef svarfader till 4496 och 
5839 samt fick sonen Johan Theodor (f. 1853; v. konsul i Malmo), svar- 


1841. 


1841. 


77 


son till 4573; 2) Johanna Maria (f. 1779 f 1816), se vid 4752 ; 3) Helena 
Maria (f. 1787 f 1862), moder kt 3897. 

4019. Fredrik Theodor Bore (IV), son af skrad- 
daremastaren Andreas B. och Anna Margareta Svensson (f 
1866); f. i Landskrona 18 sept. 1824; redaktor af Oresunds- 
posten i Helsingborg 1855; f derstades 23 okt. 1895. 

„Aro meninggrae mdjligen delade om bans publicistiska verksam- 
het, s& aro alia ense om att ban var en innerligt god menniska. Obulpen 
gick fir&n bans ddrr aldrig n&gon bebShrande.'' — Se vidare Sv. portratt- 
galleri, afd. Tidningsmln. — Fadren f5ddes i Landskrona 1796. — Gift 
1869 med Christina Jonsson (f. i V. Broby 1844), dotter af landtbrukaren 
Jons Andersson. Hon sk5tte efter mannens dod fortikrande tidningens 
ekonomi. Hennes biografi med portrStt kan lisas i Idun (n:o 72 fOr 
1899). 

4020. Christopher Qviding (IV), son af fanjunkaren 
Christopher Q. (f 18S) och Benedikta Hennings; f. i Lands- 
krona 11 maj 1820; f der som student 6 okt. 1842. 

4021. Fredrik Julius Halck (III), broder till 3738; 
f. i Malmo 10 jan. 1825; magister 1850; adjunkt vid Carls- 
krona laroverk 1859; f derstades ogift (innebrandes) 22 
april 1883. 

4022. Carl August Sunesson (V), son af inspek- 
toren Bengt Sonesson och Christina Ingemansdotter; f. i 
Vemmerlof 3 april 1822; prestvigd 1848; kyrkoherde i Or- 
kened 1870; afeatt 1889; bor sedan 1890 i TroUeljungby 
socken. 

Gift 1856 med Anna Helena Jeppson (f. 1836). 

4023. Vitalis Goran Gustaf Wetter (VI), son af 
handlanden och rSdmannen Johan Henrik W. (f 1857) och 
Anna Gustafva Lundberg (f 1871); f. i Christianstad 20 juli 
1822; kameralexamen 1845; jur. examen 1846; v. harads- 
hofding 1849; aktuarie i skftnska hofrStten 1861; f i Chri- 
stianstad 12 febr. 1878. 

Gift i V. Karaby 1850 med Astrid Hansson (f. 1836; f i Cbristian- 
stad 1895), syster till 4648. 

Stamfiidren f5r sllgten Wetter var en kopparslagare i J5nk5ping^ 
som hade sonen Zacharias Wetter (f. 1713; stud. smil. i Lund 1730; 
kommin. i Lekaryd; f 1753), fader till Vitalis (f. 1746; stud. sm&l. i Ups. 
1764; kommin.: f i Grenna 1808), som med Eva Elisabeth Fohrstedt 
(f. 1758 t 1849) hade sSnerna: 1) Erik Wilhelm (f. 1791; inspektor; t 
1866), fkder till Wilhelm Gustaf (f. 1813; stud. sm&l. i Lund 1833; dom- 
prost i Vexi5; f); 2) Johan Henrik (f. i Grenna 1793), Aider till 4023^ 
4128 och 4200. 

4024. Magnus Ahlgren (VI), son af landtbrukaren 
Johan Christian A. (f 1856) och Hanna Nilsdotter Lindstr6m 
(t 1868); f. i Christianstad 15 aug. 1823; kameralexamen 


Digitized by 


78 


1841. 


1842; jur. examen 1844; v. haradshoFding; auditor vid Hel- 
singe reg. 1850; borgmastare i Sundsvall 1858; f i Stock- 
holm under riksdagen 19 jan. 1871. 

Broder till 4274, 4300 och 5046. — Fadren (f. i Christianstad 1782) 
var son af bagaren Goran A. och Christina Svensson, — Gift 1) 1852 
med Hedvig Johanna Augusta Luth (f. 1823 f 1856), dotter afapotekaren 
Johan Cornelius L.; 2) i Sundsvall 1859 med Nanna Staaf, dotter af in- 
genioren Johan S. 

4025. Franz Theodor Krook (V), son af hand- 
landen Thomas Daniel K. (f 1843) och BoUa Hansdotter; 
f. i Ystad 20 okt. 1822; syssloman vid Malmo hospital 1861 
—1877; t i Malmo 16 juni 1878. 

Broder (hel?): Anders Daniel Gustaf (f. i Stralsund 1808; f i Ystad 
1875), diVertog fodrens handel 1836 och hade med Charlotta Gustafva 
Malm (f. 1817 t 1867) dottren Nathalia (f. 1852; rdrfattarinna af ett hafte 
dikter). — Halfbroder: 4369 och 4669. — Helsyster: Gustajva (f. 1818 
t 1877), gift 1839 med febrikSren i Ystad G. Gram (f. 1814 t 1874). — 
Fadren (f. i Trelleborg 1784; son af 1685) blef pa sin tid mycket bekant 
genom det stora s. k. Krookska tullbeslagsmalet 1835, hvarefter han fol- 
jande kr till sonen 5fverlemnade den handelsrdrelse han i 20 ar bedrifvit 
i Ystad. — Franz Theodor var gift med Hannajonsdotter {f i Malmo 1886). 

4026. Sven Emanuel Nelander (V), son af prosten 
Bengt Jakob N. (f 1843) och Maria Schlyter (f 1829); f. 
i Brakne-Hoby 16 febr. 1824; kamrerare i Pars harads 
sparbank 1867 — 1894; sedan direktor for samma bank till 
okt. 1901, d& han erholl entledigande, men qvarstir som 
styrelseledamot. 

Flyttade samtidigt med banken ft-an Ofvedskloster till Ahlestad 1882 
och 1889 till Sjobo, der han bodde 1901. — Son af 2696. — Svagrar: 
3838 och 3855. — Gift pa Brandstadholm 1861 med Anna Maria Svens- 
son (f. 1836), syster till 4771. — SvSrson: 6306. 

4027. Carl Ludvig Aberg (I), broder till 3996; f. 
i Lund 6 maj 1825; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 
1847; lojtnant 1854; lojtnant vid Dalreg.t (genom byte) 1861; 
kapten 1869; majors afsked 1878; f i Sater 21 febr. 1891. 

Gift i sater 1870 med Charlotta Sdtherdahl. 

4028. Gustaf Johan Vilhelm Ehrenborgh, frih. 
(VI), son af presidenten Casper E. (f 1844J och Ebba Ruuth 
(t 1887); f. i Christianstad 23 maj 1824; kansliexamen 
1843; kameralexamen i Ups. 1846; ceremonimastare vid 
konungens hof 1880; f i Stockholm 9 maj 1883. 

Gift 1876 med Brite-Charlotte Lagerfelt (f. 1841). 

4029. Martin SSderstrom (III), son af fanjunkaren, 
sedan bryggaren i Malmo Christian S. (+ 1846) och Anna 
Olsson (t 1871); f. i Bunkeflo 10 okt. 1823; f. d. bryggeri- 
iorest&ndare i Alingsfis. 


1841. 


79 


Gift med Sofia B. Pettersson (f. i Fagred 1821; f i Alings&s 1899). 
— Son: Ulrik Ludvig Magnus (f. i SkSfde 1864; student). 

4030. Johan Gustaf Dahlman (IV), son af en kloc- 
karc; f. i Gissleberga, Torrlosa pastorat, 30 sept. 1817; landt- 
bruksbokh&Uare k St. Herrestads gfird 1853; f derstades 
ogift 14 jan. 1864. 

4031. Nils Henning Rudolf Bernt Horn, grefve 
(VI), son af grefve Baltzar H. (f 1860) och Anna Rosen- 
blad (t 1867); f. i Ronneby 20 nov. 1825; kansliexamen 
1845; jur. examen 1848; v. haradshofding 1854; assessor i 
sk. hofratten 1858; landshofding pfi Gottland 1874 och i 
Blekinge 1883; f i Carlskrona 13 febr. 1892. 

„Lade sig sarskildt vinn om kommunikationsvasendets utveckling 
i Blekinge samt att s5ka at den talrika fiskarebefolkningen der fdrskaflia 
battre utnistning i batar och redskap." — Svager med 3953. — Gift i 
Lund 1852 med Ulrika Sjocrona (f. 1825), syster till 4311. 

4032. Johan Theodor Persson (I), son af kom- 
missionslandtmataren Arvid P. (f 1855) och Ulrika Liebman 
(-j- 1823); f. fi Vemmerlofstorp i 0. Vemmerlofs socken 24 
juni 1821; dod fore fadren. 

Fadren (f. i 0. Vemmerlof 1794) var son af bonden Per Jonsson 
och Bengta Mdrtensdotter. 

4033. Hans Henric August ScharfFenberg (I), 
son af f. d. Fargaren och bryggaren Johan Petter S. (f i 
Odarslof 1852) och Brita Maria Lindberg; f. i Lund 6 febr. 
1823; organist- och kantorsexamen 1843; kameralexamen 
1849; klockare i 0. Broby 1860; f der 6 aug. 1893. 

Under en foljd af kr afven kamrerare i 0. Broby sparbank. — 
Fadren (f. i Lund 1789) var broder till 2987. — Gift 1854 med Mathilda 
Aurora Charlotta Barfoth (f. 1821), syster till 4002. 

4034. Johan Magnus Samberg (I), son af hand- 
landen Magnus S. (f 1822) och Johanna Brita Fogelqvist 
(f 1871); f. i Lund 30 aug. 1822; med. lie. 1853; med. 
doktor 1854; stadslakare i Lund 1858—1876; reg.-lakare vid 
norra sk. inf.-reg. 1873 — 1884; bor fortferande i Lund. 

Son af 2920. — Gift i Helsingborg 1855 med Anna Catharina 
Rebecka Torell (f. 1833 t 1900), syster till 4674. — Svarson: 4533. 

4035. JSns RolofF Andersson (I), broder till 3952; 
f. i Hastveda 6 jan. 1825; magister 1844; med. lie. 1857; 
reg.-iakare vid sodra sk. inf.-reg. 1874 — 1886; fll. jubeldoktor 
1894; t i Lund 27 juli 1901. 

Gift i Christianstad 1867 med Gustajva Lindskog (f. 1844), syster 
ill 4847. 


Digitized by 


80 


1841. 


4036. Lars Johan W&hlin (I), broder till 3826; F. 
i Norrhviddinge 10 juni 1822; kameralexamen 1843; tele- 
grafessistent i Helsingborg 1858; + i Malmo genom vSdlig 
handelse 15 okt. 1863. 

Gift i Malmd 1860 med Josefina Lovisa Johanna Andersson (f. 
1824; t    1863), syster till 3844. — Son: 6034. 

4037. Johan Magnus Adrian (I), son af prosten 
Carl Fredrik A. (f 1854) och Maria Akerman (f 1884); f. 
i Roddinge 10 jan. 1825; f i Lund som student 31 mars 1846. 

Son af 2449. — Svager med 3701. 

4038. Lars Arvid Bergh (VI), son af hofrSttskom- 
missarien Svante B. och Johanna Catharina Sjostrom ; f. i 
Christianstad 13 mars 1824; prestvigd 1848; stadskommi- 
nister i Ystad 1870; f derstades ogift 19 mars 1889. 

BrSder: Gustaf Elis (f. 1826; apotekare i Landskrona; t 1895) 
och Svante Johannes (4580). 

4039. Johan Mauritz Flyborg (IV), son af v. kon- 
suln Hans Andreas F. (f 1841) och Johanna Platzman (f 
1872); f. i Helsingborg 22 aug. 1824; med. lie. 1852; med. 
doktor s. &.; f i Stockholm 11 febr. 1853. 

Son af 2985. — Broder till 4254 och 4255. 

4040. Pehr Thorkelsson Lindner (III), son af 
folkskollararen Pehr Thorkelsson och Christina Kosenqvist 
(t 1870); f. i Hvellinge 16 april 1823; prestvigd 1846; 
kyrkoherde i Arrie 1862; f 17 juni 1874. 

Gift i SkanSr 1848 med Catharina Elisa Pettersson (f. 1827; f 
i Malm5 1885). — Soner: 5627 och 6709. — Svarson: 4750. 

4041. Olof Christian Telemaque Andersson An- 
dr6n (III), son af handlanden Christian Andersson (f 1827) 
och Johanna Malmqvist (f 1830); f. i Malmo 21 sept. 1824; 
prestvigd 1847; kyrkoherde i Asarum 1863; f 11 juni 1870. 

Broder till 4120. — Gift 1856 med Mathilda Johanna Pihl (f. 
1830), syster till 3853. — Svarson: 5738. 

4042. Henric Christofifer Barfofh (VI), broder till 
4002; f. i Lyby 25 okt. 1824; und.-lojtnant vid norra sk. 
inf.-reg. 1844; olV.-lojtnant 1875; afsked 1882; ofverste i 
arm6en 1884; bor i Engelholm. 

Gift i Hariasa 1857 med Hilda Gustapa Regina Gadd (f. 1834), 
syster till 4682. — Son: 6061. 

4043. Eric Christopher Kallenberg (III), son af 
prosten Jakob Berndt K. (f 1849) och Margrcta Weduwar 
(t 1863); f. i Tygelsjo 24 okt. 1824; kameralexamen 1853; 


1841. 


81 


redaktor af Malmd nya Allehanda 1855 och egare af tid- 
ningen 1871; f ogift i Lunds lasarett 16 jan. 1885. 

Skftnkte genom testamente 20,000 kroner till stipendier &t teol. 
stud, af Skinska nationen. Testamenterade iNen tidningen kt tvk med- 
arbctare (se vid 5163). — Son af 2637. — Broder till 4150 och 4659. — 
Sv&ger med 4069. — Se siagtutrednlngen under 3757. 

4044. Rudolf Theodor Jonsson (I), son af sadel- 
tnakaren Nils J. (f 1857) och Maria Elisabeth Backman (f 
1853); f. i Lund 4 dec. 1825; kameralexamen 1846; tele- 
grafkommissarie i Upsala 1862; f der 9 nov. 1873. 

Sv&ger med 3670. — Fadren (f. i Lund 1794) var son af borgaren 
Jons Larsson och Lisbeth Persdotter — Gift med Louise Eugenia Lin- 
dell (f. 1834; f i Upsala 1881). — Dotter: Marie Louise (f. 1860), gift 
1882 med e. o. professom J. A. Lundell i Upsala. 

4045. Berndt Fredrik Bremberg (I), son af m&- 
laremastaren Sven B. (f 1855) och Anna Catharina Lindgren 
(t i Carishamn 1857); f. i Lund 16 febr. 1825; bokhSUare 
p& Klftgerup; forvaltare pft Kullagunnarstorp; landtbrukare ft 
Larod i Allerums socken; f derstades 8 febr. 1894. 

Gift i Fjelie kyrka 1853 med Emilia de Mare (f. 1832), syster till 
4113. — Son: Carl August Emil (f. 1864; bankkamrerare i Lund). 

Denna slagt Bremberg har sitt namn af g&rden Branneslatt i Hal- 
land. Hemmansegaren der Bengt Nilsson hade med sin hustru Nelly 
Nilsson sdnema: 1) Sven Bremberg (f. 1785), fader till 4045; och 2) Nils 
Peter Bremberg (f. 1798), fader till 4876. 

4046. Gustaf Herbst (VI), son af kommissionslandt- 
mataren Bengt Johan H. (f 1852) och Johanna Lysell (f 
1870); f. i Lyngsjo 30 juli 1821; kameralexamen 1844; stads- 
kassor i Lund 1850; afsatt 1861; vistas i narheten af 
Stockholm. 

Sonson till 2015. — Gift i Lund 1855 med Hilda Carolina Abergh, 
dotter af stadsfiskalen Carl Christian A.  De skiljdes. 

4047. Olof Theodor Rosenlund (I), son af mur- 
mastaren Jons R. och Catharina Lindgren; f. i Skarhult 9 
nov. 1821; f derstades som student 3 jan. 1843. 

4048. Peter Elof Moller (III), broder till 3869; f. 
i Allerum 4 aug. 1825; und.-lojtnant vid sodra sk. inf-reg. 
1845; kapten 1865; afsked frftn reg. 1879; reg.-intendent 
der 1880—1886; f i Lund 21 febr. 1894. 

Kontorscheflssuppleant vid Sk&nebankens kontor i Lund 1881 — 
1893. — Gift i Malmo 1868 med Anna Brita Lovisa Ohlson (f i Lund 
1888), syster till 3851. 

4049. Gustaf Henrik Leopold Psilander (V), 
broder till 3749; f. i Ystad 29 mars 1823; deltog i 1848 

6 


Digitized by 


82 


1841—1842. 


Srs krig som menig i danska arm6en; utvandrade till Ame- 
rika; sedan mfinga fir tiUbaka forklarad dod. 

4050. Carl Hkkan Ekberg (V), son af klockaren 
Anders E. (f 1827) och Johanna Hanstrom (f 1820); f. i 
Skfirby 17 Febr. 1811; kameralexamen 1842; landskamrerare 
i Jemtlands Ian 1856; afsked 1890; f 18 nov. 1896. 

Ekberg var af fattig bdrd och fick ej genomg& mer an tv& klasser 
i Ystads skola. Han kom tidigt ut som lansmansskrifvare och blef i slu- 
tet af 18d0-talet anstalld hos kronofogden H&kansson i Hardeberga. Han 
uppmanades dk af lansstyrelsen att soka aflagga vederborliga examina for 
att blifsra kompetent att en g&ng i tiden fk en sadan tjenst. Han afiade 
dessa prof, men var d& ofvrer ^ ar gammal. H^kansson afled 1840 (se 
Blek. nat. n:o 1726), sk att dennes tjenst kunde han icke fk, Han tvangs 
begifva sig till Stockholm och tjenstgjorde hos kammarkoUegium, tills han 
1846 fSrordnades sk5ta tjensten som landskamrerare i Jemtlands Ian. En 
nitisk och framstaende embetsman. — Gift med Carin Nordqvist, dotter 
af rektom Jonas N.  Hon oNerlefde sin man. 

4051. Georg Robert Molin (VI), broder till 3867; 
f. i Farlof 28 nov. 1824; kameralexamen 1844; landtbru- 
kare & Ulriksdal i Farlofe socken; f der 4 jan. 1879. 

Gift i Malmo 1873 med Amanda Johanna Dorothea Schon. 

4052. Samuel Erik Valentin FoUin (I), son aP 
kyrkoherden Fredrik Ludvig Follin (f 1841) och Anna Sofia 
Schonbeck (f 1855); f. i Malmo 15 dec. 1823; telegrafessi- 
stent 1862; kontrollant i Goteborg 1872; telegrafkontrollSr 
i Christiania 1880—1888; f ogift i Stockholm 15 aug. 1901. 

Son af 2647. — Syssling med 4290 m. fi. — Sviger med 3726. — 
Nationens notarie 1852—1859. — Under sin studenttid en framstiende 
fSrste tenor; blef 1854 anforare for Lunds students&ngforening. 


4053. Justus Olof Wilhelm Andersson (I), bro- 
der till 3844; f. i Lund 2 mars 1827; f fi Malmo hospital 
13 aug. 1865. 

4054. Gothe Oscar Thom6e (VI), son af lands- 
fiskalen Per T. (f 1843) och Maria Julia Wideman (f 1826); 
f. i Christianstad 5 mars 1820; stud. blek. 1837; med. kand. 
1848; koleralakare i Malmo 1850; f derstades ogift af kolera 
24 aug. 1850. 

Nationens notarie 1842—1843. — Mycket firamstiende talare. Se 
narmare G. Ljunggren: „G. O. Thom6e, Ett studentminne" (Lund 1852). 


4055. Sven Borgstrom (VI), son af kyrkoherden 
Magnus B. (f 1865) och Helena Maria Krok (f 1867); f. 
i Asarum 9 sept. 1826; jur. examen 1850; magister ultimus 


1842. 


1842. 


83 


s. S.; V. haradshofding 1855; lansnotarie i Malmohus Ian 
s. a.; t. f. notarie i kammarkollegii jordebokskontor 185^ 
registrator der 1864; notarie der 1865; kammarrfid 1870; 
afsked 1891; f i Stockholm 13 maj 1898. 

Broder till 4196. — Fadren blef stud. blek. 1815. — Gift i Stock- 
holm 1874 med Emilie von Axelson (f. 1834).  Hon SNerlefde mannen. 

4056. Christian Olof Herslow (VI), son af kyrko- 
herden Peter Johan H. (f 1874) och Charlotta Christina 
Westerberg (f 1858); f. i Christianstad 22 nov. 1823; prest- 
vigd 1848; kyrkoherde i Brunnby 1871; f 27 april 1897. 

Sonsons son till 1417. — Fadren blef stud. blek. 1812. — Gift 
1850 med Hanna Hdkansson (f. 1827; f i Brunnby 1902). 

4057. Cari Jacob Ask (I), son af inspektoren John 
A. (t 1855) och Jacobina Petronella Mod6er (f 1863); f. i 
Skarhuh 16 sept. 1825; magister 1847; med. lie. 1853; med. 
doktor 1855; professor i kirurgi och obstetrik 1858 — 1897; 
fil. jubeldoktor 1897; f & sitt sommarstalle Carlsvik vid 
Ringsjon 6 aug. 1897. 

Till sin faders minne utgaf sonen John kr 1898: „Carl Jacob Ask 
1825—97. N^gra minnesblad*'. — Gift a Hofdala gird 1853 med Ulrika 
Mathilda Liljenroth (f. 1830), syster till 4415. — Soner: 5732 och 5824 
samt Carl Axel (f. 1863; * lojtnant; t 1901) och Fritz Gustaf (I 1876; 
stud, i Lund. 1893; med. doktor). — Svarson: 6689. 

Denna slagt Ask sages inkommit Mn Tyskland, der den hetat 
Asche. Den forst kande af slagten var „tobaksspinnaren fran Marstrand 
master" Fetter Ask, som 1746 blef gift i Kropp med hush&llerskan ftin 
Rosenlunds gird Lena Hendberg, troligen dotter af klockaren der Olof 
Simonsson (f. 1704 f 1753) och alltsi af samma slagt som 1494. I detta 
gifte foddes sonen Olof Ask (f. 1749; handl. och fabrikant i Marstrand; 
t 1801), som med Juliana Berg fick sonen John (f. i Marsn^nd 1785; 
stud, i Lund 1805), fader till: 1) Gustafra Ulrika (f. 1823 t I860), moder 
it 5786 ; 2) Carl Jacob (4057); 3) Fritz Rudolf {4109) , 4) Hedvig Helena 
(f. 1829 t 1899), g. m. lektom J. G. Af. v. Qegerfelt i Carlstad; b) John 
Robert (f. 1831; landtbr. i Aby-Klippan; f 1900), g. m. Anna Vilhelmina 
Winge (f. 1834 t 1892); 6) Fredrik Uno (f. 1835; kapten vid n. sk. inf.- 
reg.; t 1891), som med Annette Hafstrom (f. 1848; syster till 4691) har 
sonen Samuel Herman (f. 1878; stud, i Lund 1896). 

4058. Carl August Borg (III), son af r&dmannen 
Jakob B. (t 1839) och Agneta Rebecka Ansell (f 1830); f. 
i Malmo 15 maj 1826; jur. examen 1847; e. o. notarie i 
Gota hofratt; f i Lund 23 juli 1852. 

Son af 2796. — Farbroder till 5481. 

4059. Carl August Anderberg (V), son af krono- 
fogden Jons Peter A. (f 1854) och Petronella Barbro Roth- 
man (t 1865); f. i Ostraby 1>8 aug. 1824; jur. examen 1845; 
assessor i sk. hoFratten 1855; rev.-sekreterare 1861; harads- 


84 


1842. 


hofding i Ronnebergs m. m. 1864; f i Landskrona 22 febr. 
1883. 

Broder till 4284 och 4612. — Fadren (f. i Malmd 1793) var son af 
akerbnikaren Anders Andersson och Benedikta Persdotter, samt allts& 
broder till Peter Anderberg (3188), hvilken i ^.Skanska nat. 1682—1832" 
felaktigt sages tillhdrt „en annan slSgt** an 4059. — Gift i Lund 1862 
med Maria Johanna Engestrom (f. 1834; + i Osterkorsberga 1901), dotter 
af 3518. — Sv&grar: 3874, 4188 och 4603. 

4060. Hans Geora Back (VI), son af kronolans- 
mannen M. G. B. (f 1876) och Lovisa Vilhelmina Chri- 
stoffersson (f 1866); f. i Skepparslof 6 juli 1823; kameral- 
examen 1844; haradsskrifvare i Asbo och Bjare harader 
1863; t i Engelholm 15 juli 1865. 

Fadren (f. i Farstorp 1791) var son af kronol&nsmannen Jons Vit 
helm B. (f. 1752 f 1821) och Brita Helena Lydeen (f 1839). Se f5r 
ofHgt „Blek. nationen**, sid. 232. — Gift med Christina Maria Jonsson 
(f. i Christianstad 1838). 

4061. lohan David Abraham Orstadius (VH, son 
af kassoren Ludvig O. (f 1849) och Maria Magdalena Vauth 
(t i Helsingborg 1870); f. i 0. Kerrstorp 22 jan. 1824; 
kameralexamen 1844; kronofogde i Erlinghundra m. fl. ha- 
rader 1855; afsked 1899; f * Kolhammar 28 sept. 1899. 

Gift 1851 med Selina Maria Catharina Uner (f. 1824), dotter af 
kaptenen vid Visby stads bevaring Samuel U. — Dottrar: 1) Ida Maria 
Christina (f. 1852), gift med rektom Axel Karlsson i Eskilstuna; 2) Olga 
Selina Lovisa (f. 1856), gift med civilingenioren Knut Jakob Edling i 
Kolhammar. 

Slagten Orstadius harstammar frkn en bonde i Orsta, Nordingr& 
socken, som hade sonen Andreas Larsson Orstadius (f. 1650; kommin. 
i Nordingra; f 1685), som hade sonen J ohan (f. 1680; kyrkoh. i Frille- 
stad; f 1712), hvars son sjotullsuppsyningsmannen Johan 0. blef fader 
t\\\ Johan (f. 1743; kommissarie; f i Herslof 1811), i hvars gifte med 
Johanna Lovisa Ekman (f. 1741; + i HerslSf '"/t 1811) foddes sonen 
Ludvig (f. 1783; forvaltare pi Skottorp; kopte 1823 Ahlestadtorp i 0. 
Kerrstorps socken; t i Vadensjo 1849), som i sitt uti Sofde 1823 ing&ngna 
aktenskap blef fader till 4061 och 4504. 

4062. Holger Wilhelm Claesson (VI), son af fan- 
junkaren Carl Adam C. (f 1870) och Cecilia Catharina 
Molin (t 1856); f. i Gustaf Adolf 21 maj 1824; kameral- 
examen 1844; landtbrukare i Broby, derpfi i V. Sallerup; 
flyttade till Telestad herregfird i Vexio landtforsamling 1867 
och till Vexio 1870; f derstades 3 mars 1889. 

Se slagutredningen under 3729. — Gift 1880 med Anna Lisa 
Petersdotter (f. 1854). 


4063. Arvid Fredrik Wilhelm Ekermann (I), son 
af hofrSttsrfidet Johan Gustaf E. (f 1834) och Fredrica Char- 
lotta Falck (f 1830); f. i Jonkoping 11 mars 1823; jur. exa- 


1842. 


85 


men 1845; kameralexamen s. L; v. haradshofding 1850; 
assessor i. Gota hofrfitt 1859; hofrattsrftd 1874—1893; f k 
sin egendom Rosenlund vid Jonkoping 14 dec. 1893. 

Om sligten, se Sv. siagtkal. 4. 88. — Gift 1861 med Hildur Rid- 
derstedt (f. 1831). 

4064. Johan Henrik August Falck (H, son af ha- 

radshSfdingen i Ingelstads domsaga August F. (f 1847) och 
Aurora Charlotta Ekvall (f 1872); f. i Christianstad 7 jan. 
1825; med. lie. 1852; med. doktor 1856; forste stadslakare 
i Malmo 1856—1890; reg.-lSkare vid kronpr. husarreg. 1864; 
tillika fordelningsiakare 1874; f i Malmo 14 sept. 1901. 

Gift i Malmo 1862 med Brite Charlotte Aberg (f. 1842). — Soner: 
6294 m. fl. 

Om denna slagt Falck kunna vi meddela foljande. SjotuUsbe- 
sSkaren i Vestervik Anders Falck hade med Maria Pettersdotter s5nema 
Petrus (f. 1724; stud, i Abo 1746) och Olof (dykerikommissarie i Vester- 
vik), som hade sonen Johan (f. 1751; skeppsredare i Vestervik; f 1814), 
som med Ulrika Christina McBchel (f. 1761 f 1825) hade sonen Per 
August (f. 1798; stud. dstg. i Ups. 1815; haradshdfding; f 1847), fader 
till 4064 samt till Per Fredrik Didrik (f. 1826; veterinar; f 1897), fader 
till 5878. 

4065. Frans Edvard Akerman (I), broder till 3715; 
f. i Hellestad 1 mars 1822; sergeant vid sk. dragonreg. 
1848; fanjunkare 1875; und.-lojtnants namn 1878; f i Ve- 
berod 10 jan. 1899. 

Gift i Orkelljunga 1850 med Johanna Sofia Johansson (f. 1825; 
t i Veberod 1896), syster till 4871. — S6ner: 5717, 5914, 6166 och 6193 
samt Ernst Ludvig (f. 1868; kamrer vid Alnarp). 

4066. Nils Axel Theodor Sjor6n (I), son af hoF- 
rattskommissarien Johan S.^(i- i Stafvie 1839) och Eva Jean- 
nette Kemner (f i Lund 1874); f. i Borgeby 26 juli 1822; 
prestvigd 1849; komminister i Hellestad 1880; f pfi Lunds 
hospital 12 maj 1885. 

Gift 1854 med Cecilie Schoustrup (f. 1818; f i Brigarps prest- 
g»rd 1880). 

4067. Sven Magnus Olsson (V), son af ladufogden 
Ola Jonsson och Kjersti Mfinsdotter; f. & Dybeck, 0. Vem- 
menhogs socken, 11 dec. 1821; f pi 1850-talet. 

4068. Knut Killander (VI), son af hemmansegaren 
Mfins Eliasson och Elna Persson; f. i Glimfikra 4 mars 
1817; prestvigd 1848; kyrkoherde i Loushult 1866; f 28 
jan. 1891. 

Gift 1861 med Marie Christine Hansson (f. 1832; f i Malmd 1901). 

4069. Ephraim Bager (III), broder till 3803; f. i 
Malmo 23 april  1824;  magister 1847;  prestvigd 1848; 


86 


1842. 


kyrkoherde i Hoor 1862 och i Tygelsjo 1869; f 16 nov. 
1890. 

Gift 1849 med Erika Gustava KaUenberg (f. 1827), syster till 4043. 

4070. Carl Gunnar Geoi^ Gustafsson (IV), son 
af andre landtmataren Olof G. (f 1873) och Charlotta Gu- 
stava Lofberg (f 1857); f. i Broby 13 juli 1825; forste landt- 
matare i Malmohus Ian 1861; f i Malmo 27 dec. 1879. 

En glad, artistiskt lagd personlighet. — Broder till 4209 och 4363. 
— Om slagten, se Sv. attartal 10. 281 och »4. — Gift 1850 med VilheU 
mina Strandberg (f. 1831), dotter af hattmakaren Axel S. i Malmo. 

4071. Goran Petter Tell (III), son af en korporal 
och Elna Goransdotter; f. i V. Tomarp 28 juli 1817; ser- 
geant vid sodra sk. inf.-reg. 1841; fanjunkares afsked; lar 
blifvit mjolhandlare i Trelleborg. 

4072. Magnus Victor Alexis Brunnstrom (II), 
broder till 3894; f. i St. Harrie 17 april 1824; prestvigd 
1855; kyrkoherde i Ossjo 1875; f 26 jan. 1899. 

Gift 1851 med Augusta Carolina Hjelmberg (f. 1827 t 1892), 
dotter af 2417. 

4073. Fredrik Albertinus Lundberg (I), son af 
kopparslagaren Abraham L. (f 1853) och Anna Jonsson (f 
1853); f. i Lund 24 april 1825; med. lie. 1849; professor 
vid veterinarinr. 1852—1876; forest^ndare der 1862—1874; 
med. hedersdoktor i Lund 1868; f k sin egendom Broby, 
nara Norrtelje, 27 maj 1882. 

Om Lundbergs verksamhet som forestandare for vet.-institutet, se 
„Utkast till Sveriges veterinarhistoria" af Paul Heurgren. — Broder till 
4474. — Fadren foddes i Ystad 1785. — Gift 1858 med Wilhelmina 
Rundqvist. 

4074. Christian Knochenhauer (II), son af inspek- 
toren Christian K. (f i Lund 1852) och Brita Lundback 
(t i Lund 1859); f. i V. Sallerup 14 febr. 1824; re visor i 
forsakr.-bolaget Skandia i Stockholm 1856; afsked; f i Stock- 
holm 25 okt. 1900. 

Gift med Anna Lovisa Hildegard Carlberg (f. 1831; f i Stock- 
holm 1897). — Son: CcBsar Hugo (bokhallare 1 0. Eneby). — Dotter: 
Sigrid Victoria, gift med boktryckaren Oskar Samuel Mauritz Rumstedt 
i Stockholm. 

Den forst kande af denna slagt Knochenhauer var Petter Knochen- 
hauer (f. 1680; snickare i Sofde; + 1758), som med Botilda Andersdotter 
(f. 1682 t 1758) fick sonen Andreas (f. 1717; snickare i Sofde; f 1772), 
som i sitt i Blentarp 1738 ingangna gifte med Metta Jonsdotter blef fader 
till Andreas (f. i Sofde 1739; skogvaktare; f i Grydby, Borlunda socken, 
1807), som med Hanna Larsdotter (f. 1749; f i Bronneslof, Borlunda 
socken, 1812) fick sonen Christian (f. i Skrubbarp, Borlunda socken, 
1786), fader till 4074. 


1842. 


87 


4075. Johan Petter Ekstrotn (V), broder till 3855; 
f. i Gerdslof 21 jan. 1823; bokhftllare ft Borringe 1844; in- 
spektor ft Lindholmen 1847; arrendator af Marieholm i V. 
Kerrstorps socken 1850; inspektor ft professor Bruzelii gftrd 
i St. Rftby 1857; inspektor ft Hospitalsgftrden vid Lund 1860; 
flyttade 1862 till Lund och bor der fortforande. 

Gift i 0. GreMe 1850 med Johanna Maria Jacobsson (f. i OrkeU 
Ijunga 1827). — Son: 5668. 

4076. Christian Ekstrom (V), broder till 3855; f. 
i Gerdslof 25 jan. 1825; kameralexamen 1846; landtbrukare 
ft Hftrderup i Frenninge socken; f der 14 juli 1877. 

Gift i Fni Ahlstad 1854 med Charlotte Margrethe Bruzelius (f. 
1830; t * Harderup 1895), dotter af 3184. 

4077. Hans Daniel Johan Wallengren (VI), son 
af kyrkoherden Olof Petter W. (f 1866) och Petronella 
Lundell (f 1867); f. i Lund 8 juni 1823; prestvigd 1847; 
kyrkoherde i Parhult 1864; f 25 okt. 1894. 

Son af 3142. — Broder till 4402 och 4403. — Morbroder till 6346 
och 6605. — Gift 1860 med Maria Magdalena Sjdstrom (f. 1838; f » 
Farhuh 1805). — Son: 6671. — Sviirson: 5662. 

4078. Sven Adolph Thorn (IV), son af skraddaren 
Sven Peter T. (f 1864) och Elna Stina Svensson; f. i Lands- 
krona 23 nov. 1821; kameralexamen 1845; kronofogde i 
Medelstads logderi 1867; f ogift pk sin egendom Ryd i 
Augerums socken 17 juni 1877. 

Brorson till 2223. 

4079. Carl Masnus Bemhard Herrstrom (IV), 
son af bryggaren Lars Magnus H. (f 1857) och Beata Maria 
Lindstrom (f 1871); f . i Landskrona 24 sept. 1825; magister 
1853; prestvigd 1860; kyrkoherde i Sofde s. ft.; kontrakts- 
prost 1890; fll. jubeldoktor 1903. 

Fadren foddes i St. Herrestad 1792, modren i Roslagen 1786. — 
Gift 1865 med Emma Carolina Jonsson (f. 1841), syster till 4744. — 
SvarsSncr: 5692, 5920 och 6863. 

4080. Johan Damm (III), son af kaptenen Johan 
Petrus D. (f 1845) och Carolina Fredrika Bergh (f 1871); 
f. i Malmo 16 nov. 1825; magister 1850; journalist; utgaf 
slutligen 1886 — 1891 tidningen „Granskaren" i Malmo; dom- 
des till straffarbete for mened m. m.; f & centralFangelset i 
Malmo 18 juli 1892. 

I sin sjelfbiograf) i Granskaren 1890 uppgifver Damm att farfadren 
varit ftiansman och hetat Van Damme samt broder till Napoleons bekante 
general Van Damme. Damms farfar hade kommit till Sverige och bliNit 
soldat i Gustaf III:s krig mot Ryssland. — Fadren foddes i Stockholm 


88 


1842. 


1789. — Gift 1860 med Anna Martina Sofia Schartau (f. 1837; t i 
Kdpenhamn 1895), syster till 4512. 

4081. lohan Otto Barkman (III), son af apotekaren 
Johan Fredrik B. (f 1865) och Carolina Fredrika Lindblad 
(t 1829); f. i Malmo 11 april 1825; kansliexamen 1847; 
jur. examen 1852; v. haradshofding 1858; notarie i Gota 
hofratt 1869; f i Jonkoping 10 juli 1889. 

Gift i Malmo 1867 med Hedvig Maria Sofia Ek (f. 1839), syster 
till 4998.  Hon Sfverlefde sin man. 

Den f5rst k&nde af denna slagt Barkman var urmakaren i Jdn- 
k5ping Olof Barkmany som med Elsa Helena Tellander hade sdneraa: 
1) Per Gustaf (f. i Jonk5ping 1788; delegare i firman Barkman & Bergh 
i Malmo; f i Kopenhamn 1863); 2) Johan Fredrik (f. i J6nk5ping 1789), 
fader till 4081 och 4259. 

4082. Pehr August Cornelius Hailing (III), son 
af tit. landssekreteraren, borgmastaren Carl Christian H. (f 
1851) och Helena Margareta Lundberg (f 1877); f. i Malmo 
14 jan. 1825; f i Lund som student 24 nov. 1842. 

Son af 2672. — Sviger med 4532. 

4083. Lars ChristofFer Thulin (IV), son af klocka- 
ren Lai^ Anton T. (f 1870) och Sofia Petronella Kallenberg 
(t 1853); f. i Hoja 21 dec. 1825; prestvigd 1849; f ogift i 
Helsingborg 19 okt. 1854. 

Sonsonsson till 829. — Broder till 4249 och 51 19 samt till Svante 
Jacob (f. 1831; sin faders eftertradare som klockare i Hoja), svarfader till 
6186. — Svager med 3999 och med 4256. 

4084. Nils Andersson Laurin (VI), son af hem- 
mansegaren Anders Larsson och Ingar Pfilsdotter; f. i Stoby 
7 nov. 1823; prestvigd 1847; kyrkoherde i Hoganas 1859, 
i Hjersfis 1869 och i Kjells Nobbelof 1877; f 9 okt. 1896. 

Gift 1856 med Emilia Ahnfelt (f. 1832 f 1894), syster till 5159. 
— Soner: 5982 och 6200. 

4085. Johan Ludvig Bong (VI), son af bokbindaren 
Carl Ludvig B. (f 1857) och Eva Charlotta Hoist (f 1857); 
f. i Christianstad 16 juli 1824; prestvigd 1851; klockare i 
Harlosa 1861; f 10 juni 1888. 

Gift 1859 med Sigrid Vesterberg (f. 1816 t 1883). 

Slagten Bong har fSljande stamtafla. Akad. bokbindaren i Lund 
Carl Fredrik Bong (f. 1703 f 1777) hade med Rorentine Kroger (f. 1714 
t 1787) sonema: 1) Mattis Albrecht (f. 1739; stud, i Lund 1764; v. aman. 
vid akad. konsist. i Lund), gift med Anna Catharina Grahn\ 2) Christian 
(f. 1742; akad. bokbind. i Lund; + 1796), som med Fredrika Maria Herbst 
(f. 1740 t 1805) hade sonen Carl Ludvig (f. 1783; bokbind. i Christian- 
stad; t 1857), hvilken blef fiider till: a) Lars (f. 1815; bagare i Christian- 
stad; t 1857), fader till 5294; b) Johan Ludvig (4085). 


1842. 


89 


4086. Ehrenfried Ivar Maenus Hiertstedt (V), 
son af ofverfSltlakaren Nils Magnus H. (f 1844) och Maria 
Gustava Svanberg (f 1864); f. i Ystad II sept. 1824; f 
ogift i Ystad 9 nov. 1869. 

Bnxler till 4461 och 4950. 

4087. Otto Christian Blomberg (I), son af hand- 
landen Jakob Vilhelm B. (f 1844) och Helena Backman (f 
1864); f. i Lund 27 sept. 1826; med. lie. 1856; stadslakare 
i Christianstad 1858 — 1883; reg.-lSkare vid Vendes art.-reg. 
1875—1889; f vid Nybro badanstalt 16 juni 1895. 

Son af 2979. — Gift i Christianstad 1873 med Ragnhild Cecilia 
Berg (f. 1847 t 1891). 

4088. Carl Gustaf Lindbei^ (VI), son af en hand- 
lande; f. i Hjersis 13 jan. 1826; jemkramhandlare i Solves- 
borg; flyttade 1880 till Fjelkestad och 1886 till Vinslof, der 
han inackorderades for erhftllande af v&rd, enar han af sjuk- 
lighet (fallandesot?) var ofbrmogen till arbete; f & Christian- 
stads lasarett 22 nov. 1897. 

„Fdll i elden, kom pa lasarettet i Christianstad och dog der af 
oedema glottidis och brSnnskador." — Cift i Christianstad 1857 med Louise 
Helene Mdllerstrdm (f. 1826; t i Saivesborg 1878). — Son: Ernst Valfrid 
(f. 1862; stud. blek. 1879; med. fil. ex. 1881; vistas i Amerika). 

4089. Svante Petrus Ahlstrom (V), son af klocka- 
ren Olaus Falk A. (f 1840) och Helena Hallback (f 1895); 
f. i V. Nobbelof 31 jan. 1825; prestvigd 1849; kyrkoherde 
i Bara 1867. 

Gift 1) 1857 med Hedvig Gronberg (f. 1834 f 1865); 2) 1866 med 
Amanda Gronberg (f. 1844 t 1902), systrar till 4874. — S6ner: 6633 och 
Axel (f. 1876; stud, i Lund 1894; fil. kand.). — Svirson: 6101. 

4090. Carl Martin Herman Nilsson Wihlborg 

(V), son af f. d. lojtnanten, kladesfabrikoren Niklas Peter 
W. (t 1842) och Hedvig Hammar (f 1830); f. i Ystad 23 
nov. 1824; med. lie. 1852; med. doktor s. ft.; stadslakare i 
Ystad 1854; t ogift 20 febr. 1860. 
Brorson till 2356. — Kusin till 4091. 

4091. Nils Carl Herman Wihlbore (V), son af kap- 
tenen Herman W. (f 1837) och Katrina Maria Hammar (f 
1859); f. i Landskrona 20 okt. 1825; prestvigd 1850; sem.- 
adjunki i Lund 1861; kyrkoherde i Morrum 1871; kontrakts- 
prost 1885. 

Son af 2745. — Brorson till 2356. — Kusin till 4090. — Sviger 
med 4100. — Gift 1861 med Klara Natalia Malmberg (f. 1839). — Son: 
Nils (f. 1874; stud. blek. 1893; juris kand. 1898). — Svarson: 6866. 


Digitized by 


90 


1842. 


4092. Frans Fetter Busch (III), son af qvarter- 
mastaren Henrik Gustaf B. (f i L. Isie 1845) och Catha- 
rina Julia Feuk; f. i Hyby 22 sept. 1824; drunknade utan- 
for hamnen i Malmo som student febr. 1847. 

Den f5rst kande af denna slSgt Busch vht Johan Fredrik Busch 
(f. 1721; ch. sigill. ombudsman och kronolansman i Frenninge; hade slut- 
ligen afeked; f i V. Vemmerlof 1783), som i sitt i Ostraby 1756 ing&ngna 
gifte med Johanna Catharina Frick fick sonen Carl Fetter (f. i Frenninge 
1758; korporal, bosatt i V. Vemmerldf), som med Elsa Letin blef fader 
till Henrik Gustaf (f. i V. Vemmerlof 1785), som i sitt 1818 i Frenninge 
ingingna gifte flck sSnema: 1) Carl Oskar (f. i Hyby 1820; f. d. fanjun- 
kare; t i Lund 1871), fader till 5174; 2) Frans Fetter (4092). 

4093. Lars Ehrenberg (VI), bondson; f. i Knislinge 
24 dec. 1822; lar vandrat omkring pS landsbygden. 

4094. Nils Gustaf Bnizelius (IV), son af prosten 
Johannes B. (f 1860) och Sofia Jakobina Kruse (f 1884); 
f. i V. Tomarp 28 april 1826; magister 1847; docent 1855; 
rektor vid Ystads laroverk 1864; f i Lund 23 april 1895. 

Son af 2874. — Broder till 4304, 4332 och 4436. — Svager med 
4190. — Gift 1) i Malm6 1863 med Ida Dyberg (f. 1840 f 1864); 2) i 
Stafvie 1867 med Carolina Hallbeck (f. 1844); cm hennes slagt se vid 
4732. — Svarson: 6364. 

4095. Frans Henrik Friberg (V), son af kronolans- 
mannen Olof Peter F. (f 1863) och Eva Helena Dahlin (f 
1849); f. i Vanstad 21 juni 1825; med. fil. kand. 1848; f 
ogift i Tolfinga 31 jan. 1860. 

Denna slagt Friberg har foljande harstamning. Sven Friberg (f. i 
S. Rorum 1746; traktor i Malmo; kronolansman i Frosta harad 1782-- 
1820; t i Soft-od, Bosjokloster 1824) hade med Helena Catharina Frista- 
dius (f. 1759; f i Tolanga 1840) sonema: 1) Olof Peter (f. i Hoor 1784; 
kronolansman i FSrs harad 1812—1846), fader till a) Sven Johan Samuel 
(f. i Hoar 1812; lansman i Torna h. 1836—1884; t i Odarslof 1886), 
gift med Anna Sofia Almstrom (f. 1812 f 1865) och derefter med Lovisa 
Cecilia Rosqvist (f. 1831 f 1888), b) Gustaf (f. i Vanstad 1815; lansman 
i Pars h. 1846; t 1870), som med Amalia Gullander (f. 1821) blef fader 
till Emil (f. 1854; lansman i Torna h.) och c) Frans Henrik (4095); 2) 
Nils Henrik (f. i Klinta 1796; lansman; f i Dagstorp 1846), fader till 4129. 

4096. Wilhelm Anders Ingelson (I), f. i Lands- 
krona 6 april 1822; med. lie. 1861; prov.-lakare i Tanums 
distrikt 1862; t i Grebbestad 8 juni 1868. 

Gift 1862 med Hilma Udden (f. 1831). 

4097. Hans Thyr6n (V), son af hemmansegaren Hans 
Sorensson och Anna Jonsdotter; f. i Gronby 3 jan. 1817; 
prestvigd 1849; kyrkoherde i Raflunda 1876; f 15 april 1880. 

Gift I860 med Anna Schlyter (f. 1839), syster till 4843. — S6ner : 
5981 och 6798. — Svirson: 5355. 


1842—1843. 


91 


4098. Berndt Peter Anton Santesson (III), broder 
till 3928; f. 1 L. Slftgarp 12 juni 1825; kameralexamen 1848; 
gymnasrikJarare vid flera laroverk; f i Helsingborg genom 
sjelfmord 16 dec. 1892. 

4099. Edvard Cimon Daniel Valentin Seldener 

(I), son af kyrkoherden i Burlof Jons Henrik S. (f 1859] 
och Sophia Agneta Klinghammer (f 1867); f. i Lund 12 
juni 1825; kansliexamen 1847; protokollssekreterare i k. m. 
kansli 1867; f ogift i Stockholm 25 jan. 1870. 
Sviger med 3812. — Fadren blef stud. blek. 1796. 

4100. Fredrik Rudolf Rietz (II), son af skomakare- 
fildermannen Carl Fredrik R. (f 1864) och Ulrika Eleonora 
Malmberg (f 1857); f. i Carlshamn 6 sept. 1825; prestvigd 
1848; kyrkoherde i Nasum 1864; f 17 mars 1872. 

Broder till 3636. — Farbroder till 5129 m. fl. — Gift 1855 med 
Ida Dorothea Malmberg (f. 1832), svagerska till 4091. 

4101. Ions Kahlstrand (VI), son af bonden Truls 
Jonsson och Elsa Svensdotter; f. i V. Kalhult, Ousby soc- 
ken, 17 aug. 1822; f i Lund som student 30 nov. 1843. 

4102. Pehr Erasmusson Linderoth (IV), son af 
namndemannen Rasmus Orjansson (f 1863J och Lusse Pers- 
dotter (t 1854); f. i V. Karup 12 april 1822; tog ej student- 
examen; folkskollarare i V. Karup; afsatt omkring 1867; 
flyttade till Houf 1870 och var der landthandlare och sak- 
forare; f i Houf. 

Gift 1864 med Anna Christina Larsson (f. 1833). Hon lefde 1901. 


4103. Johan Magnus Theophil Billing (VI), son 
af landtrantmastaren Magnus B. (f 1869) och Charlotta 
Collin (t 1885); f. i Sorby 16 okt. 1827; kansliexamen 1846; 
ofvergick till Ostgota nation 1847; jur. examen 1856; f pS 
Fridhem, Onnestads socken, 13 jan. 1852. 

Broder till 4446, 4907, 4912 och 5418. — Sonsonsson till 866. — 
Kusin till 3484 m. fl. och till 3905. - Svager med 4140 och 4281. 

4104. Johan Petter Astrand (VI), son af en kloc- 
kare; f. i Hveilanda 9 aug. 1821; klockare i Vinslof 1850; 
+ 26 jan. 1883. 

Gift med Anna Strobeck (f. i Vinslof 1834; f der 1887). 

4105. Carl Gustaf Thomson (III), son af landt- 
brukaren Johan Thomaeson (f 1843) och Kerstin Anders- 


1843. 


A 


92 


1843. 


dotter (t 1828); f. i Mellangrefvie 13 okt. 1824; magister 
1850; decent 1857; adjunkt i entomologi 1864; f i Lund 
20 sept. 1899. 

Beromd entomolog. — Son af 2430. — Kusin till 4273. — Broder 
till Thomas Anton T. (f. 1820; snickaremast. i Malmo; t 1897). — Hade 
med Botilda Andersson sonen: 5942. 

4106. Troild Vilhelm Bruno (VI), son af torparen 
och soldaten Gunnar Torkelsson Brun och Troen Svens- 
dotter; f. i Ignaberga 3 nov. 1817; kameralexamen 1847; 
e. 0. kammarskrifvare i kammarkollegium 1851; f. 

4107. Ferdinand Tellbom (IV), son af qvartermS- 
staren J. G. T. (f 1824) och Ulrika Charlotta Sahlstrom 
(f 1871); f. i Helsingborg 3 april 1818; kameralexamen 
1843; tullkontrollor i Helsingborg 1864; f 21 mars 1880. 

En human och vansall man. God tillfillighetspoet. Var pk Skan- 
ska nationens fester en gifVen gast. — Fadren foddes i Smaland 1783. — 
Gift i Malmd 1853 med Agnes Lundblad (f. i Helsingboi^ 1819), syster 
till 3857.  Hon bodde 1903 i Helsingborg. — Svarson: 5214. 

4108. Sven Kullberg (III), son af sadelmakaregesal- 
len Magnus K. (f 1858) och Bertha Kellstrom; f. i Eskils- 
torp 12 okt. 1822; tog icke studentexamen ; landtbrukare i 
sin iodelsesocken; f ogift i Eskilstorp 9 juni 1892. 

4109. Fritz Rudolf Ask (II), broder till 4057; f. i 
Skarhult 15 aug. 1827; magister 1847; kameralexamen 1848; 
jur. examen 1849; v. hSradshofding 1854; auditor vid sk. 
husarreg. 1855; f i Lund 27 aug. 1870. 

Gift 1864 med Maria Sofia Peterson (f. i Ystad 1841), dotter af 
handlanden Bemdt Olof P. — Son: 6825. 

4110. Olof Peter A, Tornblad (IV), son af hus- 
mannen och skepparen Per Andersson och Else Axelsdotter 
(t 1842); f. i V. Karup 5 sept. 1820; tog icke studentexa- 
men; folkskollarare i Houf 1846 — 1871 ; landtbrukare i Dearp, 
Houfs socken; f i Dearp 6 mars 1886. 

Gift andra gangen 1871 med Etna Persson. 

4111. Martin Aberg (VI), son af postiljonen M&rten 
Svensson och Elna Olsson; f. i Christianstad 7 maj 1825; 
magister 1850; adjunkt vid Lunds laroverk 1859 — 1891; f 
ogift i Lund 3 okt. 1897. 

Skankte en stipendiefond till Lunds skola vid den nya laroverks- 
byggnadens invigning. 

4112. Filip Ambrosius Frans Baranzino (VI), 
son af jemhandlanden och optikus, gastgifvaren Frans An- 
ton B. (f 1849) och Maria Carolina Granelli; f. i Christian- 


1843. 


93 


stad 29 jan. 1826; landtbruksbokhftllare pi Torup; f i 
Malmo hospital 16 aug. 1861. 

Fadren f5ddes i Milano 1777; modren var doner af nipperhandlaren 
och italienaren Granelli i Christianstad. 

4113. Carl Adolf Ludvig de Mar6 (IV), son af 
kamreraren Jakob Gustaf de M. (f 1834) och Henriette 
Reddewigh (f 1878); f . i Malmo 1 juli 1825; kameralexamen 
1845; jur. examen 1848; v. haradshofding 1853; kronofogde 
i Varbergs rdgderi 1865; f * Varberg 18 febr. 1877. 

Sv&ger med 3601 och 4045. — Om sligten de Mar6 se Ny sv. 
slaktbok (3:e h.). — Gift p& Vapno 1858 med Helena Sofia Stael von 
Holstein (f. 1831). — Son: Gustaf (t 1859; stud, gdteb. i Lund 1878; 
haradshofding). 

4114. Lars Johan Olander (VI), son af kyrkoher- 
den Olof O. (f 1863) och Susanna Maria Frost (f 1892); 
f. i Jemshog 17 nov. 1824; landtbrukare i 0. Espinge; f i 
Lund 3 sept. 1880. 

Fadren blef stud. blek. 1810. — Gift med Kama Persson (f. i 
Malmo 1833). — Son: 6535. 

4115. Pehr Johnsson Engstrom (VI), son af bon- 
den John Andersson och Bengta MSnsdotter; f. i Ousby 26 
nov. 1820; prestvigd 1845; f i Brandstad 15 okt. 1891. 

Gift 1870 med Hedvig Eurenius (f. 1838), syster till 3943 och om- 
gift med 4525. 

4116. Karl Theodor Malmgren (III), son af pro- 
sten Peter M. (f 1845) och Katrina Lovisa Boos (f 1881); 
f. i Svedala 28 jan. 1825; genomgick Ultuna landtbruksin- 
stitut 1849—1851; delegare i Penningby i Upland 1873; f 
der 19 mars 1875. 

Son af 2839. — Broder till 4621 och 5239. — Svager med 3765. 
— Gift 1863 med Anna Lovisa Edman (f. 1841), dotter af landtbrukaren 
Erik E. Hon blef omgift med sin fSrre mans broder lasarettssyssloman- 
nen i Helsingborg Jo^a/z Olof Malmgren (f. 1839 + 1902). 

4117. Carl Valentin Leth (III), broder till 3841; 
f. vid Herrevadskloster 27 jan. 1825; jur. examen 1847; v. 
haradshofding 1852; kronofogde i V. Helsingland 1864 samt 
i N. More 1868—1890; f i Kalmar 28 okt. 1894. 

Gift med Hilda Morck,  Hon ofsrerlefde sin man. 

4118. Gustaf Fredrik MoUer (III), son af krono- 
lansmannen, tit. v. auditoren Olof Gissel M. (f 1862) och 
Gustafva Fredrika Schlyter (f 1826); f. i V. Ahlstad 9 okt. 
1826; med. lie. 1855; reg. lakare vid sk. dragonreg. 1884; 
t i Trelleborg 10 okt. 1889. 


Digitized by 


94 


1843. 


Framst&ende entomolog. Under sin studenttid en framst&ende san- 
gare i Otto Lindblads leder. — Sonson till 2062. — Halfbroder till 4237, 
m. fl. — Gift i Ystad 1858 med sin kusin Anna Maria Olfrida Nioller 
(f. 1829; bor i Lund), syster till 4365. 

4119. Nils Peter Nystrom (III), son af smedma- 
staren Adam ChristofFer N. och Christina Hobro; f. i Hyby 
4 juni 1824; prestvigd 1848; kyrkoherde i Hariosa 1874; 
t 4 jan. 1891. 

Broder: Fredrik (f. 1839; handlande i MalmS; k. hofleverantdr; f 
1895). — Gift 1860 med Ida Margareta Krok (f. 1836), syster till 4928. 
— S6ner: 6047, 6288 och 6876. 

4120. Fritz Hjalmar Andersson Andr6n (III), 
broder till 4041; f. i Malmo 5 dec. 1826; kameralexamen 
1850; haradsskrifVare i Tveta m. m. 1865; afsked 1893; bor 
ogift i Carlshamn. 

4121. Magnus Peter Reinhardt (III), son af ur- 
makaren Nils Moller och Dorothea EfVergren (f 1838); f. 
i Landskrona 23 sept. 1826; kammeralexamen 1845; tull- 
forvaltare i Hudiksvall 1864; snart entledigad och bodde i 
Stockholm 1868. 

Upptogs som eget barn af tullkontroUSren Fetter Reinhardt (f. 
pk Hven 1791 ; mordades af smugglare 1832) och hans hustru Anna Ca- 
tharina Rafqvist. — Magnus Peter blef gift med Emma Augusta Ahlstedt 
(f. 1842; t i SSlvesborg 1884). 

4122. Johan Fredrik Gjertsson (III), broder till 
3961; f. i Malmo 15 aug. 1826; kameralexamen 1845; under 
nigra fir rattegSngsbitrade i Malmo ; f derstades i fattigdom 
ogift 1897. 

4123. Lars Wilhelm Nibelius (V), son af harads- 
skrifvaren Carl Gustaf N. (f 1850) och Anna Oliva Billing 
(t 1889); f. i Hjemarp 15 juni 1825; kameralexamen 1846; 
haradsskrifvare i Ingelstads och Jerrestads harader 1856; f 
& Lunds lasarett 12 nov. 1888. 

Son af 3076. — Gift 1) med Johanna Charlotta Lindgren (f. 1818 
t 1858); 2) med Ingrid Erlandsson (f i Hofby 1884). 

4124. Hans Anton Westesson Lindehn (VI), son 
af klockaren Hans W. (f 1825) och Catharina Andersson 
(t 1862); f. i Knislinge 23 febr. 1826; magister 1853; sedan 
skollarare och journalist; utvandrade till Amerika 1874; f 
& universitetshospitalet i Filadelfia 10 juli 1884. 

Fadren blef stud. blek. 1803. 

4125. Carl Magnus AhlstrSm (II), son af sekrete- 
raren Gustaf A. (f 1843) och Helena Lundberg; f. i Lilla- 


1843. 


95 


sate, Hoors socken, 5 dec. 1824; tog icke studentexamen; 
ombudsman vid Lunds filialbank; f 25 nov. 1864. 

Fadren fSddes- i Andrarum 1770. — Gift i Lund \SSA mtd J eanna 
Erica Lundsten (f. 1829; f » Lund 1901), dotter af kopparslagaren J6ns 
Petter L. — Son: 6189. — Svarsoner: 5529 och 5613. 

4126. Anders Geoi^ Bergholtz (VI), son af reg. 
lakaren Georg Joachim B. (f 18^) och Hedvig Ericson; 
f. i Christianstad 28 febr. 1825; landtbrukare i SmSland 
1851; stationsinspektor vid Stehag 1863—1896; f i Stehag 
6 juni 19Q2. 

Gift; i N. Asum 1854 med Augusta Joseflna Kohrtz (f. 1825 1 1884). 

4127. Frans Olof Nilsson (VI), son af skraddaren 
Nils Jonsson och Ingrid Rosengren; f. i Qviinge 2 juni 1825; 
kameralexamen 1847; jur. examen 1850; v. haradshofding 
1854; assessor i sk. hofratten 1866; hofrattsrid 1880; f 3 
okt. 1883. 

Gift i Christianstad 1866 med Anna Beata Catharina Rosentrvist 
(f. 1832 t 1874). 

4128. Carl Lorenz Henrik Wetter (VI), broder 
till 4023; f. i Christianstad 14 april 1824; telegrafassistent 
1855; t i Helsingborg 3 sept. 1866. 

Gift i Ignabei^ 1856 med Carolina Henrietta Johanna Hommer- 
berg (f. 1824; t i Lund 1873), syster till 4387. — Svarson: 5808. 

4129. Johan Ludvig Friberg (II), son af krono- 
lansmannen Nils Henrik F. (f i Dagstorp 1846) och Anna 
Margreta Nilsson (f i Sarslof 1874); f. i Vallkarra 18 aug. 
1826; f i Lund som student 5 juli 1844. 

Se slagtutredningen vid 4095. — Modren var fodd i Kjeflinge 
molla 1801. 

4130. August Fredrik Ericson (VI), son af hand- 
landen Anders Fredrik E. (f i Vimmerby 1864) och Char- 
lotta Emerentia Palmqvist (f i Goteborg 1856); f. i Chri- 
stianstad 12 febr. 1827; grosshandlare i Goteborg under 
firman „A. F. Ericson j:r**; f i London 11 aug. 1869. 

Gift 1857 med Hedvig Emma Augusta Winberg (f. i Goteborg 
1837; t der 1899), dotter af kamreraren Napoleon W. 

Denna slagt Ericson harstammar ftin Carl Fredrik Ericson (f. 
1765; handlande i Christianstad; f 1810), som med Anna Sofia Rask (f. 
1770 t 1819) fick sonen Anders Fredrik (f. i Christianstad 1795; se om 
honom en skildring af Larifari i „Skizzer ft-an Christianstad'', sid. 131). 
Denne blef fader till: 1) August Fredrik (4130); 2) Carl Ferdinand (f. 
1838; stud, stockh. i Ups. 1855; reg. ISkare; t 1893). 

4131. Magnus Bronn6r (VI), son af &bon M&rten 
Svensson och Elna Andersdotter; 1 i Bronnestad 28 okt. 
1819; for till Australien 1853; f i Sidney dec. 1892. 


Digitized by 


96 


1843—1844. 


4132. Johan Edvard Holmgren (V), son af sme- 
den Hans Petter H. och Magdalena Lundberg; f. i Ystad 
17 mars 1824; kameralexamen 1851; haradsskrifVare i Lug- 
gude m. m. 1858; afsked 1889; f S Aldersro vid Ramlosa 
16 sept. 1890. 

Fadren (f. i Lund 1794) var son af smeden Nils Holmgren och 
Johanna Margreta Salstrom. — Gift i Qvistofta 1859 med Maria Chri- 
stina Malmstein (f. i Malmo 1828), syster till 4141. Hon Sfverlefde 
mannen. 

4133. Gustaf Ulric Ohrstrom (V), broder till 3830; 
f. i Ystad 23 aug. 1826; kameralexamen 1844; f p§ Vad- 
stena hospital 20 jan. 1890. 

4134. Johan Henrik Justus Nerman (II), son af 
inspektoren Carl Justus N. (f 1874) och Anna Holmberg- 
son (f 1855); f. i Lund 15 juni 1827; kameralexamen 1845; 
jur. examen 1849; v. haradshofding 1854; r&dman i Carls- 
krona 1860; borgmastare der 1885; f '6 april 1896. 

Broder till 4236 och 4614. — Kusin till 3813. — Gift 1862 med 
Nanny Charlotta Humble (f. 1843 t 1865). 

4135. Carl Gustaf Hellichius (II), son af proto- 
notarien Abraham H. (f 1835) och^ A. H. Dahlgren; f. i 
Stockholm 4 juni 1828; kameralexamen 1845; jur. examen 
1849; notarie i kammarkollegium 1853; f i Stockholm 14 
febr. 1885. 

Son af 2600. — Broder: Olof Abraham (f. 1821; destillator i Stock- 
holm; t "A 1885). 

4136. Jakob Magnusson Wiman (V), son af rust- 
hfiUaren Mfirten Jeppsson och Elna Persdotter; f. i Cimbris 
29 sept. 1822; kameralexamen 1851; haradsskrifvare i Vil- 
lands m. m. 1870; f i Christianstad 28 mars 1890. 

Gift i Engelholm 1871 med Anna Maria Alfhild Scholander (f. i 
Engelholm 1844), syster till 5122. 


4137. Gustaf Henrik Veddig Falkman (III), son 
af landibrukaren Jacob F. (f 1845) och Maria Catharina 
Borg (t 1831); f. pfi Trolleholm 9 dec. 1827; landtbrukare 
till 1858; stationsinspektor i Hastveda 1869, i Nassjo 1873 
och i Ortofta 1875; bor pensionerad i Hessleholm. 

Brorson till 2302. — Kusin till 3551. — Pars kusin till 5307 och 
5440. — Gift 1864 med Bengta Svensdotter (f. 1840). — Son; Jacob (f. 
1865; trafikchef vid Christianstad-Immelns jemvag). 

Om denna sllgt utgaf grosshandl. Carl Falkman i Stockholm 1901: 
„Malm6slagten Falkman 1665—1900". 


1844. 


1844. 


97 


1 4138. Johan Gustaf Dock (IV), son af handlanden 
Bengt Henrik D. (f 1880) och Christina Maria Tonningh 
(t 1891); f . i Engelholm 5 sept. 1826; privatman derstades; 
t ogift i Engelholm 8 febr. 1889. 

Enligt traditionen skulle slSgten Dock urspningligen hetat van 
Dockum och Inflyttat fran Holland med Johan Gabriel Dock (f. 1763; 
fwpLTe i Laholm; f 1830), som hade sdnema: 1) Nils (f. 1796; stud, 
goteb. i Lund 1813; prost i RenneslSf; t I860); 2) Bengt Henrik (f. 1799), 
svarfeder till 3732 samt foder till 4138 och till Emil Rudolf (f. 1841; stud, 
goteb. i Lund 1862; f \S66); och 3) Johan Severin (f. 1800; stud. gSteb. 
i Lund 1819; komminister i Lundby; f 1865). 

4139. Carl Wilhelm Ursell (IV), broder till 3766; 
f. i 0. Ramlosa, Vallufs socken, 6 jan. 1825; v. kommissa- 
rie, boende k n:o 9 Kopinge i Raus, men flyttade 1858 till 
Goteborg; f der 13 maj 1873. 

Gift med Anna Christina Hagman (f. i Husie 1819). Hon 5!Verlefde. 

4140. Svcn Libert Bring (III), son af kyrkoherden 
Jons Niclas B. (f 1842) och Ingrid Brita Billing (f 1851); 
f. i Ossjo 3 febr. 1826; magister 1850; teol. kand. 1855; 
prestvigd s. fi.; docent 1856; kyrkoherde i Torrlosa 1862; 
teol. doktor 1868; professor 1886—1897; fil. jubeldoktor 1900. 

Broder till 4281. — Fadren blef stud. blek. 1797. — Gift 1862 
med Lydia Billing (f. 1837), syster till 4103. — Son: 6147. 

4141. Johan Lorens Ulrik Malmstein (III), son 
af lansbokhSuaren, sedan haradsskrifvaren i Luggude m. m. 
Nils Johnsson M. (f i Qvistofta 1860) och Christina Cecilia 
Malmgren (f i Engelholm 1870); f. i Malmo 10 juli 1826; 
kameralexamen 1845; stadskassor i Helsingborg 1849 — 1863; 
kamrerare i Skfines bank der 1863 — 1889; f vid Ramlosa 
brunn 20 nov. 1891. 

Svager med 4132. — Fadren (f. i Malmo 1792) var son af fabriks- 
karlen Jon Nilsson och Maria Johnsdotter. — Gift med Mary Stdhle 
4f. i Malmd 1835), syster till 4651.  Hon ofverlefde sin man. 

4142. Nils Isak Rosenlof (IV), son af provisom 
Nils Israel R. och Agneta Christina Strantze (f 1865); f. i 
Helsingborg 3 sept. 1826; kameralexamen 1848; kammar- 
skrifvare; -f i Helsingborg 6 mars 1857. 

4143. Bemhard Petersson (IV), son af skepparen 
Peter Petersson och Sofia Elisabeth Flyborg; f. i Torekov 
28 juli 1826; kameralexamen 1845; jur. examen 1850; hof- 
rattsauskultant ; f i Helsingborg 21 jan. 1853. 


4144. Hugo Otto Hjalmar Hallbeck (IVj, son af 
prosien Paul Christian H. (f 1837) och Katrina JVmgdalena 


7 


98 


1844. 


Hultman (f 1872); f. i Helsingborg 16 febr. 1826; f i Birs- 
lof som student 28 mars 1847. 

Son af 2841. — Se ytterligare under 4018. 

4145. Carl Gustaf Lagerblad (VI), son af en pap- 
persmakare; f. i Goteryd, Kronobergs Ian, 19 dec. 1823; 
ihjalfrSs pft isen i Oresund 11 mars 1845. 

4146. Pchr Gustaf Sylvan (III), son af prosten 
Christoffer S. (f 1860) och Anna Tegman (f 1875); f. i 
Fosie 17 okt. 1827; magister 1850; adjunkt vid Malmo Ifiro- 
verk 1865—1898; prestvigd 1874; fil. jubeldoktor 1900; f 

1 Malmo 22 febr. 1903. 

Var sedan 1870 sekr. i Oxie harads sparbank och sedan 1886 jem- 
v51 dess kamrerare. — Son af 2636. — Broder till 4234 och 4442. — 
Gift 1) 1856 med Maria Schultz (f 1864), syster till 3914; 2) 1870 med 
Tina Lojvengren (f. 1844 f 1893); 3) p& Bjerkerdds g&rd 1896 med 
Gerda Landgren (f. 1870). 

4147. Samuel Gustaf Cavallin (VI), broder till 
3709; f. i Borlunda 6 april 1828; magister 1850; rektorvid 
Christianstads laroverk 1861; prestvigd 1868; kyrkoherde i 
Ystad 1870 och i S:t P. Kloster 1877; kontraktsprost; f i 
Falun under en censorsresa 17 juni 1883. 

En grundligt lard och m&ngsidigt duglig man. — Nationens pro- 
kurator 1856—1859. — Gift 1) 1859 med Clementine Brink (f. 1839 
t 1862), syster till 5080; 2) 1864 med Thora Isberg (f. 1844), syster till 
4752. — S6ner: 1) Gastaf (f. 1862; kapten), g. m. Jeanna Hulda Mdller 
(f. 1870), syster till 6597 ; 2) Clemens (6514); 3) Thor Samuel (f. 1871; 
kontorschef i Goteborg); 4) Gottfrid Anders Gunnar (f. 1872; apot. i G6- 
teborg); och 5) Erik Johannes (f. 1878; stud, i Lund 1897; med. kand.). 
— Dottrar: 1) Hilda, g. m. 5632; 2) Alma Christina (f. 1876), g. m. jur. 
kand. Gunnar Larsson- Collin, son af 5335; och 3) Eva Maria (f. 1880; 
student; anstalld vid st. jernvagar). 

4148. Malte Carl August Strom (II), son af kam- 
martjenaren Per S. och Lovisa Bosson; f. pi Ofvedskloster 

2 sept. 1826; prestvigd 1850; kyrkoherde i Solvesborg 1866 
och i TuUstorp 1873; kontraktsprost 1890; f i Porla 2 
juli 1895. 

Sviger med domprosten Carl Olbers i Lund. — Gift 1857 med 
Sofia Lovisa Quiding (f. 1827). — Son: 6132. 

4149. Johan Magnus Sjogren (II), son af trad- 
gftrdsmastaren pS Klagerup Jons S. (f 1895) och Ingrid 
Larsson (f 1880); f. i Hyby 24 sept. 1826; magister 1853: 
notarie vid Lunds domkapitel 1884; afsked 1903; HI. jubel- 
doktor 1903. 

Fadren f5ddes i Vallarum, Frenninge socken, 1804. — Gift 1865 
med Anna Ulrika Eager (f. 1845). — Soner: 6447 och 6626. 


1844. 


99 


4150. Berndt Samuel Kallenbeif (III), broder till 
4043; f. i Tygelsjo 8 mars 1826; magister 1853; adjunkt 
vid Christianstads laroverk 1859—1891 ; fil. jubeldoktor 1903. 

4151. Carl Johan Akerman (VI), son af gSstgifva- 
ren Eskilander A. (f 1829) och Gunilla Nilsdotter; f. i 
Finja 10 juni 1825; jur. examen 1854; v. haradshofding 1859; 
borgmastare i Trelleborg 1868; f 13 jan. 1894. 

Under studenttiden en verksam och tntresserad deltagare i student- 
singen, som han sedan alltjemt omhuldade.  Afven framst&ende jSgare. 

— Se slagtutredningen under 3715. — Gift i Lund 1861 med Ida Beata 
Eugenia Wadstein (f. 1834 f 1888), syster till 3954. 

4152. August Jakob Theodor Palm (I), son af 
akademisekreteraren Johan Jakob P. (f 1845) och Euphro- 
syne Hising (f 1851); f. i Lund 7 juli 1826; e. o. bibl. 
amanuens 1856; v. bibliotekarie 1875—1895. 

Prokurator f5r nationen 1864—1869. — Son af 2328. — Kusin 
med 4178. — Svager med 3918. — Gift 1876 med Beata Coster (f, 1852), 
syster till 5143. 

4153. Egert Magnus B6en (IV), son af handlanden 
Paul B. (t 1©4) och Cecilia Magdalena Werlin (f 1839); 
f. t Helsingborg 21 april 1823; und.-lojtnant vid Krono- 
bergs reg. 1847; afsked frftn krigstjensten 1850; f i Aby 12 
aug. 1860. 

Broder till 3676. 

4154. Gustaf Christian Bjorck (V), broder till 
3908; f. i Lofvestad 6 maj 1826; prestvigd 1851; tjensdedig. 

4155. Lars Jacob Lofgren (IV), broder till 3705; 
f. i Hjemarp 4 febr. 1825; prestvigd 1852; koUega vid 
Carlshamns ISroverk I860; kyrkoherde i Gorslofis kyrkoby 
1879; t 28 nov. 1898. 

Gift 1861 med Brita EJvergren (f. 1833 f 1889), syster till 4214. 

— SvarsSner: 5612 och 5690. 

4156. Wilhelm Gustaf Christian LSfgren (IV), 
broder till 3705; f. i Hjernarp .1 juni 1827; kameralexamen 
1848; lansbokhfiliare i Vestemorrlands Ian 1868; f i Her- 
nosand 5 juni 1872. 

Gift 1861 med Sara Maria Amalia Ullman (f. 1829; bodde 1902 i 
Gdteborg), dotter af proslen i Forshalla Carl Adam U. — Son: Carl 
Gttdmund (f. 1869; lojtnant vid Norrlands artill.-reg.), gift 1899 med Har- 
riet Cecilia Skantse (f. 18i74). — Dotter: Anna Maria (f. 1862), gift 1890 
med handlanden i Gdteborg Anders Lysholm (f. 1863). 

4157. Olof Gottfrid Olin (VI), son af prosten Per 
Olof O. (t 1856) och Amalia Helena Horster (f 1863); f. 


100 


1844. 


i Vidtskofle 5 mars 1827; magister 1853; prestvigd 1860; 
kyrkoherde i Fjelkestad 1882; f 5 juni 1897. 

Gift 1868 med Hedda Hoist (f. 1836), syster till 4432. 

4158. Nils Johan Nilsson (I), son af professom 
Sven N. (f 1883) och Elisabeth Cecilia Berg (f 1881); f. 
i Lund 28 april 1825; magister 1853; med. lie. 1858; prov.- 
lakare i Ekeberga distrikt 1866; f i Lenhofda 16 april 1883. 

Son af 2778. — Broder till 4434. — Farbroder till 6399. 

4159. Lars Fredrik Andersson (II), broder till 
3952; f. i Hastveda 18 juli 1826; kameralexamen 1848; 
bodde under 1880-talet i Nackdala vid Tumba. 

4160. Johan Serafim Hagelthorn (IV), son af forti- 
fikationsmilaren och urmakaren Carl H. och Elsa Agneta 
Bond; f. i 0. Ljungby 3 sept. 1826; stadsfiskal i Laholm 
1856; lansman i Tuna distrikt 1877—1879; urmakare i Sunds- 
vall 1880; skrifVare der. 

Gift 1878 med Jenny Nathalia Pettersson (f. i Skollersta, Ore- 
bro Ian). 

4161. Wilhelm Rothstein (IV), son af fanjunkaren 
Nils Daniel R. (f 1871) och Johanna Gustava Kallenberg 
(t vid Engelholm 1876); f. i Hoja 4 dec. 1824; f. d. landt- 
brukare i Halland; bodde sedan i Valinge och 1901 i Hoja. 

Kusin med 3782. — Svager med 4401. — Gift 1863 med Lovisa 
Svensson, mjSlnaredotter fran Halland. 

4162. lohan Akerman (V), son af skraddaremastaren 
Ola A. och Maria Helena Lindstrom; f. i Christianstad 22 
sept. 1826. 

4163. Eugene Frans Egenolf von Knorring (IV), 
son af kammarherren Carl Henrik von K. (f 1863) och Eva 
Charlotta Beck-Friis (f 1877); f. pfi Bosjokloster 9 (ej 16) 
juli 1827; kameralexamen 1845; jur. examen 1848; blef 1858 
finsk undersSte samt egde och bebodde Kumo gird; f i 
Tavastehus 2 jan. 1887. 

Om denna slagtgren, se Wasastjerna: Finska adelns attartaflor. — 
Gift 1) i Willnas kapellkyrka 1862 med Alexandrina von Haartman (f. 
1840 t 1863); 2) i Kumo 1866 med Estella Tigerstedt (f. 1847), omgift 
1895 med agronomen Sven Georg Nissvandt (f. 1868). 

4164. Caspar Wilhelm Tornberg (III), son af in- 
spektoren, slutligen stadsmaklaren i Malmo Isak T. (-j- 1886) 
och Anna Stina Andersson (f 1886); f. i S:t Lars, Oster- 
gotland, 6 sept. 1824; -j- i Lund som student i kolera 12 
dec. 1854. 


1844. 


101 


Broder: Axel Ferdinand (f. 1838; stadsmaklare i Malmd; f 1903), 
svarfiider till 5888. — Om slagten, se under 3821. 

4165. Henric Pcttcr Henricsson (III), son af kloc- 
karedrangen Per Henricsson och Johanna bvensdotter; f. i 
Malmo 10 febn 1825; tog icke studentexamen ; handelsbok- 
hillare i Goteborg; f derstades 16 maj 1880. 

Gift 1859 med Sofia Petronella Brandtenberg (f. i Christine- 
hamn 1829). 

4166. Wilhelm Tancred Malmros (HI), son af hand- 
landen Jacob M. (f 1857) och Sofia Bergh (f 1869); f. i 
Trelleborg 5 maj 1826; jur. examen 1850; regementsskrif- 
vare vid husarreg. Carl XV 1855; ombudsman vid riksban- 
ken i Malmo 1859—1895; extra rSdman i Malmo 1879. 

Framstaende segelsportsman samt har utgifvit ^Vagvisaren pa sjon^ 
och „Den praktiske batfSraren" (Malmo 1885). — Sonson till 1719. — 
Broder till 5157. — Farbroder till 6459. — Svager och kusin med 4237, 
svager med 4307. — Gift 1856 med Carolina Augusta Wesche (f. 1824), 
dotter af reg.-veterinaren Johan Christian W. 

4167. Nils Persson Nordin (IV), son af abon Per 
Jeppsson och Gertrud Jonsdotter; f. i Orja 15 okt. 1824; 
kansliexamen och kameralexamen 1852; kamrer vid Helsing- 
borgs — Hessleholms jernvag 1872; rymde 1886 till N. Ame- 
rika; var der forst anstalld vid tidskriften „Vega", men upp- 
gafe 1890 pStankt till redaktor af tidningen „Tiden" i Boston, 
der han upptradde med namnet W. Hallander. 

Hade i Sverige varit skribent i bade radikala och konservativa tid- 
ningar.  Orsaken till rymningen var den att han, under den tid ofvan- 
namnda jernvag ej lemnade utdelning, s&lt falska aktier i densamma. D& 
sedermera utdelning egde rum, upptacktes naturligtvis forfalskningen. 
Gift i Stockholm 1856 med Vendela Nordlander, rik slagtaredotter. 

4168. Gustaf Daniel Frithiof Lone^ren (IV), son 
af handlanden Carl Anders L. (f 1857) och Carolina feorg- 
strom (f 1848); f. i Landskrona 13 febr. 1827; magister 
1850; koUega vid Ystads laroverk 1858; f ogift 9 dec. 1880. 

Broder till 4220. — Kusin till 3497. 

4169. Peter Fredrik Carlsson (V), son af klocka- 
ren Knut Gustaf C. och Helena Philippa Dahlberg; f. i St. 
Kopinge 3 mars 1827; prestvigd 1854; kyrkoherde i Trelle- 
borg 1871; t 30 mars 1873. 

Gift i N. Asum 1865 med Julia Sofia Lagergren (f. 1837), syster 
till 5041. — Son: 6765. — Svarson: 6157. 

4170. Gustaf Hacstrom (VI), son af arrendatorn 
Hans H. och Ingar Larsdotter; f. i Farlof 30 maj 1824; f 
i Lund som student 5 juli 1849. 


102 


1844. 


4171. Joachim Tavast Beck-Friis, frih. (V), bro- 
der till 3975; f. pfi Fiholm 29 dec. 1827; und.-lojtnant vid 
lilg. till hast 1846; ofv.-lojtnant vid lifreg. dragonkir 1869; 
afsked 1874; hofmarskalk s. S.; f P* Harg 16 jan. 1888. 

Gift i Stockholm 1855 med Ebba Oxenstiema (f. 1833). 

4172. Nils Christian Sylvan (III), son af snickare- 
m8staren Sigbrand Herman S. (f 1838) och Christina Pyk 
(t 1888); f. i Fosie 16 juni 1824; bodde i Malmo och slut- 
ligen i Helsingborg utan yrke; f ogift i Helsingborg 1 dec. 
1902. 

Sonson till 1763. — Broder till 4462. — Farbroder till 6746. 

4173. H&kan H&kansson (V), son af namndemannen 
HSkan Hikansson och Maria MSrtensdotter; f. i Vidtskofle 
24 april 1825; prestvigd 1853; f ogih i Tygelsjo 17 sept. 
1857. 

4174. August Ferdinand Hallberg (VI), son af en 
guldsmed och Johanna Bengtinsdotter; f. i Christianstad 3 
dec. 1825; prestvigd 1848; kyrkoherde i Ronneby 1872; f 
7 maj 1875. 

Gift 1) 1857 med Marie Charlotte Crona (f. 1834; t > Carlskrona 
1873); 2) med Johanna Feuk (f. 1845), syster till 4943 samt omgift med 
landtbruk. Frans Borg (f 1890). — Dotter: Gertrud (f. 1862), gift med 
kaptenen i flottan Herman Wrangel (f. 1859). 

4175. Peter Andersson Ros^n (II), son af landt- 
brukaren Anders Hikansson och Elna Persdotter; f. i Bje- 
reshog 22 sept. 1823; prestvigd 1852; kyrkoherde i Skanor 
1872 och i Burlof 1884. 

Gift 1869 med Jeanette Elise Ldjvall (f. 1846), syster till 4602. — 
Bland soner: Elof (f. 1870; stud, i Lund 1892; jur. ex. 1896; advokat i 
Lund). — Svarson: 6006. 

4176. Anders Ulric Isberg (III), broder till 3836; 
f. i Malmo 4 juli 1826; skollarare i Malmo 1849—1859; bok- 
hfillare vid statens jernvagar 1859; kamrerare der 1862 — 
1892; t i Malmo 28 maj 1900. 

Bekant som biograftsk ft)rskare och forfattare, sarskildt af det stort 
anlagda verket: „Bidrag till Malm5 stads historia , af hvilket tre delar 
utkommit, den senaste utgifven af sonen Anders Ulrik, som deri intagit 
en biografi rorande fiidren. — Gift i MalmS 1850 med Sofia Charlotta 
Helena Sjolin (f. i Malmo 1829; t der 1903), dotter af bitforaren Ola S. 
— Son: 6900. 

4177. Otto TuUstrom (III), son af styckjunkaren 
Olof T. och Brita Christina Lyrholm (f 1835); f. i Malmo 
10 nov. 1812; sergeant; tog icke studentexamen; musik- och 
sprSklarare i Lund; f der 19 nov. 1889. 


1844—1845. 


103 


Gift med Lovisa Sdltner (f. i Hannover 1820; bor i Kalmar). — 
Dotterson: 5940. — En annan dotter Elin (f. 1856) ar gift med stads- 
lakaren P. Ringberg \ Kalmar. 

4178. August Edvard Israel Palm (VI), son af 
ofv.-lojtnanten Rutger P. (f 1832) och Anna Liedberg (f 
1869); f. i N. Sandby 29 maj 1827; for till Amerika; bar 
ej afhorts sedan omkring 1870. 

Son af 2406. — Kusin till 4152. 

4179. Hans Johanson (II), son af publicisten Johan 
J. (t 1860); f. i Stockholm 18 dec. 1827; anstSlld vid manuf. 
stampelverket 1854; t. f. kortstampelforrattare 1878; tillika 
sedan 1863 anstalld bos firman J. F. Ljunglof; f pft land- 
stallet Appelviken vid Stockholm 10 juli 1895. 

Gift 1) med Hilma Albertina Jansson; 2) med Anna Maria Lovisa 
Julia Wormbs (bodde 1902 i Stoclcholm). 

4180. Adolph Fredrik Wahlbom (I), son af baga- 
ren Magnus W. (f 1867) och Elna Carlsson (f 1883); I i 
Lund 27 april 1829; kameralexamen 1848; kammarskrifvrare 
vid Norrkopings tullkammare 1851 och vid Goteborgs 1859; 
andre kontrollor der 1868; f ogift i Goteborg 30 sept. 1878. 

Broder till 3631. 


4181. Karl Oskar Hagbeif (VI), son af skraddare- 
mastaren Nils J6ran H. (f 1835) och Christina Catharina 
Bordin (f 1848); f. i Christianstad 15 okt. 1826; magister 
1853; privatlarare i Goteborg; f derstades' ogift 1 okt. 1857. 

4182. Nils Sonesson (VI), son af skomakaren Sone 
TuUsson och Susanna von Wangen; f. i Hastveda 30 maj 
1825; magister 1853; trafikchef vid Helsingborgs — Ramldsa 
jemvag 1890—1900; f i Helsingborg 9 juni 1900. 

Gift i Mellby kyrka 1870 med Gustava Scharp, som dfverlefde 
honom. 

4183. Nils Svensson Rignell (VI), son af &bon 
Sven Trulsson och Anna Jeppsdotter; f. i Rinby, Rinkaby 
socken, 18 jan. 1823; telegrafassistent i Christianstad 1857 
— 1888; flyttade derefter till Gualof; f ogift k egendomen 
Gyetorp derstades 6 mars 1899. 

Dubbelkusin med 4197 m. fl. 

4184. Jons Ohlsson Fjeldner (VI), son af en bonde; 
f. i Trolleljungby 23 okt. 1824; sjoman; f. 


1845. 


104 


1845. 


4185. Johan Gustaf Broom6 (II), son af advokat- 
fiskalen Svante B. (f 1831) och Anna Sofia Smith (f 1862); 
f. i Stockholm 20 aug. 1824; stud, i Ups. (Stockholms n.) 
1844; jur. examen i Lund 1849; v. haradshofding 1852; 
notarie i Svea hofratt 1862; haradshofding i Hedemora dom- 
saga 1864; f i Hedemora 12 okt. 1870. 

Son af 2660. — Gift i Carlshamn 1862 med Augusta Matilda 
Smith (f. 1826; bor sedan 1893 i Carlshamn), doner af konsuln Isak S. 

4186. Frithiof Brynolf Santesson (II), broder till 
3928; f. i Trelleborg 16 aug. 1828; med. fll. kand. 1857; 
stud, i Ups. 1870; med. kand. der s. S.; extra lakare i sta- 
tens tjenst till 1889; flyttade derp& till Malmo, der han syss- 
lade med bokbinderi; f ogift i Malmo 3 okt. 1894. 

Glad visdiktare under sin langa studenttid. Ar 1889 utgaf han 
under namnet „Kurre*' ett urval af sina skamtsamma bitar, p& vers och 
prosa. Sarama kr anholl han hos Kongl. maj.t att varda hos riksdagen 
Idreslagen till pension af 500 kr., hvilket medicinalstyrelsen tillstyrkt, men 
statskontoret afetyrkte, hvarefter K. m. af^log firamstallningen. 

4187. Carl Herman Barfoth (VI), broder till 4002"; 
f. i Lyby 13 nov. 1826; anstalld pft KlSgerup 1854—1857; 
innehade sedan dels egna stallen, dels arrenden och hade 
1871 plats pft Kftseholms gftrd; f pft Lyby 31 okt. 1872. 

Gift I860 med Ingrid Nilsson (f. 1838 f 1880), doner af landt- 
brukaren Nils Jonsson i Vestraby. — Soner: 6352 och 6925. 

4188. Fabian Wilhelm Rudolph Brunnstrom (II). 
broder till 3894; f. i St. Harrie 4 april 1826; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1848; majors afsked 1878; egare af 
Pilshult i Allerums socken; f i Helsingborg 31 maj 1894. 

Gift i Gladsax 1859 med Christine Engestrom (f. 1837), svagerska 
tiU 4050. — Soner: 1) Edvin (f. 1860; kapten vid norra sk. inf.-reg.), gift 
med Sofia Lidman; 2) Leopold (f. 1863; rytmiast. vid sk. dragonreg.), gift 
med Augusta Ehrenborg; och 3) Fabian (f. 1871; kassor vid Helsingborgs 
sockerbruk), gift med Hildur Banck. 

4189. Carl Fredrik Gullberg (II), son af klockaren 
Hans G. (f 1858) och Christina Bollvig (f 1850); f. i Norr- 
hviddinge 11 febr. 1826; f i BalkSkra prestgSrd som student 
23 nov. 1846. 

Fadren fdddes i Lyngby 1793. 

4190. Frans Oscar Wrcd (II), son af prosten Frans 
Vilhelm W. (f I860) och Henriette Sophie Grahe (f 1861); 
f. i Bara 13 maj 1826; kollega vid Solvesborgs laroverk 
1866; t 18 april 1883. 

Son af 2732. — Gift 1) 1869 med Syster Josefina Nilsson (f. 1848 
t 1874); 2) 1876 med Lotten Bruzelius (f. 1834), syster till 4094. 


1845. 


105 


^ 4191. Carl Wilhelm Appelgren (II), broder till 
3817; f. i St. Svedala 22 mars 1826; prestvigd 1852; kyrko- 
herde i Stehag 1861. 

Gift 1864 med Charlotte Wennerberg (f. 1843), syster till 4852. 

4192. Anton Carl Ljunggren (I), broder till 3920; 
f. i Lund 24 febr. 1827; magister 1850; kollega vid Ronneby 
laroverk 1858; f 26 sept. 1861. 

Gift i Kopenhamn 1859 med Ebba Beate Louise von Schoultz (f. 
1832; t i Ronneby Boo 1891), dotter af kammarjunkaren C. G. von S. 
och Caroline von Cock. — Dotter: Augusta (f. 1860), gift 1886 med Hans 
Hilder (f. 1852; stud. blek. 1873; kyrkoh. i Ronneby). 

4193. Theodor Christian Henrik Wenster (I), 
son af kapellmastaren, tit. assessom Emanuel W. (f 185d) 
och Lovisa Eleonora Schreil (f 1876); f. i Lund 13 aug. 
1826; magister 1853; med. stud.; utvandrade till N. Amerika 
1873; t i Ishpeming i Michigan 17 juni 1880. 

Son af 2611. — Broder till 4194 samt till stadsmaklaren i G6te- 
boiig Oscar Leonard W, (f. 1830 f 1895), som bar sonen Holger (f. 1869; 
stud, goteb. t Lund 1888; jur. ex. 1902). 

4194. Carl Fredrik lohan Wenster (I), broder 
till 4193; f. i Lund 28 dec. 1827; magister 1850; adjunkt 
vid Christianstads laroverk 1859; fil. jubeldoktor 1900. 

Gift 1865 med Ulrika Rosendahl (f. 1839). 

4195. Nutria Leo Camillus Santesson (III), bro- 
der till 3928; f. i SlSgarp 4 febr. 1827; magister 1853; prest- 
vigd 1859; kyrkoherde i Abild 1879; f 12 nov. 1886. 

Gift 1879 med Hilda Fredrika I ngeborg Rdhlander, dotttr stf orgQl- 
nisten Anders Johan R. 

4196. Erik Lorenz BorgstrSm (VI), broder till 
4055; f. i Asarum 1 nov. 1828; magister 1850; rektor vid 
Engelholms laroverk 1866 och vid Carlshamns 1886; afsked 
1895; t i Lund 11 maj 1896. 

Gift 1857 med Sophie Louise Moller (f. 1835 f 1893). — Svar- 
son: 5553. 

4197. M&rten Wiberg (VI), son af §bon Ola Jepps- 
son och Elna Trulsdotter; f. i Vibv (Gustaf Adolf) 4 sept. 
1826; magister 1850; framstiende uppfinnare; fil. jubeldoktor 
1900. 

Nationens notarie 1851 — 1852. — Broder till 4297, 4453 och 4710 
samt Anders W, (f. 1845; stationsinspektor i Akarp; f 1899). — Dubbel- 
kusin till 4183. — Gift i Lund 1) 1855 med Sofia Augusta Knutsson 
(f. 1830; t i Lund 1859), syster till 4515; 2) 1863 med Emma Vilhelmina 
Lindskog (f. 1843), syster till 5492. — Son: Knut Alexis (f. 1854; stud. 
gSteb. i Lund 1875; postexp. i Goteborg, postalisk fSrfattare). 


106 


1845. 


4196. Abraham Rasmusson Kjellander (VI), son 
af khon Rasmus Hansson och Sissa Bengtsdotter; f. i Fjel- 
kinge 25 dec. 1825; prestvigd 1852; kyrkoherde i S. Sal- 
lerup 1880. 

Gift 1) 1856 med Mathilda Willasson (f. 1828 t 1867); 2) 1867 
med Martha Willasson (f. 1819 f 1894), systrar till 3887 ; 3) 1895 med 
Ida Hultberg (f. 1867). 

4199. Tage Anton Soderberg (VI), broder till 
4006; f. i Christianstad 11 mars 1826; forvaltare pfi Ham- 
marby bruk i Vestmanland; f derstades 30 jan. 1866. 

4200. Theodor Wilhelm Zacharias Wetter (VI), 
broder till 4023; f. i Christianstad 15 aug. 1827; f i Lund 
som student 23 febr. 1852. 

4201. Nils Jacobsson (VI), son af hemmansegaren 
Jacob Jacobsson och Hanna Nilsdotter; f. i Efverod 30 mars 
1824; prestvigd 1849; f ogift i Lyngsjo 18 juli 1854. 

4202. Per Ludvig Leth (III), broder till 3841; f. i 
Riseberga 25 mars 1828; kameralexamen 1847; kronofogde 
i Ingelstads och Jerrestads harader 1866; tog afsked 1^. 

Gift med Anna Ulrika Charlotta Sofia Sylvan (f. 1846; t » Ham- 
menhog 1895). — Son: 6807. 

4203. Rudolf Theodor Sjolin (III), son af hand- 
landen Johan Peter S. (f i Landskrona 1882) och Celine 
Malmborg; f. i Malmo 6 juli 1827; kameralexamen 1848; 
lansbokh&llare i Malmo 1856; haradsskrifvare i Ronnebergs 
m. m. 1864; afsked 1903. 

Sv&ger med 4518. — Fadren foddes i Barslof 1802. — Gift i 
Malmo 1860 med Julie Antoinette Frisenberg (f. 1836; t i Landskrona 
1902), dotter af stadsmaklaren Carl ChristofPer F. 

4204. Johan Gustaf Wendt (V), son af riidman- 
nen Christoffer Fredrik W. (f 1874) och Gustafva Akerman 
(t 1850); f. i Ystad 3 april 1827; jur. examen 1852; v. ha- 
radshofding 1859; stadsnotarie i Lund 1866; tog afsked 1899; 
t i Lund 28 okt. 1901. 

Son af 3157. — Broder till 4302 och 4465. — Se vid 5806. — 
Gift 1) 1864 med Magnild Nilsson (f. 1838 f 1877); 2) i Lund 1882 med 
Margaretha Lovisa Fagerstrom (f. 1840), syster till 4677. 

4205. Otto lohan Frithiof Holm (IV), son af v. 
auditoren Jonas wessel H. (f 1860) och Elise Albertina 
Lofstrom (f 1829); f. i N. Skreflinge 10 febr. 1828; jur. 
examen 1851; v. haradshofding ; lansnotarie i Linkopings Ian 
1855; egendomsegare i Ostergotland; f k Mauritzberg 24 
okt. 1890. 


1845. 


107 


Son af 2981. — Halfbroder till 5358. — Sviger med 3763. — Gift 
1860 med Augusta Wilhelmina Bergwall (f. 1837), dotter af kladesfobri- 
koren Fredrik Anton B. i Norrk5ping. 

4206. Hugo Otto Alexander FischerstrSm (IV), 
son af majoren Per F. (f 1858) och Philippina Berch (f 
1833); f. pS Svenstorp, V. Sonnarslofs socken, 25 juni 1830; 
und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 1849; ryttmastare 1865; f 
pS Bollerod 21 dec. 1876. 

Kusin till 4011. - Gift 1862 med Ebba Emilia Sparre till S5fde- 
borg (f. 1834). 

4207. Gustaf Herrman Lembke (V), son af ba- 
garen Christian Jonas L. (f 1852) och Fredrika Soderberg 
(t 1867); f. i Ystad 12 febr. 1826; jur. examen 1851; v. 
haradshofding; kassor i Borgholms sparbank; f derstades 
ogift 11 okt. 1883. 

Brorson till 2952. — Farbroder till 5407 samt till 6254 och 6647. 
— For narmare kannedom om slagten torde ej forbises det i ^Sk&nska 
nat. 1682—1832", sid. 712 inforda tillMgg. 

4208. Per Persson Welinder (VI), son af hem- 
mansegaren Per Persson och Kjersti Bengtsdoiter; f. i Va 
2 sept. 1819; prestvigd 1848; kyrkoherde i N. Asum 1870; 
t 4 mars 1883. 

Gift 1851 med Fredrika Wilhelmina Hammar (f. 1822), dotter af 
2726. — Son: 5838. - SvarsSner: 5216 och 5744. 

4209. Hjalmar Ferdinand Gustafsson (IV), bro- 
der till 4070; f. i Vedby 13 febr. 1827; landtbrukare k Lar- 
kesholm, Orkelljunga socken sedan 1856; f derstades 2 
maj 1898. 

Lar under studenttiden varit en framstaende sangare. — Gift a 
Herrevadskloster 1856 med Augusta Oliva Christina Giertz, syster till 
4761. — Svarson: 6036. 

4210. Lothrope Theodor de Verdier (VI), son 
af haradsskrifvaren Olof de V. (f 1863) och Johanna Sand- 
berg; f. i N. Asum 1 jan. 1826; kameralexamen 1847; harads- 
skrifvare i Sunnerviken 1864; -j- i Lysekil 19 sept. 1898. 

Gift med Emma Helena Nordhoim (f. i Torpa 1836; t i Lysekil 
" It 1898). 

Slagten de Verdier lar varit en frfin Frankrike till Pommem och 
Norge invandrad hugenottfamilj, som sedan kom till Sverige. Den fdrst 
kande var kometten vid k. husarregementet Gustaf Werdjer, som med 
Elna Wede fick sonen Olof Werdier (f. i Malmo Caroli 1799; harads- 
skriNare i Villands m. fl. harader 182.; afeked 1850; t pa Skeen 1863), 
som blef fader till: — A) Lothrope Theodor de Verdier {4210); — B) Mau- 
ritz Emanuel de Verdier (4230); och — C) Alfred de Verdier (f. 1841; 
apotekare i Ulricehamn; f 1902). 


Digitized by 


108 


1846. 


4211. Sven Nilsson Wideman (VI), son af en 
hemmansbrukare; f. i Ahus 29 nov. 1822; tog ej student- 
examen; artillerist i Christianstad 1848; utvandrade till Austra- 
lien 1853; landtbrukare nara Melbourne; f. 

Halfbroder till 5975. — Gift med en engelska, som ofverlefde honom. 

4212. August Ludvig ChristofFer Sioberg (IV), 
broder rill 3892; f. i Landskrona 22 juli 1826; prestvigd 
1851; kyrkoherde i Ramdala 1871 och i Hemmesdynge 1882; 
t 22 dec. 1891. 

Gift med Gustajva Eleonora Borgstrom (f. 1834), syster till 4860. 
— Son: 5788. 

4213. Jacob Georg Wilhelm Schmidt (III), son 
af handlanden Gustaf Fredrik S. och Johanna Maria Gy- 
berg; f. i Lund 7 sept. 1828; grosshandlare i Stockholm; f 
der 8 sept. 1875. 

Fadren, som en tid var spisvard pa Akad. foreningen i Lund, fod- 
des i Malmd garnisonsfSrs. 1800 och var son af grenadierkorporalen Johan 
Georg S. och hans hustru Anna Greta. 

4214. Nils Johan Christian Efvergren (VI), son 
af prosten Johan Georg Gustaf E. (f 1879) och Brita Kri- 
srina Rousseau (f 1862); f. i Harlosa 27 maj 1826; prest- 
vigd 1851; kyrkoherde i Jarlfisa 1870 och i Tuna 1889, 
b§da i erkesriftet. 

Son af 3094. — Svager med 3910, 4155 och 4868. — Gift U i 
Norrkoping 1872 med Eugenia Leffler (f. 1842 f 1878); 2) 1879 med 
Tony Leykauf (f. 1848). 

4215. Wilhelm Ludvig Jonas Cronsioe (III), son 
af prosten Anders C. (f 1848) och Anna Maria Segerstrom 
(t 1861); f. i Malmo 1 juli 1828; magister 1853; kollega 
vid Ystads laroverk 1858; f i Ystad 18 okt. 1879. 

Son af 2879. — Gift 1859 med Selma Sofia Nilsson (f. 18v36; t i 
Ystad 1884), syster till 4637. — Son: Axel Wilhelm (f. 1862; postexpe- 
ditor i Lund 1897). 

4216. Lars Magnus Strdmsten (IV), son af pro- 
sten Lars Magnus S. (f 1846) och Sara Juliana Wfihlin (f 
1874); f. i Landskrona 8 mars 1827; telegrafkommissarie i 
Ystad 1855—1860; redaktor af Ystads tidning 1862—1880. 
af Sodra SkSne 1880—1881, af Nya Cimbrishamnsbladei 
1882—1883, af Cimbrishamns Allehanda 1883—1884 och af 
Ystads nyhets och annonsblad 1884—1885; f i Ystad 14 
april 1887. 

Son af 3040. — Gift i Malm6 1856 med Maria Christina Borg- 
strom (f. 1829 t 1900). — Son: 6028. 


1845—1846. 


109 


4217. Carl Philip Mauritz MoUer (IV), son af 
prosten Anders Jesper M. (f 1867) och Charlotta Vilhel- 
mina Petersson (f 1870); f. i Helsingborg 29 jan. 1828; 
kameralexamen 1849; landtbrukare; f i Vedelsback 14 sept. 
1901. 

Under flere ar forvaltare af baron Coyets gods, erhCll han efter 
dennes ddd Vedelsbacks g&rd i donation. Framst&ende jig^re och kind 
for sina rika samlingar af foglar och fogelagg samt insekter. Med honom 
bortgick en af de siste bland dem, som tillhorde Sven Nilssons stab af 
unga forskare i Lund. — Son af 2884. — Broder till 4680. — Gift med 
Augusta Lindeqvist, syster till 4548. 

1846. 

4218. Thure Christian Engstedt (IV), son af 
kyrkoherden Johan Magnus E. {f 1843) och Anna Helena 
Brorstrom (f 1858); f. i Hardeberga 12 mars 1829; jur. 
examen 1850; f i jonkoping 17 mars 1853. 

Son af 2760. — Broder till 4599 och 4991. 

4219. Bemdt Johan Osterberg (IV), son af bok- 
bindaren Nils Petter 0. (f 1851) och Botilla Petersson (f 
1852); f. i Landskrona 15 okt. 1828; kameralexamen 1856; 
exekutionsforvaltare i Landskrona, sedan sakforare der; -j- 
ogift i Landskrona 2 juni 1884. 

Fadren (f. i Lund 1801) var son af skraddaren Jo/ian 0. (f. 1770 
+ 1830) och Cecilia Lundstrdm. 

4220. Gustaf Walther Leopold LSnegren (IV), 
broder till 4168: f . i Landskrona 25 nov. 1828; kameral- 
examen 1847; tullforvaltare i Norrkoping 1863; konsultativt 
statsrad 1888; generaltulldirektor 1888—1898. 

Gift 1853 med Sophia Carolina Wilhelmina Bodman (f. 1834), 
dotter af ofverinspektoren Carl Anders B. — Bland soner: Ernst Frithiof 
(f. 1862; stud. ostg. i Lund 1881; kyrkoherde i Ofved 1894; Tdrestindare 
for sv. diakonissanstalteji 1898). 

4221. Carl Erland Eberhard Widegren (II), bro> 
der till 3837; f. i Malmo 21 juni 1825; landtbrukare S Ve- 
sterstads gSrd i Pars harad; f derstades 30 aug. 1886. 

Gift 1866 med Ulrica Lovisa Virginia Holmberg (f. 1834). 

4222. Bolivar Magnus Fredrik Carl Wilhelm 
Hallenborg (IV), son af kammarherren Carl Johan H. (f 
1859) och Eleonora von Schwerin (f 1867); f. pS Rydsgird 
18 febr. 1828; und.-lojtnant vid sk. husarreg. 1849; afsked 
som ryttmastare 1860; egde Rydsgird; -j- i Stockholm 22 
maj 1892. 


Digitized by 


no 


1846. 


„En oegennyttig man, valvillig, vSnsall och gladlynt'^. Bland bans 
m&nga fSrtroendeuppdrag markes ordfSrandeskapet i allm. hypoteksbanken, 
som ban bekladt sedan 1881. — Son af 2893. — Broder till 4287. — 
Gift 1856 med Gustajva Gyllenstiema (f. 1831; t i Malm6 1903). 

4223. Eskilander Thomasson (IV), son af riks- 
dagsmannen Thomas Nilsson (f 1871) och Hanna Larsdotter 
(f 1876); f. i KlSfverod, Konga socken, 1 juni 1829; magi- 
ster 1853; jur. examen 1856; v. haradshofding 1858: docent 
i administrativratt och nationalekonomi 1859; rSdman i Lund 
1860; borgmastare der 1879; justitierSd 1889; f * Stock- 
holm 22 april 1891. 

Riksdagsman for staden Lund 1873—1889. Atnj5t under denna 
llinga tid det mest odelade fortroende fr&n alia samballsklasser, sa att ban 
bvarje g&ng valdes utan motkandidat. Inom riksdagen var ban afballen 
af alia partier. Helt sakert bar Lunds universitet till stor del bonom att 
tacka att 1877 &rs riksdag lemnade anslaget till ny universitetsbygg- 
nad. Ar 1884 blef ban suppleant for justitieombudsmannen ocb 1886 just, 
ombudsman, bvarefter 1889 skedde konungens utnamning till justitierad. 
Tbomasson egde rik beg&fhing, en nobel karaktar samt ett ovanligt flat 
ocb statligt yttre framtradande. Det ser markligt ut att tva i inre och 
yttre mening s& imponerande man som Carl Hallenborg ocb Eskilander 
Thomasson sta bredvid hvarandra i nationens album. — Gift 1866 med 
Anna Maria Theodora Andersson (f. 1832), syster till 4641. Hon bor i 
Stockholm. 

Denna slSgt Thomasson ar af samma stam som slagten Akerman 
(se vid 3715). Riksdagsmannen Nils Eskilsson bade sonen Thomas Nils- 
son (f. i Konga 1797; riksdagsman; f i Hastad 1871), som med Hanna 
Larsdotter (f. i Virke 1800; t i H&stad 1876) flck sonema: 1) Eskilander 
Thomasson (4223); 2) Lars Thomasson (f. 1830), fader till 6274; 3) Jo- 
hannes Thomasson (f. 1836 f 1872), fader till 6453. 

4224. Axel August Areschoug (VI), son af pos- 
sessionaten Peter Julius A. (f 1862) och Maria Lovisa Fal- 
16n (f 1865); f. i Cimbrishamn 30 sept. 1829; jur. examen 
1851; V. haradshofding 1858; arkivarie i sk. hofratten 1869: 
f ogift i Christianstad 30 maj 1874. 

Son af 3196. — Broder till 4225. — Nast syssling till 4527. 

4225. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug 

(VI), broder till 4224; f. i Cimbrishamn 9 okt. 1830; ma- 
gister 1853; docent i botanik 1854; adjunkt 1858; professor 
1879—1898; fil. jubeldoktor 1903. 

Gift 1865 med Elfrida Ahlberg (f. 1841). — Sviger med 3591. 

4226. Johan Mathias Ldfmarck, broder till 3938; 
f. i Brandstad 8 maj 1808; student i Norrlands n. i Lund 
1824; magister 1829; docent i fysik 1831; akademibokhSllare 
1838; akad. rantmastare 1849; f ogift i Lund 8 jan. 1850. 

Sedan Norrlands nation 1846 upphort, lat han inskrifva sig i Skan- 
ska, blef genast nationssenior, men tillhorde aldrig n&gon afdelning. — 


1846. 


Ill 


Var en kind lustighetsmakare. Afven bokauktionator och det var i denna 
«genskap bans humor och qvickheter sprudlade som lifligast. 

4227. Carl Axel Danielsson (VI), son af prosten, 
tit. proFessom Hftkan D. (f 1862) och Maria Antoinette 
Conti (t i Stockholm 1879); f. i Osterslof 16 febr. 1827; 
prestvi^ 1853; pastorsadjunkt i Stockholm, men ddmdes 
1860 till tvft ftrs suspension; slutligen tidningsskrifvare; f i 
Stockholm 10 april 1883. 

Broder till 4229. — Morbroder till 5444. — Sv&ger med 4953 och 
5010. — Gift med Josefina Olivia Lindqvist, som dfVerlefde honom. 

4228. Robert Carl Edvard Odmansson (IV), son 
af borgmastaren Johan 0. (f 1869) och Charlotta Vilhel- 
mina Flyborg (f 1840); f. i Landskrona 24 sept. 1828; 
kansliexamen 1850; jur. examen 1852; v. hiradshofding; 
possessionat; f i Engeltofta 15 april 1895. 

Broder till 4348 och 4509. — Fadren (f. i MyresjS 1795; stud, 
smal. i Lund 1813) var son af prosten Jonas Odman (f. 1742 f 1814). 
— Fadren gifte om sig med Anna Christina Lindin (f 1861). — Gift 
pa Engeltofta 1858 med Pauline Adelaide Been. 

4229. Fritz August Danielsson (VI), broder till 
4227; f. i Osterslof 28 febr. 1830; magister 1853; tjenst- 
gjorde som koleralakare : f ogift i Stockholm 6 maj 1857. 

4230. Mauritz Emanuel de Verdier (VI), broder 
till 4210; f. i N. Asum 7 okt. 1827; kameralexamen 1848; 
lansbokhftUare i Ostergotlands Ian 1862; kronofogde i Lindes 
Fogderi 1865; afeked 7 okt. 1892; f k Upsala hospital 18 
okt. 1892. 

Gift med Ida Carolina Johansson (f. i Ryssby, Kalmar Ian, 1841 ; 
t i Linde 1880). 

4231. Hans Aron Mauritz Nauckhofif (VI), son af 
advokatfiskalen Carl Ulric N. (f 1832) och Johanna von 
Krusenstjema (f 1829); f. i Stockholm 5 okt. 1828; und.- 
lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 1848 och vid Vendes art.- 
reg. 1849; f vid Marieberg i kolera 1853. 

4232. Carl Gustaf Frithiof Runstedt (III), son 
af majoren Carl R. (f 1868) och Carolina Brummer (f 
1865); f. i Kyrkheddinge 1 okt. 1828; magister 1853; med. 
lie. 1858; regementslakare vid sk. dragonreg. 1880—1884; 
t i Aby-Klippan 9 febr. 1889. 

Kusin (ej son) till 3524. — Sv&ger med 4310. — Gift pa Fr5l- 
Hnge 1863 med sin syssling Euphrosyne Brummer (f. 1832; f i Aby- 
Klippan 1895). 

4233. Hans Peter Petersson (IV^, son af skoma- 
karen Hans Petter P. och Petronella Molier; f. i Helsing- 


Digitized by 


112 


1846. 


borg 27 dec. 1825; kameralexamen 1854; kronolansman i 
Fjelkinge distrikt 1861; f i Fjelkinge 20 febr. 1897. 

Gift i Christianstad 1863 med Joseflna Catharina Rosenqvist (f. i 
Christianstad 1841; bodde der 1902). — Soner: 6359 och Hjalmar Tage 
(f. 1879; med. stud, i Lund). 

4234. Nils Theodor Sylvan (III), broder till 4146; 
f. i Fosie 30 dec. 1830; jur. examen 1853; magister s. S.; 
V. haradshofding; auditor vid Vestmanlands reg. 1861 — 1867; 
lansnotarie i Vesternorrlands Ian 1875; f i Hernosand 30 
jan. 1887. 

Hade en vidstrackt verksamhet som advokat. — . Gift med Mina 
Ostergren. 

4235. Lars Anders Petersson (I), son af skolla- 
raren Carl P. (f 1856) och Cecilia Andersson (f I860); f. 
i Lund 21 mars 1827; prestvigd 1856; kyrkoherde i N. 
Mellby 1872 och i SilKkra 1885; f 11 maj 1903. 

Fadren (f. i Lund 1791) var son af borgaren Lars Persson och 
Botilla Horgren. — Gift 1872 med Emma Wilhelmina Osterberg(i. 1846). 

4236. Arvid Carl Nerman (II), broder till 4134; f. 
i Lund 4 jan. 1830; magister 1853; adjunkt vid Malmo laro- 
verk 1859—1879; f ogift i Malmo 4 dec. 1884. 

4237. Didrik Magnus Axel Moller (III), son af 
V. auditoren Olof Gissel M. (f 1862) och Fredrika Bergh 
(t 1883); f. i Sjorup, V. Ahlstads socken, 16 febr. 1830; 
magister 1853; docent i praktisk astronomi 1853; observator 
1855; e. o. professor 1861; professor 1863; tog afsked 1895; 
t i Lund 25 okt. 1896. 

Beromd astronom. — Nationens kurator 1859—1863 och heders- 
ledamot 1863. — HainDroder till 4118. — Broder till 4479 och 4487. — 
Dotterson af 2050. — Gift 18.^6 med sin kusin Clara Malmros (f. 1831), 
syster till 4166. 

4238. Magnus Lorens Nordlindh (III), son af 
ryttmastaren och bryggaren Arvid N. (f 1834) och Helena 
Faxe (t 1849); f. i Malmo 28 febr. 1829; jur. examen 1854; 
V. haradshofding 1858; statskommissarie 1874; f i Stock- 
holm 25 febr. 1884. 

Brorson till 2806. — Broder til! 4342. — Gift i Stockholm 1872 
med Lovisa Patersson. 

4239. Carl Johan Letth (III), son af faltkamreraren 
Jons Ulrik L. (f 1830) och Anna Ulrika Jakobina Nord- 
strom (f 1869); f. i Cimbrishamn 26 juni 1830; magister 
1853; prestvigd till erkestiftet 1861; larare vid skeppsgosse- 
skolan i Carlskrona 1861; f i Ystad 18 juli 1874. 


1846. 


113 


Son af 2721. — Gift i Cariskrona 1870 med Marie Louise Ron- 
Strom (f. 1845 t 1872), dotter af revisorn Christian Fredrik R. (stud, 
blek. 1828). 

4240. Carl August Hallberg (III), son af hoisla- 
garen Anders H. {f 1833) och Anna Margareta Lewanius; 
f. i Malmo 6 nov. 1828; jur. examen 1851; v. haradshof- 
ding 1854; rfidman i Ystad 1860; f der 9 juni 1887. 

Kusin med 4490 m. fl. — Fadren f5ddes i Trelleboi^ 1800. — 
Gift i Lund 1858 med Anna Sofia Magdalena Giutzelke (f. i Ystad 1825; 
t der 1894), dotter af handlanden och garfvaren Gabriel G. 

4241. Nils Petter Nilsson Nordborg (III), son af 
traktoren Jons Nilsson och Margaretha Nordborg; f. i Malmo 
20 juli 1825; prestvigd 1850; kyrkoherde i Malmo Caroli 
RJrs. 1867; t i Malmo 30 aug. 1870. 

Gift 1868 med Eva Gustajva Charlotta Homey (f. 1844), syster 
till 4959. — Son: 6875. 

4242. Lars Gustaf Gjertsson (III), broder till 3961 ; 
f. i Malmo 13 febr. 1828;^renskrifvare der; ar sedan mSnga 
Sr inhyst i Conowska fattighuset derstSdes. 

4243. Jonas Ludvig Bo5s (III), broder till 3846; 
f. i N. Rorum 12 april 18^; for till Califomien 1850; + i 
S. Fransisco 17 okt. 1867. 

4244. Sven Magnus Constantin Richter (IV), 
broder till 4013; f. i Asmundtorp 29 sept. 1829; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1849; transp. till norra sk. inf.-reg. 1851; 
kapten 1870; afsked 1881; major; ofverkontrollor vid brann- 
vinstillverkningen ;   i Engelholm 16 maj 1901. 

Gift i Fjelkinge 1860 med Theresia Regina Gustajva Tellander, 
dotter af forste landtmat. J. G. T. — Son: He^e (f. 1882; stud. dstg. i 
Upsala 1901). — DSttrar: Hedvig (f. 1862; gift med firih. B. S. von Otter) 
och Jenny (enka efter d:r F. E. Velander i dennes andra gifte). 

4245. Erik Isak Trag&rdh (IV), son af kyrkoher- 
den Isak T. (f 1847) och Anna Sofia Sundberg (f 1862); 
f. i Hoja 7 juli 1827; landtbrukare & Boarod i Tranfts soc- 
ken; t der 19 febr. 1883. 

Son af 2773. — Broder till 4341. — Farbroder till 6245. — Gift 
1) med Anna Erica Sommelius, dotter af kyrkoherden Johan Reinhold S. 
i M6rrum; 2) med Elise Akerhlom (f. 1839). 

4246. Lars Jonits Julius Norrsell (IV), son af 
kyrkoherden Anders N. (f 1871) och Maria Charlotta Wol- 
lin (t 1830); f. i Lund 10 april 1827; kameralexamen 1850; 
f. d. arrendator af egendomen Agerup; bor i Lund. 

Son af 2923. — Gift p& Arendala 1862 med Davida Gustajva 
Magdalena Lovisa Sjdstedt (f. i Glemminge 1842), dotter af beftillnings- 
mannen S. SjSstedt. — Son: 6327. 

8 


Digitized by 


114 


1846. 


4247. Wilhelm Eric Aspegren (V), son af in- 
spektoren Gustaf Georg A. {f 1871) och Christina Gron- 
dahl (t 1885); f. i Svartemolla, BalkSkra socken, 27 nov. 
1827; infodingsratt i Linkopings stift och prestvigd 1854; 
kyrkoherde i Motala 1875; afsatt for forskingring 1884; + 
i Stockholm 30 dec. 1892. 

Bristen ersattes genast. Efter afiskedet vistades han i Stockholm 
och sdkte som handelsresande m. m. genom ett outtrdttligt arbete under- 
h&lla en stor familj. — Gift 1861 med Carolina Eleonora Hessel (f. 
1836). — Bland sdner: Johan Gustaf Wilhelm (f. 1862; stadsingenidr i 
Oskarshamn). 

Om denna slagt Aspegren kunna vi lemna foljande utredning. 
E. o. landtmataren i Christianstads Ian Johan A. (f. i Sm&land; bodde i 
Raflunda och Tranas; t pa Oland 1767) hade brollop 1) nfied Christina 
Cederberg (f. i Jacobstad, Osterbotten, 1708; t i Raflunda 1753), dotter 
af kyrkoherden Bengt C. och Margreta UlfVinus; 2) i Fogeltofta 1758 
med Nlaria Christina Luther (f. 1720; f i Snarestad 1807). I det f5rra 
aktenskapet foddes baraen Johan Magnus (f. i Raflunda 1745) och Fred- 
rika Amalia (f. i Raflunda 1748) samt i det senate sonen Jonas Wilhelm 
(f. i Tran&s 1763; kassor p& Marsvinsholm, mpn bodde tidtals i K15rup, 
pa Skonadal m. m.; f i Balkakra 1815). Sismamnde var gift tre g&nger 
och fader till: — A) Johan Jacob (2771); — B) Henrik Helidor (f. i Sk&rby 
1789; grosshandlare i Stockholm; t 1861); — C) Anders Adolf (I i KI6- 
rup 1791; grosshandlare i Kopenhamn; t 1857); — D) Maria Elisabeth 
(f. i Klorup 1792); — E) Otto August (f. i Klorup 1794); — F) Gustaf 
Georg (f. i Klorup 1795; arrenderade pa 1820-talet SvartemSlla; sedan 
inspektor i Bonderup; flyttade 1852 till Lund, der han egde Aspegren- 
ska studentkasemen", som nyligen forvarfVats af Akad. foren.; t i Lund 
1871); han gifte sig a) i Balk&kra 1825 med arrendator Lorens Bobergs 
(f. 1762 t 1823) enka Maria Hyberg (f. i Malmo 1786; t i Balkakra 
1826); b) i Sofvrestad 1827 med tradg&rdsmMstare Grdndahls enka Christina 
Grdndahl (f. i Bladinge 1800; f i Lund 1885); med den sistnMmnda flck 
han s6nema: I) Wilhelm Eric (4247); 2) Anders Gustaf (f. 1829; m&nga 
ir cigarrhandlare i Lund; t 1893); 3) Johan (f. 1834; handl. i Malm5), 
fader till med. lie. G.J. U. Mullern- Aspegren; 4) Carl Albert (f. 1838; 
garfvare i Sorby, Vestergotland); och 5) Elis Edvard (f. 1839; handlande 
i Malmd); — G) Sven Vilhelm (f. i Balkakra 1801; handelsbokh&llare i 
Ystad; t 1825); — H) Carl Conrad (f. i Balkakra 1802), fader till 4543; 
och — I) Jonas Tonning (f. i Balkakra 1815). 

4248. Christian lacob Kjellman (I), son af f. d. 
inspektoren Lars Olof K. (f i Lund 1854) och Anette Fill- 
man; f. pS Skedala i Snostorps socken 15 febr. 1824; ka- 
meralexamen 1851; begaf sig snart till Stockholm, men slag- 
tingame veta intet om hans vidare«6den. 

Sonson till kyrkoherden Christian Kjellman (1204). Till komplet- 
tering af foregaende uppgifter kan namnas att denne hade foljande bam: 
— A) Lars Olof (f. 1782). fader till 4248; — B) Andnetta Kristina (f. 
1784), moder it 3632; — C) Carl Johan (2895), fader till landtbr. Ivor 
K. i Glimminge, hvars son ar landtbr. Carl Johan K. (f. 1863); — 
D) Christian Julius (2714); — E) Fetter (f. 1788; guldsmed i Christian- 
stad; t 1844); — F) Jacob (f. 1790; kapten vid Helsinge reg.; t 1845), 


Digitized by 


1846—1847. 


115 


som hade d5ttrarne Christina Magdalena (f. 1840, g. med handl. F. A, 
E. Tomberg i Lund) och Andriette Charlotta (f. 1844, g. m. hand!. L. J. 
Lundgren i Lund); — G) Katrina Beata (f. 1793), moder it 3700; ~ 
H) Gastaf (2995); och — I) Adolf Samuel (3263). — Af samma slagt 
ar: 4990. 

1847. 

4249. Olof Wilhelm ThuHn (IV), broder till 4083; 
r. i Hoja 18 nov. 1827; magister 1850; kollega vid Helsing- 
borgs laroverk 1857; prestvigd 1866; kyrkoherde i Valinge 
1871; fil. jubeldoktor 1900. 

Gift 1862 med Fredrika Augusta Jonsson (f. 1842\ — Sdner: 
6235, 6331, 6565 och 6804. 

4250. Nils Malinqvist (III), son af en byggmastare; 
f. i Dalby 7 maj 1829; kameralexamen 1848; kronolansman 
i Herrestads harad 1857; afsked 1900; f i L. Kopinge 25 
okt. 1901. 

Gift 1) 1862 med Christina Dalbeck (f. 1840 f 1880), syster till 
4815; 2) 1888 med Bengta Olsdotter (f. i St. Kdpinge 1858), dotter af 
kbon Ola Persson. 

4251. Nils Andersson (VI), son af husmannen An- 
ders Trulsson och Lusse Arfvidsdotter; f. i Brosarp 29 okt. 
1826; kameralexamen 1850; var 1854 v. haradsskrifvare i 
Agunnaryd; arrenderade frSn 1857 Sofielust i 0. Vemmerlofe 
socken och frfin 1864 en egendom i Hvitaby; tillsyningsman 
vid Neumans brannvinsnederlag i Christianstad. 

Gift i Qviinge 1854 med Vilhelmina Helesine Winqvist (f. i Of- 
raby 1835), dotter af 2772. — Son: Anders Edvard (f. i Qviinge 1856; 
komm. landtmatare i Christianstads lin 1895; f 1900). 

4252. Gustaf Robert Lindstedt (VI), son af ma- 
joren Johan Gabriel L. (f 1875) och Carolina Wilhelmina 
Wiberg; f. i Ugerup, Kopinge socken, 17 dec. 1829; sjoman, 

Sv&ger med 3763. — Fadren f5ddes 1791. 

4253. Nils August Roos (VI), son af f. d. qvarter- 
mastaren Sven R. (f 1853) och Christina Sofia Hoof (f 
1864); f. i Stenkelosa, Lftngarods socken, 23 jan. 1829; 18- 
rare vid Vermlands lans folkhogskola 1874 — 1886; fSrestin- 
dare der 1881—1886; bor i Borrby, SkSne. 

„Med sitt blida karleksfulla vasen form&dde han vid sig binda sina 
larjungar med oslitliga band" — heter det i 1900 &rs „Redog5relse f5r 
Vermlands lans folkhSgskola'', der afVen hans portritt fins intaget. — 
Fadren (f. i Tryde 1795) var son af ibon Tujve Svensson och Signe Olsson, 

4254. Hans Andreas Flyborg (IV), broder till 4039; 
f. i Helsingborg 2 dec. 1828; prestvigd 1853; afsked frfin 
prestembetet 1866; f i Helsingborg 12 april 1868. 


Digitized by 


116 


1847. 


4255. Gustaf Gottfrid Flyborg (IV). broder till 
4039; f. i Helsingborg 2 jan. 1830; magister 1850; prest- 
vigd 1858; kyrkoherde i Fridlefstad 1865 och i Torrlosa 
1887; t 28 mars 1900. 

Gift 1861 med Ingeborg Ekekrantz (f. 1839). ~ Svarson: 6718. 

4256. lohan Emil Hallberg (IV), son af krono^ 
lansmannen Johan Erik H. (f 1878) och Elena Sofia Berg 
(+ 1842); f. i V. Karup 5 nov. 1826; apotekselev i Halm- 
stad 1842 — 1843; jur. examen 1852; kronolSnsman i Bj6r- 
nekulla distrikt 1861; afsked med pension 4 jan. 1896. 

Sviger med 3995 och 4286. — Broder till 4257. — Halfbroder 
till 5572. — Gift i Helsingborg 1862 med Adelaide Mathilda Thulin (f. 
1838 t 1891), syster till 4083. — Bland bsimen : Johan Erik Hallbergson 
(f. 1863; apotekare; se vid 3841) och Bengt Olof Vilhelm Hallbergson 
(f. 1867; kronolansman; f 1903). 

Den forst kande af denna slagt Hallberg var Nils Hallberg (f. i 
Halland 1732; f. d. ryttare; sockenskomakare i Stenestad; f 1804), som 
med Hanna Olasdotter (f. i K&gerdd 1744; f i Stenestad 1801) blef 
fader till Bengt Hallberg (f. i Stenestad 1774; klockare forst i Hyby, se- 
dan i Asmundtorp; f febr. 1822), som med Anna Catharina BJorkman 
(f. 1774; t okt. 1822) fick s6nema: — A) Johan Erik (f. i Hyby 1796: kro- 
nolansman; t 1878), fader till 4256 m. fl.; — B) Carl Wilhelm (f. i As- 
mundtorp 1800; klockare der efter sin fader; f 1837), som med klockare- 
dottren Christina Maria Ahlberg (f. i St. Harrie 1803; f i Asmundtorp 
1873) hade sonen Bengt Wilhelm (f. 1824; musikdirektor och framstaende 
musikf5rfattare; f i Landskrona 1883), som i sitt 1853 ingangna gifte med 
Eva Beata Cecilia Schuwert (f. 1824 f 1898) fick en dotter (gift med 
5802) och en annan dotter Elsa (f. 1856), om hvars verksamhet som 
llrarinna se Idun (n:o 33 for ar 1902). Fru Hallberg var dotter af kap- 
tenen vid kon. eget varfv. reg. Johan Fredrik Jakob Schuwert (f. i Stral- 
sund 1754; f i Landskrona 1828), hvilken med bryggaredottem (syster 
till 3354) Johanna Cecilia Lundberg (f. 1801 f 1858) aNen fick sonen 
Johan Fredrik Efraim (f. 1826; l:e landtmatare i Kalmar Ian; t 1899). 
Kapten S. gjorde bekantskap med sin blifvande hustru a f. d. Fiskbacken 
i Landskrona, der hennes fader dref bryggeri, och oaktadt nSra 50 &rs 
skilnad i ilder blef han med henne gift. Af Schuwertska g&rden fins 
en afbildning i namnda nummer af Idun. 

4257. Carl Albert Hallberg (IV), broder till 4256; 
f. i V. Karup 12 mars 1829; kameralexamen 1849; jur. 
examen 1853; kamrerare och ombudsman vid sk. brandfors. 
inr. i Lund 1871; afsked 1900. 

Gift 1864 med Eva Elena Ingeborg Bergh (f. i Veinge 1846), 
syster till 5356. — Soner: 6547 och 6607. 

4258. August Wilhelm Hag6us (VI), broder till 
3783; f. i N. Mellby 4 febr. 1826; prestvigd 1853; f ogift 
i Ossjo prestgSrd 13 dec. 1857. 


4259. Carl Gustaf Ulrik Barkman (III), broder 
till 4081; f. i Malmo 1 maj 1827; tog icke studentexamen 


1847. 


117 


apotekareexamen 1849; egde apoteket Lejonet i Malmd 
1863—1873; f i Malmo 6 febr. 1877. 

Hans portratt ar intaget i Isidor Nordins: „Me(llemmar af apotekare- 
karen* (MalmS 1899). — Gift i Malm6 1863 med Joseflna Lattropp (f. 
1837 t 1869), syster till 4544. 

4260. Carl Jacob Sandbei^ (V), son af handsk- 
makaren Henrik Isak S. H- 1853) och Cecilia Sinesson (f 
1870); f. i Ystad 10 mars lo27; privatlSrare i Lund och sedan 
medio af 1880-talet i Ystad; f ogift i Ystad 23 dec. 1890. 

4261. Rudolf Victor Frick (III), son af handlanden 
Carl F. (t 1862) och Anna Catharina Giese (f 1879); f. i 
Malmo 15 april 1829; jur. examen 1851; v. haradshofding 
1856; rfidman i Malmo 1858; f mellan Sassnitz och Trelle- 
borg, ombord pS Imperator under hemresa frSn Vichy, 22 
juni 1897. 

Broder till 4355. — Kusin till 4457. — Farbroder till 6553. — 
Gift i Sdlvesborg 1858 med Mathilda Liljedahl (f. 1832), dotter af baga- 
ren Olof L. — Svarson: 5524. 

4262. Wilhelm Isak Stenbei^ (Vn, son af krono- 
lansmannen Carl Vilhelm S. (f 1884) och Anna Maria Kri- 
stina Monett (f 1856); f. i VSnga 10 sept. 1826; skrifvare 
i Norrkoping; f i BSstads prestgSrd, efter vexlande oden, 
1 mars 1886. 

Son af 2728. 

4263. Olof Martini (VI), son af en jordbrukare; f. 
i Nobbelof 10 juli 1824; fanjunkare vid Bohuslans reg. 1850; 
svardsman 1860; underlojtnants namn 1878. 

4264. Johan August Ferdinand Bjorkst6n (III), 
son af ofv.-lojtnanten, postkommissarien i Ystad Gustaf Mag- 
nus B. (t 1842) och Augusta Sofia Albertina Uggla (f 1841); 
f. i Malmo 14 maj 1827* afflyttade till Finland 1850; hade 
der nftgon anstallning i Abo; f. 

En kusins dotter blef gift med 5341. Farbrodern Bror Ulrik (f. 
1795 t 1856) adlades i Finland 1853 af Bjorksten. 

4265. Johan Lundholm (V), son af handlanden Gu- 
staf L. (t 1831) och Maria Abjomsson (f 1874); f. i Ystad 
26 juli 1827; anstalld sedan omkring 1860 vid ett jerngju- 
teri i Ystad; f derstades ogift 13 april 1900. 

Syster: Augusta (f. 1830 f 1880), gift 1858 med rektorn i Udde- 
valla Johan Rodhe (f. 1821 t 1873). — Fadren var f5rst gift med Anna 
Maria Haak (f 1818). 

4266. Nils Magnus Ekberg (V), son af klockaren 
Magnus E. (f 1892) och Anna Helena Bruun (f 1874); f. 


118 


1847. 


i Soderhviddinge 19 dec. 1822; privatlarare i Malmo; f der- 
stades hosten 1892. 

Fadren (f. i Ystad 1797; stud. blek. 1815) var son af murgesallen 
Nils E. (t 1820) och Maria Benedikta Hedberg (t 1820). 

4267. lulius C:son Bergman (VI), son af prosten 
m. m. Carl Abraham B. (f 1889) och Karin Eleonora Vult 
von Steyem (f 1884); f. i Lund 18 juni 1829; med. lie. 
1857; reg.-lakare vid Kronobergs reg. 1872—1889; f i Stock- 
holm 14 sept. 1895. 

BrSder: Carl Henrik (f. 1832; stud. smil. i Lund 1849; f. d. sta- 
tionsinspektor; t 1902), Fredrik Hjalmar (f. 1837; major; f 1898) och 
Gustaf Alarik (5134). — Fadren blef stud. blek. 1816. — Gift i Stock- 
holm 1892 med Anna Augusta Hallgren (f. i Jdnkoping 1860). 

Den forst kande af denna slMgt Bergman var kronolansmannen i 
Villands harad, f5rvaltaren vid Torsebro krutbruk Per Abraham Bergman 
(f. 1743; t i Fjelkestad 1812), gift 1) med Eva L. Wittbom (f. 1747), med 
hvilken han fick sonen Johan Petter (f. i FarlSf 1775; kronolansman och 
fiiilseinspektor; t » VinslSf 1856), farfader till 4267 ; 2) med In^id Mar- 
greta [Vessel, med hvilken han hade dottren Eva Margreta (f. i Knis- 
linge 1790; f i Nosaby 1858), gift med kronolansmannen Casten Ludvig 
Santesson (f. 1772 t 1819). — Efter tekilliga tecken att d6ma torde 
detta vara samma Bergmanslagt som 4587. Pifellande ar att samma^op- 
namn gjk igen inom b&da gruppema. Enligt traditionen skulle ofvan- 
nimnde Per Abrahams ftider hetat Johannes och torde derf5r varit den- 
samme Johannes B. (f. i Hdja 1716), som ar son af Isak B., stamfadem 
till 4587. 

4268. Sewed Erland Bhkth (III), broder till 3719; 
f. i Malmo 26 maj 1829; kameralexamen 1849; e. o. kam- 
marskriiVare; bodde minga &r i Lund. 

4269. Jons Nilsson Helmers (VI), son af hem- 
mansegaren Nils Nilsson och Ingrid Persdotter; f. i Va 22 
juni 1826; prestvigd 1860; f i Hastveda 26 nov. 1903. 

Gift 1876 med Hedvig Hansson (f. 1846 + 1882), dotter af 3159. 

4270. Carl loseph Wing&rdh (IV), son af brunns- 
sekreteraren Olof Pettersson W. och Brita Christina Lund- 
blad; f. i Raus 23 april 1827; prel. examen 1848; telegraf- 
assistent i Helsingborg 1856; tel.-kommissarie i Jonkoping 
1864, i Vadstena 1879 med rattighet fS tjenstgora i Jonko- 
ping, samt i Linkoping 1880; afsked 1889; f i Goteborg 13 
dec. 1900. 

Gift i Helsingborg 1860 med Ottilia Rosengren. 


4271. Johan Ludviff Ursell (IV), broder till 3766; 
f. i 0. Ramlosa 21 juli lo28; magister 1853; kollega vid 
Helsingborgs laroverk 1859; f i Helsingborg 16 okt. 
1872. 


1847. 


119 


4272. Nils Wennerberg (IV), son af husmannen 
Mins Knutsson och Kama Bengtsdotter ; f. i Valinge 14 
dec. 1826; prestvigd 1855; kyrkoherde i S. Mellby 1880. 

Gift med Hanna Andersson (f. 1848). 

4273. Carl Tolfte Gustaf Thomson (III), son af 
stadsmaklaren Jacob T. (f 1850) och Joachima B. Malmstedt; 
f. i Malmo 17 dec. 1830; f genom vSdlig handelse 25 dec. 
1848. 

Omkom pa resa Fran Goteborg till Montevideo, vid engelska kusten. 
— Kusin till 4105. 

4274. Goran Ahlcren (VI), broder till 4024; f. i 
Christianstad 6 jan. 1828; prestvigd 1853; kyrkoherde i 
Dalkopinge 1877; f 13 okt. 1883. 

Gift 1862 med Fredrika Bdklin (I 1836), syster till 5166. — S6- 
ner: Georg (f. 1863; ISjtnant), Fredrik (6392) och Christian (6768). - 
Svarson: 6716. 

4275. Johan Goran Hertzman (VI), son af hof- 
rattsnotarien Per Johan H. (f 1852) och Elsa Christina 
Hjort (t 1857); f . i Christianstad 17 sept. 1828; und.-lojtnant 
vid Vendes art. reg. 1850; kapten 1864; afsked ur krigs- 
tjensten 1868: f i Christianstad 16 jan. 1885. 

Broder till 4325, 4484 och 4796. — Gift 1870 med Louise Sophie 
Wilhelmina Franck (f. i Hamburg 1836; t 1877). 

Ostgdtaslagten Hertzman ar en utgrening frkn samma stam som 
slagtema Wallberg, Wallberger och Wallenberg. Aldste kande stamfadren 
var bonden i Hertsberga, Skarkinds s., Pehr Hansson (f. i Wallby, S:t Johan- 
nes s.; t 1741), gift 1692 med Kerstin Jakobsdotter (f. 1671 t 1752). Dessa 
makar hade bland andra bamen: — A) Kerstin Persdotter (f. 1693 1 1739), 
gift 1710 med Olof Svensson (f. 1680; sockneman i Aselstad, Ttngstads s.; 
+ i Hertsberga 1742). Deras twk sdner kallade sig Hertzman, nemligen: 
1) Adam H. (f. 1724; prest; t 1769), som i sitt 1754 ingangna gifte med 
Maria Elisabeth Sommelius (f. 1734; omgift 1770 med kyrkoherden 
Bengt Rosvalt) fick sonen Per Olof (f. 1755; stud. ostg. i Lund 1778; 
kyrkoh. i Hagerstad; t 1817), som med Catharina Maria Froling (f. 1767 
t 1845) blef fader till: Magnus Adam (f. 1794; garfvare i Marback och 
Saby; t 1882), Per Johan (f. 1800; kommin. i Rystad; t 1867), Anders 
Olof (I 1804; kyrkoh. i V. Ny; f 1891) och Carl Jacob (f. 1811; f. d. 
skollSr. vid Hedenso); 2) Sven H. (f. 1727; bruksbokhall. vid Gusum; t 
1774), som i sitt 1760 ingangna gifte med Benedicta Micrander (f. 1734 
t 1795) hade bland andra bamen: a) Johan Olof (f. i Ringarum 1761; 
landskamrer i Linkoping; tit. kammarrad; byggde radhuset och domproste- 
garden der; t 1836), gift 1791 med Christina Charlotta Schenling (f. 
1762; dotter af slottsbokhallaren Peter S.; f 1842) och hade med henne 
sonen Per Johan (f. 1794; stud. ostg. i Lund 1812), fader till 4275 m. fl.; 
b) Anders (f. 1762; kronofogde, tit. adv.-flskal; f 1825), gift forst med 
Hedvig Vilhelmina Nordstrom, derpa (sedan 1800) med Hedda Sofia 
Gotberg (f. 1782 t 1804) och slutligen 1816 med Sofia Schroder (f. 1786 
t 1844), samt fader till: Per Johan (f. 1787; revisor i flottan; t ogift 
1823); Anders Vilhelm (f. 1790; arrend. af Kuddby prestgard; f 1834) 


Digitized by 


120 


1847. 


och Johan Gustaf (f. 1801; stadsfiskal i Orebro; f ogift 1838); c) Erik 
(f. 1771; rusth&U. i Hageby; t 1831), som med Sara Persdotter (f. 1766 
t 1827) hade flera barn; — B) Hans Persson (f. 1696; lansman i Ham- 
markind; f 1769). Han kallade sig Wallberg och hade med Anna Ca- 
tharina Hagman (f. 1703 t 1757) s6nerna: 1) Henrik Wallberg (f. 1723; 
landtbruk. i Mogata; f 1777), fader till Henrik Adolf (f. 1769; stud. ostg. 
i Lund 1795; kyrkoh. i A; t 1829) och Sven Gustaf (f. 1776; stud. ostg. i 
Lund 1797; lakare i Stockholm; t 1826); 2) Hans Jacob Wallberg {st^dH' 
junkare; t i Finland 1770), fader till 6IV.-16jtn. Hans Gustaf W. (f. 1758; 
se Anreps attartafl. 3. 664); 3) Olof Wallberg (f. 1729; styckjunkare; t i 
Furingstad 1809), ferftirsFar till f. d. postmast. i Nordmaling Olof Johan 
W. (f. 1843; stud. smil. i Lund 1864); 4) Fredrik Wallberg (f. 1737; liqv. 
kommiss.; t 1796), fader till Hans Jacob Wallberger (f. 1769; kyrkoh. i 
Ukna; f 1834), som var farfader till kollegan Hjalmar Wallberger (f. 
1855); — C) Jacob Persson (f. 1699; lansman i Vifolka; t i Viby 1758) 
kallade sig ocksi Wallberg, liksom bans soner med Inga Mdrta Kjulman 
(f. 1713 t 1743), hvaremot bans soner i andra giftet med Anna Christina 
Tillberg (f. 1715 f 1799) antogo namnet Wallenberg och blefvo stamfader 
f5r denna att (se Sv. slagtkal. 4. «n). — D) Anders Hertzman (f. 1701; 
kyrkoh. i Eksjd; t 1768), som med Margreta Helena Douglies (f. 1720 
t 1773) hade sonema: Johan (f. 1742; stud. 5stg. i Lund 1758; firalseinsp.; 
t 1794), Carl Anders {!. 1746; kyrkoh. i Horeda; t 1819), Vilhelm Leo- 
nard (f. 1751; e. o. notarie; + 1826), Hans Jacob (f. 1756; kapten; t 
1825) och Gustaf Fredrik (f. 1758; militar); — E) Maria Persdotter (f. 
1712 t 1781), gift fSrst 1728 med Jonas Wastesson (f. 1702; rusthall. i 
Tingstad; t 1760) och 1763 med kyrkovarden der Johan Carlsson. I 
sitt fSrra gifte hade hon bamen: 1) Waste Hertzman (f. 1729; bokhal- 
lare; t 1781), gift fSrst 1756 med Maria Christina Lagerberg (f 1763) 
och 1764 med Catharina Hossman (f. i Hedemora 1732); 2) Peter Hertz- 
man (f. 1732; kommin. i V. Husby; f 1781) som med Elisabeth Christina 
Palmcer (f. 1741 f 1813) flck sonema ; Jo/ran Adolf (I 1765; kommerse- 
rid; skriftstallare; t 1836), Per Jonas (f. 1763; rektor i Norrkoping; t 
Jakob Philip (f. 1769; tradgardsmast. i Tingstad; f 1808) och Claes 
Ulrik (f. 1774; bonde i Smeby; t 1828); 3) Olof Jonasson (f. 1735; ha- 
radsdomare i Hagby, Tingstads socken), hvars son och sonsoner kallade 
sig Hertzman; 4) Maria Jonasdotter (f. 1743 f 1809), som med Lars 
Persson (f. 1736; rusth&Ilare i Hagby; t 1795) fick sonen rusthallaren 
Per Larsson (f. 1763), fader till Johan Anton Hertzman (f. 1798; v. ha- 
radshofding; f 1866), som af Od6n: „Ostgotars minne"* felaktigt sages 
varit son af Claes Ulrik Hertzman. 

4276. Johan August Malm^ren (VI), son af sko- 
makareSldermannen Nils M. (f 1860) och Beata Christina 
Boman (f 1847); f. i Christianstad 11 juli 1829; prestvigd 
1853; kyrkoherde i St. Herrestad 1866; kontraktsprost 1900. 

Broder till 4330. — Fadren (f. i Christianstad 1802) var son af 
timmermSstaren Malmgren. — Gift 1869 med Anna Charlotta Sofia 
Berlin (f. 1849), dotter af 3463. 

4277. Peter Lundberg (VI) son af timmermastaren 
Anders L. och Kerstin Olsdotter; r. i Christianstad 21 dec. 
1825; prestvigd 1855; kyrkoherde i Trelleborg 1873; f ogift 
14 aug. 1900. 

Donator till Trelleborgs kyrka. 


1847. 


121 


4278. Anders Wilhelm Mauritzson (VI), son af 
inspektoren Anders M. {f 1857} och Ulrika Wilhelmina 
Bergman; f. i Vinslof 26 aug. 1827; prestvigd 1855; kyrko- 
herde i Balkikra 1865; kontraktsprost 1880—1899; f 4 
juli 1902. 

Broder till 5468. — Gift 1857 med Gustafva Louise Lagerlof (f. 
1833), dotter af 2655. — Son: Gotthold (f. 1860; stud. blek. 1878; kyrkoh. 
i Hoganas) och Jules (6669). — Bland svarsSner: 6178 och 6365. 

4279. Gustaf Adolf Collin (I), son af hofpredikanten 
Esaias C. (f 1849) och Jeanette Stenberg (f 1870); f. i 
Skabersjo 3 mars 1830; prestvigd 1854; kyrkoherde i Ska- 
bersjo 1866. 

Broder: Tage Alfred (f. 1833; forestand. f6r Lunds renhallnings- 
verk), fader till 6298. — Om slagten, som harstammar fr&n Smaland, se 
Sjostrdm: „Blek. nationen**, sid. 408. — Svager med 3745. - Gift 1862 
med Gustajva Hallbeck (f. 1834), syster till 4732. — Son: 6465. 

4280. Christian Cavallin (VI), broder till 3709; f. 
i Borlunda 3 sept. 1831; magister ultimus 1853; docent 1857; 
akad.-adjunkt 1864; professor i grekiska 1875; f i Lund 
10 okt. 1890. 

En af Sveriges fornamste fllologer. Nationens kurator 1863— 
1869, hedersledamot 1871 och proinspektor 1889. - Gift 1864 med Alma 
Isberg if. 1840 f 1881), syster till 4752.   Soner: 6428 och 6624. 

4281. Johan Christopher Bring (III), broder till 
4140; f. i Ossjo 6 april 1829; prestvigd 1852; forestfind. for 
diakonissinrattn. i Stockholm 1862; e. o. hofpredikant 1873; 
t i Stockholm 4 juli 1898. 

Gift 1) 1859 med Fredrika Billing (f. 1835 f 1863), syster till 4103; 
2) 1866 med Ada Terserus (f. 1831 t 1873). — Son: Theophil (f. 1863; prest). 

4282. lohan Olof Billdau Stecks^n (I), son af en 
professor och Kjersti Ohlsson; f. i Lund 15 (ej 16) sept. 
1829; und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 1850; transport till 
Jonkopings reg. 1851; lojtnant vid topogr. kSren 1857; ofv.- 
lojtnant der 1872; chef for krigshogskolan 1878; ofverste i 
generalstaben 1881; generaimajor i generalitetets reserv 1892; 
afsked 1895. 

Gift 1860 med Christina Hjertman (f. 1823 f 1889), syster till 
4322. -- Dotter: Anna (f. 1870; stud, i Stockholm 1889, i Ups. 1890 och 
i Lund 1896; med. doktor 1900). 

4283. Carl Fredrik August Nilsson (I), son af v. 
haradshofdingen P&l Otto N. (f 1871) och Sophie Marga- 
rethe Wollin (f 1875); f. i Borlunda 16 nov. 1829; kame- 
ralexamen 1849; jur. examen 1852; v. haradshofding; f 
ogift i Falkoping 1 jan. 1872. 

Son af 2956. 


122 


1847. 


4284. Anders Martin Anderberg (I), broder till 
4059; f. i Ostraby 5 sept. 1828; kameralexamen 1849; lands- 
kamrerare i Vesternorrlands Ian 1869; afsatt 1881; f i Stock- 
holm 30 jan. 1897. 

Gift med Eugenia Augusta Thomie. — Dotter: Maria Charlotta, 
gift med landskapsm&laren Anton Genberg. 

4285. Nils Elias Morin (VI), son af kyrkoherden 
Olof Svensson M. (f 1880) och Maria Nordstrom (f 1865); 
f. i Trane 5 nov. 1824; ofvergick till Blek. nationen 1851; 
stud, i Ups. (Kalmar n.) 1855; prestvigd 1856; komminister 
i Horby 1881; f i Lyby 4 juli 1893. 

Gift 1859 med Johanna Svensson (f. 1836). — Son: 6414. — Svi- 
ger med 4346. 

4286. Jons Christian Evald Akesson-Lundeg&rd 

(V), son af guldsmeden och rSdmannen Ake Akesson (f 
1865) och Johanna Sofia Lenander (f 1878); f. i Cimbris- 
hamn 25 april 1827; prestvigd 1854; kyrkoherde i Horby 
1879. 

Fadren (f. 1803) var son af ladufogden Jons Akesson. — Gift 1859 
med Ida Hallberg (f. 1830 f 1898), syster till 4256. — Bland soner: 6199. 

4287. Washington Sven Adolf Philip Carl Hal- 
lenborg (IV), broder till 4222; f. pS RydsgSrd 14 okt. 1829; 
und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 1850; lojtnant 1856; afsked 
1859; egare af Svaneholm; -f i Malmo under forhandling i 
landstinget 2 okt. 1872. 

Gift 1856 med Fredrika Sparre (f. 1834). 

4288. Bror Carl Fredrik Wingren (VI), son af 
prosten Peter Anton W. (f 1859) och Anna Kristina Brask 
(t 1830); f. i S. Rorum 22 sept. 1827; kameralexamen 
1850; kronolansman, forflyttades frSn Stoby distrikt till Fors- 
lof 1867; kontorist i Chicago. 

Deltog 1849 i danska kriget som menig i 8 linjebataljonen. — Son 
af 2887. — Halfbroder till 4633 m. fl. — Gift med Edla Rubin. — 
Son: 5861. 

4289. Nils Andreas Bjorkman (IV), son af svarf- 
varen Sven B. och Charlotta Kjerrulff; f. i GrSmanstorp 
25 jan. 1826; prestvigd 1856; adjunkt vid Christianstads laro- 
verk 1867; kyrkoherde i Billinge 1877; f 24 mars 1890. 

Gift 1) 1857 med Wilhelmina Hdkansson (f. 1830 t 1879); 2) 1881 
med Agnes Friberg (f. 1854). — Son: 5864. 

4290. Peter Mollberg Elias Follin (IV), son af 
ryttmastaren Carl Harald F. (f 1866) och Fredrique Moll- 
berg (t 1883); f. i Helsingborg 16 maj 1829; und.-lojtnant 


1847—1848. 


123 


vid sk. husarreg. 1849; major i arm6en 1879; f i Lund 28 
jan. 1898. 

Broder till 4419, 4424 och 5245. — Kusin med 4508. — Syssling 
med 4052. — Sv&ger med 4311. — Gift i Stockholm 1862 med Maria 
Charlotta LiUiehook (f. 1839). 

4291. Sven lonsson Atterbom (VI), son af Sbon 
Jons Svensson och Nilla Andersdotter; f. i Attarp, Ignaberga 
socken, 14 juli 1816; en tid landtmaterielev; landtbrukare 
p& sitt hemman i Attarp; f derstades ogift 10 aug. 1896. 


4292. Aron Axel Astrom (IV), son af kakelugns- 
makaren Axel A. (f 1860) och Anna Judith Bjorklund (f 
1880); f. i Landskrona 4 juli 1828; magister 1853; med. lie. 
1865; prov.-lSkare i Oskarshamns distrikt 1877; afsked 1893; 
-J- i Oskarshamn 15 juli 1895. 

Broder till 4554. — Fadren f5ddes i Torsvi, Upsala Ian, 1798. — 
Gift i Mdnster&s 1869 med Emilia Rehn (f. 1840). 

4293. Johan Henrik Berg von Linde (IV), son af 
majoren Otto Salomon Berg von L. (f 1860) och Eva Fre- 
drika Raab (f 1897); f. pS Axelvold 5 febr. 1832; und.- 
lojtnant vid sk. husarreg. 1850; ryttmastare 1870; afsked 
1884; eger Tjornarp. 

Brorson till 3041. — Broder till 4380, 5050, 5107 och 5304. — 
Kusin till 4763. — Pars kusin till 6409. — Gift i Orebro 1866 med Vil- 
helmina Widestrand (f. 1840). 

4294. Johan Gustaf Emanuel Collin (I), son af 
prosten Sven Johan C. (f 1835) och Elisabeth Ingelman (f 
1853); f. i Ousby 19 aug. 1831; magister 1853; med. kand. 
1861; f a serafimerlasarettet 21 okt. 1861. 

Halfbroder till 3750. 

4295. Gustaf Mauritz Ludvig Arthur von Miih- 
lenfels (IV), son af majoren, slutligen postmastaren Carl 
Gustaf Julius von M. (f i Vestervik 1860) och Louise Ulf- 
sparre (f i Kopenhamn 1878); f. i Engelholm 24 maj 1829; 
und.-lojtnant vid sk. husarreg. 1849; ryttmastare i arm6en 
1869; afsked frSn reg. 1879. 

Broder till 4429. — Fadren foddes i Pommern 1790. 

4296. Rolf LjuiUKren (VI), broder till 3746; f. i 
Christianstad 24 juli 18^; fiirir vid s6dra.sk. inf.-reg.; sages 
blifvit handlande i Flensborg. 


1848. 


124 


1848. 


4297. Nils Wiberg (VI), broder till 4197; f. i Viby 
18 dec. 1828; magister 1859; kollega vid Landskrona laro- 
verk 1863; afsked 1895; f 3 maj 1898. 

Sysslade, liksom brodren M&rten, med uppfinningar och hade kon- 
struerat en slags kran, hvilken uppflnning sedan exploiterats af sonen 
Georg. — Gift I860 med Helene Dreijer (f. 1835 t 1870). — Son: 6583. 

4298. Johan Walfrid Berglund (I), son af tenn< 
gjutaren Josua B. (f 1838) och Johanna Olsson (f 1860); 
F. i Lund 13 okt. 1830; kameralexamen 1851; jur. examen 
1853; V. haradshoFding; r&dman i Lule& 1860; n&gon tid 
advokat i Malmo; for slutligen till Amerika. 

Fadren fSddes i Smaland 1801. 

4299. Nils August Ehrensvard, frih. (I), son af 
ryttmSstaren Frans Adolf E. (f 1868) och Julia Augusta 
Dufva (t 1858); f. pi Erikstorp vid Landskrona 9 juli 1830; 
jur. examen 1852; v. haradshofding 1858; notarie i sk. hof- 
ratten 1862; aktuarie och arkivarie der 1886 — 1895; kam- 
marherre 1888; f i Stockholm 22 dec. 1898. 

Farbroder till 6507. — Sviger med 3920 och 4355. — Gift 1864 
med Alida Maria Lovisa Eisner (f. i Malmd 1842). 

4300. Christian Ahlgren (Vn, broder till 4024; f. 
i Nasby 9 juni 1831; jur. examen 1852; v. haradshofding 
1857; justitierfid 1882; afsked 1898. 

Gift med Aurora Rosalie Ingeborg Thunberg (f. 1844), enka after 
understith&llaren Ferdinand Olof T. 

4301. Michael JSnsson (III), son af rusth&llaren 
Jons Mickelsson och Kerstina Svensdotter; f. i S. Akarp 11 
sept. 1827; telegrafkommiss. 1856; f i Ystad 11 april 1866. 

Gift med Elisabeth Ulrika Ottergren (f. 1827; t i Ystad 1893), 
dotter af handlanden der Frans O. 

4302. Jacob Alfred Wendt (V), broder till 4204; 
f. i Ystad 26 juni 1830; jur. examen 1852; v. haradshofding 
1856; borgmastare i Boris 1863; f > Stockholm 25 jan. 1892. 

Gift i Ystad 1863 med Elfrida Deodata Bolinder (f. 1830), sva- 
gerska till 3900. 

4303. Pehr Larsson Lindsjd (III), son af landt- 
brukaren Lars Nilsson och Kama Olsdotter; f. i Tygelsjo 
12 mars 1826; prestvigd 1856; kyrkoherde i St. Sl&garp 
1876; t k Trelleborgs lasarett 3 maj 1900. 

Gift 1878 med Klara Karolina Neumann (f. 1844). 

4304. M&rten Magnus Bruzelius (I), broder till 
4094; f. i V. Tomarp 15 juli 1827; v. auditor vid sk. dra- 
gonreg. 1852; en tid landtbrukare i Sk&ne; bosatt vid Tumba. 


1848. 


125 


Gilt i Fulltofta 1852 med CecUia Lindgren (f. 1829). — Son: Janne 
(f. 1853; redakt5r af Budkaflen; f 1899). 

4305. Jonas Andreas Aspelin (V), son af guld- 
smeden Jonas A. (f 1878) och Margareta Cecilia Lofbei^; 
F. i Ystad 11 dec. 1832; adjunkt vid Helsingborgs ISrov. 1864. 

Brorsons son till 2198. — Gift 1865 med Augusta Carolina Lin- 
nander (f. 1833 t 1896). — Dotter: Sin (f. 1867), gift 1893 med civil- 
ingenioren i Helsingborg Harald Bergengren. 

4306. Charles Emil Sylvan (V), son af f. d. borg- 
mastaren, lagmannen Tage Ludvig S. (f 1879) och Fredrique 
Christine Lundgren (f 1866); f. i Ystad 28 jan. 1833; kansli- 
examen 1849; jur. examen 1852; v. haradshofding; f i Ve- 
nedig 10 febr. 1886. 

Egde Brunkebergs hotell i Stockholm (taxeringsvarde 730,000 kro- 
nor) samt Frosunda i Solna socken (71,485 kronor). Bouppteckningssiffran 
var 894,376 kronor 23 5re. Transportkostnaden fSr den aflidnes stoft ftin 
Italien till Stockholm ar upptagen till 5,000 kronor. — Son af 3093. — 
Broder till 4859. — Kusin med 4698. — Sv&ger med 3967. — Gift med 
Lydia Johansson (f. 1838; t pa Frosunda 1858). 

4307. Oustaf Eberhard Lindstedt (III), son af 
handlanden Johan Herman L. (f 1854) och Maria Katrina 
Malmstedth (f 1879); f. i Malmo 18 febr. 1831; kameral- 
examen 1850; kronolansman i Ljunits harad 1863; f i S. 
Vallosa 15 jan. 1889. 

Son af 2953. — Sv&ger med 3735. — Gift i Lund 1864 med Maria 
Fredrika Carolina Malmros (f. 1834; t i Lund 1892), syster till 4166. — 
Son: 6476. Se narmare upplysningar om slagten der. — Dotter: Lydia 
(f. 1871), gift 1897 med Seth Collin (son af 3856). 

4308. Petter Elis Nordstrom (I), son af harads- 
hofdingen Per N. (f 1876) och Carolina Charlotta Elmelin 
(+ 1890); f. i Lund 10 juli 1830; fabrikor i Landskrona; 
bokhfillare vid sockerbruket derstSdes. 

Son af 3186. — Broder till 4441. — Sviger med 3897. — Gift 
med Mathilda Charlotta Nordvall (f. i Brastad 1836). — Son: Frans 
Jacob (f. 1869; kammarskrifvare vid Landskrona tuUkammare). 

4309. Nils Olsson (VI), son af mjolnaren Olof Pers- 
son och Gunilla Bjerstedt; f. i Torsebro, Farlofe socken, 5 
mars 1827; tog icke studentexamen ; reste till Australien. 

4310. Carl Christian H&kanson (VI), son af rytt- 
mastaren Christian Hikan H. (f 1868) och Engel Maria 
Rosencrantz (f 1831); f. i Vankilva 11 juni 1827; kameral- 
examen 1850; postmastare i Eslof 1873; f 30 april 1888. 

Brorson till 2657. — Halfbroder till 5370. — Fadren dog i Lund 
^/i 1868; modren afled k Vankif\ra g&rd   1831, hvilket omnamnes, enSr 


126 


1848. 


intet meddelande om makames dod fSrekommer i Adelns attartaflor. — 
Gift i Lund 1868 med Augusta Amanda Runstedt (f. 1831), syster till 4232. 

4311. Cornelius Alexander SjScrona (I), son af 
kanslisten Anders Ulrik S. (f 1835) och Emilia Laurentia 
af Klinteberg (f 1866); f. i Efverlof 15 juni 1830; und.- 
lojtnant vid kronpr. husarreg. 1850; dfVerste 1883; afsked 
1 89 1; f pi sin villa Gimle vid Djursholm 17 mars 1899. 

Son af 2898. — Kusin med 4588. — Svfigrar: 3990 och 4031. — 
Gift pa Palsj5 1856 med Maria Beafa Follin (f. 1836), syster till 4290. 

4312. Jons Nilsson Nilenius (III), sonaf&bon Nils 
Johnsson och Hanna Hansdotter; f. i Tygelsjo 8 okt. 1825; 
magister 1859; adjunkt vid Jonkopings ISroverk 1861; prest- 
vigd 1874; f i Jonkoping 25 nov. 1875. 

Gift 1863 med Mariana Elisabeth Bjorkman (f. 1838), syster till 4838. 

4313. Jons Hagerldf (III), son af ibon Hans Olsson 
och Kjerstina Trulsdotter; f. i Anderslof 8 april 1831; ma- 
gister ultimus 1856; lektor vid Christianstads laroverk 1862; 
t & Vexio hospital 21 juni 1872. 

Gift I860 med Laura Wilhelmina Holmertz (f. 1832 f 1863). 

4314. Carl Wilhelm Norstrom (VI), son af Fait- 
kamreraren Johan Wilhelm N. (f 1872) och Christina Smith; 
f. i Christianslad 28 jan. 1829; prestvigd 1855; kyrkoherde 
i Roke 1868 och i 0. Hoby 1876. 

Gift 1867 med Gustava Zickerman (f. 1840), syster till 5327. — 
Son: 6622. 

4315. Fredrik Soderberg (II), son af en inspektor 
och Johanna Hallberg; f. i Ortofta 20 juni 1827; kameral- 
examen 1851; rikade pi afvagar och lar dott omkring 1870. 

4316. Johan Anders Areskoug (V), son af krono- 
lansmannen, sedan handlanden Magnus Ulrik A. (f 1859) 
och Anna Helena Ekberg (f 1867); f. i S. Vallosa 31 maj 
1830; jur. examen 1851; v. haradshofding 1857; notarie i 
sk. hofratten 1865; haradshofding i V. Goinge harad 1873; 
t i Christianstad 18 febr. 1901. 

Broder till 4467. ~ Gift i Christianstad 1867 med Henriette Elisa- 
beth Maria Olson (f. 1848), dotter af landssekreteraren Carl Arcadius O. 
— Bland bam: Cari Holger (f. 1869; stud, i Lund 1890; e. o. hoft-.-not.). 

4317. Fredrik Posse, grefve (IV), broder till 3777; 
f. i Allerum 19 juni 1830; jur. examen 1852; v. haradshof- 
ding 1857; t ogift i Engelholm 4 jan. 1863. 

4318. Anund Otto Bergengren (VI), son af majoren 
Carl Anders Theodor B. (f 1867) och Sara Lovisa Gjorloff 


1848. 


127 


(t 1883); f. i Landskrona 14 sept. 1829; jur. examen 1855; 
V. haradshofding 1859; kronofogde i Goinge 1865; transport 
till Villands m. m. 1872; f i Christianstad 15 febr. 1891. 

Broder till 4319 och 4437. — Gift i Lund 1863 med Alma Linde- 
blad (f. 1839), syster till 5268. — S5ner: 6539 och Johan (f. 1873; stud, 
i Lund 1891; fll. doktor). 

4319. Oeora Erik Theodor Bergengren (VI), bro- 
der till 4318; f. i Landskrona 13 mars 1©1; med. lie. 1858; 
prov.-lakare i Sotholms distriki 1862 — 1872; f i Helsingborg 
10 okt. 1882. 

Gift i Helsingborg 1861 med Betty Cecilia Fredrika Netzler (f. 
1840 t 1872), halfeyster till 5699. 

4320. . Johan Elof Malmros (VI), broder till 3789; 
f. i Oppmanna 5 april 1829; jur. examen 1861; sakforare i 
Oppmanna; f derstades 6 febr. 1882. 

4321. Olof Wilhelm LofBtrom (V), son af styr- 
mannen Sven L. och Christina Svensson; f. i Ystad 7 mars 
1831; t febr. 1851. 

Fadren foddes i Hagby 1794. 

4322. Carl Oustaf Hjertman (VI), son af majoren 
Carl Gustaf H. (+ 1859) och Johanna Regina Sjovall (f 
1860); f. i Christianstad 7 juli 1831; und.-lojtnant vid norra 
sk. inf.-reg. 1851; transport till Vendes art.-reg. 1852; 16jt- 
nant 1857; afsked 1862; kontorsskrifvare vid statens jern- 
vagar 1867; bokhillare vid jernvagarnes statistiska kontor 
1875; t i Stockholm 5 jan. 1892. 

Blef premierl5jtnant i danska fSistningsartilleriet under 1864 ars krig 
och fick dannebrogsorden. Efter kriget tog ban anstillning som vanlig 
arbetare vid sddra stambanan, hvarvid bans namn och fSrutvarande stall- 
ning handelsevis rSjdes af en gammal kamrat. — ^n af 2733. — Svager 
med 4282. 

4323. Otto Ludvig Hoist (V), son af handlanden 
Otto Anders H. (f i Cimbrishamn 1870) och Sofia Lovisa 
Berlin (f i Hammenhog 1864); f. i Ystad 2 april 1830; ka- 
meralexamen 1851; kronolSnsman i Skytts harads ostra di- 
strikt 1862—1895. 

Kusin med 4300. — Gift 1) 1862 med Ida Johanna Petronella 
Holmstrom (f. i Trane 1836; t i V. Ahlstad 1874); 2) 1874 med Sigrid 
Hildegard Holmstrom (f. i Andrarum 18^), systrar till 4878. — Soner: 
Lars Otto Johan (f. 1863; veterinar i Ronneby) och 6469. 

Denna slagt Hoist, som ej ar befryndad med andra nationsmed- 
lemmar af samma namn, bar f51jande hdrstamning. F. d. kammartjenaren 
Peter Hoist hade med sin hustru fSdd Book (b&da voro doda 1838) sonen 
Otto Anders (f. 1797), som var fader till: — A) Otto Ludvig (4323); — 
B) Johan Peter Theodor (f. 1832; banktjensteman i Cimbrishamn; t 1902), 


Digitized by 


128 


1848. 


som med Brita Beata Stickler (I 1834 f 1886) blef fader till: 1) Sigrid 
Margreta Lovisa (f. 1859), gift med sockerbruksdir. A. Roman; 2) Hilde- 
gard Katrina (f. 1861), gift med landtbr. Fr. Raab\ 3) Folke (f. 1865; 
landtbr. i S. Amerika); 4) Sophie Louise (f. 1867), gift med apotek. Fr. 
Odhenius i Orebro; och 5) Anna (f. 1868; kontorist i Stockholm); — 
C) Anna Charlotta (gift med 3728). 

4324. Otto Per Oustaf Weydling (VI), son af ad- 
vokatfiskalen Johan Peter W. (f 1857) och Christine Cro- 
nius (t 1833); f. i Christianstad 28 april 1832; f derstades 
som student 31 mars 1850. 

Fadren (f. i Ryssby, Kalmar Ian, 1793; stud, i Lund 1811) var son 
af brukspatronen Otto W. och Beata Gabrielsson, Till denna slagt lar 
ocksa hdra: 5525. 

4325. Carl Fredrik Ulrik Hertzman (VI), broder 
till 4275; f. i Christianstad 16 okt. 1829; jur. examen 1852; 
V. hSradshofding 1861; notarie i sk. hofratten 1865; afsked 


Gift i Nettraby 1865 med Marie Louise Christine Weidling (f. a 
Grenabo vid Hjo 1843), dotter af possessionaten Samuel August W. 

4326. Carl Johan Theodor Ekelund (V), son af 
en inspekior och Anna Stenberg; f. i Anderslof 23 sept. 1827; 
prestvigd 1857; f   Christianstads lasarett 18 april 1863. 

4327. Albert Rudolf Leonard Barfoth (VI), bro- 
der till 4002; f. i Lyby 22 april 1829; inspektor; f p* 
Ousbyholms g&rd 4 maj 1866. 

4328. Isaac Peter Wilhelm Westerstrom (I), son 
af prosten Nils Peter W. (f 1853) och Christina Petersson 
(f 1873); f. i Ausis 12 mars 1830; ban- och maskiningenior 
vid Landskrona-Helsingborgs jernvag 1877. 

Son af 2724. — Svager: 3787. — Gift i Malmo 1862 med Catha- 
rina Alice Rosalia Falkman (f. i Ostraby 1842), dotter af 3367. — SvSr- 
son: 5677. 

4329. David Christian Borgqvist (VI), son af in- 
spektoren David B. (f i Tullstorps prestgird 1861) och Brita 
Christina Moller (f i Malmo 1856); f. i Mjellby, Blekinge, 
30 april 1831; kameralexamen 1853; f. d. telegrafkommissarie 
i Trelleborg; flyttade till Motala 1889. 

Fadren (f. i Vidtskdfle 1792) var son af inspektoren Ingeman B. 
och Margreta Sofia Winberg. — Gift med Eva Charlotta Hagberg (f. 
i Tverred, Elf^borgs Ian, 1836). 


4330. Fredrik Wilhelm Malmgren (VI), broder till 
4276; f. i Christianstad 20 juni 1832; med. lie. 1859; stads- 
lakare i Ystad 1860; tjensriedig frSn 1870; f i Ystad 9 febr. 
1877. 


Gift 1864 med Carolina Margaretha Sofia Lundgren (f. 1843). 


1894. 


1848* 


129 


4331. Carl Ernst Leopold BergendorflF (III), son 
af sadelmakaren Lars Petter B. (f 1840) och Gustafva Pc- 
tronella Hjertzell (f 1844); F. i Malmo 4 mars 1831; tele- 
gndBssistent i Carlskrona 1856 — 1860; for sedan till Amerika, 
men uppgafis 1880 vistas som sinnessjuk hos en sv&ger i 
Fiskartorp i Halland. 

Om slagten Bergendotff lemna vi bar fdijande samiade uppgifter. 
RusthAllaren Bengt Persson i Lilla Dommaryd, Berga socken i Sm&land, 
hade s5neraa: — A) Petrus Bergendorff {t. 1714; stud, i Abo och Lund; 
magister; gistgifVare i Aby, Skine; f 1772), fider till Bengt Vilhelm (f. 
1761 t 1826), som hade sdneraa Johan Vilhelm (2690) och Lars Petter 
<r. i Lund 1801), fiider till 4331 och morbroder till 5720; — B) Johan 
Bergendorff (f. 1720; stud, i Lund; domk.-syssloman der; f 1793), gift 
med Brita Maria Akerherg (f. 1741 f 1778); och — C) Lars Bengtsson 
<ibo i Lilla Dommaryd), fader till Anders Larsson (f. 1771; hiradsdomare 
i Virke, Sk&ne; f 1853), som hade sonen Lars Andersson (f. i Virke 
1802; bryggare i Lund; f 1873), fider till 4961 och 5128. 

4332. Anders Johan Bruzelius (1), broder till 4094; 
f. i V. Tomarp 26 nov. 1831; magister 1853; kameralexamen 
1854; jur. examen 1856; sekreterare i medicinalstyrelsen 
1870—1897; f i Stockholm 28 febr. 1901. 

Kom under sin l&nga verksamhet som sekreterare i berSring med 
n3stan hela landets likarek&r. Bland bans biograflska arbeten b5r iNen 
namnas Svensk likarematrikel, som iren 1886—1901 utkom i fyra band. 
Portritt flnnes intaget i Sv. portrSttgalleri, aid. Fdrftittare. — Gift i Stock- 
holm 1890 med Sofia Christina Rosenblad (f. 1844; f i Stockholm 
1901). — Son: Ragnar Johan (f. 1868; civilingeniSr; t 1896). — Dotter: 
Nanny (milarinna), gift i Rom 1901 med m&laren och skulptSren Mauricio 
Baricelli. 

4333. Cornelius Alexander Siwers (IV), son af 
ofv.-lSjtnanten Jakob Otto S. (f 1864) och Helena Cornelia 
Sjocrona (f 1887); f. pft ryttmastarebostallet Arup i Bille- 
berga socken 23 maj 1831; und.-lojtnant vid sk. husarreg. 
18^; lojtnant 1859; ryttmastare 1871; afsked att qvarstft i 
reserven 1881; chef for Stromsholms hingstdepot 1892; ofV.- 
lOjmant i arm6en 1896; ofVerste i arm6en 1902. 

Broder till 4451. — Gift pi Tomarp 1869 med Julia Vilhelmina 
Fock (f. 1842), syster till 4865. 

Sligten Siwers Iftr hSrstamma ftin Polen. Majoren Jacob Siwers 
<f. 1727; t i Engelholm 1796) hade med Helena Bering (f. i Husie prest- 
gard 1730; f i Engelholm 1831, alltsi 101-&rig) sonen Lars (f. i Husie 
1761; major; f i Engelholm 1840), som med Catharina Maria Ursell 
<f. 1765; t pi T&starp 1832) blef fader till Jakob Otto S. (f. i Virke "/i 
1798; se oftran). I Adelns attartaflor af Wrangel och BergstrSm anfOres 
felaktigt att den sistnftmnde foddes i Riseberga 1795. 

4334. Jacob Fredrik Leonard Flintberg (III), son 
af kaptenen Fredrik Leonard F. (f 1856) och Catharina 
Fredrika Ohrstromer (f 1881); f. pft Boda i Stockholms ISn 

9 


Digitized by 


130 


1848. 


4 maj 1831; und.-16jtnant vid Jonkopings reg. 1851; lojtnant 
1856; t p& Badesjoholm 12 mars 1860. 

Fadren (f. 1802; kommendant p& Malmd citadell) var son af kom- 
merser&det Jacob Albert F. och Elisa Catharina Maria Asping, hvilka, 
efter lysning i Nettraby 1780, hade brollop i Carlskrona amir.-f5rsaml 
1781. — Gift pi Virqvam 1856 med Hedvig Jacobina Vilhelmina Nor 
denslgdld (f. 1833). 

4335. Anders Harald Oeorg Brantinc (I), son ar 
direktoren Joran Gabriel B. (f 1832) och Maria Helena 
Skogstrom (f 1830); f. i GSteborg 22 april 1828; und.-lojt- 
nant vid lifbevaringsreg. 1853; afsked 1862; f ogift & Altuna 
i Upland 11 maj 1867. 

Om slagten, till hvilken afven h5r den bekante socialdemokraten 
Hjalmar Branting (f. 1860), se Sv. attartal 12. 103. 

4336. Ernst Rudolf Nordenstjema (V), son af ofv.- 
lojmanten Henrik David N. (f 1870) och Ulrika Sofia Unge 
(t 1836); f. i Ystad 17 aug. 1830; jur. examen 1853; v. 
hSradshofding 1859; rSdman i Helsingborg 1867; f der 27 
dec. 1896. 

Gift 1) i Malmd 1867 med Annette Elisabet Luttropp (f. 1844 f 
1868), syster till 4544; 2) i Carlshamn 1871 med Ulrika Amalia Ehren- 
borg (f. 1844). 

4337. Carl Kullberg (IV), son af hoipredikanten 
Adolf K. (t 1834) och Chariotta Hederstjerna (f 1877); f. 
i Grimanstorp 22 sept. 1831; kansliexamen 1850; jur. exa- 
men 1853; V. haradshofding 1858; polisdomare i Stockholm 
1875; t i Stockholm 20 juli 1888. 

Son af 2811. — Broder till 4340. — Gift 1871 med Emilia Chri- 
stina Hasselblad (f. 1852 f 1882), dotter af handl. i Gdteborg Carl 
Henric H. 

4338. Elis Wilhelm Lindblad (I), son af majoren, 
sludigen postmSstaren i Cimbrishamn August Elias L. (f 
1848) och Carolina Dorothea Moller (f 1885); f. i Haraker, 
Vestmanland, 13 april 1828; antogs 1857 till litterart bitrade 
hos forlaggarefirman N. M. Lindh i Orebro; redaktor af tid- 
ningen Nerike 1876; f i Orebro 20 april 1878. 

Framstliende skald, redan under studenttiden. Se Sv. portrSttgal- 
leri, afd. Fdrfottare. 

4339. Axel Abraham Sjoberg (IV), broder till 3892; 
f. i Landskrona 7 mars 1829; med. lie. 1861; prov.-lakare i 
Broby distrikt 1871 och i Mariestads distrikt 1879—1891; 
+ i Mariestad 20 okt. 1901. 

Gift 1869 med Hilda Augusta Aland (f. 1846). 


4340. Anders Fredrik Kullberg (IV), broder till 
4337; f. i Grimanstorp 30 dec. 1832; magister 1853; med. 


1848. 


131 


lie. 1861; med. doktor 1874; medicinalrftd 1874—1876; Forste 
stadslakare i Goteborg 1876; f derstSdes 4 aug. 1882, 

Gift 1865 med Agnes Nordstrom (f. 1845 f 1877), dotter af 3426. 

4341. Oustaf Sven TrSg&rdh (IV), broder till 4245; 
f. i Harlosa 2 mars 1832; med. lie. 1858; med. doktor s. i.; 
doeent 1858; akad. adjunkt 1860; professor i praktisk me- 
diein 1882; f i Lund 21 juni 1886. 

InsigtsfuU larare och firamstaende prakttker. 1 detta senare afseen- 
det var bans namn vida kandt inom de s5dra delarne af landet. Stads- 
ftiUmigtig i Lund 1872—1884. — Gift i H6j 1862 med Hilma Maria 
Magdalena Scholander (f. 1844), dotter af 3150. — Sv&ger med 5276. 

4342. Oustaf Alexander Nordlindh (III), broder 
till 4238; f. i Malmo 29 juni 1831; magister 1856; jur. exa- 
men 1860; v. haradshofding 1864; sekr. hos fettigvftrds- 
ngmnden i Stoekholm 1865; sekr. vid fortifikationen oeh 
auditor vid pontonierbataljonen 1872; f i Stockholm 13 
mars 1883. 

4343. Carl Wilhelm Rhodin EwerlSf (III), broder 
till 3843; f. i Ingelstad 7 febr. 1830; und.-lojtnant vid sodra 
sk. inf.-reg. 1850; lojtnant 1857; f ogift i Stockholm 21 
febr. 1860. 

4344. Ragnar Magnus Bruzelius (IV), son af pro- 
sten Magnus B. (f 1855) oeh Sofia Wilhelmina Johansson 
(f 1866); f. i Loderup 4 juni 1832; magister 1853; doeent 
i zoologi 1855; med. lie. 1862; doeent i medicin i Stoek- 
holm 1863; med. doktor 1864; adjunkt vid Karol. institute! 
s. ft.; professor der 1877—1897; konungens ISkare 1880— 
1897; t i Stoekholm 17 febr. 1902. 

Hans enka sluinkte maj 1902 till Sv. lakaresallskapet en summa 
af 100,000 kronor till en fond med syfte att bereda understod &t i behof 
varande enkor eller ofSrsorida bam efter aflidna legitimerade svenska 
likare. Den skall benamnas „Ragnar och Helena Bruzelius' pensions- 
fond*. — Son af 2585. — Broder till 4737. — Gift 1) 1871 med Christina 
Helena Kempe (f. 1845 t 1879); 2) 1882 med Lotty Henriette Kempe 
(f. 1855). 

4345. Johan Johanson (IV), son af bonden Johannes 
Ifvarsson ocn Catharina Isaksdotter; f. i Soderhviddinge 5 
febr. 1829; prestvigd 1855; kyrkoherde i Ifvetofta 1859; f 
8 juni 1899. 

Gift 1862 med Ida Svanlund (f. 1839). — Svirson: 6255. 

4346. Jakob Otto Henrik Bei^qvist (I), son af 
professom Bengt Jaeobsson B. (f 1847) ocn Christina Maria 
Blomberg (f 1881); f. i Lund 20 okt. 1831; prestvigd 1855; 
kyrkoherde i Bosarp 1864; f 30 dee. 1891. 


Digitized by 


132 


1848—1849. 


Broder tiU 5228. — Fadren (f. i Gumldsa 1785) blef stud. blek. 
1803. — Gift 1859 med Olofina Morin (f. 1834), syster till 4285. — Sdner: 
6042 och 6093. 


4347. Oustaf Fredrik Carlberg (IV), son af lasa- 
rettsbokhSllaren och fanjunkaren Johan C. (+ i Engelholm 
1882) och Brita Sofia Grondahl (f 1889); f. i Lund 15 maj 
1829; magister 1853; jur. examen 1856; r&dman i Lands- 
krona 1864; fil. jubeldoktor 1903. 

Broder till 4615. — Fadren (f. i Carlshamn 1794) var son af skep- 
paren Jons C. och Anna Regina FHnckenberg. — Gift i Danmark 1859 
med Hanna Ottilia Valsoe (F. i Danmark 1834). — Son: 6311. — SvSr- 
sdner: 5816 och 6819. 

4348. Ernst Ludvig Wilhelm Odmansson (IV), 
broder till 4228; f. i Landskrona 8 juli 1831; magister 1853; 
med. lie. 1859; med. doktor 1862; docent vid Karol. inst. 
1863; adjunkt der 1864; e. o. professor 1869—1896; ofver- 
lakare vid S:t Goran 1888—1897; fil. jubeldoktor 1903. 

Gift i Falkenberg 1867 med Jenny Adolfine Becker (f. 1844). 

4349. Paul Johan Hallback (IV), son af komm.- 
landtmataren Johan Petter H. (f 1866) och Catharina Maria 
Ringius (f 1870); f. i Helsingborg 14 jan. 1830; magister 
1853; kollega vid Ystads ISroverk 1858; f 19 sept. 1^9. 

Af samma slagt som 2630. Se afven vid 4018. — Broder till 
4539, 4743 och 4919. — Svager med 4456. — Gift 1) 1863 med Carolina 
Cnattingius (f. 1838 f 1865); 2) 1868 med Augusta Henschen (F. 1848). 
— Son: Paul Erik (f. 1872; stud, i Lund 1892; prestvigd 1898). 

4350. Bengt Hyberg (IV), son af v. kronolansman- 
nen Hans Jacob H. H- 1855) och Elna Andersson (+ 1850); 
f. i Jonstorp 3 juli 1827; kameralexamen 1853; t. r. exeku- 
tionsforvahare i Landskrona till och med 1878; f derstMdes 
29 april 1880. 

Son af 2844. — Broder till 4394. — Gift i Helsingborg 1872 med 
Maria Nilsson (f. 1847). 

Om slSgten Hyberg, som tagit namnet af Hyby, se Ny sv. slakt- 
bok. Uppgiften der att Norrlands nations i Lund vaktmastare, den p& sin 
tid bekante upptigsmakaren Bengt Hyberg (f. 1786 t 1841), skuUe tillhdrt 
en annan sl3gt ir kanske ej rigtig. Atminstone foddes i Hyby 1747 denne 
vaktmastares feder skriddaren Nils H. (f 1821), gift med Maria Lundroos 
(f. 1751 t 1817). 

4351. Carl Wilhelm Kull (IV), son af orgelnisten 
Jacob Gabriel K. (f 1847); f. i Engelholm 2 jan. 1830; ge- 
nomgick teknol. inst. 1849—1851; ingenidr vid HSganas 


1840. 


1840. 


133 


stenkolsvcrk 1853—1874 och vid Bjufis 1874—1876; sedan 
bosatt i Lund; f der 5 jan. 1881. 
Se vid 2612. — Sv&ger med 4010. 

4352. Albert Alexander Lilienbei^ (VI), son af 
haradshofdingen Nils L. (f 1880) och Ingeborg Augusta 
Ljungberg (f 1889); f. i Christianstad 12 juni 1833; jur. 
examen 1851; v. haradshSfding 1859; revisionssekreterare 
1870; haradshofding i Medelstads hgrad 1874. 

Son af 3128. — Broder till 4590, 4753 och 4896. — Gift 1) i Stock- 
holm 1864 med Gustafva Amalia Forsgrin (f 1873); 2) 1878 med Tekla 
Wiklund (f. 1858). — S5ner: Nils Gustaf Albert (f. 1867; jur. kand. i 
Ups. 1891; fiskal i Svea hofritt) och Carl Halvar Alexander (f. 1868; 
stud. blek. 1889; jur. examen i Ups. 1895). 

4353. Herrman Julius Kull (III), broder till 4010; 
f. i 0. Sallerup 10 juli 1828; v. komm.-landtmatare i Malmo- 
hus Ian 1858; komm.-landtmatare der 1866; beviljades 11 
mars 1891 af riksdagens b&da kamrar en &rlig pension af 
1,600 kronor; f i Lund 6 nov. 1891. 

Hade varit dritselkammarens i Lund ordf5rande och var vid sin 
dod stadsfullmagtig. — Gift 1858 med Hilda Christina Westerberg {f. i 
JonkSping 1837). — Son: 6901. — Svars6ner: 5457 och 6103. 

4354. Astolf Mozart Moller (IV), son af musik- 
direktoren Nils Peter M. (f 1860) och Eva Augusta Lund- 
berg (t 1883); f. i Helsingborg 4 okt. 1829; magister 1853; 
docent i astronomi 1855; lektor vid Helsingborgs laroverk 
1862; fil. jubeldoktor 1903. 

Broder till 4430 och 5058. — Fadren blef stud. blek. 1818. - Gift 
1869 med Carolina Albertina Malmsjd (f. 1844). 

4355. Carl Magnus Frick (III), broder till 4261; 
f. i Malmo 6 maj 1831; und.-lojtnant vid kronpr. husarreg. 
1851; major i arm6en 1884; afsked 1884. 

Har i Maimd flera kommunaia uppdrag. — Gift i Malm5 1873 med 
Olga Eisner (f. 1849), svagerska till 4299. 

4356. Truls Trulsson Theander (III), son af kro- 
garen Nils Trulsson och Kama Jonsdotter; f. i Malmo 5 jan. 
1831; kameralexamen 1854; fogdeskrifvare; f i Malmo 12 
aug. 1872. 

Andrade sitt dopnamn till Thomas och kallade sig v. haradsskrif- 
vare. — Gift i 0. GrePvie 1860 med Antonie Jeanette AUbrandt (f. 1842; 
t i Malmo 1899), dotter af handl. August Anton A. — Son: 6431. 

4357. Carl Christen Montell (IV), son af ofv.- 
Idjtnanten och postinspektoren Johan Jacob M. (f 1885) och 
Sophia Amalia Christensson (f 1893); f. i Kungsbacka 1 sept. 


Digitized by 


134 


1849. 


1831; und.-lojtnant vid sSdra sk. inf.-reg. 1850 ; 5fv.-ldjtnant 
1883; afsked; sparbanksdirektSr i Malmo; f derTdec. 1896. 

Broder till 4655. — Brorson till 3190. — Gift i JVUlmd 1882 med 
Josefine Christina Amalia Stdhle (f. 1830), dotter af handl. Petter S., fiir- 
broder till 4472. 

4358. Reinhold Efraim Emanuel Wadstein (VI), 
broder till 3954; f. i Hemmesdynge 27 mars 1830; kameral- 
examen 1853; jur. examen 1854; hofrattsauskultant ; f i 
Trelleborg 3 dec. 1861. 

4359. Carl August Osterline (I), son af f. d. lojt- 
nanten, skollararen Johannes 0. (f 1852) och Helena Jepps- 
dotter (f 1872); f. i 0. Vemmenhog 5 jan. 1828; prestvigd 
1864; komminister i S:t Olof 1883. 

Son af 3070. — Broder till 4470. — Sv^ger med 3870. 

4360. Elof Oustaf Emil Malmstrom (IV), son af 
tullkontrolloren Paul M. (f 1864) och Anna Catharina An- 
dersson (f 1865); f. i Landskrona 14 maj 1832; adjunkt 
vid Lunds laroverk 1866; afsked 1902. 

Fadren (f. i Malmo 1774) var son af stadstjenaren Lars Af. och 
Catharina Sodergren. — Gift 1) 1863 med Amanda Pdlsson (f. 1843 f 
1872), dotter af 3671; 2) 1873 med Hilma Borgstrom (f. 1846), syster 
till 4794. 

4361. Nils Albert Esaias StyfF (IV), son af hand- 
landen Sven Peter S. (f 1875) och Marie Elisabeth Klint 
(t 1836); f. i Landskrona 3 jan. 1831; prelim, ex. 1849; 
handlande i Landskrona; f derstades ogift 16 mars 1864. 

Kusin med 4584; fadren (f. i Landskrona 1800) var nemligen bro- 
der till 3077. — Sv&ger med 4362. 

4362. Bror Christian Alexander Bonde Aker- 
hielniy frih. (IV), son af lojtnanten Fredrik Magnus A. (f 
1850) och Anna Dorothea Miliander (f 1852); f. i Rise- 
berga 7 juli 1830; jur. examen 1852; v. haradshofding 1859; 
rSdman i Landskrona 1861; borgmastare der 1869; f der 
15 mars 1898. 

Farbroder till 6004 m. fl. — Svager med 3598. — Gift i Lands- 
krona 1861 med Charlotta Lovisa Beata Styff (f. 1836), syster till 4361. 
— Svarson: 6195. 

4363. Axel Oustafsson (IV), broder till 4070; f. i 
Vedby 2 jan. 1833; furir vid norra sk. inf.-reg. och landt- 
materielev; -j- i Christianstad 7 dec. 1850. 

4364. Anders Johan Rosberg (III), son af urma- 
karen Nils Johan Malmros och Kerstin Nilsdotter; f. i V. 
Klagstorp 11 okt. 1826; prestvigd 1854; infod.-ratt i Linko- 


1849. 


135 


pings stift 1854; kyrkoherde i Fomfts 1876; afisked med till- 
st&nd fi bibeh&Ila prestembetet 1890; bor i Motala. 

Gift 1) 1863 med Sofia Arosenius (f. 1834 t 1865); 2) 1867 med 
Amalia Pamp (f. 1835 f 1900). 

4365. Tage Magnus Peter MSUer (V), son af post- 
kommissarien Lars Jonan M. (f 1850) och Sofia Charlotta 
Pettersson (f 1882); f. i Ystad 15 juni 1832; kameralexa- 
men 1850; tulllorvaltare i JonkSping 1867; tuUkontrollSr i 
Helsingborg 1880; tullfdrvaltare i Sundsvall 1885 och i Go- 
teborg 1886; f der 21 maj 1893. 

Son af 3344. — Broder till 4664 och 4951. — Farbroder till 6507. 

— Sv4ger med 3801, 4118 och 4440. — Gift 1) i Christianstad 1863 med 
Laura Catharina Hahr (f. 1834; f & Backalyckan vid JdnkSping 1867); 
2) i Jdnk5ping 1869 med Ida Antoinetta von Essen (f. 1841). — Son: 
Gustaf Elis Essen Moller (f. 1870; stud. gSteb. i Lund 1888; e. o. pro- 
fessor). 

4366. Oscar Fredrik Lagerqvist (IV), son af kyrko- 
herden Olof L. (f 1896) och Margreta Louise Hultman (f 
1883); f. i S. Sandby 10 juli 1833; postmSstare i NSs 1866; 
afekedad 1868; f * Kopinge prest^rd 16 jan. 1885. 

Broder till 4826 och 4886. — Sv4ger med 4408. 

4367. Fredrik Mauritz K&he (IV), son af fanjun- 
karen Fredrik Ulrik K. och Eva Maria Ekberg; f. i Sk&rby 
16 okt. 1830; med. lie. 1858; prov.-lakare i Slite 1861; f 
derstades ogift 3 juni 1861. 

Fadren f5ddes i Malm5 1799. 

4368. Johan Ruhe (III), son af gariVaren Henrik 
R. (t 1867) och Helena Ahlqvist (f 1865); f. i Malmo 3 
nov. 1830; magister 1856; adjunkt vid Malmo laroverk 1859; 
lektor vid Lunds 1864; f i Lund 23 nov. 1877. 

Gift 1865 med Thora Maria Jensine Bjorkbom (f. 1841; t i Key- 
port, F6renade statema, 1903), syster till 4780. — Son: 6701. 

Firgaren i Malmo Johan Ruhe hade sonen NUs Johan Ruhe (f. 
1757 t 1827), som i sitt 1782 i Malm5 ingAngna aktenskap med Onze 
Nilsson (f. 1765 f 1813) flck sonema: \) Johan Daniel (f. 1791; flrgare 
i Malmo; f 1836), som med Bengta Sofia Kockum (f. 1797 t 1879) flck 
sonen Johan Daniel, fader till 5822; 2) Henrik (f. 1799), fader till 4368. 

— Om slagten, se vidare under 1584. 

4369. Carl Fredrik Krook (III), son af handlanden 
Thomas Daniel K. 1843) och Jacobina Magdalena Kock; 
f. i Ystad 15 sept. 1831; und.-lojtnant vid sk. husarreg. 1851; 
ofv.-lojtnant i reserven 1888; afeked 1889; f i Helsingborg 
20 juli 1891. 

Broder till 4669. — Halftroder till 4025. — Gift i Helsingboig 
1857 med Augusta Octavia Malvina Dreilick (f. 1835), syster till 4894. 


136 


1849. 


Hon bor 1903 i Gdteborg. — Son: Thomas Daniel (f. 1870; stud. g5teb. 
i Ups. 1889; jur. examen 1894), gift 1897 med Mdrta Marina BjdnUund 
(f. 1874). — Dotter: Sigrid Ida Helena (f. 1866), gift 1890 med prov.« 
Itkaren C. G. Janson, 

4370. Svante Oustaf Carlheim-Oyllenskold (III), 
son af ryttmMstaren Carl Gustaf C.-G. (f 1833) och Gustafva 
Malmstedt (f 1880); f. i Trelleborg 5 jan. 1830; kameral- 
examen 1852; telegrafassistent 1865—1892; f pft VSma vid 
Malmo 15 dec. 1893. 

Syssling till 4709. — Gift i Trelleborg 1865 med Clara Maria 
Braconier (f. 1841). — Soner: 6635 och Didrik (I 1872; stud, i Lund 
1890; jur. examen 1900). 

4371. Oscar Magnus Peter Moller (III), son af 
handlanden Carl Fredrik M. (f 1864) och Catharina Elisa- 
beth Karstrom (f 1839); f. i Malmo 7 sept. 1829; kameral* 
examen 1850; handlande i Malmo (associerad med 4457); 
bokh&llare vid Malmo sparbank 1870; kamrerare der 1875. 

Se slfigmtredningen under 3930. — Gift 1863 med Eva Charlotta 
Tallin (f. 1835 f 1902), dotter af kronofogden Magnus T. — Son: 6227. 

4372. Oustaf Fredrik Mdller (III), broder till 3930; 
f. i Malmo 14 aug. 1830; jur. examen 1857; v. haradshof- 
ding; notarie vid Stockholms stads uppbordsverk 1878; f i 
Stockholm 18 okt. 1885. 

4373. Carl Johan Lov6n (I), son af professorn Nils 
Henrik L. H- 1877) och Ulrika Elisabeth Liljewalch (f 1892); 
f. i Lund 8 juni 1832; kansliexamen 1852; jur. examen 
1854; krigsarkivarie 1874—1897. 

Son af 3087. — Broder till 4597, 4905, 4987, 5362 och 5363. — 
Sv&ger med 3602, 3812 och 5208. — Gift med Susanna Albertina Carls- 
son (f. i Tryserum 1850), doner af landtbrukaren Carl JAagnus C. 

4374. Carl Oustaf Johan Dreilick (IV), son af 
hofkamreraren regementsskrifvaren Axel Otto D. (f 1885) 
och Jeanette Burman (f 1869); f. i Ramlosa 29 juni 1830; 
kameralexamen 1853; monsterskrifvare vid sk. dragonreg. 
1863; afsked; bor sedan m&nga &r i Smfiland. 

Om sligten Dreilick, som troligen harstammar flr&n Tyskland, kunna 
vi meddela fSljande. Den f5rst kande af sligten var sSmskmakaren Oluf 
Lorentz Dreilick, som vigdes 1615 i S:t Nicolai fors. i Stockholm med 
Sara Erichsdotter. En son till dem var m5jligen Johan Hans D. (bergs- 
man, r&dman i Nora, borgmastare der 1654, afeatt 1681), som med Brita 
JuUidotter Toilet tick sonen Gilius (f. 1666; stud, i Abo 1683; disp. i 
Dorpat 1694; lagman). Dennes son var kanske JoAan O. (f. 1717; fobri- 
k5r, flck 1753 kommerskollegii tillstand att inratta en „Siden-, Linne-och 
Lldemyckeri samt ett Flrgeriwerk" i Filipstad, bodde 1762—1774 i Sala, 
hvuriMn han flyttade till okMnd ort), som i sin 1745 ing&ngna gifte med 
brukspatronen Jacob Bratts dotter Christina Bratt (f. 1728) flck f51jande 


1849. 


137 


barn, hvilkas fodelseort Sr kind, utom de tv& f5rstas, nemligen: — 
A) Mdrten Gustaf (t 1747; noiarie vid Sala magistrat 4 &r; p& handels- 
kontor i Vester&s; f51jt haradshdfdingar p& ting; antogs pa prof i riks- 
banken 1773; reste till Finland och utesl5ts ftin banken 1779; stads- 
kassdr och stadsfiskal i Christinestad, Finland; posmiSstare der 1800; d5m- 
des 1803 rSr groft brott i tjensten att mista liNet): — B) Sara Stina (f. 
1751); — C) Axel Gustaf (f. i Filipstad 1752); — D) Anna Catharina (f. i 
Filipstad 1757); — E) Johan Jacob (f. i Filipstad 1759; disponent pi H6g- 
fSors bruk i Vichtis socken, Finland; ledamot i Finlands banks vexel- 
kontor; afsked 1816) som i sitt k Billnfls bruk i Nyland 1789 ing&ngna 
gifte med Johanna Margreta Nordberg fick bamen: 1) Annette Christina 
(f. 1793 t 1880), gift med domprosten i Boi^ Carl Gustaf Nykopp (f. 
1785 t 1849); 2) Johan Adolph (f. i Pojo 1801; stud, i Abo 1816; kam- 
marskriN. i senaten 1822; tullfSrvalt. i Borgi 1835, i Jacobstad 1845—1864; 
t 1872), som med Maria Lindroos fick dottem Adelina Josefina (f. 1837), 
gift med krigskommiss. Carl Ludvig Ullner (f. 1826 f 1894); 3) Carl 
Gustaf (f. i Pojo 1802; stud, i Abo 1818; jurist; kanslist i tulldir. 1826— 
1831); 4) Fredrik Vilhelm (f. i Pojo 1806; smd. i Abo 1821; v.-hSrads- 
h5fding 1834); 5) Johan Jacob (f. 1808; e. o. bankodirektdr; f > Borg& 
1840); 6) Alexander Adam (f. i Pojo 1809; stud, i Abo 1825; e. o. kom- 
missions-landtmSt. i Ule&borgs hSrad 1855; f i Cajana 1859), hvilkas bro- 
der afven torde varit Magnus D, (fanrik 1833; stabskaptens namn 1844); 
— F) Greta Fredrika (f. i Filipstad 1760); samt - G) Axel Gustaf (f. i 
Sala 1763; kamrerare vid HSganas; f 1826), som hade s5nema: 1) Axel 
Otto (f. i Stockholm 1796), fader till 4374, 4932 och 5009 samt till Axel 
Thomas Amatus (f. 1837; stationsskrifvare i Malm5; f 1886), hvarjemte 
ban blef svSrfader till 4426; 2) Johan August (3181), fiider till 4894 och 
5244 samt svirfiider till 4369. — En broder till fSibrikdren Johan Dreilick 
vistades samtidigt i Filipstad, nemligen Mdrten Dreilick (f. 1720). 

4375. Hans Palmgren (V), bondson, f. i S. Aby 
(Slfigarp?) 16 mars 1823; bor sedan minga ir ogift i S. Aby, 
lagar sjelf sin mat och forfardigar sina klader. 

Utgaf 1878 frkn trycket: „Kritiska reflexioner 5fver biblisk och 
religids ofelbarhet*", inneh&llande ett f5rs5k till vederlaggning af biblen. 

4376. Magnus Assarsson (IV), son af en mjolnare ; 
f. i Landskrona 23 mars 1827; kameralexamen 1851; post- 
mastare i Elmhulr 1863 och i Lindesberg 1874; f 10 maj 1878. 

Gift 1864 med Hilma Elisabeth Maria Hafstrom (f. i Landskrona 
1837), syster till 4455. 

4377. J6ns Thure EwerlSf (III), broder till 3843; 
f. i V. Ingelstad 19 juli 1831; kameralexamen 1851; krono- 
fogde i Ronnebergs m. fl. harader 1864; f i Eslof 28 april 1889. 

Gift med Hedvig Sofia Ahlbom (f. 1831; f i Stockholm 1895). — 
Son: 6315. 

4378. Johan Nelson (IV), son af mjolnaren Nils 
Nilsson och Botilla Jonsdotter; f. ft Torsebro, Fjelkestads 
socken, 28 sept. 1826; lar blifvit militar. 

4379. Peter August Lindgren (I), son af pappers- 
bruksfabrikoren Johan Anders L. (f 1870) och Sofia Lau- 


Digitized by 


138 


1849. 


rentia Holmstrom {f 1864); f. i Gonarp, NMsums socken, 
14 juli 1830; larde landtbruket pft Fyen 1848; arrenderade 
1852 af sin fader Amalietorp i Vesterstads socken; kopte 
1856 Bjorkeberga, N. Mellby socken; arrendator af Tftga- 
borg nara Helsingborg; sedan delegare i Helsingboi^ me- 
jeri; flyttade 1892 till en son i Malmo; f derstSdes 9 jan. 1902. 

Gift 1852 med sin kusin Leontine Charlotte Holmstrom (f. p& 
Oremdllan, Andrarums socken, 1834), syster till 4878. — Son: Anders 
Ludvig (f. 1853; handlande i Malmo). — Dotter: Anna Linnea (f. 1865), 
gift med kollegan 0, Berg, 

Denna slagt Lindgren sages harstamma ftin Finland. Stamfadrens 
sonson Johan Andersson bodde i Lenhofda (eller Linneryd) i Kronobergs 
Ian, men flyttade till Gonarp och dog der hos sonen Peter Lindgren (f. 
1752; tog namnet efter fddelseorten, k5pte Gonarp 1796; f 1821), gift 
1) med Greta Sofia Lewenhagen (f fSre 1796), 2) med Brigitta Elisabeth 
Wickberg (f. 1761 f 1821). I senare aktenskapet foddes 1803 sonen 
Johan Anders (se ohran). 

4380. Otto Edward Berg von Linde (IV), broder 
till 4293; f. pi Axelvold 9 juli 1833; und.-lojtnant vid s6dra 
sk. inf.-reg. 1853; lojtnant 1859; afisked 1862; eger Kjells- 
torp i Skine. 

4381. Sven Otto Ostberg (III), son af sjokaptenen 
Olaus O. (t 1838) och Christina Lofqvist (f 1847]; f. i 
Ystad 6 jan. 1829; kameralexamen 1851; skrifbitraae hos 
haradshofdingen Svedenborg i Malmo, men nodgades, fore 
1860, emigrera. 

Fadren (f. i Ystad 1799) var son af skepparen Sven 0. (f. 1765 
t 1821) och ingrid Greta Pettersson (f. 1769 t 1865). 

4382. Oeoi^ Bemhard Nedstrom (I), son af sten- 
huggeriegaren Nils N. (f 1858) och Botilda Beata MoUer- 
strom (f 1882); f. i FSgelsing, Hardeberga socken, 24 jan. 
1829; magister 1856; adjunkt vid Christianstads laroverk 
1859—1862; koUega vid Landskrona laroverk 1866—1895. 

Gift 1870 med Elisabeth Cecilia Moller (f. 1842 f 1901). 

De f5rst kande af slagten Nedstrom hirstamma frin H5xerdd, 
hvarest fdddes brddema: 1) Goran (f. 1765; klockare i Hardeberga 1780; 
tillika stenhuggeriegare i F4gels&ng; f 1825), som med Ingar Nilsdotter 
(f. 1757 t 1820) flck sonen Nils (f. 1800), fader till 4382 och till Johan 
Alfred (f. 1831; stenhuggare i Lund); 2) Sven Johan (f. 1769; klockare i 
Kyrkheddinge; f 1809). 

4383. Olof Pehrason Bendz (III), son af namnde- 
mannen Per Olsson (f 1869) och Kerstin Jonsdotter; f. i 
V. Tomarp 9 mars 1831; magister 1856; adjunkt vid vet.- 
inrattningen i Stockholm 1856 och vid Alnarps landtbruks- 
institut 1861; reg.-veterinar vid sk. husarreg. 1876; f pi 
Alnarp 3 mars 1931. 


1840. 139 


NSr O. P. Bendz 1854 kom till Karolinska institutet for an fbrt- 
satta sina studier, flck ban der till larare Anders Adolf Retzius och denne 
man, lika ryktbar som larare och lard, tillkommer fdrtjensten att ha an- 
visat den 23-arige kandidaten, hvars gradualafhandling rSrde sig om jord- 
bruket i V. Tomarp, det framtidsfalt, p& hvilket han skulle komma att 
utofva en verksamhet, om hvilken vitsordet banbrytande Sr fostslaget, ej 
Mn ett utan ftkn m&nga h&ll. Utom f5r sin lirareverksamhet och sitt f5r- 
fottarskap, har Bendz afvren gjort sig kand som en varm van af en utvid- 
gad folkbildning och var en af dem, som p& svensk jord inplantade den 
danska folkhdgskolan. Namnet Bendz upptog han efter sin larare lek- 
torn vid landbohdjskolen i K5penhamn Henrik Carl Bang Bendz (f. 1806 
t 1882), som dertill vftlvilligt lemnade sitt samtycke. — Broder till 5153, 
5371 och 5466. — Gift 1862 med Hulda Maria Albertina Carlsson (f. 
1838), dotter af stadsnotarien i Stockholm Claes Johan Reinhold C. — 
Bam: 1) Alfhild Maria Elisabeth (f. 1863), gift 1884 med lektom vid 
Alnarp fll. doktom N. Engstrom; 2) Georg Mortimer (f. 1864; kapten vid 
2:a Svea art. reg.), gift 1901 med Ellen Salin; 3) Helfrid Maria (f. 1866 
t 1899), gift 1887 med dritselkamrer L. Kleberg (kusin till 5030); 4) Gerda 
Maria (f. tvilling 1866); 5) Victor Reinhold (6735); 6) Kerstin Valborg 
Maria (f. 1871), gift 1897 med lansagronomen, t. f. lektom vid Ultuna 
H. Funkqvist; och 7) Dagny Maria Elisabet (f. 1875). 

4384. Paul Henrik Paulsson (I), son af vagnma- 
karen Jons Pihlsson (f i Glimfikra 1879) och Boel Nils- 
dotter; f. i Lund 25 sept. 1827; prestvigd 1854; kyrkoherde 
i Glimakra 1868; f i Lund 7 sept. 1880. 

Fadren Toddes i Billinge 1783. — Gift 1870 med Ida MoUerberg 
(f. 1845), syster till 5024. 

4385. Nils Tollstadius (II), son af &bon Jacob M&ns- 
son och Karna Svensdotter; f. i ToUstorp, Ostraby socken, 
6 juli 1830 (ej 1831); kontorist i Lissabon 1860; uppgaf sig 
sedermera vara extra professor vid universitetet i Coimbra. 

4386. Carl Magnus Eduard MSUer (III), son af 
landskanslisten Johan Anders M. (f 1838) och Gustafva Fri- 
berg; f. i Malmo 24 dec. 1831; landskanslist i Malmo 1864; 
t derstades ogift 4 juli 1878. 

Denna slagt Moller har fdljande harstamning. Bagaren i Malm6 
Andreas Mdller (f. 1733 t 1782) var gift med Elsa Maria Ritou (f. 1746 
t 1774) och derefter med Nilla Sofia Eisner (f. 1747 f 1810). I fSrra 
ftktenskapet foddes sonema: — A) Martin (f. 1766; bagare i Malm5; f 
1831), som med Gunilla Kock (f. 1768 t 1828) blef fader till: \) Johan 
Anders (f. 1797), fader till 4386 och 4519 och 2) Magnus (f. 1801), fader 
till 5167', — B) Magnus (f. 1768; bagare i Venersborg; var d6d 1820), 
fader till den ber5mde advokaten och stilisten i Stockholm Andreas M, 
(f. 1800; stud, vestg. i Lund 1817; f 1855), hvars biografl ses i Biogr. 
lex. ny f51jd 7. S4i; — C) Andreas (f. 1770; bagare i Lund; t 1819). 

4387. Bror Laurentius Hommerberg (VI), son 
af monsterskrifvaren, tit. v. auditoren Peter H. (f 1863) och 
Amalia Beata Brask; f. i Huarod 10 aug. 1830; kameral- 
examen 1851; kronolansman i Fjare fogderi 1863—1900. 


Digitized by 


140 


1849 


Sviiger med 412a — Se sUgtutredningen under 3708. — Gift med 
Sara Mathilda Thorin. 

4388. Axel August Ferdinand Rosentwirt (VI), 
son af ryttmastaren Adolf Johan R. (f 1860) och Helena 
Beata Mobeck (f 1876); f. i N. Sandby 10 april 1829; jur. 
examen 1855; v. haradshoFding; utvandrade till Amerika; -J- 
der 1867. 

Kusin till 4573 och 4870. — Sviger med 4564. 

4389. Carl August Gosselman (V), son af kapten- 
15jtnanten Carl August G. (f 1843) och Sophie Henriette 
Hallstrom; f. i Carlskrona 18 aug. 1831; magister 1853; 
lektor vid Carlskrona laroverk 1865; tjenstledig for sinnes- 
sjukdom 1871; afsked 1883; f i Elestorp, 0. Kerrstorps 
socken, 15 april 1893. 

Brorson till 2860. 

4390. Johan August Lundh (V), son af gastgifvra- 
ren Petter L. (f 1863) och Anna Charlotta Berlin (f i K6- 
penhamn 1899); f. i Ystad 27 aug. 1831; drunknade i Ystads 
hamn som student 22 febr. 1856. 

Kusin med 4323. — Sv&ger med 3861. — En annan syster Ulrika 
Maria Lydia (f. 1836 f 1866) blef gift 1856 med apotekaren Jacob Leo- 
nard Dorph (f. 1823 f 1883). — Fadren foddes i Frenninge 1791. 

4391. Gustaf Anton Martinell (V), son af f. d. 
handlanden Johan Peter M. (f 1853) och Jeanna Elisabeth 
Stoltz (t 1866); f. i Ystad 22 april 1832; kameralexamen 
1851; f. d. befalhafvare & fingfartyget Nordstjeman; f i 
Stockholm 26 okt. 1890. 

Fadren f5ddes i Stockholm 1799; farmodern Anna Catkarina foddes 
i Orebro 1766 och dog i Ystad 1848. — Gift i Stockholm 1863 med 
Erika Charlotta Teodolinda Falkenberg (f. 1836), dotter af frih. Carl Ulrik F. 

4392. Nils Holmberg (V), son af mjolnaren Hans 
Nilsson (t 1860) och Boel Nilsdotter (f 1862); f. i Vallby, 
Espo socken, 27 jan. 1831; tel.-kommissarie i Carlshamn 
1856; gymnastiklarare vid Carlshamns ISroverk 1862 — 1882; 
t i Carlshamn 5 febr. 1888. 

Gift 1868 med Carolina Carlstrom (f. 1844 f 1872). 

4393. Frans Oustaf Krook (V), son af ryttmasta- 
ren Thomas Otto K. (f 1841) och Maria Christina Gram 
(t 1875); f. i Ystad 12 jan. 1833; kameralexamen 1851; 
jur. examen 1853; v. haradshofding 1859; rfidman i Stock- 
holm 1878; borgmastare der 1890; afsked 1903. 

Sonson till 1911. — Broder till 4725. 


4394. Anders Hyberg (IV), broder till 4350; f. i 
Jonstorp 22 dec. 1828; kameralexamen 1855; t. f. stads- 


1849. 


141 


kassor och e. o. landskanslist i Halmstad 1860 — 1868; f 
ogift & Malmd hospital 24 juni 1870. 

4395. Carl Johan Vilhelm Kuhn (VI), son af 
bundtmakaren Christoffer Henrik K. (+ 1865) och Maria 
Elisabeth Johanna Reuter (f 1865); f. i (Jhristianstad 18 dec. 
1830; t derstades som student 27 juli 1854. 

Fadren fdddes i Grafenthal 1800, modren i LQbeck 1805. 

4396. Johan Fredrik Liungbera (VI), son af krono- 
hejderidaren Samuel L. och Maria Berkemejer; F. i Hast- 
veda 1 juni 1829; prestvigd 1861; f 4 Lunds lasarett 13 
juli 1868. 

4397. Ake Jonsson (VI), son af &bon Jons Bengts- 
son och Nilla Persdotter; f. i Hastveda 27 sept. 1830; prest- 
vigd 1855; t sinnessjuk 24 sept. 1897. 

4398. Swante Johan Afeldt (VI), son af komm.- 
landtmataren Nils Ludvig A. (f 1876) och Helena Catharina 
Tullberg (f 1867); f. i Gladsax 4 juni 1828; kameralexamen 
1851; t i Gladsax 17 maj 1853. 

Fadren (f. i Skifvarp 1794) var son af korporalen Sven A. och 
Catharina Seehusen. 

4399. Alfred Oscar Lysell (VI), son af klockaren 
Erik Henrik L. (f 1874) och Jacobina Burman (f 1863); 
f. i Fariof 10 nov. 1830; med. lie. 1865; t. f. prov.-lakare 
i RSnei distrikt 1865; f derstades ogift 11 nov. 1865. 

Son af 2935. 

4400. Jons Askeroth (II), son af en kronolansman ; 
f. i Ostraby 17 mars 1827; kameralexamen 1853; telegraf- 
assistent i Kalmar 1863—1884; flyttade till Helsingborg 1889; 
t i Helsingborg 2 febr. 1897. 

Gift 1865 med Emilia Sofia Finnander (f. i Carlskrona 1830; t i 
Helsingborg 1892). 

4401. Carl Gustaf D^hn (IV), son af kyrkoherden 
Cari Jacob D. (f 1871) och Christina Catharina Hogstedt 
{f 1840); f. i Bjereshog 21 juli 1828; sergeant vid sklnska 
husarreg. 1852; fanjunkare 1875; afsked; kontrolISr . vid 
Staffanstorps sockerbruk. 

Fadren blef stud. blek. 1809. — Svager med 3917. — Gift ISeO 
med Amalia Carolina Rothstein (f. 1835; f i Holma, Hddrs socken 
1890), syster till 4161. 

4402. Nils Peter Wilhelm Wallengren (VI), bro- 
der rill 4077; f. i S. Villie 30 jan. 1828; prestvigd 1857; 
kyrkoherde i Vemmeriof 1878; f 10 febr. 1890. 


142 


1849. 


Gift 1880 med Kristina Maria Elisabeth Kjellman (f. 1848), dotter 
af 2995. 

4403. Olaus Henric Laurentius Walleneren (VI), 
broder till 4077; f. i Fjelkinge 4 juni 1830; f i Lund som 
student 7 nov. 1851. 

4404. Ola Olsson Trusell (VI), bondson; iodd i 
Maglehem 14 maj 1822; bagare i TreIleborg(?). 

4405. Otto Ludvig Bruzelius (IV), broder till 3863; 
f. i Ottarp 8 febr. 1829; med. lie. 1862; l:ste bat.-lakare 
vid Vendes art.-reg. 1875; afsked 1885; f i Landskrona 
10 april 1891. 

Gift i Helsingborg 1864 med Alma Maria Henrika Carlsson (f. 
1844), syster till 4689. — Bland s6ner: 6758. — Svirson: 6291. 

4406. Paul Fredrik Risberg (VI), broder till 3795; 
f. i Ahus 5 sept. 1831; jur. examen 1853; v. haradshofding 
1858; justitierfiJman i Norrkoping 1878; f 10 mars 1901. 

Gift 1868 med Hilda Maria Sofia Noreus (f. 1843), dotter af v. 
konsuln i Norrkoping Thor Melcher N. 

4407. Petter Olof Olimstedt (IV), son af borgmS- 
staren Johan Niklas G. (f 1874) och Nanna Tengstedt (f 
1865); f. p& M&nstorp i Halland 23 april 1833; magister 
1856; jur. examen 1857; v. haradshofding 1861; rev.-sekr. 
1874; haradshofding i Oxie och Skytts harader 1877; justitie- 
rftd 1880; f i Stockholm 28 juni 1898. 

Son af 3308. — Broder till 4478. — Gift 1) 1868 med Alida Char- 
lotta Hickens (f. 1845 f 1889); 2) 1891 med Ida Augusta Wilhelmina 
Levin (f. 1861 t 1897). 

4408. Jacob Richard Pettersson (V), son af kyrko- 
herden i Finja Sven P. (f 1842) och Margreta Christina 
Borg (t 1867); f. i Glimfikra 12 jan. 1833; kameralexamen 
1854; kassor i Skfines ensk. bank; f i Ystad 6 aug. 1867. 

Broder: Anders Laurentius (f. 1827; apotekare i SefBe 1859). — 
Fadren blef stud. blek. 1809. — Gift i Ystad 1856 med Oliva Christina 
Lagerqvist (f. 1835), syster till 4366. 

4409. Nils Adolph Molin (VI), son af bagaren Jo- 
nas M. (f 1864) och Jacobina Sjostrand; f. i Christianstad 
20 juli 1831 ; med. fil. kand. 1854; f i Christianstad i kolera 
1 sept. 1857. 

4410. Nils Olof Jacob Nilsson (I), son af prosten 
Sven N. (f 1858) och Juliana Rachel Eriander (f 1861); 
f. i Lund 1 aug. 1831.; magister 1856; kollega vid Helsing- 
borgs laroverk 1859; adjunkt vid Malmo ISroverk 1860. 

Son af 2902. — Gift 1859 med Thekla Theodolinda Bolinder (f. 
1837), svagerska till 3900. 


1849. 


143 


4411. Thomas Henrik Johan Theodor M511er 

(I), son af haradsskrifvaren Olof Casten M. (f 1852) och 
Anna Rebecka Bergman (f 1882); f. i Onnarp 4 juni 1832; 
jur. examen 1854; v. hgradshofding 1859; stadsnotarie 1864, 
rfidman 1866 och borgmastare 18^, allt i Lund; f derstS- 
des ogift 17 juni 1900. 

Skicklig jurist. Som enskild man hjelpsam och vanfast. — Se 
slagtutredningen under 3930. — Om modrens slagt, se vid 4587. 

4412. Gustaf Rosenberg (IV), son af skollararen 
och klockaren Sven R. (f 1895T och Kjersti Olasdotter (f 
1894); f. i Asarum 23 sept. 1832; f i Lund som student i 
kolera 16 dec. 1854. 

Broder till 4834 och 5066. — Farbroder till 6640 och 6808 samt 
6675. — P& en & 0. Ljungby kyrkog&rd 1896 rest minnesv&rd iases: 
„Sven Rosenberg ♦ "A 1811, f "A 1895. Folkskollarare 1830— 68, kloc- 
kare och kantor 1846—95, riksdagsman 1859—69. Nitisk fSrkSmpe f5r 
folkskolan. Adel uppfostrare. En lifsgeming i Herrans tjenst. Hans 
maka Kerstin Rosenberg ♦ "A 1804, t **A 1894. Medlemmar af Sveriges 
folkskollararek&r samt vanner och fordna Urjungar reste af tacksamhet 
denna vird*. — Fadren f5ddes i M6rrum. 

4413. Carl Fredrik Nyman (IV), son af handlan- 
den Arvid Petter N. (f 1884) och Johanna Oliva Hammar 
(f 1859); f. i Landskrona 26 aug. 1833; kameralexamen 
1851; tullforvaltare i Carlstad 1^2; nederlagsinspektor i 
Malmo 1865; tullforvaltare i Trelleborg 1867 och i Carls- 
krona 1870; packhusinspektor i Malmo 1875; f der 5 jan. 
1886. 

Sv&ger med 3962. — Fadren (f. i Helsingborg 1804) var son af 
handlanden Peter N. — Gift i Landskrona 1869 med Constance Olivia 
Frifs (f. 1840), dotter af nordtyske konsuln Lars Henrik F. 

4414. Lorentz Philipsson Wihlborg (I), son af 
handlanden och possessionaten Thomas Andreas W. (f 1837) 
och Brita Charlotta Lundberg (+ 1883); f. i Lund 3 juli 
1831; jur. examen 1854; v. haradshofding 1859; notarie i 
sk. hoMtten 1866; f i Vexio 14 juli 1878. 

Brorson till 2355. — Halfbroder till 3409 m. fl. — Gift & Hassel- 
stad vid Ronneby 1874 med Luitgard Clementine Hdrdh (f. 1847; f i 
Carlskrona ,1900), dotter af godsegaren Carl Magnus H. samt omgift med 
kailarmistaren Carl Fahlberg i Carlskrona. — Sv&ger med 4612. 

4415. Carl Gustaf Liljenroth (IV), son af rege- 
mentskommissarien Sven Adolf L. (f 1878) och Britte Mag- 
dalena Wittlow (f 1882); f. pi Herrevadskloster 30 juni 
1832; med. kand. 1860; f i Lund 28 mars 1864. 

Son af 3059. — Broder rill 4869. — Kusin med 4647 m. fl. — 
Sv&ger med 4057. 


144 


1849. 


4416. Carl Adolf Kark (I), son af en landtbrukare; 
f. i Vogns herreg&rd i Sleswig 21 juli 1833; landtbrukare. 

4417. Johan Jacob SjostrSm (I), son af stadskas- 
soren, sedan rfidmannen Gustaf S. (f 1860) och Oliva Vil- 
helmina Lindschoug (f 1882); f. i Lund 17 april 1831; med. 
fil. kand. 1853; tandlakare i Jonkoping, Malmd, m. fl. stader; 
bor nu i Landskrona. 

Gift i Kapenhamn 1860 med Cecilia Pettersson (f. i Lund 1834). 

Den aidste kande af denna slagt Sjdstrdm var garfvaren och sko- 
makaren i Malmd Johan Niclas S. (f. 1739 f 1816), som med Maria 
Elisabeth Fant (f. 1762 t 1819) flck sonerna: — A) Nils (f. 1782; sadel- 
makare&lderman i Malmo; f 1856), fader till 4723 och svarfader till stads- 
notarien Carl Lewenhagen i Malmo; — B) Gustaf (f. 1786), feder till 
4417 samt svarfoder till 3552 och till borgmSstaren F. O. Brummer i Fal- 
kSping; och — C) Johannes (f. 1788; skomakare i MalmS; f 1833), som 
med Anna Margreta Djurberg (f. 1789 f 1862) blef svarfader till 3631, 
morfader till 5948 och 6116, samt fader till tullvaktmastaren i Malmd Jo- 
hannes S. (f. 1812), fader till 4695. 

4418. Wilhelm Fredrik Nibelms (III), son af pro- 
sten Johan Samuel N. (f 1856) och Anna Kristina Petters- 
son (f 1830); f. i Lemmestro 19 juni 1830; tel.-assistent i 
Jonkoping; afsked; utvandrade till Amerika och uppgafe 
1890 vara ofverste der. 

Son af 3097. — Halfbroder till 4851. — Svager med 4543. 

4419. Carl Fredrik FolUn (IV), broder till 4290; 
f. i Helsingborg 29 april 1832; und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 
1851; ryttmastare 1868; afsked med tillst&nd qvarst& i re- 
serven 1882; hofjagmastare 1884; f ogift & Pfilsjo vid Hel- 
singborg genom ett gevarsskott 26 febr. 1891. 

Hade i m&nga hx varit sjuklig till kropp och sjal. En i flera af- 
seenden mycket begifvad och bildad man. Sjelf dilettant i m&larekon- 
sten, hade han en stor samling konstsaker, antiqviteter m. m. Af sin 
f5rm5genhet hade han testamenterat en del till enskilda och till inratt- 
ningar, af hvilka flera ej ens existerade. Testamentet dfverklagades af 
slagtingame och blef utaf h5gsta domstolen upphUfdt. Da denna dom hX- 
lit, fonn man ett nytt testamente, som afven ofverklagades och blef af 
hogsta domstolen annuUeradt. 

4420. Nils Lundborg (IV), son af smedmastaren 
Per L. och Kama Nilsdotter; f. i S. Asum 27 febr. 1833; 
adjunkt vid Carlskrona laroverk 1868; tillika gymnastiklarare 
der 1868—1870. 

Bildade 1860 „Lunds borgaresangrSrening"" och var till 1863 dess an- 
forare. — Broder: 1) Per (f. 1819; smedmastare; t 1891), fader till teol. 
docenten Matheus L. (stud. blek. 1879); 2) Paul (f. 1823; f. d. bok- och 
musikhandlare i Lund; f 1886); och 3) Hans (4d34). — Gift 1868 med 
Bernhardina Eleonora Andersson (f. 1840). — Svarson: 6708. 


1850. 


145 


1850. 

4421. Lars Peter Larsson (V), son af skepparen 
och bryggaren Anders L. (f 1841) och Margareta Larsson 
(t 1837); f. i Ystad 1 aug. 1828; jur. examen 1853; v. ha- 
radshofding 1859; rfidman i Varberg 1863; borgmastare der 
1872; t ogift i Varberg 17 jan. 1894. 

4422. Jons Nilsson Mellander (III), son af &bon 
Nils Nilsson och Johanna Jonsdotter; f. i St. Molleberga 12 
mars 1830; prestvigd 1853; kyrkoherde i Nettraby 1873; 
kontraktsprost 1891; f 10 maj 1900. 

Gift I860 med Maria Melide Nilsson- Heimer (f. 1836 f 1901). — 
Bland barn: Fredrik Emanuel (f. 1861; stud. blek. 1884; fil. kand.; extra 
lirare i Carlskrona). 

4423. Johan August Stenberg (V), son af smeden 
och kusivakten Nils Johan S. fi Vanfis gfird och Lovisa Ek- 
strom; f. i Gryt 1 maj 1830; prestvigd 1860; komminister 
i Loharad 1862. 

Fadren f5ddes i Sofde 1805. — Gift 1864 med Wilhelmina Sofia 
Syberg (f. 1838 f 1895). 

4424. Anders Oustaf FoUin (IV), broder till 4290; 
f. i Helsingborg 20 febr. 1834; und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 
1853; ryttmastare 1868; major i arm6en 1883; afeked 1887. 

Gift i Helsingborg 1875 med Sigrid Lewenhaupt (f. 1853), syster 
till 4482. 

4425. Johan Clmon FlscherstrSm (IV), broder 
till 4011; f. i Fjerrestad 2 april 1831; und.-lojtnant vid Verm- 
lands Rltjagarekfir 1855; afeked ur krigstjensten 1859; vi- 
stades i borjan af 1880-talet i Vexio. 

4426. Carl Gomer Johan Brunius (I), son af pro- 
fessom Carl Georg B. (f 1869) och Maria Charlotta Til- 
lander (t 1883); f. i Lund 29 juli 1830; magister 1853; 
med. stud.; adjunkt vid Carlskrona laroverk 1^1; kollega 
vid Landskrona 1867; f i Landskrona 13 aug. 1890. 

Nitisk samlare af fomminnen och sysslade mycket med arkeolo- 
giska studier. — Broder till 4536 och 4646. — Om slagten, som hftr- 
stammar ftin Danmark, se Sv. attartal 12. 119. — Gift 1861 med Rosalie 
DreiUck (f. 1832), syster till 4374. 

4427. Anders Andersson (III), son af &bon Anders 
Andersson och Kama Trulsdotter; f. i Tygelsjo 28 jan. 1831; 
handelsbokh&llare; f ogift i Stockholm 23 jan. 1862. 

4428. Carl Victor Llndell (11), son af inspektoren 
Nils Wilhelm L. och Johanna Lovisa Mfinsson; f. i Vollsjo 

10 


Digitized by 


146 


1850. 


20 febr. 1831; tog ej studentexamen ; handlande i Marseille, 
sedan i Konstantinopel. 

4429. Carl Emll Gustaf Edvard von Mfihlen- 
fcls (IV), broder till 4295; f. i Engelholm 14 aug. 1833; 
jur. examen 1853; v. haradshofding 1868; borgmastare i 
Skanor med Falsterbo 1876. 

Gift i KSpenhamn 1878 med Sofia Lavinia Hdglund (f. 1848), 
doner af kommissarien i riksgaldskontoret fil. doktor Gustaf H. 

4430. Jons Gustaf Mollcr (IV), broder till 4354; f. 
i Helsingborg 8 okt. 1831; musiker och entomolog. 

4431. Carl Feridinand Malmqvist (III), son af sjd- 
tullsvaktmastaren PSl M. och Benedikta Runstrom; f. i 
Malmo 23 april 1831; kameralexamen 1851; kronofogde i 
Laholms fogderi 1865; f k Carlsberg vid Halmstad 23 
aug. 1880. 

Hans enka Martina Emilie Joseflna (f. i Ostad, Elfsborgs Ian 1849) 
flyttade till Torup 1885. 

4432. Nils Wllhelm Theodor Hoist (VI), son af 
prosten Alexander Bogislaus H. (f 1864) och Hedda Vil- 
helmina Schroder (f 1894); f. i Klinta 11 juni 1833; f \ 
Lund som student 20 april 1853. 

Son af 3006. — Broder till 5248. — Svager med 4157. 

4433. Fredrlk Holmstedt (I), son af Fargaren An- 
ders Peter H. (f 1843) och Augusta Vilhelmina Zetterstrom 
(t 1883); f. i Lund 18 juli 1835; stud, i Ups. (Vestm.-D. 
n.) 1854; kemisk-teknisk fabrikant i Gefle 1876—1878; se- 
dan grosshandlare der; f i Paris 10 april 1884. 

Fadren fSddes i Hedemora 1808. — Gift 1) 1864 med Ingegerd 
Tollesson (f. i Uddevalla 1834); de ble^o skilda 1871; 2) 1872 med Ulrika 
Sofia Eurenius (f. i Orebro 1842; bodde 1903 i Gefle). 

4434. Lars Gabriel Nilsson (I), broder till 4158; 
f. i Lund 4 jan. 1833; magister 1853; adjunkt vid Herno- 
sands ISroverk 1863 och lektor vid Lulefi 1864; afsked 1899, 
efter flera firs tjenstledighet for sjukdom; f i Orkened 1 
febr. 1899. 

Om bans utgifna skrifter, se Dahls laroverksmatrikel. — Gift 1865 
med Carolina Amalia Ronne (f. i Kopenhamn 1841; t der 1890), dotter 
af hofjgarmem vid „Sorgenfri" N. I. R. — Son: 6674. 

4435. Thomas Wilhelm Ludvig RSnstrom (IV), 
son af stadsfiskalen i Solvesborg Thure Olof R. (+ 1883) 
och Dorothea Schroder (f 1880); f. pi Herrevadskloster 11 
jan. 1833; grosshandlare i Kopenhamn; f der 8 aug. 1874. 


1850. 


147 


Gift i Middlesborough kyrka i Yorkshire, England, 1860 med Jane 
Elizabeth Davison (f. 1840). — Svarson: 6144. 

Om den stora slagten Ronstrbm (det ar nu konstateradt att 1598 
och 3504 tillhora samma slagt) lemna vi harmed f51jande samlade upp- 
gifter. Landsflskalen och frSlseinspektoren Fetter Ronstrom (f i Full- 
tofta 1765) hade med Hanna Nilsdotter Horn (f. 1704 f 1762) sonerna: 
— A) Olof (I 1729; ridman i Christianstad ; v. borgmast.; t 1802), fader 
till Peter Andreas (f. 1771; stud. blek. 1787; prot. sekr.; t 1828) och till 
Olof (f. 1774; stud. blek. 1787; auditSr med lagmans titel; f P& Fredriks- 
berg 1846); — B) Nils (f. 1730; mantalskommissarie; t sitt hemman 
i Fogdarod 1780), gift forst 1765 med Anna Christina Dahl och sedan 
med Hilla Brita Wallengren, som Sfverlefde sin man; — C) Jo/w (1598), 
fader till: Peter Andreas (f. 1766; stud. blek. 1783; revisor i kammar- 
ratten; t 1801); — D) Thure (f. 1734; mantalskommissarie; t i 0. Hoby 
1787), som med Anna Brita Aspelin (f. 1751 f 1801) hade sonerna: 
1) Peter Johan (f. 1775; landtrSntmast. i Blekinge Ian 1804; f 1832), 
fader till: a) Thure Gustaf (f. 1809; stud. blek. 1727; poliskommiss. i 
Stockholm; f 1864), fader till 5420; b) Carl Edvard (f. 1814; smd. blek. 
1831; kassor vid flottan; f i Stockholm 1901); och c) Rudolf (fanjunkare), 
som med Jeanette Ronstrom flck sSnema Fritz Hjalmar (f. 1851; ha- 
radsskrifvrare i Asbo) och Thomas (f. 1853; postm&st. i Kungsbacka). Den 
sistnamnde ar svarson till 3935; 2) Thomas Ludvig (f. 1777; bergsfogde 
vid Andrarum; f i Riseberga 1818), fader till: a) Thure Olof (I 1804; 
stadsfiskal i Sdlvesborg; f 1883), fader till 4435 och svarfader till 5058; 
b) Carl (f. 1806; fanjunkare; f i Riseberga 1877), fader till 4683; c) Chri- 
stian Fredrik (f. 1810; stud. blek. 1828; f. d. revisor; f i Carlskrona 
1885), svarfader till 4239; och d) Gustaf (3504); 3) Gustaf Adolf (f. 
1779; amiral. komp. skrifvare; t i Carlskrona 1808); och 4) Jdns Chri- 
stian (f. 1783; tygvaktare; f i Christianstad 1810); — E) Per (f. 1741; 
revisor i kammarratten; t 1778). 

4436. Arvld Hjalmar Bruzelius (I), broder till 
4094; f. i V. Tomarp 20 okt. 1832; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1853; lojtnant 1861; ryttmastare 1872; afsked, med 
tillstfind qvarstfi i reserven, 1883; f & Ljunggftrden vid Ska- 
bersjo 21 sept. 1891. 

Gift i Malm6 1880 med Gerda Euphrosyne Andersson (f. 1858), 
dotter af 3952. 

4437. Carl Ludvig Bergengren (VI), broder till 
4318; f. i N. Mellby 19 nov. 1833; und.-lojtnant vid norra 
sk. inf.-reg. 1853; lojtnant 1861; kaptens namn 1865; rege- 
mentsskrih^are vid samma reg. 1865; rymde frin fadernes- 
landet 1875. 

Gift i Christianstad 1865 med Hedda Charlotta Gauffin (f. 1847), 
syster till 4773. 

4438. Otto Christopher Wilhelmsson (IV), son 
af handlanden Johan W. (f 1850) och Maria Elisabeth Sfithe 
(f 1835); f. i Landskrona 4 nov. 1832; kameralexamen 
1854; blef sjoman och drunknade i spanska sjon april 1857. 

Fadren (f. i Malmd 1781) var son af gordelmakaren Baltzar WiU 
helm och Maria Catharina Feiff (f. 1754; f i Landskrona 1836). 


Digitized by 


148 


1850. 


4439. Gustaf Fredrik Ehrenfrid B&genholm (IV), 
son af ofverfaltlakaren Fredrik B. (f 1865) och Helena Gu- 
stava Hammar (f 1865); f. i Landskrona 27 okt. 1834; 
kansliexamen 1856; stud, i Ups. (Vermlands n.) s. 1; rese- 
postexpeditor 1871; afsked 1874; f ogift i Landskrona 13 
sept. 1901. 

Svager med 3989. 

4440. Nils Ehrnber^ (VI), son af f. d. rektorn, garf- 
verifabrikoren Nils Peter E. (f 1853) och Botilda Kristina 
Rorbeck (f 1896); f. i Cimbrishamn 5 febr. 1833; magister 
1856; adjunkt vid Christianstads laroverk 1859; rektor vid 
Trelleborgs laroverk 1867 och vid Christianstads 1871; af- 
sked 1899. 

Son af 3187. ~ Farbroder till 6655. — Gift 1) 1867 med Hulda 
Mdller (t 1868), syster till 4365 ; 2) 1872 med Anna Bratt (f. 1852). 

4441. Georg Rlckard Nordstrom (I), broder till 
4308; f. i Lund 17 maj 1833; magister 1856; jur. examen 
1858; V. haradshofding 1863; notarie i sk. hofratten 1869; 
t ogift i Lund 1 juli 1882. 

Under sin studenttid en af lundas&ngens koryf6er. 

4442. Otto Christian Sylwan (III), broder till 4146; 
f. i Fosie 23 mars 1834; und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 1853; 
lojtnant 1858; kapten 1866; major 1874; ofv.-lojmant 1883; 
afsked. 

Gift i Christianstad 1) 1863 med Anna Sophia Wendel (f. 1842 
t 1864), 2) 1869 med Ida Carolina Wendel (f. 1849 f 1890), dottrar af 
handlanden Elias W. — Son i forsta akt.: 6246. — Bam i andra akt.: 
1) Anna Sofia (f. 1870; teckn. lar. i Malmo); 2) Signild Louise (f. 1875), 
gift med 6428; 3) Ernst Harald (f. 1876; lojtn. vid Vendes art.-reg.); 
4) Torborg Margareta (f. 1879; fil. kand.; ISrarinna i Goteborg); 5) Ger- 
trad Carolina (f. 1880; gymn. direktor); 6) Nils Einar (f. 1881; stud, vid 
tekn. hdgsk.); 7) Eilif Christian (f. 1884; stud, i Lund 1903); och 8) Alf- 
hild (f. 1888). 

4443. Carl Johan Brock (I), son af skraddarema- 
staren Peter Christian B. (f 1884) och Johanna Magdalena 
Petersson (f 1889); f. i Lund 2 mars 1831; prestvigd 1855; 
t i S:t Olofe prestgfird 7 okt. 1879. 

Gift 1) 1860 med Karin Olsson (f. 1839 t 1874); 2) i Stiby prest- 
gird 1875 med Christina Sjbstedt (f. 1829), syster till 4506. 

Den forst kande af denna slagt Brock var Johan Pettersson Brock 
(f. 1704; snickare i Ystad; t 1755), som med Anna Christina Fahlstrom 
(f. 1705 t 1759) blef fader till Peter (f. i Ystad 1734; snickare i Ystad; f 
1802), som med Catharina Lofberg fick sdnema: — A) Johan HenrUc 
(f. i Ystad 1760: snickare i Ystad; t 1808), som med Elsa Maria Lund- 
gren (f 1830) blef fader till Carl Magnus (f. 1794; stud. biek. 1815; f 


1850. 


149 


1818); — B) Jonas (f. i Ystad 1767; skraddare i SSftie; t 1812) som med 
Kersti Hansdotter (t 1831) fick s6nema: 1) Peter Christian (f. i Sofde 
1800; skraddare i Lund; t 1884), fader till; a) Carl Johan (4443); b) Jon* 
Peter (f. 1834; skrSddare i Lund; f 1879), fader till 6265 ; 2) Nils Mag- 
nus (f. i Sdfde 1803; skraddare i Lund; f 1874), gift med Anna Beata 
Segerstedt (f. 1789 f 1840) och sedan med Anna Christina Nilsson 
(t 1888). 

4444. Gustaf Frcdrik Vogt (VI), son af juvelera- 
ren Hans Georg V. (f 1857) och Helena Cavallin; f. i 
Christianstad 21 aug. 1831; lar blifvit arkitekt i Stockholm. 

Fadren (f. i Christianstad 1795) var son af guldsmeden Jacob V. 

4445. Johan Leonhard Soderberg (I), son af stu- 
teriveterinaren Johannes S. (f 1863) och Vivica Wilhelmina 
Sjoberger (f 1878); f. i Refvinge 10 maj 1833; f P* F'y- 
inge kungsg&rd som student 10 aug. 1860. 

Broder till 5476. — Sv&ger med 4505. — Fadren fdddes i N. Wanga, 
Skaraborgs Ian, 1790. 

4446. Per Christoffcr Valfrid Billing (VI), bro- 
der till 4103; f. i Sorby 14 okt. 1833; e. o. aman. i riks- 
arkivet 1855; magister 1856; jur. examen 1857; v. haradsi 
hofding 1860; rfidman i Stockholm 1881; afsked 1900; f 
ogift i Stockholm 3 febr. 1902. 

4447. Jacob Andreas Holmgren (IV), son af kyrko- 
herden Gustaf Ludvig H. (f 1852) och Gustava Ulrika Giese 
(t 1861); f. i Brunnby 30 jan. 1833; magister 1856; kollega 
vid Landskrona laroverk 1859; f 1 okt. 1878. 

Son af 2965. — Broder till 4448. — Gift 1) i Brunnby 1867 med 
Carolina Hellstrand (f. i Brunnby 1843; f 1868); 2) 1871 med Augusta 
Petronella Andersson (f. i Ekeberga, Kronobergs Ian, 1844; t i Lands- 
krona 1880). — Son: Gustaf (f. 1878; student 1896). 

4448. Magnus Barwardt Holmgren (IV), broder 
till 4447; f. i Brunnby 9 maj 1834; magister 1856; adjunkt 
vid Christianstads laroverk 1859; lektor vid Helsingborgs 
laroverk 1867; f i Hoganas 11 jan. 1889. 

Var stadd p& resa for att pa nagra platser i Luggude harad hkWa 
foredrag om liff5rsakring, da ddden ofdrmodadt traffiade honom k hotellet 
i Hoganas. — Gift 1) 1864 med Agnes Hildegard Brandes (f. 1832 t 
1870); 2) i Stockholm 1873 med Ebba Bergman. 

4449. J5ns Sommar Bruzellus (IV), broder till 
3863; f. i Ottarp 22 mars 1832; magister 1856; jur. examen 
1858; V. haradshofding 1863; lansnotarie i Christianstads Ian 
1865; kronofogde i Asbo och Bjare harader 1869; afsked 1897. 

Gift i Hudiksvall 1875 med Clara Christina Nordin (f. 1835), dot- 
ter af guldsmeden Christopher N. — Fosterdotter: Helena Nordin (f. i 
Hudiksvall 1871), gift med haradshofdingen i Lycksele F. G. Timelin 
(stud. blek. 1874). 


150 


1850. 


4450. Thiodolf PsilanderskSld (VI), son af ser- 
geanten August Fredrik P. (f 1866) och Sofia Katarina Aulin 
(f 1881); f. i Trelleborg 4 aug. 1833; und.-lojtnant vid Marin- 
reg. 1857; lojtnant 1864; afsatt 1873; f i 0. Broby 14 mars 
1884. 

Gift 1860 med Amanda Kristina Holmstrdm (f. 1836).  De ble^o 

skilda. 

4451. Lars Birger Sigfrid Dagobert Siwers (III), 
broder till 4333; f. pft Arup 10 aug. 1834; und.-lojtnant vid 
sk. husarreg. 1853; major i regementet 1885; f ogift pfi sin 
egendom Dragesholm 1 1 juni 1900. 

Deltog med utmarkelse i ft^nsk-tyska kriget 1870—1871 och fick 
derfor hederslegionen. Var medlem af den utomordentliga beskickning, 
som med anledning af Alexander III:s krSning sandes till Moskwa. 

4452. Frans Gustaf Ewerlof (III), broder till 3843; 
f. i Ingelstad 16 jan. 1833; med. kand. 1859; f i Lund 4 
dec. 1862. 

4453. Truls Wiberg (VI), broder till 4197; f. i Viby 
26 mars 1831; fil. kand. 1859; adjunkt vid Goteborgs ISro- 
verk 1861; t i Goteborg 11 sept. 1888. 

Gift med Elna Erlandsson. — S6ner: Valram Sven (f. 1860) och 
Sigwald Tryggve (f. 1865), bada postexpeditSrer i G5teborg. — Dotter: 
Agda Ingeborg (f. 1868; gift med prov.-lakaren K. A, Soderberg/). 

4454. Adolf Fredrik Wilhelm Tornbladh (IV), 
son af en inspektor; f. pS Tigrup 26 mars 1831; kameral- 
examen 1853; f. d. telegrafkommissarie i Borfis; f i Engel- 
holm 26 mars 1892. 

Gift med Marie Wetterstrom, som ofverlefde. 

4455. lohan Fredrik Hafstrotn (IV), son af far- 
garen Lars Ulric H. (f 1857) och Anna Helena Reinhardt; 
f. i Landskrona 20 april 1833; kameralexamen 1852; sergeant 
vid sk. husarreg. 1856; fanjunkare 1872; bodde i Gryt; flyt- 
tade till Stoby 1874 och till Landskrona 1884. 

Gift med Elna Albertina Hansina Brink (f. i Landskrona 1838), 
dotter af garfvaren M. Brink. — Son: 6142. 

Denna slagt Hafstrom harstammar fr&n Olaus Hafstrom (f. i Grenna 
1711; gardssnickare vid Belteberga; f 1789), som blef fader x\\\ Johannes 
(f. i Ottarp 1757; klockare i Qvistofta; t 1835), som med Elisabeth Eng- 
stedt (f. i Landskrona 1766; t der 1867, nara lOl-arig) fick s5nema: 
— A) Olof (f. 1790; handl. i Helsingborg; t 1841); — B) Lars Ulrik 
(f. 1801), fader till 4455 och svarfader till 4376; -- C) Fredrik Joachim 
(f. 1803; f. d. inspektor & Vall&kra; f i Helsingborg 1851); — D) Carl 
Johan (f. 1810); och: — E) Samuel Herman (f. 1812; bankdir. i Hel- 
singborg; t 1887), fader till: \) Johan Lorentz (4691); 2) Hilma Gunilda 


1850. 


151 


(f. 1844), enka 1895 efter kyrkoh. L. /. Trdgdrdh\ 3) Ida (f. 1847), gift 
med 4852; 4) Annette Beata (f. 1848), enka 1891 efter kapt. Uno Ask 
(broder till 4057); och 5) Helena (f. 1851), gift med (brodern till 4852) 
handl. Oscar Wennerberg (f. 1846 t 1891). 

4456. Bror Robert Wengberg (I), son af kallar- 
mastaren Nils W. (f i Helsingborg 1882) och Anna Chri- 
siina Moller (f i Lund 1847); f. i Lund 20 maj 1834; ka- 
meralexamen 1852; tullforvaltare i Stockholm 1887. 

Se vid 3842. — Gift 1871 med Emma Catharina Constantia 
Henschen (f. 1846), svagerska till 4349. 

Slagten Wengberg harstammar ftin ladufogden, sedan arrendatorn 
Per Jonsson (f 1795), som med Elsa Pdlsdotter hade s5nema: 1) Nils 
Wengberg (f. i Valinge 1789; hade i m&nga kr stadshuset i Lund pk ar- 
rende, men 6^e^gick till privatlifvet 1859), fader till 4456 och 4922; 
och 2) Per Wengberg (f. i Valinge 1790; mantalskommissarie i G6te- 
borg; t 1847), gift med Sofia Ewerlof (f. 1804 t 1832). — Om slagten, 
se dessutom Sv. slagtkalender 4. 286. 

4457. Oscar Rudolph Prick (III), son af hand- 
landen Pehr F. (+ 1875) och Albertina Ekebergh (f 1884); 
f. i Malmo 3 jan. 1834; handlande i Malmo 1855—1870 
(nSgra &r associerad med 4371); Ster handlande i Malmo 
1872; sinnessjuk 1875; f i Lundby, Ostergotland, 25 jan. 
1878. 

Kusin till 4261. — Gift i Kalmar 1861 med Emilia Maria Vilhel- 
mina Meurling (f. 1839 t 1899), dotter af grosshandl. Johan Peter M. 
Hon blef, sedan aktenskapet med Frick upplosts, omgift 1876 med gross- 
handl. i Malmo Niklas Rudolf Thomson (f. 1820 t 1902). — Dotter: 
Hilma Dagmar Henrietta (f. 1866), gift 1893 med e. o. hofrattsnotarien 
Jean Danckwardt i Malmo. 

4458. Isak Magnus Theodor Malmborg (III), son 
af borgmastaren Jacob M. (f 1876) och Ulrika Christina 
Kjellstrom (f 1855); f. i Malmo 17 mars 1834; fil. kand. 
1856; med. lie. 1864 ; 2:e bat.-lakare vid Svea art.-reg. 1868; 
t i Stockholm 30 nov. 1873. 

Framst&ende militarlakare. — Son af 3107. 

4459. Hans Ohlsson Hintze (III), son af &bon Ola 
Svensson och Anna Hansdoiter; f. i V. Skreflinge 17 juli 
1831; magisier 1856; e. o. amanuens i riksarkivet 1857; 
stud, i Ups. (Verml. n.) 1858; kameralexamen der 1859; 
adjunkt vid Sundsvalls laroverk 1864; tjenstledig frfin 1888; 
afsked 1896; f ogift i Malmo 1 april 1902. 

Ett stort original, om hvilken manga historier berattas ftkn student- 
tiden. I Malmo hade han genom sitt kuriSsa ft^mtr&dande gjort stg mycket 
kand.  Hans portratt ar intaget i „Hvar 8 Dag*" (n:o 30, 1902). 


4460. Olof Christian Ahlstrom (III), son af stads- 
maklaren Herman Ahasverus A. (f 1856) och Hedvig Ca- 


152 


1850—1851 


tharina Engstedt (+ 1864); f. i Malmo 13 juni 1833; jur. 
examen 1853; v. haradshofding 1859; magistratssekreterare 
i Malmo 1875; borgmastare der 1876; f 20 okt. 1903. 

Gift 1) 1863 med Therese Mdller (f. 1844 t 1872), halfsyster till 
4371; 2) 1875 med Anna Maria Forssman (f. 1853). — Soner: 6312 och 
6567 samt Erik (f. 1877; stud, i Lund 1895; med. stud.) och Walter (f. 
1881; stud, i Lund 1900; jur. stud.), m. fl. — Svager med 3914. 

Kyrkoherden i Gessie Ahasverus Ahlstrom (953) hade sonen Olof 
A. (f. 1745; kronolansman i Oxie harad 1776—1801; exekutionsf5rvaltare 
i Malmd 1803; f 1813), som i sitt andra gifte med Helena Liboria He- 
gardt (f. 1766 f 1823) fick sonen Herman Ahasverus (f. 1800), fader tiU 
4460 och farfader till 6852. 

4461. Albert Hjertstedt (III), broder till 4086; f. i 
Ystad 4 juni 1833; kameralexamen I860; kammarskrifvare 
vid Malmo tullkammare 1865; afsked 1898. 

4462. Johan Otto Sylvan (III), broder till 4172; f. 
i Fosie 13 dec. 1832; kameralexamen 1851; v. komm.-landt- 
matare p& Gottland 1862; komm.-landtmaiare der 1868 — 
1902; tillika jagmastare der 1869—1897. 

Gift 1861 med Sofia Lovisa Carolina Lidman (f. 1835; f i Visby 
1878), dotter af domprosten Sven Fredric L. — Son: Johan Samuel Pre- 
drik (f. 1864; Idjtnant och jagmastare). 

4463. Gustaf BorgstrSm (III), son af fargaren Carl 
Gustaf B. och Clara Christina Ajgeldinger (f 1858); f. i 
Malmo 1 jan. 1831; kameralexamen 1854; kanslist i Stock- 
holms poliskammare 1863; f i Stockholm 25 juni 1874. 

Fadren (f. i Landskrona 1806) var son af grosshandl. Gustaf B. 
(f. 1756 t 1828) och Maria Mdller (f. 1771 t 1835). 


4464. Henrlk Samuel Brandt (II), son af kyrko- 
herden Lars Johan B. (f 1856) och Anna Beata Elisabeth 
Cavallin (f 1880); f. i Ortofta 18 juli 1833; prestvigd 1857; 
t i N. Rorum 5 juni 1874. 

Son af 3035. — Broder till 4560. — Gift i N. Rorum 1869 med 
Amalia Christina Sofia Ohlsson (f. 1849), syster till 5472. — Son: 6893. 

4465. Carl Johan Wendt (V), broder till 4204; f. 
i Ystad 26 jan. 1834; med. lie. 1860; lasarettslakare i Engel- 
holm 1869; tillika lakare vid kronohaktet der 1885. 

Gift i Ystad 1860 med Nelly Backer (f. 1836 f 1887). — Son: 6310. 

4466. Jacob Axel Adolf Brunnstrom (II), broder 
till 3894; f. i St. Harrie 19 juni 1833; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1853; lojtnant 1860; afsked frSn reg. 1863 och 


1851. 


185i. 


153 


fr&n krigstjensten 1864; eger Bjerbolund, Stureholm och 
Ldnnhult i Valinge socken; bor i Engelholm. 

Gift med Rosalie Annette Landergren (f. 1834), doner af kust- 
chefen Sture L. (stud. blek. 1826). — Soner: 1) Gotthilf (f. 1864; rytt- 
mastare i sk. husarreg:s reserv, eger Rosendals gard p& Gottland); och 
2) Sture (f. 1868; 16jtnant vid sk. dragonreg., arrenderar Bjerbolund), gift 
1898 med Alice Gravenhorst-Lowenstieme, 

4467. Carl Gustaf Areskoug (V), broder till 4316; 
f. i S. Vallosa 15 sept. 1831; kameralexamen 1852; hand- 
lande i Ystad; sedan attikfabrikor der och direktor i Ystads 
sparbank; f i Ystad 18 sept. 1894. 

Gift i Ystad 1873 med Alma Lovisa Charlotta Ebba Beata Gram 
(f. i Tranas 1844; t » Ystad 1875), dotter af fabrikoren Gustaf Edvard G. 

4468. Rasmus M&rtensson Adahl (III), son af 
kyrkovarden Mfirien Jonsson och Gertrud Rasmusdotter; f. 
i Dalkopinge 6 aug. 1829; for till Stockholm och fick an- 
stallning vid eti garfveri; f derstades i kolera okt. 1857. 

4469. Pehr Henriksson (III), son af &bon Henrik 
Andersson och Anna Persdotter; f. i Hokopinge 17 mars 
1831; stud, i Ups. (Kalmar n.) 1858; prestvigd till Goteborgs 
stift 1860; kapellpred. pi Gullholmen 1871; f 18 maj 1878. 

4470. Johan Elias ^sterling (I), broder till 4359; 
f. i 0. Vemmenhog 29 okt. 1831; tog studentex. i Ups. 1862 
och inskrefs filer 1863 i Sk. nat.; prestvigd 1868; f ogifl fi 
Mollerup 18 juli 1878. 

4471. Hjalmar Ferdinand Hammar (IV), son af 
apotekaren Hans Borje H. (f 1841) och Fredrika Carolina 
Hising (t 1862); f. i Helsingborg 22 april 1833; und.-lojl- 
nant vid norra sk. inf.-reg. 1853; lojtnant 1861; afsked 1864; 
kaptens namn 1870; bodde derefter i Kopenhamn och slut- 
ligen i Helsingborg; -j- ogift i Lund 23 jan. 1894. 

Stor van af plantering och verkade mycket for sin f5delsestads f5r- 
skonande i detta hanseende. 

Om denna sISgt Hammar lemna vi harmed foljande samlade ut- 
redning. Skomakaren i Landskrona Nils Hammar (f 1716) hade s5nema 
Magnus (776) och Birger (f. 1708; kronofogde i Luggude h. 1753). Den 
sistnamnde hade med Helena Sofia Horster (f. 1719; f i Helsingborg 
1782) s6nema: 1) Nils Birger (f. 1740; kyrkoinspektor i Helsingborg; f 
i Rottne, Norrhviddinge h.), gift med Christina Lovisa Frick (f. 1750; t 
i Lilla Edet 1827), farforaldrar till 3685; 2) Ake (f. 1759; kyrkoinspektor 
i Helsingborg; t 1842), gift 1786 med Catarina Maria Bergestrom, fiu*- 
fdraldrar till 4471. 

Mdjligen ar Carl Johannes Hammar (1928), som ocksa ar sko- 
makareson ftin Landskrona, en attling af Nils Hammar (se ofvan). I s& 
ftill aro alltsi dfven 4937 m. fl. af samma slagt. 


Digitized by 


154 


1851. 


4472. Anders Theodor St&hle (III), son af hand- 
landen Anders S. (f 1843) och Sofia Gustafva Lindgren (f 
1846); f. i Trelleborg 12 dec. 1832; styrmansexamen 1854; 
sjokaptensexamen 1856; bodde redan 1876 i Stockholm; f 
derstades 7 maj 1902. 

Gift i Malmd 1869 med Helga Leonora Fredrika Gunst, 
Den forst kande af denna slagt Stdhle var Anders Stdhle (f. 1752; 
bagare, sedan hand!, i Trelleborg; + 1810), som med Karna Persdotter 
(f. 1761 t 1832) blef fader till: — A) Petter (f. i Trelleborg 1788; handl. 
i Malm5; f 1874), som hade sonen Anders Theodor (f. 1824; handl. i 
Malmo; f 1890) samt blef svarfeder till 4357; — B) Anders (f. i Trelle- 
borg 1800), foder till 4472. 

4473. Henric August Aberg (II), son af klockaren 
Tuwe A. (t 1859) och Gunilda Sandell (f 1866); f. i Or- 
tofta 21 aug. 1831; telegrafassistent i Carlshamn 1856; tele- 
grafkommissarie i Uddevalla 1864; afsked; bor i Uddevalla. 

Fadren f5ddes i Ask 1789. — Gift 1866 med Emilia Augusta 
Wallen (f. i R5k, Linkopings Ian, 1842; f i Uddevalla 1878). 

4474. Nils Peter Lundberg (I), broder till 4073; 
f. i Lund 3 aug. 1832; kameralexamen 1853; lar efter vex- 
lande oden aflidit i Stockholm. 

4475. Johan Fredrik Berlin (V), son af kronolans- 
mannen L. Fredrik B. och Jeanna Westerdahl; f. i Valle- 
berga 31 dec. 1833; magister 1856; jur. examen 1858; v. 
haradshofding; f ogift i Gefle 25 juni 1870. 

Brorson till 3038. — Kusin med 4476, 4477 och 5276 samt med 4494- 

4476. Erik Jolian Oscar Berlin (V), son af prosten 
Christian Gissel B. (f 1863) och Anna Katrina Nordstrom 
(t 1882); f. i Balkikra 4 aug. 1832; magister 1856; teol. 
kand. 1865; prestvigd s. i.; kyrkoherde i Kyrkheddinge 1866; 
t 3 juni 1886. 

Son af 3039. — Broder till 4477 och 5276. — Kusin till 4475 och 
4494. — Sviger med 3846. — Gift 1866 med Sophie Eskilsson (f. 1842; 
bor i Lund), dotter af 3443. — Soner: 6685 samt Mac Erik (f. 1876; 
und.-lojtnant vid Vendes trangbataljon). — Dottrar: 1) Anna Clementine 
(f. 1868), gift med ingenidren Georg Luhrs\ 2) Emma Isabella (f. 1870), 
gift med 6544; och 3) Dagmar Maria Sofia (f. 1880), gift med e. o. prof. 
7. Broman. 

4477. Carl Ludvig Tlieodor Berlin (V), broder 
till 4476; f. i Balkikra IT maj 1834; kameralexamen 1854; 
und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 1856; lojtnant 1862; af- 
sked 1863; major i amerikanska arm^en; bor gift i N. Ame- 
rika som landtbrukare. 


4478. Carl Hugo Glimstedt (IV), broder till 4407; 
f. i Laholm 27 maj 1834; telegrafassistent i Ystad 1857; tele- 


1851. 


155 


grafkommissarie i Goteborg 1886 — 1893; ord. bisittare i En- 
gelholms r&dsturatt 1902, men afgick samma &r. 

Gift i Ystad 1880 med Elna Andersson (f. i Norrhviddinge 1844), 
enka efter utskSnkaren Janne Jonsson (f. i Lund 1839; t » Ystad 1879). 

4479. Olof Wilhclm Mollcr (III), broder till 4237; 
f. i V. Ahlstad 18 dec. 1831; landskapsmfilare; ritlarare vid 
Carlskrona laroverk; f derstades 22 dec. 1857. 

4480. John Raoul Hamilton, grefve (IV), son af 
ofv.-lojtnanten Hugo Didrik H. (f 1876) och Hedvig Piper 
(t 1882); f. pfi Huseby 13 dec. 1834; und.-lojtnant vid Vendes 
art,-reg. 1854; ofverste vid Gota art.-reg. 1888; gen.-major 1897. 

Gift 1876 med Ulrika Ottiliana Lewenhaupt (f. 1856). 

4481. Nils Johan Dahlberg (IV), son af kyrko- 
herden Fetter D. (f 1870) och Christina Charlotta Rosen- 
lund (t 1881); f. i V. Kerrstorp 11 aug. 1830; kassor pfi 
Krapperup; f derstades ogift 6 mars 1875. 

Under studenttiden kand som glad vissangare och jovialisk be- 
ranare. ~ Fadren blef stud. blek. 1811. 

4482. Carl Lewenhaupt, grefve (III), son af majo- 
ren Gustaf Adolf L. (f 1883) och Maria Geijer (f 1893); 
f. i Riseberga 19 mars 1835; kansliexamen 1855; attach^ i 
Paris 1858; slutligen utrikesminister 1889 — 1895; envoy6 i 
London 1896—1902. 

Svager med 4424. — Gift i Stockholm 1874 med Edla Wirsin 
(f. 1851). 

4483. Paul Emanuel Bei^lund (VI), son af namnde- 
mannen Per Minsson (f 1833) och hans hustru Lovisa; f. 
i N. Akarp 12 sept. 1828; stud, i Ups. (Smfilands n.) 1870. 

4484. Axel Hjalmar Hertzman (VI), broder till 
4275; f. i Nosaby 10 okt. 1832; jur. examen 1855; v. ha- 
radshofding; advokat i Stockholm; f 10 febr. 1900. 

Gift i Stockholm 1863 med Paulina Beata Elisa Cecilia Lund- 
berg, dotter af e. o. kammarskrifvaren Paul Isidor L. — Dotter: Paulina 
Charlotta Beata, enka efter kaptenen vid Vaxholms artillerikar Clas 
Nordahl. 

4485. M&ns Wiezell (VI), son af &bon Nils M&nsson 
(t 1867) och Bertha Persdotter (f 1875); f. i Viby 9 febr. 
1830; privatlarare i Christianstad; f derstades 27 mars 1900. 

Gift i Lund 1869 med Eleonora Margreta Malm (f. 1832), syster till 
3797. — Son: Harald (f. 1874; stud, i Lund 1893; fil. kand.; teol. stud.). 

4486. Axel Theodor Giertz (VI), son af postma- 
staren Sven Jacob G. (f 1856) och Ludvika Catharina Kail 


156 


1851. 


(t 1864); f. i VanSs, Qviinge socken, 13 okt. 1833; tele- 
grafassisieni 1857; telegrafkommissarie 1884. 

Brorsons son till 1999. — Kusin till 4761. — Gift 1860 med Maria 
Amalia Charlotta Sellentin. 

4487. Frans Theodor Moller (III), broder till 4237; 
f. i V. Ahlstad 8 nov, 1833; kameralexamen 1852; jur. exa- 
men 1854; kanslisi i kammarratten 1861; aktuarie och re- 
gistrator der 1870; ledamot i direktionen ofver civilstatens 
pensionsinrattning 1879; ofverkommissarie der 1885. 

Gift 1870 med Emilia Sofia Jansson (f. 1848 f 1894). 

4488. Jeppa Andersson (III), son af hemmansegaren 
Marten A. (f loJQ) och Elna Larsdotter; f. i Reng 12 april 
1832; med. lie. 1866; lasarettslakare i Vadstena 1869; f der 
22 mars 1872. 

Gift i Lund 1867 med Ebba Wilhelmina Berg (f. 1841). - Son: 
Ebbe Bergh (f. 1872; stud, i Lund 1891; prakt. lakare i Malmo). 

4489. Lars Petter Pettersson (III), son af snicka- 
ren Hans P. och Christina Larsson; f. i Christianstad 28 
april 1832; kameralexamen 1853; tullforvaltare i UmeS 1872, 
i Halmstad 1877 och i Sundsvall 1879; f 22 april 1885. 

Gift 1869 med Elna Andersson (f i Sundsvall 1889). 

4490. Anders Johan Samuel Hallberg (III), son 
af smedmastaren Carl H. (f 1857) och Carolina Hasselgren 
(t 1885)j f. i Malmo 25 okt. 1834; kameralexamen 1853; 
lansbokhallare i Malmo 1864; kronofogde i Ljunits m. m, 
1877; landtrantmastare i Malmo 1878; f ogifi 22 mars 1886 

Broder till 5016 och 5749. — Kusin med '4240. — Fadren foddes 
i Trelleborg 1803. 

4491. Carl Gustaf Adolf Lofdahl (III), son af bar- 
beraren Carl Magnus L. och Anna Hellberg; f. i Ystad 5 
nov. 1832; stud, i Ups. (Kalmar n.) 1857; infod.-ratt i erke- 
stiftet och prestvigd 1861; kyrkoherde i Lena 1882. 

Gift 1) 1862 med Nanna Gyberg (f. 1837 f 1880); 2) 1882 med 
Anna Elisabeth Lundqvist (f. 1863). 

4492. Lawe Gustaf Beck-Friis, frih. (IV), broder 
till 3975; f. pfi Fiholm 19 maj 1834; kansliexamen 1852; 
jur. examen 1854; svensk minister i Kopenhamn 1870 — 1902. 

Var lange diplomatiska karens doyen i Kopenhamn och fick vid 
sin afe&ng Elefanterorden. Gift 1879 med Sigrid Barnekow (f. 1834), 
syster till 4810. 

4493. Per Nymansson (VI), son af torparen MSns 
Persson och Gunhild Johnsdotter; f. i Loushult 1 maj 1830; 


1851. 


157 


presivigd 1861; kyrkoherde i Skepparslof 1870; f 2 april 
1900. 

Gift 1871 med Emma Johanna Maria Eustrom (f. 1839), dotter 
af 3191. 

4494. Ludvig Theodor Oscar Berlin (V), son af 
ridmannen Johan Theodor B. (f 1870) och Anna Maria 
Elisabeth Lofgren (f 1872); f. i Ystad 14 jan. 1833; kame- 
ralexamen 1852; tullforvaltare i Trelleborg 1867; nederiags- 
inspektor i Malmo s. &.; tullkontrollor i Malmo 1871; tull- 
rdrvaltare der 1895; f i Malmo 23 april 1898. 

Son af 3038. — Kusin till 4475 m. fl. — Gift i Kopenhamn 1872 
med Emilie Augusta Carstensen (f. 1841; f i Malmo 1899). - Son: 
Ludvig Carsten (f. 1873; stud, i Lund 1892). 

4495. Nils Petter Lindberg (III), son af klockaren 
T. L. (t 1858) och Anna Catharina Hogsiedt (f 1863]; f. 
i Gylle 30 dec. 1824; tog ej studentexamen ; f. d. skrirvare 
i Trelleborg; f ogift i Lunds hospital 11 okt. 1884. 

Farbroder till 5516 och 6779. — Fadren f5ddes i Skreflinge 1777. 

4496. Christian Fredrik Berling (I), son af prosten 
Cart Gustaf B. (f 1863) och Beata Sommelius (f 1893); 
f. i Lund 28 okt. 1834; magister 1856; med. lie. 1861; med. 
doktor 1863; ofverlakare vid Malmo hospital 1879; f i 
Malmo 17 okt. 1883. 

Framstaende tenorsangare under studenttiden. — Son af 3493. — 
Broder till 4608. — Gift 1) 1863 med Elvira Kock (f. 1835 f 1865); 
2) 1866 med Charlotte Hallbdck (f. 1845); om den forras slagt, se vid 
5482 och om den senares vid 4018. 

4497. Nils Olof Anders Ohlsson Gadde (I), son 
af handlanden Nils Ohlsson (f 1844) och Edela Christina 
Gadde (f 1873); f. i Lund 9 juni 1834; magister 1856; med. 
lie. 1864; med. doktor 1865: larare for barnmorskor i Lund 
1864; sjukhusdirektor i Lund 1868 — 1900; professors namn 


Broder till 4630 och 4686. — Fadren var fSrst gift med Elisabeth 
Gadde (f. i Goteborg 1770; f i Lund 1832). Han foddes i Ystad 1790 
och var son af vaktaren Ola Nilsson och Hanna Nilsdotter. — Gift i 
St. Raby 1864 med Othilda Bruzelius (f. i Lund 1843), syster till 4757. 
— Son: 6524. 

Modrens namn Gadde antogs af sonerna. Denna slagt har fSIjande 
harstamning. Kyrkoinspektoren och handlanden i Gimbrishamn Andreas 
Andersson Gadd (f. 1727; f i Lund 1786) hade med Elna Ohristina 
Bergman (f, 1736; f » Lund 1796) sonerna: 1) Anders Gadde (f. i Gim- 
brishamn 1757, egentligen dopt Mdrten\ handl. i Lund och stiftare kv 
1823 af Gaddeska flickskolan der; f 1826), gift med Hedvig Eleonora 
Hokerstedt (f. i Visby 1744; t i Lund 1817); 2) Nils Gadde (f. i Gim- 
brishamn 1764; handl. i Lund, sedan landtbrukare; f pa Engeltofta 1812), 


1886. 


158 


1851. 


gift i Skabersjo 1799 med Fredrika Lovisa Holmgren (f. i Hyby 1779; 
+ i Lund 1863), dotter af hejderidaren H., hvars enka Dorothea Maria 
Dahl (f. 1735) dog i Lund 1800. I sitt aktenskap hade Nils Gadde dot- 
tern Edela Christina (f. i Riseberga 1805), moder kt 4497. 

4498. Nils Peter Julius RSnbeck (I), son af sko- 
makaremasiaren Peter R. (f 1875) och Ingrid Catharina 
Goransson (-}- 1854); f. i Lund 9 jan. 1835; kameralexamen 
1853; reste till Mexico sommaren 1854; f derstades 30 
nov. 1872. 

Fadren foddes i Perstorp 1795. 

4499. Carl August Ahlgren (I), son af handlanden 
Gudmund A. och Helena Christina Malmstrom; f. i Laholm 
5 nov. 1830; ofvergick till Goteborgs n. 1852; prestvigd 
1856; kyrkoherde i Langhem 1876. 

Gift 1864 med Brita Sara Schdnberg (f. 1834 f 1890). 

4500. Georg Evald Westergr6en (I), son af hand- 
landen, sedan banKkamreraren Fredrik W. (f 1888) och 
Hedvig Charlotta Winqvist (f 1866); f. i Lund 3 okt. 1833; 
magister 1856; med. lie. 1865; reg.-lakare vid Vermlands 
raltjagarekir 1877; f 28 jan. 1890. 

Fadren foddes i Landskrona 1805. — Gift a Deijefors bruk 1872 
med Ottonie Leontine Geijer (f. 1852). 

4501. Severin Hjertstrand (IV), son af kantorn 
Peter Magnus H. i Landskrona 1848) och Christina Ny- 
lander i Jonkoping 1875); f. i Arstad i Halland 20 jan. 
1834; drunknade i Landskrona som student 26 dec. 1853. 

Den forst kande af denna slagt Hjertstrand var Sven Hjertstrand 
(f. 1783; klockare i Langaryd, Smaland; f 1866), som med Anna Peters- 
dotter (f. 1779 f 1861) fick sonen Peter Magnus (f. i L&ngaryd 1809; 
klockare i Arstad och sedan i Landskrona; f 1848), som blef fader till 
4501, 4916 samt till Sven Peter (f. 1847; stud. smal. i Lund 1867; adjunkt 
vid Visby laroverk; f 1892). 

4502. Lars Lennartsson (IV), son af hemmanseg. 
Mfins Persson (f 1864) och Hanna Larsdotter (f 1873); 
f. i V. Karaby 9 dec. 1832; veterinarexamen 1864; lans- 
veterinar i Hallands Ian 1871 och i Malmohus Ian 1878; f 
i Ems 9 juli 1882. 

En af vart lands skickligaste veterinarer. — Fadren var „medalj6r" 
samt en pa sin tid vida bekant lakare af benbrott och dylika akommor. 
— Gift a Kulltorp 1867 med Joseflna Vilhelmina Kull (f. i Qvidinge 
1848). — Svarson: 6241. 

4503. Carl Agne Beijer Petersson (IV^, son af 
prosten Jacob Petersson (f 1861) och Maria Beijer (f 1838); 
f. i Helsingborg 27 april 1833; f i 0. Vemmenhogs prest- 
gfird som student 6 aug. 1858. 

Son af 3082. — Halfbroder till 5168. 


\ 


1851. 


159 


4504. Carl Gustaf Orstadius (IV), broder till 4061; 
f. i 0. Kerrstorp 3 aug. 1832; kameralexamen 1854; harads- 
skrifvare i Stockholms Ian 1864; f pfi Lilla Saby i Oster 
Akers socken 8 juni 1888. 

Bodde i Frotuna till 1883, dk han flyttade till Oster Aker. „En 
arans och heders man." — Gift 1864 med Hedvig Eleonora Unir (f. 
1831), svagerska till bans broder (4061). 

4505. Arvid Theodor Anderberg (IV), son af in- 
spektoren Andreas A. och Botilda Wittgren (f 1887); f. i 
AUerum 31 aug. 1831; kameralexamen 1853; jur. examen 
1855; V. haradshofding 1859; notarie 1864, fiskal 1865, as- 
sessor 1867, hofrattsrid 1883—1897, allt i skinska hof- 
ratten; f i Christianstad 20 april 1901. 

Fadren (f. i BosjSkloster 1793) var son af tradg&rdsm3staren A, och 
Bengta Andersdotter. — Gift i Hardeberga 1863 med Vivica Antoinetta 
Soderberg (f. i Refvinge 1834; f i Cbristianstad 1881), syster till 4445. 

4506. Johan Fredrik SlSstedt (IV), son af kyrko- 
herden Carl Johan S. (f 1883) och Katrina Jonsdotter (f 
1867); f. i Roke 18 okt. 1831; prestvigd 1858; fx Stiby 
prestgird 7 okt. 1859. 

Son af 3102. — Farbroder till 6256 och 6755. — Sv&ger med 4443 
och 4774. 

4507. Gustaf von Essen, grefve (IV), son af 6f- 
versten Gustaf von E. (-|- 1874) och Ida von Rehausen {f 
1893); f. i Stockholm 21 sept. 1833; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1853; kansliexamen 1856; kammarherre 1859; 
ryttmastare 1873; preussisk undersfite 1877; f i Helsingborg 
31 maj 1879. 

Broder till 4607. — Svager med 4578. — Gift 1872 med Augusta 
Reuterswdrd (f. 1839). 

4508. Carl Gustaf Reinhard Follin (IV), son af 
hamnkaptenen i Helsingborg, kaptenlojtnanten Reinhard F. 
(t 1874) och Henriette af Funck (f 1895); f. i Marstrand 
22 maj 1834; und.-lojtnant vid Gota art.-reg. 1855; lojtnant 
1861; t i Helsingborg 14 juli 1865. 

Kusin med 4290. — Syssling med 4052. 

4509. Axel Emil Eberhard Odmansson (IV), bro- 
der till 4228; f. i Landskrona 29 mars 1834; -j- derstades 
som student 4 april 1855. 

4510. Frans Wilhelm Petersen (V), son af kloc- 
karen Nils 'Petersson (f 1860) och Hedvig Camph; f. i 
Roddinge 25 maj 1831; prestvigd 1857; afsked frfin prest- 
embetet 1868; landtbrukare och egde 1889—1898 Borlunda 


160 


1851. 


n:o 9 och 10; flyttade 1896 till Trollenas socken som ar- 
rendator af Asmundtorps gSrd. 

Gift i Herslof 1870 med Ida Maria Emilia Petersson (f. i Hers- 
lof 1842; t der 1880), syster till 4909. 

4511. August Rudolf Akerlund (I), son af skoma- 
karemastaren Sven A. (f 1860) och Ingrid Olsson (f 1850); 
F. i Lund 31 aug. 1833; jur. examen 1859; v. haradshoFding 
1867; sekreterare i dratselkammaren i Lund 1875 — 1877 
samt i helsovfirds- och byggnadsnamnderna derstades 1875 — 
1879; t ogiFt i Lund 12 april 1886. 

Broder: 1) Sven Otto (f. 1837; f. d. rargerifaktor i Lund), fader 
till 6423 och svarfader till 6453 ; 2) Per Christian (f. 1846; bokbindare i 
Malmo; f 1900). — Fadren (f. i Reslof 1809) var son af abon Sjunne 
Astradsson i Akarp och Sissa Larsdotter. - Sviger med 4742. 

4512. Henric Nils Schartau (III), son aF kyrko- 
herden Henric S. (f 1857) och Maria Gustava Borgstrom 
(t 1901); F. i Mellangrefvie 2 sept. 1833; med. fil. kand. 
1859; landtmateriauskultant 1863; privatlarare i Brunnby. 

Sonson till 1836. — Broder till 4745, 4925 och 5126. — Svager 
med 4080. — Det bor har upprepas (hvad som redan anforts under 318 
och 1836) att slagten Schartau icke harstammar Iran Tyskland och ej har 
ringaste fdrbindelse med ett der belaget sa benamndt stalle, utan har sitt 
namn af Skartofta i Sk&ne. 

4513. Isaac Ludwig Stenberg (III), son aF med. 
doktorn Jan OloF S. (f 1853^ och Kristina Carolina Cron- 
sioe (f 1870); F. i Malmo 8 dec. 1834; magister primus 
1856; docent i matematik 1858; lektor vid Malmo laroverk 
1859; t derstades ogiFt 4 Febr. 1891. 

„En lard i ordets basta betydelse, en man med grundliga och vidt- 
omfattande studier, en samvetsgrann och nitisk larare samt af ett hjerte- 
godt stilla sinnelag^. Donator till Lunds universitet och Malmo skola. — 
Son af 2729. — Broder till 4642. — Till fullstandigande af uppgiftema 
om denna slagt kunna vi meddela att handlanden i Carlshamn Carl Sten- 
berg (t 1774) hade i sitt 1743 ingangna aktenskap med Cecilia Margreta 
Bergelin (f 1789) sonen Isak (f. 1754; stud. blek. 1772; kyrkoherde i V. 
Vram; f 1814), farfader till 4513. 

4514. Isaac Herlofsson (IIH, son aF hemmansega- 
ren HerloF Nilsson (f 1881) och Elisabeth Isaksdotter (f 
1866); F. i Svedala 13 dec. 1830; prestvigd 1865; kyrko- 
herde i Ronneby 1876; f 29 okt. 1891. 

Modren hade forut varit gift med Anders Michaelsson (2782). — 
Gift 1879 med Syster Main (f. 1838). 

4515. Carl August Knutsson (I), son aF koppar- 
slagaren Jons K. (f 1891) och Cecilia Hallstrom (f 1883); 
F. i Lund 4 aug. 1833; tog icke studentexamen ; landtbru- 


1851. 


161 


kare; vistades en tid i Amerika; slutligen restaurator vid 
MSrtenstorg i Lund; f derstades 9 aug. 1883. 

Sv&ger med 4197. — Fadren (f. i Lund 1809) var son af borgaren 
Knut Mdnsson och Sissa Jonsdotter, — Gift 1866 med Theoline Ohlsson 
(f. i Faringtofta 1835). 

4516. Nils Henrik Elg (VI), son af kyrkoherden 
Simon Christopher E. (f 1855) och Ingrid Nilsson (f 1871); 
f. i Bronnestad 20 okt. 1831; f i Lund som student 3 dec. 
1852.^ 

*Broder till 4517. — Fadren blef stud. blek. 1804. 

4517. Carl Fredrik Elg (VI), broder till 4516; f. i 
Fjelkestad 28 dec. 1835; larare vid Lunds dofstuminstitut 
1876; miste for sjukdom upphora dermed och in togs 1893 
pi Sofiahemmet i Stockholm, hvarifrSn han 1895 forflyttades 
till Stockholms sjukhem. 

Gift 1885 med Edla Vilhelmina Hassellund (f. i Oster&ker 1861). 

4518. J5ns Boman Persson (II), son af hemmans- 
egaren Bengt Persson och Anna Olsdotter; f. i Kjeflinge 18 
nov. 1831 (ej 1832); kameralexamen 1856; tullbevaknings- 
inspektor i Malmo 1865 — 1900; bor vid Ringsjon. 

Gift i Malmo 1866 med Emma Ccelina Sjolin (f. 1830), syster till 
4203. — Sdner: 6642 och 6643. 

4519. Gustaf Otto Christian MSller (III), broder 
till 4386; f. i Malmo 27 mars 1833; kameralexamen 1854; 
telegrafkommissarie i Malmo 1855; telegrafdirektor der 1865; 
t i Malmo 15 febr. 1891. 

Gift i Malmo 1860 med sin kusin Marie Emilie Charlotte Moller 
(f. 1834; t der 1892), syster till 5167. 

4520. Anders Beander (IV), son af rusth&llaren 
Sine Andersson och Boel Andersson; f. i Benarp, Morarps 
socken, 16 nov. 1832; tog icke studentexamen ; sergeant vid 
Svea art.-reg. I860; styckjunkare der 1872; und.-lojtnants 
namn 1882; redogorare vid kronprinsens hofmarskalkskon- 
tor 1882. 

Gift 1889 med Aurore Wilhelmina Hdgerstrom (f. 1859), dotter af 
fimjunkaren B. W. H. 

4521. Georp Richard Ludvig Palm (VI), son af 
kronolansmannen Johan Rickard P.. (f 1884) och Bemhar- 
dina Santesson (f 1880); f. i Oppmanna 11 sept. 1832; jur. 
examen 1854; v. haradshofding 1861; rfidman i Oskarshamn 
1879; t 29 april 1886. 

Son af 3299. — Gift i Rella p& Gottland 1870 med Wilhelmina 
Maria Rdberg. 


11 


162 


1851—1852. 


4522. Victor Harald Christian Theophil Eber- 
stein (IV), son af kyrkoherden, tit. professorn Carl Chri- 
stian E. (t 1858) och Ingrid Ursell (f 1879); f. i Vissel- 
tofta 3 aug. 1833; jur. examen 1859; v. hSradshofding 1862; 
auditor vid Bohuslans reg. 1863 — 1876; godsegare i Soder- 
manland. 

Sonsonsson till 1008. — Broder till 4523 samt till Carl Olof Wal- 
frid (f. 1820; stud. blek. 1837; filol, kand.; f 1847). — Svager med 3766 
och 4998. — Gift 1879 med Theresia Fredrica Brinck (f. 1844), dotter af 
grosshandlaren i Stockholm Carl Wilhelm B. 

4523. Carl Johan August Eberstein (IV), broder 
till 4522; f. i Visseltofta 1 sept. 1835; f » V. Karups prest- 
gfird som student 15 maj 1854. 

4524. Olof Wilheltn ZoU (III), son af lojtnanten 
Nils Fredrik Z. (f 1869) och Catharina Christina Knutsson 
(f 1874); f. i Fosie 3 juni 1833; landtbruksinspektor i Bfi- 
stad; f ogift i Landskrona 17 dec. 1873. 

Brorsons son till 1500. — Broder till den beromde m&laren Kilian 
Christoffer Z. (f. 1818 f I860), som med Henrietta Gustapa Horn (f. 
1821 t 1874) fick dottren Marie-Louise (f. 1860), gift med sj5kaptenen 
Ivar Erik Wulfcrona (f. 1850). 

4525. Abner Theodor Larson (I), broder till 3942; 
f. i Ingelstad 5 nov. 1830; prestvigd 1857; tjenstledig under 
mSnga fir; f i Brandstad 28 febr. 1903. 

Gift 1896 med Hedvig Eurenius (f. 1838), enka efter 4115. 

4526. Anders Johan Fredrik Magnusson (I), son 
af prosten Anders M. (f 1838) och Kristina Charlotta Bjork- 
holtz (f 1848); f. i Lund 13 juli 1833; tog icke student- 
examen. 

Son af 2853. 


4527. Carl Wilhelm Areschoug (VI), son af hand- 
landen och rfidmannen Johan Jacob A. (f 1858) och Maria 
Christina von Bergen (+ 1857); f. i Christianstad 14 mars 
1832; emigrerade och blef landtbrukare i Middlebourg, In- 
diana, N. Amerika; + derstades 4 dec. 1869 (ej 1870). 

Se vid 4224. 

4528. Per Olof Johan Simonsson (VI), son af 
fanjunkaren Adolf Martin S. (f 1880) och Christina Helena 
Friberg (f 1837); f. i Fulltofta 11 sept. 1833; prestvigd 1858; 
e. o. hofpredikant 1869; kyrkoherde i Hjertum 1872. 


1852. 


1852. 


163 


Sonson till 2247. — Brorson till 3312; halfbrorson till 3935. — 
Gift 1866 med Mathilda Charlotta Pettersson (f. i Vallda 1842). 

4529. Gu8taf Ulric Lofberg (V), son af kustser- 
geanten Lars Magnus L. (f 1858) och Carolina Fredrika 
Areschoug (f 1882) ; f. i Gladsax 23 april 1830; kameral- 
exainen 1853; telegrafassistent i Ystad; f derstades ogift 7 
febr. 1887. 

Fadren foddes 1796. 

4530. Carl Johan Mathias Althin (VI), son af 
kyrkoherden Johan Petter A. (f 1878) och Maria Elisabeth 
Mathilda Edberg (f 1871); f. i Esphult 8 mars 1832; prest- 
vigd till Goteborgs stift 1858; tjenstgjorde i Carlskrona; f 
derstades 16 febr. 1869. 

Son af 3134. — Broder till 4877. — Svager med 4790. — Gift & 
Frollinge 1863 med Leonie Augusta Ulrika Ehrenborg (f. 1842). — Son: 
Ernst (f. 1868; prest i Stockholm). 

4531. Wilhelm Ehrenfried Gyllenskepp (III), 
son af handlanden Johan Vilhelm G. 1838) och Anna 
Beata Ahlstrom (f 1838); f. i Ystad 14 dec. 1832; und.- 
lojtnant vid kronprinsens husarreg. 1855; lojtnant 1859; af- 
sked 1864; stationsinspektor vid Tenhult 1866, Degerfors 
1872 och Skofde 1875; f > Skofde 25 maj 1879. 

Gift i Ystad 1867 med Selma Gustajva Collin (f. 1840), nu bosatt 
i Lund, syster tHl landtbrukaren Carl C. (f. 1830; stud. blek. 1849; f 1900). 

4532. Carl Ludviff Paulus Kockum (III), son af 
godsegaren Johan Daniel K. (f 1854) och Anna Brita Bergh 
(t 1867); f. fi BuUtofta, V. Skreflinge socken 15 maj 1835; 
godsegare i Bulltofta. 

Riksdagsman i fdrsta kammaren 1876—1896. — Gift 1866 med 
Anna Charlotta Hailing (f. 1835), syster till 4082. 

Af slagten Kockum hafva fbljande varit studenter i Lund, nemligen 
Dithmarus (89), dennes brorson Henrik (f. 1717; stud. blek. 1736; r&d- 
man och gastgifvare i Christianstad; f 1779), dennes brorsons son Chri- 
stian Peter (f. 1771; student 1785; garfvare i Malm5 f 1828), den sist- 
namndes s5ner Lorentz (2922) och Henrik (3099) samt densammes half- 
brors son Carl Ludvig Paulus (4532). 

4533. Ernst Fabian Giese (III), son af lojtnanten 
Joachim Barvadt G. (f 1867) och Elsa Johanna Finnberg 
(f 1845); f. i Gessie 2 nov. 1834; und.-lojtnant vid norra 
sk. inf.-reg. 1854; major 1878; f. d. ofverstelojtnant. 

Sonson till 1985. — Broder till f. d. majoren Otto Fredrik G. (f. 
1836). — Gift i Lund 1880 med J eanna Samberg (I 1862), dotter af 4034. 

Mdjligen harstammar denna slagt Giese ftin Joachim Giese, som 
blef pastor i Kiel 1631 och dog der 1694. Han var kanske fader till 
danske kanslisekreteraren Christoffer Joachim G., som i aktenskap med 
Charlotta Amalia Lijm (hade en faster, gift i Malmo) f5rmodas vara foder 


Digitized by 


164 


1852. 


mijochum Barvadt G. (f. 1722; handlande i Malmo; f 1770), som utom 
1985 och 2227 hade sonen Lars Petter (f. 1758; tolagskassdr i Malmo; 
t 1825), foder till Andreas (f. 1790; stadsqvartermastare i Malmo; f 
1824), som med Anna Catharina Lohman (f. 1789 f 1854) hade sonen 
Werner Oscar Joachim (f. 1822; stationsinspektor i Akarp; f 1883), fieuler 
till fSrest&ndaren vid Malmo godsexpedition Herman Charles Oscar G. 
(f. 1857). — Andreas (1985) hade utom Joachim Barvadt afven sonen 
Mathias (f. 1799; stallmastare hos konungen; f 1868). 

4534. Johan Anders Henrik Rydberg (III), son 
af postmastaren Gustaf Isak R. (f 1874j och Elise Char- 
lotte Zickerman (f 1882); f. i Malmo 28 mars 1834; ka- 
meralexamen 1853; kassor vid riksbankens kontor i Malmo 
1868—1882; f ogift i Malmo 9 dec. 1899. 

Son af 3083. 

4535. Carl David Emanuel Roth (VI), son af pro- 
sten Christian R. (f 1839) och Ottiliana Vilhelmina Lillje- 
crona (-j- 1878) ; f. i Kopinge 13 aug. 1831; konservator vid 
zoologiska institutionen i Lund 1863; f derstgdes 24 aug. 1898. 

Roth var en skicklig konservator, men det var hufvudsakligen hans 
vetenskapliga begafning, som gjorde sig gallande, och han egde alia forut- 
s&ttningar att ha kunnat blifva en vetenskapsman af rang, om tillfalle gif- 
vits till en mot de rika anlagen svarande underbyggnad i studier. Som 
entomolog var han verkligt betydande. Afven framstaende som botanist 
och Rigelkannare. — Son af 2658. — Broder till 4741. — Gift i Lund 
1866 med Cecilia Svensson (f. 1836 t 1895). 

4536. David Fredrik Brunius (I), bfoder till 4426; 
f. i Lund 22 juni 1833; larare i kemi m. m. vid Alnarps 
landibruksinstitut 1861; f derstades 1 dec. 1869. 

Om hans utgifha skrifter m. m., se Alnarps-matrikeln. — Gifk 
1863 med Dina Annette Anker (f. 1841; bor i Christiania). 

4537. Olof Andersson (III), son af bonden Anders 
Hansson och Anna Olsdotter; r. i Onnarp 18 juni 1832; 
magister 1856; lektor vid Malmo laroverk 1868; f k S:t 
Hans hospital vid Roskilde 2 maj 1876. 

Gift 1866 med Emilie Charlotta Christina Ryberg(l 1842 t 1871). 

4538. August Edvard Jacob Magnus Dahl (II). 
broder till 3878; f. i Reslof 4 juli 1832; landtbrukare k 
Gfirdsby och Tofta; bor i Vexio sedan 1880. 

Har egt g&rden Cathrineberg och varit delegare i Loddby, Gl^rdsby 
och Tofta. — Gift 1865 med Mathilda Charlotta Frick (f. 1845), dotter 
af ryttmastaren Fredrik Julius F. — Son: Edvard (f. 1866; stationsskrif- 
vare i Vexio; t 1898), gift med Carolina Lovisa Lundin (f. i Stockholm 
1862). — Dotter: Ellen (f. 1868), gift med sjSkaptenen Olof Hdkansson 
(t i Dadesjo 1864). 

4539. Edvard Samuel Theodor Hallback (IV), 
broder till 4349; f. i Helsingborg 18 mars 1834; kameral- 


1852. 


165 


examen 1853; telegrafassistent i Ystad 1856; f derstades 22 
nov. 1858. 

4540. Philip Ajeathon Savarin (IV), son af kyrko- 
herden Sven S. (f 1853) och Sofia Margreta Lofberg (f 
1873); f. i Loderup 18 juli 1832; begaf sig till Amerika. 

Son af 3171. 

4541. Nils Fredrik Nilsson (III), son af skoma- 
karemastaren Anders Fredrik N. och Brita Catharina Engel- 
hardt (f 1857j; f. i Malmo 17 okt. 1834; magister 1856; 
jur. examen 1858; v. haradshofding 1862; rfidman i Malmo 
1878; t 9 juli 1881. 

Dref i Malmo en betydande advokatverksamhet. — Gift 1866 med 
Anna Gertrud Carolina Augusta Fogelklou (f. i Lund 1839), doner af 3342. 

4542. Andera Magnus Andersson (III), son af 
handlanden Anders A. (+ 1867) och Louise Christina Ham- 
mar; f. i Malmo 1 juni 1833; magister 1856; jur. examen 
1858; V. haradshofding 1864; ombudsman i Sk&nes ensk. 
bank; f ogift i Kopenhamn 13 febr. 1870. 

Fadren (f. i Bunkeflo 1800) var delegare i firman Luttropp & An- 
dersson.  Den fSrstnamnde var fader till 4544. 

4543. Nils Vilheltn Aspegr6n (I), son af klocka- 
ren, sedan handlanden i Lund Carl Conrad A. (f 1846) och 
Elise Lundberg (f 1894); f. i Lemmestro 29 maj 1832; 
pHvatlarare i Eslof och Halmstad; f i sistnamnda stad 9 
dec. 1885. 

Se slagtutredningen vid 4247. — Gift 1879 med Selma Carolina 
Fdltstrom, fSdd Nibelius (f. i Lemmestro 1841; f i Esl6f 1886), syster till 
4418. Hon blef, i Ystad 1865, gift med lansveterinaren i Eslof Gustaf 
Mauritz Fdltstrdm (f. 1837 t 1878). 

4544. Gustaf Fredric Luttropp (III), son af hand- 
landen Conrad L. (f 1867) och Anna Sofia Moller (f 1862); 
f. i Malmo 8 juli 1832; ingick vid handeln 1852; handlanae 
i Malmo; f derstades 23 maj 1884. 

Sv&ger med 4259 och 4336. — Gift i Malm6 1859 med Erika 
Sofia Malmqvist (f. 1835), dotter af bryggaren Jons M. 

Slagten Luttropp sages harstamma ftin Elfsborgs Ian (garden 
Lunorp?). Den (5rst kande af slagten var tobaksfabrikdren och handlan- 
den i Ulricehamn Conrad Fredrik Luttropp (f. 1754 + 1801), som med 
Maria Catharina Ostergren (f. 1756 f 1827) fick bamen: — A) Conrad 
{t i Ulricehamn 1789; handlande i Malmo under flrma Luttropp & An- 
dersson; t 1867), fader till 4544 samt till Wilhelm (f. 1828; grosshandl. 
i Malmd), gift 1857 med Augusta Barkman (f. 1835); — B) Brigitta 
Catharina (f. 1791; f som enka efter kronofogden Ljungstedt 1887, nSra 
96-arig); — C) Johannes (f. i Ulricehamn 1800; kronolansman i Elfs- 
borgs Ian; f 1883), som med Brita Sofia Samsioe (f. 1802 f 1870) flck 
sonerna: 1) Edvard Julius (f. 1833; stud, verml. i Lund 1852; kronolSns- 


166 


1852. 


man i Inlands FrSkne harad 1866—1887; tandllkareexamen 1890 och bo- 
satte sig i Gdteborg; f 1892), gift med Juliana Paulina Josef sdotter (f. 
1840 t 1891); 2) Johan Conrad (f. 1835; stud, verml. i Lund 1852; 
landtmSt. ex. 1862; poliskommiss. i GGteborg 1868—1893; bor i BIcke). 

4545. Nils Hatntnar (VI), son af hemmansegaren 
Nils Andersson och Ingar Persdotter; f. i Hammar, Nosaby 
socken, 16 juli 1832; prestvigd 1864; kyrkoherde i Ilstorp 
1887; t ogift 9 febr. 1892. 

Hade samlat en liten fonn5genhet, som ban donerade kx kyrkorna 
i sin lilla pastorat. 

4546. Anders Petersson (IV), son af ladufogden 
Per Svensson och Pernilla Olsson; f. i Grfimanstorp 10 juni 
1831; magister 1856; docent i arabiska 1857; adjunkt vid 
Lunds Igroverk 1859; t. f. rektor der 1881—1886; lektor 
der 1881. 

Farbroder till 5433. 

4547. Johan Henrik Hagglund (I), son af anatomi- 
vaktmastaren Bengt H. (f 1863) och Elna Torkelsdotter (f 
1879); f. i Lund 18 jan, 1833; prestvigd 1859; kyrkoherde 
i Malmo Caroli 1875 och i V. Karup 1886; teol. doktor 
1893; pros! 1898—1899; f 20 sept. 1902. 

Framst&ende predikant ur Henrik Schartaus skola. Sedan prosten 
Holmqvist i Qville 1879 aflidit, ansags Hagglund som det schartauanska 
partiets chef. Han erholl ocksa andra rummet till biskop i Goteborgs 
stift 1888. — Om fadren, Bengt Hagglund, som foddes i Haggarda af 
Kinnarumma socken 1788, sager Onkel Adam, i en skiss i Lunds Vecko- 
blad &r 1863, att ban „var arad af dem, som kinde bans redbara vasen 
och bland dessa af alia, som de senare 30 aren studerat medicin i Lund**. 
— Gift 1) 1866 med Ida Ulrika Dahlbom (f. 1848 f 1871), syster till 
5654 ; 2) 1871 med Anna SoJia Reuterdahl (f. 1841 t 1883), syster till 
4946; 3) 1884 med Brita Christina Been (f. 1836), dotter af 3277. 

4548. Carl Samuel Victor Lindequist (IV), son 
af fanjunkaren Per Gustaf L. (f 1875) och Anna Cecilia 
Collin (t 1869); f. i Skabersjo 22 mars 1834; med. fil. ex. 
1856; bodde & sin g&rd Ronnemolla i Billinge socken; f 
ogift & Lunds lasarett 26 okt. 1902. 

Hade vunnit froken Coyets pk R5nneholm bevagenhet, sa att hon 
testamenterade honom ett belopp, som torde uppg&tt till 100,000 kronor. 
Fr6ken Coyets slagtingar klandrade testamentet, men L. vann i alia in- 
stansema. Han kSpte d& egendomen Ronnemolla, der ban ifven idkade 
ej obetydlig lakarepraktik. Lindequist, som var en flnt, sarskildt musika- 
liskt, bildad man, samlade omkring sig k Ronnemolla en liten krets af 
hvar p& sitt satt begafvade, men nagot ^trdtte** man fr&n universitetsstaden, 
hvilka \kgo i standig afjgiftsfri inackordering hos den gamle studenten. — 
Sonson till 1962. — Broder till 4626. — Sviger med 4217. 


4549. August Zacharias Collin (VI), son af pro- 
sten Martin Elmgren C. (f 1863) och Charlotta Sofia Olin 


1852. 


167 


(t 1858); f. i Glimfikra 23 aug. 1833; decent i kemi 1858; 
magister primus 1859; adjunkt vid Lunds laroverk I860; 
lektor vid Helsingborgs 1864; f ogift i Goteborg 23 juli 1886. 

En originel personlighet, hade en ISngre tid varit sjuklig och de 
senaste aren tjenstledig. Synnerligen skicklig spr&kman, sSrskildt pa de 
modema sprakens omrade. Sedan nagra kr sysselsatt med utarbetande af 
ett franskt-svenskt lexikon, hvilket arbete han ej hunnit afeluta. — Son- 
son till 1677. — Farbroder till 5785 och 6239. — Se vid 6062. 

4550. Johan Alexander Brunnstrfim (II), broder 
till 3894; f. i Stora Harrie 18 mars 1835; telegrafassistent 
1855; tel. kommissarie 1859; magister 1859; koUega vid 
Carlshamns laroverk 1860; f i Hvilan 12 jan. 1892. 

Gift 1864 med Allie Schrevelius (f. 1843). — S6ner: Gustaf (f. 
1867; landtbniksinspektor) och Ernst (f. 1871; civilingenidr vid Greven- 
broich i Tyskland), gift 1899 med Elise Ottow (f. der 1875). — DSttrar: 
Ida (f. 1872; gift 1892 med kollegan A, Juhlin) och Nannie (f. 1876; gift 
1901 med handlanden Hdkan Persson i Carlshamn). 

4551. Nils Henrik Scholander (H)* son af landt- 
brukaren Carl Gustaf S. (f 1880) och Maria Christina Neu- 
man (f 1889); f. i Hog 4 febr. 1833; prestvigd 1858; 
kyrkoherde i Norrhviddinge 1891. 

Fadren (f. i Billeberga 1805) var son af 2154. — Broder till 5085. 
— Kusin med 5122 och 5518 samt med 5953. — Gift 1869 med Anna 
Georgina Amalia Herslow (f. 1840), syster till 4610. 

4552. Robert Wilhelm Holmer (VI), son af krono- 
fogden Erik Goran H. (f 1841) och Cecilia Peironella Kal- 
lenberg (f 1868); f. i Va 14 maj 1833; larare vid Bistads 
hogre folkskola 1863. 

Son af 2705. — Broder till 3655 och 4643. — Gift 1868 med 
Charlotte Softe Houpert (f. 1843). 

4553. Frans Thomas Schartau (I), son af iandt- 
brukaren Niclas Henrik S. (f 1843) och Ulrica Sibylla 
Gadd (t 1851); f. i Bosjokloster 2 febr. 1836; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1854; major 1882; artilleribeKlhafvare 
pfi Gottland 1884; ofverste; afsked 1895; f » Stockholm 20 
april 1903. 

Se under 4512. — Broder till 4778. — Gift 1875 med Georgina 
Charlotta Behrling (f. 1857), dotter af stadsmaklaren Albert B. i Stockholm. 

4554. Victor Pontus AstrSm (IV), broder till 4292; 
f. i Landskrona 19 juli 1834; kameralexamen 1856; tullfor- 
valtare i Trelleborg 1870; f derstades 17 dec. 1875. 

Gift i Trelleborg 1873 med Maria Psilanderskdld (f. 1846). 

4555. Peter Delaroos (II), son af fibon Hans Svens- 
son och Sissa Persdotter; f. i Knastorp 22 juni 1833; tog 
ej studentexamen ; utvandrade till Amerika. 


168 


1852. 


4556. Per Paullow (VI), son af hemmansegaren 
Paul Hansson och Malena Tykesdotter; f. i N. Varalof, 
StrofVelstorps socken, 23 febr. 1832; tog studentexamen 
1856; utgaf 1858 i Stockholm tidningen Tiden; egare af sa- 
terierna Stromsdahl, Hamby och Skalby; f i Sodertelge 29 
juli 1861. 

4557. Harald Ossian Wieselgren (IV), son af 
domprosten Peter W. (f 1877) och Mathilda Catharina Ro- 
senqvist; f. i Vesterstad 2 nov. 1835; kansliexamen 1854; 

e. 0. aman. vid kongl. bibl. 1854; magister 1856; 2:dre aman. 
vid namnda bibl. 1861; l:ste aman. s. S.; bibliotek. 1877—1900. 

Fdrfattare och journalist. Se sjelfbiografien i Millqvist: Publicist- 
klubbens matrikel. — Kusin med 5341 och 5378. — Oiti slagten, se Sv. 
slagtkal. 4. 806. — Gift 1867 med Fanny Hjelt (f. 1848 f 1870), dotter 
af rektom vid Abo gymn. Frans H. — Son: Ragnar(t. 1868; civilingenior 
i Finland). 

4558. Hans Peter Fredrik Holmqvist (IV), son 
af mfilaremastaren Lars Olof H. (f 1869) och Christina 
Elisabeth Brygger; f. i Helsingborg 3 okt. 1835; kansli- 
examen 1854; stud, i Ups. (Verml. n.) 1857; med. lie. 1865; 
distriktslakare i Arvika 1867; f der 1 okt. 1873. 

Gift i Ahs 1866 med Andrietta Holmqvist (f. 1837). 

Denna slagt Holmqvist harstammar fr&n Lars Olof Holmqvist (f. 
i Hoor 1804; malaremastare i Helsingborg; f 1869) som fick sonema: 
1) Hans Peter Fredrik (4558); 2) Knut (I 1838; handlande i Helsingborg; 
t 1874), ftider till 6457 ; 3) Anders (grosshandl. i Helsingborg), fader till 
Lars Anton Cornelius (f. 1882; stud, i Lund 1902). 

4559. Gustaf Jonsson (IV), son af borgaren Jons 
Andersson och Christina Carisson; f. i Helsingborg 6 juli 
1831; kollega vid Helsingborgs laroverk 1859; f derstades 
ogift 26 jan. 1878. 

4560. lohan Fredrik Brandt (II), broder till 4464; 

f. i Ortofta 26 juli 1834; prestvigd 1857; kyrkoherde i 
Borrby 1874. 

Gift 1863 med Adle Cederberg (f. 1840), syster till 5000. — Son: 
6717. — Svarson: 6514. 

4561. Carl Wilhelm Magnus Moller (VI), son af 
majoren Nils Jacob M, (f 1850) och Annette Hedvig Fogel- 
klou (f 1857); f. i Christianstad 6 april 1835; jur. examen 
1856; reg. skrifvare vid Bohuslans reg. 1860—1878; f * 
Uddevalla 17 okt. 1884. 

Se slagtutredningen under 3930. — Broder till 4979. — Gift i Sex- 
drega kyrka 1861 med Anna Liljenroth (f. 1837), syster till 4647. — 
Soner: Carl (f. 1872; lojtnant vid l:a Svea trangkar) och Gustaf (f. 1874; 
stud, goteb. i Ups. 1892; med. kand.). — Dottrar: 1) Nanna (f. 1864), 


1852. 


169 


gift med registratorn jur. kand. Otto Salmonson ; och 2) Hedvig, gift 
med 6489. 

4562. Carl Anders Francke (VI), son af f. d. stads- 
kassoren Peter Wilhelm F. (f 1857) och Jeanna Petronella 
Krook (t 1885); f. i Christianstad 1 febr. 1835; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1854; ofverste 1891; afsked 1895. 

Gift i Christianstad 1861 med Sophie Ulrique Littorin (f. 1833; t 
i Jonkoping 1865), dotter af grosshandl. Sven L. 

Denna slagt Francke harstammar firan en utlanning, hvilken inkom 
till Sverige som tjenare at n&gon diplomat och hamnade i Falkenberg som 
nattvaktare. Han hette Carl Ernst Frankios och fick med Maja Lisa 
Tornros sonen Carl Philip Francke (f. i Falkenberg 1763; postmastare i 
Engelholm 1792; t 1823), gift 1) i Engelholm 1796 med Ulrika Sofia 
Wihom (f. 1770 f 1798), 2) i Valinge 1799 med Sofia Benedikta Brock 
(f. i Malmd 1775; f i Engelholm 1860). I dessa aktenskap foddes s5- 
nerna: — A) Carl Ulrik (f. 1798; brukspatron pa KopparmoUan ; flyttade 
till Engelholm 1855; t 1862), fader till 4652; - B) Samuel (f. 1800; 
postmastare och handl. i Engelholm; t 1883), gift med Carolina Aspelin 
(f. 1815 f 1844); -- C) Peter Wilhelm (f. 1801 f 1857), fader till 4562; 
— D) Nils Daniel (f. 1803; fargare i Landskrona, slutligen timmerhandl. 
der; f 1883), som med Bengta Svensdotter (f. 1802 + 1893) hade sonen 
Carl August Ernst Moritz (f. 1842; rentier i Landskrona); — E) Adolf 
{f. 1807; handelsbokhallare i Ystad; t 1844); - F) Anders Ludvig (f. 
1808; kopparslagare i Landskrona; f 1864), gift med Ulrika Charlotta 
Thulin (f. 1819 t 1857); — G) August (f. 1811; handl. i Engelholm; t 
1855), som med (system till 3555) Elise Thomee (f. 1816) fick sonen 
Ernst (f. 1843; stadsnotarie i Malmo); och — H) Goran Fredrik (f. 1814; 
handelsbokhallare i Ystad; f 1845). 

4563. Peter Laurentius Fremling Dahl (II), bro- 
der'iill 3878; f. i Reslof 8 febr. 1836; landtbrukare k Everts- 
holm i Ostergotland ; -j- derstades 4 sept. 1870. 

4564. Anders Robert Vilhelm Sjostrotn (VI), son 
af kladesfabrikoren Gustaf S. (f i Motala 1889) och Ma- 
thilda Isberg; f. i Christianstad 6 dec. 1834; med. lie. 1861; 
prov.-lakare i Goteborgs distrikt 1875 — 1876; -j- i Molndal 
27 juni 1877. 

Gift pa Aby 1866 med Hedvig Rosentwist (f. 1837; f i Lund 
1880), syster till 4388. 

Denna slagt Sjostrom harstammar fran en bonde i Skepparslof, 
hvars son Jons Sjostrom (f 1791) blef kopparslagare i Christianstad. 
Denne hade sonema Lars (f. 1769; kopparslagare i Christianstad; f 1832) 
och Andreas (f. 1780; stud. blek. 1796; jurist). Den forstnamnde af dessa 
hade med Elna Margreta Sorensson (t 1838) sonema: 1) Johannes (f. 
1803; kopparslagare; + i Haglinge 1881), fader till: a) Lars (f. 1834; 
kronolansman i Luggude; f 1894), som hade sonen Gustaf Obel (f. 1871; 
stud, i Lund 1891; anstalld vid Helsingborgs sockerbruk), b) Gustaf (f. 
1835; landtbrukare), fader till 6915, och c) Carl Johan (f. 1847; krono- 
lansman i Pars), fader till John (f. 1879; stud, i Lund 1899); samt 2) Gustaf 
(f. 1806), fader till 4564. 


Digitized by 


170 


1852. 


4565. Olof Magnus Krook (I), son aF kronolans- 
mannen Jonas K. (f 1880) och Ingrid Nilsson (f 1880); f. 
i Fulltofta 24 juni 1833; kameralexamen 1854; t. f. krono- 
lansman i Herrestads harad; i minga ir sinnesrubbad och 
intagen pk Malmo hospital, der han var annu 1902. 

Om denna slagt Krook kunna vi meddela foljande. Korporalen i 
Bjuf Nils Krok hade med Elna Broddesdotter sonen Jonas Krok if, i 
Bjuf 1727; korporal, sedan qvartermastare-husar; t i Vadensjo 1791), 
hvilken med Kama Filenius hade tre soner, alia fodda i Vadensjd: — 
A) Nils (f. 1778 t 1834), fader till 3700 samt till Adolf Hugo Alfred (f. 
1828; landtbnikare pa Gottland), fader till 6014; — B) Magnus (f. 1779; 
kronolansman i Harjagers harad 1803—1812; f i MellanmoUan, Hastads 
socket], 1841), sotn i sitt i V. Karaby 1804 ingangna aktenskap med Ca- 
tharina Maria Bohman (f. i Kjeflinge 1778; f i H&stad 1858) hade bar- 
neti: 1) Jonas (f. i Sdderhviddinge 1805; kronolansman i Frosta harad 
1830—1860; t a Georgshill, Horby socken, 1880), fader till 4565 och 
4566; 2) Johanna Christina (f. i Soderhviddinge 1806; t i Lund 1869), 
moder till 5265; och: - C) Hans (f. 1784 t 1842), fader till 3632 samt 
farfader till 5380 och 5478. 

4566. Geoi^ Bengt Justus Krook (I), broder till 
4565; f. i Fulltofta 16 juni 1836; kameralexamen 1856; 
kronolansman i Frosta harad 1860; afsked 1902. 

Gift 1) 1879 med Oscara Dorothea Raberg (f. i Norrkoping 1837); 
de ble^o skilda 1880 ; 2) 1882 med Catharina Heijl (f. i Landskrona 
1847), dotter af sjotullsvaktmastaren Carl H. 

4567. Lars Wilheltn M&nsson Segermann (I), 
son af arbetskarlen MSns Larsson och Christina Minsdoiter; 
f. i Lund 4 juli 1835; tog icke studentexamen; l:sie ser- 
geant vid Svea lifgarde 1874; fanjunkare i regis reserv; f 
ogift i Stockholm 23 jan. 1900. 

4568. Henrik Sturtzenbecker (IV), son af majoren 
Claes Martin S. (f 1867) och Olivia Victoria Schreil (f 
1871); f. i Landskrona 23 okt. 1833; trafikchef vid Lands- 
krona-Helsingborgs jernvag 1868 — 1896 och vid Helsingborg- 
Hessleholms jernvag 1874 — 1896; f i Helsingborg 26 maj 
1900. 

Broder till 4576. — Fadren foddes i Stockholm 1801, modren i 
Landskrona 1800. — Om slagten, se Sv. attartal, 9. 422. — Gift 1874 med 
Elna Lindgren, f. Rinaldo (f. 1832 f 1879). 

4569. Anton Bernhard Cervin (IV), son af majoren 
och postmastaren Nikolas Elias Gustaf C. (f 1848) och 
Susanna Helena Malm (f 1871); f. i Helsingborg 11 febr. 
1834; kameralexamen 1853; kammarskrifvare i kommers- 
kollegium 1858; f ogift i Stockholm 17 nov. 1865. 

Se under 3999. 


1852. 


171 


4570. Berthel Beraer (I), son af ibon Jons Bertils- 
son och Boel Nilsdotter; T i Tygelsjo 20 maj 1831; utvan- 
drade till Amerika. 

Broder till 4572. 

4571. Lars Fredrik Reinhold Schmidt (IV), bro- 
der till 3962; f. i Landskrona 30 mars 1833; farijunkare vid 
norm sk. inf.-reg. 1849 — 1854; landtbrukare; starionsinspektor 
vid Ekeby 1876 och vid Billesholms grufva 1879. 

Gift 1877 med Matilda Emilia Marie Iversen (f. i Marienborg, 
Danmark, 1852). 

4572. Nils Berger (I), broder nil 4570; f. i Tygelsjo 
27 juni 1833; privatlarare. 

4573. Adam Fredrilc Ulrilc Rosentwist (III), son 
af f. d. kaptenen Carl Ludvig R. (f 1878) och Anna Fal- 
kenberg (f 1874); f. i N. Sandby 13 jan. 1836; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1855; lojtnant 1862; afsked 1864; 
baningenior vid statens jernvagar s. L; kaptens namn 1874; 
t i Alfvestad 15 jan. 1893. 

Broder till 4870. — Kusin med 4388. — Sviger med 4674. — 
Gift 1864 med Eva von Angerstein (f. 1843). — Svarson: se vid 4018. 

4574. lohan Bernhard Olin (VI), son af kantorn 
Anton Wilhelm O. (f 1879) och Gustava Ahlberg; f. i Knis- 
linge 18 mars 1832; telegrafassistent 1859; f. d. telegrafkom- 
missarie i Helsingborg; bor i Landskrona. 

Sonson till 2078. — Farbroder till 6468. — Gift i Helsingborg 
1863 med Petronella Persson (f. i Kjeflinge 1831). 

4575. J5ns (Johan) Lundgren (II), son af ibon 
Jonas L. och Arna Larsdotter; f. i Hofterup 16 maj 1835; 
telegrafassistent i Landskrona 1855; telegrafkommissarie der 
1857 och i Carlshamn 1860; kameralexamen 1861; telegraf- 
kommissarie i Haparanda 1861 och i Malmo 1870; afeked 
1895; bor i Malmo. 

Broder: Lars (f. 1829; handl. i Lund). — Gift i Haparanda 1866 
med Ida Maria Wretholm (f. 1840), dotter af prov.-lakaren Carl Josua W. 
— Soner: 6521 samt Jonas Emil (f. 1869; telegrafassistent i Malmo) och 
Johan Alfred (f. 1879; civilingenior, anstalld vid telegrafvrerket). 

4576. Martin Fredrilc Sturtzenbecker (IV), bro- 
der till 4568; f. i Landskrona 16 juli 1835; kameralexamen 
1856; t. f. kamrerare i jordebokskontoret 1867; bitrade hos 
kronofogden Theorin i Lund 1878 — 1880; f ogift i Lund 3 
april 1883. 

4577. Tage Miles Hjalmar Fredrilc Lindsfelt 

(IV), son af lojtnanten Zacharias Fredrik L. (f 1837) och 


172 


1852—1853. 


Ulrika Ljungdahl; f. p4 Floxhult, Kronobergs Ian, 13 april 
1833; kameralexamen 1854; f. d. bokhfiUare i Stockholm; 
t derstades 1892. 

Med honom utslocknade adliga atten Lindsfelt. — Gift i Jonkoping 
1866 med Hilda Ulrika Danielsson (f. 1829 f 1873). 


4578. Gotthard Wachtmeister, grefve (IV), son af 
f. d. ofversten Carl Johan W. (f 1843) och Francfese Lovisa 
von Rehausen (f 1837); f. pS Rogla, Valinge socken, 11 
mars 1834; und.-lojtnant vid sk. husarreg. 1854; ryttmastare 
i arm6en 1868; afsked 1870; domanintendent i Malmohus Ian 
1878; landshofding der 1880; transport till Blekinge Ian 1892. 

Farbroder till 6461. — Gift 1867 med Elisabeth von Essen (f. 
1845), syster till 4507. 

4579. Adolf Emil Fredrik Musculus (V), son af 
inspektoren Henrik M. (f 1869) och Wilhelmina Aurora 
Rolle (t 1866); f. i 0. Wemmenhog 8 sept. 1836; inspektor 
& Bonnarp; sedan landtbrukare i Esperod och slutligen i 
TranSs; f derstades 6 mars 1896. 

Fadren f5ddes, troligen i Tyskland, 1194. — Gift med Johanna 
Kempffy som ofverlefde sin man. 

4580. Svante Johannes Bergh (VI), broder till 
4038; f. i Christianstad 20 febr. 1833; genomgick Falu bergs- 
skola 1855 — 1856; bruksforvaltare vid Vestanfors 1874; hade 
slutligen afsked; \ \ Vvh 19 april 1897. 

Gift 1) 1866 med Maria Clason (f 1867); 2) 1869 med Amelie 
Zettersten. 

4581. Svante Carl Otto David af Sandeberg (VI), 
son af majoren John David af S. (f 1866) och Christina 
Maria Borgstrom (f 1843); f. i Finja 28 mars 1834; kame- 
ralexamen 1854; stud, i LJps. (Goteborgs n.) 1858; jur. exa- 
men der s. i,; v. haradshofding 1861; stadsnotarie i Sunds- 
vall 1864; rSdman der 1877. 

Broder till 4766. — Gift 1865 med Selma Kinnman (f. 1843). 

4582. Per Nilsson Kallander (VI), son af torparen 
Nils Persson och Pernilla Akesdotter; f. i Va 10 dec. 1830; 
prestvigd 1861; komminister i Ortomta 1870; infSdingsratt i 
Linkopings stift 1878; kyrkoherde i Saby 1891. 

4583. Andreas Thulin (VI), son af hemmansegaren 
Jons T. och Kersti Svensdotter; f. i Verum 11 mars 1824; 
prestvigd 1857; f i Cimbris 30 jan. 1890. 

Gift 1879 med Ingrid Rasmusson (f. 1851). 


1853. 


1853. 


173 


4584. Nils Fredrik Wilhelm StyfF (IV], son af 
handlanden Jons Petter S. (f 1885) och Maria Magdalena 
Holm (t 1891); f. i Landskrona 3 okt. 1834; prestvigd 
1858; kyrkoherde i Vidtskofle 1869; prost 1898. 

Son af 3077. — Kusin med 4361. — Sv&ger med 4904. — Gift 
1861 med Helena Lofstrom (f. 1840). — Svarson: 5843. 

4585. ClaSs Anders Theodor Malmberg (V), son 
af landtmataren och inspektoren Anders Johan M. (f 1884) 
och Maria Dorothea Eurenius (f 1836); f. i Ofved 14 febr. 
1836; med. lie. 1871; prov.-lakare i Stroms distrikt 1873 och 
i Bodoms distrikt 1876; f i Backe 19 maj 1886. 

Halfbroder till 5201. — Gift 1876 med Vendela Amanda Gabri- 
ella Melander (f. i Ostersund 1851).  Hon flyttade till Stockholm 1886. 

4586. Bengt Valerius (Vn, son af Sbon Per Bengts- 
son och Elna Eriksdotter; f. i Hofby 13 jan. 1833; prest- ^ 
vigd 1857: f ogift i Vanstads prestgSrd 30 dec. 1865. 

4587. Gustaf Johan Thomas Theodor Bei^man 

(I), son af fenjunkaren Claes Anders B. (f 1873) och Jo- 
hanna Magdalena Elisabeth Sandberg (f 1882); f. i Refvinge 
29 mars 1835; kameralexamen 1853; telegrafforestSndare i 
Christianstad 1863; afsked 1895. 

Broder till 4707 och 5289; har dessutom syskonen Claes Alfred 
(f. 1847; tullforvaltare i Kalmar), Ernst (f. 1849; sergeant; f i Malmd 
1898) och Elise (f. 1842; ritlararinna vid Uddevalla laroverk 1877). — Gift 
med Hilda Lund (f. i Helsingbo^g 1843). — Svarson: 6134. 

Denna store slagt Bergman har foljande harstamning. Kronolans- 
mannen Isak Bergman, som bodde i Hdja, hade med Botilla Winman 
(f 1755, f5re mannen) sdnema Johannes (f. i Hdja 1716; kronolansman), 
Anders (f. i Hoja 1728; kronolansman i Rdnnebergs harad 1769—1785; 
t 1786) och Abraham Jacob (f. i Hoja 1734; tullinspektor i Malmd; f 
1795). Af dessa blef Johannes fader till Claes Johan (f. 1746; krono- 
lansman i OnsjS sSdra distr. 1773—1789; sedan inspektor pk Skarhult; t 
i Bdstofta 1812), som med Anna Catharina Weibull (f. 1753 f 1B29) 
hade bamen: — A) Johan Peter (f. 1780; stud. skin, under n:o 2458; 
kronolansman i Skytts vesn« distr. 1803—1828; landsfiskal 1828—1831; 
t i Trelleborg 1851), fader till: 1) Claes Anders (f. i Haslof 1805; t i 
Malmd), fader till 4587, m. fl.; 2) Anna Rebecka (f. i Haslof 1806; f i 
Lund 1882), moder till 4411: 3) Frans Ferdinand (f. i H&sl6f 1809; f. d. 
hosp. syssloman i Malmd; -f i Lund 1891), som med Ida Thomson blef 
svarfader till radmannen E. Charpentier i Lund; och 4) Cort (f. i Hvel- 
linge 1811; fanjunkare; t i Trelleborg); — B) Cort Henrik (f. 1783; stud, 
skin, under n:o 2607; mdnsterskrifvare; f i Vanstad 1828), fader till: 
1) Claes Niklas (f. 1809; fanjunkare i Riby, Villands h.; f), som med 
Ulla Boos blef fader till landtbr. Henrik B. i Hddr och Jonas B. i Stock- 
holm; 2) Johan Anders (f. 1813; fanjunkare, arrend. af Tylehdgen vid 
Ystad; t 1864), fader till 4835 och 5226; och: 3) Frans Isak (f. 1817; 
fanjunkare, sedan godsegare pi Esperdd; f 1890), fader till 5i842 och 
morfader till 6501; — C) Isak Erik (f. 1784; kronolansman i Herrestads 
h. 1810; transport till Vemmenhdgs 1816; afeked 1835; f i Trelleborg 


174 


1853. 


1863), som med Cecilia Fehrnstrom (f. 1786; f i Trelleborg 1852) blef 
fader till: 1) Claes Magnus (f. i Tranas 1809; tel. assist, i Halmstad; f 
1865); 2) Betty (f. i Tranas 1810; + 1875), gift med 3338 ; 3) Gustajva 
Charlotta (f. i L. K6pinge 1811; f i Gefle 1894), gift med 3043; ^) Sofia 
<f. i L. Kopinge 1814; t i Stockholm 1886), gift med bryggeriegaren der 
Fredrik WUhelm Bille (f. 1819; f 1880); b) Jacob (f. i L. K5pinge 1816; 
kronolansman i Halland; f i Laholm 1892), fader till 5720 ; 6) Frans (f. 
i Onnarp 1818; fanjunkare; f i Eslof 1890); — D) Catharina Helena 
(f. 1779; t i Gudmuntorp 1856), gift 1813 med provinsialmilaren Af. G. 
Hoist, farforaldrar till 5812; — E) Henrika Elisabeth (f. 1781), gift 1807 
med P. /. Lundgdrd (2315); — F) Anna Jakobina (f. 1785), gift 1813 
med F. T. Krook (2404); — G) Fredrika (f. 1788; f i L. Kopinge 1844), 
gift 1817 med J, G. Torslow, foraldrar till 3982; — H) Johanna Margreta 
if. 1792; t i Carlskrona 1869), gift 1812 (ej 1821) med premierlojtn. V, 
G. Gyllenskepp (f. 1784 f 1836); och — I) Laura Charlotta (f. 1794 f 
1862), moder till 3946. — Claes Johan Bergmans barn foddes i Svalof, 
utom de rva yngsta dottrarne, hvilka voro fodda i Skarhult. 

Pk goda grunder torde man kunna antaga att till denna slagt hort 
• fbrvaltaren vid Torsebro krutbruk Per Abraham Bergman, ferfarsfar till 
4267.  Se narmare under detta nummer. 

En slagt Bergman, som, efter dopnamnen att doma, mojligen ocksS 
hor till samma slagt som 4587, bor derfor bar omnamnas. En ytterligare 
anledning att antaga slagtskap ar att de bada aro med hvarandra besvag- 
rade. Nastan alia denna slagts medlemmar voro kopparslagare i Lund, 
under en tidrymd af nara hundra ar. Slagten kom till Lund med Anders 
Bergman (f. nara Carlskrona 1709; larde ut kopparslagareyrket i Carls- 
krona; fick burskap i Lund 1738 och egde garden 279 vid Bredgatan, 
som arfdes af sonen Nikias; f 1780), gift a) med Anna Maja Lindschoug 
<f. 1716 t 1754), b) med Elisabeth Molin (f. 1718 t 1790). I dessa ak- 
tenskap foddes sonerna: 1) Fetter (f. 1741; kopparsl. i Lund, egde garden 
319 A. vid Klostergatan ; t 1796), som med Magdalena Hansdotter (f. 
1747 t 1777) flck sonen Jacob (f. 1767; stud, extranationalis 1786; kyrko- 
herde i 0. Sallerup; f 1832); 2) Isak (f. 1743; kopparsl. i Skanor, sedan 
i Lund; egde garden 227 vid Sodergatan; f 1806), gift a) med Ingrid 
Johanna Tulldahl (f. 1753 t 1779), b) med Christina Jonsson (f. 1757 
t 1821) och hade sonerna Andreas (f. 1782; kopparsl. i Lund; for till 
Tyskland 1825 med sin hustru Christina Stickle^ och Jonas {f. 1785; 
kopparsl. i Lund, egde g&rdame 157 vid hdmet af L. Sdder- och Tviir- 
gatoma samt 164 vid Tvargatan; f 1820), gift med Maria Elisabeth Lund- 
holm (f. 1786); 3) Abraham (f. 1750; kopparsl. i Lund; f ogift 1782); 
och 4) Niclas (f. 1756; kopparsl. i Lund, ofvertog fadrens gird; f 1808), 
gift a) med Juliana Lundvall (f. 1763 f 1794), b) med Johanna Helena 
Segerstrom (f. 1774 t 1805) och c) med Johanna Christina Bruhn (f. 
1757 t 1808). I sitt forsta aktenskap blef Nikias B. svarfader till 2412 
och 2607. 

Sannolikt var kronolansmannen Isak Bergman (stamfadren till 4587) 
broder till kyrkoinsp. Jonas Bergman (546). Denne var son af Nils Berg- 
man (kronofogde, boende i Allerum; blef 1700 stamd till Luggude hara£- 
ting „f5r atskilliga uppborder han sig bemachtigat af Krapperups gods'", 
haktades slutligen for balans och dog pk Jonkdpings slott juni 1710 samt 
begrofs i Allerum) och bans hustru Anna Catharina Wendell (f i Al- 
lerum dec. 1710). Nils Bergman var son af Jons Andersson (hemmans- 
egare i Lar5d, Allerums socken; f 1712) och bans hustru Bodil (f. 1642 
f 1710). I s& fall dkas den af 4587 representerade slagten med ytterli- 
gare ett par generationer och fir en annu storre utstrackning. 


1853. 


175 


4588. Cornelius Alexander Sjocrona (I) son af 

ryttmastaren Cornelius Hans S. (f 1846) och Vilhelmina 
Rydeberg (f 1873); f. i Hardeberga 22 okt. 1835; magister 
1859; jur. examen 1860; v. haradshofding 1864; landshoF- 
ding i Skaraborgs Ian 1879. 

Sonson till 1900. — Kusin med 4311. — Gift 1867 med Berta 
Cecilia Elliot (f. 1835; t i Stockholm 1899). 

4589. Fredrik Wilhelm Lohr (III), son af hand- 
landen Nils Georg L. (f 1868) och Maria Catharina Lin- 
den (f 1888); f. i Malmo 12 maj 1836; kameralexamen 
1854; ofvertog sin faders spirituosaaffar, men gjorde kon- 
kurs och utvandrade till Amerika. 

Se slagtutredningen under 3972. 

4590. Victor Edvard Lilienberg (1), broder till 
4352; f. i Christianstad 7 april 1839; krigsnogskoleex. 1859; 
lojtnant vid vag- och vattenb.-karen 1864; 1 :ste ingenior vid 
Stockholms byggnadskontor 1875; kapten 1878; major 1897. 

Gift med Sofia Svdrdstrom. 

4591. H&kan Jacob Bernhard Pramberg (I), son 
af professorn Johan Bernhard P. (f 1873) och Jacobina 
Wilhelmina Bennet (f 1885); f. i Lund 28 maj 1834; prelim, 
examen 1854; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1857; lojt- 
nant 1864; kapten 1875; afsked 1887, men qvarstod i re- 
serven till 1891; f i Lund 8 febr. 1892. 

Brorson till 2683. — Gift 1862 med Charlotta Drakenhielm (f. 
1833; t i Stockholm 1901). — Son: 6244. 

4592. Arvid Knut Gustaf Dahlberg (III), son af 
mSlaren Cari Conrad D. (f 1870) och Ulrika Sofia Nyman 
(t 1848); f. i Malmo 6 juni 1835; jur. examen 1864; v. 
haradshofding 1867; polisnotarie i Malmo 1873; magistrats- 
sekreterare der 1876. 

Brorson till 3422, — Gift 1873 med Annett Carolina Mollander 
{I i Goteborg 1846), syster till 5427. — Bland s6ner: Knut (f. 1877; 
snid. i Lund 1895; jur. kand. 1900). 

4593. M&ns Ohlsson Lindbergh (V), son af riks- 
dagsmannen Ola Mansson och Ingar Jonsdotter; f. i GSrd- 
losa, Smedstorps socken, 4 april 1835; und.-officer vid sodra 
sk. inf.-reg.; f i Lund 27 mars 1870. 

Broder till 4883. 

4594. Lars Adam Ringius (I), son af f. d. fanjun- 
karen Nils R. (f 1871) och Charlotte Lindgren (f 1867); 
f. i Hellestad 7 mars 1832; telegrafassistent i Helsingborg 
1856; telegrafkommissarie i PiteS 1857; + Hallan nSra 
Pi tea 10 aug. 1902. 


176 


1853—1854. 


Kand som en ovanligt firamsynt och energisk tradgardsodlare, en 
banbrytare i den hoga norden, for sarskildt fhikttradsodling. — Brorson 
till 2948. — Broder till 4625, — Gift med Diki Callmeijer, som ofver- 
lefde honom. 

4595. Carl Fredrik Lundstedt (V), son af mur- 
mastaren Lars L. (f 1853) och Anna Greta Sjoberg (f 1882); 
f. i Ystad 14 mars 1836; kameralexamen 1854; kamrerare 
vid Christianstads ensk. banks hufVudkontor 1864; bor pen- 
sionerad i Christianstad. 

Har fran trycket utgifVit Svensk obligationskalender samt ar utgif- 
vare af Sv. oblig. utlottningstidning. — Gift i Ystad 1863 med Hilda Ca- 
rolina Appelgren, dotter af milaremastaren Christian A. 

4596. Anders Carl Schwabe (V), son af handlan- 
den Magnus Adolf S. {f 1854) och Augusta Carolina Lund- 
strom {f 1890); f. i Ystad 1 maj 1835; kameralexamen 1854; 
t. f. kamrerare i jordebokskont. 1867; haradsskrifvare iOsier- 
sysslet 1870; f ogift k Nassundet 12 dec. 1894. 

Fadren (f. i Ystad 1795) var son af handlanden Gabriel S. och 
Johanna Maria Krumlinde. 


4597. Pehr Magnus Lov6n (1), broder till 4373; 
f. i Lund 16 mars 1855; kameralexamen 1854; kammar- 
skrifvare i kammarratten 1866; revisor der 1874; -j- ogift i 
Stockholm 12 maj 1896. 

4598. Lars Lindeberg (I), son af &bon Hans Tuf- 
vasson och Hanna Larsdotter; f. i Stanstorp, Nefvitshogs 
socken, 29 april 1833; tog officersexamen ; sergeant vid sk. 
dragonreg. 1862; fanjunkare der 1875; und.-lojtnant i regis 
reserv 1885; f i Lund 15 aug. 1897. 

Gift med Elna Svensson (f. 1845; t a Olserods bostalle 1870). — 
Soner: Carl Alexius (f. 1869; kassor i SkSnes bank i Lund) och Sven 
Elof (6887). 

4599. Carl Laurentius Magnus Engstedt (IV), 
broder till 4218; f. i Hardeberga 2 mars 1835; kameral- 
examen 1854; tullforvaltare i Cimbrishamn 1871; tullkon- 
trollor i Goteborg 1889. 

Gift 1865 med Bertha Hildegard Roing (f. a Carlstens slott 1843). 
Om hennes slagt se vid .^082. 

4600. Carl Ludvig Lundvall (V), son af klockaren 
Carl Peter L. (f 1859) och Benedikta Bergholm (f 1870); 
f. i Skurup 17 dec. 1834; jur. examen 1858; v. haradshof- 
ding 1864; assessor i sk. hofratten 1876; hofrattsriid 1886; 
t ogift i Christianstad 4 dec. 1892. 


1854. 


1854. 


177 


4601. Jacob Bengtsson (IV), son af ibon Bengt 
Johansson och Pernilla Jonsdotter; f. i Rya 22 juli 1827; 
prestvigd 1858; afsatt 1872; sedan minga ir bosatt i Stock- 
holm, der han i ofFentliga platser forsaljer af honom sjelf 
forfattade skrifter. 

4602. Ake August Lofvall (III), son af kantom 
Claes Christian L. (f 1879) och Christina Benedikta Kock 
(t 1900); f. i Bosarp 29 nov. 1833; prestvigd 1859; kyrko- 
herde i Hjortsberga 1872, 

Gift 1867 med Matilda Elisabeth Hedman (f. 1842). 

Denna slagt Ldjvall hSrstammar fr&n Ake Lofi^all (f. enligt upp- 
gift i Borrby 1768; klockare i BSsarp; f 1823), gift 1) i Bdsarp 1791 
med (dottern af 1595) Johanna Maria Aschengren (f. 1764 f 1797); 
2) 1798 med Kama Larsdotter (f. i Simlinge 1776). Med den senare fick 
han sonen Claes Christian (f. 1806), svarfader till 4175 och fader till 
4602 samt till Carl Christian (f. 1841; provisor i Lund; f 1860). 

4603. Lars Edvard FIck (VI), son af garfvaren 
Hans Christian F. (f 1847) och Eva Chariotta Ahlberg (f 
1893); f. i Christianstad 6 okt. 1833; med. lie. 1861; reg.- 
lakare vid sk. husarreg. 1878; med. hedersdoktor i Lund 
1893; afsked och fordelningslakare i faltlakarekSrens reserv 
1894; prakt. lakare i Lund sedan 1862. 

Om slagten, se under 3619. — Gift 1) 1862 med Hedda Ander- 
berg (f. 1842 f 1870), syster till 4059; 2) 1871 med Ebba Isbergd 1842), 
syster till 4752. — Soner: 6719, 6720 och 6723. 

4604. Nils Dahlstrom (III), son af namndemannen 
Jeppa Nilsson och Kersti Nilsdotter; f. i Dalkopinge 9 febr. 
1833; prestvigd 1861; kyrkoherde i 0. Toit) 1887. 

Gift 1870 med Hilma Amalia Lindskog (f. 1840), syster till 5492. 

4605. Johan Wolmer Wrangel, frih. (IV), son af 
majoren Cari Gustaf W. (f 1872) och Hellevig WoUmar (f 
1873); f. pa Heckeberga 15 juni 1836; kammarherre 1865— 
1871; tjenstgSrande ofverste-kammafjunkare 1889; innehar 
Hyby fideikommiss. 

Broder till 4699 och 5045. — Gift 1877 med Henriette Ehren- 
svdrd (f. 1853). 

4606. Svante Albin Brag (I), broder till 3820; f. i 
Lund 26 juli 1834; jur. examen 1856: v. haradshofding 
1862; haradshofding i Vartofta och Frokind 1880. 

Gift 1) i Uddevalla 1877 med Cecilia Lonner (f. 1843 f 1878); 
2) i N. Vi 1881 med Maria Ridderborg (f 1857). 

4607. Hans Henric von Essen, grefve (IV), bro- 
der till 4507; f. i Stockholm 14 aug. 1835; kansliexamen 


12 


178 


1854. 


1856; envoy6 i Rom 1873 och i Wien 1877; Sterkallad 1883; 
t pa Falkenhagen 25 juli 1894. 

Gift 1863 med Augusta^Ridderstolpe (f. 1841). ~ Son: 6391. 

4608. Carl Gustaf Berling (I), broder till 4496; 
f. i Lund 26 juli 1836; krigshogskoleex. 1861; lojtnant vid 
vag- och vattenb.-kiren 1864; baningenior 1865; kapten 1879; 
afsked 1879; f sinnessjuk 17 juni 1882. 

Gift i Kopenhamn 1866 med Anna Monies (f. i Kfipenhamn 1843), 
af judisk slagt.  Hon flyttade till Stockholm. 

4609. Martin Johan Julius WeibuU (IV), son af 
postmastaren Nils Jakob w. (f 1860) och Maria Helena 
Sithe (t 1893); f. i Landskrona 24 dec. 1835; magister ul- 
timus 1862; docent i historia s. &.; adjunkt i allman historia 
1866; adjunkt i historia 1871; e. o. professor 1877; profes- 
sor 1888; t 17 april 1902. 

Framst&ende historiker och skandinav. — Broder till 5704. — Se 
slagtutredningen under 1426, m. fl. — Gift 1869 med Sophie Bernera 
Winberg (f. 1842), syster till 5137. 

4610. Carl Christian Peter Herslow (III), son 
af kyrkoherden Niklas Goran H. (f 1866) och Anna Chri- 
stina Liljeborg (f 1866); f. i Carlskrona 3 april 1836; ma- 
gister ultimus 1859; lektor vid Malmo laroverk 1865—1874; 
redaktor af Sydsv. dagbl. 1870 och af Sydsv. dagbl. Snall- 
posten fran 1872. 

Ming&rig riksdagsman och talman. Ordfdrande i Sk&nes bank 
m. m. — Sonsonsson till 1417. — Broder till 4672. — Sv&ger med 4014 
och 4551. — Fadren blef stud. blek. 1818. — Gift 1867 med Hulda Wil- 
helmina Tranchell (f. 1846), dotter af grosshandl. Theodor Wilhelm T. — 
Svarson: 6204. 

4611. Carl Olof Elias Angelin (III), son af kyrko- 
herden Erik A. (t 1866) och Hedvig Katrina Hindbeck (f 
1855); f. i Malmo 13 febr. 1836; fil. kand. 1862; kameralex. 
i Ups. (Stockholms n.) 1863; sekreterare i armfiforvaltn. 
1878; afsked 1901. 

Fadren (f. i Angolsmdla i JemshSgs socken) blef stud. blek. 1813. 
— Sviger med 3061. — Gift 1885 med Bertha von Rothstein (f. 1864), 
dotter af direktoren Fr. von R. — Son: Olof Fredrik (f. 1888; kadett vid 
sjdkrigsskolan). 

4612. Jacob Victor Anderberg (I), broder till 4059; 
f. i Ostraby 17 mars 1834; jur. examen 1858; v. harads- 
hofding 1863; Rskal i sk. hofratten 1867; haradshofding i 
FSrs harad 1876; f 28 maj 1901. 

„Utmarkte sig som domare f5r skarpsinnighet och skicklighet, om 
han ocks& i eget upptradande och behandlingen af parterna visade nigon 
sjelftidighet, hvilken ock emellan&t kom till synes gentemot Sfverordnade 


1854. 


179 


myndigheter. Personligen var han vinfiist och gastfri.'' (Sydsv. dagbl.). 
— Gift I Ronneby 1872 med Nathalia Maria Hdrdh (f. 1849), sv2gerslai 
till 4414. 

4613. Wilhelm Andersson (IV), son af landtbru- 
karen Christian A. (f 1889); f. pi Vegeholm, StrofVelstorps 
socken, 24 dec. 1836; f. d. postskri^are; vardshusvard & 
Rflby brunn vid Lund; sedan cigarrhandlare i Lund; begaf 
sig till Amerika. 

Kusin till 3781. — Gift med Anna Catharina Pedersen (f. i Dan- 
mark 1835; t i Lund 1881). Hon fortsatte efter mannens bortresa cigarr- 
handeln, hvilken Hon under m&nga kr dref i h5met af JernvSgsgatan och 
Klostergatan. 

4614. Hans Samuel Nerman (I), broder till 4134; 
f. i Lund 14 juli 1832; kameralexamen 1856; kronolansman 
i Varbergs fogderi 1860. 

Gift i Hunestad 1865 med Inger Bemhardina Johansson (f. i 
Relf^torp 1841). 

^ 4615. Axel Frithiof Carlberg (IV), broder till 4347; 
f. i Vidtskofle 14 juli 1836; stud, i Ups. (Vermlands n.) 
1860; kamrerare vid Engelholms sparbank; f 9 febr. 1899. 

Gift i Engelholm 1874 med Amanda Aurora Nathalia Lohman 
<r. 1850), dotter af sjSkaptenen L. i MalmS. 

4616. Rutger Fredrik Bennet, irih. (VI), son af 
majoren Tage Gustaf B. (f 1874) och Fredrika Wrangel (f 
1893); f. i FSrlof 2 febr. 1836; jur. examen 1859; v. harads- 
hofding 1864; haradshofding i Brakne hSrad 1878; trans- 
port till Ingelstads och Jerrestads 1886. 

Broder till 4804. — Kusin med 4690 och 5132. — Gift med Caro- 
Una Eneroth (f. 1842). 

4617. Pehr Lafvesson (VI), son af hemmansegaren 
Lafvt Persson och Elna Pehredotter; f. i N. Asum 13 okL 
1832; prestvigd 1859; kyrkoherde i Hastveda 1874; prost 1891. 

Gift 1876 med Ulrika Sabina Hdkansson (f. 1829), syster till 3712. 

4618. Alfred Victor Grenander (VI), son af kyrko- 
herden Paul G. (f 1850) och Charlotta Gustafva Borgstrom 
{f 1879); f. i Augenim, Blekinge, 5 maj 1836; magister 
1859; med. lie. 1865; prov.-lakare i Naums distrikt 1867— 
1896; t i Vara 10 dec. 1896. 

Son af 2932. — Broder till 4751. — Gift i Stehag 1866 med Alice 
Maria Sandberg (f. 1841), syster till 5042. 

4619. Olof Nilsson Gertzell (VI), son af kbon 
Nils Olsson och Sissa Bondesdotter; f. i Lyngby, Ehrerods 
socken, 25 jan. 1834; f i Lyngby som student 2 maj 1857. 

Broder till riksdagsmannen Sven Nilsson i ENer5d (f. 1831 f 1801). 


180 


1854. 


4620. Arcadius Berelund (IV), son af stabstrum- 
petaren Samuel Henrik B. och Magdalena Ahlberg; f. i Hel- 
singborg 12 jan. 1837; und.-lojtnant vid ingeniorkiren 1859; 
6fv.-16jtnant 1891; Sfverste i arm6en 1895; afeked ur reser- 
ven 1902. 

Fadren (f. i Helsingbo^g 1805) var son af gesSllen Sven B, (f. i 
Berga, Sm&land, 1774). — Gift 1865 med Maria Zachrisson (f. 1842), 
doner af kaptenen Gustaf Z. 

4621. Frans Rudolf Malmgren (I), broder rill 41 16; 
f. i Svedala 21 okt. 1835; landtbrukare i Kjeflinge molla; f 
i Lund 20 sept. 1879. 

Gift 1865 med Laura Lovisa Friberg (f. 1841; t » Lund 1900), 
doner af 3095. — Son: 6896. — Svirsoner: 6636, 6773 och 6833. 

4622. Petter H&kansson (III), son af rusthSUaren 
HSkan Andersson och Elsa Persdotter; f. i Sallerup 13 aug. 
1828; kameralexamen 1856; kamrerare i statskontoret 1872 — 
1876; t i Stockholm 12 sept. 1884. 

4623. Johan Pctter Sellander (IV), son af 4bon 
och qvarnegaren Olof S. (f 1878) och Lisa Romberg (f 
1886); f. i Billeberga 28 april 1835; jur. examen 1859; v. 
haradshofding 1864; borgmastare i Cimbrishamn 1867; f 2 
juni 1897. 

Fadren (f. i Saby 1803) var son af reservkarlen Johannes S. och 
Etna Johansdotter. — Gift 1895 med Ida Botilda Andersson, fodd Raab 
(f. 1850), doner af en hanmakare i Cimbrishamn och f5rut gift med en 
kakelugnsmakare der. 

4624. Nils Albrecht Holger Ripa (I), son af pro- 
sten Christian R. (f 1865) och Anna Margreta Dahlberg (f 
1847^; f. i UUstorp 10 okt. 1836; magister 1862; adjunkt 
vid Carlskrona laroverk s. S.; f ogift i Carlskrona 16 nov. 1896. 

Son af 2684. — Se slagtun^ningen under 3767. 

4625. Nils Adolf Ringius (Ij, broder rill 4594; f. i 
Hellestad 18 jan. 1834; anstalid vid Skonviks sigverksaktie- 
bolag. 

4626. Gustaf Edvard Lindequist (IV), broder rill 
4548; f. i Skabersjo 31 juli 1835; Torvaltare pfi Torup 1863— 
1883; sedan dess arrendator af en derunder lydande gftrd, 
Angsgfirden. 

Gift i Malma 1875 med Maria Lovisa Sdderberg (f. 1848), dotter 
af hand]. Nils S. och svSgerska till 5104. 

4627. Ernst Emil Henrik Runnerstrom (III), son 
af konsuln Henrik R. (f 1901) och Annette Margreta Syl- 
van (t 1872); f. i Malmo 10 febr. 1840; handlande; f 17 
okt. 1875. 


1854. 


181 


Den forst kSnde af slagten Runnerstrom var mdnsterskrifvaren 
Runnerstrom (f. 1700; f [A EfverSds g&rd, Tryde socken, 1783). Han 
var troligen fader till monsterskrifv. Peter R. (t 1752), som med Catha- 
rina Gubel blef fader till mdnsterskrifv. Peter R. (f 1797). som med 
Maria Elisabeth Hoffberg (f 1805) hade s5nema: Bemdt (innehafvrare 
af StubbarSds g&rd; f 1819), Christian (sjdkapten), ^oAa/i (var 1812 smed 
vid Andrarums alunbruk och 1819 vid Baretofta), Magnus (f. 1770; hand- 
lande i Malm5; f 1826), Petter (handl.; vistades 1798 utrikes) och Carl 
Gustaf (f. 1773; stud. blek. 1793; landtmaterielev; f 1797). Af dessa 
hade Magnus med Helena Ldfstrdm (f. 1772 f 1845) sdnema: 1) Chri- 
stian (f. 1802; gastgiNare i AnderslSf; t 1859), fader till 4765; och 
2) Henrik (f. 1812; f. d. konsul och oljeslageri-egare i Malmd; bodde 
minga &r i Lund, der han dog), fader till 4627, 5102 och 5592. 

4628. Lars Chrlstensson (I), son af landtbrukaren 
Christen Jonsson och Bengta Larsdotter; f. i V. Karaby 11 
jan. ia36; prestvigd 1867; kyrkoherde i V. Ahlstad 1896. 

Broder till 5037. — Gilt 1874 med Johanna Norlind (f. 1846), 
syster till 5802. — Sdner (kalla sig Norlind): Ernst (f. 1877; stud, i 
Lund 1895; fil. kand.; konstm&lare), Tobias (f. 1879; stud, i Lund 1897; 
fll. kand.; musik-historiker) och Arnold (f. 1883; stud, i Lund 1901). 

4629. Carl Edvard Christopherson (V), son af 
fanjunkaren Christ. Pet. C. (f 1869) och Amalia Hector (f 
1873); f. i SHmminge 6 aug. 1833; jur. examen 1860; v. 
haradshofding 1864; ISnsnotarie i Blekinge Ian 1867; lands- 
sekreterare der 1877; f ogift i Carlskrona 3 maj 1898. 

„Nitisk embetsman. Ej mindre som s&dan 2n som enskild person 
intog C. en fullt sjeifetSndig stallning. Stundom n&got barsk i uppsyn 
och ton, var han t grund och botten godmodig och vilvillig, i alio en 
hedersman." — Fadren foddes i Vallby 1797. 

4630. Christian Theodor Ohisson Gadde (I), 
broder till 4497; f. i Lund 6 aug. 1835; godsegare i Ulla- 
sjo stom i Kinds harad; f der 3 febr. 1881. 

Gift i Lund 1862 med Hildegard Amalia Schlyter (f. 1843; t i 
Boris 1892), syster till 4843. 

4631. Jons Svensson (VI), son af husegaren Sven 
Nilsson och Kerstin Svensdotter; f. i 0. Tomarp 31 juli 
1834; prestvigd 1859; kyrkoherde i Brakne-Hoby 1876. 

Gift 1) 1868 med TheMa Holm (f. 1849 f 1888), dotter af 3392; 
2) 1889 med Ida Sofia Andersson. — Son: Sven Waldemar Theodor (f. 
1877; stud. blek. 1900). 

4632. Gustaf Pamp (VI), son af tradgirdsmastaren 
Jons Peter P. (f 1872) och Anna Beata Sallander (f 1878); 
f. i FuUtofta 1 nov. 1835; grosshandlare 1863 i Malmo, firma 
Trotzig och Pamp, hvilken firma upphorde 1894; bor fort- 
ferande i Malmo. 

Fadren fSddes i Skottorp 1799. — Gift i Malmo 1872 med Ida 
WestreU (f. 1854), syster till 5313. 


Digitized by 


182 


1854. 


4633. Nils Anton lohan Wingren (VI), son af 
prosten Peter Anton W. (f 1859) och Elisabeth Christina 
Flensburg (f 1894); f. i S. Rorum 2 febr. 1835; prestvigd 
1858; kyrkoherde i Raflunda 1880; f 11 febr. 1897. 

Broder till 4636 och 5610 samt till Mathias Vilhelm (f. 1840; ve- 
terinfir; f 1885). — Halfbroder till 4288. — Gift 1863 med Anna Mag- 
dalena Hammar (f. 1824 t 1893), dotter af 2726. — Son: 6475. 

4634. Hans Lundborg (IV}, broder till 4420; f. i 
Brandstad 3 juli 1835; pedagog i Laholm 1866; teor. och 
prakt. teol. examen i Ups. (Goteborgs n.) 1868; f i Laholm 
20 juni 1868. 

„En af de bista andra basarne i students&ngen.** — Gift med 
Emma Fatima Leidesdorff .IS40). Hon blef omgift med bokhillaren 
i skinska hypot. fSren. Carl Skfdld (f. 1836 t 1879). — Barn: Elin (f. 
1864; gift med banktjenstem. Ake Borjesson) och Ernst (f. 1865; trafikchef). 

4635. Gustaf Schonbeck (IV), son af inspektoren 
Nils Andersson S. (f 1845) och Fredrika Hjersovius „fr4n 
Sodermanland" (f 1837); f. p4 Trolleholm 27 maj 1833; f 
genom sjelfmord som student jan. 1856. 

Fadren (f. i Svalof 1790) var son af skrUddaren Anders Svensson 
och Hanna Nilsdotter i Karatofta. 

4636. Peter Christian Jacob Wingren (VI), bro- 
der till 4633; f. i S. Rorum 22 aug. 1836; sem.-adjunkt i 
Lund 1866; sem.-rektor i Carlstad 1868 och i Lund 1871. 

Gift 1874 med Maria Norien (f. 1849). 

4637. Charles Fennimore Nilsson (V), son af v. 
konsuln Hans Andreas N. (f 1866) och Fredrika Martina 
Petronella Giutzelke (f 1883); f. i Ystad 31 juli 1837; ka- 
meralexamen 1856; telegrafassistent i Malmo 1859; f der- 
stades ogift 19 april 1876. 

Broder till 4873 och 5559. — Sv&ger med 4215. 

4638. Carl Christian August Petersson (V), son 
af magistratssekr. Carl Gustaf P. (f 1869) och Eleonora 
Svalander (f 1883); f. i Ystad 5 mars 1838; magister 1859; 
adjunkt vid Carlskrona laroverk 1860; kollega vid Ystads 
1864; t derstades ogift 9 maj 1891. 

Son af 3384. — Broder rill 5148 och 5513. 

4639. M&ns Andersson Querlow (IV), son af ibon 
Anders Persson och Johanna Persdotter: f. i Qverlof, Anne- 
lofs socken, 7 sept. 1833; fil. kand. 1862; kollega vid S61- 
vesborgs laroverk 1863, vid Christinehamns 18^ och vid 
Goteborgs 5-klassiga 1867; f ogift i Goteborg 23 juni 1876. 


1854. 


183 


4640. Carl Peter Astrom (I), son af skraddarema- 
staren Lars A. (f 1881) och Gustava Nilsson; f. i Lund 4 
dec. 1835; magister 1859; med. lie. 1869; prov.-lakare i 
Svegs distrikt 1870 och i Svenljunga 1874; f i Svenljunga 
25 dec. 1888. 

Gift 1870 med Maria Wilhelmina Gustava Friman (f. 1839). 

4641. JSns Casper Andersson (I), son af kallar- 
mastaren Thor A. (f 1874) och Regina Maria Jentzsch (f 
1845); f. i Lund 16 okt. 1833; veterinarexamen 1861; ISns- 
veterinar i Vesterbottens Ian 1864, i Hallands Ian 1879 och 
i Ostergotlands Ian 1882; f i Linkoping 21 dec. 1891. 

Gift i Stockholm 1867 med Carolina Charlotta Elisabeth Norell 
(f. 1840), dotter af skraddaremastaren Eric N. — Son: 6820. 

Borgaren i Lund Jons Andersson (f. i V. Sallerup 1773; t 1859) 
hade med Petronella Thorsdotter Sandberg (f. i Lund 1774) sonen Thor 
Andersson (f. i Lund 1803; den p& sin tid mycket populate och originele 
varden k Stadt Altona i Lund; f i V. Thors&s), fader till 4641 och svar- 
fader till 4223, hvarjemte han afven hade dottem Emma Mathilda Euge- 
nia, gift i Lund 1855 med fil. mag. Otto Lindblad, stiftaren af Lunds 
studentsSng. 

4642. Qustaf Goran Esajas August Stenberg 

(III), broder till 4513; f . i Malmo 18 dec. 1835; kameral- 
examen 1855; kansliexamen 1857; revisor i kammarratten 
1873; revisionskommissarie der 1874; afsked jan. 1901; f 
i Stockholm 26 febr. 1901. 

Gift 1869 med Emma Ulrika Soderberg (f. 1839), dotter af klades- 
fobrikoren N. SSderbcrg i NorrkSping. — Soner: Christer(f. 1870; kansli- 
examen i Lund 1900), Johan August Emmerik (f. 1873; genremalare) och 
Ludvig August Johan (f. 1874; jur. kand.). 

4643. Carl Rudolf Holmer (VI), broder till 4552; 
f. i Va 8 nov. 1834; f i Lund som student 15 april 1856. 

4644. Gabriel Beckmann (VI), son af landskam- 
reraren Olof B. (f 1853) och Anna Kiokemeister (f 1885); 
f. i Christianstad 22 mars 1836; med. lie. 1866; reg.-lakare 
vid Sodermanlands reg. 1882; f i Stockholm 12 aug. 1897. 

Fadren foddes i Lidberg 1802. — Om siagten, se Sv. slagtkal. 5. 127. 
— Gift i Skara 1880 med Anna af Sandeberg (f. 1857). 

4645. Henrlk Esaias Anton Carl Rappe, Frih. 
(Ill), son af ofverste Carl R. (f 1880) och Anna Gotilda 
Tegn6r (f 1885); f. i Vexio 22 mars 1837; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1856; lojtnant 1864; kapten 1875; 
major 1881; ofv.-lojtnant 1883; ofverste for Kronobergs reg. 
1889; afeked 1898; f ogift i Vexio 14 jan. 1899. 


184 


1855. 


1855. 


4646. August Vilhelm Brunius (I), broder till 4426; 
f. i Lund 5 jan. 1836; und.-ldjtnant vid ingenidrk&ren 1860; 
kapten vid fortifikationen 1870; major i armeen och afsked. 

Gift med Emilie Andersson (f. 1844 f 1883). 

4647. Adolf Liljenroth (IV), son af v. haradshof- 
dingen Johan Georg L. (f 1877) och Sofia Katrina Hall- 
strom (t 1853); f. i Christianstad 27 febr. 1836; med. He. 
1866; med. doktor 1870; l:ste bat.-lSkare vid pontonier- 
bataljonen 1871; f i Stockholm 17 dec. 1874. 

Specialist i hals- och 5ron&kommor. — Son af 3135. — Broder 
till 4862, 4939 och 5086. — Kusin med 4415. — Sv&ger med 4561. — 
Gift i Stockholm 1868 med Calla Lundstrom (f. 1850). — Dotter: Gun- 
hild Sofia (f. 1873), gift med rev.-sekreteraren Bemdt Hasselrot 

4648. Per Henrlk Wolfgang Hansson (I), son af 
prosten Johan Peter H. (f 1838) och Augusta Emerentia 
Lundberg (f 1843); f. i St. SlSgarp 22 sept. 1834; med. lie. 
1869; prov.-lakare i Cimbrishamns distrikt 1884—1897; f 
i Lund 12 maj 1901. 

Son af 2804. — Sv&ger med 4023. — Gift 1869 med sin kusin 
Maria Sofia Hansson (f. 1840), dotter af 3159. — S6ner: Johan Olof 
Otto Harald (f. 1878; stud, i Lund 1896; med. kand. 1901) och Bemdt 
Wolfgang Esaias (f. 1879; stud, i Lund 1897; jur, kand. 1901). — Svar- 
son: 6579. 

4649. Oscar Elof Hultman (IV), son af landtbru- 
karen Adolf Fredrik H. (f 1871) och Vendela Christina 
Tiljander (f 1853); f. i St. Svedala 22 maj 1837; und.-lojtnant 
vid lifbev.-reg. 1857 och vid Bohuslans reg. 1858; lojtnant 
1863; t i Uddevalla i kolera 31 aug. 1866. 

Var anstaild i firansk krigstjenst och deltog i flera krig med stor 
tapperhet. — Son af 3414. 

4650. Sven Gustaf Lorentz SchrSder (IV), son 
af kyrkoherden Anders Gustaf S. (f 1880) och Helena Ap- 
pelqvist; f. i Landskrona 3 juli 1836; med. lie. 1871; prov.- 
lakare i Eksjo distrikt 1890—1900; bor i Eksjo. 

Son af 3282. — Kusin med 6096. — Gift i Carlshamn 1876 med 
Elisabeth Bodell (f. 1849). 

4651. Fredrik Anders Lorens Hallencreutz (III), 
son af ryttmastaren Nils Theodor Stfihle (f 1846) och Mary 
d'Arien (f 1896); f. i Malmo 2 jan. 1838; und.-lojtnant vid 
kronpr. husarreg. 1856; ryttmastare 1876; adjutant hos ko- 
nungen 1876; afsked. 


1855. 


185 


Son af N, T, Stdhle (2d88), som skildes frin sin hustru, hvilken 
blef omgift med ryttmast. Claes Fredrik Hallencreutz, hvars namn styf- 
sonen antog. — Kusin med 5203. — Sviger med 4141 och 4986. — Gift 
1869 med Emilia Elisabeth Dickson (f. 1847), doner af med. doktorn 
Charles D. — Dotter: Elisabeth (f. 1873), gift 1899 med lojtnanten Bern- 
hard Burin (f. 1874). 

Denna slagt Stdhle formodas vara densamma som adliga atten 
Kdse; se Anreps attartaflor. Att ft^mstaliningen der ej ar korrekt ligger 
i oppen dag. Harom bafva vi ocks& dfsrertygats af kyrkobdckema i G5- 
teryd, Kronobergs Ian. Mastersvennen pk Ryds jernbruk Henrik Stdhle 
hade nemligen med sin hustru Elin sonema: Alexander (f. i Goteryd 
1743) och Anders (f. i Gdteryd 1745). Den sistnamnde blef slutligen 
bryggare i Helsingborg, der han dog 1822 (ej 1811). Han blef farftirsfiar 
till 4651. Henrik Stable hade annu 1748 anstallning vid Ryd, men tyc- 
kes snart bortflyttat. Samtidigt var Alexander Stdhle (troligen en broder) 
hammarsmed vid Ryd, der han blef gift 1748 med Martha Mdnsdotter 
frkn Ljungby.  Ej heller denna familj har sedermera sp&rats. 

4652. Wilhelm Francke (IV), son af brukspatro- 
nen Carl Ulrik F. (f 1862) och Catharina Sofia Kemner 
(f 1854); f. pfi Kopparmollan, 0. Ljungby socken, 12 maj 
1837; und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 1856 och vid sk. 
dragonreg. 1861; major i arm6en; f pfi sin egendom KrS- 
karp 17 okt. 1895. 

Broder till Otto Gustaf (f. 1842; f. d. grosshandlare, nu bankdi- 
rektSr i Landskrona), gift 1871 med Eva Billing (f. 1852), syster till 5133. 
— Se slagtutredningen under 4562. — Gift pa Lyby 1876 med Jeanne 
Marie- Louise von Seth (f. 1855). 

4653. Frans Lorens Ohlsson (III), son af arbets- 
karlen, sedan bryggaren Per O. och Anna Hansdotter; f. i 
Malmo 30 maj 1834; kameralexamen 1860; fogdeskrifvare; 
t S Torp 26 febr. 1868. 

4654. Oustaf Hampus Leonhard Ludin (IV), son 
af viktualiehandlanden, seaan stadsinspektoren Olof L. {f 
1888) och Johanna Cecilia Jonsson (f 1859); f. i Lands- 
krona 12 dec. 1836; kameralexamen I860; tullforvaltare i 
Trelleborg 1877; tullkontroUor i Landskrona 1883; f der- 
stades 20 juni 1892. 

Fadren (f. i Landskrona 1805) var son af snickaren Lars L. (f. i 
Lund 1766) och Fredrika Grahs. — Gift 1) i Landskrona 1869 med 
Brita Hansina Charlotta Holmgren (f. i Lund 1846; f i Landskrona 
1870); 2) i Landskrona 1873 med Wilhelmina Charlotta Fredrika Durietz 
(f. 1848; t i Trelleborg 1880); 3) i Kyrkheddinge prestgird 1883 med 
Ottonie Cronholm (f. i Ledsjo 1848: hade pk 1890-talet modeafTar i Lund) 
syster till 4820. 

4655. Jacob Peter Ferdinand Montell (III), bro- 
der till 4357; f. i Glostorp 18 april 1835; jur. examen 1859; 
registrator och kanslist i riksgaldskontoret 1867; afsked 1900, 
efter att pS flera &r for sinnessvaghet ej tjenstgjort. 


186 


1855. 


4656. Olof Samuel Sandahl (IV), son af krono- 
lansmannen Olof S. (f 1862) och Anna Vestergren; f. i S:t 
Ibb 9 dec. 1833; prestvigd 1859; kyrkoherde i MellangrefVie 
1876; t & Trelleborgs lasarett 6 dec. 1894. 

Gift 1877 med Charlotta Wilhelmina Wibom (f. 1833). 

4657. Wilhelm Sixten Greeorius AminofF (IV), 
son af ofversten Ivan Feodor A. (f 1855) och Emilia Char- 
lotta De la Grange (f 1851); f. i Stockholm 3 aug. 1838; 
kansliexamen 1857; kammarherre 1864; legationssekreterare 
i Kopenhamn 1871 ; f i Helsingborg 2 aug. 1875. 

Broder till 4958. — Sviger med 3978. - - Friin trycket har genom 
Sv. autografeallskapet utgifvits „Slagten Aminoff (Stockholm 1898). — 
Gift 1866 med Maria Sparre (f. 1845). — Son: 6950. 

4658. Adolph Gabriel Coyet (IV), son af kaptenen 
Gustaf August C. (f 1893) och Hedvig Djurklou (f 1889); 
f. i Stora Mellosa, Orebro Ian, 14 nov. 1835; kansliexamen 
1860; kammarjunkare 1862; godsegare i Orebro Ian. 

Gift i Helsingfors 1871 med Hedvig Lovisa Gripenberg (f. 1848). 

4659. Jakob Baltzar Kallenberg (III), broder till 
4043; f. i Borlunda 19 maj 1836; und.-lojtnant vid Vestgota- 
dals reg. 1855; lojtnant 1859; kapten 1877; f i AmSl 9 
mars 1888. 

Gift i Tygelsjo 1870 med Maria Eleonora Rietz (f. 1846), syster 
till 5129. 

4660. Sven Hjalmar Carl Hedenblad (VI), son 
af lojtnanten, sedan landtbrukaren i N. Asum Per Henrik 
H. (t 1864) och Edla Josephina Ekstrand (f 1859); f. i 
Christianstad 15 okt. 1837; und.-lojtnant vid Vendes art.- 
reg. 1858 och vid Gottlands nationalbev. 1862; majors af- 
sked; f ogift i Eslof 29 mars 1897. 

Slagten Hedenblad hfirstammar ft^n Olof Andersson Skinnare, 
hvars son Anders Olofsson hade sonen Matts Andersson (tog sig sedan 
namnet Hedenblad efter Oft*e Heden i Saters landsf5rsamling), hvilken 
med Lisa Larsdotter hade sonen Per Henrik Hedenblad (f. 1713; bergs- 
rad; t 1788), som med Christina Troilius (f. 1739 t 1793) blef fader 
till Per Henrik (f. 1771; major; t 1810), i hvars aktenskap med Brita 
Eggertz (f. 1778 t 1819), omgift 1815 med majoren Carl Tomeblad (f. 
1774 t 1850), foddes sonema: 1) Per Henrik (f. i Dalame 1806), fader 
till 4660 och till 6^ersten Ottmar Rudolf (f. 1839; stud. blek. 1856), samt 
svfirfader till 5030 och till ofversten Herman Holmberg (f. 1844); 2) Carl 
Reinhold (f. 1807; major; f 1851), fader till dir. mus. i Upsala Ivar H, 
(f. 1851). 

4661. Oustaf Axel August Tham (III) son af kap- 
tenen Alexander Sabastian T. (f 1853) och Beata Vilhel- 
mina Ehrenborg (f 1857); f. i Skallmeja, Skaraborgs Ian, 


1855. 


187 


28 maj 1837; kansliexamen 1856; jur. examen 1859; e. o. 
hofrattsnotarie; f ogift i TrSlva 18 jan. 1864. 

4662. Lorens Cronsioe (III), son af borgmastaren 
Severin C. (f 1871); f. i Skanor 23 maj 1838; jur. examen 
1859; V. haradshofding 1865; borgmastare i Skanor (efter 
fedren) 1872—1875; andre ISnsnotarie i Malmo 1876; polis- 
notarie der s. &.; stadsnotarie der 1879; r&dman der 1881. 

Son af 2862. — Gift 1878 med Ida Lovisa Charlotta Lembke (f. 
1854), syster till 5407. 

4663. Henric Theodor Eugen Suell (IV), son af 
handlanden Israel S. (f 1860) och Andrea Ellen Petersen 
(t 1866); f. i Helsingborg 19 aug. 1838; f t Lund som 
student 1 april 1857. 

Son af 2591. 

4664. Carl Axel Frlthiof MSllcr (V), broder till 
4365; f. i Ystad 12 jan. 1838; magister 1859; adjunkt vid 
Christianstads ISroverk 1861; prestvigd 1876; kyrkoherde i 
N. Vram 1877; f 13 april 1900. 

Gift 1870 med Martina Ponten (f. 1844). 

4665. Bror Axel Fr. Otto Carlquist (I), broder 
till 3896; f. i Kn^storp 30 jan. 1838; statens landtbruksin- 
genior 1868; bor pensionerad i Enkoping. 

Gift i Carlshamn 1866 med Adelaide Sofia Ulrika Christierson 
(f. i Carlskrona 1830), doner af borgmSstaren Hakan Fredrik C. 

4666. Carl Schmidt (VI), son af smedmastaren Mag- 
nus S. och Catharina Lonn; f. i Huarod 18 mars 1835; fil. 
doktor 1865; docent i dogmatik 1868; lektor i Vester&s och 
kyrkoherde i Badelunda 1871; prestvigd s. &.; teol. doktor 
i Tubingen 1877; kyrkoherde i Hedemora 1881; kontrakts- 
prost 1884; f 26 jan. 1899. 

Nationens notarie 1859—1863, prokurator 1869—1872, hedersleda- 
mot 1872. — Gift 1885 med Agda Charlotta Joseflna Duner (f. 1864), 
doner af grosshandl. i Stockholm Sven Kristian D. 

4667. Trued Bosson (VI), son af bonden Bo Olsson 
och Pemilla Truedsdotter; f. i N. Sandby 9 dec. 1833; ma- 
gister 1859; kollega vid Carlshamns laroverk 1860; prestvigd 
1884; kyrkoherde i Kellstorp 1886; kontraktsprost 1895. 

Broder till f. d. riksdagsmannen Ola Bosson Olsson (f. 1824). — 
Se vid 5160. — Gift 1870 med Hilma Augusta Kock (f. 1844). — Son: 
Olof Emanuel (f. 1871; stud. blek. 1891; fil. kand. 1895; fil. He. 1902). 

4668. Wolrad Gottlieb von der Lancken (III), 
son af ofv.-lojtnanten Gustaf Ferdinand von der L. (f 1878) 
och Catharina Benedicta Wulff (f 1887); f. i Malmo 30 aug. 


188 


1855. 


1838; Mariebergsexamen 1860; lojtnant vid vag- och vatten- 
byggn.-kSren 1862; kapten 1873; ofVerdirektorsassistent i jern- 
vagsstyrelsen 1874; afsked 1887; f i Schlachtensee vid Ber- 
lin natten mellan 31 dec. 1901 och 1 jan. 1902. 

Tilltagande sjuklighet nddgade honom an draga sig tilibaka fi^n 
tjensteraa. Hans stora intresse jernvagsindustrien och f5r kommuni- 
kationsvisendets utveckling kom honom likval att ofta gripa till pennan, 
som han med stor sakkunnighet f5rde i dithSrande Smnen. — Broder till 
4855 och 4906. — Gift 1883 med Emma Christina Eriksson (f. 1849). 

Om den urgamla atten von der Lancken, se Tersmeden: „Ointro- 
ducerad adel". Svenske kammarherren Christian Fredric von der Lancken 
hade sonema: 1) Carl Ehrenfried (f. 1770; kommendant i Ystad; ofv.- 
Idjtnant; t 1836), som med professorsdottren Erica Gustafva Lidbeck (f. 
i Lund 1769; t der 1839) fick sonen Gastaf Ferdinand (f. 1799), fader 
till 4668 m. fl. och svSrfader till 3943; 2) Carl Fredric Bernhard (f. 1779; 
ofverste; svensk friherre; t 1837), hvars Stt fortlefver i Tyskland. 

4669. Adolf Jacob Robert Krook (IV). broder till 
4369; f. i Ystad 2 nov. 1837; kameralexamen 1857; jur. 
examen 1859; v. haradshofding 1864; haradshofding i LuIeS 
domsaga 1877 och i Oster-Nerikes 1887. 

Gift 1872 med Ida Rosenquist af Akershult (f. 1844). 

4670. Andreas Pettersson Winslow (III), son af 
Sbon och skraddaren Per Christoffersson och Metta Pers- 
dotter; f. i Winninge, Hyby socken, 4 juni 1835; fil. kand. 
1861; adjunkt vid Helsingborgs laroverk 1862 och vid Gote- 
borgs 1865; f ogift i Goteborg 28 jan. 1900. 

Broder till 5306. 

4671. Anders loachim Adolf Wiedberg (III), son 
af handlanden Adolf W. (f 1865) och Amalia Maria Lovisa 
Gullander; f. i Malmo 27 aug. 1838; med. lie. 1865; slotts- 
lakare pS Gripsholm 1867; reg.-lakare vid lifregis grenadier- 
kSr 1881; f & Stromsholm 13 nov. 1881. 

Sonson till 2338. — Fadren (f. i Malmo 1805) afled pk Habo i 
VestergStland. — Gift 1867 med Fredrika Holmberg (f. 1847), syster till 
5097.  Hon Sr husfru p& Stockholms slott. — Svarsoner: 5596 och 6269. 

4672. Ernst Johan Adalbert Herslow (III), broder 
till 4610; f. i Carlskrona 21 juli 1838; kansliexamen 1857; 
jur. examen 1859; v. haradshofding 1865; assessor i sk. hoF- 
ratten 1874; revisionssekreterare 1877; justitierSd 1886; juris 
hedersdoktor i Lund 1900. 

Gift i Fredrikshald 1872 med Josefine Gronn (f. 1846). — Soner: 
Carl (f. 1877; und.-16jtn. vid Gota garde) och Ernst (f. 1881; stud, i Lund). 

4673. Olof Lindblad (III), son af handlanden OloF 
L. (t 1847) och Martha Olsson; f. i Maglehem 10 nov. 1836; 


1855. 


189 


med. lie. 1870; l:ste bat.-lakare vid sappQrbataljonen 1878; 
t i Carlsborg 7 mars 1882. 

Under studenttiden firamst&ende qvartetts&ngare och guitarrspelare. 
Dessutom fint musikaliskt bildad. 

4674. Johan Peter Benedikt Torell (IV), son af 
boktryckaren Jons T. (f 1878) och Benedikta Catharina 
Ramberg (f 1874); f. i Helsingborg 3 juni 1837; Mariebergs- 
examen 1861; lojtnant vid vag- och vattenbyggn.-kSren 1^3 
— 1877; byrftassistent vid Statens jernvSgar 1867; kassor vid 
3:e trafikdistr. 1872; huFvudkassor i jernvagsstyrelsens kassa- 
kontor 1894—1902. 

Sv&ger med 4034. — Fadren (f. i Lund 1797) var son af akad.- 
vaktkarlen Torkel Persson och Etna Jonsdotter (f. 176^1 t 1824). — Gift 
1867 med Eva Matilda Charlotta Rosentwist (f. 1844; t i MalmS 1888), 
syster till 4573. 

4675. Samuel Ludvig Stenberg (IV), son af mur- 
mastaren i Lund Johan S. (f 1857) och Johanna Petronella 
Ekberg; f. i Helsingborg 30 sept. 1835; f i Lund som stu- 
dent 12 okt. 1858. 

Fadren (f. i Helsingborg 1808) var son af arbetskarlen Sven Pdlsson, 

4676. Bengt Andersin (VI), son af &bon Anders 
Nilsson och Boel Olsdotter; f. i N. Asum 15 juli 1833; 
under mfinga fir forest&ndare for Andersinska flickskolan i 
Goteborg, som sedermera ofvertogs af rektor Hans Holmlin ; 
t ogift i AlingsSs 17 nov. 1900. 

Se vid 4016. 

4677. Jacob FagerstrSm (IV), son af handlanden 
Jonas F. (f 1872) och Petronella Jonsson; f. i Engelholm 
6 febr. 1837; fil. kand. 1869; redaktor af „Landskrona« 1878 
—1880 och af „Norra Skfine" i Engelholm 1880—1897; 
ridman i Engelholm 1893; tillika stadsfuIlmSgtiges sekre- 
terare;   ogift i Engelholm 4 mars 1903. 

Nationens notarie 1863—1876. — Fint estetiskt bildad samt f^m- 
stiende sangare, med ett blidt hjertegodt vasen, var „Fager" under sin 
liknga studenttid mycket uppburen. — Sv&ger med 4204. — Fadren (f. i 
Engelholm 1798) var son af fSrgaren Johannes F. (f. 1750 t 1825) och 
Christina Maria Bruhn (f. 1761 f 1845), hvllka hade brdllop i Lund 1789. 

4678. Carl Otto Lindh (V), son af kammakaren 
Nils L. och Elina Osterberg; f. i Ystad 7 okt. 1835; kollega 
vid Ystads ISroverk 1880; f 11 aug. 1888. 

Gift i Lund 1872 med Alma Theresia Werrenrath (f. 1846; f 1 
Lund 1895), dotter af tenngjutaren Fredrik W. 


4679. Oustaf Rudolf Falck (VI), son af prosten 
Petrus Samuel F. (f 1849) och Eva Katrina Karstrom (+ 


1855. 


1855); f. i N. Mellby 17 mars 1835; f i Lund som student 
27 maj 1867. 

Son af 2713. — Kusin med 4861 m. fl. 

4680. Otto Julius Ulric Moller (IV), broder till 
4217; f. i Helsingborg 8 sept. 1836; med. lie. 1870; 2:dre 
stadslakare i Malmo 1872; distrt-lakare der 1879; afsked 1902. 

Gift i Malm5 1872 med Magdalena Matilda Fredrika Klein (f. 1852). 

4681. Oustaf Edvard Petersson (I), son af aka- 
demipedellen Hans P. (f 1862) och "Johanna Hallbeck (f 
1888); f. i Lund 14 april 1837r med. kand. 1861; f ogift i 
Malmo 15 aug. 1873. 

4682. Hemming Gadd (I), son af prosten Johan 
Niclas G. (t 1873) och Sofia Regina Dahlberg (f 1871); f. 
i Harlosa 6 nov. 1837; und.-lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 
1858; ofverste for andra lifgr.-reg. 1888; ofveradjutant hos 
konungen s. k,; generalmajor och sekundchef for Svea lif- 
garde 1892; chef for fjerde armdfordeln. 1896; generallojt- 
nant 1 arm6en 1902. 

Son af 3214. — Sv&ger med 4042. - Gift 1877 med Ida Pauline 
Benediks (f. 1849). — Soner: Sture Hemming (f. 1880; und.-15jtnant vid 
Svea art.-reg.) och Hemming (f. 1882; jur. fil. kand.; fimj. vid Wfg. t. hast). 

4683. Pelir Ludvig Ronstrom (I), son af fanjunkaren 
Carl R. (t 1877) och Helena Fredrika Leth; f. i Riseberga 
10 dec. 1835; baningenior vid statens jernvagstrafik 1859; 
bor k Sjovik vid Ljungbyhed. 

Se slagtutredningen vid 4435. — Gift med Nelly Caroline Torslow, 
syster till 5146. — Son: Carl Olof Ludvig (f. 1871; stud, i Lund 1891; 
vistas i Australien). 

4684. Carl Otto Oberg (V); f. i S. Sandby 29 sept. 
1836; kameralexamen 1857; telegrafassistent 1858; krono- 
uppbordskamrerare i Helsingborg 1863; tillika kamrerare vid 
Landskrona-Helsingborgs jemvag 1865. 

Gift 1866 med Blenda Maria Hallberg (f. i Helsingborg 1847), 
dotter af konsuin Johannes H. — S6ner: Ragnar (f. 1867; konsul i Hel- 
singboi^ och Edvin (f. 1876; jur. stud, i Lund). — Dottrar: 1) Signe (f. 
1869), gift med mariningenioren Karl Rundgren i Carlskrona; 2) Thyra 
(f. 1871), gift med ryttmastaren grefve Philip von Schwerin; och 3) Hildur 
(f. 1872), gift med 15jtn. Inge Aberg. 

4685. Nils Peter Nilsson (I), son af mjolnaren Per 
Nilsson och Kama Andersson; f. i Heckeberga qvarn, Ge- 
narps socken, 17 maj 1836; inspektor pS Fiholm i Soder- 
manland; f der 1 juni 1877. 

Gift i Gustafe kyrka 1868 med Charlotte Richter (f. i Skarhuit 
1845; t i Svedala 1901). — Son: Axel Rudolf (f. 1872; stud, i Lund 
1891; fli. kand.; amanuens vid nofd. museet i Stockholm). 


1855. 


191 


4686. lohan Fredrlk Knut Ohlsson Oadde (I), 
broder till 4497; f. i Lund 13 jan. 1837; fil. doktor 1865; 
adjunkt vid Lunds laroverk 1868. 

Gift 1873 med Elisabeth Cecilia Eugenia Berling (f. 1853), dotter 
af 3454. 

4687. Carl Jacob Ludviff Jonas Ljungman (I), 
son af kaptenen Samuel Henrik L. (f 1860) och Elisabeth 
Wibecka Alm6n (f 1873); f. i Hellestad 14 dec. 1836; ka- 
meralexamen 1864; klockare i Vomb 1870; f 9 april 1881. 

En af Lunds studentverlds koryf^er, beg&fVad musiker och firam- 
forallt skadespelare. — Son af 2789. — Svager med 5289. — Gift a Vombs 
nygard 1875 med Emma Mathilda Nordstrom (f. 1854), dotter af 3718. — 
Dotter: Alma (f. 1876), gift 1898 med 15jtnanten Carl Axel Victor von 
Porat (f. 1866). 

4688. Troed Axel Ludvig GrSnvall (V), son af 
prosten Lars G. (f 1883) och Anna Brita Cronsioe (f 1862); 
f. i Sofvestad 31 mars 1838; magister 1859; adjunkt vid 
Malmo laroverk 1861; lektor der 1864; f 16 nov. 1892. 

Son af 2872. — Sviger med 3951 och 3991. — Gift 1869 med 
Siri Augusta Elisabet Sylvan (f. 1849; f i Malmo 1900), syster till 5062-. 

4689. August Emanuel Carlsson (IV), son af hand- 
landen Peter C. och Helena Elisabeth Oden (f 1859); f i 
Helsingborg 9 okt. 1838; und.-lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 
1857; lojtnant 1865; kapten 1878; major 1883; afsked 1889; 
bor i Landskrona. 

Sv&ger med 4405. — Fadren f5ddes i Mjoback 1805, modren i 
Sdderkoping 1811. — Gift I860 med Anna Christina Krook (f. i Vollsj5 
1840). — Son: 6205. 

4690. Carl Wilhelm Bennet, frih. (IV), son af ofv.- 
lojinanten Ru^er Henrik B. (f 1867) och Sofia Elisabet von 
Platen (f 1846); f i Helsingborg 11 okt. 1839; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1857; lojtnant 1865; afsked 1874; leda- 
mot i stuterikommissionen frSn 1897. 

Broder (och sviger) med 5132. — Kusin med 4616. — Sviger med 
4807. — Gift 1873 med sin kusin Vilhelmina Bennet (f. 1853). 

4691. Johan Lorentz Hafstrom (IV), son af bank- 
direktoren Samuel Herman H. (f 1887) och Johanna Mar- 
greta Kobb (f 1900); f. i Helsingborg 24 mars 1838; med. 
lie. 1867; med. doktor 1868; k. lifmedikus 1877; stadslakare 
i Helsingborg 1880; Irste stadslakare der 1883. 

Se slagtutredningen vid 4455. — Gift i Helsingborg 1867 med 
Hulda Elfrida Wennerberg (f. 1838), syster till 4852. — Svarson: 6312. 

4692. Jons Thomsus (I), f i Benestad 6 juni 1835; 
prestvigd 1861; komminister i Torhamn 1879; kyrkoherde i 
Oderljunga 1891. 


192 


1855. 


Gift 1) 1867 med Maria Lindborg (f. 1845 f 1869); 2) 1874 med 
Emma Lindborg (f. 1848 t 1878); 3) 1879 med Boel Olsdotter (f. 1847 
t 1881); och 4) 1882 med Marie Eugenie Rdberg (f. 1848). 

4693. Knut Ludvig Lundgren (III), son af exeku- 
tionsforvaltaren Hans Christian L. (f 1866) och Maria Ce- 
cilia Bundt; f. i Malmo 2 okt. 1840; teiegrafkommissarie i 
Lulefi 1878; f der 16 april 1882. 

Kand f5r sitt musikaliska sinne, hvarom hans i kamratkretsen for- 
virfsrade fdrtroliga benamning Paganini nogsamt bar vittne. — Broder till 
4714. — Fadren (f. i Malm6 1805) var son af timmergesSllen Knut L. 
och Botilla Hansdotter, — Gift (tre m&nader f5re sin d5d) med Hanna 
Sundgren (f. i Lulei 1858).  Hon bodde i Lulea 1903. 

4694. Johan Fredrik Hollenius (VI), son af kyrko- 
herden Georg Fredrik H. (f 1891) och Anna Katrina Are- 
skoug (f 1866); f. i Qverrestad 20 febr. 1838; jur. examen 
1863; V. haradshofding 1867; rtdman i Trelleborg 1869— 
1871; advokat i Malmo och Kopenhamn 1871—1875; advo- 
kai i Stockholm frfin 1875. 

Son af 3028. — Broder till 4866 och 5181. — Kusin med 4702 
och 4703. — Gift med Anna Cecilia Engstrom (f. 1851; t bamlSs i Stock- 
holm 1889), dotter af grosshandl. Per Adolf E. 

4695. August Bernhard Sjdstrom (III), son af tull- 
vaktmastaren Johannes S. och Anna Lovisa Hfikansson; f. i 
Malmo 28 aug. 1837; teiegrafkommissarie i Lund, samt i Caris- 
hamn 1888—1897; bor i Stockholm. 

Se vid 4417. — Gift 1869 med Botilda Christina Larjvi (f. i 
Landskrona 1847), dotter af bagaren Fredrik L. (af samma slSgt som 3213) 

4696. Peter Petersson (I), son af en landtbrukare; 
f. i 0. Karup, Halland, 26 jan. 1840; kameralexamen 1857; 
Mariebergsexamen 1863; lojtnant vid vag- och* vattenbyggn.- 
kSren 1865; major, jemvagsbyggare, m. m. 


4697. Joran Libert Skytte (IV), son af prosten 
Bengt HSkan S. (f 1863) och Sophie Lundgfird (f 1841); 
f. i N. Mellby 1 sept. 1838; prelim.-examen 1859; extra 
larare vid Engelholms laroverk 1863; f derstades ogift 17 
sept. 1873. 

Son af 3258. 

4698. Otto Christian Axel Sylvan (V), son af hand- 
landen Petter Christian S. (f i Ystad 1865) och Maria Char- 
lotta Rafqvist (f 1898); f. i Landskrona 6 juli 1838; kame- 
ralexamen 1862; postkontrollor 1873; f i Kopenhamn 19 
dec. 1873. 

Kusin med 4306. Fadren (f. i Ystad 1810) var nemligen broder 
till 3093. — Sviger med 5577. 


Gift. 


1856. 


193 


1856. 


4699. TSnnes Wilhelm Wrangel, frih. (IV), broder 
till 4605; f. i Hyby 28 mars 1838; und.-lojtnant vid sk. 
dragonreg. 1857; ryttmastare i arm6en 1872; f pfi Hecke- 
berga 21 febr. 1903. 

Pick Heckeberga genom testamente. Han ISt uppf5ra det nya slot- 
tet, ett bland de vackraste i Sk&ne. Innan dess hade ban ombyggt ladu- 
garden, aniagt tradgard och terrasserat snart sagdt hela dn, der slottet ar 
uppf5rdt. Han var lika skicklig jordbrukare som ekonom. — Gift i G5te- 
boiig 1870 med Olga Lang (f. 1850). — Son: 6930. 

4700. Gustaf Henric Napoleon Thestrup (VI), 
son af ofversten Nils Georg T. (f 1866) och Johanna Ceder- 
gren (f 1842); f. i Nasby 5 jan. 1838; und.-lojtnant vid 
sodra sk. inf.-reg. 1856 och vid Vendes art.-reg. 1858; lojt- 
nant 1863; kapten 1871; major 1887; Qfv.-lojtnant i arm6en. 

Kusin med 4891 och 4918. — Om slSgten, se nya upplysningar i 
„Blek. nat." under 1021 m. fl. — Gift 1871 med Matilda Margreta Gerlin 
(f. 1 Vasa 1850). — Son: Erik (f. 1878; ISjtnant vid Kronobergs reg.). ~ 
Dotter: Johanna Margareta (f. 1882), gift i Landskrona 1903 med Ifijt- 
nanten Erland von Plomgren. 

4701. Adolf Oeorg Titu8 Atmer (IV), son af ar- 
rendatom Wilhelm A. (f t Gran tinge 1870) och Maria Scha- 
gerstrom (•{• i Landskrona 1841); f . pS Vidtskofle, Torrlosa 
socken, 8 april 1838; landtbrukare; kopte Cederborgska god- 
set Oster Bohr i Vestmanland; flyttade till Stockholm 1§76; 
sSlde godset 1884; f pS Amundtorp 24 febr. 1900. 

I Wrangel och Bergstr5ms attartaflor (1. 885) uppgifves felaktigt att 
han fdddes i Vidtskofle socken, — Systerson till 3769. — Sv&ger med 
4924. — Fadren f5ddes ^ RQgen 1801 och kom till Sverige 1831. 
Gift 1) i Stockholm 1870 med Hedvig Anna Elisabet Ehrenborg (f. 1853 
t 1872); 2) i Husaby 1874 med Ida Johanna Carolina Settergren (f. 1853), 
dotter af kaptenen Christer S. — Son: Ivan (f. 1876; e. o. hoft-ittsnotarie). 

4702. Erland Christian Hollenius (I), son af pro- 
sten Johan Lorenz H. (f 1843) och Maria Kristina Sjodahl 
(t 1859); f. i Malmo 7 jan. 1837; fil. doktor 1865; adjunkt 
vid Malmo laroverk 1866; afsked 1902. 

Son af 3045. — Broder till 4703. — Kusin med 4694. 

4703. Ernst Simon Hollenius (I), broder till 4702; 
f. i Malmo 13 jan. 1838; prestvigd 1861; kyrkoherde i Hvel- 
linge 1887; f 13 april 1901. 

Gift 1888 med Clara Helena Berggren (f. 1847), syster till 5109. 

4704. Per Svensson (I), son af landtbrukaren Sven 
Persson och Kama Hansson; f. i Benestad 23 mars 1834; 
prestvigd 1865; kyrkoherde i Borgeby s.   f 12 nov. 1895. 


18 


194 


1856. 


Gift 1868 med Hilma Martina Hallbeck (f. 1847); om hennes slagt 
se vid 4732. — Svarson: 6727. 

4705. John Edwin Hasselstrom (VI), son af rytt- 
mastaren Axel Pontus H. (f 1840) och Ulrika Morman (f 
1874); f. i Christianstad 25 jan. 1839; und.-lojtnant vid Ven- 
des art.-reg. 1858; transport till Vestgota-Dals reg. 1862; 
kapten 1881; t. f. domanintendent i ElFsborgs ISn. 

Gift i Va 1870 med Engel Hedvig Ulrika Margreta Siljversparre 
(f. 1844), syster till 5493. 

Kri^r&det Lars Adam Hasselstrom hade med Carolina Maria 
Mathilda Appelqvist sonen Axel Pontus (f. i Stockholm 1801), fader 
till 4705. 

4706. Alexander Christian Holger Rosencrantz 

(VI), son af kaptenen Holger Abraham R. (f 1872) och 
GustafVa Nisbeth (f 1876); f. i VankifVa 23 jan. 1837; und.- 
lojtnant vid sk. dragonreg. 1858; ryttmastare 1877; f i Hoor 
1 aug. 1878. 

Sv&ger med 4015. — Gift i Hoor 1878 med Botilla Broddesdotter 
(f. i Riseberga 1850; t i Lund 1889). 

4707. Curt Sebastian Bergman (I), broder till 
4587; f. i Refvinge 11 maj 1837; telegrafassistent 1856 och 
kommissarie 1867; gymnastiklarare vid Malmo laroverk 1863 


Gift 1865 med Hanna Elisabeth Krook (f. 1840; f a Mariefors, 
Blekinge, 1894), dotter af reg.-skrifvaren Johan K., hvars enka Cecilia 
Maria Ekelund (f. 1804) afled k Mariefors 1894. 

4708. Johan August Akerman (VI), son af en hand- 
lande; f. i Christianstad 21 juni 1834; reg.-veterinar vid 
Jemtlands hastjag. 1878; f i Brunflo 27 aug. 1896. 

Gift 1886 med Jenny Augusta Eriksson (f. i Noirkoping 1858). 

4709. Adolf Theodor Carlheim-GyllenskSld (IV), 
son af majoren Adolf Mauritz C.-G. (f 18/0) och Eleonora 
Burenskold (f 1882); f. pfi Vallen, Halland, 26 febr. 1835; 
und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1858; kammarjunkare 
1862; afsked ur krigstjensten 1864; godsegare. 

Syssling med 4370. — Gift 1875 med Beata von Geijer (f. 1847), 
halfsyster till 6045. 

4710. Ions Wiberg (VI), broder till 4197; f. i Gu- 
staf Adolf 20 mars 1837; telegrafinspektor i 4:e trafikdistr. 
1875; afsked 1902 och bor i Malmo. 

Gift 1887 med Maria Pettersson (f. i Fernebo 1857). 

4711. Per Olsson Harring (I), son af hemmans- 
egaren Ola Jonsson och Hanna Persson; f. i L. Harrie 28 


—1897. 


1856. 


195 


juni 1833; prestvigd 1859; kyrkoherde i Hoganas 1869 och 
i Cimbris 1881; f 30 aug. 1899. 

Gift 1) I860 med Eleonora Lundholm (f. 1842 t 1875); 2) 1876 
med Ida Schrevelius (f. 1840 f 1880); 3) 1881 med Emilia Wilhelmina 
Witt (f. 1851), syster till 5386. — Son: 6207. 

4712. Albert Magnus Otto Stenbock, grefve (III), 
son af kammarherren Magnus S. (f 1871) och Johanna Mar- 
greta Hamilton (f 1892); f. i Solberga 2& jan. 1838; und.- 
lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1857; kansliexamen 1859; 
minister i Constantinopel 1890; afeked 1903. 

Gift 1875 med baronessan Clemence Maria de Reuter (f. 1855). 

4713. Anders Adlerberth (III), son af namndeman- 
nen Lars Jonsson och Berta Andersdotter; f. i Gisldf 7 juni 
1831; kameralexamen 1862; sakforare i Trelleborg, Malmo, 
Engelholm; f i Malmo 2 nov. 1900. 

Gift med Inga Hansson, som SiVerlefde honom. 

4714. Carl August Lundgren (III), broder till 4693; 
f. i Trelleborg 3 mars 1836; prelim, examen 1856; landt- 
materiexamen 1863; kronolansman pS Solleron 1869; trans- 
port till Orsa 1870; afeked 1902. 

Pick 1901 guldmedalj f5r nit och redlighet i rikets tjenst. — Gift 
1869 med Augusta Maria Fernlundh (f. i Vika, Dalarae, 1845). 

4715. Nils Christoifer Dun6r (V), son af prosten 
Nils D. (t 1863) och Petronella Christina Schlyter (f 1874); 
f. i Billeberga 21 maj 1839; magister 1862; adjunkt i astro- 
nomi 1864; e. o. professor 1887; professor i Upsala 1888. 

Nationens kurator 1869—1875 och blef dess hedersledamot 1875. 

— Broder till 4821. — Beslagtad med 5527. — Fadren blef stud. blek. 
1806. — Gift 1874 med Hilda Aurora Trdgdrdh (f. 1856), syster till 6245. 

— Son: Nils Hilding (f. 1875; 15jtnant). 

4716. Sven Clarence Herdenberg (IV), son af hus- 
mannen Per Svensson och hans hustru Elsa; f. i Hurfva 20 
sept. 1824; fortifikationskassdr 1858; tiliika jemvSgskam- 
rerare; f i Landskrona 16 dec. 1887. 

Gift i Landskrona 1860 med Maria Elisabeth Neess (f. i Helsing- 
borg 1831). 

4717. Carl Oustaf Axel Ferdinand Komer (I), 
son af prosten Carl Gottfrid K. (f 1885) och Carolina Ja- 
cobina Krakau (f 1847); f. i Malmo 19 dec. 1835; f. d. landt- 
brukare; f ogift i Oushult, Pjetteryds socken, 8 juli 1898. 

Spelade under studenttiden en bemSrkt rol som en glad student- 
s&ngare, beg^fvad som han var med en prSktig s&ngr5st och andra sEll- 
skapstalanger. Under den tid han skStte landtbruket k sin foders prest- 
g&rd, flck man ofta i Lund se den joviale mannen med det st&tliga ut- 


196 


1856. 


seendet. Han upptrSdde d& merendels i studentxndssa och l&ngstSRar och 
kallades derfSr „den akademiske landtbrukaren**. — Son af 3108. 

Om slagten Korner meddela vi harmed f51jande sammanforda upp- 
gifter. Siagten kom fr&n Stralsund till Sverige med Maximilian Korner 
(f. i Mecklenburg-Schwerin 1742; tradgardsmastare pi Hvidarp; f 1828), 
som med Katrina Maria Volker (f. i Leutz, Tyskland, 1755; t 1823) fick 
barnen: — A) Johannes Christian (f. 1781; sin ftiders eitertradare p& 
Hvidarp; f 1853), som med Maria Helena Kindborg (f. i Landskrona 
1788; t 1863) blef fader till: 1) Magnus Peter (f. 1808; akad. ritmastare 
i Lund; talangfull djurtecknare; t 1864), fader till 5691 m. fl.; 2) Bern- 
hard Christoffer (f. 1812; folkskollarare vid Kulla Gunnarstorp; f 1854); 
3) Carl Maximilian (f. 1822; handl. i Malmo; t 1880); 4) Ulrik Wilhelm 
(f. 1827; snick.-mastare i Loberod); 5) August Christoffer (f. 1829; handl. 
i Rya, Malmd och slutligen cigarrhandl. i Lund; f 1902), fader till 5999 
och svSrfader till 5810; 6) Adolf Elof (f. 1832; handl. i Malm6; f 1885), 
fader till 6656 och 6916; 7) Catharina Maria (f. 1813 f 1866), gift med 
2886 ; 8) Charlotta Ulrika (f. 1816), gift med gar^aren Nils Johan Krok 
(f. 1812 t 1870); 9) Eva Christina (f. 1817 t 1883), gift med 3367; och 
10) Maria Amalia Gustajva (f. 1818), gift med landtbr. Thure Conrad 
Malmberg (f. 1813 t 1866); — B) Adolf Gottlieb (f. 1783; apotekare i 
Solleftei 1826; t 1830), i hvars aktenskap med Elisabeth Thunstrom (f. 
i Tuna, Dalame, 1794; f i Solleftei 1864) f5ddes sonen Carl Theodor 
Maximilian (f. i Hemdsand 1824; apot.-examen 1851; f i Sollefte& 1853) 
samt dottren Amalia Charlotta Elisabeth (f. i Hemdsand 1819; t i Sol- 
leftei 1886), gift med kronolansmannen Nils SJdden (f. 1814 f 1873), 
hvilka hade sonen Nils Adolf (f. 1843; stud, i Ups. 1861; berSmd harp- 
virtuos; t i Schweitz 1893); — C) Gottliebe Christina (f. 1787 f 1872), 
moder kx 3521 och 3825; — D) Ferdinand (f. 1789; traktSr i Getingej t 
1828), som med Christina Roth (f. i Sl&garp 1786; f i G&rdst&nga 1^8) 
blef fader till: 1) Maximilian (f. 1814; folkskollarare i Helsingborg; f 
1865); 2) Christian Gustaf (f. 1816; handl. i MalmS; t 1891), fader till 
5544 och svarfader till 4750; samt 3) Selma (f. 1825), gift med landtbr. 
Jons Ludvig Lundsten (f. 1820 t 1878); — E) Bemhard Philip (2914); 
och — F) Carl Gottfrid (3108), fader till 4717. 

4718. Fredrlk Eberhard Julius Rosenblad (III), 
son af ofVerstelojtnanten Fredrik R. (f 1861) och Juliana 
SilfVerskold (f 1856); f. pfi Haglosa, L. SlSgarps socken, 
10 aug. 1836; und.-Iojtnant vid sk. dragonreg. 1857; rytt- 
mastare 1874; f i Rom 31 mars 1883. 

Gift 1862 med Eva Bennet (f. 1843). — Svarson: 5125. 

4719. Theodor Trued Olsson (VI), son af timmer- 
mastaren Per O. (f 1873) och Greta Sonesson; f. i Knis- 
linge 13 aug. 1836; bergsexamen 1863; bergmastare i mel- 
lersta bergmastaredistriktet 1895; afsked 1901. 

Broder till 4787. 

4720. Wilhelm Philip Ferdinand Liunggren (VI], 
son af fenjunkaren Christian L. (f 1871) och Charlotte Luna- 
berg; f. i Gryt 29 mars 1837; fil. kand. 1864; adjunkt vid 
Carlskrona laroverk 1865; fil. doktor 1894; f 21 april 1901. 

Sonson till 2261. 


1856. 


197 


4721. Tufve Olsson Sallln (VI), son af &bon Ola 
Tufvesson och Bengta Olasdotter; f. i Onnestad 21 febr. 
1833; stud, i Ups. (TCalmar n.) 1859; infSdingsratt i erke- 
stiftet 1863; prestvigd s. S.; komminister i Ofvansjo 1884; 
t 16 jan. 1890. 

Gift 1867 med Anna Margreta Emerentia Berg (f. 1837). 

4722. Nils Larsson Fjellander (VI), son af fibon 
Lars Hansson och Oiu Mfinsdotter; f. i Fjelkinge 14 dec. 
1834; prestvigd 1861; kyrkoherde i Trolleljungby 1866 och 
i Kyrkheddinge 1887; f 28 dec. 1896. 

Se vid 4017. — Gift 1862 med Regina Charlotta Hjortzberg (f. 
1838). — saner: 6268 och 6512 samt Gunnar (f. 1872; stud, i Lund 
1890; med. lie. 1901) och Einar (f. 1878; stud, i Lund 1897; fll. kand. 
1899). — Svfirs6ner: 6282 och 6872. 

4723. Lorentz Daniel SjostrSm (III), son af sadel- 
makaren Nils S. (f 1856) och Anna Maria Malmgren (f 
1850); f. i Malmo 19 nov. 1837; med. lie. 1869; t. f. stads- 
lakare i Malmo; f derstades ogift 25 juni 1872. 

Se siagtutredningen vid 4417. 

4724. Victor Ake Slewers (VI), son aF hofratts- 
kommissarien Gustaf S. (f 1852) och Annette Hoff (f 1867); 
f. i Christianstad 25 febr. 1835; f i Fjelkinge som student 
i kolera 22 aug. 1857. 

Fadren fSddes i JSnkoping. 

4725. Axel Adolf Krook (V), broder till 4393; f. i 
Ystad 5 maj 1836; kameralexamen 1858; hamnkassor i Ystad 
1867. 

4726. Anton Bernhard Meijer (III), son af gods- 
egaren Bernhard M. (f 1901) och Antonine Mathiesen (f 
1847); f. i Birkerod, Danmark, 19 aug. 1838; landtbrukare 
pfi Marielund; nu brgnnvinskontrollor, bosatt i Hastveda. 

Gift i Gudmuntorp med Louise Holmqvist (f. 1847), dotter af 3727. 

Denna slagt Meijer harstammar ftin Tyskland. C. B. H, Meijer 
(f. i Hamburg 1770; underofficer vid ett danskt husarreg.; f 1853) hade 
med Albertine Fugl (f. i Vejle, dotter af en prokurator; + 1853) sonen 
Bernhard (f. p& Seland 1811; kom till Sverige som landmian 1847; an*. 
f5rst Gyllenip, sedan Heckeberga och kdpte derp& Marielund nara Chri- 
stianstad, hvilken egendom han gjorde till en m5nsterg&rd, var tva repriser 
riksdagsman i l:a kammaren och derunder ledamot af bevilin.-utsk.; f 
1901), gift 1) med F. Reinhardt; 2) med Antonine Mathiesen (f. 1813 t 
1847) och 3) med Maria Gronqvist (I 1820; bodde 1903 i Trelleborg). I 
de tv& senare aktenskapen foddes sdnema 4726 och 4727 samt 5352 
och 5524. 


4727. Fredrik Kristofer Oregorlus Meijer (III), 
broder till 4726; f. i Birkerod 15 dec. 1839; magister 1862; 


198 


1856. 


ad junk t vid Lunds laroverk 1863; prestvigd 1871; kyrko- 
herde i Hammarlof 1873; kontraktsprost 1892. 
Gift 1871 med Amalia Wilhelmina Frost (f. 1844). 

4728. Carl Jonas Axel Segerstrom (I), son af qvarn- 
egaren & FladevadsmoUa Nils Magnus S. (f 1878) och Anna 
Elisabeth Vilhelmina Eurenius (f 1850); f. i HSstad 6 mars 
1835; veterinSrexamen 1861; larare vid Ultuna landtbruks- 
institut 1868—1892; f i Upsala 20 febr. 1903. 

Var 1862—1883 inskrifven i Norrlands nation i Upsala. — Sonson 
till 2001. — Gift 1868 med Ida Bemhardina Thyn (f. i Skelleftei 1842). 

4729. Nils August Cederholm (I), son af en bygg- 
mastare och bans hustru Maria (f 1867); f. i Hoxerod 13 
maj 1834; *|- i Slogstorp, Hammarlunda socken, som gammal 
student 18 febr. 1880. 

4730. Per Nilsson Ljungfelt (IV), son af hem- 
mansegaren Nils Hansson och Gunila Nilsdotter; f. i Munka- 
Ljungby 17 febr. 1833; prestvigd 1860; kyrkoherde i N. 
Rorum 1881. 

Gift 1860 med Sofia Elisabeth Svensson (f. 1833). — Son: 6842. 

4731. Rickman Philip von Platen (VI), son af 
majoren Philip Julius von P. och Augusta Lovisa von Pla- 
ten; f. pfi SilfSkra, Kellna socken, 18 sept. 1838; und.-lojt- 
nant vid sk. husarreg. 1858; ryttmastare 1878; afsked 1884. 

TillhSr den icke introducerade grenen af slSgten. — Broder till 
4777 och 5261. — Gift 1876 med Nidrta Sparre (f. 1849). 

4732. Samuel Carl lohan Hallbeck (III), son af 
underofficeraren Eric Ulric H. (f 1858) och Anna Cathrina 
Thomsson; f. i Husie 1 juli 1836; prestvigd 1862; preb.- 
komminister i Hellestad 1877; f ogift i Taarbaek 13 juli 1879, 

Den forste af denna slagt Hallbeck tog namnet af Halland, blef 
stadstjenare i Malmd och hette Andreas Hallbeck (f 1780). Han hade 
sonen Samuel (2269), som blef fader till: — A) Eric Ulric (f. i Lockarp 
1803; underofficer vid sk. husarreg.; t » Arrie 1858), fader till 4732 och 
svarfader till 4279; — B) Carl Alexander (f. i Lockarp 1805; fanjunk. vid 
sk. husarreg.; f i Lund 1891), svarfader till 4094 och 4704. 

4733. Per Evander (V), son af husegaren Lars An- 
dersson och Elna Hansdotter; f. i Efverlof 17 sept. 1834; 
prestvigd 1860; kyrkoherde i Christianstad 1873 och i S. 
Villie 1883. 

Gift 1867 med Mathilda Helena Paulsson (f. 1847), syster till 5068. 
— Son: 6546 m. fl. 

4734. Oeorg Robert Lundgren (VI), son af spis- 
varden Lars Peter L. (f 1853) och Edela Nilsson; f. i Chri- 


1856. 


199 


stianstad 23 febr. 1839; med. fil. kand. 1861; extra larare 
vid Goteborgs laroverk; f derstades 24 okt. 1869. 
Gift med Aurora Wahlqvist (f, 1840), syster till 4988. 

4735. Carl Herman Rhodin (IV), son af handlan- 
den Anders Herman R. (f 1872) och Ingrid Maria Petersson 
(t 1862); f. i Helsingborg 22 sept. 1839; disponent vid A. 
H. Rhodins maltfabriks aktiebolag i Helsingborg sedan 1881. 

Den forst kande af denna slagt Rhodin var Otto Andreas Rodin 
(klockare i Roddinge; t 1789), som med Maria Franck fick sonen Carl 
Gastaf (r. i Roddinge 1778; fobrikor i Malmd), hvilken med Sofia Mag- 
dalena Hobro hade sonen Anders Herman (t i Malmo 1807), foder till 
4735 och 5461. 

4736. Per Thulin (VI), son af hemmansegaren Nik- 
las Svensson och Elna Persson; f. i Glimftkra 19 dec. 1828; 
prestvigd 1859; kyrkoherde i Asmundtorp 1875; + 23 dec. 
1900. 

Gift 1) 1872 med Helena Siwers (f. 1832 t 1873), syster till 4333; 
2) 1877 med Hildegard Queckfeldt (f. 1855). 

4737. Arvid Sture Bruzelius (IV), broder till 4344; 
f. i Loderup 17 juli 1838; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.- 
reg. 1858; majors namn 1889; -j- ogift k sin egendom Gyl- 
lerup 23 juni 1903. 

4738. Lambert Wilhelm Lindell (IV), son af in- 
spektoren Gustaf Lambert L. (f 1845) och Hedvig Sonesson 
(t 1882^; f. i Gunnarod, Billinge socken, 21 nov. 1839; fil. 
kand. 1875; upprattade och forestod under mSnga Sr ett 
privat laroverk i Gunnarod. 

Svager med 4997. — Gift i S:t Ibb 1877 med Amanda Christians- 
son (f. i S:t Ibb 1855), dotter af hemmansegaren Christian Jonsson. — 
Dotter: Hedda (f. 1878; stud.-ex. i Malmo 1897; lararinna i sin faders skola). 

4739. Jons Rasmusson (III), son af ftbon Rasmus 
Akesson och Boel Jonsdotter; f. i Kyrkokopinge 29 nov. 
1834; f i Lund som student 16 nov. 1857. 

4740. Johan Fredrik Liljequisth (V), son af in- 
strumentmakaren Mathias L. och Fredrika Vilhelmina Lo- 
rentz; f. i Malmo 23 dec. 1836; kollega vid Varbergs laro- 
verk 1869 och adjunkt vid Goteborgs 1870; f ogift i Gote- 
borg 31 mars 1881. 

4741. Alexander Johan Adolf Theodor Roth (I), 
broder till 4535; f. i Kopinge 5 juli 1838; med. lie. 1867; 
prov.-lakare i Cimbrishamns distrikt 1882 och i Asums 1884; 
afsked 1902. 

Gift 1868 med Therese Hj'ort (f. 1847), svagerska med 4792. 


200 


1856. 


4742. H&kan Ohlsson (IV), son af rusthftllaren Ola 
Hfikansson och Thora Sjunnesdotter; f. i Hftstenslof (Boss- 
gftrden), Norrhviddinge socken, 3 juli 1838; laste till bergs- 
examen; stud, i Ups. (Goteborgs n.) 1861; boktryckare i 
Lund sedan 1862. 

Gift i Lund 1865 med Catharina Cecilia Theodora Akerlund (f. 
1835), syster till 4511. — Son: Hdkan Theodor (f. 1871; typograf; ma- 
trikelutgif^are). 

4743. Hans Henric Hallback (IV), broder till 4349; 
f. i Helsingborg 17 dec. 1838; fil. doktor 1865; e. o. bibl.- 
aman. s. &.; decent i estetik och litteraturhistoria 1867 ; 2:dre 
bibl.-aman. 1876; f i Lund 22 maj 1885. 

Gift i Stockholm 1875 med Amelie Ida Nathalia Eneman (f. 1849), 
dotter af tullfSrvaltaren Carl Leonhard E. 

Ur ett enskildt sallskaps minnesteckning 5fver Henric Hallback 
meddela vi: „Vid sitt intrade i studentverlden fann han hos den samtida 
ungdomsgenerationen en fiilltonig genklang f5r sina egna kinslor och 
stamningar; han blef snart en af den sociala afdelningens ledande man 
och gjorde sig vid m&ng^ akademiska fester med framging till tolk for 
Sgonblickets poetiska innebSrd. Under mer &n tv& decennier var han en 

af studentk&rens popularaste och inflytelserikaste medlemmar. 

Sjell^tandig och ursprunglig fSrefkller han i sina skSmtsamma s&nger; det 
hvilar derdfver en sk ft'isk fligt, af ungdomiig, akta studentikos uppslup- 
penhet, af drSpande qvickhet och slagfardig satir, att de vSI kunnat f5r- 
tjena en langre tillvaro In dagslandans efemera lif. 

4744. Johan Otto August Jonsson Donn6r (I), 
son af handlanden Olof Jonsson (f 1859) och Johanna Johns- 
son (f 1901); f. i Lund 16 nov. 1836; kameralexamen 1859; 
jur. examen 1861; v. haradshofding 1865; rfidman i Solves- 
borg 1877; borgmastare der 1897; f 14 aug. 1902. 

Son af 3540. — Sv^er med 4079. — Gift 1875 med Alma Isaura 
Landgren (f. 1849), dotter af grosshandlaren Carl Oiof L. 

4745. Otto Johan Werner Schartau (III), broder 
till 4512; f. i Mellangrefvie 27 juni 1839; und.-lojtnant vid 
ingeniorkftren 1859; kapten 1872; f ogift i Stockholm 13 
april 1876. 

4746. Albert Jacob Nikolaus Fehrlund (IV}, son 
af Targerifabrikoren Niklas Anders F. (f 1858) och Helena 
Catharina Henriksson (f 1867); f. i Engelholm 4 jan. 1837; 
med. lie. 1869; l:e stadslakare i Carlshamn 1875; f 17 
dec. 1898. 

Fadren (f. i Carlshamn 1806) var son af skraddaren Nils Peter F. 
och Elna Maria Westerhult. — Gift i Helsingborg 1875 med Elvira 
Cornelia Henckel (f. 1850).  Om hennes slagt se vid 6595. 

4747. Paulus Johan Christian Wollin (VI), son 
af V. konsuln Gustaf Adolf W. (f 1878) och Maria Catha- 


1856. 


201 


rina Billing (f 1894); f. i Cimbrishamn 8 jan. 1838; prest- 
vigd 1861; kyrkoherde i N. Akarp 1877. 

Gift 1869 mtd Johanna Sofia Billing (f. 1838), dotter af 2891. 

Om slagten Wollin, som antages h&rstamma tkn Tyskland, lemna 
vi harmed denna samlade redogdrelse. Den fSrst kande var lidmannen 
i Cimbrishamn Magnus Wollin (f. 1698 t 1770), som hade sonerna: — 
A) Christian (f. 1731; stud. sk&n. under n:o 1389; professor i Lund; f 
1798), som blef fader till: 1) Jonas (f. 1765; ryttmastare; f 1813), som 
hade sdnema 3211 och 3222 ; 2) Carl Magnus (f. 1771; r&dman i Cim- 
brishamn; t 1841), fader till 3261 och farikder till 4747; — B) Lars (f. 
1734; stud. skin, under n:o 1477; contreamiral ; f i Carlskrona 1818), 
som blef fader till: 1) Axel (f. 1763; f. d. amir.-kapten ; f 1837); 2) Mag- 
nas (f. 1766; amir.-major; f 1842), fader till Carl August (f. 1810; stud 
blek. 1828; kammarskri^are ; t i Carlskrona 1834); 3) Christian (f. 1771; 
amir.-ldjtnant; f 1853), fader till Hjalmar Theodor (f. 1829; stud blek. 
1848; sjukhusfSrvalt. i Carlskrona), som har sonen Adolf (f. 1875; jur. 
kand.); 4) Carl Jacob (f. 1778; kapten vid J5nk5pings reg.; f p& Nystorp, 
J5nk6pings Ian, 1853); 5) Johan Erik (f. 1779; major vid flottans kon- 
struktionskir; t i Carlskrona 1831); 6) Gustaf Adolf (I 1783; f. d. I6jt- 
nant vid flottan; t i Nettraby 1857), fader till lotsldjtnanten Carl Johan 
W. (t i Marstrand 1866); 7) Sara Maria (f. 1764 t 1831), gift med ISjt- 
nanten J. M. Queckfeldt (f. 1762 t 1790); 8) Gustafva Magdalena (f. 
1777 t 1863), gift med SN.-Wjtn. A. G. von Gertten (f. 1767 f 1824); 
och 9) Fredrika Classina (f. 1782 f 1862), gift med contreamiralen Carl 
Pettersen (f. 1771 f 1857). 

4748. Peter von Moller (IV), son af ryttmastaren 
Peter von M. (+ 1883) och Charlotta Birgitta Rooth (f 1842); 
f. pa Skottorp, Halland, 4 april 1839; examen vid forst- 
akademien i Tharand 1860; eger Vikingsberg vid Helsing- 
borg samt tvft g&rdar i Upland. 

Brorson till 3277. Fadren hette nemligen Been, dk ban adoptera- 
des af en slSgting kommerseradet Peter Moller. — Gift 1867 med Inge- 
borg Berg (f. 1847). 

4749. Oustaf Stromer (1), f. i Lund 9 febr. 1837; 
prestvigd 1861; slottspastor i Malmo 1874; kyrkoherde i 
Lyngby 1877. 

Gift 1877 med Anna Mathilda Witt (f. 1853), syster till 5386. 

4750. Bernhard Henrik Mollerstrom (IV), son af 
f. d. kantorn Magnus M. (f k Sondraby bostSlle 1861) och 
Elisabeth Dorothea v. Hausswolft (f 1887); f. i Hjernarp 
19 april 1838; jur. examen 1862; v. haradshofding 1866; 
sekr. och ombudsman vid dratselkammaren i Malmo 1876— 
1898; stadsfogde der frfin 1879; f i Malmo 5 maj 1903. 

Fadren (f. i Lund 1789) var son af akad.-pedellen Jons Af. (f. 1761 
t 1809) och Ingrid Osberg (f. i Flackarp 1767; f i Lund 1840). — Gift 
1) i Malmo 1878 med Maria Elisabeth Lindner (f. 1858 f 1883), dotter 
af 4040; 2) i Malmo 1885 med Maria Nathalia Korner (f. 1858), syster 
till 5544. 


Digitized by 


202 


1856. 


4751. Emil Ferdinand Orenander (VI), broder 
till 4618; f. i Augerum 2 sept. 1838; kansliex. 1858; jur. 
examen 1861; v. haradshofding 1867; justitier&dman i Go- 
teborg 1886. 

Gift i Halmstad 1875 med Emma Fredrika Tomerhjelm (f. 1842), 
svagerska till 4013. 

4752. Lara Andera Oeorg Isberg (I), son af hand- 
landen Paul Christian I. (•}• 1867) och Laurentia Dorothea 
Hesselgren (f 1900); f. i Lund 25 juli 1838; Mariebergsex. 
1861; lojtnant vid vag- och vattenb.-kftren 1863; kapten 1877; 
afsked 1890; distriktschef vid andra trafikdistriktet (Gote- 
borg) 1898. 

Denna slggt Isberg har foljande harstamning. Ryttaren i Dege- 
berga Anders Isberg hade med Bolla Olsdotter sonen Sven I. (f. i De- 
geberga 1745; tunnbindare i Lund; f \S29)y som med Ingrid Brita Hojer 
(f. i Lund 1742; t der 1823) fick sonen Anders (f. 1775; tunnbindare och 
hdkerihandlande i Lund; f 1813), som i sitt i staden Halmstad 1799 in- 
gingna aktenskap (se under 4018) med Johanna Maria Hallbeck (F. 1779 
t 1816) blef feder till: 1) Paul Christian \l 1802; handlande i Lund; t 
1867), foder till 4752 och 5330 samt svarfkder till 3864, 4147, 4280 och 
4603; 2) Carl Anders (f. 1812; handlande i Lund; f 1892), fkder till 
5054 och 5417. 

4753. Gustaf Robert Liltenberg (I), broder till 
4352; f. i Christianstad 14 aug. 1841; jur. examen 1861; v. 
haradshofding 1866; assessor i Svea hofratt 1874; rev.-sekr. 
1880; byrftchef for lagarenden 1883; exp.-chef i justitiedep. 
1884; justitierSd 1887. 

Gift 1871 med Nlaria Mathilda Forsgren (f. 1843). 

4754. Carl Olof Svensson Svedberg (V), son af 
mjolnaren Sven Olsson och Maria Transtrom; f. i Ystad 3 
nov. 1836; prestvigd 1861; leg.-predikant i London 1867: 
t i Carlshamn 14 juli 1870. 

Sv&ger med 5325. 

4755. Ludvig Broom6 (IV), son af prosten Gustaf 
B. (t 1865) och Christina Apollonia Schonbeck; f. i V. Sal- 
lerup 2 maj 1838; Mariebergsex. 1861; lojtnant vid vag- och 
vattenb.-kSren 1864; major 1896; bor i Stockholm. 

Halfbroder till 4000. — Gift 1879 med Ellen Ekeman (f. 1855), 
dotter af reg.-skrifvaren Carl Abraham E. 

4756. Magnus Gabriel De la Oardie, grefve (VI). 
son af grefve Pontus Henrik De la G. (f 1880) och Eleo- 
nora Ramel (f 1894); f. i 0. Sonnarslof 17 maj 1839; kansli- 
examen 1859; leg.-sekreterare i Kopenhamn 1875; lands- 
hofding i Christianstad 1883. 


1856. 


203 


Son af 3215. — Brorson till 3940. — Broder till 5665. — Sv&ger 
med 4763. — Gift 1877 med Ulla Wachtmeister (f. 1855). 

4757. Nils Pcttcr Bruzelius (1), son af e. o. pro- 
fessorn Arvid Sture B. (f 1865) och Fredrika Maria Borg 
(t 1888); f. i Lund 26 nov. 1839; und.-lojtnant vid sodra 
sk. inf.-reg. 1858; kapten 1878; afsked. 

Son af 3055. — Broder till 4934. — Svager med 4497. — Gift i 
Carlshamn 1870 med Ellen Christina Meyer (f. 1850), dotter af gross- 
handlaren Wilhelm M. 

4758. Eric Claes Gustaf Piper, grefve (V), son 
af f. d. lojtnanten Erik Cari P. (+ 1849) och Chariotta von 
Qvanten (f 1868); f. i Sofde 8 april 1839; und.-lojtnant vid 
sk. husarreg. 1858; afsked 1865; fx Marstrand 13 aug. 1894. 

Gift p& Halmstads slott 1865 med Ebba Coyet (f. 1839). — Son: 6942. 

4759. Fredrik Christian Kjell Barnekow, frih. 
(VI), son af majoren Adolf Christian B. (f 1854) och Eva 
Christina Gyllenkrook (f 1839); f. i VinslSf 26 nov. 1839; 
und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 1860; afsked 1870. 

Kusin med 4762, med 4775 och med 4810. — Gift 1869 med 
Elisabet Ramel (f. 1841 t 1883). 

4760. Cari Astley Henrik Olivier Schonbeck 

(I), son af med. doktom Cari Gustaf S. (f I860) och Sofia 
Wilhelmina Leche (f 1900)/ f. i Lund 6 juli 1834; J. d. 
poliskonstapel**. 

Syster: enkefhi Sara Pfeiffer (f. 1829; f5rf. under sign. Sylvia m. m.). 
— Halfbroder till 3859. 

4761. Cari Emanuel Alarik Oiertz (IV), son af 
Faltkamreraren Gustaf G. (f 1861) och Annette Ronstrom 
(t 1891); f . i Riseberga 28 mars 1839; kameralexamen 1862; 
kronolansman i Grfimanstorps distrikt 1876; f ogift i Aby 
17 jan. 1894. 

Godmodig och humoristisk var han under sin studenttid mycket 
uppburen och deltog med lust och giadje i studentlifvet. Till langd och 
bredd troligen en af de vSldigaste studenter som funnits i Lund, spelade 
han dock vid en studentkameval Preciosa. — Kusin med 4486. — Svliger 
med 4209. 

4762. Malte Edvard Barnekow, frih. (I), son af 
majoren Malte August B. (f 1870) och Lovisa Raab (f 1881); 
f. i Ryssby, Kronobergs Ian, 5 sept. 1837; und.-lojtnant vid 
sodra sk. inf.-reg. 1858; kapten 1878; afsked 1889; f og\h 
i Ystad 6 april 1902. 

Hade bott i Ystad i tjugo &r. Som militSr och enskild person om- 
tyckt af alia. — Kusin med 4759, m. fl. 

4763. Axel Ludvlg Albrecht Berg von Linde 

(IV), son af presidenten Jean Albrecht Berg von L. (•}• 1857) 


204 


1856. 


och Margreta Bennet (f 1858); f. pft Rosendal 1 juli 1839; 
und.-lojtnant vid Kronobergs reg. 1859; kapten 1878; afsked 
1883; eger Kallunda. 

Kusin med 4293. — Farbroder till 6409. — Gift 1869 med Hedvig 
De la Gardie (f. 1842), syster till 4756. 

4764. Nils Pcttcr Nilsson (I), son af bryggaren 
Jacob N. (t 1847) och Christina Andersson (f 1891); f. i 
Lund 11 aug. 1836; kameralexamen 1858; jur. examen 1862; 
V. haradshofding 1866; notarie i sk. hyp.-for. 1866; tillika 
ombudsman i Fattigv&rdsstyr. i Lund 1869; f i Lund 29 
nov. 1894. 

En man med starkt konstnirlig laggning. Mycket musikalisk, var 
han under mlinga &r, &fven sedan han lemnat student&ren bakom sig, en 
af students&ngens koryfeer. Stora g&fvor egde han af naturen f5r mile- 
net och hade anmalt sig som elev vid konstakademien i Kdpenhamn, 
men tog ej intrade. Oaktadt han siledes ej flck n&gon egentlig skoia, 
blef han dock en ganska god landskapsm&lare. — Gift i Lund 1868 med 
Elina Amanda Wahlbom (f. 1839), dotter af 3631. Aktenskapet var 
bamlost. 

4765. August Ferdinand Eugene Runneratrom 

(III), son af gastgilVaren Christian R. (f 1859) och Anna 
Chariotta Hultman (f 1887); f. i Arrie 9 aug. 1838; skic- 
kades 1859 till Amerika och vistades der annu 1879. 
Om siagten se vid 4627. 

4766. Edvard David af Sandeberg (VI), broder 
till 4581; f. i Finja 21 dec. 1838; und.-lojtnant i sk. dragonreg. 
1858 och vid samma reg. 1860; major 1884; f > Ystad 20 
nov. 1886. 

Gift i Ystad 1868 med Hilma Maria Carolina Pehrsson (f. 1844), 
syster till 5511. 

4767. August loachim Dahlberg (VI), son af qvar- 
termastaren Carl Fredrik D. (f 1857) och Anna Vilhelmina 
Petronella Hedenroos (f 1862); f. i Christianstad 20 mars 
1836; larare vid skytteanska sicolan i Alem 1873; eger Mels- 
torp i Aby socken, Kalmar ISn. 

Broder till 4790 och 5205. — Kusin till 5028. — Gift med Anna 
Lidman frkn Kalmar. 

4768. Jacob Cornelius Bruzelius (IV), broder till 
3863; f. i Ottarp 3 juli 1837; und.-lojtnant vid Gottlands 
nat.-bev. 1862; lojtnant der 1870 och vid norra sk. inf.-reg. 
1871; afsked 1874; bevakn.-beSIhafvare ft Borghamn 1878; 
t i Stockholm 11 jan. 1892. 

„Under sin studenttid en af s&ngforeningens baste s&ngare^. — 
Gift pk Starby kungsg&rd 1873 med Eveline Lallerstedt. 


1856—1857. 


205 


47G9. Fritz Lundqvlst (IV), son af kantom Fredrik 
L. (+ 1870) och Johanna Elisabeth Vittgren; f. i N. Vram 
3 mars 1835; f derstSdes som student 11 mars 1860. 


4770. Nils Adolf Theodor MoUer (IV), son af 
prosten Sven M. (f 1846) och Maria Magdalena Kuilberg 
(t 1872); f. i Hjemarp 26 dec. 1836; jur. examen 1870; 
advokat; f ogift i Hjemarp 12 juli 1881. 

Fadren blef stud. blek. 1809. 

4771. Sven Johan Svensson (V), son af komm.- 
landtmataren Sven Magnus S. (f 1843) och Anna Christina 
Lofmarck (+ 1889); f. i Brandstad 5 aug. 1838; landtbru- 
kare i Ostraby; bor sedan 1899 ogift i Horby. 

Sv^er med 4026. — Fadren (f. i Vexi6 1797) var son af en bygg- 
mastare. 

4772. Alfred Bernhard Herratrfim (VI), son af 
skomakaremastaren Bengt Peter H. (f 1852) och Anna 
Christina Bergman (f 1888); f. i Christianstad 26 dec. 1837; 
teor. teol. examen 1863; skrifvare i Christianstad; f der- 
stades ogift 11 aug. 1893. 

Broder till 5027. — Fadren (f. i Carlshamn 1810) var son af sj6- 
mannen Peter Hdrstrom och Bengta Widerberg, 

4773. Oustaf Adolf Oaufiin (VI), son af apoteka- 
ren Gustaf Reinhold G. (f 1890) och Mimmi Carolina Sol- 
berg (t 1891); f. i Cimbrishamn 8 febr. 1837; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1858; kapten 1870; f i Landskrona 6 
juni 1884. 

Broder till 4850 och 4953. — Sviger med 4437. — Om vallon- 
slagten Gaujfin, se Bruzelii apotekarehistoria. — Gift 1874 med Ingeborg 
Tranchell (f. 1847), dotter af grosshandl. Justus Fredrik T. — Aktenskapet 
var bamldst. 

4774. VUhelm Nosslin (VI), son af postiljonen Per 
Nilsson och Hanna Jonsson; f. i Cnristianstad 8 april 1836; 
prestvigd 1864; kyrkoherde i Dalk5pinge 1884. 

Gift 1870 med Fredrika Josefina Sjdstedt (f. 1847), syster till 4506. 

4775. Oustaf Christian Edvard Barnekow, frih. 
(VI), son af ryttmastaren Claes Edvard B. (f 1878) och 
Eva Wrede (f 1897); f. pft Maglo 29 sept. 1837; und.-lojtnant 
vid sk. husarreg. 1858; ryttmastare 1879; afsked 1889; eger 
Vannarod. 

Kusin med 4759 m. fl. — Gift 1886 med Agnes Montgomery 
(f. 1848). 


1857. 


206 


1857. 


4776. Carl Oustaf Theodor Bennet, frih. (Ill), 
son af majoren Adolf B. (f 1879) och Anna Maria Bennet 
(t 1863); f. pfi Toppeladugird 21 juli 1838; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1859; ryttmastare 1878; f i Trelleborg 
11 juli 1888. 

Broder till 5071. — Gift 1865 med Anna Elisabet Kuylenstfema 
(f. 1845). 

4777. Gustaf Anton von Platen (IV), broder till 
4731; f. i Engelholm 24 juli 1840; und.-lojtnant vid sk. dra- 
gonreg. 1858; major 1887; ofv.-lojtnant vid kronpr. husarreg. 
1889 och vid sk. husarreg. 1890; ofverste vid kronpr. husar- 
reg. 1893; afsked 1902. 

Gift 1874 med Alida Hummel (f. 1854). 

4778. Jacob Vilhelm Schartau (I), broder till 4553; 
f. i Bosjokloster 31 juli 1839; und.-lojtnant vid sodra sk. 
inf.-reg. 1858; kapten vid generalstaben 1874; larare vid 
krigshogskolan ; f i Venersborg 12 juni 1879. 

Gift 1871 med Anna Servais (f. 1837). 

4779. Thorbjorn Daniel Magnus Axel Oustafs- 

son (I), son af kronofogden Axel Gustaf G. (f 1877) och 
Christina Margreta Grimberg (f 1880); f. i Hasslof. Hal- 
land, 22 dec. 1839; jur. examen 1861; v. haradshofding 1865; 
borgmastare i Lindesberg 1871; f genom olyckshandelse i 
sjon Hinsen, J6nk5pings Ian, 21 juni 1872. 

Son af 3407. — Broder till 5414. — Kusin till 6267. — Sviger 
med 4960 och 5705. — Gift pa Nasbyholm, J6nk5pings Ifin, 1868 med 
Siri Ekenman, dotter af haradshdfdingen Johan Fredrik E. 

4780. Algot Magnus Julius Bj8rkbofii (III), son 
af apotekaren Claes Leonard 6. (f 1883) och Jensine Hoist 
(t 1870); f. i Malmo 7 nov. 1839; apotekareexamen 1864; 
inkopte 1869 fadrens apotek „Flakta orn" i Malmo ; f der- 
stades 15 juli 1881. 

Sv^er med 4368. — Fadren fSddes i Abo 1800. — Gift i Stock- 
holm 1866 med Elisabet Charlotta Sprinchorn (f. 1847 f 1879), dotter 
af hofopotekaren Carl S. 

4781. Carl Fredrik Peter Rlchter (V), son af 
olV.-lojtnanten J. C. Robert R. (f i Stockholm 1861) och 
Catharina Berg (f i Losen 1880); f. i Ystad 11 nov. 1836; 
student i Ups. (Stockholms n.) 1857; jur. examen der 1860; 
V. haradshofding 1867; aman. i kammarratten 1880 — 1881. 

Om fiidren (f. i Abo 1787, son af laderfabrikdren Jacob Christian 
R, och Aurora Hjelt) kan inhemtas upplysning hos O. Bergstrdm: „In- 
validinrSttningen pi Ulriksdal", der han 1840—1849 var kommendant. — 
Gift i LannSs 1865 med Anna Margreta Ostergren, 


1857. 


207 


4782. Johan Edvard Holmberg (IV) son af baga- 
ren i Helsingborg Johan Erik H. (f 1876) och Jacobina 
Moller (t 1872); f. i Lund 19 febr. 1840; efter mfingftrig 
vistelse i Lund husegare i Helsingborg, men kom pi obe- 
stSnd; f derstades ogift 3 maj 1898. 

„M&ngen i allmanna v&rf samt i landers och kommuners oden 
djupt ingripande man har icke p& l&ngt nar nkn samma ryktbarhet som 
den gamie studenten Gallas Holmberg, som dock aldrig blef annat an 
student, husegare och — fottighjon. 'Gallas' var ett smeknamn, som han 
fkn i studentkretsar efter kejserlige faltherren Gallas, om hvilken histo- 
rien fSrmaler att han forlorade manga krigare. Afven Holmbei^g gjorde 
anda pa mlinga 'krigare'. Man vinner icke den ryktbarhet Gallas Holm- 
berg vann genom vanliga genomsnittsegenskaper. OcksA var han allt 
annat Sn en genomsnittsmenniska. En rikare beg^fhing an bans hor till 
sallsynthetema, men det var en beg&fning, som l&g mera kt kamratlifvets 
enskilda triumfer Sn at examina; deraf och val afven p& grund af den 
fSdemearfda fSrmogenheten kom det sig att han aldrig blef annat an stu- 
dent. Grunden f5r Holmbei^ ryktbarhet inom kamratlifvet var bans 
blixtrande qvickhet och en slagfardighet i repliken, som 5fverglanste all 
taflan. Som mistare i det muntliga k&seriet har Holmberg aldrig haft 
sin like i Lund. Och Sfven som visforftittare i den burlesk-humoristiska 
genren vann han rika lagrar." (Ur Helsingborgsposten). — Fadren f5d- 
des i Remmariof 1809. 

4783. Hans Strandberg (V), son af arbetskarien 
Nils Larsson och Elna Svensdotter; f. i Skurup 8 mars 
1836; med. lie. 1870; distriktslakare i Stockholm; f dersta- 
des 4 april 1891. 

Gift 1878 med Hilda Christina Strdmsten (f. 1843). 

4784. Jeppe Jacobsson (VI), son af khon Jacob 
Jeppsson (+ 1876) och Elna Persdotter (f 1868); f. i No- 
saby 18 febr. 1838; sergeant vid lifdardet till hast 1865— 
1874; bitrade 1875 hos G. O. Olsson (4787); egen advokat- 
affar i Lund 1890—1903. 

4785. Anders Herrlln (VI), broder till 3883; f. i 
S. Villie 30 mars 1838; und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 
I860; kapten 1872; aman. i arm6f6rvaltn. 1874; majors af- 
sked; ofsrerkontrollor vid brannvinstillv. i Christianstads Ian. 

Gift i Stockholm 1886 med Maria Vallin (f. 1865). 

4786. Otto Alexander Lycell (VI), son af fanjun- 
karen Anders Fredrik L. (f 1890) och Ulrika Chariotta 
Hallonqvist; f. i Christianstad 11 jan. 1838; med. lie. 1875; 
andre stadslakare i Stockholm 1877; f i Bonn 3 mars 1883. 

Broder till 5587. — Gift i Stockholm 1878 med Julia Sofia Soder- 
land (f. 1856), dotter af t. f. hofmtendemen Johan Erik S. Hon blef 1885 
omgift med forfattaren Reinhold Hdrnell (f. 1851). 

4787. Gustaf Olof Olsson (VI). broder till 4719; 
f. i Christianstad 11 jan. 1839; kameralexamen 1862; ad- 


208 


1857 


vokat i Lund 1873 till 1890, dfi verksamheten ofvertogs af 
4784; sinnessjuk sedan 1890. 

4788. Oskar Rutback (I), son af forste landtmataren 
Johan R. (f 1859) och Catharina Christina Granlund (f 
1863); f. i Neder-Lulefi 14 aug. 1839; kameralexamen 1859; 
jur. examen 1861; v. haradshofding; borgmastare i Pitea 
1868; t 19 dec. 1884. 

FarfSraldrarne voro hemmansegaren i Rutvik, N. Lulea socken, 
Nils Andersson Rutberg och Anna Isaksdotter. — Gift 1870 med Laura 
Nordsten (f. 1848 f 1879). 

4789. Anders Mansson Thors^n (IV), son af ftbon 
Mfins Persson och Elna Andersdotter ; f. i Torshult, Alle- 
rums socken, 15 dec. 1835; infod.-ratt i erkestiftet 1863; 
prestvigd s. ft.; kyrkoherde i BiskopskuUa 1880; prost 1884. 

Gift 1871 med Albertina Fromell (f. 1844). 

4790. Fritz Wilhelm Dahlberg (VI), broder till 
4767; f. i Vinslof 12 maj 1838; kameralexamen 1861; krono- 
lansman i Redvags harad 1866—1873; verkstallande direktor 
for Ulricehamns-Vartofta jemvag 1872 — 1875; bosatte sig 
1876 pft sin egendom Undevi, som han forsftlde; bodde 1901 
pft sin egengom Sterbnas i norra Roslagen. 

Gift 1864 med Rosalie Althin (f. 1842), syster till 4530. 

4791. Axel Ludvlg Nicolaus Lundh (V), son af 
kyrkoherden Johan Fredrik L. (-j- 1860) och Henrietta Smith 
(t 1889); f. i Ystad 10 mars 1840; prestvigd 1863; kollega 
vid Carlshamns laroverk 1865; kyrkoherde i Hjersfts 1878; 
prost 1884; t 7 dec. 1890. 

Son af 3394. — Broder till 5172. — Gift 1866 med Anna Char- 
lotta Holm (f. 1850). — Son: 6914. 

4792. Truls Christell (I), son af hemmansegaren 
Christen MSrtensson och Elna Trulsdotter; f. i Gronby 
21 juni 1838; med. lie. 1867; stadslakare i Trelleborg se- 
dan 1890. 

Gift i Lund 1869 med Jenny Hjort (f. 1852), svlgerska till 4741. 

4793. Nils Johan Ekdahl (VI), son af smeden Nils 
E. och Anna Rosling; f. i Hjersfts 21 sept. 1831; telegraf- 
assistent i Jonkoping 1859 — 1892; tillika bokhftllare i Smft- 
ands enskilda bank sedan 1863. 

Gift i Jonkoping 1861 med Johanna Eleonora Rydberg (f. 1824), 
dotter af hoftilttsvakmiastaren Hakan R. — S5ner: Emil (f. 1865; stud, 
sm&l. i Lund 1888; medarb. i Sm&lands alleh.) och John (f. 1867; stud, 
sm&l. i Lund 1888; r&dman i J5nk5ping). 


1857. 


209 


4794. Carl Oustaf Borastrom (VI), son af prosten 
Nils Peter B. (f 1862) och Mathilda Lovisa Gahm (+ 1887); 
f. i Esphult 14 febr. 1839; lojtnant vid vag- och vattenb.- 
kSren 1871; major 1901; f i Stockholm 18 maj 1902. 

Tog p& ett fSrtjenstfulit satt del i ett flertal stSrre jeraviigsbyggna- 
der samt utferde talrika entreprenadarbeten. — Broder till 5072. — Svi- 
ger med 4360. — Fadren blef stud. blek. 1816. — Gift i Stockholm 1873 
med Sofia Carolina Elisabeth Ohlson (f. 1852 f 1900). 

4795. Oscar Carl Wtlhelm af Malmborg (I), 
son af ryttmSstaren Vilhelm af M. (f 1854) och Lovisa 
Charlotta Centervall (f 1894); f. i Lund 18 aug. 1837; und.- 
lojmant vid sodra sk. inf.-reg. 1859 och vid husarreg. Carl XV 
1863; lojtnant 1869; afsked 1879; ryttmastare i arm6en 1885. 

Son af 2691. — Gift i Malmo 1870 med Berta Maria Baget 
<f. 1848). 

4796. Oustaf Alfred Hertzman (VI), broder till 
4275; f. i Nosaby 30 juni 1839; und.-lojtnant vid Elfsborgs 
reg. 1859; kapten 1879; afeked; syssloman vid Borfis lasa- 
rett; t 18 febr. 1901. 

Gift i AlingsAs 1876 med Terise Westfelt (f. 1848), dotter af ge- 
jieralmajoren Ludvig Henrik Benjamin W. 

4797. M&ns Larsson (V), son af gastgifvaren Lasse 
MSnsson (f 1858) och Hanna Tufvesdotter; f. i Hofby 26 
juni 1836; kameralexamen 1863; kronolansman i Halmstads 
fogderi 1875; bodde i Falkenberg tills han 1900 tog afsked 
och flyttade till trakten af Eksjo. 

Broder till 4972. — Farbroder till 6924. — Gift 1877 med Johanna 
Amalia Christensson (f. i Kungsbacka 1848). 

4798. Anders Adolf Oscar Stenkula (IV), son af 
med. dokiom Zacharias Fredrik Agathon S. {f 1867) och 
Hedvig Margareta Maria Borg; f. i Farhult 17 sept. 1841; 
adjunkt vid Malmo laroverk 1864—1874; fil, doktor 1868; 
folkskoleinspektor i Malmo 1874. 

Om sldgten, se Sv. sligtkal. 5. 425. — Gift i Malmo 1) 1866 med 
Nicolina Theodora Gustajva Borg (f. 1840 t 1877); 2) 1878 med Laura 
Charlotta Borg (f, 1842 f 1885), sysn^r till 5094; 3) 1887 med Ada 
Balmain Priestley (f. i England 1864). 

4799. Carl August Callmer (IV), son af bryggaren 
Per C. (t 1864) och Lisa Dahllof (f 1843); f. i Helsing- 
borg 13 april 1840; ombudsman hos flera industribolag i 
Helsingborg och kallas kamrerare. 

Fadren (f. i Calmarem511an, Risekatsldsa socken, 1810) var son af 
mj5Inaren Ola Olsson (f. i Hesslunda 1769; f 1829) och Hanna Onnerts- 
dotter (f. 1781; f i Helsingborg 1862). — Om en annan slagt Callmer, 

14 


Digitized by 


210 


1857. 


se vid 5389. — Gift 1) med Beata Charlotte Bergman (f. 1836 f 1900); 
2) i K6penhainn 1902 med Alma Friberg, dotter af fkbrikdren A. P. Fri- 
berg i Helsingborg. 

4800. Gustaf Persson (IV), son af hemmansegaren 
Per Jonsson och Gunilla Hallberg; f. i AUerum 8 okt. 1840; 
med. kand. 1867; f ' Stockholm af likforgiftning 1 febr. 1871. 

4801. Per Johan Br&kenhielm (III), son af lands- 
sekreteraren Carl Gustaf B. (f 1860) och Fredrika Char- 
lotta Herslow (+ 1898); f. i Malmo 8 sept. 1840; kansli- 
examen 1858; jur. examen 1861; v. hfiradshofding 1866; 
assessor i Gota hofr. 1872; konst. rev.-sekr. 1874; understftt- 
hfillare i Stockholm 1876; landshofding i Upsala Ian 1895. 

Gift i Uddevalla 1869 med Margaret Kinnear Jobson (f. 1846). — 
Son: 6909. 

4802. Carl Fredrik August Kloo (III), son af 
stadsingenioren i Malm6 Johan August K. (f 1862) och 
Marie Charlotte Jacobsson (f i Vesterfts 1891); f. i Carls- 
krona 15 juli 1839; landtmSteriexamen 1863; + ogift i Falun 
27 febr. 1865. 

Fadren (f. i Carlskrona 1814) var son af diVerkonstapeln och flagg- 
junkaren Anders Olof K. och Margareta Hdgerlund. 

4803. Oertnund Larsson Virgin (III), son af ftbon 
Lars Olsson och Else Hansdotter; f. i Bosarp 24 okt. 1829; 
prestvigd 1860; f ogift i Valinge 16 april 1864. 

4804. Christian Fredrik Bennet, frih. (VI), bro- 
der till 4616; f. i Farlof 20 febr. 1840; und.-Iojtnant vid sk. 
husarreg. 1859; major i reg. 1888; afsked 1892; eger Vala gftrd. 

4805. Axel Henrik Vitalis Lilja (I), son af kloc- 
karen Nils L. (+ 1870) och Maria Catharina Eek (f 1854); 
f. i Lund 11 april 1836; adjunkt vid Malmo laroverk 1870. 

Son af 3535. — Halfbroder till 6874. — Gift 1) 1865 med Maria 
Olsson (f. 1842 t 1881); 2) 1884 med Henriette Engelina Fock (f. 1857), 
syster till 4865. 

4806. Esaias Fredrik Lamberg (V), son af tull- 
kontrolloren Carl Johan L. (f 1852) och Charlotta Amalia 
Lundstrom; f. i T&by, Ostergotland, 23 maj 1838; prel. exa- 
men 1858; telegrafessistent i Helsingborg 1863 — 1878; bok- 
hfillare vid Skfines ensk. banks kontor i Helsingborg 1865; 
kassor der 1871; afsked derifrSn; agent i Helsinglx)rg f5r 
assuransbolaget Skandia. 

Gift 1870 med Christina Margaretha Munthe (t 1844), dotter af 
sadelmakaren och biyggaren Johan Fr^rik M. i Helsingborg. 

SiSgten Lamberg har f5ljande stamtafla. Ridmannen i Kungsbacka 
Lars Persson hade s5nema: Petrus Lamberg (f. 1674; stud, gdteb. i 


1857. 


211 


Lund 16d2; lektor i Gdteborg; t 1721) och Georg Lamberg (f. 1678; 
sfud. gdteb. i Lund 1692; v. fiskal i Gota hofratt; hilradshdftling i Kinna 
harad; f 1750), hvars hustru Brita Christina Rosenvald (f 1729) farst 
var gift med kanslisten Johan Lennceus. Af nSmnda tv& brdder hade 
Petrus sonerna: — A) Laurentz (f. 1709; handL i Amsterdam; f 1792); 

— B) Johan Anders (f. 1712; grosshandl. i G5teborg; t 1783), som med 
EUsabet Soderberg (f. 1715 f 1768) fick s6nema: 1) Peter (f. 1742; 
handl. och maklare i GSteborg; f 1799), som med Sara Charlotta Kdhre 
(f. 1743 t 1804) blef fader till: a) Jan (f. 1771; stud, i Lund 1783; kom- 
racrser&d; t i GSteborg 1834), fader till Johan (f. 1803; major; t 1856) 
och Carl Fredrik Wilhelm (f. 1817; stud, gdteb. i Ups.; protokoUssekr. i 
Stockholm; f 1881); b) Lars (f. 1772; handelsbetjent; t 1825); c) Peter 
(f. 1773; lojtn. vid G6ta art.; t 1800); d) Anders (f. 1778 t 1850), hvars 
son Hans Wilhelm (f. 1807; stud. gSteb. i Upsala 1824; stadsnotarie i 
Gdteborg: f 1856) blef fader till Bemt Wilhelm Adalbert (f. 1836; stud, 
gdteb. i Lund 1855; med. kand.; fSrfattare; f 1874); 2) Carl (f. 1745; 
handl. och rftdman i Gdteborg; f 1796), som med Maria Elisabeth Mei- 
ster fick sdnema: b) Johan Casten (f. 1771; stud, i Lund 1783; handl. i 
Halmstad; f 1834); b) Carl August (f. 1772; tullfdrvalt. i Gdteborg; t 
1819), som med Helena Hegardt (f. 1776 t 1850) blef fader till: 1) Carl 
Johan (f. i Jdnkdping 1805; stud, gdteb. i Lund 1825; mllkontrolldr i 
Norrkdping; f 1852), fader till 4806 och till Johan Carl Adolf (f. 1830; 
und.-ld|tnant vid Vendes art. reg. 1852 och vid sddra sk. inf.-reg. 1855; 
landsortsaktdr under antaget namn; f i Memphis, Tennessee 1868); 
2) Fredrik Wilhelm (f. 1806; sjdkapten; t ogift i kolera 1834); 3) Peter 
Christian (f. i Varberg 1809; handl. i Ystad; f 1890); och 4) Jonas Ca- 
sten (f. i Varberg 1814; stud, gdteb. i Lund 1831; prost i Gdteborg; f 
1884), hvilken sistnimnde hade sdnema: Carl Mathias (f. 1845; fdrdeln.- 
lak.), Casten Adolf (f. 1846; grosshandl. i Gdteborg; t 1895) och Peter 
(f. 1857; stud, gdteb. i Ups. 1874 och i Lund 1879; stadsnot. i Gdteborg); 

— C) Erik (f. 1719; stud, gdteb. i Ups. 1739; biskop i Gdteboig; f 1780), 
fader till Peter (f. 1768; fSnrik vid amiralit.; f 1789) och Erik (handl.). 

4807. Lars Andersson Hjortsberg (IV), son af 
ibon Anders Bengtsson och Pernilla Jonsson; f. i Hjortshog, 
Kropps socken, 15 maj 1839; f derstades som student ^ 
okt. 1858. 

4808. Ells Johan Goran Biu£g (VI), son af handl. 
Axel Johan B. (+ i Christianstad 1865) och Christina Sofia 
Herslow (f i Gislof 1872); f. i Christianstad 5 juli 1836; 
prestvigd 1862; kyrkoherde i Brfigarp 1886. 

Fadren (f. i Stockholm 1797) var son af Peter Elias B. (f. i Ahus 
1752; stud. blek. 1776; bokh&ll. i riksgaldskontoret; f i Stockholm 1806) 
och Beata Gustava Bolander (f. i Stockholm 1773; f i Christianstad 
1830). — Gift 1882 med Johanna Nilsson (f. 1845). 

4809. Herman Jonas Pettersson (IV), son af hand- 
landen Otto August P. (f 1864) och Dorothea Christina 
Pettersson; f. i Landskrona 6 aug. 1838; jur. examen 1861; 
t i Landskrona 30 dec. 1862. 

,,S§rdele8 afhillen af kamrater och fOr sitt jemna sinnelag kailad 
Harmonia**. — Fadren (f. i Landskrona 1811) var son af 2521. 


Digitized by 


212 


1857. 


4810. Adolf Gabriel Barnekow, grefve (VI), son 
af kammarherren Kjell Henrik B. (f 1863) och Ulrika 
Wachtmeister (f 1850); f. pS Ugerup 21 okt. 1838; stud, i 
Ups. (Soderm.-Ner. n.) 1859; attach6 i Rom 1878—1879; 
eger Sorbytorp. 

Kusin med 4759 m. fl. — Svager med 4492. ~ Gift 1876 med 
Sigrid Duwall (f. 1844). 

4811. Wilhelm Alfred Hallengren (VI), son af 
und.-lojtnanten Adolf Fredrik H. (f 1857) och Wilhelmina 
Svensson; f. i Christianstad 5 jan. 1840; telegrafassistent 
1862; t i Lund 13 febr. 1871. 

Broder till 5441. — Fadren (f. i Orkelljunga 1809) var son af d&v. 
kronoIEnsmannen, slutl. hospitalssysslomannen i Christianstad Fredrik H. 
(f. 1780 t 1825) i dennes uti Fari5f 1806 ing&ngna gifte med Johanna 
Clemedsson (f. 1771 ; f i Zenobielund vid S. Vram 1852). 

4812. Axel Christian Hegardt (III), son af harads- 
hofdingen Johannes H. (f 1868) och Maria Catharina von 
Koch (t 1896V, f. i Stromstad 1 okt. 1840; jur. examen 
1861; V. haraashofding; polissekreterare i Goteborg 1869; 
sterbhusnotarie der 1874; f & Bjorkedalen vid Goteborg 8 
aug. 1879. 

Om slagten, se under 392, 833 m. fl. — Fadren blef stud, goteb. 
i Lund 1815. — Gift 1872 med sin kusin Hanna von Koch (f. 1845), 
svagerska till 4905. 

4813. Jolian Theodor Rosenquist (V), son af 
tradgSrdsmastaren pft Borringekloster, sedan gastgifvaren Lars 
R. och Cecilia Lundberg; f. i Gustaf 25 juni 1837; f. d. te- 
legrafassistent i Trelleborg; bor i Malmo. 

Fadren foddes i Kiaby 1810. — Gift 1867 med Alfrida Gunilda 
Wadstein (f. 1847), dotter af handl. Adolf Christian W. i Trelleborg. 

4814. Carl Thure Fredrilc Cederstrom, frih. 
(IV), son af ryttmastaren Gustaf Adolf C. (f 1878) och 
Anna Wrangel (f 1877); f. pS Rebbelberga kungsg&rd 8 aug. 
1839; und.-lojtnant vid Gottlands nationalbev. 1860; kapten 
1873; afsked 1889; f i Christianstad 14 mars 1902. 

Gift 1881 mtd Jenny Drangel (f. 1852). 

4815. Martin Dahlbeck (V), son af mjolnaren och 
gastgifvaren Johannes D. (f 1845} och Sissela Mfirtensdotter 
(+ 1870); f. i Stora Herrestac? 26 febr. 1838; kameralexa- 
men 1859; kassor vid Skines bank i Landskrona 1864; 
kassor vid Landskrona — Engelholms jernvag 1877; f ogift 
i Landskrona 12 mars 1896. 

Sv^er med 4250. — Fadren (f. i St. Herrestad 1804) var son af 
b khallaren Lars D. och Edela Mdrtensdotter. 


1857. 


213 


4816. Goran Dldrik Herman von Essen (III), 
son af ryttmastaren Goran Fredrik von E. (f 1867) och 
Emilia Fleming (f 1881); f. pi Thorsbo, Elfsborgs Ian, 1 
maj 1839; und.-lojmant vid sk. dragonreg. 1860; ryttmastare 
1879; ai^ked 1884. 

Kusln med 4960 m. fl. 

4817. Hjalmar Ludvig Alexander Moller (III), 
broder till 4371; f. i Malmo 27 juli 1838; jur. examen 1864; 
V. hSradshofding 1868; auditor vid kronpr. husarreg. 1872 — 
1901; auktionskdmmissarie i Malmo 1878 — 1892. 

Sv&ger med 3943. — Gilt i Christiania 1876 med Maria Gabrielli 
(f. 1855). — Svarson: 6634. 

4818. Andreas Henric Walfrid Flygare (III), 
son af hofkamreraren Henrik F. (-j- 1873) och Maria Char- 
lotta Andersson; f. pS L. Markie, Bosarps socken, 18 nov. 
1839; med. lie. 1884; prakt. lak. i Lund, men snart af sjuk- 
dom urstfindsatt att verka; f i Lund 17 febr. 1903. 

En st&tlig gestalt, tot tidigt sjuklig. En klangfull andre bas i stu- 
dents&ngen. Hade som l&kare goda kunskaper. — Gift 1875 med Hanna 
Andersson (f. i S. Akarp 1843). 

Denna slSgt Flygare uppgifves harstamma frkn Dalarne. hvarifrlin 
tvi broder beg&fvo sig soderut. Dessa voro: — A) Lars Gabriel (i. 1774; 
inspektor p& Tulesbo; f 1843), fkder till: 1) Nlalte Samuel (f. 1801; 
stud, norrl. i Lund 1817; T. d. fanjunkare och spr&kl&rare; f i Engelholm 
1892), som hade sonen Matte Henrik (f. 1833; handlande i Engelholm; 
t 1885); 2) iMrs Johan (3256); — B) En, som blef urmakare i LQbeck, 
och hade sonen Henrik (f. i Lubeck 1805; „en af Sk&nes skickligaste 
jordbrukare*"), foder till 4818 och 4920. 

4819. Sven Jonas Hallbera (III), son af krono- 
lansmannen Johan T^ritz H. (f 1892) och Elisabeth Char- 
lotta Tragfirdh (f 1901); f. i Hvellinge 18 dec. 1839; und.- 
lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1863; kapten 1879; afsked; 
bor i Lund. 

Broder till 5578 och 5869 samt till Johan Frans (f. 1843; apote- 
kare och bankdirektor). — Systrar: Elise Helene (f. 1838; enka efter teol. 
doktor A. J. A. Tomberg). Ida Charlotta (f. 1845; gift med 3971) och 
Alma Elisabet (f. 1854; gift med e. o. prof. £. Stave i Upsala). — Gift 
i Ystad 1872 med Dorothea Fredrika Giutzelke (f. 1851), dotter af baga- 
ren Emanuel G. — Son: Emanuel (f. 1875; jur. stud, i Lund). — Dot- 
tei: Astrid (f. 1877), gift 1903 med jur. kand. gre^e Hugo Hamilton. 

Denna sl3gt Hallberg hdrsiammar frkn reg.-sadelmakaren i Malmd 
Jochim Hallgren (f. i Sn^lsund af svensk slfigt 1707; t i Malmo 1797), 
som hade sonen Hans Josias Hallgren (f. 1761; sadelmakare i MalmS; 
t 1847), som hade sdnerna: 1) Joachim Hartvich Hallgren (2955) och 
2) Johan Fritz Hallgren (f. 1801), som andrade slSgtnamnet till Hallberg. 
Han blef fader till 4819 m. fl. 


214 


1857. 


4820. Michael Ludvig Otto Cronholm (I), son af 
handlanden Lars Andreas C. (f 1858) och Helena Johanna 
Berlin (f 1878); f. i Ystad 15 sept. 1838; med. fil. kand. 
1863; underlakare vid Lunds lasarett, extra lakare i Kalix, 
Hede o. s. v.; f i Hemosand 6 febr. 1888. 

Broder till 4832. — Sv&ger med 4654. — Gift i Brfinna 1880 med 
Paulina Amalia Lundin, syster till postmastaren Lundin i Haparanda. 
Hon flyttade till Amerika med sina s6ner Tare (f. 1881; landtbr. och garf- 
vare) sarat Nils (f. 1883; ingenior). 

Om denna gren af slagten Cronholm (om slagten f5r dfHgt, se: 
„Sk. nat. 1682—1832" och ^Blek. nat. 1697—1900") kunna vi meddela: 
Hans Michelsson \ Landskrona (f 1698) hade sonen Michael Cronholm 
(118), som flck sonen Lars (891), foder till Michael (f. 1768; handl. i 
Ystad; t 1837), farfiider till 4820. 

4821. Gttstaf Johan Anton Dun^r (I), broder till 
4715; f. i Billeberga 20 dec. 1840; med. lie. 1871; med. 
doktor 1874; reg.-lakare vid trangbataljonen 1885; ofverSlt- 
lakare och ledamot af medicinalstyrelsen 1896. 

Gift i Stockholm 1880 med Sigrid Anna Eleonora Neijber (f. 1858). 

4822. Sven WahldorflF (VI), son af hemmansegaren 
Ola Persson och Bengta Olsdotter; f. i Ousby 21 dec. 1833; 
prestvigd 1863; reg.-pastor vid kronpr. husarreg. 1877; kyrko- 
herde i HSslof 1884. 

Gift 1867 med Nathalia Theresia Lindskog (f 1841), syster till 5492. 

4823. Alexander Olson (VI), son af &bon Ola Svens- 
son och Cecilia Assarsdotter; f. i Djupadal, Faringtofta soc- 
ken, 15 febr. 1839; f5rest&ndare for postanstalten i Rostfinga 
1872; flyttade till Ask 1890; f derstades ogift 20 febr. 1898. 

4824. Oskar Ehreniried Andersson (IV), son af 
prov.-lakaren Johan Gustaf A. (f i Engelholm 1843) och 
Helena Catharina Bergsten (f pi Heleneborg 1887); f. i 
Riseberga 30 jan. 1837; kameralexamen 1864; kopte egen- 
domen Arrie vid Engelholm och egde sedan FagerSs med 
derunder lydande Heleneborg i Frykeruds socken, Verm- 
land; hade 1902 i Hessleholm en skola for gossar. 

Broder till 4954. — Fadren uppgifVes i kyrkobockema vara fodd 
1797. — Gift 1) 1866 med danska baronessan Ida Sophie Vilhelmine 
von Adder (f. 1832; t & Heleneborg 1886), dotter af baron Johannes 
Emil von A.; 2) med Sofia Holmstrdm, — I forra giftet tvi bam, som 
kalla sig Siewert, nemligen Bror (farmaceut) och Helena, 

4825. Fredrik Bernhard Bergstrom (IV), son af 
exekutionsforvaltaren Carl Fredrik B. (f 1854) och Katrina 
Cecilia Jonsson ; f. i Landskrona 28 jan. 1838; telegrafkom- 
missarie i Lund 1889; afsked 1898; bor i Landskrona. 


ia57. 


215 


Son af 3075. — Gift i Lund 1879 nied Augusta Charlotta Matts- 
son (f. 1843 t 1893). 

4826. Theodor Albin Lagerquist (V), broder till 
4366; f. i Hardeberga 2 april 1838; fick 1858 som student 
guldmedaljen „fdr medborgerlig fortjenst*" lor det ban raddat 
en gosse Fr&n attdrunkna; ^anstalld vid en tandsticksfabrik''. 

4827. Johan Olof Peterl NordstrStn (I), son af 
glasmastaren Nils Petter N. (f 1867) och Julia Charlotta 
Bjomlund (f 1892); f. i Lund 27 okt. 1838; med. lie. 1870; 
stadslakare i Halmstad 1872; l:ste stadslakare der 1897. 

Gift i H&sldf 1871 med Christina Gustava Matilda Pettersson (f. 
1847), syster till 5791. — Bland bam: Tkorsten (f. 1882; jur. stud, i Lund). 

Denna sligt Nordstrdm hftrstammar ftin Israel Nordstrom (f. 1741; 
glasmasiare i Lund 1773; f 1792), gift f5rst med Anna Helena Bjdrk (f. 
1749 t 1779, sedan med Petronella Christina Andersdotter, Han hade 
sonen NUdas (f. 1780; gfasmistare i Lund; f 1850), gift f5rst med Chri- 
stina Bergman (f. 1783 f 1804) och sedan med Johanna Svensson (f. 
1783 t 1838). I senare aktenskapet f5ddes sdnerna: 1) Andreas (3337); 
2) Nils Petter (f. 1810), fader till 4827 och till vinhandlaren i Carlskrona 
N. P. Nordstrdm; och 3) Carl Johan (f. 1817; glasmistare i Lund; f 
1860), fader till 5223. 

4828. Winn Jfinsson Stew6ii (III), son af hemmans- 
egaren Jons Olsson och Hanna Michaelsdotter; f. i Stafvie, 
Rengs socken, 11 mars 1836; prestvigd 1862; kyrkoherde i 
V. Hoby 1887; f 16 aug. 1896. 

Gift 1881 med EUn Nilsson (f. 1847). 

4829. Carl Wilhelm Wedberg (V), son af hand- 
landen Engelbrekt W. (f 1877) och Carolina Gustafva Ul- 
rika Ulfsberg (f 1894); f. i Ystad 8 sept. 1840; apotekare- 
examen 1865; apotekare & eget apotek i Engelholm 1870 
—1896. 

Broder till 5423. — Sviger med 4931. — Fadren (f. i Hvellinge 
1810) var son af gastgi^aren Nils W. (f. i Vedby 1773; t 1840) och Bo- 
tilla Maria Lundberg (f. 1782; t » Ystad 1848). 

4830. Sven Bei^gren (I), son af smedmSstaren Mag- 
nus B. (t 1864) och Kama Andersdotter (f 1901); f . i Hoor 
12 aug. 1837; fil. doktor 1865; docent i botanik 1866; e. o. 
professor i Upsala 1881 och i Lund 1883; professor i Lund 
1898; afsked 1902. 

Denna slSgt Berggren har fdljande harstamning. Hemmansegaren 
i Vittserod, Munkarps socken, Engle Mdrtensson hade sonen Mdrten 
Englesson (f. omkring 1746; hemmansegare och smed p& namnda hem- 
man). Den sismSmnde blef fader till Sven Berggren (f. i Vittserdd 1780 
smedmSstare i HOdr; f 1828), som med Elsa Persdotter (f. i Holmby 
1781; t i Hodr 1854) fick sonen Magnus (f. i H56r 1811), fader till 4830. 


Digitized by 


216 


1857—1858 


4831. Anders Christian Gemandt (I), son af trad- 
g&rdsmSstaren Johan Conrad G. (f 1871) och Benedikta 
Andersson (f 1900); f. i Lund 8 dec. 1837; med. lie. 1870; 
distr.-lakare i Hoganas 1875; f p& serafimerlasarettet i Stock- 
holm 4 maj 1893. 

Son af 3290. — Gift i Lund 1872 med Lily Slg'dld (f. 1841). 

4832. Anders Axel Vigilius Cronholm (I), broder 
till 4820; f. i Ystad 31 jan. 1840; jur. examen 1862; v. 
hgradshofding 1866; etablerade 1874 Jonkopings jur. byr&'', 
upprattade 1888 en filial deraf i Stockholm, dit hufvudkon- 
toret flyttades 1891. 

Utgaf 1899: ,,Efter tjugofem kr*^, en skildring af byrins verksamhet. 
I Idun f5r samma kr (n:o 66) fdrekommer en uppsats om nftmnda byii. 
— Gift i J5nkdping 1872 med Augusta WUhelmina Bratt (f. 1838), dotter 
af bergsfogden Jan Fredrik B. — Dotter: Dagmar (f. 1876), gift 1900 med 
e. 0. hoftiittsnotarien A, R. A. von Hedenberg (stud. blek. 1889). 

4833. Per Sivardsson (I), son af ibon Sivard Nils- 
son och Pemilla Persdotter (f 1885); f. i Lomma 1 juni 
1840; prestvigd 1863; reg.-pastor vid sk. dragonreg. 1875; 
kyrkoherde i 0. Ljungby 1880; prost 1891. 

Gift 1868 med Vilhelmina Elisabeth Carlstrdm (f. 1846). — Son: 
Johannes (f. 1877; prest). 


4834. Johan Olof Rosenberg (IV), broder till 4412; 
f. i Fjelkinge 21 juli 1840; Rl. doktor ultimus 1865; docent 
i kemi 1866; adjunkt vid teknol. inst. 1875; professor der 
1877. 

Gift i Gdteborg 1868 med Maria Holmberg, dotter af skolinspek- 
tdren J. J. Holmberg. 

4835. Cort Hjalmar Bergman (I), son af sergeanten 
Anders Johan B. (f 1864) och Johanna Dahlman; f. i Lax- 
mans Akarp, Fjelie socken, 2 sept. 1838; jur. examen 1861; 
V. haradshofding 1867; borgmastare i Engelholm 1876. 

Broder till 5226. — Se slagtutredningen under 4587. — Gift 1876 
med Selma Elisabeth Gustapa Gram (f. 1857). 

4836. Nils Svensson (I), son af torparen Sven Nils- 
son och Bengta Persdotter; f i Roke 27 nov. 1835; fil. 
doktor 1865; lektor vid Ume§ laroverk 1870 och vid Vester- 
viks 1878. 

Gift 1868 med Beate Pdlsson (f. 1843). — Son: Hjalmar (f. 1874; 
stud, i Lund 1894; med. kand.). — Dotter: Emmy Ottilia (f. 1882; snid. 
sm&l. i Lund 1900). 


1858. 


1858. 


217 


4837. Nils Gnstaf Fredrik TroIIe (I), son af rytt- 
mastaren Birger T. (f 1890) och Ulrika Arnell (f 1896); 
f. i Lund 11 juni 1839; una.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 
1861 och sk. husarreg. 1862; ryttmastare 1882; afsked med 
tillst&nd qvarst& i reserven 1890; afsked 1893; eger hus i 
Landskrona. 

Broder till 5619. — Kusin till 6084 m. fl. — Gift 1882 med Ul- 
rika Falkenberg (f. 1860). 

4838. Johan August Bjorkman (VI), son af hand- 
landen Samuel B. (f ItoI) och Anna Catharina Sjobeck (f 
1854); f. i Malmo 26 nov. 1835; prestvigd 1874; kyrkoherde 
i Efverlof 1902. 

Gift 1892 mtdjona Wilhelmina Theodora Ohlsson(l 1857), syster 
rill 5472. 

Denna slagt Bjorkman harstammar ftin reg.-skrilVaren vid Krono- 
bergs reg. Peter Bjorkman (f i Vexid 1710), som med Elisabet Pihl fick 
sonen Samuel (f. 1704; stud. sm&l. i Ups. 1725 och i Lund 1754; kyrkoh. 
i Caristorp; t 1747), som hade sonerna: — A) Per (f. 1740; stud. sm&l. 
i Lund 1761; kyrkoh. i Hvittaryd; t 1778); — B) Johan (f. 1742; „larde 
musiquen hos Wenster i Carlshamn''; klockare i Hyby 1763; f 1790), 
gift 1) 1763 med Hanna Sven Jeppsdotter (f. 1744 t 1764) och 2) 1765 
med Etna Maria Hising (f 1827), dotter af klockaren i Svedala Johan 
Ertvig Hising (f 1789). I andra giftet hade Johan Bjdrkman sonen Sa- 
muel Johan (f. 1769; handl. i Malmd; f 1809), som med Anna Catharina 
Eager (f. 1777 f I860) blef fader rill Samuel (f. 1800; jemhandl. i MalmS 
och den f5rste der, som endast f5rde s&dana varor i sin bod), fader rill 
4838 samt svarfader rill 4312; och — C) Christer (handl. i Carlskrona), 
som med Maria Elisabeth Weiss hade sonen Samuel Christer (f. 1773; 
handl. i Malmd 1802; flck kommerserads ritel; mycket omtalad vid Malmo 
diskonts fall; f 1829), hvilken med Anna Christina Pettersson (f. 1786; 
t i Carlskrona 1875) blef fader rill Olof Christian (f. 1804; handl. i 
Malmd; f ogift 1861). 

4839. Paul Olsson Wahrenman (IV), son af bon- 
den Ola Johansson och Pemilla Persdotter; f. i Hoja 3 mars 
1839; e. o. postexpeditor i Helsingborg 1875; extra bitrade 
der 1883. 

Gift med Johanna Hallberg (f. 1834). 

4840. Sven RhenhofF (III), son af bonden Hans 
Jonsson och Gertrud MSrtensdotter; f. i Gessie 3 jan. 1830; 
presrvigd 1864; f ogift i Qvidinge 15 mars 1886. 

En oaktadt sjuklighet energisk prestman, som i flere af sriftets sv&- 
rast skdtta forsamlingar (i Blekinge) inlagt stora fSrtjenster. 

4841. Henrik Jacob Ljungbeck (VI), son af trad- 
gfirdsmastaren Nils L. och Susanna Moller (f 1851); f i 
N. Str66 26 maj 1837; kameralexamen 1860; jur. examen 
1864; V. haradshofding; t. f. domanintendent i Kronobergs Ian. 

Fadren f5ddes i Sdlvesborg 1804. 


218 


1858. 


4842. Andreas OnsdoiiF (VI), son af hemmans- 
egaren Per Andersson och Anna Persdotter; f. i Onslunda 
25 maj 1834; volontar vid s5dra sk. inf.-reg.; afflyttade sedan 
till Amerika, der han bland annat var publicist; tros vara dod. 

4843. Johan Wilhelm Schlyter (I), son af pro- 
fessorn Carl Johan S. (f 1888) och Carolina Christina Lilje- 
skold (t 1883); f. i Lund 5 okt. 1837; stud. blek. 1856; 
jur. examen 1859; v. haradshoFding; advokat i Stockholm; 
f derstades ogift 18 juni 1885. 

Broder till Carl Oscar (f. 1836; stud. blek. 1853; haradshofding) 
och Gustaf Ragnar (5209). — Sviger till 4097, 4630 och 5000. — Fadren 
blef stud. blek. 1808. — Se slagtutredningen under 2266; ifVensom i 
„Blek. nationen**. 

4844. Einar Christian Ludvig Conrad Ernst 
Fredrik Reventiow, dansk greiVe (I), son af greive Einar 
Carl Detlef R. (f 1867) och Hildeborg Reventlow (f 1868); 
f. p& Aalstrup, Laaland, 18 maj 1839; slutligen egare af Bi- 
stingsm&la i Monster&s socken; f derstSdes 14 maj 1902. 

Broder till 4903. — Gift i Mdnsteris 1899 med Maria Charlotta 
Jonsson (f. 1867), som ofverlefde honom. 

4845. Johan Persson, nu Clementz (V), son af ost- 
tryckaren Clemmed Persson och Agda Persdotter; f. pfi Mar- 
svinsholm, Balk&kra socken, 1 mars 1836; sjoman; hokeri- 
handlare i Landskrona; musiklarare derstades; flyttade till 
Stockholm 1887. 

Gift med Ulrika Charlotta Ringstrom (f. i Orebro 1834). — Son: 
Erik Johan Albin Clementz (f. i Landskrona 1867; stud, stockh. i Ups. 
1888; extra larare). 

4846. Bror Ferdinand Olsson (VI), son af trak- 
toren Mirten O. och Clara Sandberg (f 1857); f. i Christian- 
stad 26 mars 1838; en af ledame for Nord. familjebok 1880; 
t i Stockholm 17 dec. (ej nov.) 1882. 

Se Sv. portrattgalleri, aM. F5rftittare. — Gift med Regina Oliva 
Eugenia Bergman, som ofverlefde honom. 

4847. Gustaf Emil Lindskog (VI), son af v. harads- 
hofdingen Isak Peter Gustaf L. (f 1851) och Augusta Eker- 
mann (f 1903); f. i Hammenhog 3 juli 1841; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1860 och vid Vendes art.-reg. 1861; af- 
sked 1871; f i Jonkoping 7 maj 1886. 

Son af 3268. — Sv&ger med 4035. 

4848. Carl Gustaf Bergenstr&hle (VI), son af hof- 
rattsrftdet Gustaf Ulrik B. (f 1884) och Hedvig Centervall 
(f 1852); f. i Christianstad 18 mars 1841; und.-lojmant vid 


1858. 


219 


sk. husarreg. 1860; generalmaior i armden 1896; afeked med 
tillsrSnd qvarstS i generalitetets reserv 1898. 

Halfbroder till 6582. — Gift 1872 med Antoinetta Lagerbielke 
(f. 1844). 

4849. Johan Fredrik Moller (VI), son af koppar- 
slagaren Paul Gustaf M. (f 1858) och Maria Kullman (f 
1845); f. i Christianstad 9 sept. 1838; kontorist i London 
1864; agent for svenskt jern och travaror i London, adress 
Brussels Road 9, New Wandsworth. 

Fadren f5ddes i Solvesborg 1808. — Gift 1868 med Martha Caro- 
line Cutelle (f. i London 1839). — Barn: Gustavus Frederick (f. 1869; 
elektrisk ingenidr), Charles George Cutelle (f. 1870; litografisk agent), 
Oscar Percy (f. 1872; dekor.-milare), Frederick Cecil (f. 1875; bankbok- 
h411are), Ernest John (f. 1877; telefoningeniOr i postverket), Percy Dallas 
(f. 1879; dito), Marie Martha Annie (f. 1879) och Sidney Douglas (f. 1881; 
civil tjensteman i Natal). 

4850. Lars Carl Axel GanfRn (VI), broder till 
4773; f. i Christianstad 15 maj 1841; apot.-examen 1864; 
inkopte apoteket Svanen i Christianstad 1868. 

Gift 1) i Christianstad 1865 med Hilma Carolina Ljunggren (f. 
1844 t 1870); 2) i Askersund 1871 med Johanna Laurentia Holm (f. 
1843). — S6ner: Carl-Gustaf (6484) och Axel (f. 1877; stud, i Lund 
1895; e. o. bibl.-aman.). 

4851. Carl Gustaf Erland Theodor Nibelius 

(III), son af prosten Johan Samuel N. (f 1856) och Caro- 
lina Gustafva Sed6en (f 1855); f. i Lemmestro 24 jan. 1839; 
stud, i Dps. (Norrl. n.) 1860; infodingsratt i erkestiftet 1862; 
prestvigd s. L; kom minister i Nartuna 1863; f 18 aug. 1871. 

Halft)roder till 4418. — Gift 1865 med Emma Charlotta Cecilia 
Aurivillius (f. 1840 t 1877), dotter af prosten Karl Emanuel A. i Alunda. 

4852. Johan Philip Leonard Wennerberg (IV), 
son af handlanden Johan Henrik W. (f 1891) och Anna 
Botilda Kobb (f 1848); f. i Helsingborg 10 jan. 1841; kame- 
ralexamen 1861; jur. examen 1863; v. haradshofding 1869; 
auditor vid norra sk. inf.-reg. 1878; tillika advokat i Hel- 
singborg; f derstades 16 juni 1896. 

Gift i Helsingborg 1876 med Ida Hafstrom (f. 1847), syster till 4691. 

Denna slagt Wennerberg harstammar ftin Anders Wennerberg (hatt- 
makare i Lidkoping), som med Karin Jernberg blef fader till Petter (f. 
1774; hattmakare i Lidkoping; t 1850), som med Maria Bjursten (f. 1767 
t 1829) fick sonen Johan Henrik (f. i Lidkoping 1807), fader till 4852 
och svarfader till 4191. 

4853. Andreas Peter Fries (IV), son af skollararen 
Jons F. och Boel Persdotter; f. i Frillestad 8 april 1837; 
stud, i Ups. (Ostg. n.) 1863; infodingsratt i Linkopings stift 


220 


1858. 


och prestvigd s. kyrkoherde i Frinneryd 1873 och i Hvarf 
1877; t 13 febr. 1883. 

Gift 1866 med Maria Chariotta Castensson (f. 1840 t 1895). — 
Sdner: Samuel Andreas (f. 1867; kommin. i Stockholm; teol. forf.), Joel 
Olof (f. 1868; kommin. i Ortomta) och Jons Ellas (f. 1876; ingenior). 

4854. Simon Petrus Broom^ (V), son af fanjunka- 
ren Simon B. (f 1840) och Annette Holm (f 1846); f. i 
Sarslof 27 juli 1840; kameralexamen 1861; redaktor af Ne- 
rike 1878—1879 samt af SkSnska Aftonbladet frSn 1880. 

Gift 1881 med Laura Augusta Kdhler (f. i Orebro 1848). 
S.J. Broomi (1884) blef fader till Michael Jokan (f. 1783; handl. 
i Ystad; t 1830), farfader till 4854. 

4855. Ernst Ferdinand von der Lancken (III), 
broder till 4668; f. i Malmo 24 aug. 1841; und.-lojtnant vid 
sodra sk. inf.-reg. 1860; kansliexamen 1864; generalmajor i 
armden 1894; afsked 1895; generalmajor i generalitetets re- 
serv 1897; f ogift i Stockholm 18 maj 1902. 

4856. Peter Olsson (VI), son af Sbon Ola Nilsson 
och Bengta Nilsdotter; f. i Horja 11 dec. 1838; fil. doktor 
1865; docent i zoologi 1867; lektor vid Ostersunds laro- 
verk 1869. 

Gift 1871 med Eva Augusta Perman (f. 1850). 

4857. Ored Palm (VI), son af hemmansegaren John 
P. och Bengta MSrtensdotter; f. i Oppmanna 30 aug. 1836; 
fil. doktor 1865; teol. kand. 1871; prestvigd s. kyrko- 
herde i V. Karaby 1873; prost 1884; teol. doktor 1897. 

Gift 1) 1874 med Lovisa Chariotta Humbla (f. 1856 t 1884); 
2) 1888 med Anna Elisabeth Humbla (f. 1858). 

4858. Pehr Assarsson (IV), son af hemmansegaren 
Assar Jeppsson och Kjerstina Andersdotter; f. i Asmundtorp 
27 mars 1838; fil. doktor 1865; jur. kand. 1866; docent i 
civilratt 1868; adjunkt i allman lagfarenhet s. S.; v. harads- 
hofding 1870; juris doktor 1877; professor i straflPratt och 
romersk ratt 1877; f 3 juni 1894. 

Broder: Christen Assarsson (f. 1831; f. d. riksdagsman; t 1894), 
fader till 5754 och 5960. — Kusin med 5622. — Gift i Lund 1888 med 
Gustava Mathilda Flensburg (f. 1867), dotter af 3734. 

4859. Bror Alarik Carotin Sylvan (V), broder till 
4306; f. i Ystad 17 dec. 1839; und.-lojtnant vid sodra sk. 
inf.-reg. 1861; afsked 1869; egde Oja, som han sSlde om- 
kring 1895; f vid Aneby jemvagsstation 24 no v. 1899. 

Ofversatte till franskan och lat trycka i Paris 1863 ett h&fte: „Con- 
sid6rations sur la reformation, relativement au grand jubil6 de Tann^e 
1817". — Gift med en tysk konstberiderska (Langvagen ?). Hon lar bo 
i Nassau. 


1858. 


221 


4860. Johan Peter Borastrom (III), son af krono- 
lansmannen Johan B. (f & S. Vallosa bostalle 1863) och 
Kama Larsdotter; f. i Arrie 11 febr. 1839; jur. examen 1864; 
V. haradshofding 1868; lansnotarie i Christianstads Ian 1870; 
kronofogde i Villands m. m. 1885. 

Sviger med 4212. — Fadren (f. i Trelleborg 1801) var son af kof- 
ferdiskepparen Hans B. och Kjerstina Jonsdotter. — Gift med Emma 
Landergren (f. 1845 f 1883). 

4861. Lars Masnus Theophron Falck (V), son 
af prosten Josef Rudolf F. (f 1877) och Susanna Mathilda 
Engesirom (f 1885); f. i Gladsax 11 febr. 1842; f som 
student 23 dec. 1861. 

„En ovanligt kunskapsrik och lofvande yngling". — Son af 2877. 
— Broder till 4864, 4970 och 5220. — Kusin med 4679. 

4862. Frans Liljenroth (VI), broder till 4647; f. i 
Christianstad 5 okt. 18^9; und.-lojtnant vid Bohuslans reg. 
1860; bevakn.-befalhafvare vid straffangelset i Malmo 1864; 
lojtnants namn 1865; direktor vid lanscellfangelset i Stock- 
holm 1880. 

Gift 1) med Carolina Elisabeth Andersson (t 1872); 2) i G5teborg 
1874 med Georgine Beckmann, dotter af en landtbrukare. — Son: Georg 
(f. 1876; stud, stockh. i Upsala 1895; med. kand.). — Dotter: Nldrta (f. 
1879; student). 

4863. Johan August Romberg (IV), son af hand- 
landen Petter R. (f 1846) och Kama Nilsdotter (f 1859); 
f. i Fleninge 11 mars 1840; med. kand. 1869; f ogi^ pS 
Skottorp i Halland 10 febr. 1870. 

Slagten Romberg, som varit vida spridd i Skane, leder sitt unsprung 
ftin Boras, der handlanden Peder Pedersen Romberg afled 1725. Hans 
hustru var fddd Ryberg. Sdner till dessa makar voro troligen handlan- 
den i Carlskrona Petrus R. (t 1765), gift med Catharina Levenhagen 
(f. 1712 t 1775), samt handlanden i Boiis Johan R., som hade sonen 
Erik R. (f. 1739; stud. blek. i Lund 1756). Till Sk&ne kom slagten med 
„Borasen" Per R., som bosatte sig i Strofvelstorp och med Lusse Nils- 
dotter hade s5nema: — A) Olof (f. i Stt^fvelstorp 1766; handl. i Fle- 
ninge; t 1846), som med Anna Vilhelmsdotter (f. 1769 t 1844) blef fader 
till: 1) Wilhelm (f. 1799; jemhandl. i Christianstad; t 1854); 2) Petter 
(f. 1804; handl. i Fleninge; f 1846), fader till 4863; och 3) Nils (f. 1805; 
handl. i Christianstad; t 1855), som hade sonen Olof Wilhelm (f. 1837), 
fader till 6810; — B) Petter (f. i Stt•5^elstorp 1769; bagare och jemhandl. 
i S. Vram; f 1844), .som med Kersti Nilsdotter (t 1770; t i S. Vram 
1861) fick sonema: 1) Johan Petter (f. 1809; skeppsklarerare i Helsing-' 
borg; t 1862), fader till 5698 samt till apotekaren i Lycksele Carl R. (f. 
1841 t 1893), svarfader till 6059; 2) Per (f. 1811; handl. i S. Vram; t 
1885), fader till 5187; — C) Nils (f. i Str5Nelstorp 1779; handlande i 
Tjerby, Halland; f 1852) som med Beata Cajsa Salmenius (f. i Sloinge 
1782; t i Tjerby 1864) fick sonen Lars Magnus (f. 1818; handl. i Chri- 
stianstad; t 1898). 


222 


1858. 


4864. Wilhelm Theodor Faick (V), broder till 
4861; f. i Gladsax 7 jan. 1840; jur. examen 1864; v. hS- 
radshofding 1867; adv.-fiskal vid flottan i Carlskrona 1879. 

Gift 1876 med Johanna Vilhelmina Westman (f. i Resele 1856), 
dotter af kronolSnsmannen Carl Gustaf W. — Soner: Carl Josef Half- 
dan (t 1877; stud. blek. 1899; civ.-ingeniCr) och Johan Magnus (f. 1878; 
stud. blek. 1897; jur. examen 1901). 

4865. Axel Wilhelm Reinhold Fock, fnh. (IV), 
son af ofversten Frans F. (f 1869) och Julie Vilhelmina 
Reuterskiold (f 1869); f. i Stockholm 12 no v. 1839; und.- 
lojtnant vid husarreg. Carl XV 1860; major i armeen 1890; 
afsked med tillstSnd qvarstS i reserven 1890. 

Broder till 5124. — Sviger med 4333, 4805 och 5203. — Gift 
1) 1869 med Ida von Hennigs (f. 1847 t 1870); 2) 1878 med Ulinka von 
Hennigs (f. 1852). 

4866. Georg Lorentz Edvard Hollenius (VI), 
broder till 4694; Ti Qverrestad 9 aug. 1841; jur. examen 
1864; V. haradshofding; advokat i Stockholm; f derstSdes 
ogift 3 febr. 1895. 

4867. Carl Mauritz Edwin Gronvall (I), son af 
V. auditoren Johan Theodor G. (f 1867) och Hilda Augusta 
Kin berg (f 1852); f. i Gronby 22 sept. 1840; bergsexamen 
1864; disponent vid Hellefors bruksaktiebolag 1877—1900; 
bor i Stockholm. 

Son af 3262. — Halfbroder till 6182. — Gift 1877 med Jeannette 
Vilhelmina Charlotta Strom (f. i Trelleborg 1845), dotter af med. doktorn 
Oscar Severin Edvard S. 

Till den slSgt Gronvall, som representeras af 2083 m. fl., hafva vi 
ur bouppteckningar och kyrkob5cker frkn Vemmenh5gs hSrad fkn nya 
upplysningar, hvilka bar meddelas, enir efter all sannolikhet 3262 m. fl. 
tillhdra samma slSgt (se nedanf5re). I B5rringe socken lefde tvk brdder: 
Rasmus Olsson (mjSInare i Norra B5rringe) och Johan Olsson Gronvall 
(f. 1705; ladufogde i Fadderstorp; f 1755). Den sistnSmndes enka Kama 
Pehrsdotter (t 1777) blef omgift med Bengt Pehrsson (f. 1728; busman 
i Fadderstorp; t 1778). Med Gronvall fick hon sonema: — A) Olof 
Grdnvall (f. 1734; inspektor pi Glimminge g&rd; t 1793), fader till 2083 
m. fl. samt larfiider till 3279 m. fl.; — B) Petter Grdnvall (f. 1736; sa- 
delmakarem&stare & gatehuset Widarp vid BOrringe kloster); — C) Chri- 
stian Grdnvall (f. 1738; busman k gatehuset Ringstorp vid Lindholmen, 
Svedala socken; t 1799), som med Ingrid Pehrsdotter (f. 1743 t 1804) 
flck sonen Johan (f. i Svedala 1773; kronolSnsman ; t 1837), fader till 
3262 m. fl. I en husf5rh6rslangd i Grdnby uppgifves visserligen krono- 
Idnsman Johan Grdnvall vara „f5dd i Svedala 1765^, men i Svedala 
f5rs. dopbok nimnes ingen som f5dd den dagen, hvadan vi A antaga att 
det ir sismamnde Christian GrSnvalls kr 1773 der f5dde son Johan, som 
blef ISnsman och fader till 3262 m. fl. 

4868. Carl Peter Emanuel Holmgren (I), son af 
kustvakten, slutligen sparbanksvaktmastaren i Lund Johan 


1858. 


223 


Peter H. (f 1884) och Engel Jacobina Smidtberg (f 1881); 
f. i Borrby 24 april 1 84 1; kameralexamen 1860; t. f. ha- 
radsskrifvare i Ljunits m. m. 1874; kronofogde der 1883; 
t i Ystad 26 nov. 1902. 

Fadren fSddes i Malmd 1811. — Gift i H6rby prestg&rd 1874 med 
Helena Vilhelmina Ejvergren (f. 1841), syster till 4214. 

4869. Johan Georg Liljenroth (IV), broder till 
4415; f. i Riseberga 24 febr. 1841; landtmSteriauskultant; f 
i Stockholm 26 aug. 1866. 

4870. Bror Adolf Rosentwist (IV), broder till 4573 ; 
F. i Kellna 31 mars 1842; und.-ldjtnant vid sk. dragonreg. 
1861; kammarherre 1890; major s.   afsked 1898. 

Gift med Berta Stiemgranat (f. 1851). 

4871. Carl Ludvig lohansson (VI), son af gast- 
gifvaren och handlanden Carl M. J. (f 1851) och Nilla Nils- 
dotter; f. i Orkelljunga 10 juli 1839; kameralexamen 1862; 
kommissionar i Christianstad; utvandrade till Amerika i bor- 
jan af 1870-talet. 

Svager med 4065. 

4872. Frans Ferdinand Lnndeberg (VI), son af 
tullinspektoren, f. d. lojtnanten Daniel L. (f i Malmd 1857) 
och Gustafva Carolina Fredriksson; f. i Ahus 19 sept. 1837; 
jur. examen 1862; v. haradshofding 1866; borgmastare i La- 
holm 1877; t 3 jan. 1902. 

Gift i Halmstad 1877 med Hilda Gustafva Tomirhielm (f. 1839), 
svagerska till 4013. 

Denna sligt • Lundeberg har fSljande harstamning. Blytackaren i 
Lund Lars Svensson (f. 1705 f 1769) hade med Sofia Hansdotter sonen 
Jons Lundberg (f. 1737; hagelfabrikor och biytackare i Lund; f 1815), 
hvilken med Christina Flintzberg (f. 1753 f 1829) flck sonen Daniel 
Lundeberg (f. 1787; student i Lund 1808), foder till 4872. 

4873. Alexander Nilsson (V), broder till 4637; f. 
i Ystad 15 nov. 1840; jur. examen 1861; v. haradshofding 
1866; advokat i Stockholm; f derstades ogift 13 dec. 1893. 

Radikal-politisk fdrfiattare. Afven bekant for sina massangifveiser 
till &tal hos justitieombudsmannen. 

4874. Carl Axel Georg Grdnberg (I), son af pro* 
sten Nils G. (f 1880) och Emilia Gyllensvard (f 1902); f. 
i Hyby 17 okt. 1841; und.-lojmant vid Bohuslans reg. 1863; 
major 1894; ofv.-lojtnant 1898; i reserven 1899; bor i Lund. 

Son af 3369. — Sviger med 4089 och 5797. 

4875. Emll Robert Alfred Brnnnstrom (I), bro- 
der till 3894; f. i St. Harrie 8 dec. 1839; prestvigd 1864; 
kyrkoherde i N. Asum 1883. 


Digitized by 


224 


1858. 


Gifr 1) 1867 med Henrietta Johanna Carolina Sellentin (f. 1838 
t 1880); 2) 1881 med HUdur Sophie Louise Tellander (f. 1860). — 
Svarson: 6866. 

4876. Hampns Alexander Bremberg (I), son af 
landtbnikaren Nils Peter B. (f 1870) och Carolina Larsson 
(t 1874); f. i Fjelie 26 febr. 1841; med. fil. ex. 1866; f i 
Vrigstad som student 26 okt. 1875. 

Broder: Frans Oscar (f. 1846; jSgmastare i Arjeplougs revier). — 
Kusin med 4045. 

4877. Mauritz Ferdinand Emil Althin (V), bro- 
der till 4530; f. i Ramdala 18 dec. 1838; kameralexamen 
1862; telegrafassistent 1864; f i Visby 22 febr. 1865. 

4878. Leonard Pontus Holmstrom (I), son af fan- 
junkaren Lars Peter H. (f 1880) och Amelie Charlotte Hag- 
man (t 1890); f. i Vesterstad 29 okt. 1840; fil. doktor 1865; 
docent i geo^osi 1867; adjunkt vid Lunds laroverk 1867— 
1869; forestindare For folkhogskolan Hvilan 1868. 

P& bans 60-&rs dag utgafis af Hvilans elevfdrbund festskriften: ^Till 
Leonard Holmstrdm 1840—1900" (Lund 1900). — Sonson af 2035. — 
Svager med 4323 och 4379. — Gift a Vombs nygard 1871 med Hedvig 
Gustafva Nordstrom (f. 1846), dotter af 3718. Hon Sr forestindarinna 
for den qvinliga kursen vid namnda folkh5gskola. Hennes biograf) med 
portratt fins i Idun (n:o 38 kv 1896). — Bland d5ttrar: 1) Malin (f. 1872), 
gift 1900 med fil. lie. Enok Ingers (stud. blek. 1888); och 2) Ingeborg 
(f. 1876), gift 1898 med folkhdgskoleforestandaren Teodor Vifell. 

4879. Gustaf Herman af Petersens (I), son af 
ryttmastaren Sebastian af P. (f 1888) och Hedvig Sofia Ha- 
milton; f. & V. Tvet, Hellestads socken, 30 maj 1842; kansli- 
examen 1860; jur. examen 1862; v. haradshofding 1868; di- 
sponent & Safsjostroms bruk 1868 och egare deraf sedan 1895. 

Syssling med 5453 och med 6091. — Gift 1877 med Kristina 
Charlotta Ribbing (f. 1853). 

4880. Carl Fredrik Goran Wilhelm af Klinte- 
berg (III), son af rSntmastaren Carl Arvid af K. (f 1856) 
och Helena Petronella WulflP (f 1868); f. i Malmo 15 nov. 
1841; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 1860; kapten i ar- 
m6en 1875; afsked 1885; f ogift i Malmo 15 jan. 1891. 

Sonson till 1798. 

4881. Anders Andersson (IV), son af landtbnikaren 
MSns Andersson och Sissa Ifvarsdotter; f. i V. Karaby 9 
april 1837; student i Ups. (Stockholms n.). 1863; kameral- 
examen der 1864; e. o. kammarskrifvare i kammarkoll. och 
kommerskoll. 1864; f ogift i Stockholm 12 okt. 1873. 

Broder till domanintendenten Ivar Mdnsson i Trai. 


1858—1850. 


225 


4882. Carl Johan Aron Ericsson (I), son af pro- 
seen Eric E. (f 1866) och Fredrika Gustava Malmstrom (f 
1882); f. i Roke 1 juli 1840; veterinarex. i Stockholm 1875; 
lektor vid vet.-institutet 1876. 

Svager med 3819 och 4914. — Fadren blef stud. blek. 1811. 

4883. Jons Olsson Lindbergh (V), broder till 4593; 
f. i Smedstorp 13 maj 1837; kameralexamen 1861; tel.-ass. 
i Jonkoping 1864; jur. examen 1864; v. hSradshofding; f 
ogift i Jonkoping 10 jan. 1887. 

4884. Johan Theodor Eberhard Jonsson (I), son 
af skomakaremastaren Petter Jonsson och Ulrika Agren; f. 
i Trelleborg 11 juli 1838; tel.-assistent i Varberg 1863; f 
derstades 1 maj 1882. 

F6rfattare. Se Carlander: Sv. bibl. och ex-libris (II. 157). — Gift 
1873 med Anna Mathilda Andersson (f. i Tegneby, Bohuslfin, 1847). 

4885. August Ferdinand Lundgren (I), son af 
inspektoren Per Johan L. (f 1870) och Ulrika Eleonora 
Sjobeck; f. i Tryde 7 jan. 1840; prestvigd 1864; kyrkoherde 
i Glimfikra 1881 och i Qverrestad 1892; f 5 sept. 1901. 

Hade lange f5r sjuklighet varit tjenstledig. — Gift 1) 1865 med 
Maria Persson (f. 1844 t 1876); 2) 1881 med Charlotta Camp (f. 1842). 

4886. Algot Alexander Lagerquist (V), broder till 
4366; f. i Hardeberga 12 dec. 18^; „egare af en mindre 
tandsticksfabrik"*. 


1859. 

4887. Carl Mathias Engine Flensburg (III), son 
af handlanden Mathias F. {+ 1851) och Annette Thomson 
(t 1877); f. i Malmo 31 dec. 1839; prel. examen 1859; 
vistas sedan m&nga &r sjuklig i narheten af Lund. 

Halfbroder till 3994. 

4888. August Wilhelm Anglin (VI), son af pro- 
sten Per Neosander A. (f 1857) och Cecilia Pettersson (f 
1868); f. i Huarod 16 nov. 1838; prestvigd 1862; fi Lon- 
don 7 aug. 1871. 

Broder till 4994. — Fadren blef stud. blek. 1805. 

4889. Carl Axel Andersson Hedenskog (VI), son 
af en skoUarare och Helena Gustafva Andersson; f. i Chri- 
stianstad 11 febr. 1837; fil. doktor 1868; adjunkt vid Ore- 
bro laroverk 1872. 

Gift 1897 med Hulda Margareta Andersson (f. 1864). 

15 


Digitized by 


226 


1859. 


4890. Axel Wallgren (IV), son af prosten Pehr W. 
(t 1856) och Rosalie Eberstein (f 1885]; f. i Ejsta pS Gott- 
land 26 april 1838; studentex. i Ups. 1857; kameralexamen 
i Lund 1859; kronolansman i Inlands harad 1866; krono- 
fogde der 1877; afvek till Amerika ^Vs 1894 efter en upp- 
bordsbalans p& 12,000 kronor. 

Gift 1863 med Henrika Klingstedt. 

4891. Carl Thestrup (IV), son af teol. doktom Gu- 
staf Adolf T. (t 1870) och Maria Lovisa Liljeborg (f 1899); 
f. i Landskrona 22 febr. 1839; uppfostrad i Upsala hos sin 
morbroder prof. Lilljeborg och student der 1857; med. lie. 
1871; ombudsman och fiskal hos medicinalstyrelsen 1884. 

Son af 2904. — Broder till 4918. — Kusin med 4700. — Gift i 
Vestervik 1871 med Anna Sofia Ottilia Schagerstrom (f. 1845). 

4892. John Axel Otto Ulfsparre (VI), son af kap- 
tenen John U. (f 1841) och Beata Mannerskantz (f 1886); 
f. i Halltorp, Kalmar Ian, 23 juli 1841; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1860; major i arm6en och afsked 1892. 

Gift pk Orrefors 1870 med Hanna Ulrika Qyeckfeldt (f. 1847). 

4893. Pehr Gustaf Wilhelm von Bergen (VI), 
son af stadslakaren Lars Magnus von B. (f 1852) och Katrina 
Maria Solberg (f 1903); f. i Christianstad 18 mars 1840; und.- 
lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 1860; kapten 1878; afeked. 

Son af 3069. — Gift i Kopinge prestgard 1869 med Sigrid Gotilda 
Bdklin (f. 1841), syster till 5166. 

4894. Johan Otto Dreilick (IV), son af brukspa- 
tronen Johan August D. (f 1873) och Sofia Riberg (f 1892); 
f. i Helsingborg 24 jan. 1840; elev vid Loweners mek. verk- 
stad i Kopenhamn 1861; anstalld vid Helsingborgs mek. 
verkstad 1865 och vid Christianstads 1870; ingenior vid Bo- 
hus mek. verkstad i Goteborg 1879 och vid Bamangens 
1893; t i Goteborg 20 nov. 1900. 

Son af 3181. — Broder till 5244. — Se slagtutredningen under 
4374. — Gift i Goteborg 1877 med Constance Wennerberg (f. i GSteborg 
1850), dotter af tullf5rvaltaren W. 

4895. August Rosenqvlst (VI), son af tunnbindaren 
Abraham R. och Amanda Fredrika wettergren; f. i 0. Broby 
31 okt. 1840; kameralexamen 1861; kammarskrifvare vid 
Malmo tuUkammare 1869; f i Kopenhamn 23 juni 1872. 

4896. Nils Henrik Ossian Lilienberg (I), broder 
till 4352; f. i Christianstad 19 jan. 1844; bergsexamen 1866; 
agent i Newyork f6r svenska jemexportorer 1880; ingeniSr 
i Philadelphia. 

Gift med Ida Stuart trkn Amerika. 


1859. 


227 


4897. Ernst Fredrik af Klercker (VI), son af kap- 
tenen Goran af K. (f 1843) och Johanna Grahm (f 1866); 
f. i Christianstad 1 febr. 1842; und.-lojtnant vid Vendes art.- 
reg. 1860; major 1890; tygmastare i Christianstad 1891; f 
i Ronneby 16 juni 1896. 

Sonson till 1631. >- Kusin med 4898. — Gift 1867 med Charlotta 
VUhelmina Bennet (f. 1841 t 1885), syster till 4690. — S5ner: 6751 
och 6906. 

4898. Nils Adolf Bernadotte af Klercker (V), 
son af ofv.-lojtnanten Johan Christoffer af K. (f 1864) och 
Syster Kjellman (f 1871); f. i Ystad 8 okt. 1841; und.-lojt- 
nant vid kronpr. husarreg. 1861; ryttmastare 1884; afsked 
1894; t i Malmo 12 maj 1897. 

Sonson till 1631. — Kusin med 4897. — Gift 1) 1872 med Elisabet 
Maria Stdhle (f. 1838 t 1873), syster till 5203; 2) 1880 med Cecilia Tro- 
zelli (f 1858). 

4899. Carl Ferdinand Bader (V), son af glasma- 
staren H. F. B. (f 1848) och Ingrid Berggren (f 1850); f. 
i Helsingborg 16 mars 1839; kameralexamen 1862; stads- 
kassor i Stromstad 1870; tillika stadsfogde der 1879—1893. 

4900. Per Svensson Kellgren (VI), son af Sbon 
Sven Persson och Anna Larsdotter; f. i Ifo 12 febr. 1839; 
prestvigd 1865; kyrkoherde i N. Mellby 1886. 

Broder till 5017. — Gift 1) 1874 med Hilda Berggren (f. 1850 t 
1886), syster till 5109; 2) 1887 med Ida Maria Cederberg{t. 1849), syster 
till 5000. 

4901. Per Christian Libert Lov^n (11), son af 
prosten Nils L. (f 1858j och Juliana Skytte (f 1867); f. i 0. 
Vemmenhog 25 april 1841; und.-lojtnant vid Vendes art.-reg. 
1861 och vid Gota lifgarde 1864; major 1888; ofv.-lojmant 
1891; ofverste 1896; afeked 1901 med tillstSnd qvarstS som 
ofverste i armden. 

Son af 2759. — Broder till 5196. — Gift 1878 med Gurli Louise 
Cederlund (f. i Stockholm 1852), dotter af grosshandl. Edvard C. 

4902. Lars Jdnsson Holmstrom (V), son af &bon 
Jons Nilsson och Estred Larsdotter; f. i Solberga 9 mars 
1836; kameralexamen 1862; f ogift i Lund 31 dec. 1865. 

4903. Christian Detlev Rewentlow, dansk grefve 
(IV), broder till 4844; f. pi Laaland 23 april 1842; kansli- 
examen 1862; jur. examen 1868; eger Finnhult och Jepps- 
torp; bor i Lund. 

4904. Carl Theodor Lennvall (VI), son af hof- 
rattsvaktmSstaren Gustaf L. och Carolina Jacobina Larcka; 


228 


1859. 


f. i Christianstad b sept. 1840; jur. examen 1864; v. harads- 
hofding 1867; advokat i Lund; stadsnotarie i Landskrona 
1870—1875; hofkapellist i Stockholm; advokat der; borg- 
mastare i Trosa 1890; f derstades 20 maj 1901. 

Fadren fSddes i Lenna 1797. — Gift 1870 med Marie Elin Styjf 
(f. 1842 t 1877), syster till 4584. — Dotter: Signe, gift i Stockholm 1902 
med V. auditdren Hugo Anderson (stud. blek. 1881). 

4905. Sven Olof Lov6n (I), broder till 4373; f. i 
Lund 19 dec. 1839; und.-16jtnant vid sodi^ sk. inf.-reg. 1861; 
major 1891; afsked med tillstfind qvarstS i reserven 1897; 
ofverkontrollor vid brannvinstillverkningen 1899. 

Gift pk Patorp 1876 med Maria von Koch (f. 1848), svagerska 
till 4812. 

4906. Carl Ernfried von der Lancken (III), bro- 
der till 4668; f. i Malmo 14 juni 1843; docent i sv. historia 
1864—1870; fil. doktor 1865; jur. kand. 1868; v. harads- 
hofding 1870; borgmastare i Christianstad 1879; exp.-chef i 
landtforsvarsdep. 1886; underst&th&llare i Stockholm 1895. 

Gift i Christianstad 1871 med Wendela Johanna Skytte (f. 1843). 
— Bland bam: Carl Ernst Rickman (f. 1878; und.-lSjmant vid Norrlands 
dragonreg.). 

4907. Carl Oscar Billing (VI), broder till 4103; f. 
i Onnestad 19 juni 1839; kameralexamen 1860; haradsskrif- 
vare i Laholms fogderi 1874; kronofogde i Halmstads 1880. 

Gift pa Munkeberg 1875 med Emma Carolina Antoinette Kleberg 
(f. 1841), syster till 5030. — Son: John Oscar Magnus (f. 1876; stud, 
gdteb. i Lund 1895; fil. kand. 1898; jur. stud.). 

4908. Bengt Goransson (III), son af bonden Goran 
Pdlsson och Anna Olsdotter; f. i V. Ingelstad 18 mars 1841; 
fil. doktor 1865; docent i fysik 1867; f ogift i Lund 25 
sept. 1872. 

4909. August Theodor Peterson Tretow (IV), 
son af auditoren Johan Magnus Peterson (f 1885) och Emilia 
Charlotte Tretow (f 1873); f. i Herslof 15 aug. 1840; prest- 
vigd 1866; kyrkoherde i Visseltofta 1877, i Jemshog 1887 
och i Carlshamn 1896. 

Son af 3400. — Sviger med 4510 och 4953. — Morforaldrame 
voro Joichim Christoffer Tretow (f. i Mecklenburg-Schwerin 1791; tvil- 
och s&pftibrik5r i Ystad; t 1861) och Margreta Carolina Mangelsen (f. 
1789 t 1869). — Gift 1874 med Ellen Maria Westdahl (f. 1852). — Son: 
Erik (r. 1875; stud, i Lund 1894; med. kand.). 

4910. Olof Jonsson Ingstad (III), son af bonden 
Jons Olsson och Kerstin Andersdotter; f. i V. Ingelstad 12 
dec. 1840; fil. doktor 1865; adjunkt vid Malmo laroverk 


1850. 


229 


1866; rektor vid Ronneby laroverk 1871; PSrflyttad k in- 
dragningsstat 1893; bor i Lund. 

Broder: Sven Jonsson Ingstad (f. 1844; handl. i Malmo; t i Ber- 
lin 1880). 

4911. Carl Julius Hultberg (IV), son af landtbru- 
karen Carl H. (f 1880) och Anna Catharina Fougstedt (f 
1889); f. i Frillestad 13 april 1841; aman. vid kern, instit.; 
f p& Bjorka nara Helsingborg som student 16 maj 1866. 

Broder till 5502 och 5526. 

4912. Axel Gottfrid Leonard Billing (VI), broder 
till 4103; f. i Onnestad 29 april 1841; fil. doktor 1865; 
lektor vid Lunds laroverk 1867; docent i prakt. teologi s. S.; 
teol. adjunkt 1872; prestvigd s. S.; teol. doktor 1877; pro- 
fessor 1881; biskop i Vesterfis 1884; ofverhofpredikant 1885; 
biskop i Lund 1898. 

En af de aderton i Sv. akademien 1900. — Gift 1868 med Fredrika 
Elisabeth Bring (f. 1845), syster till 4923. — Son: Einar (f. 1871; teol. 
docent i Upsala). 

4913. J5n8 Nilsson (VI), son af hemmansegaren 
Jons Bengtsson och Bengta Jonsdotter; f. i Farlof 27 nov. 
1839; med. lie. 1872; prov.-lakare i Jorlanda distrikt 1876 
och i Goteborgs 1878; f i Goteborg 11 mars 1900. 

Gift i Goteborg 1879 med Selma Louise Boije (f. 1856). Hon blef 
1901 omgift med stadsnotarien H. V. Halt. 

4914. Sven Isaksson Nov6n (VI), son af hemmans- 
egaren Isak Persson och Inga Persdotter; f. i Kyrkhult 9 
febr. 1838; prestvigd 1864; komminister i AUerum 1881; f 
i Fleninge 2 mars 1902. 

Gift 1875 med Euphrasy ne Theodora Benedicta Ericsson (f. 1843), 
syster till 4882. 

4915. Ernst Bernhard Malmstedt (III), son af 
handlanden Niklas M. (f 1872) och Adamine Elisabeth 
Schwartz (f 1878J; f. i Malmo 2 maj 1840; jur. examen 
1862; advokat i Trelleborg och sedan i Goteborg; f k an- 
stalten Gibraltar i Goteborg 19 okt. 1901. 

Son af 2919. 

4916. Wllhelm August Hjertstrand (IV), broder 
till 4501; f. i Landskrona 11 jan. 1843; kameralexamen 1861; 
tullforvaltare i Hemosand 1879; tullkontrollor i Malmo 1895; 
tullforvaltare der 1898. 

Gift 1870 med Zelma Augusta Charlotta Wirien (f. 1843). — Son: 
Karl Peter (f. 1873; postexpedit5r i Lund). 

4917. Nils Magnus Borjesson (III), son af vagn- 
makaren Borje Isaksson och Ingrid Nilsdotter; f. i Malmo 


230 


1859. 


23 sept. 1838; fil kand. 1874; adjunkt vid NorrkSpings ISro- 
verk 1876; fil. doktor 1891; + ogih i Norrkoping 20 april 
1894. 

Testamenterade till NorrkSpings liroverk sin genom klok hush&ll- 
ning besparade qvarl&tenskap, hvaraf rantan vld hvarje v&rtermins slut 
utdelas till en eller flera lirjungar i 5Fversta klass, hvilka hafva de bista 
kunskaperna i historia. 

4918. Jons Gustaf Thestrup (IV), broder till 4891; 
f. i Landskrona 12 juni 1843; jur. examen 1863; riidman i 
Landskrona 1869; v. hSradshofding 1873; auditor vid Ven- 
des art.-reg. 1876; auditor vid Vendes trangkfir 1897. 

Gift i Landskrona 1870 med Therese Henriette Rdberg (f. i Lands- 
krona 1849), dotter af 3288. 

4919. Otto Walfrid Hallback (IV), broder till 4349; 
f. i Helsingborg 3 maj 1841; prestvigd 1874; kateket i Stock- 
holm 1874; kyrkoherde i Fridlefstad 1887. 

Gift 1877 med Anna Ehrstrdm (f. i Finland 1852). ~ S6ner: Jo- 
hannes (f. 1878; stud. blek. 1897; fil. kand.) och Andreas (f. 1883; stud, 
blek. 1902). 

4920. Johan Henrik Eugene Flygare (III), broder 
till 4818; f. i Bosarp 28 april 1841; und.-lojtnant vid sk. 
dragonreg. 1862; ryttmastare 1882; f i Malmo 28 mars 1891. 

Gift i Malm5 1878 med Ida Carolina Eugenia Engestrom (f. 
1859), syster till 6696. 

4921. Nils Peter Landergren (IV), son af ihon 
Anders Andersson och Johanna Nilsdotter; f. i Raus 1 1 jan. 
1834; prestvigd 1861; f i Va 13 jan. 1869. 

Gift 1861 med Kjersti Christine Bergqvist (f. 1827). 

4922. Frans Jonas Wengberg (I), broder till 4456; 
f. i Goteborg 5 jan. 1838; jur. examen 1861; v. hSradshof- 
ding; advokat i Kalmar; f derstades ogift 10 maj 1884. 

4923. Sven Casper Bring (I), son af biskopen Ebbe 
Gustaf B. (t 1884) och Maria uTrika Ehrenborg (f 190n; 
f. i Lund 20 aug. 1842; jur. kand. i Ups. (Ostgota n.) 1868; 
v. haradshofding 1870; lansnotarie i Upsala Ian 1875 — 1887; 
rftdman i Upsala 1884. 

Sv&ger med 4912. — Gift 1876 med Lydia Maria Widman (I 1855). 

4924. Esaias Henrik Wilhelm Tegn6r (II), son 
af prosten Christoffer T. (f 1885) och Emma Sofia Kin- 
berg (t 1899); f. i Kjellstorp 13 jan. 1843; fil. doktor pri- 
mus 1865; docent s. &.; akad. adjunkt 1872; professor i 
osterlandska spr&k 1879; teol. doktor i Kopenhamn 1894. 


1859. 


231 


Nationens prokurator 1872—1875, kurator 1875—1879, hedersleda- 
mot 1880. — En af de aderton i Sv. akademien 1882. — Son af 3305. — 
Broder till 4963 och 5506. — Gift 1878 med Mdrta Ehrenborg (f. 1859), 
svagerska till 4701. 

4925. Ernst Wilhelm Benedict Schartau (II), 
broder till 4512; f. i Mellangrefvie 9 dec. 1840; fil. doktor 
1865; adjunkt vid Lunds 18roverk 1868; prestvigd 1872; 
kyrkoherde i 0. Stro 1873; f 24 april 1895. 

Gift 1873 med Olivia Theodora Jacobceus (f. 1854 t 1881). — 
Son: Knut Sigurd (f. 1878; stud, i Lund 1897; fil. kand.). 

4926. Hans Knutsson Klow (II), son af hemmans- 
egaren Knut Hansson (f 1878) och Bengta Nilsdotter (f 
1880); f. i VeberSd 13 nov. 1841; prelim,-ex. 1860; landt- 
brukare i VeberSd. 

Farf5rSIdrame voro hemmansegaren Hans Nilsson och Bengta 
Knutsdotter, som var syster till prosten Christoffer Klow (2360). 

4927. Carl Jacob Agathon Goransson (I), son af 
V. haradshofdingen Jons G. (f 1864) och Petronella Kristina 
Brorstrom (f 1842); f. i Lund 12 sept. 1840; med. lie. 1871; 
lakare vid krigsskolan 1883; med. doktor i Upsala 1889; 
Irste bat.-iakare vid ponton.-bataljonen 1889; f i YtterSn, 
Jemtland, 15 aug. 1895. 

Anlitad likare, fSrfottare i helso- och sjukv&rd. — Son af 3251. 
— Broder till apotekaren i Falun Thure Johan Georg G. (f. 1837). — 
Halfbroder tiU 5300 och 5669. — Gift 1873 med Mathilda Charlotta 
Tjernberg (f. 1849). 

4928. Jonas Magnus Krok (II), son af prosten Nils 
Magnus K. (f I860) och Louise Palm (f 1879); f. i Torr- 
losa 19 maj 1841; bergsexamen 1864; fil. doktor 1871; 
adjunkt vid JSnkopings laroverk 1871; lektor der 1875. 

Son af 2767. — Sv&ger med 4119. — Gift med Sofia Arvidsson 
(f. 1852). — Son: Hugo (f. 1874; stud. sm&l. i Lund 1892). 

4929. JSns Vicander (VI), son af fibon Pehr Jons- 
son och Kjersti Andersdotter; f. i V. Vram 25 nov. 1834; 
prestvigd 1866; 2:e kommin. i Adolf Fredrik, Stockholm, 
1876; l:e kommin. der 1886. 

Gift 1869 med Anna von Matern (f. 1843). 

4930. Anders Graneli (IV), son af hemmansegaren 
Nils G. och Anna Andreasdotter; f. i V. Broby 29 april 
1835; infod.-ratt i Linkopings stift och prestvigd 1864; kyrko- 
herde i Askeryd 1876 och i Risinge 1895; f 4 jan. 1903. 

Gift 1867 med Hilma Carlheim-Gyllenskold (f. 1846). 

4931. Johan Daniel Eneroth (II), son af harads- 
skrifvaren Johan Vilhelm E. (f 1841) och Aurora Ahlqvist 


232 


1859. 


(t 1879); f. i Remmarlof 21 april 1840; kameralexamen 
1863; jur. examen 1863; v. hSradshofding 1868; kronofogde 
i Goinge 1877. 

Son af 2997. — Gift 1874 med Celestine Wedberg (f. i Ystad 
1853), syster till 4829. 

4932. Otto Sigfrld Dreilick (I), broder till 4374; 
f. i Farldf 1 okt. 1839; und.-ldjtnant vid Gottlands national- 
bev. 1862 och vid Kronobergs reg. 1870; kapten 1884; af- 
sked 1892; dratselkassor i Lund 1892. 

Gift i Engelholm 1882 med Ebba Posse (f. 1853). 

4933. Otto Wilhelm Emanuel Lillienberg (VI), 
son af garfveri- och fargerifabrikoren Anders Peter L. (-f 
1894) och Kristina Beata Wassberg (f 1885); f. i Hoor 21 
mars 1841; und.-ldjtnant vid Vesterbottens faltjagarek&r 1865; 
lojtnant 1868; afeked frfin reg. 1872; kapten i arm6en 1882. 

Gift i H5dr 1870 med enkeftii Hilda Gustajva Moberger, f. Da- 
nielsson (f. 1835), syster till 4227 samt enka sedan 1863 efter prosten 
Erik David Moberger. 

4934. Magnus Gundelach Bruzelius (I), broder 
till 4757; f. i Lund 13 jan. 1842; jur. examen 1862; v. ha- 
radshofding 1867; assessor i skSnska hofiratten 1877; hof- 
rattsr&d 1891. 

Gift 1875 med Tony Frykman (f. 1856). 

4935. Hans Leonard Mentzer (II), „son af en v. 
haradshofding**; f. i Lyngby 3 dec. 1840; kameralexamen 
1863; kronolansman i Sunnerbo harad 1866; f ogift i Ljungby 
23 maj 1870. 

4936. Ernst lohan Ludvig Nelsson (II), son af 
kronolansmannen Johan Peter N. (f 1893) och Johanna 
Christina Bsehrendtz (f 1848); f. i Listerby 3 juli 1841; 
kameralexamen 1864; kronofogde i Ostra och Medelstads 
hSrader 1878; afsatt 1900. 

Fadren f5ddes i Carlskrona 1809. — Gift 1873 med Margreta 
Catharina Charlotta Braun (f. 1850), dotter af kaptenen Hampus Leo- 
nard B. 

4937. Arnold Nathanael Hammar (VI), son af 
kyrkoherden Hans Birger H. (f 1862) och Sofia Amalia 
Hammar (f 1847); f. i N. Rorum 21 april 1842; fil. doktor 
1868; lektor vid Carlskrona laroverk 1868; prestvigd 1885; 
kyrkoherde i Allerum 1885. 

Son af 3668. — Halfbroder till 5552, m. fl. — Se vid 4471. — 
Gift 1) 1869 med Sigrid Ritter (f. 1845 f 1889); 2) 1890 med Anna 
Kahl (f. 1850). ~ S6ner: Gudmund Johan (f. 1877; stud. blek. 1896; 


1859. 


233 


)ur. kand. 1902), Hans Arnold (f. 1878; stud. blek. 1897; fll. kand. 1900; 
teol. stud.) och Thomas Fredrik (f. 1883; stud. blek. 1900). 

4938. Johan Christoffer Nllsson (II), son af kloc* 
karen Bengt N. (f 1887) och Maria Charlotta Hoffberg (f 
1838); f. i Gudmuntorp 8 nov. 1837; kameralexamen 1862; 
sakforare i Malmo; f derstades 13 dec. 1892. 

Son af 3525. — Gift med Lovisa Nilsson, som 5fverlefde sin man. 

4939. Georg Liljenroth (IV), broder till 4647; f. i 
Torrlosa 18 okt. 1841; und.-lojtnant vid Gota art.-reg. 1861; 
major i armeen 1891 och vid reg. 1892 ; 6fV.-16jtnant 1894; 
ofverste 1898. 

Gift med Alfrida Alfson (f. i Boris 1845; t i GSteborg 1875). — 
Son: Frans (agronom, bor i GSteborg). — Dotter: Frida (f. 1874), gift 1902 
med t. f. rev.-sekreteraren ftih. Anton Cederstrdm. 

4940. Bror H&kan Tydell (V), son af kronofogden 
Johan Christian T. (f 1882) och Anna Catharina Rosengren 
(t 1875); f. i Ossjo 20 jan. 1840; med. fil. kand. 1865; 
StervSnde till Lund efter flera krs frSnvaro for att taga fil. 
kand. examen; f k Vexio hospital 31 okt. 1873. 

Den forst kande medlemmen af denna slagt Tydell var guldsmeden 
k Hvitemdlla, Hvitaby socken, Christian Tydell (f. 1718 t 1795), som 
med sin hustru Helena Christina (f. 1726 f 1810) fick sonen Johan 
Henrik (f. 1758; inspektor k Hvitemolla; f 1830), hvilken med sin hustru 
Susanna (f. 1754 f 1826) blef fader till Johan Christian (f. i Hvitemolla 
1797), fader till 4940 och 4996. 

4941. Ells Bernhard Nilsson (V), son af ofv.- 
lojtnanten Bengt N. (f 1880) och Eveline Christina Rosen- 
berg; f. i Hardeberga 1 juni 1842; und.-lojtnant vid sodra 
sk. inf.-reg. 1861; major 1892; ofv.-lojtnant 1895; f i Ystad 
31 maj 1898. 

Var intill sin dod m&ngHrig ledare af Sk&nes skytteforbund, hvilka 
okt. 1901 uppreste en v&rd af svart granit k bans graf pk Ystads kyrko- 
gjkrd, Riksdagsman sedan 1888. — Son af 2899. — Gift i Ystad 1884 
med Anna Maria Andersson (f. i L5sen 1857). 

4942. Christian Caspar Schonbeck (IV), son af 
prosten Henrik Olof S. (f 1896) och Agnes Thuresson (f 
1863); f. i Hesslunda 8 maj 1841; elev vid Alnarps landt- 
bruksinstitut 1862—1864; landtbrukare 1865—1875; larare 
vid nordv. SkSnes folkhogskola 1875—1876; sakforare i 
Helsingborg. 

Son af 3346. — Gift med Brita Hultberg. — Son: Henrik (f. 1874; 
ioumalist). 

4943. Gustaf Georg Feuk (VI), son af prosten 
Lars F. (-j- 1903) och Anna Cedergren; f. i Christianstad 


234 


1859—1860. 


15 aug. 1841; und.-16jtnant vid marinreg. 1862; kapten 1879; 
f. d. major; kamrerare vid Ulriksdals och Haga slott. 
Son af 3621. — Sv&ger med 4174. 

4944. Johan Henrik Struve (VI), son af repslaga- 
ren Isak Fransisco S. och Agneta Hallonqvist; f. i Chri- 
stianstad 27 april 1842; kameralexamen 1862; tidningsredak- 
tor i Sundsvall; f derstades ogift 25 dec. 1890. 

Hade antecknat sig som foder till fyra bam med Mdrta Maria 
Larsson, som med tre af bamen utvandrade till Amerika 1895. — Bro- 
der till 5243. 

4945. Claes Julius H&kansson (VI), son af in- 
spektoren Olof H. och Kerstin Niklasdotter (f 1856); f. i 
Farlof 26 okt. 1839; genomgick Alnarps landtbruksinstitut 
1862—1864; forvalt. af Jordberga sedan 1872; bor i Hafgftrd. 

Broder till 5084. — Svager med 5686. — Gift i Gr5nby 1887 med 
Alma Hendeberg (f. 1854), dotter af 3900. 

4946. Lars Peter Reuterdahl (III), son af hand- 
landen Carl Fredrik R. (f 1876) och Sofia Vilhelmina WSh- 
lin (f 1900); f. i Malmo 15 sept. 1838; kameralexamen 
1861; dratselkamrerare i Malmo 1868. 

Fadren (f. i MalmS 1797; dog i Lund) var broder till 2900. — Svi- 
ger med 4547. — Gift i Ingelstorp 1869 med Ebba Lovisa Wdhlin (f. 
1843), dotter af 3466. 

4947. Christoffer Adam Herman Schlyter (VI), 
son af prosten Severin S. (f 1871) och Aurora Margreta 
Zetterstrom (f 1865); f. i 0. Stro 18 jan. 1841; und.-lojtnant 
vid Elfsborgs reg. 1864; lojtnant 1872; f ogift vid Kils sta- 
tion 20 nov. 1873. 

Son af 3218. — Kusin med 5040 och med 5829. 

4948. Olaus Lavesson (V), son af landtbrukaren 
Lave Olsson och Ingar Andersdotter; f. i Villie 3 nov. 1839; 
infod.-ratt i Linkopings stift 1864; prestvigd 1864; kyrko- 
herde i Styrestad 1883; f i Norrkoping 27 april 1903. 

En ftidens man, som hade ingen ovan. Derfor deltogo m&nga i 
den h&rda prdftiing, som drabbade honom, d& han p& lasarettet i Norr- 
koping genomgick den ena operationen efter den andra, under det hoppet 
om b&ttring allt mere fSrsvann. — Gift 1869 med Amanda Susanna Vil- 
helmina Thelander (f. 1842), dotter af garfveriftibrik5ren T. i Lund. 


4949.  Vilhelm Teodor Patrik Sturzen-Becker 

(IV), son af skriftstallaren fil. doktor Oscar Patrik S. (f 
1869) och Carolina Wilhelmina FShreeus (f 1899); f. i Stock- 


1860. 


1860. 


235 


holm 7 dec. 1841; fil. doktor 1865; decent i engelska 1868— 
1873; lektor vid Stockholms reallSroverk 1880. 

Gift 1) 1870 med Ebba GnosspeUus (f. 1846 t 1875); 2) 1878 med 
Astrid Paijkull (f. 1848). 

4950. Otto Wilhelm Hjertstedt (V), broder till 
4086; f. i Ystad 8 okt. 1841; med. fil. kand. 1865; bor i 
Ystad som privatman. 

Gift i Ystad 1888 med Julia Ellen Elisabet Blanxius (f. i Engel- 
holm 1862), doner af kaptenen Pridbjdrn Gustaf B., son af 2522. 

4951. Leopold Eugene M511er (Vji, broder rill 4365; 
f. i Ystad 20 juli 1842; kameralexamen 1861; kronofogde i 
Brakne och Listers harader 1877; f i Carlshamn 3 okt. 1885. 

Gift i Stockholm 1876 med Adna Charlotta Levin (f. 1854), dotter 
af med. doktorn Per Axel L. 

• 4952. Nils Andreas Wihlborg (V), son af koppar- 
slagaren Nils Peter W. (f 1871) och Helena Maria Hage- 
lin (t 1844); f. i Ystad 16 sept. 1840; kameralexamen 1864; 
haradsskrilVare i Ljunits m. m. 1880. 

Gift i Ystad 1877 med Jenny Antoinetta Hopp (f. 1851), dotter af 
urmakaren Carl Johan H. — Son: Sven (t 1878; jur. kand. i Lund 1902). 

4953. Ludvig Fredrik Gauffin (VI), broder till 4773; 
f. i Christianstad 18 sept. 1842; en rid landtbrukare; Igr nu 
vistas i utlandet. 

Gift 1874 med Magna Peterson (f. 1849; t & Orenas 1877), syster 
till 4909. 

4954. Magnus Gustaf Anderson (IV), broder rill 
4824; f. i Kellna 6 okt. 1841; kameralexamen 1861; tulirdr- 
valtare i Ronneby 1900. 

Gift 1) med Lydia Brattberg frkn Gdteborg; 2) med Julia Burman. 

4955. Per Nilsson Thorell (III), son af landtbru- 
karen Nils Larsson och Elna Persdotter; f. i Haglosa, L. 
Sl&garps socken, 28 juli 1841; landtmSt.-examen 1863; komm.- 
landtmatare i Christianstads Ian 1877; f i Engelholm 12 
okt. 1887. 

Gift i Helsingborg 1873 med Elsa Maria Borg (f. 1850), dotter af 
fargaren Johan Ludvig B. 

4956. Eduard Magnus Ekenberg (I), son af baga- 
remastaren Anders Johan E. (f 1887) och Sofia Duvander 
(f 1852); f. i Lund 6 mars 1844; und.-lojtnant vid sodra 
sk. inf.-reg. 1862; transport till Vesternorrlands bev. bataljon 
1865; t i Lund 10 febr. 1866. 

Fadren, som sedan var kallarmastare a Stadshuset i Lund och 
slutligen spisvard der i staden, var f5r sitt godmodiga sinnelag mycket 
afhAUen af flera studentgenerationer. 


236 


1860. 


Slagten Ekenberg har fSljande hdrstamning. Glasmistaren i Chri- 
stianstad Magnus Johan Ekenberg (t. 1776; f i Lund 1845) hade med 
Christina Elisabeth Rasch (f. 1768 t 1843) sSnerna: 1) Anders Johan 
(I 1810), fader till 4956; 2) Carl Christoffer (f. 1811; milaremfistare i 
Christianstad; f 1883), fader till 5170. 

4957. Carl Johan Peter Hosstrdm (III), son af 
bankbokhSUaren Carl H. (f 1879) och Helena Katrina Teng- 
vall (t 1856); f. i Malmo 7 april 1837; stud, i Ups. (SmS- 
lands n.) 1867; privatlarare derstfides. 

Har utgifvit ett par broschyrer i matematik och uppfunnit ett spel 
med matematiska figurer, „Magister Matheseos" kalladt. — Son af 3324. 

4958. Fredrik Ludvig AminolF (IV), broder till 
4657; f. i Stockholm 3 sept. 1841; jur. examen 1864; v. 
haradshofding 1869; ombudsman i Sodermanlands enskilda 
bank 1874. 

Gift 1872 med Hedvig Egerstrom (f. 1850). 

4959. lohan Gustaf Samuel Horney (VI), son af 
prosten Fredrik H. (f 1865) och Hedvig Charlotta Kjoke- 
meister (f 1886); f. i Bjornekulla 20 juni 1841; jur. examen 
1863; V. haradshdfding 1868; haradshofding i N. Asbo ha- 
rad 1879; ledamot af nya lagberedn. 1887—1892; harads- 
hofding i Luggudeharad 1892; f i Helsingborg 30 mars 1900. 

Son af 3081. — Broder till 5266. — Svi^er med 4241. — Gift 
1882 med Ebba Eva Charlotta Ehrenborg (f. 1858), dotter till majoren 
frih. Erik E. 

4960. Carl Didrik von Essen (III), son af inspek- 
toren Carl von E. (f 1879) och Kristina Eleonora Frick (f 
1877); f. i Dalby 27 maj 1842; und.-lojmant vid sk. dragon- 
reg. 1862; major i reg. 1891; afsked 1895. 

Broder till 5131 och 5978. — Kusin med 4816. — Gift i L&nd 
1869 med Hilma Gustafsson (f. 1843), syster till 4779. 

4961. Johan Fetter Berndt Andersson (I), son 
af bryggaren Lars A. (f 1873) och Hanna Christiansson (f 
1864); f. i Lund 2 aug. 1840; kameralexamen 1864; e. o. 
tjensteman i Stockholm 1865 — 1873; utvandrade till Ame- 
rika 1880; bitrad. redaktor vid Minnesota Statstidning; re- 
daktor af Skaflaren i S:t Paul omkr. 1882; utnSmndes af 
guvemoren till mejerikommissarie 1893. 

„Den forste svensk i Minnesota, som nligonsin utnamnts till f5re- 
st&ndare f5r n&got statsdepartement"" (Ur „V&ra penn^ktare** af E. Skar- 
stedt). — Broder till 5128. — Samma siagt som Bergendorff (se vid 2690 
och 4331). — Gift med Emma Yhnell ftin Stockholm. 


4962. Axel Julius Regn^ll (I), son af haradsskrif- 
varen Lars Petter R. (f 1888) och Elsa Berger (f 1891); 
f. i Carlskrona 18 maj 1841; jur. examen 1864; lansnotarie 
i Malmo 1867—1872: hamnkassor i Malmo 1872—1904. 


1860. 


237 


Fran trycket utgifvit: „Malm6 hamninrfittning 1779—1900" (1901). 
- Gift i Malmd 1868 med Clara Sophia Henrietta Lovisa Kirchner (f. 
i Gottingen 1836), enka sedan 1864 efter lektorn i Malmd Cari Ulrik 
Evers (stud. blek. 1845). 

Om denna slagt Regnell lemnas harmed fSljande utredning. Hem- 
mansegaren i Bankhult, Kristdala socken, Sven Nilsson (f. 1743 f 1818) 
hade med Greta Magnidotter (f. 1748 f 1822) sonen Nils Svensson (f. 
1774; riksdagsman 1822; f i Carlshamn 1847), som i sitt 1805 ing&ngna 
gifte med Kajsa Lisa Larsdotter (f. 1790 t 1875) fick sonema: 1) Lars 
Petter Regnell (f. i Kristdala 1807; e. o. kammarskriivare i krigskoll.; 
hofkamrers titel 1830; lansbokh&llare i Blekinge ISn 1832; hUradsskrifvare 
i Brakne 1842 samt i Toma 1853; afeked 1877; t i Lund), fader till 
Oscar Gerhard (f. 1834; stud. blek. 1854; akad.-kamrer i Lund) samt till 
4962 och 5388; 2) Sven Magnus Regnell (f. 1810; reg.-kommissarie; t 
1874), gift a) 1833 med Catharina Elisabeth Thunberg (f. 1798 f 1839), 
b) 1843 med Vilhelmina Bergenstrom (f. 1820), foraldrar till Vilhelm 
Theodor R. (f. 1847; stud. ostg. i Upsala 1865; landtbrukare i Bankhult). 

4963. Elof ChristolFer Tegn^r (II), broder till 4924; 
f. i Kjellstorp 30 juni 1844; fil. doktor 1865; e. o. bibl. 
aman. s. S.; e. o. aman. vid k. bibl. 1873; aman. der 1877; 
bibliotekarie i Lund 1883; f i Lund 26 febr. 1900. 

„Hans stora verk ar hans i v&r historiska litteratur ensamst&ende 
monografi ofver Gustaf Mauritz Armfelt, hvars utgifvande drog ofver en 
tidrymd af elfva &r, medan de fSrberedande arbetena torde representera 
en lika lang tid af den arbetsamme forskarens lif. Pk biblioteksomradet 
var T. en mycket skickllg organisatdr och grundlig ftickman'^. N&gra af 
hans uppsatser utg&fvos 1900 fran trycket af brodem Esaias, under titein 
„Frin farfarsfars och farfars tid". — Gift 1891 med Hedvig Munck af 
Rosenschold (f. 1866), syster till 6653. 

4964. Carl lohan Holmqvist (II), son af korpora- 
len Johan H. (f 1885) och Ingrid Christiansdotter (f 1864j; 
f. i Lund 31 okt. 1839; f i Lund som student 17 maj 1862. 

4965. Robert Erik Leonard Svensson Darin 

(III), son af bryggaren Erik Svensson (f 1873) och Re- 
becka Kock (f 1896); f. i Malmo 11 jan. 1843; fil. doktor 
1865; docent i franska 1868; adjunkt vid Lunds laroverk 
1868; lektor vid Kalmar 1870 och vid Malmo 1875. 
Gift 1881 med Helga Andersson (f. 1861), dotter af 3952. 

4966. Sven Anders Bemhard Lundgren (III), 
son af urmakaremastaren Georg Tycho L. (f 1875) och 
Anna Berggren (f 1843); f. i Malmo 19 febr. 1843; fil. dok- 
tor 1865; docent i palseontologi 1867; e. o. adjunkt i geo- 
logi 1874; e. o. professor 1880; f i Lund 7 jan. 1897. 

Ber6md geolog. 

Den forst kande af denna slagt Lundgren var Andreas Lundgren 
(tradg&rdsmastare p& Skabersjd), som med Anna Maria Meissel fick bar- 
nen: — A) Georg Tycho (f. i Skabers)5 1805), som blef fader till 4966 
och hade dottren Theodora (f. 1853), gift med danske professorn Nicolai 
Bogh; — B) Anna Christina (f. i Skabersjfi 1807), farmoder till 6381; — 
C) Johan Petter (f. i SkabersjS 1811), fader till 5155. 


238 


1860. 


4967. Johannes Bondesson (IV), son af hemmans- 
egaren Bonde Jonsson och Anna Jonsdotter; f. i Bjuf 24 
dec. 1841; handlande i Helsingborg; utvandrade till Amerika. 

4968. Carl Wilhelm ZelHnger (IV), son af tuUrdr- 
valtaren Johan Magnus Z. (f 1866) och Anna Catharina 
Pettersson (f 1880); f. i Malmo 14 dec. 1837; kameral- 
examen 1862; tullkontrollor i Goteborg 1880; Sfveruppsy- 
ningsman i Helsingborg 1881; f derstades ogift 19 mars 1897. 

Rdrande slSgten Zellinger veta vi att Per Zellinger (P. i Gefie; 
borgmastare i Eksjd) hade med Johanna Elisabeth Bjurstrom sonen Jo- 
han Magnus (f, i Eksj6 1797; stud. ostg. i Lund 1817; t i Helsingborg 
som tullforvaltare), fader till 4968 och 5007. — Atskilliga personer med 
samma namn hafVa p&traffots, utan att det varit oss mojli^ att faststalla 
deras plats i stamtaflan. Sam Zellinger hade sonen Gilius (f 1694 som 
organist i Hem5sand), som med lektorsdottern Catharina Nenzelia fick 
sonen Samuel (f. 1691; kyrkoherde i Ramsele 1723; t 1741), fader till 
Olof (f. 1738; prestvigd 1763; komminister i Lule& 1780; t 1791). ~ 
Director musices i Upsala Christian Zellinger afled 1718, efterlemnande 
fiera bam. — Huruvida slSgten Zelling hor hit har ej kunnat utronas. 

4969. Ola Annerfeldt (III), son af dragonen och 
muraren Jacob Ramm och Kama Larsdotter; f. i Anderslof 
28 april 1832; hade forut tagit skollarareexamen; f & Lunds 
lasarett som student 19 okt. 1863. 

4970. Carl Martin Alfred Immanuel Falck (II], 
broder till 4861; f. i Gladsax 30 okt. 1844; fil. doktor 1868; 
e. 0. bibl.-aman. 1869; f ogift i Lund 3 jan. 1871. 

En rikt beg&fvad ung man, utmarkt lika mycket som klassiker och 
som botanist. 

4971. Johan Albert Aiiton Ringius (V), son af 
med. doktom Johan Erik R. (f 1875) och Eloise Marie 
Nordstrom (f 1868); f. i Ingelstorp 20 mars 1842; fil. dok- 
tor 1868; e. o. bibl.-aman. s. S.; f ogift i Ystad 23 dec. 1869. 

Son af 3212. — Broder till 5212. 

4972. Johan Larsson (V), broder till 4797; f. i 
Hammenhog 29 aug. 1842; kameralexamen 1864; jur. exa- 
men 1866; v. haradshofding 1869; advokat i Helsingborg; 
f derstades 10 maj 1896. 

Gift med Anna Larsson (f. 1861 t 1893). 

4973. Nils Granberg (VI), son af hemmansegaren 
Nils M&nsson och Pemilla Svensdotter; f. i Stoby 8 jan. 
1840; prestvigd 1868; kyrkoherde i NSs, Vesterfts stift, 1882; 
prost 1891. 

Gift 1870 med Hulda Aqvilina Rosendahl (f. i Helsingborg 1845). 


1860. 


239 


4974. Magnus Fredrik Rodhe (I), son af prosten 
Christian Wilhelm R. (f 1867) och Cathrina Sophia Berling 
(t 1882); f. i Efverod 20 juli 1843; und.-lojtnant vid Gota 
art. 1862; kapten i arm6en 1873 och i reserven 1880; do- 
manintendent i Skaraborgs Ian. 

Broder till 5031. — Om slSgten, se Sv. attartal. 5. 477. — Gift pi 
Ribbingsberg 1868 med Alfhilda Beata von Mentzer (f. 1850). 

4975. Svante Johan Henrik Eldh (VI), son af 
fanjunkaren Anders E. (f 1871) och Maria Berlet; f. i Stoby 
21 mars 1842; f i Lund som student 21 maj 1864. 

4976. Johan Mathias Ambrosius Jdnsson, nu 
Ambrosius (I), son af prosten Carl Ambrosius Jonsson (f 
1875) och Johanna Benedikta Hunemoder (f 1881); f. i 
Lund 8 febr. 1843; fil. doktor 1868; adjunkt vid Lunds folk- 
skollar.-sem. 1869 — 1882; folkskoleinspektor i Goteborgs 
stad 1882. 

Broder till 5308 och 5646. — Sviger med 5190. — Fadren blef 
stud. blek. 1813. — Gift 1870 med Emma Cecilia Brusewitz (f. 1846), 
dotter af sterbhusnotarien Adolf B. 

4977. Bror Axel Petersson Dchn (VI), son af 
skraddaren Per Petersson och Johanna Magdalena Dehn; 
f. i Christianstad 11 aug. 1841; jur. examen 1865; v. harads- 
hofding 1868; notarie i sk. hofratten 1882. 

4978. Wilhelm Peter UhrstrSm (VI), son af bryg- 
garen Gustaf U. (f 1854) och Elsa Sofia Wodarg (f 1876); 
f. i Christianstad 7 febr. 1842; med. lie. 1874; Sdrog sig 
under tjenstgoring vid flottan obotlig sjukdom och fick af 
1878 Srs riksdag pension af 1,000 kronor; prakt. lakare & 
Djurg&rden vid Stockholm. 

Forfettare af popular medicinsk literatur. 

4979. Arvid Oscar Moller (VI), broder till 4561; 
f. i Christianstad 9 sept. 1842; jur. examen 1866; v, hSrads- 
hofding 1870; 2:e lansnotarie i Christianstads Ian s. S.; krono- 
lansman i V. Goinge harad 1877; f ogift pS Lunds lasarett 
30 april 1878. 

4980. Nils Akesson (III), son af landtbrukaren Ake 
Nilsson och Kjersti Bertelsdotter; f. i St. Svedala 14 juli 
1837; kameralexamen 1864; jur. examen 1867; v. harads- 
hofding 1870; landtbrukare och advokat, boende i Aggarp, 
St. Svedala socken. 

Kusin (och sv&ger) med 5021. — Gift i Svedala 1873 med Mama 
OUson (f. 1844 f 1900), syster till 5021. 


240 


1860. 


4981. Alfred Waldemar Petersen (IV), son af 
veterinaren Wilhelm Fredrik P. (f 1874) och Dorothea Ma- 
thiesen (f 1888); f. i Helsingborg 8 maj 1842; stationsin- 
spektor vid Ofre Hoganas 1884. 

Fadren (f. i Danmark 1812) var son af Andreas P. (f. 1765; f. d. 
grosshandl. i KSpenhamn; f i Helsingborg 1849) och Anna Amalia 
Fischer (f. 1781; f i Helsingborg 1864). — Gift 1870 med Ida Wilhel- 
mina Elisabeth Olin (f. 1845), halfsyster till 5658. 

4982. lohan Fredrik Fogelklou (VI), son af far- 
garen Fredrik Joachim F. (f 1863) och Johanna Christina 
Mollerstrom (f 1858); f. i Christianstad 18 dec. 1842; ka- 
meralexamen 1862; rSdman i Cimbrishamn 1878; harads- 
skrifvare i Villands m. m. 1890. 

Brorson till 3342. — Gift 1867 med Maria Persson (f. i 0. Hoby 
1841), dotter af landtbrukaren Per Persson. — Soner; Ernst Wilhelm (f. 
1873; stud, i Lund 1891; jur. examen 1893; stadsnotarie i Halmstad) och 
Hans Birger (f. 1874; e. o. landskontorist). — DSttrar: Sofia Augusta (f. 
1872; gift 1900 med J. Liedholm, son af WIA\ Johanna Emilia (f. 1872, 
tvilling; telegraflst, Kinamissionar), Emilia Maria (f. 1878; ISrarinna) och 
Gertrud Elisabeth (f. 1881; kassdrska). 

4983. Johan Elis H&rd af Segerstad (IV), son af 
tullkontrolloren Jacob Peter HSrd af S. (f 1895) och Maria 
Elisabeth Petersson (f 1844); f. i Goteborg 18 mars 1842; 
jur. examen 1864; v. haradshofding 1867; stadsnotarie i 
Goteborg 1884; f derstades 12 juni 1886. 

Gift p& Reaby 1870 med Jenny Maria Hdrd af Segerstad (f. 
1844 t 1893). 

4984. Zacharias Johan Alexis Frans^n Ljung- 
dahl (III), son af kustchefen August L. (f 1872) och IJi- 
rika Elg (t 1859); f. i Elghult 8 okt. 1837; kameralexamen 
1862; tullFdrvaltare i Lidkoping 1888; f ogift 1 nov. 1890. 

4985. Albrecht Henrik Anders Kraak (VI), son 
af borgmastaren Folke Carl Reinhard K. (f 1868) och Ka- 
trina Elisabeth Werngren (f 1878); f. i Rorum 11 nov. 
1842; und.-lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 1865; afsked 1873; 
stationsinspektor vid Ryssby; har afsked och bor pS Norr- 
tuna g&rd nara Ryssby. 

Son af 3429. — Gift med Selma Tenggren ftin Vexi6. 

4986. Gustaf Adolph Lowenhjelm (III), son af 
majoren Gudmund Fredrik L. (f 1871) och Amalia Magda- 
lena Boltenstem; f. i 0. Sallerup 22 mars 1842; und.-ldjtnant 
vid sk. dragonreg. 1862; ofverste vid Norrlands dragon- 
reg. 1895. 

Gift 1878 med Margaret Dickson (f. 1853), svagerska till 4651. 


1860—1861. 


241 


4967. Lars Christian Lov6n (I), broder till 4373; 
f. i Lund 28 april 1841; kameralexamen 1862; bokh&llare i 
Lunds sparbank 1870; kamrerare der 1892; afeked med 
pension 1901. 

Gift 1897 med Selma Ryberg (f. i Alem 1867). 

4988. Carl Achates Wahlqvist (VI), son af prosten 
Vilhelm W. (f 1864) och Ester von Segebaden (f 1868J; 
f. i Visseltofta 5 aug. 1841; und.-lojtnant vid norra sk. inf.- 
reg. 1863; kapten 1879; olVerstelojtnant i arm6en. 

Son af 3027. — Broder till 6342. — Sviger med 4734. — Gift 
med Hildur Emma Schuknecht (f. i Stockholm 1849), doner af grosshandl. 
Frans Teodor S. 

4989. Pehr Abraham Bergman (VI), son af hand- 
landen Malte Wilhelm B. och Helena Beata Hallongren; f. 
i Christianstad 7 febr. 1840; landtmat-examen 1863; komm.- 
landtmatare i Christianstads Ian 1893; bor i Hessleholm. 

Gift 1869 med Nilla Nilsson (f. 1848 f 1900). 

1861. 

4990. Otto Fredrik Kiellman (IV), son af hand- 
landen Otto Christian K. (f 1878) och Johanna Mathilda 
Christina Wfihlin (f 1900); f. i Stockholm 30 juli 1842; 
kansliexamen 1862; jur. examen 1867; v. hSradshofding 
1870; haradshofding i Halmstads m. fl. domsaga 1884. 

Tillhor den stora slagten Kjellman, af hvilken m&nga medlemmar 
tillhort nationen. Fredrik Kjellman (1750) hade nemligen sonen Birger 
Fredrik (f. i Gual5f 1775; handl. i Helsingborg med assessors titel; f 
1853), som med Anna Christina Wdhlin (f. i Lund 1796; t i Helsingborg 
1877) fick sonen Otto Christian (f. i H6ganas 1812; t i Helsingborg), i 
hvars aktenskap med J. M. C. Wdhlin (f. i Stockholm 1814; f i Helsing- 
borg) foddes sonen Otto Fredrik (4990). — Se afven vid 4248. 

4991. August Fredrik Engstedt (IV), broder till 
4218; f. pS Hven 16 sept. 1842; kameralexamen 1862; tuU- 
forvaltare i Vestervik 1880; f derstades 27 okt. 1894. 

Vid sin d5d stadsfullmSgtiges ordforande samt ordf. i N. Kalmar 
ISns fiskeriforening. — Gift i Goteborg 1871 med Ada Maria Emilia von 
Wachenfeldt (f. 1843). 

4992. Axel Herman Trotzig (VI), son af fangelse- 
direktoren Adolf Henrik T. (f 1865) och Johanna Maria 
Gyberg (f 1872); f. i Christianstad 12 april 1840; und.- 
lojtnant vid Bohuslans reg. 1862; kapten 1879; f i Kongelf 
8 aug. 1885. 

Broder till 5270. ~ Om slSgten, se Sv. attartal, 12. 513. — Gift 
1876 med Bertha Leijon (f. 1847). 

16 


Digitized by 


242 


1861. 


4993. Samuel Per Emil Strom (VI), son af pro- 
sten Peter Samuelsson S. (f 1869) och Emilie Charlotta 
Wulff (t 1900); f. i HjersSs 24 juli 1838; prestvigd 1866; 
kyrkoherde i EfVerlof 1881 och i Vomb 1889; f 13 febr. 
1900. 

Broder till 5056 och 5409. — Om slfigten, se Sv. Sttartal, 8. 402. 
— Gift 1882 med Jenny Maria Berg (f. 1846). 

4994. Lorents Troilius Anglin (VI), broder till 
4888; f. i Huarod 9 mars 1841; prestvigd 1867; kyrkoherde 
i Finja 1881; f i Helsingborg 7 nov. 1898. 

Gift 1882 med Olga Fredrika Beata Ekdahl (f. 1862), syster 
till 5733. 

4995. Axel Gustaf Pramberg (IV), son af trad- 
gardsmSstaren P. C. P. och Maria Pettersson; f. i HjerpSs 
28 juni 1841; kronolansman i Luggude harad 1871; f i Bjuf 
3 april 1900. 

Gift i Bjuf 1897 med Adeline Wiebe (f. i Bjuf 1844), dotter af 
fanjunkaren Fredrik W. 

4996. Gustaf Walfnd Tvdell (VI), broder till 4940; 
f. i Ossjo 12 okt. 1837; kameralexamen 1864; t. f. harads- 
skrilVare i Halmstads fogderi; f i Halmstad genom olycks- 
handelse 14 aug. 1875. 

4997. Tuve Olsson Biller (IV), son af bonden Ola 
Tufvesson och Elna Persdotter; f. i Billinge 16 juni 1840; 
kameralexamen 1863; afg&ngsexamen vid Alnarp 1866; in- 
spektor p& flera egendomar; innehar egendoms- och inteck- 
ningsagentur i Stockholm sedan 1893. 

Gift 1871 med Hedvig Gustava Lindell (f. 1845), syster till 4738. 

4998. Axel Fredrik Magnus Ek (VI), son af harads- 
hofdingen Carl Johan E. (f 1859) och Sofia Euphrosyne de 
Berg (f 1865); f. i Christianstad 3 dec. 1840; und.-lojtnant 
vid Gottlands nationalbev. 1863; kapten 1881; afsked 1891. 

Broder till 5910. — Svager med 4081 och 4522. — Fadren blef 
stud. blek. 1821. — Gift 1865 med Auguste Catharina Brinck (f. 1843), 
dotter af grosshandl. Carl Wilhelm B. i Stockholm. — Soner: Carl Axel 
Vilhelm (f. 1866; v. haradshofding; bekant affSrsman) och Jean Osvald 
(f. 1869; lojtnant). 

4999. Albert Victor Backlund (IV), son af kam- 
reraren Hans Peter B. (f 1865) och Maria Wilhelmina 
Pride; f. i Vasby 11 jan. 1845; fil. doktor 1868; docent s. S.; 
e. 0. professor i mekanik 1878; professor i fysik 1900. 

Brorson till 3468. 

5000. Carl Gustaf Cederberg (II), son af kyrko- 
herden Johan Daniel C. (f 1887) och Augusta Sofia Caro- 


1861. 


243 


lina Angel (f 1890); f. i Hellestad 18 jan. 1843; prestvigd 
1866; kyrkoherde i Konga 1880; f 7 jan. 1890. 

Son af 3335. — Broder till 5034, 5641, 6471 och 6794. — Gift 
1877 med Svanhild Augusta Schlyter (f. 1841), syster till 4843. — Svager 
med 4560, 4900 och 5209. 

5001. Ola Kyhlberg (II), son af husmannen Ola 
Nilsson K. (f 1883) och EIna Olsdotter (f 1853); f. i 0. 
Espinge 18 nov. 1841; fil. doktor 1868; adjunkt vid Lunds 
folkskollar.-sem. 1869; folkskoleinspektor i Norrkoping 1870; 
direktor vid allm. institute! for dofstumma och blinda 1876 
—1878, for dofetumma 1879—1894 och for allm. dofstum- 
skolan frfin 1894. 

Fadren fSddes i 0. Espinge 1801. — Gift 1873 med Johanna Ma- 
tilda Fredrika Swartling (f. 1855). — Bland bamen: Signe (f. 1873) och 
Berta (f. 1875), lanirinnor k Manilla, samt Hedvig (f. 1877) och Ester (f. 
1879), folkskollararinnor i Upsala. 

5002. Christian Fredrik Lundh (I), son af snic- 
karemastaren och orgelbyggaren Pehr L. (f 1845) och He- 
lena Maria Sontag (f 1880); f. i Lund 25 aug. 1839; anstalld 
vid en mekanisk verkstad i Lund; -j- derstades ogift 28 maj 


Fadren foddes i Arnas 1785. 

5003. Nils Jonsson Ihr6n (VH, son af &bon Jons 
Persson och Hanna Nilsdotter; f. i Nymo 18 dec. 1837; 
prestvigd 1865; kyrkoherde i S:t Ibb 1891. 

Gift 1) 1870 med Elisabeth Sjostedt (t 1879); 2) 1882 med Anna 
Nilsson. 

5004. Johan Casper Andersson (I), son af bok- 
tryckerikonsttorvandten Carl Magnus A. (f 1897) och Elna 
Pettersson (f 1871); f . i Lund 31 dec. 1843; med. lie. 1873; 
med. doktor 1877; 2:e stadslakare i Lund 1878; docent i 
praktisk medicin 1878 — 1881; reg.-lakare vid sodra sk. inf.- 
reg. 1890; t i Lund 26 juli 1895. 

Fadren (f. i Mai mo 1810) var son af ofverskararen Daniel A. och 
Anna Maria Kowallzig, f. Granqvist. — Gift 1) 1874 med Anna GUlich 
(f. 1843 t 1876); 2) 1877 med Hilda Linnea Gulich (f. 1848), dottrar 
af 3620. 

5005. Per Larsson Palm (VI), son af undantags- 
mannen Lars Persson och Svenborg Akesdotter; f. i Matte- 
rod, Vankifva socken, 26 mars 1838; jur. examen 1866; v. 
haradshofding 1874; lansbokh&Uare i Christianstads Ian 1880; 
t ogift i Christianstad 30 jan. 1898. 

5006. lohan August Alfred Andersson (V), son 
af mSlaren Ola A. (f 1855) och Elna Christina Olsson (f 


1900. 


244 


1861. 


1892); f. i Cimbrishamn 15 sept. 1841; telegrafassistent i 
Malmo 1866 — 1869; utvandrade till Amerika; f i Petersburg, 
Virginia, 5 sept. 1871. 

Fadren foddes i 0. Hoby 1811. 

5007. Thor Johansson Zellinger (IV), broder till 
4968; f. i Malmo 26 jan. 1842; kameralexamen 1862; hof- 
intendent 1885; ofverinspektor vid tullen 1891; f i Stock- 
holm 9 sept. 1901. 

Gift med Johanna Christina Charlotta Lejdstrom, 

5008. Peter M&nsson (IV), son af landtbrukaren 
Mfins Mfinsson och Kjersti Johnsdotter; f. i Saxtorp 31 aug. 
1840; begaf sig 1863 till Stockholm, der han idkade sak- 
forareverksamhet; dog der efter nfigra fir. 

5009. Gustaf Abraham Dreilick (I), broder till 
4374; f. i Farlof 26 okt. 1841; kameralexamen 1863; tuU- 
inspektor i Slite 1893. 

Gift i Malmo 1878 med Maria Christina Svensson. 

5010. Carl Oskar Sylvander (IV), son af ffirgaren 
Evert Michael S. (f 1864) och Elna Catharina Hallback (f 
1862); f. i Helsingborg 11 okt. 1843; und.-lojtnant vid Ven- 
des art.-reg. 1867; major vid Vaxholms art.-kfir 1893; ofv.- 
lojtnant der 1895; ofverste och chef der 1896; kommendant 
pfi Vaxholms och Oskar-Fredriksborgs fSstning s. fi.; ofverste 
vid kustartill. och chef for Vaxholms kustartill.-reg. 1902. 

Fadren fSddes i Abo 1805. — Gift i Christianstad 1872 med Augusta 
Vilhelmina Danielsson (f. 1843), syster till 4227. — Soner: August Evert 
(f. 1874; lojtn. vid Upplands reg.), Carl Anton (f. 1878; lojm. vid flottan) 
och Nils Sture (f. 1880; und.-lojtnant vid Boden-Carlsborgs art.-reg.). 

5011. Johan Ludvi£ Lundstrom (IV), son af en 
handlande och Anna Brita Pettersson; f. i staden Halmstad 
19 okt. 1844; grosshandlande i Stockholm sedan 1868 under 
firma Joh. Lundstrom & C:o; f 28 dec. 1903. 

Fans namnda dag ddende utanfSr sin bostad vid Strandvagen. I 
sinnesforvirring, fororsakad genom langvarig somnloshet, hade han kastat 
sig ut genom fonstret. — Gift 1885 med Hilda Carlberg (f. 1858), dotter 
till byggmastaren Johan C. 

5012. Per Nilsson Manoff (VI), son af bonden Nils 
Persson och Kama Mfinsdotter; f. i Esphult 16 mars 1839; 
for till Athen, der han en tid bortfit var larare i en flick- 
skola eller hade anstallning vid nfigot embetsverk; der- 
stades genom sjelfmord 1882 eller 1883. 

Under studenttiden kand f5r sin ovanliga kroppsstyrka. Det ar 
Manoff som asyftas i en skildring „Nordens Hercules*' i Hallbacks Min- 
nen frin Sodem. — Gjorde en g&ng sjelftnordsf5rs5k i Athen p& grund 
af nagot tjenstefel, men raddades genom en formans mellankomst. Dog 


1861. 


245 


i armod. — Gift i Athen 1875 med en grekisk ISrarinna Marie Pappa- 
janspoulos (var d5d 1903). D& Manoff p& 1870-talet i Athen traflbde en 
svensk resande, bad ban denne helsa sina gamla vinner i Lund att ban 
var gift med ^ Athens snallaste qvinna**. De flngo dottren Myrine Athene 
(f. 1878). Hon hade 1903 vandt sig till dsterrikisk-ungerska konsulatet i 
Monastir tbr att ft reda p& sina slagtingar i Sverige. Konsulatet gjorde 
derom forflr&gan bos polismyndigheterna i Stockholm. 

5013. Jacob Alexander Jacobsson (I), son af en 
kyrkoherde och Kjersti Rosenberg; f. i Lund 22 nov. 1839; 
infod.-ratt i erkestiftet 1866; prestvigd 1866; kyrkoherde i 
Vallentuna 1881; f 21 juni 1895. 

Gift i Lund 1873 med Hulda Ophelia Lundh, syster till 5316. 

5014. August Ludvig RundstrSm (VI), son af 
kopparslagaren Anders R. och Bengta Larsdotter (f 1892); 
f. i Horby 20 aug. 1839; kameralexamen 1864; bitrade hos 
en lansman i Ljungby och angreps af hjernfeber, hvarefter 
bans sjalsformogenheter nedbrotos; intogs slutligen pfi Horby 
fettighus; t 13 okt. 1894. 

Var sistnamnda dag pa dansndje k Karlsfelts gard, dit hjonen fran 
den narbelSgna fattigg&rden hvarje kr till bostgillet inbjddos. Under en 
dans nedfoU RundstrSm dod. 

5015. Nils Bengtsson (IV), son af bonden Bengt 
Larsson och Anna Nilsaotter; f. 1 Morarp 19 mars 1841; fil. 
kand. 1867; adjunkt vid Helsingborgs laroverk 1869. 

5016. Carl Gustaf Hallberg (III), broder till 4490; 
f. i Malmd 17 nov. 1841; jur. examen 1864; v. haradshof- 
ding 1869; f ogift genom olyckshandelse, pfi hemvag frfin 
en badort i Norge, 9 aug. 1882. 

5017. Carl Svensson Kellgren (VI), broder till 
4900; f. i Ifo 15 april 1843; f genom drunkning pfi Ifosjon 
som student 15 mars 1864. 

5018. Anders P&lsson (IV), son af hemmansegaren 
Pfil Olsson och Else Arvidsdotter; f. pfi Hven 14 april 1842; 
fil. doktor 1869; adjunkt vid Malmo laroverk 1870. 

Gift 1870 med Anna Christiansson (f. 1840). — Son: 6481. 

5019. Carl Albert Fredrik Lundcren (VI), son 
af bagaremastaren Olof L. (f 1877) och Eva Catharina Lind- 
strom (f 1863); f. i Christianstaa 5 april 1841; prestvigd 
1866; kyrkoherde i Ortofta 1875. 

Broder till 5643. — Fadren (f. i Christianstad 1807) var son af 
bagaren Hans Petter L. (f. i Christianstad 1767) och Botilda Norgren. 
- Gift 1876 med Anna Helesine Ekdahl (f. 1857), syster till 5733. 

5020. lohan Theodor Malm (VI), son af landtbru- 
karen Hans Magnus M. (f 1889) och Hanna Kristensdotter; 


Digitized by 


246 


1861. 


f. i Qviinge 23 okt. 1841; fil. kand. 1868; teol. kand. 1874; 
prestvigd s. &.; kyrkoherde i Gladsax 1877; prost 1879 — 
1891; kyrkoherde i LSderup 1889; prost 1895. 

Broder: Olof Bernkard (f. 1851; Sfverste vid Bohuslans reg.). — 
Gift 1877 med Emilia Gustajva Arnhamn (f. J846). 

5021. Nils Olsson (III), son af landtbrukaren Ola 
Nilsson och Gertrud Persdotter; f. i Stora Svedala 6 okt. 
1839; jur. examen 1867; v. haradshofding 1873; advokat i 
Lund 1876—1883; landtbrukare i 0. Skreflinge; advokat i 
Malmo; f ogift & Lunds hospital 13 jan. 1903. 

Kusin (och svager) med 4980. 

5022. Johan Etnil Ohlsson (I), son af garfvaren 
Olof O. (t Vi 1901) och Oliva Mathilda Cederberg (f Ve 
1901); f. i Lund 23 april 1842; med. lie. 1876; prov.-lakare 
i Oroust och Tjom 1879 samt i Oskarshamns distrikt 1893. 

Broder till 5722 och 6053. — Fadren fSddes i Bjellerup 1814. 

5023. Eric Johan Tornberg (VI), son af klockaren 
Carl Gustaf T. och Botilda Nilsson; f. i 0. Vram 28 sept. 
1841; fil. kand. 1875; semin.-adjunkt i Carlstad 1878; f der- 
stades 18 sept. 1900. 

Biografi med portratt ar inford i Sv. lararetidning, n:o 39 kr 1900. 
— Sv&ger med 5128. — Fadren fdddes i Kopinge 1811. — Gift i Lund 
1879 med Erika Lundborg (f. 1841), dotter af f. d. bryggaren Nils L. 

5024. Cari Gustaf MSllerberg (VI), son af hof- 
kamreraren Jons M. (f 1875) och Johanna Landberg; f. i 
Fjelkestad 25 sept. 1841; landtbrukare i Tommarp, Osters- 
lofs socken. 

Bekant for sina storartade fruktodlingar. — Sv&ger med 4384. — 
Gift i Fjelkinge 1876 med Maria Svensson (f. 1854), dotter af klockaren 
John S. 

5025. Oscar Lucas Theodor Kallenberg (III), 
son af tit. hofkamreraren, tullkontrolloren Christian Edvard 
K. (t 1864) och Ebba Elisabeth Lohman (f 1883); f. i 
Malmo 30 sept. 1841; kameralexamen 1862; tullkontrollor i 
Sundsvall 1887. 

Halfbroder till 3757. — Gift med Agnes Lilo. 

5026. Johan Gustaf Hultstein (IV), son af krono- 
lansmannen Carl Gustaf H. (f 1877) och Johanna Christina 
Leander (f 1903); f. i Traheryd 6 febr. 1842; kameral- 
examen 1863; tullforvaltare i Goteborg 1892. 

Farftidren var kronobeiallningsmannen A. G. Hultstein (f 1849). 


5027. Peter Au£ust HerrstrStn (VI), broder till 
4772; f. i Christianstad 3 aug. 1843; kameralexamen 1864; 


1861. 


247 


kronolansman i Broby distrikt 1879; f ogift i 0. Broby 28 
febr. 1896. 

5028. Gustaf Philip Wilhelm Dahlberg (I), son 
af prosten Gustaf Andreas D. (+ 1875) och Katrina Mar- 
greta Finnberg (f 1882); f. i StafVie 21 juni 1841; kameral- 
examen 1862; tel-kommissarie i Ystad 1889; afsked ur tele* 
grafverkets tjenst 1901. 

Son af 3001. — Kusin till 4767 m. fl. — Gift i Lund 1867 med 
Johanna Matilda Landgren (f. 1841), doner af svarfvaren Olof L. 

5029. Gustaf Julius Holmberg (II), son af qvarn- 
egaren och gastgifvaren Elias H. {f 18§2) och Ingrid Maria 
Nilsson; f. i Kjeflinge 19 juli 1842; kameralexamen 1864; 
tenor hos Ahman & Pousette i Helsingfors 1866; genom- 
gick bryggeriskola i Nfimberg; variet6s4ngare; handelsagent 
i Landskrona; slutligen bokforare vid Helsingborgs skofabrik; 
t ogift i Helsingborg 24 maj 1898. 

Egnade sig under studenttiden mest kt singen. Var i besittning 
af en ovanligt vacker rdst, betriffieinde sin omfing, ty under sina glans- 
dagar sjong ban med samma lanhet bvilken stamma som, heist. — Fadren 
foddes i Farstorp 1810. 

5030. Oscar Axel Wilhelm Kleberg (II), son af 
kronofogden Johan Wilhelm K. (f 1876) och Ottiliana An- 
toinetta Morman (f 1879); f. i Va 10 juli 1845; fil. doktor 
1868; teol. kand. 1880; docent i praktisk teologi 1882; kyrko- 
herde i Landskrona 1882; f 28 dec. 1891. 

Gift 1880 med Gunborg Johanna Hedenblad (f. 1847), syster till 4660. 

Den fSrst kUnde af sligten Kleberg var viktualiebandl. i Goteborg 
Kleberg, som med Anna Charlotta Blomsterdahl (f. 1757 f 1804) flck 
sonen Jokan (f. 1780; handl. i Goteborg; f 1822), som med Anna Chri- 
stina Holmgren (f. 1782 t I860) blef fader till: — A) Johan Wilhelm (f. 
1805; kronofogde; f a Munkeberg 1876), fader till 5030 och 5182 samt 
svarfader till 4907; — B) Claes Edvin (f. 1815; smd. gSteb. i Lund 1833; 
f. d. haradsskriNare; f 1903), fader till: 1) Klas (f. 1850; sttid. goteb. i 
Lund 1872; kyrkoherde i Kalf); 2) Lennart (f. 1851; drStselkamrer i 
Malmo), gift med en doner af 4383 ; 3) John (f. 1852; stud, goteb. i Lund 
1874; haradsskrifvare i Goteborg). 

5031. Edvard Herman Rodhe (VI), broder till 
4974; f. i Efverod 26 okt. 1845; fil. doktor 1871; teol. kand. 
1877; prestvigd s. &.; kyrkoherde i Carlshamn 1879; prost 
1882; kyrkoherde i Norrkopings Olai 1884; biskop i Gote- 
borg 1888; teol. doktor 1893. 

Nationens prokurator 1875— 1879, kurator 1879— 1881, hedersledamot 
1881. — Gift 1873 med Elisabeth Charlotta Bruhn (f. 1852). 

5032. Hans Johan Frederic Westerbers (V), son 
af en tunnbindare och Sofia Elisabet Nystrom ; t. i ^ofve- 
stad 14 febr. 1841; f i Lund som student 31 maj 1873. 


248 


1861. 


5033. Nils Johan Olof Herman Lindstrom (V), 
son af kantorn Gustaf L. (f 1892) och Carolina Brinck (f 
1869); f. i Borrby 28 dec. 1842; fil. doktor 1868; teol. kand. 
1874; prestvigd s. fi.; kyrkoherde i Glemminge 1876; tjenstg. 

e. 0. hof.-pred. 1886; prost 1889—1895; teol. doktor 1893; 
biskop i Vexio 1894. 

Fadren foddes i Skepptuna 1817. — Gift 1875 med Beata Chri- 
stina Brorstrom (f. 1845), halfsyster till 5808. 

5034. Hans Fredrik Cederberg (II), broder till 
5000; f. i Hellestad 18 jan. 1843; kameralexamen 1863; 
kronofogde i Jemtlands norra fogderi 1887. 

Gift i Veraamo 1876 med Anna Amalia Cegrell (f. i Vernamo 
1853), doner af bagaremastaren Johan Christoffer C. 

5035. Axel Robert Olsson (VI), son af garfvaren 
Carl Christian August O. (f 1878) och Helena Berggren (f 
1871); f. i Horby 17 juli 1842; fil. kand. 1877; t. f. rektor 
i Marstrand 1887; f i Horby 5 juli 1894. 

Gift i Hdrby 1884 med Anna Palm (f. 1858), dotter af ftinjunka- 
ren Nils P. 

5036. Carl Petersson (IV), son af en skomakare; 

f. i Bosarp 29 maj 1841; teol. fil. ex. 1869; bor sjuklig i 
Bosarp. 

5037. Nils Kristersen (II), broder till 4628; f. i V. 
Karaby 17 mars 1841; bodde i Lund, kand . som litterar for- 
skare; flyttade till Goteborg omkring 1890.: 

Gift i Lund 1869 med modehandlerskan Anna Maria Eriksson (f. 
1835).  Hon flyttade med sina barn omkring 1890 till Amerika. 

5038. Carl Oskar Theodor Flensburg (II), son 
af landtbrukaren Georg F. (f 1877) och Mariana Eager (f 
1880); f. i Uppfikra 5 dec. 1843; fil. doktor 1868; adjunkt 
vid Malmo laroverk 1871. 

Brorson till 3994. — Farbroder till 6927. — Gift 1880 med Maria 
Carolina Wilhelmina Krook (f. 1856). 

5039. Sven Persson (I), son af vaktmastaren Per 
Svensson och Anna Isaksdotter; f. i Lund 25 nov. 1843; f 
derstades som student 24 juni 1864. 

5040. Johan Wilhelm Nils Christian Schlyter 

(II), son af preb.-komministern Fredrik Vilhelm S. (f 1848) 
och Charlotte Sophie Hofverberg (f 1872); f. i V. Karrstorp 
1 mars 1843; kameralexamen 1863; kronolansman i Onsjo 
harad 1869 och i Frosta harad 1871. 

Son af 3232, — Kusin med 4947. — Gift 1872 med Eva Sofia 
Johanna Schugge (f. 1850). — Son: Fredrik (f, 1873; stud, i Lund 1893; prest). 


1861. 


249 


5041. Oscar Fredrik Lagergren (VI) son af pro- 
sten Anders L. (f 1867) och Sofia Ulrika UlflF (f 1898); 
f. i H616, Nykopings Ian, 21 april 1843; und.-lojtnant vid 
norra sk. inf.-reg. 1863; kapten i armfien 1874; afsked 1895. 

Svliger med 4169. 

5042. Magnus Christian Nilcolaus Sandberg (VI), 
son af kronofogden Christolfer Bogislaus S. (+ 1864) och 
Marie Sophie Wahlgren (f 1871); f. i 0. Broby 7 mars 
1843; kameralexamen 1862; haradsskrifVare i Oster-Sysslets 
logderi 1895. 

Son af 3345. — Svlger med 4618. — Gift 1880 med Ida Anna 
Margreta Norrbom (f. 1845). 

5043. Nils Johansson (IV), son af riksdagsmannen 
Johannes Nilsson och Elna Jonsdotter; f. i Fleninge 21 dec. 
1839; kameralexamen 1864; bokhfillare vid Skfines banks 
kontor i Christianstad, men nodgades lemna denna tjenst. 

5044. Magnus lulius Malmgren (II), son af en 
landtbrukare; f. i Gfirdstfinga 10 jan. 1842; f i Lund som 
student 15 nov. 1865. 

5045. Gustaf Helmuth Wrangel, frih. (II), broder 
till 4605; f. i Hyby 3 okt. 1843; hofjagmastare 1878; bebor 
Toppeladugird. 

Gift 1872 med Ingrid Charlotte Christopherson (f. 1847), syster 
till 6092. 

5046. Johan Ahlgren (VI), broder till 4024; f. i 
Nosaby 29 aug. 1841; jur. examen 1864; v. haradshofding 
1869; assessor i Svea hofratt 1881; hofrattsrSd 1893. 

5047. Jons Andersson Bur6n (II), son af fibon 
Anders Olsson och Elna Knutsdotter; f. i Burlof 6 maj 
1837; prestvigd 1866; kyrkoherde i Orkelljunga 1877. 

Gift 1891 med Pauline Sofia Persson (f. 1860). 

5048. M&ns Boos (II), son af landtbrukaren Mfins 
Johan B. och Gustafva Agneta Andersson; f. i Stfingby 4 
dec. 1839; kameralexamen 1863; kronolansman i Sunnerbo 
harad 1868; f i Horn 17 jan. 1884. 

Brorson till 3652. — Gift med Julie Thim. 

5049. Lars Oscar Theodor Berggren (I), son af 
bokbindaren Lars Magnus B. (f 1877) och Anna Botilda 
Andersson (f 1887); f. i Lund 13 dec. 1843; und.-lojtnant 
vid Gota art.-reg. 1863; kapten vid Vendes art.-reg. 1872; 
f. d. major. 


250 


1861. 


Gift i Goteborg 1875 med Ida Wahlstrdm (f. i Boo, Oiigryte soc- 
ken, 1855), doner af befollningsmannen S. Wahlstrdm. — Ddttrar: Dag- 
mar (f. 1876) och Elsa (f. 1879), gift 1900 med lojtnanten grefve G. H. 
Hamilton. 

5050. Albrecht Wilheltn Berg von Linde (III), 
broder till 4293; f. i N. Svalof 25 jan. 1845; und.-lojtnant 
vid Vendes art.-reg. 1864; major 1892—1895. 

Gift 1873 med Anna Charlotta Leth (f. 1852), syster till 5311. 

5051. Carl Goran August Bokelund (II), son af 
landtbrukaren Johan Christoffer B. (f 1849) och Benedikta 
Christina Ekeberg (f 1882); f. i V. Karaby 17 nov. 1838; 
kameralexamen 1863; bokhfillare vid sk&nska stademas brand- 
stodsforening 1873 — 1887; rentier i Lund. 

Slagten Bokelund eller Boklund harstammar ftkn bildhuggaren i 
Gumlosa Jonas Boklund (f. 1726 f 1812), som med Christina Kreitzer 
(f 1822), dotter af en brandfogde i Christianstad, som dog i Gumldsa 
1792, hade minga bam, deribland: — A) Carl Gustaf Bokelund (f. i 
Gumlosa 1775; var redan 1802 inspektor p& Pilshult i Allerums socken; 
bodde sedan i V. Karaby; t i Dagstorp 1843), gift a) med Benedikta 
Sjogren (f. 1775 t 1836) och b) med Anna Sofia Lilja (f. 1797 f 1846) 
samt fader till: 1) Charles Emil (f. 1803; qvartermastare; t i Helsing- 
borg 1863), som fick sonen Carl August (f. 1828; bagaremastare i Hel- 
singborg; f 1873), fader till 6558 och 6580; 2) Christina Charlotta (f. 
1805 t 1855), g. med prosten H. F. Cedergren (stud. blek. 1816); 3) Jo- 
han Christoffer (f. 1807 t 1849), fader till 5051 och 5438 samt till Johan 
Gustaf Boklund (f. 1840; f. d. apotekare i Vaxholm; t 1899) och Oskar 
Bokelund (f. 1847; handl. i Lund; t 1897); — B) Johan Christoffer Bo- 
kelund (f. i Gumlosa 1779; bokh&llare pa Kullagunnarstorp; f 1857), som 
med Ingrid Agneta Fernstrom (f. i Allerum 1797; t der 1871) blef fader 
till m&laren professor Johan Christoffer Boklund (f. 1817 f 1880); — 
C) Hdkan Christian Bokelund (f. i Gumlfisa 1783; stud. blek. 1802; 
kyrkoherde i 0. Torp; f 1863). 

5052. Olof Isaac Kilian Coster (IV), son af rytt- 
mastaren Johan Gabriel C. (f 1879) och Catharina Sofia 
Coster (f 1868); f. i Riseberga 31 juli 1838; kameralexamen 
1863; tullforvaltare i Trelleborg 1883; f derstades 1 mars 1888. 

Sonson till 2352. — Fadren (f. 1799, ej 1800) blef stud. blek. 1810. 

— Gift i Trelleborg med Lotten Raaum. 

5053. Emil Holm (VI), son af handlanden Nils H. 
(t 1878) och Christina Sofia Malm (f 1853); f. i Solves- 
borg 1 mars 1842; landtbrukare i sin egendom Bjerby i 
Nettraby socken. 

Svfiger till 3856. — Fadren (f. i Ostersldf 1799) var son af ost- 
tryckaren pa Karsholm Nils Nilsson. — Gift p& Elleholm 1869 med Ida 
Agren (f. i Carlskrona 1837), dotter af kaptenlojtnanten Gustaf Adolf A. 

— Son: Nils Emil (f. 1870; stud. blek. 1894; fil. kand.). 

5054. Carl Axel Isberg (I), son af handlanden Carl 
Anders I. (f 1892) och Ebba Henrietta Vidstedt; f. i Lund 


1861. 


251 


3 mars 1844; kameralexamen 1864; bankdirektor i Chicago; 
kamrerare vid Christianstadsbankens kontor i Lund ; f ogift 
i Lund 16 maj 1886. 

Broder: Sven Harald (f. 1848; handl. i Lund), Arvid (5417) och 
Gunnar (f. 1854; stadstradg&rdsmastare i Malmo). — Om slagten, se 
vid 4752. 

5055. M&rten Erik Klingstedt (IV), son af en sjo- 
kapten; f. i Stockholm 18 febr. 1843; stud, i Ups. (Stock- 
holms n.) 1864; prestvigd 1865; tjenstg. e. o. hofpred. 1883; 
kyrkoherde i Goteborgs Haga fors. 1884. 

5056. Jacob Abraham Strom (VI), broder till 4993; 
f. i Hjersfis 4 okt. 1841; kassor i Bordeaux; handelsagent 
i Kina, Kalifomien m. m.; vistades 1900 i Amerika. 

Gift i Bordeaux 1867 med Mary Charles Alazard, 

5057. Oskar Emil Resfeldt (VI), son af krono- 
lansmannen Georg Theodor R. (f i Gylleboda 1885) och 
Ulrika Charlotta Persson (f i Lomma 1889); f. i Gylleboda, 
Matterods socken, 4 maj 1840; kameralexamen 1863; krono- 
lansman i Stoby distrikt 1873. 

Pick 1903 guldmedalj „f5r nit och redlighet i rikets tjenst". — 
Gift i Hessleholm 1876 med Nathalia Fredrika Kjellman (f. i Carls- 
krona 1842), doner af kustsergeanten Samuel K. 

Slagten Resfeldt harstammar ftin ryttaren i ^]\xf Jonas Resfeldt, 
som med Bengta Jonsdotter flck sonen Christian (t. i Bjuf 1774; qvar- 
termastare; t i Gylleboda 1865), hvilken med Nelly Persson (f. i VittsjS 
1780; f \ Gylleboda 1859) flck sonen Georg Theodor (f. 1807), fader 
till 5057. 

5058. Bemhard Moller (I), broder till 4354; f. i 
Lund 18 febr. 1839; student i Upsala (SmSlands n.) 1867; 
prestvigd 1868; kyrkoherde i Christianopel 1884. 

Gift 1871 med Sophie Charlotte Elouise Ronstrom (f. 1840), syster 
till 4435. 

5059. Axel Emil Waldemar Piltz (I), son af hand- 
landen August Edvard P. (f 1857) och Marta felisabet Lund- 
sten (t 1843); f. i Lund 25 dec. 1842; var i 1864 firs krig 
korporal vid strSfkSren i danska armeen ; for shart till Ame- 
rika, der han lar blifvit hotellvard. 

Den forste medlemmen i Sverige af slagten Piltz var lakaren i 
Varberg Carl Gottleben Piltz (f. i Dresden 1765; t i Varberg 1827), 
som fick sonema: — A) Magnus Reinhold (f. 1803; stud, gdteb. i Lund 
1821; exp. kronofogde i Vermland; f 1866), g. m. Sophie Thomee (f. 
1808 t 1866); — B) August Edvard (f. 1807), fader till 5059 samt till 
Jacob Christian Gottlieb (f. 1837; apotekare i Stockholm; + 1894) och 
Frithiof Elis (f. 1839; sqvadronsveterinar ; f i Orebro 1889); — C) Jacob 
Edvin (f. 1808; handl. i Engelholm; t 1853). 


252 


1861—1862. 


5060. Carl Gustaf Stjernsward (VI), son af rytt- 
mastaren Rudolf Hodder S. (f 1867) och Maria Hagerman 
(t 1883); f. i Vidtskofle 12 juli 1844; und.-lojtnant vid sk. 
dragonreg. 1863; ryttmastare i arm6en 1876; afsked 1877; 
t pfi Vidtskofle 10 sept. 1896. 

Gift i Kjellstorp 1875 med Clara Amalia von Nolcken (f. 1851). 

Till uppgifterna i Attaitafloma om Stten Stjernsward meddela vi 
har nagra rattelser och tillagg. Kallarmastaren i Christianstad Sven AM- 
berg hade med Maria Hodder s5nerna: — A) Rudolph Ahlberg, adlad 
Stjernswdrd (f. i Christianstad 1728; stud. blek. 1745; SNerste; + 1793), 
fader till: 1) Carl Georg, fari^der till 5060 ; 2) Sven Gustaf {f. 1770; 
stud. blek. 1780; hofir.-ausk.; + 1788, ej 1790); — B) Georg Levin Ahl- 
berg (f. i Christianstad 1729; stud. blek. 1745; militar). — C) Theodor 
Christoffer Ahlberg (f. i Christianstad 1733; stud. blek. 1751; jagmastare), 
g. m. Brita Margareta Adlerbrant, 

5061. Carl Peter Alfred Petersson, sedan (frfin 
1886) Palitz (I), son af handelsbokhillaren M. Petersson 
och Johanna Christina Agren; f. i Lund 9 juli 1839; tel.- 
assistent i Hernosand 1873 och i Stockholm 1877; f i 
Stockholm 31 juli 1890. 

Gift med Hedvig Gustajva Ekstrom, 


5062. Nils Christian Sylvan (V), son af kyrko- 
herden Christian August S. (f 1874) och Ulrika Psilander 
(t 1893); f. i Ystad 15 sept. 1843; f i Glemminge som stu- 
dent 22 dec. 1863. 

Son af 3537. — Broder till 5439 och 5868. — Svlger med 4688. 

5063. Fingal Aurast Hugo Hamilton, grefve (IV), 
son af ofverstathallaren Jacob Essen H. (f 1864) och Augu- 
sta Maria Liljenci^ntz (f 1840); f. i Skarstad 8 juli 1840; 
t ogift i Wiesbaden 10 jan. 1893. 

5064. Nils Olsson (V), son af fibon Ola Nilsson 
och Anna Nilsdotter; f. i Ilstorp 21 juni 1840; kameral- 
examen 1864. 

5065. Peter Fredrik Morck (II), son af kyrko- 
herden Nils Bendix M. (f 1865) och Erika Nyman; f. i 
Cariskrona 28 juli 1843; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.-reg. 
1863; kapten 1879; f i Trelleborg 29 jan. 1891. 

Fadren blef stud. blek. 1825. — Gift 1871 med Anna Hildegard 
Brorstrom (f. 1853), dotter af 3252. 

5066. Carl Martin Rosenberg (IV), broder till 
4412; f. i V. Karup 3 mars 1843; kansliexamen 1866; jur. 


1862. 


1862. 


253 


examen 1866; journalist i Stockholm; antiqvitets-bokhandlare 
der sedan 1892. 

Se Sv. portrattgdileri, afd. Forfottare. — Gift 1883 med sin kusin 
EmUie OttoUna Vikander (f 1895). 

5067. Carl Israel Stenqvist (V), son af kassoren 
Carl S. (+ pfi Marsvinsholm 1873) och Louise Smedberg; f. i 
Valinge 13 mars 1843; kameralexamen 1863; afreste till S. 
Amerika 1868; lar itervandt till Sverige. 

5068. Enoch Jonas Paulsson (IV), son af kyrko- 
herden Jeppa P. (f 1880) och Kristina Mathilda Nettelblad 
(t 1884); f. i Valinge 29 mars 1845; debuterade 1868 vid 
Elfforska teatersSllskapet som Gringoire; sedan anstSlld vid 
olika teatersallskap; bodde slutligen i Lund, men intradde 
sept. 1892 fiter vid teatern hos Aug. Lindberg i GSteborg; 
t i Lund 20 jan. 1893. 

Son af 3514. — Sviger med 4733. — Gift med Sophie von Luh- 
mann (f. 1842; f i Viborg, Finland, 1892), doner af musikdirektoren von 
L. — Son: Richard Wilhelm (f. 1877; e. o. postexp. 1897; postexpe- 
ditor 1902; kallar sig LUhmann), 

5069. Johan Edvard Lundberg (VI), son af jaga- 
ren Sven Andersson och Elisabeth Bertilsdotter; f. i Vidt- 
skofle 29 aug. 1836. 

5070. Ake Waldemar Thott, frih. (Ill), broder till 
3956; f. pfi Skabersjo 5 febr. 1842; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1864; t. f. chef for Smfilands husarreg. 1899 ; 6f- 
verste i armeen 1899. 

Gift 1875 med Ellen Wachtmeister (f. 1853). 

5071. Tage Ludvig Bennet, frih. (II), broder till 
4776; f. pfi Toppeladugfird 24 aug. 1842; und.-lojtnant vid 
sk. husarreg. 1865; lojtnant 1874: f ogift i Ystad 9 juni 1878. 

5072. Otto Herman Borgstrom (VI), broder till 
4794; f. i Esphult 7 okt. 1843; 111. doktor 1868; adjunkt 
vid Christianstads laroverk 1869; prestvigd 1879; kyrko- 
herde i 0. Herrestad 1889. 

Gift 1871 med Thomasine Lydia Georgine Landergren (f. 1843). 

5073. Anders Ossian Leonard Timelin (VI), son 
af kyrkoherden Gustaf Erik T. (f 1889) och Maria Katrina 
Rasch (t 1868); f. i Riseberga 15 sept. 1841; f i Lund som 
student 3 nov. 1864. 

Son af 3104. — Broder till 5190. 

5074. Julius Thepdor Petri Petersson (V), son 
af kyrkobetjenten Isak P. (f 1853) och Maria Hogstedt (f 


254 


1862. 


1861); f. i Ystad 29 mars 1840; prestvigd 1868; pastors- 
adjunkt i Helsingborg; f derstades 1 dec. 1869. 

5075. Johan Christian Ahlgren (V), son af garf- 
varen Andreas Christian A. {f 1865) och Anna Catharina 
Areschoug (f 1884); f. i Ystad 7 jan. 1842; jur. examen 
1869; V. haradshofding 1876; f ogift i Ystad 3 sept. 1885. 

Fadren (f. i Ystad 1801) var son af samskmakaren Niclas A. och 
Maria Andrietta Lundqvist. 

5076. Carl Johan Due (IV), son af envoy6n Fredrik 
D. och A16the Georgine Vilhelmine Sibbern; f. i Stockholm 
17 dec. 1836; student i Christiania 1854; attache i Konstan- 
tinopel 1859; kansliexamen i Lund 1862; f ogift i Prag 7 
nov. 1862. 

5077. Ola Christofersson (III), son af fibon Chri- 
stoFer Rasmusson och Hanna Andersson; f. i Hokopinge 21 
maj 1839; prestvigd 1867; f » Mellangrefvie 8 febr. 1877. 

Gift 1873 med Ebba Eleonora Gerda Gabriella Hesselgren (f. 
1848), syster till 5816 samt omgift med 5384. 

5078. Johan Nathanael Agardh (IV), son af hand- 
landen Hans Wilhelm A. (f 1871) och Kristina Nilsson (f 
1882); f. i Brunnby 8 juli 1844; fil. kand. 1872; sem.-adjunkt 
i Lund 1874; tillika folkskoleinspektor 1884—1903. 

Sonson till 2136. — Gift 1876 med Lilly Maria Julia Zachrisson 
(f. 1847), syster till 5475. 

5079. Arvid Carl Henrilc Florman (III), son af 
sadelmakaren Fredrik Ferdinand F. (f i Malmo 1852) och 
Johanna Carolina Damm {f 1868); f. i Christianstad 9 aug. 
1844;  examen vid vet.-institutet 1869;  reg.-veterinar vid 
kronpr. husarreg. 1876. 

Brorson till 3823. — Fadren Tdddes i V. Karaby 1816. — Gift 1873 
med Edla Bergvall (f. 1851), syster till 6773. 

5080. Johan Emil Brinlc (I), son af domkyrkoin- 
spektoren, v. haradshofdingen Sven Carl B. (f 1896) och 
Hilda Aurora Johanna Wetterling (f 1891); f. i Lund 26 
jan. 1842; und.-lojtnant vid husarreg. Carl XV 1866: rytt- 
mastare 1890; afsked 1895. 

Denna slagt Brink har kommit fran Boras. Dess forst kande med- 
lem var Sven Persson Brinks som med Catharina Persdotter Awall blef 
fader till Anders (f. 1716, ej i Boras; t der 1775), som med Sara Berg- 
gren fick sSnema: — A) Lars (f. 1746; handl. i Bor&s; f 1809), fader 
till Olof Fredrik (f. 1793; stud, vestg. i Lund 1813; reg.-lakare; f 1873) 
samt morfader till biskop Butsch \ Skara; — B) Sven (f. 1749; stud, 
vestg. i Lund 1768; assessor: f 1816), svarfiader till lagmannen Samuel 


1862. 


255 


von Stahl (f. 1775; stud. sm&l. i Lund 1793; t 1833); — C) Goran (f. 
1754; handl. och brukspatron i Boris; f 1825), som med Anna Catharina 
Berggren (f. 1763 f 1804) hade barnen: 1) Per Johan (f. 1783; stud, 
vestg. i Lund 1800; jur. examen 1802; handl. i Boras; f 1816), som med 
Johanna Catharina Hulthe (f. i Boras 1789; t der 1865) flck sonen Sven 
Carl (f. 1811; stud, vestg. i Upsala 1828; jur. examen der), i^der till 5080, 
5118 och 5554 samt svarfader till 4147, hvarjemte han ocksi hade dott- 
rame Christina Elisabeth (f. 1840; enka 1866 efter prov.-lakaren P. G. 
Melin) och Pauline (f. 1846, malarinna, gift med prof. Af. V. Odenius)\ 
2) Regina (f. 1787 + 1871), gift med assessorn C. G. Bolin (f. 1779; 
stud. blek. 1795; t 1854). 

5081. Anders Fredrik Westman (IV), son af skol- 
lararen Carl Gustaf W. och Brita Elisabeth Andersson (+ 
1874); f. i Varberg 6 juni 1839; postmastare i Lund 1881; 
t 8 mars 1887. 

Gift 1) med Elise Pettersson (f. 1845 + 1876); 2) 1877 med Caro- 
lina Augusta Schir (f. 1845). 

5082. Erik Jacob Roing (III), son af lojtnanten Carl 
Gustaf R. (t 1871) och Catharina Gustafva Schloer (f 1895); 
f. i Marstrand 31 okt. 1844; kameralexamen 1862; tullfor- 
valtare i Cimbrishamn 1890 och i Ystad 1894. 

Gift i Malmo 1) 1872 med Johanna Maria Werngren (f. 1846 f 
1876), 2) 1878 med Anna Botilda Werngren (f. 1855), ddttrar af sjokap- 
tenen Nils W. 

Denna slSgt Roing har foljande harstamning. Skeppstimmermannen 
Erik Roing i Goteborg hade sSnerna: — A) Olaus (f. 1761; stud, goteb. 
i Lund 1783; faltkamrer 1807; tillika ridman i Marstrand; + 1817), som 
med Sidonia Kropke (f. 1762) flck sonema: 1) Erik Joachim (f. 1797; 
fonif.-kassor a Carlsten; t 1864), i hvars aktenskap med Brita Christina 
Gronheck (f. 1801) foddes 19 barn, deribland: a) Richard Hjalmar (f. 
1834; stud, goteb. i Lund 1855; kopman i Goteborg), gift med Emilie 
Charlotte Nyqvist; b) August Bernhard (f. 1836; genomgick Alnarps 
landtbr.-inst.; f i Amerika vid en explosion 1869); och c) Bertha Hilde- 
gard (f. 1843), gift med 4599 ; 2) Jan David (f. 1799; stadsbyggmastare i 
Stockholm); och 3) Carl Gustaf {f. 1802; lojtnant; tullinspektor i Malmo), 
fader till 5082 samt till Thure Fabian (f. 1844; l:e landtmatare); — 
B) David (f. 1762; stud, goteb. i Lund 1785; larare i Goteborg). 

5083. Wilhelm Theodor Svenonius (II), son af 
inspektoren F. W. S. (f 1846) och Sofia Vilhelmina Lund- 
berg (t 1877); f. i Hellestad 3 mars 1841; f i Lund som 
student 24 maj 1863. 

5084. Nils Henning H&kansson (VI), broder till 
4945; f. i Farlof 16 juli 1841; jur. examen 1869; amanuens 
i arm6R)rvaltningen 1881; revisor der 1887. 

5085. Hans Jacob Scholander (II)> broder till 4551; 
f. i Stafvie 27 jan. 1843; landtmaterielev 1877; bor i Eslof 
utan ordinarie tjenst. 


Digitized by 


256 


1862. 


5086. Wilhelm Liljenroth (II), broder rill 4647; f. 
i Torrlosa 18 dec. 1843; prestvigd 1876; kyrkoherde i Vallby 
1885. 

Svager med 5605. — Gift 1878 med Anna Sofia Akerman (f. 1852). 
Om hennes slagt, se vid 3715. 

5087. Glaus Andersson Glaus (V), son af hem- 
mansegaren Anders Jonsson (f 1887) och Kerstin Matts- 
dotter; f. i Glemminge 17 sept. 1843; med. lie. 1874; prakt. 
lakare i Malmo 1875 och i Stockholm frfin 1886; rillika se- 
dan 1889 intendent vid Ramlosa brunn; med. hedersdoktor 
i Kopenhamn 1894. 

Gift 1877 med Ebba Fredrika Sprinchom (f. 1855). 

5088. Garl Victor Gjorloff (III), son af placemajo- 
ren Erik G. (f 1861) och Catharina Margreta Runnerstrom 
(t 1882); f. i Malmo 1 jan. 1842; kameralexamen 1862; 
tullforvaltare i Ronneby 1883; f derstades 15 dec. 1884. 

Brorsons son till 2409. — Syssling till 5105. — Gift med Maria 
Hansson. — Son: Bror Otto (f. 1871; e. o. postexpeditdr). 

5089. Lars Regn6r (III), son af fibon Lars Larsson 
och Anna Hansdotter; f. i Hokopinge 8 jan. 1838; vet.-exa- 
men i Stockholm 1875; instruktionssmed vid vet.-institutet 
1877; t i Stockholm 28 sept. 1898. 

Gift med Mathilda Magnusson (f. 1848). — Son: Lars Gustaf 
Laurentius (f. 1866; bat.-veterinar). 

5090. Axel Ludvlg Rlpa (III), son af 3767; f. > 
Hjertlanda 20 sept. 1843; kameralexamen 1863; tullforvaltare 
i Vadstena 1879, i Uddevalla 1885 och i Carlshamn 1888. 

Gift i Lund 1872 med Eva Charlotta Soderberg (f. 1846), dotter 
af inspektoren p4 Ortofta Philip S. 

5091. Vilhelm Gustaf Jacob Henschen (VI), son 
af landtbrukaren Sven Magnus H. (+ 1887) och Gustava 
Charlotta Widigunda Pettersson; f. i Tryde 7 april 1840; 
kameralexamen 1864; revisor i armeforvaltningen 1881; kam- 
rerare der 1893. 

Fadren blef stud. blek. 1825. 

5092. Carl Axel Ludvig Petersson (VI), son af 
en kronobagare och Anetta Lindberg; f. i Christianstad 22 
juni 1842; telegrafassistent i Varberg. 

Gift 1) med Emelie Benedikta Rosdahl (f. i Christianstad 1854; f 
der 1878); 2) 1887 med Hilda Anette Rosdahl (f. 1867). 

5093. Peter Gottfried Eberhard Beijer (III), son 
af ofversten Carl Gottreich B. (f 1898) och Elisabeth Ul- 
rika Gustafva Qvensel (f 1846); f. i Malmo 9 jan. 1845; 


1862. 


257 


fil. doktor 1874; e. o. bibl.-amanuens i Stockholm s. ama- 
nuens 1890; bibliotekarie 1902. 

Son af 3498. — Gift 1884 med AmaUa Hilda Carolina von Stocken- 
Strom (f. 1859), doner af brukspatronen Carl von S. 

5094. Anders Borg (III), son af rektorn Fredrik 
Emanuel B. (f 1869) och Wilhelmina Berghman (f I860); 
f. i Malmo 20 mars 1844; fil. kand. 1875; adjunkt vid Lunds 
laroverk 1882. 

Son af 3319. — Broder till 5343. — Svfiger med 4798. 

5095. Johan Henrik Rossini Lenander (III), son 
af handlanden Johan L. och Fredrika Lovisa Moller; f. i 
Malmo 28 juli 1845; fil. doktor 1874; adjunkt vid Lunds 
laroverk 1875; lektor der 1892. 

Gift 1876 med Brita Charlotte Richter (f. 1852), fosterdotter 
till 3544. 

5096. Nils Jonsson Gislander (III), son af torparen 
Jons Persson och Elsa Jonsdotter; f. i Gislof 23 dec. 1837; 
prestvigd 1866; kyrkoherde i Ausfis 1880 och i Gronby 1892. 

Gift 1859 med Karin Sonesson (f. 1833). 

5097. Nils Anders Fredrik Holmberg (III), son 
af prosten Lars Paulus H. (f 1884) och Vilhelmina Fredrika 
Gullander (f 1903); f. i Gerdslof 28 juni 1846; prel.-examen 
1864; t i Lund som student 20 nov. 1864. 

Son af 3306. — Broder till 5568 och 6378. — Sviger med 4671 
och 5466. 

5098. Christian Theodor Tharsell (VI), son af 
prosten Jonas Christian T. {f 1869) och Catharina Margreta 
Tryggdahl; f. i Farlof 6 febr. 1842; und.-lojmant vid norra 
sk. inf.-reg. 1866; kapten 1883; kapten i reserven 1895; af- 
sked 1903. 

Gift pk Strdmshall 1888 med Ebba Wilhelmina Kmse (f. 1861), 
dotter af kladesfabrikdren Magnus K. 

Slagten Tharsell har foljande harstamning. Tradg&rdsmSstaren i 
Vimmerby Jonas Benjaminsson hade med Anna Maja Hellerstrom sonen 
Petter Benjamin Tharsell (f. 1759; kommin. i H6reda; f 1808), gift 1789 
med Christina Fallander (f. 1769). Dessa makar blefvo f!arf5raldrar 
kx 5098. 

5099. Hans Oscar Edvard Holmgren (III), son 
af skomakaren Lars H. (f 1862) och Carolina Johanna Falk 
(t 1870); f. i Malmo 9 febr. 1843; kameralexamen 1863; 
kamrerare vid riksbanken i Malmo 1893; verkstallande sty- 
relseledamot. 


5100. Carl Christian Arvid Jungbeck (Illj, son 
af fahrikoren Christian Oscar J. (f 1894) och Marie Sophie 


17 


258 


1862. 


Backgren (f 1868); f. i Malmo 13 juli 1843; kameralexamen 
1863; revisor i kammarratten 1879. 

Kind for sina forskningar pk det biognifiska och genealogiska om- 
ridet. — Brorson till 3592. — Gift i StrSmstad 1876 med Hedda Nor- 
berg (f. 1850), dotter af sjSkaptenen Justus N. 

5101. Fritz Emanuel Trag&rdh (V), son af borg- 
mastaren Sven T. (f 1888) och Sofia Maria Collin (f 1882); 
f. i Gammalstorp 20 febr. 1844; und.-lojtnant vid kronpr. 
husarreg. 1864; ryttmastare 1888; afsked 1897. 

Fadren blef stud. blek. 1828. — Gift i Ystad 1877 med Anna Wahl- 
borg Schonbeck, dotter af handl. Caspar S.  Se vid 3859. 

5102. Frans Henrik RunneratrSm (III), broder 
till 4627; f. i Malmo 14 febr. 1844; kameralexamen 1863; 
kammarskrifv. vid Goteborgs tullkamm. 1871; f. d. handlande. 

5103. Pontus Axel De la Gardie, grefve (VI), son 
af lojtnanten Magnus Gabriel De la G. (f 1851) och Ma- 
riana Lewenhaupt (f 1888); f. i Stockholm 4 april 1844; 
und.-lojtnant vid sk. husarreg. 1864; ryttmastare 1884; af- 
sked 1894; kammarherre hos konungen 1894. 

Brorson till 3940. — Gift 1875 med Augusta Siljverschidld (f. 1856). 

5104. Anders Herman Laurell (III), son af stads- 
fiskalen i Malm6 Herman Julius L. (f 1864) och Anna Chri- 
stina Froberg (f 1861); f. i Stockholm 19 mars 1844; ka- 
meralexamen 1863; kronouppbordskamrerare i Malmo 1873. 

Fadren (f. i Wermskog p& Dalsland 1810) var son af inf.-kaptenen 
Brynte Anders L. och Carolina Maria MagnelL — Gift i Malmo 1875 
med Helena Sofia Soderberg (f. 1852), svagerska till 4626. — Son: Her- 
man (f. 1876; stud, i Lund 1893; e. o. hoftiittsnotarie). 

5105. Mathias Gilius GjSrloff (IV), son af f. d. 
landtbrukaren Fredrik Ludvig G. (f 1864) och Hedvig Maria 
Stoltz (t 1888); f. i Herslof 5 aug. 1841; kameralexamen 
1863; postmastare i Trelleborg 1876. 

Sonson till 2409. — Syssling till 5088. — Gift 1877 med Johanna 
Catharina Carlander (f. 1858), dotter af kommissarien Samuel C. 

5106. Johannes Hilding (IV), son af arrendatom 
Sven Oisson och Kjersti Jonsdotter; f. & Hilleshdgs bostalle, 
Herslofs socken, 22 juni 1838; kameralexamen 1863; tull- 
forvaltare i VesterSs 1881, i JonkSping 1894 och i Lands- 
krona 1901. 

Gift 1883 med Charlotta Virginia Hallman (f. i Uddevalla 1845). 
— Son: Jokan Fredrik Hallman (f. i Vester&s 1884; stud, i Lund 1902). 

5107. Victor Casimir Berg von Linde (III), bro- 
der till 4293; f. pfi Axelvold 1 okt. 1843; stud, i Ups. (Ost- 
gota n.) 1863—1865; eger Brostorp i Halland. 


1862. 


259 


5108. Per SSrensson (II), son af hemmansegaren 
Soren Johansson och Kama Andersson; f. i Reslof 7 maj 
I84I; fil. doktor 1868; teol. kand. 1874; prestvigd s. &.; 
kyrkoherde i Frillestad 1874; prost 1890; teol. doktor 1897. 

Gift 1876 med Louise Magdalena Kemner (f. 1847). 

5109. Berndt Theodor Bermren (II), son af pro- 
sien Johan Otto B. (f 1872) och Elisabeth kallenberg (f 
1902); f. i Ifo 10 sept. 1844; teor. teol. examen 1865; fil. 
kand. 1876; adjunkt vid Vesterviks laroverk 1881; tillika 
spansk v. konsul 1891. 

Son af 3246. — Broder till 5927. — Sv&ger med 4703 och 4900. 

5110. Anders Magnus Melin (I), son af domprosteh 
Hans Magnus M. (f 187/) och Helena Jacobina Hellstenius 
(t 1856); f. i Lund 28 maj 1846; omkom pS resa till Eng- 
land 22 mars 1867. 

Son af 3255. — Broder till 5549. 

5111. Nils Peter Thuvesen (I), son af husegaren 
Tufve Persson och Anna Maria Ohrstrom; f. i Lund 16aug. 
1842; prestvigd 1868; kyrkoherde i Tranfis 1888. 

Gift 1881 med Sophie Olsson (f. 1847). 

5112. Per Larsson Olander (II), son af fibon Lars 
Olsson och Gertrud Jonsdotter; f. i Gladsax 13 jan. 1838; 
prestvigd 1868; tjenstledig, bosatt i Gorslof. 

Gift 1868 med Hilda Sofia Lofgren (f. 1836). 

5113. Per M&rten MoUer (III), son af mjolnaren 
Mfirten M. och Malena Hansdotter; f. i V. Tomarp 4 sept. 
1838; larare vid h. folkskolan i Jemshog 1866; f 24 mars 
1870. 

5114. Anders Regn6r (Illj, son af bonden Mfins 
Jonsson och Boel Andersdotter; r. i Reng 23 april 1842; 
prestvigd 1869; f ogift i Hemmesdynge prestgSrd 24 sept. 
1882. 

5115. Sven Olsson Stenberg (V), son af rusth&l- 
laren Ola Andersson och Anna Mfinsson; f. i Valleberga 31 
juli 1839; fil. doktor 1868; kollega vid Arboga ISroverk 1869. 

Gift 1870 med Selma Melander (f. 1850). 

51 16. Per Axel Wilhelm Tullberg (II), son af hof- 
kamreraren Carl Gustaf T. (f 1885) och Erika Wastrom (f 
1892); f. i S. Sandby 28 aug. 1843; kameralexamen 1864; 
bokhaUare vid Flyinge hingstdepot 1881. 

Brorsons son till 2555. — Gift 1887 med Alma Elvira Rudolph 
(f. 1863), dotter af beridaren p& Flyinge B. Rudolph. 


Digitized by 


260 


1862. 


5117. Lars Altner (II), son af arbetaren Jons Jons- 
son och Bengta Persdotter; f. i Fjershus, Kfigerods socken, 
17 maj 1839; folkskollarare i Ystad 1869; afeked 1887. 

Gift med Clara Schmiedte, 

5118. Carl Brink (I), broder till 5080; f. i Lund 20 
juni 1844; jur. examen 1870; v. haradshofding 1874; auditor 
vid sodra sk. inf.-reg. 1877; rSdman i Lund 1880; borg- 
mastare der 1900. 

Gift 1) i Vexio 1878 med Agnes Lovisa Weidenhielm (f. 1851 t 
1902); 2) i Lund 1903 med Ida Augusta Vlrika Frost, f. Borg, enka 
efter stadslakaren Olof Frost samt syster till 6309. 

5119. Johan Fredrik Thulin (IV), broder rill 4083; 
f. i Hoja 20 juli 1842; telegrafkommissarie i Oskarshamn 
1887; afsked 1900. 

5120. Gotthard Magnus Gullberg (III), son af 
3884; f. i 0. Grefvie 27 febr. 1845; stud, i Ups. (Smfilands 
n.) 1867; fil. kand. der 1872; fil. doktor i Lund 1874; lektor 
vid Kalmar laroverk 1876. 

Gift 1878 med Carolina Maria Kreuger (f. 1856), dotter af konsuln 
Per Edvard K. — Son: Gotthard Arthur (f. 1881; stud. kalm. i Lund 
1899; e. o. hofrattsnotarie). 

5121. Cari Johan Adolf Hasselgren (I), son af 
guldsmeden Johan Fetter H. (f 1903) och Annette Adamsson 
(t 1901); f. i Lund 19 jan. 1845; kameralexamen 1863; 
jur. examen 1869; v. haradshofding 1872; stadsfogde i Lund 
1878; tillika ombudsman i drStselkammaren 1879; borg- 
mastare i Kungsbacka 1880. 

Gift h Edsten i BohuslMn 1875 med Helene Backelin (f. 1849). — 
Son: Carl Johan Mathias (f. 1876; stud, goteb. i Lund 1895; jur. kand.), 

Denna slSgt Hasselgren harstammar ftin Carl Johannes Hassel- 
gren (f. i Stockholm 1793; vaccinatSr i Lund; f 1842), som med Jacobina 
Mostedt (f. 1796 f 1830) fick sonen Johan Fetter (f. 1823; en af Lunds 
stads pk sin tid mest representative handtverkare; f 1903), fader till 5121 
samt till Jacob Fredrik (f. 1849; guldsmed i Lund; t 1894). 

5122. Hans Alfred Scholander (IV), son af med. 
doktom Lars S. (f 1884) och Anna Appelqvist (f 1875); 
f. i Stockholm 20 april 1842; kameralexamen 1864; stations- 
forestfindare vid Gallo 1879; afsked; bor i Hemosand. 

Son af 3151. — Broder till 5518. — Kusin till 4551. — Sviger 
med 4136. — Gift med Nanny Sjoman. 

5123. Olof Forsberg (IV), son af landtbrukaren Per 
F. och Jeanna Bergstrom; f. i Riseberga 21 sept. 1836; stud, 
i Ups. (SmSlands n.) 1867; infod.-ratt i Goteborgs stift 1868; 
prestvigd s. S.; komminister i Landvetter 1885. 


1862. 


261 


Broder till 5391. — Gift 1873 med Laura Vilhelmina Constantia 
Borjeson (f. 1842). 

5124. Berndt Henrik Fabian Fock (IV), broder 
till 4865; f. i Stockholm 16 dec. 1843; kansliexamen 1868; 
kammarherre 1876; f ogift i Stockholm 12 sept. 1890. 

5125. Hans Oustaf Wachtmeister, grefve (II), son 
af landshofdingen Axel Knut Trolle-W. och Sofia Lovisa 
Wachtmeister (f 1885); f. i Allhelgona 22 april 1846; fil. 
doktor 1871; kabinettskammarherre 1889. 

Son af 3450, som torde vara nationens aidste nu lefvande medlem. 

— Gift 1892 med Anna Rosenblad (f. 1863), dotter af 4718. 

5126. Johan Alarik Schartau (II), broder till 4512; 
f. i Mellangrefvie 30 maj 1844; kameralexamen 1863; jur. 
examen 1869; v. haradshofding 1872; haradshofding i Anger- 
manlands vestra domsaga 1882 och i Ostra harad 1896. 

Har ftin trycket utgifvit: „Slagten Schartau 1648—1902" (Lund 1902). 

— Gift 1882 med Maria Sofia Tillander (f. 1859), svagerska till 5146. 

5127. Fredrik Bundy (III), son af fabrikoren August 
Ludvig Adalrik B. (f 1881) och Johanna Christina Nord- 
qvist (f 1885); f. i Goteborg 12 okt. 1844; kameralexamen 
1863; fil. kand. 1874; kemist vid Arlofs sockerbruk 1874— 
1885; kassor der sedan 1883. 

Gift i Malmo 1886 med Helena Menander (f. 1851), dotter af 3402. 

Slagten Bundy (skref sig f5rst Bundi) sager sig hSrstamma fr&n 
Skottland. LSjtnanten Jacob Bundi i Kalmar hade sonen Peter (f. 1677; 
stud. gSteb. i Lund 1702; kyrkoherde i Morlanda; f 1737), ftider till Peter 
(f. 1725; stud. gSteb. i Lund 1744; kyrkoherde i Laholm; t 1791), som 
hade sonen Peter Benjamin (f. i Myckleby 1767; stud. gSteb. i Lund 
1783; handl. i Halmstad; t 1823), som med Christina Rogh blef fader 
till: 1) August Ludvig Adalrik (f. 1806; tobaksfabrikSr i Goteborg, slut- 
ligen verkmastare pk Kockums cigarrftibrik i Malmo), fader till 5127 och 
till Per Ludvig (f. 1841; handl. i Lund; nu anstalld vid litogr. aktiebol. 
i Norrkoping); samt 2) Daniel Richard (f. 1807; stadsmaklare i Goteborg; 
t), gift med Davida Hummel, dotter af domprosten H. 

5128. Gustaf Emil Andersson (I), broder till 4961 ; 
f. i Lund 6 juni 1842; arrendator af Reslofsg&rden i Onsjo 
hSrad 1872—1888; konsulent for forsaljning af afvelsdjur 
och bosatt i Lund. 

Gift i Lund 1870 med Anna Maria Lundborg (f. 1843), svSgerska 
till 5023. — S5ner: Ernst Johan (6884), Fredrik (f. 1872; student 1893; 
apot. ex. 1897) och Carl Gustaf (f. 1879; provisor i Norrtelge). — Dott- 
rar: Hanna (f. 1873; student 1896; tandlSk. i Helsingborg) och Sigrid (f. 
1877; manufekturhandl. i Lund). 


5129. Charles Manners S:t George Rietz (III), 
son af prosten Johan Ernst R. (f 1868) och Anna Maria 
Hallberg (f 1874); f. i Lund 19 juli 1844; und.-lojtnant vid 


262 


1862—1863. 


sk. husarreg. 1866; Idjtnant 1878; afsked 1879; landtbrukare 
pk Rosenlund nara Malmd; bodde slutligen i Helsingborg; 
t derstades 18 okt. 1901. 

Son af 3636. — Broder till 5688, 5790, 6069 och 6197. — Bror- 
son till 4100. — Svliger med 4659 och 5370. — Gift i MalmS 1878 med 
Anna Lindstrom. 

5130. Thomas Albert Pride (IV), son af smed- 
mastaren Walter P. och Anna Wacker (f enka 1891); f. i 
Hoganas 24 maj 1845; waterclerk i Hull. 

Slagten Pride inkom till Sverige 1803 (se vid 3603) med Fredrik 
David Pride (f. i Skottland 1780; smed vid Engeltofta; f i HdganSs 
1831), som med Johanna Sofia Sundstrom (f. i Stockholm 1785; f i 
Helsingborg 1854) flck sonen Walter (f. i Barkakra 1820), feder till 5130. 

5131. Reinhold Goran von Essen (II), broder till 
4960; f. i Sofde 26 mars 1846; und.-lojtnant vid Vendes 
art.-reg. 1864; major vid Norrlands art.-reg. 1893; ofv.- 
Idjmant 1895. 

Gift 1873 med Josefina Lilljedahl (f. 1852). 

5132. Kjell Otto Bennet, frih. (IV), broder till 4690; 
f. i Helsingborg 24 dec. 1842; und.-lojmant vid sk. dragon- 
reg. 1865; lojmant i armeen 1872; afsked 1877; egde Vasa- 
torp; t derstades 29 sept. 1900. 

„Egnade kt hastsporten en stor del af sitt lif och var sedan m&nga 
&r den sjelfskriftie ledaren och prisdomaren vid Sveriges olika kappldp- 
ningar och hastutstallningar, i hvilken egenskap han var hdgt varderad 
inom hela den skandinaviska sportverlden". — Gift 1874 med Margreta 
Louise Bennet (f. 1854). 

5133. ChristofFer Libert Billing (IV), son af kro- 
nofogden Johan Albrekt B. (f 1869) och Emma Margreta 
Skytte (f 1846); f. i Ossjo 6 maj 1844; kameralexamen 
1864; bokhfiUare i arm6forvaltn. 1882; krigskassor der 1900. 

Son af 3484. — Halfbroder till 5786. — Se vid 4652. 


5134. Gustaf Alarik Bergman (VI), broder till 
4267; f. i Vinslof 23 juli 1844; und.-lojtnant vid fortifik. 
1868; major vid gen.-staben 1889; ofv.-lojtnant i arm6en 
1894 och vid fortifik. 1895; ofverste 1897; ofveradjutant hos 
konungen 1897; generalmajor och chef for fortif. 1903. 

Gift i Vexio 1870 med Anna Eva Mortana Hylten-Cavallius (f. 
1848 t 1877), dotter af Gunnar Olof H.-C. 

5135. Carl Gustaf Valentin Hallberg (Vjh, son 
af skraddaremastaren Peter H. och Marie Sofie Hoff; f. i 


1863. 


1863. 


263 


Christianstad 14 febr. 1844; prestvigd 1867; kyrkoherde i 
V. Nobbelof 1884. 

Broder till 5410 och 5630. — Gift 1868 med Ida Ahnfelt (f. 1844), 
syster till 5653. 

5136. Ernst Hjaltnar SjSvall (VI), son af v. ha- 
radshofdingen Gustaf Abraham S. (f 1866) och Aurora 
Augusta Norlin (f 1883); f. i Christianstad 9 dec. 1844; 
fil. doktor 1868; adjunkt vid Lunds laroverk 1869; rektor 
vid Trelleborgs 1872. 

Son af 3536. — Broder till 5528. — Farbroder till 6552 m. fl. — 
Sviger med 5139. — Gift 1871 med Agnes Wilhelmina Eklund (f. 1847), 
syster till 5208. — SvSrson : 6678. 

5137. Hugo Leonard Ossian Wlnberg (VI), son 
af kaptenen Wilhelm Oscar W. (f 1854) och Henriette Ma- 
rie Schmidt (f 1845); f. i Christianstad 15 juni 1844; fil. 
doktor 1871; landtbrukare k Bjellerup 1872; professor och 
forest&ndare for Alnarps landtbruksinstitut 1886. 

Utgifver Tidskrift fSr landtman (Lund). — Sv&ger med 4609. — 
Gift i Lund 1872 med Sophie Carolina Tomberg (f. 1843), dotter af prof. 
Carl Johan T.  Om hennes sligt se vid 3821. 

5138. Pehr BJerstedt (VI), son af landtbrukaren 
Cari Ulrik B. (f 1887) och Ingrid Akesson (f 1871); f . i 
Ifvetofta 7 febr. 1841; garfvare i Solvesborg; bodde 1901 i 
NSsum. 

Son af 3428. — Gift 1881 med Sofia Hare (f. 1847), dotter af 
repslagaren L. P. Hare samt enka efter sin andre mans ftirs kusin fSr- 
garen Carl Bjerstedt (f. 1834 f 1880). 

5139. Alfred Ternstrom (VI), son af kyrkoherden 
Johan T. (f 1882) och Annette Caroline Weduvar; f. i Stock- 
holm 5 febr. 1845; fil. doktor 1871; adjunkt vid Lunds folk- 
skollarareseminarium 1871 — 1874; fSrestSndare for Lunne- 
vads folkhogskola 1873; f i Lunnevad 10 aug. 1881. 

Broder till 5140. — Fadren blef stud. blek. 1824. — Gift 1872 
med Sofia Maria Sjdvall (f. 1847; t i Lund 1884), syster till 5136. 

5140. Carl Oottfnd Weduvar TernstrSm (VI), 
broder till 5139; f. i Stockholm 14 jan. 1842; kameralexa- 
men 1864; jur. examen 1869; v. haradshofding 1871; rid- 
man i Lidkoping 1877; f 22 okt. 1893. 

Gift i LidkSping 1878 med Jenny Magdalena Ahlin (f. 1860). 
Hon blef omgift med 6439. 

5141. Per Nilsson (VI), son af mjolnaren Nils Ras- 
musson och Kama MSnsdotter; f. i Stoby 18 febr. 1842; 
fil. doktor 1868; adjunkt vid Helsingborgs laroverk 1871; 
t ogift i Laxbro molla 3 mars 1876. 


Digitized by 


264 


1863. 


5142. Jeppe Ohlsson Norberg (VI), son af harads- 
domaren Ola Kjerstensson och Sissa Jeppsdotter; f. i Hast- 
veda 5 febr. 1841; fil. kand. 1872; kollega vid Goteborgs 
5-kL laroverk 1882; f ogift i Hastveda 13 febr. 1895. 

5143. Bror Fredrlk Christian CSster (II), son af 
prosten Fredrik Olof.C. (f 1876) och Martha Maria Som- 
melius (f 1895); f. i N. Mellby 29 jan. 1843; ISrare vid 
privatskolan i Ahus; var 1888 larare vid Lindells skola i 
Billinge; bor nu i Lund. 

Son af 3240. — Sv&ger med 4152. 

5144. Carl Holm (II), son af prosten Carl H. (f 

1849) och Charlotta Wessgren (f 1851); f. i Losen 19 juni 
1844; sinnesslo; f ogift i Lund 26 okt. 1877. 

Fadren blef stud. blek. 1791. 

5145. Gustaf Edvard Bjerstedt (VI), son af ba- 
garen Carl Fredrik B. (f 1878) och Botilda Jansson (f 

1850) ; f. i Christianstad 25 juli 1843; prel. ex. 1864; bank- 
bokhSllare i Helsingborg; f derstades 26 maj 1873. 

Broder till 5292. ~ Fadren foddes i Stehag 1804. 

5146. Erik Torslow (VI), son af v. haradshofdingen 
Olof Johan T. (f 1889) och Carolina Euphrosyne Resfeldt 
(t 1894); f. i Christianstad 15 okt. 1842; jur. examen 1867; 
V. haradshofding 1871; assessor i skSnska hofrStten 1880; 
advokatfiskal der 1885; haradshofding i FjSre och Viske 
domsaga 1887. 

Son af 3396. — Broder till 5329. — Sviger med 4683. — Gift pa 
Tofter med Ida Tillander (f. 1851), dotter af kronolansmannen Johan Ed- 
vard T. samt svSgerska till 5126, 5148 och 5513. — Son: Erik (f. 1882; 
stud. g5teb. i Lund 1900). 

5147. Nils Fielner (VI), son af hemmansSbon Gis- 
sel Persson och Nilla Nilsdotter; f. i Fjelkinge 26 sept. 
1843; extra larare vid Christianstads laroverk; f derstades 
ogift 6 nov. 1867. 

5148. John Wllhelm Petersson (V), broder till 
4638; f. i Ystad 26 maj 1843; jur. examen 1868; v. ha- 
radshofding 1871; borgmastare i Kongelf 1874. 

Gift 1875 med Zelma Tillander (f. 1854), svagerska till 5146. 

5149. Fritz Oscar Pettersson (III), son af en 
tunnbindare; f. i Anderslof 28 dec. 1843; kameralexamen 
1863; haradsskrifvare i Luggude harad 1889. 

Gift 1874 med Selma Amalia Andersson (f. 1853), dotter af kop- 
parslagaren Andreas A. 


1863. 


265 


5150. Nils HagelbSck (VI), son af organisten Bengt 
H. (t 1867) och Maria Christina Lindsten (f 1877); f. i 
Horby 3 jan. 1843; kameralexamen 1864; e. o. hSradsskrif- 
vare i Carishamn; f derstades ogift 5 dec. 1878. 

Broder: Gustaf (f. 1846; tullkassor i Malmd). — Farbroder till 
6493. — Fadren foddes i Horby 1798. 

5151. Olof Olsson (IV), son af landtbrukaren Ola 
Persson och Anna MSnsdotter; f. i Norrhviddinge 30 sept. 
1840; fil. kand. 1876; kollega vid Landskrona laroverk 1891. 

Broder till 5432. — Gift 1881 med Maria Charlotta Nohrborg (f. 
1846), dotter af 3730. — Son: Lars Olof Walfrid Nohrborg (f. 1883; 
stud, i Lund 1901). 

5152. Olof Persson (VI), son af namndemannen 
Per MSnsson (f 1864) och Gunild Olsdotter (f 1864); f. i 
Orkened 5 juli 1841; med. lie. 1878; t. f. prov.-lakare i 
Horby; f derstades ogift 20 jan. 1879. 

5153. Anders Bendz (III), broder till 4383; f. i 
V. Tomarp 27 juli 1843; fil. doktor 1874; kollega vid Carls- 
hamns laroverk 1879; prestvigd 1879; f i Carishamn 31 
mars 1887. 

Gift 1879 med Elin Maria Gronvall (f. 1854), dotter af 3701. — 
Son: Gunnar (f. 1883; stud. upl. i Upsala 1902). 

5154. Carl Christian Joseph Sahl (III), son af 
prakt. lakaren Johan Christian S. (f 1887) och Elisa Maria 
Josephina Haas (f 1875); f. i Kopenhamn 15 juni 1845; 
med. lie. 1874; 2:e bat.-lakare vid sk. husarreg. 1875; f i 
Malmo 14 jan. 1878. 

Gift p& Sperlingsholm 1875 med Lotten Kuylenstjerna (f. 1852), 
omgift 1888 med kaptenen J. G. Asklund. 

5155. Anders Reinhold August Lundgren (III), 
son af urmakaren Johan Petter L. (f 1892) och Benedikta 
Snoberg; f. i Malmo 27 sept. 1845; fil. doktor 1874; kollega 
vid Engelholms laroverk 1875. 

Kusin till 4966. — Gift 1880 med Ferdinandine Kirstine Jorgensen 
(f. i Holbek, Danmark, 1854). 

5156. Nils Peter Bergdahl (IV), son af folkskol- 
lararen Sven Magnus B. och Elna Nilsdotter; f. i M. Ljungby 
19 dec. 1835; prestvigd 1866; kyrkoherde i 0. Sallerup 
1876; afsked fran prestembetet 1902; bor i Lund. 

Gift 1869 med Eva Maria Carolina Malmqvist — Svfirson: 6073. 

5157. Victor Malmros (II), broder till 4166; f. i 
Trelleborg 22 febr. 1845; bergsexamen i Freiburg; begaf sig 
till Amerika 1868; vistades 1885 sinnessjuk i Minnesota. 


266 


1863. 


5158. Hans Willner (III), son af hemmansegaren 
Hans Svensson och Sissa Hansdotter; f. i Tygelsjo 22 mars 
1839; prestvigd 1868; kyrkoherde i Hardeberga 1881 och 
i Sl&garp 1900. 

Gift 1872 med Elise Lindstedt (I 1836). 

5159. Arwid Wolfgang Ahnfelt (IV), son af pro- 
sten Paul Gabriel A. (f 1863) och Hedvig Sofia Ekstrand 
(t 1900); f. i Lund 16 aug. 1845; stud, i Upsala (Gote- 
borgs n.) 1867; fil. doktor 1869; litteraturhistoriker och tid- 
ningsman, bosatt i Stockholm; f i Kopenhamn 17 febr. 1890. 

Son af 3080. — Svager till 4084. — Se vid 6686. — Gift 1871 
med Hilda Henrietta Runnerstrdm (f. 1844). — Bland barnen: Astrid (f. 
1876; forfattarinna). 

5160. Sven Nilsson (VI), son af arrendatom Nils 
Andersson och Tyre Goransdotter; f. i OUsjo, Skepparslofs 
socken, 23 april 1841; larare vid Onnestads folkhogskola; 
sedan privatlarare, dels i Onnestad, dels i Christianstad ; f 
pS sin egendom Onneborg 23 nov. 1895. 

Gift 1880 med Anna Carolina Svensson (f. i Stoby 1856). — Son: 
Nils Hjalmar (f. 1882; stud, i Lund 1900), kallar sig Bosson efter sin 
mormors broder Trued Bosson (4667). 

5161. Severus Immanuel Ekberg (III), son af 
landskanslisten Sven Johan E. (f 1864) och Helena Petro- 
nella Wennberg (f 1895); f. i Malmo 22 okt. 1845; med. 
lie. 1886; prakt. lakare i Christianstad. 

Son af 3628. — Gift 1886 med Ellen Maria Lundqvist (f. 1855 
t 1887), dotter af 3343. 

5162. Carl Magnus Oustaf Bjorns^erna, grefve 
(III), son af grefve Carl Magnus Ludvig B. (f 1888) och 
Ulrika af Ugglas (f 1873); f. i Stockholm 13 sept. 1844; 
kansliexamen 1864; kammarherre 1870; generalkonsul i 
Helsingfors 1886; afsked 1903. 

Broder till 5252. — Gift i Helsingfors 1899 med Aina Maria 
Korsman (f. 1858). 

5163. Lars Andersson Hammar (III), son af en 
kustvakt och Elna Knutsdotter; f. i Stora Hammar 11 juli 
1843; medarbetare i Malmo nya AUehanda, som han egde 
1885—1891, da tidningen upphorde; medarbetare i SkSnska 
dagbladet frSn 1891; f i Malmo 22 nov. 1900. 

Da E. C. Kallenberg (4043) testamenterade tidn. „Malm6 n. A." 
&t Hammar och en dennes kamrat, ansig han detta f5r en betydlig g&fva. 
Tidningen hade nemligen alltid varit mycket lukrativ. Den kunde emel- 
lertid ej besta i konkurrensen. — Gift med Johanna Maria Nilsson (f. i 
MalmS 1856), dotter af smedmastaren Olof Peter N. 


1863. 


267 


5164. Jacob August Lundahl (III), son af orgel- 
byggaren Jons Olof L. och Hanna Jakobsson (f 1889); f. i 
Bara 23 aug. 1844; jur. examen 1869; v. haradshofding 
1872; assessor i sk. hofratten 1883; hofrattsrad 1892. 

Svager med 5359. — Gift i Solvesborg 1880 med Hilda Sofia 
Cecilia Sodergren (f. 1855), dotter af godsegaren Sven Johan Edvard S. 

5165. Oscar Ahlberg (V), son af kyrkoherden Nils 
Fetter A. (f 1860) och Johanna Carolina Lundgren (f 1894); 
f. i Ahus 30 aug. 1844; utvandrade till Amerika. 

Fadren blef stud. blek. 1823. — Gift i Jova, N. Amerika, 1878 
med Hedvig Ohlsson. 

5166. David Boklin (VI), son af prosten Per B. (f 
1867) och Carolina Nilsson (f 1863); f. i Kopinge 5 maj 
1843; godsegare & Tackhammar i Sodermanland. 

Son af 3118. — Svager med 4274 och 4893. — Gift i Lund 1873 
med Ebba Helena Sofia Gellerstedt (f. 1852), dotter af professorn Pehr 
Erik G. — Bland soner: Per Arvid (f. 1874; underidjtnant) och Gustaf 
(f. 1879; stud, i Ups. 1899). 

5167. Martin Magnus Moller (III), son af bagaren 
Magnus M. (f 1875) och Brita Vilhelmina Prell (f 1853); 
f. i Malmo 1 febr. 1846; kameralexamen 1864; blef efter 
utbildning i Magdeburg Arlofs sockerbruks forste sockerma- 
mastare; inkopte 1874 Malmo str&hattfabrik; f ogift i Malmo 
„tillfoIje skottsSr i hufvudet" 20 april 1893. 

En intelligent och vansdll personlighet. Som arbetsgifvare ett ovan- 
ligt f5reddme. Senast hosten 1892 tilldelade han sina arbetare rikliga 
penninggafvor. Sin hattfabrik bragte han upp till den fomamsta inom 
provinsen. Mot slutet blef han sinnessvag. — Se slagtutredningen vid 
4386. — Sv&ger med 4519. 

5168. Tycho Hjalmar Petersson Klnberg (III), 
son af prosten Jacob Petersson (f 1861) och Lovisa Wil- 
helmina Helena Kinberg (f 1895); f. i Kfigerod 1 maj 1846; 
verkstall. direktor for Beijers bokrorlags-akt.bolag sedan 1900. 

Son af 3082. — Halfbroder till 4503. — Gift 1870 med Lydia 
Theresia Nygren (f. 1848), dotter af handl. Jan August N. i Caristad. — 
Dotter: Annie (f. 1872), g. m. kassdren Hugo Nordvall. 

5169. Sven Svensson (V) son af Sbon Sven Nils- 
son och Metta Larsdotter; f. i Orum, Horups socken, 4 
sept. 1841; spannmSlshandlare m. m. vid Svenstorps jem- 
vagsstation sedan 1881. 

Gift 1889 med Anna Gustafua Arvida Borg (f. i Farldf 1852), 
syster till 5481. 


5170. Carl Axel Ekenberg (VI), son af mSlare- 
mastaren Carl ChristofFer E. (f 1883) och Christina Char- 


268 


1863. 


lotta Duvander; f . i Christianstad 23 april 1841; landtmSteri- 
elev 1863; vistas i Amerika. 

Kusin till 4956^ 

5171. Arvid Etnil Rosenblad (VI), son af tolags- 
kommissarien Carl Olof R. (f 1870) och Olivia Carolina 
Carlsson (f 1848); f. i Ahus 18 okt. 1843; kameralexamen 
1864; landtrantmastare i Christianstads Ian 1882. 

Gift i Christianstad 1888) med Augusta Krabbe (f. i Christianstad 
1850), dotter af handl. Paul K. 

5172. Waldemar Johan Fredrik Lundh (VI), 
broder till 4791; f. i Ystad 1 dec. 1842; kameralexamen 
1864; sakforare i Carlshamn; f derstSdes ogift 2 jan. 1889. 

5173. Theodor Vincent Dieden (III), son af handl. 
Johan Henrik D. (f 1879) och Mariana Beata Bager (f 
1845); f. i Malmo 8 febr. 1845; jur. examen 1868; kansli- 
examen 1869; v. haradshofding 1872; godsegare k Carls- 
lund, nara Orebro. 

Halfbroder till 5448. — Om siagten, se Sv. slagtkal. 3.7i. — Gift 
k Malmstanas 1887 med Marianne von Wright (f. 1862). 

5174. Carl Gustaf Busch (II), son af f. d. ianjun- 
karen Carl Oskar B. (f 1871) och Emma Elisabeth Lind- 
berg (f 1890); f. i Vragerup, Flackarps socken, 20 maj 
1845; und.-lojtnant vid Jemtlands faltjagarek&r 1865; kapten 
1878; t ogift i Stockholm 4 febr. 1882. 

Broder: Axel (f. 1851; mog. ex. 1872; stationsinspektor i BSrringe). 
— Brorson till 4092. 

5175. Anders Pehrsson Nordeman (II), son af 
rusth&llaren Per Andersson och Bengta Svensdotter; f. i 
Stora Harrie 16 mars 1844; fil. kand. 1876; extra larare i 
Malmo, Vestervik, Goteborg; privatlarare i Medelpad 1896 


5176. Nils Svensson Nordholm (II), son af &bon 
Sven Sorensson och Elsa HSkansdotter ; f. i Norrhviddinge 
12 nov. 1843; prestvigd 1867; kyrkoherde i S. Villie 1881; 
t i Witznau, Schweiz, 25 juli 1882. 

Gift i Nosaby 1879 med Sigrid Margreta Horman (f. 1854), dot- 
ter af 3613 samt omgift med 5279. 

5177. Oscar ChristofFer Andreas LSfberg (V), 
son af handskmakaren Nils Abraham L. (f 1871) och Elsa 
Dahlstrom (f 1861); f. i Ystad 20 april 1844; kameralexa- 
men 1864; tullofveruppsyningsman i Ratan 1875; f derstS- 
des 16 april 1879. 


—1897. 


1863. 


269 


Broder: Alfred (f. 1846; stadskassor och dratselkamrer i Ystad). 

— Fadren f5ddes i Ystad 1817. — Om slSgten, se vid 1772. — Gift 
1875 med Charlotta Antoinette Carolina Hallstrdm (f. 1850), dotter af 
tullvaktmastaren C. J. H. — Son: Carl (f. 1876; banktjensteman i Ystad). 

5178. Per H&kansson (VI), son af kbon HSkan 
Persson och Hanna Persdotter; f. i Esphult 21 sept. 1842; 
teor. teol. ex. 1865; fil. doktor 1874; har Sttikfabrik i Eslof 
sedan 1874. 

Tillverkar ftfven sin uppfinning ^Salubrin**, hvari han har patent. 

- Gift i Lund 1877 med Hilda Ottilia Malm (f. 1823; f i EslSf 1896), 
syster till 3797. 

5179. John Pehrsson Bihldorlf (III), son af rust- 
hailaren Per Persson och Elna Persdotter; f. i Bodarp 23 
maj 1838; stud, i Ups. (Vestgota n.) 1867; infod.-ratt i Ve- 
steris stift 1872; prestvigd 1872; afsatt 1895. 

Gift 1875 med Carolina Josefina Bphm (f. 1854). 

5180. Magnus Mattsson (IV), son af betjenten Jons 
Mattisson och Hanna Sonesdotter; f. i VSlinge 26 dec. 1839; 
tel.-assistent 1866; f i Helsingborg 1866. 

5181. Georg Abraham Emil Hollenius (VI), bro- 
der till 4694; f. i Qverrestad 12 febr. 1844; landtmat. ex. 
1877; landtm.-auskultant i Goteborgs Ian. 

5182. Carl Johan Oeorg Kleberg (II), broder till 
5030; f. i VS 19 aug. 1847; uncT-lojtnant vid norra sk. inf.- 
reg. 1865; kapten 1881; major i reg. 1896; bor i Christianstad. 

Sedan 1877 sekreterare i Gens harads sparbank och sedan 1893 
justerare i 19:e distr. — Agent f5r bolagen Fylgia och Skane. — Gift i 
GSteborg 1881 med sin kusin Emma Kleberg (f. 1856), dotter af hlrads- 
skrifvaren Claes Edvin K. — Bland barnen: Oscar (f. 1883; student 
1901; elev vid krigsskolan). 

5183. Christian Wallander (II), son af landtbru- 
karen Lars Jeppsson och Elna Jeppsson; f. i V. Karaby 16 
febr. 1845; kronolansman & Visings6 1880 och i S. Vedbo 


Gift 1885 med Ellen Eufemia Borg (f. i Eksj5 1864), dotter af 
handl. J. M. Borg. 

5184. Sven Nilsson (II), son af torparen Nils Pehrs- 
son och Kama Olsdotter; f. i Skarhult 18 mars 1844; fil. 
kand. 1872; l:e larare vid Maria Magd. folkskola i Stock- 
holm 1874 och vid Nicolai folkskola 1880. 

Gift 1875 med Sofia Andersson. — Dotter: Gerda Sofia Amalia 
(f. 1876; stud, stockh. i Upsala 1897; fil. d:r 1903, „Sveriges fSrsta pro- 
moverade tru% gift 1903 med docenten H. 0. Ostberg, 


1882. 


270 


1863. 


5185. Carl August Wadstein (V), son af stads- 
fiskalen i Cimbrishamn Per Johan W. (f 1877) och Mariana 
Tengvall (f 1848); f. i Borrby 2 juni 1844; kameralexamen 
1864; grosshandlare (firma Theodor Nygren) i Stockholm. 

Farfadren: Abraham W. (f. 1767; stud. blek. 1784; v. haradshof- 
ding; f 1823). — Gift 1880 med Hanna Fredrika Augusta Eggertz 
(f. 1841), syster till 5354. 

5186. Lars Hallmer (III), son af bonden Nils Lars- 
son och Elna Jonsdotter (f 1890); f. i Gylle 25 maj 1842; 
fil. doktor 1877; lektor vid Kalmar laroverk 1879; f i Kal- 
mar 20 juli 1898. 

Gift 1) 1880 med Thekla Lindberg (f. 1848 f 1890); 2) 1892 med 
Ebba CarUund (f. 1868). 

5187. Peter Anshelm Romberg (II), son af jern- 
handlanden Pehr R. (f 1885) och Anna Friberg (f 1895); 
f. i S. Vram 21 april 1845; fil. kand. 1873; adjunkt vid 
Carlskrona laroverk 1888. 

Se slagtutredningen vid 4863. — Gift 1885 med Anna Sofia Pet- 
tersin (f. 1862). 

5188. Per August Lenander (V), son af fanjunka- 
ren Per L. (f 1868) och Annette Gullander; f. i 0. Herre- 
stad 1 okt. 1843; landtbrukare i Vemmerlof; bor nu i Malmo. 

Gift i Vemmerisr 1876 med Anna Augusta Lenander. 

5189. Gustaf Birger Anders Holm (V), son af 
stadsfiskalen och stadskassoren lojtnanten Nils Magnus H. 
(t 1886) och Kama Holmstrom (f 1863); f. i Ystad 25 
nov. 1845; jur. examen 1868; v. haradshofding; verkstSll. 
direktor vid P. A. Nordstedt & Soner. 

Broder till 5256. — Fadren foddes i Bjornekulla 1817. — Gift 
1874 med Anna Norin (f. 1853), dotter af hSradshofdingen Bror Lars N. 

5190. Petrus Samuel Ernst Theodor Timelin 

(VI), broder till 5073; f. i Riseberga 25 dec. 1844; prest- 
vigd 1868; kyrkoherde i Vankifva 1880. 

Gift 1881 med Anne- Marie Jonsson- Ambrosias (f. 1845), syster 
till 4976. 

5191. Bengt 016en (II), son af arrendatom Ola 
Bengtsson och Else Persson; f . i Nas 11 juni 1844; fil. dok- 
tor 1871; adjunkt vid Carlskrona ISroverk 1873; prestvigd 
1882; kyrkoherde i Nas 1883 och i Gladsax 1890. 

Gift 1) 1876 med Ebba Augusta Kruse (f 1881); 2) 1885 med 
Louise Lagerstrdle (t 1892); 3) 1894 med Ingeborg Rosencrantz. 

5192. Bengt Svensson (II), son af arrendatom 
Sven Persson och Boel Bengtsdotter; f. i Uppfikra 31 okt. 


1863. 


271 


1843; med. lie. 1877; prov.-lSkare i Gislaved 1879; af- 
sked 1903. 

Gift 1877 med Hilda Lovisa Hammarstrom (f. 1854). 

5193. Oscar Hofirander (III), son af slagtaren Carl 
H. (t 1851) och Anna Christina Malmqvist (f 1856); f. i 
Malmo 4 juli 1842; kameralexamen 1864; kronolansman i 
FSrs harad 1873; f i Ostraby 31 aug. 1901. 

Gift 1884 med Christina Andersson (f. 1847). 

Den forst kande af slagten Hofuander var Olof Hojvander (f. i 
Hdxerod 1792; slagtare i Malmo; f 1849), som med Sara Catharina Sahl- 
Strom (f. i Carlskrona 1785; t i MalmS 1842) flck sonen Carl (f. i Hyby 
1818), foder Hll 5193. 

5194. Hans Nedin (III), son af hemmansegaren Nils 
Olsson och Ingrid Jonsson; f. i Oxie 2 sept. 1841; prest- 
vigd 1868; kyrkoherde i Thorhamn 1877. 

Gift 1) 1872 med Edla Beata Ringheim (f. 1844 f 1899); 2) 1899 
med Charlotte Lambert (f. 1867). — Son: Victor (I 1873; stud. blek. 1893) 

5195. Anders Christensson (II), son af kyrkovar- 
den Christen HSkansson och Bengta Ingemansdotter; f. i 
Kjeflinge 9 okt. 1839; stud, i Ups. (Ostgota n.) 1866; infod.- 
ratt i erkestiftet 1869; prestvigd s. &.; komminister i Spfinga 
1873. 

5196. Sven Magnus Lov6n (II), broder till 4901; 
f. i 0. Vemmenhog 13 sept. 1845; kansliexamen 1871; landt- 
rantmastare i Malmohus Ian 1886. 

Gift i Halmstad 1886 med Ida Hulda Vilhelmina Krumlinde (f. i 
Engelholm 1865), dotter af 3995. 

5197. Hans Paul Mathiasson, nu Matell (III), son 
af landtbrukaren PSl Mathiasson (f 1860) och Boel Hansson 
(t 1883); f. i V. Kerrstorp 10 juli 1844; landtbrukare i 
Hellehult, Loberod. 

Broder till 6036 och 6167. 

5198. lohan Ludvig Lindh (IV), son af korporalen 
vid kronpr. nusarreg. Bengt L. och Kjersti Lindqvist; f. i 
Helsingborg 28 dec. 1844; genomgick Chalmersska slojdsko- 
lan 1869; smidesbokh&llare vid Kohlsva till 1870; tekniskt 
bitrade vid Bofors; ledare vid byggandet af bessemerverket 
vid Sandviken 1874 — 1875; bruksforvaltare vid Ankarsrum 
1876 och snart ofveringenior der; verkstall. dir. der 1888; 
afgick for sjuklighet 1896; f i Stockholm 25 april 1897. 

„Med en ft*amstaende intelligens f5renade ban stor energi och ar- 
betsfdrmaga. En verklig arbetarnes van, som forstod att genom sin stranga 
rSttvisa f5rvarfva sig deras sympatier." — Gift med Carolina Betty Rosen- 
land, — Son: Nils Johan Bertil (f. 1878; stud. dstg. i Ups. 1896). 


272 


1863. 


5199. Albin Ragnar NvklSrck (V), son af prosten 
Elias Enoch Sten N. (f 1877) och Anna Katrina Sifferin 
(t 1881); f. i Vallby 21 aug. 1844; und.-Iojtnant vid sk. 
husarreg. 1866; ryttmastare 1887; afsked 1897. 

Son af 2667. — Gift 1881 med Ida Kristina Sjogren (f. i Cim- 
brishamn 1855). 

5200. Emll Victor Westerdahl (III), son af lojt- 
nanten Otto W. (f 1887) och Emilie Charlotta Andersson; 
f. i Malmo 8 sept. 1843; kameralexamen 1864; kamrerare 
i arm6f6rvaltningens civila dep:s bokslutskontor 1900. 

Kyrkoherden Lars Westerdahl (1123) flck bland andra sonen Georg 
Christian (f. 1761; stud. blek. 1776; r&dman i Carlskrona; t 1819), som 
hade sonen Otto (f. 1806), fader till 5200. 

5201. Rudolf August Maltnberg (II), son af landt- 
mStaren Anders Johan M. (f 1884) och Louise Nelander; 
f. i Skartofta 11 april 1845; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.- 
reg. 1867 och vid fortifik. 1869; lojtnant 1876; f genom 
olyckshSndelse pS segeltur vid Carlskrona 10 juni 1878. 

Halfbroder till 4585. 

5202. Carl Wilhelm Delander (IV), son af en landt- 
brukare; f. i Ekeby 2 dec. 1841; kameralexamen 1864; kas- 
sor & Stensholms pappersbruk vid Jonkoping; f i Vadstena 
hospital 1884. 

5203. Anders Fetter St&hle (III), son af majoren 
Isak Anders S. (f 1884) och Elisabeth Agneta Sjogren (f 
1877); f. i Allerum 19 april 1844; und.-lojtnant vid sk. husar- 
reg. 1865; major 1896; afsked med tillstSnd qvarstfi i armeen 
som major 1901; ofv.-Iojtnant 1901; adress TSgaborg vid 
Helsingborg. 

Son af 2989. — Kusin till 4651. — Sviger med 4898. — Gift i 
Qvidinge 1873 med Anna Augusta Fock (f. 1852), syster till 4865. 

5204. Lars Berger (III), son af Sbon Per Bertilsson 
och Kama Larsdotter; T, i S. Aby 24 mars 1845; e. o. ama- 
nuens vid k. biblioteket 1876; fil. doktor 1877. 

5205. Christian Alexander Walfrid Dahlberg 

(VI), broder till 4767; f. i Vinslof 5 sept. 1843; prestvigd 
1869; kyrkoherde i Cimbrishamn 1883. 

Gift 1876 med Bertha Fredrique Alfhild Runstedt (f. 1855), dotter 
af 3524. 

5206. Olof Brorsson (III), son af &bon Bror Olsson 
och Kama Hansdotter; f. i V. Skreflinge 22 juli 1841; prest- 
vigd 1867; infodingsratt i Goteborgs stift 1868; komminister 
i Lundby 1879. 

Broder till 5419. — Gift 1869 med Olena Andersson (f. 1845). 


1863. 


273 


5207. Carl Andreas Conrad Hallon8t6n (II), son 
af monsterskrilVaren Johan Gustaf H. (f 1858) och Kristina 
Pettersson (f 1873); f. i Vanstad 8 nov. 1845; med. fil. 
examen 1865; amanuens vid med.-kem. inst. 1866; f i Lund 
som student 7 juli 1868. 

Son af 3397. 

5208. Pehr Gustaf Eklund (I), son af prosten Pehr 
E. (t 1859) och Thilda Elisabeth Sjostrom (f 1900); f. i 
Lund 2 mars 1846; fil. doktor 1868; docent i exeg. teologi 
1872; teol. kand. 1874; prestvigd s. e. o. professor 1882; 
professor 1890; teol. doktor 1893; l:e teol. professor och 
domprost 1893. 

Son af 3552. — Sviger med 5136. — Gift 1874 med Catharina 
Maria Lovin (f. 1848), syster till 4373. 

5209. Gustaf Ragnar Schlyter (I), broder till 4843; 
f. i Stockholm 24 okt. 1845; fil. doktor 1868; docent i latin 
1869; lektor vid Carlskrona laroverk 1872. 

Gift 1877 med Augusta Elisabeth Cederberg (f. 1857), syster 
till 5000. 

5210. Carl Theander (IV), son af prosten Olof T. 
(t 1853) och Vilhelmina Stenhoff (f 1885); f. i Kropp 6 
mars 1844; jur. examen 1873; kassor vid Billesholms-Bjufs 
aktiebolag. 

Son af 3160. — Broder till 5213. — Gift i Helsingborg 1877 med 
Elisabet Margreta Beata Troili (f. 1850), dotter af ryttmastaren Ejlert T. 
— Son: Carl (f. 1878; stud, i Lund 1896; fil. kand.). 

5211. Lars Andersson (II), son af &bon Anders 
Trulsson och Elna Nilsdotter; f. i HSstad 4 juli 1839; prest- 
vigd 1869; kyrkoherde i Ahus 1876; f 2 juli 1901. 

Gift 1879 med Elin Maria Lovin (f. 1859), syster till 5805. 

5212. Ehrenfrled Ringius (V), broder till 4971; f. 
i Ystad 22 april 1845; jur. examen 1868; v. hSradshofding 
1871; ombudsman vid Skfines ensk. bank 1876. 

Gift 1874 med Augusta Barnekow (f. 1848). 

5213. Astolf Theander (IV), broder till 5210; f. i 
Kropp 14 dec. 1846; fil. kand. 1886; var 1888 privatlarare 
i Svedala och 1899 i Dalby. 

Gift 1899 med nipperhandlerskan i Dalby Christina Schill (f. i 
Lund 1867). 

5214. Oskar Ferdinand Trapp (IV), son af garf- 
varen Carl Christian T. (f 1884) och Fredrika Hansson; f. 
i Helsingborg 5 juli 1847; studerade ingeniorsvetenskap i 
Hannover; boiagsdirektor och v. konsul i Helsingborg. 


18 


274 


1863. 


Gift i Helsingborg 1) 1877 med Cecilia Ulrika Tellbom (t 1854 + 
1900), dotter af 4107; 2) 1902 med Emmy Gisela Charlotta Henckel (f. 
1873; malarinna).  Se vid 6595. 

Denna slagt Trapp harstammar fiin reg.-lakaren vid Vermlands 
faltjag. Johan Christian Trapp (f. i Rendsburg 1766; + i Lindesberg 1838), 
som med Lisa Cajsa Ryberg (f. 1775; t i Carlstad 1809) fick sonen 
Carl Christian (f. i Carlstad 1809), foder till 5214. Huruvida finska slag- 
ten Trapp (von Trapp\ som afven kom ftin Tyskland, ar med denna be- 
siagtad, bar ej kunnat utrdnas. 

5215. Olof Ericson (VI), son af mjolnaren Erik 
Olsson och Anna Olasdotter; f. i Farlof 3 aug. 1843; under- 
officer vid norra sk. inf.-reg.; bokhSllare vid Christianstads 
ensk. banks hufvudkontor 1875; f i sin sommarbostad i 
Ahus 9 aug. 1899. 

Gift med Margreta Jonsson (f. i Skepparslof 1844). 

5216. Per H&kansson (VI), son af hemmansegaren 
HSkan Nilsson och Anna Abrahamsdotter; f. i Fjelkinge 9 
mars 1841; prestvigd 1870; klockare i Mjellby 1873; f 17 
okt. 1879. 

Gift 1876 med Maria Welinder (f. 1854), dotter af 4208. Hon blef 
omgift med 5744. 

5217. Jons Persson (V), son af Sbon Per Rasmus- 
son och BoeT Nilsdotter; f. i Onnarp 29 juli 1843; utvand- 
rade till Amerika. 

5218. Oscar Granquist (V), son af kantorn och 
musiklararen Christian Henrik G. (f 1865) och Sofia Mar- 
greta Waldau; f. i Ystad 29 juli 1845; tullkontroUor i Lands- 
krona 1892; f ogift k Sofiahemmet i Stockholm 24 jan. 1901. 

Broder till 5539. 

5219. Edouard Hellichius (V), son af pastorn Olof 
Johan H. (f 1856) och Vilhelmina Maria Pettersson; f. i 
Herslof 11 maj 1846; e. o. kammarskrifvare; f i Stockholm 
3 febr. 1873. 

Son af 3633. 

5220. August Anschar Falck (II), broder till 4861; 
f. i Gladsax 1 febr. 1847; und.-16jtnant vid Vendes art.-reg. 
1868; kapten 1882; afsked med pension 1889. 

5221. Carl Johan Bostrdin (I), son af skoladjunkten 
Paul Johan B. (f 1876J och Sofia Ulrika Lofmark (f 1869); 
f. i Lund 20 april 1842; med. lie. 1875; stadslSkare i Solves- 
borg 1876; f af blindtarmsinflammation 21 aug. 1903. 

Son af 3136. — Broder till 5449 och 5545. — Gift 1876 med 
Maria Helena Ekberg (f. 1844), syster till 5605. — Son: Carl Gustaf {f. 
1876; stud, i Lund 1895). 


1863. 


275 


5222. Anders Nilsson (II), son af &bon Nils MSns- 
son och Oliva Andersson; f. i Norrhviddinge 15 febr. 1841; 
fil. doktor 1877; adjunkt vid Carlskrona laroverk 1881. 

Gift 1882 med Edla Rddberg. 

5223. Carl Gottlieb Nordstrdm (I), son af glas- 
mastaren Carl Johan N. (f I860) och Anna Maria Nilsson 
(t 1880); f. i Lund 5 jan. 1843; begaf sig till Ryssland och 
har icke afhQrts sedan 1870. 

Om slagten, se vid 4827. 

5224. Sven Johansson Nerius (II), son af socken- 
skraddaren Johannes Svensson och Petronella Bengtsdotter; 
f. i Perstorp 27 maj 1841; jordbrukare och privatlarare i 
sin fodelsesocken. 

5225. Christian Theodor Murman (IV), son af 
bagaren Nils M. (f 1898) och Betty Ulrika Qviding; f. i 
Lund 9 jan. 1846; prel.-ex. 1867; grosshandlande i Malmo. 

Om slagten, se vid 4007. — Gift i Malmd 1875 med Augusta 
Mathilda Ohberg (f. 1851; f i Malmd 1893). 

5226. Claes Fredrik Frans Bergman (II), broder 
till 4835; f. i RamsSsa 31 maj 1846; ISrare vid hogre folk- 
skolan i Jemshog 1871; kassor vid Orebro sparbank 1874; 
kamrerare der 1886. 

Gift i Orebro 1875 med Fredrika Carolina Elgerus (f. 1852), dot- 
ter af ftibrikoren Daniel Julius E. 

5227. Per Johansson (IV), son af kyrkovarden Jo- 
hannes Persson och Lisa Isaksdotter; f. i Billinge 19 aug. 
1844; landtbrukare i Hultserod, Billinge socken; f derstades 
9 april 1877. 

Gift med Elise Charlotta Bonthron (f. 1851). 

5228. Otto Sven Bergqvist (I), broder till 4346; 
f. i Lund 3 mars 1839; skrifvare i Lund; drunknade under 
badning i Kallby & 25 juli 1875. 

5229. Carl Alfred Lundh (VI), son af stockmakaren 
Anders Magnus L. och Hedvig Cecilia Dahlbom; f. i Chri- 
stianstad 28 jan. 1842; privatlarare i Stockholm; slutligen 
handelsbitrade; f derstades 8 okt. 1886. 

5230. Peter Persson (IV), son af Sbon Per Mftr- 
tensson och Gertrud Johansdotter; f. i BSrslof 26 maj 1842; 
tulluppsyningsman i Torekow 1873. 

Gift i Torekow 1877 med Christina Wulff (f. 1854), dotter af sj6- 
kaptenen Samuel Fredrik W.  Om hennes slagt, se vid 66r77. 


276 


1863. 


5231. Henrik Hansson (IV), son af haradsdomaren 
Hans Nilsson och Bengta Andersdotter; f. i Herslof 6 febr. 
1845; t derstades som student 16 febr. 1875. 

5232. Johan Frcdrik Hjort (IV), son af rSdmannen 
Olio Clis Fi. ("j* lOviA f OCti Helena Elisabeth Pettersson (f 
1888); f. i Landskrona 1 april 1845; handlande i Lands- 
krona; medarbetare i tidningen Landskrona 1878 och i Ut- 
kiken derstades 1880—1897; f ogift i Landskrona 20 maj 1900. 

Son af 3320. 

5233. Otto Johan Albert Ljungstrdm (V), son af 
handlanden HSkan Lorens L. (f 1874) och Lovisa Sjovall; 
f. i Ystad 6 maj 1846; handlande i Ystad. 

Den forst kande af denna slagt Ljungstrom var Nils Ljungstrom 
(f. 1735; mjSlnare k vattenqvamen Svenstorp under SkabersjS; t 1781), 
som med Anna Greta Ekstrom fick sonen Peter (f. 1773; klockare i V. 
Kerrstorp), som hade sdnema: — A) Carl Fredrik (3364); — B) Hdkan 
Lorens (f. 1807), fader till 5233; — C) Jonas (f. 1811), fader till 5683. 

5234. Gu8taf Alexander Christian Nordqvist 

(VI), son af landtbrukaren Hans Christian N. (f 1871) och 
Petronella Svensson (f 1893); f. i Knislinge 13 nov. 1845; 
landtbrukare pS Norup, Knislinge socken; f derstSdes ogift 
18 maj 1881. 

Den forst k&nde af denna slagt Nordqvist var sockenskomakaren 
i S. Mellby Jons Nordqvist (f. i Cimbrishamn 1754), som i sitt i Fogel- 
tofta 1780 ing&ngna gifte med Anna Catharina Hansdotter (f. i S.t Olof 
1756; t i S. Mellby 1824) hade sonen Goran (f. 1786; fanjunkare vid sk. 
dragonreg.; + i Norup 1851), som med Elna Persson (f. i 0. Vemmerlof 
1779) fick sonen Hans Christian (f. 1812), fader till 5234 och 5819 samt 
morfader till 6581. 

5235. Gustaf Rydmark (IV), son af riksdagsmannen 
Per PSlsson i Sonestorp och Gunilla Olsson; f. i Rya 26 
sept. 1841; stationsinspektor vid Billesholms grufva 1876; f 
derstades ogift 27 maj 1879. 

Br5der: riksdagsmannen Olof Persson i KillebSckstorp samt Magnus 
Rydmarck (f. 1853; handl. i Malmo; t 1900). 

5236. Jdns Tdrjesson (II), son af landtbrukaren 
Torje JQnsson och Gertrud Johansdotter; f. i Hog 17 febr. 
1843; med. fil. examen 1866; f i Lund som student 22 
febr. 1870. 

5237. Olof Andersson (V), son af Sbon Anders 
Jonsson och Kjersti Olsdotter; f. i Mossby, V. Nobbelofs 
socken, 8 mars 1843; f ogift i Amerika. 

5238. Sven Carlsson (VI), son af kyrkovarden Carl 
Johansson (f 1888) och Hanna Olsdotter (f 1879); f. i Na- 


1863. 


277 


sum 29 maj 1847; stud, i Ups. (Goteborgs n.) 1865; fil. 
doktor 1872; har vista ts i Ryssland som bergsingenior. 

5239. Herman Ludvig Malmgren (III), broder till 
4116; f. i Svedala 13 sept. 1844; prestvigd 1869; kyrko- 
herde i Bosjokloster 1876; f i Lund 7 febr. 1881. 

Gift 1871 med Jeanna Cecilia Friberg (f. 1849), svSgerska till 
4621. — Svarson: 6892. 

5240. Nils Mauritz August Ohlsson (III), son af 
f. d. sjokaptenen Bengt Fredrik O. och Cecilia Beata Ohls- 
son; f. i Skanor 10 maj 1847; prestvigd 1874; kyrkoherde 
i Ofraby 1892. 

Broder till 5759. — Gift 1893 med Olfrida Kristina Camp (f. 1853). 

5241. Eugene Morner, grefve (IV), son af kaptenen 
Stellan Hampus M. (f 1857) och Ebba Sofia Piper (f 1874); 
f. i Vexio 13 mars 1844; elev k Alnarp; f i Vexio 26 mars 
1892. 

5242. Carl Henrik Wejlandcr (IV), son af borg- 
mSstaren Lars Magnus W. (f 1864) och Kristina Charlotta 
Rooth (f 1854); f. i Helsingborg 8 okt. 1843; postexpeditor 
i Norrkoping 1882. 

Son af 3201. — Gift 1888 med Hilma Josephina Wilhelmina Hof- 
verberg (f. 1837 t 1900). 

5243. Johan Aron Struve '(VI), broder till 4944; 
f. i Christianstad 24 sept. 1843; f. d. bankkamrer i Helsing- 
borg; t ogift i Christianstad 27 juni 1884. 

5244. Ernst Gustaf Emanuel Dreilick (IV), bro- 
der till 4894; f. i Helsingborg 21 sept. 1845; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1867; ryttmastare 1887; afsked 1895. 

5245. Joseph Fritz Eugene Follin (IV), broder till 
4290; f. i Helsingborg 18 dec. 1842; kameralexamen 1864; 
tuUkontroUor vid Stockholms tullkammare 1886. 

Gift 1) 1875 med Emilia Fredrika Uggla (f. 1855 t 1898), men 
skildes; 2) med Ebba von Haage (f. i Helsingborg 1842). 

5246. Frans August BSckman (IV), son af hand- 
landen Johan Gustaf B. (f 1878) och Kjersti Jonsson; f. i 
Landskrona 30 okt. 1845; disponent vid Kem.-tekn. fabr. 
akt.-bol. i Lund 1876—1896; fabrikant i Lund sedan 1896. 

Sonson till 2351. — Brorson till 3814. — Broder: Otto (f. 1854; 
kassor i Lund). 

5247. Johan Otto Georg Nilsson (IV), son af skol- 
lararen Nils N. (+ 1887) och Johanna Carolina Lindstrom 


278 


1863. 


(f 1878); f. i Ottarp 2 mars 1845; statens landtbruksinge- 
nior i Malmdhus Ian 1880. 

Son af 3480. — Gift i BjeresjS 1876 med Hilma Elisabeth Neander 
(f. 1848), dotter af 3959. 

5248. Justus Waifrid Hoist (VI), broder till 4432; 
f. i Bosjokloster 28 febr. 1844; und.-lojtnant vid sodra sk. 
inf.-reg. 1867; major 1895; ofv.-lojtnant i arm6en 1898 och 
vid reg. 1899; bor p& Vickebo, adr. Kulladal, nara Malmo. 

Gift 1879 med Inga Henricsson (f. 1858), dotter af landtbrukaren 
Nils Hansson i Brosarp. 

5249. Axel Ludvig Tragirdh (VI), f. i Christian- 
stad 23 mars 1847; fil. doktor 1871; stud, i Ups. (Kalmar 
n.) 1874; prestvigd 1875; kyrkoherde i Vallby 1878; f ogift 
7 mars 1885. 

5250. M&ns Strdmbeck (VI), son af skollararen Ras- 
mus MSrtensson och Hanna Mattsdotter; f. i Hammenhog 
28 jan. 1832; bitradde i Fadrens skola; handlande i Brosarp, 
tills ban blef girdsbokhailare vid Christinehof 28 nov. 1880; 
t derstades 22 okt. 1900. 

Gift i Andrarum 1881 med Johanna Johansson Buus (f. der 1863), 
dotter af bruksarbetaren Johan Hakansson B. 

5251. Johan Sddergren (II), son af prosten Lars S. 
(t 1860) och Beata Christina Henckel (f 1879); f. i Hel- 
singborg 15 aug. 1841; kameralexamen 1864; e. o. kammar- 
skrifvare vid Landskrona tullkammare 1864 — 1874; bor i 
Lund som privatman. 

Fadren blef stud. blek. 1816. — Se vid 6595. 

5252. Gustaf Magnus Oscar Roger Bjomstjema 

(III), broder till 5162; f. i Stockholm 6 juli 1847; und.-lojt- 
nant vid lifg. till hast 1865; ofverste for sk. dragonreg. 1895. 
Gift 1884 med Ellen Matilda Jonzon (f. 1858). 

5253. Carl Axel Strciffcrt (III), son af en sergeant 
och Ingri Adamsson; f. i Malmo 1 april 1846; kameralexa- 
men 1864; hyttingenior vid FinspSng 1878. 

5254. Carl Alfred Pettersson (IV), son af murare- 
mSstaren Goran P. och Maria Holmberg; f. i Carlskrona 
14 dec. 1845; kameralexamen 1864; tullforvaltare i Nykoping 
1880, i Oskarshamn 1887, i Upsala 1890, i Carlskrona 1893 
och i Stockholm 1901. 

Gift med Hedvig Matilda Jungstedt (f. i Norrkoping 1854), dotter 
af tullforvaltaren Johan Niclas J. och syster till operas&ngerskan Matilda 
Linden. 


1863. 


279 


5255. Carl Fredrik Signeul (III), son af tullkon- 
trolloren Carl Elof S. (f 1871) och Helene Fredrique Hulst 
(f 1893); f. i Carlshamn 27 mars 1841; kameralexamen 
1864; bokhSllare vid allm. brandfors. verket for byggnader 
pa landet 1876; f * Tufvan vid Stockholm 3 maj 1890. 

Om siagten, se Sv. slagtkal. 4.242. — Sviger med 3905. — Gift 
1872 med Anna Hulda Carolina Westerling (f. 1848), dotter af garfVaren 
Abraham W. 

5256. Carl Magnus Julius Holm (V), broder till 
5189; f. i Ystad 26 nov. 1842; kameralexamen 1864; e. o. 
kammarskrifvare i tullverket; f i Ystad 28 jan. 1865. 

5257. Henning Hugo Robert Archibald Hamil- 
ton, grefve (II), son af grefve Adolf Malkolm H. (f 1852j 
och Eva Lovisa Hamilton (f 1855j; f. pft Danbyholm 10 
maj 1842; examen vid Alnarp 186d; eger Vik i Stigtomta 
socken. 

Gift 1872 med Signe Skoldberg (f. 1843). 

5258. Gustaf Fredrik Fredriksson (VI), son af 
hofrattsrfidet Jean F. (f 1873) och Ulrika Eugenia Horlin 
(f 1891); f. i Christianstad 1 nov. 1846; und.-lojtnant vid 
s6dra sk. inf.-reg. 1866 och vid Vendes art.-reg. 1867; kap- 
ten 1879; afsked 1898. 

Son af 3550. — Gift i K5penhamn 1891 med Oliva Carolina 
Bengtsson (f. i Landskrona 1861). 

5259. Lars Cederborc (III), son af ftbon Nils Lars- 
son och Hanna Nilsdotter; f. i L. Jordberga, Kjellstorps 
socken, 1 april 1838; kameralexamen 1864; postmSstare i 
Eksjo 1890; afsked 1903. 

Gift i Lund 1866 med Erika Maria Appelman (f. 1841). 

5260. Gustaf Waldemar Fougstedt (III), son af 
garfvaren Nils F. (f 1864) och Ingrid Katarina Holmberg 
(t 1863); f. i Malmo 19 nov. 1845; kollega vid Carlshamns 
laroverk 1898. 

Gift 1869 med Hedvig Maria Christina Adrian (f. i Ystad 1838). 

Denna slagt Fougstedt (en annan med samma namn representeras 
af 6260) har fSljande stamtafla. Stamfadren uppgifves varit kbo i Fosie, 
hvaraf sonsonen tagit namnet. Denna abo ISr haft en son, som blifvit 
prest och en annan Jons Olofsson bonde i Fosie, der han skulle ddtt pk 
1780-talet, lOl-arig. Den sistnSmnde fick sonen Olof Fougstedt (f. i 
Fosie 1748; byggmSstare i Trelleborg; f 1806), gift a) med Ingeborg 
Hellstrdm (f. 1749 t 1797), dotter af gastgifvaren Sven Nilsson H.; b) med 
Beata Alexandersson, hvars broder antog namnet Borgman och ar farfar 
till 5447. I dessa b&da aktenskap blef han fader till: — A) Sven (f. 1786; 
svarfvare i Malm5; + 1876), som med Carolina Holmgren (f. i Lund 
1790; t 1871) fick sonema: 1) Carl August (f. 1824; handl. i Malmo); 


280 


1863. 


och 2) Olof Magnus (f. 1829; handl. i Malmo; f 1885), efterlemnande 
enkan Henrika Lammers; — B) Nils (f. 1791), fader till 5260; — C) Jo- 
han (f. 1802; rftdman i Trelleborg; t 1868). 

5261. Julius August von Platen (IV), broder till 
4731; f. i Engelholm 12 okt. 1844; und.-lojtnant vid sk. 
husarreg. 1865; ryttmastare 1886; afsked; eger Kopparmollan. 

5262. Johan Peter Nilsson (VI), son af husegaren 
MSrten N. och Else Nilsson; f. i Christianstad 25 febr. 1842; 
med. kand. 1877; underlakare i Stockholm; -J- dei^tades 
ogift 3 okt. 1893. 

5263. Trued Ericsson (III), son af ftbon Erik Tru- 
edsson och Hanna Andersdotter; f. i Ingelstad 10 nov. 1839; 

e. 0. tel.-assistent; f i V. Kerrstorp 4 april 1869. 

5264. Fritz Anton von Gerber (VI), son af rytt- 
mastaren Vilhelm von G. (f 1881) och Maria Gronvall (f 
1888); f . i Christianstad 28 juli 1846; und.-lojtnant vid Gott- 
lands nat.-bev. 1866; kapten 1886; afsked 1897; brannvins- 
ofverkontrollor, bosatt i Ystad, 1899. 

Gift 1878 med Gabriella Falkman (f. 1856), syster till 5307. 

Slagten von Gerber inkom till Christianstad ftin LQbeck med Carl 
Wilhelm von Gerber (f. i Preussen 1772; 6fsr.-16jtnant; t)> som med 
Margreta Elisabeth Hedvig Gustafsschiold (f. 1779 t 1812) fick sonen 
Vilhelm (f. i Christianstad 1812; f i Lund), fader till 5264. 

5265. Magnus Georc Jdnsson Kroolc (I), son af 
qvarnegaren i Mellanmollan Jons Jonsson (f 1853) och Jo- 
hanna Catharina Krook (f 1869^ f. i HSstad 22 aug. 1846; 
prel. ex. 1867; kronolansman i N. Vedbo harad 1880. 

Broder: Georg Jonsson (f. 1848; kronolansman i Bara h.). — Fa- 
dren fSddes i Stehag 1798. — Se vid 4565. 

5266. Axel Fredrilc Homey (VI), broder till 4959; 

f. i N. Mellby 16 sept. 1846; und.-lojtnant vid sk. dragonreg. 
1865; ryttmastare 1886; major 1895; ofv.-lojtnant 1900; of- 
verstes afsked 1902. 

Gift i Ystad 1874 med Magnhild Hilda Johanna Smith (f. 1851), 
syster till 6051. 

5267. Olof Tengvall (II), son af hemmansegaren 
Faijer Olsson och Hanna Andersdotter; f. i Degeberga 16 
april 1838; 1 :ste landtmatare i Orebro ISn 1889; landtmateri- 
fiskal 1894. 

Gift i Orebro 1896 med Anna Karolina Hcegerstrand (f. 1860). 

5268. Carl Oscar Lindeblad (II), son af prosten 
Assar L. (f 1848) och Elise Caroline Broberg (f 1903); f. 
i Ofved 8 juli 1844; und.-lojtnant vid Skaraborgs reg. 1868; 
kapten 1886; afsked 1895; fangelsedirektor i VesterSs. 


1863—1864. 


281 


Son af 3113. — Svager med 4318 och 5769. — Gift p& St&ngsater 
1874 med Hilda Gustajva Frolich (f. 1843). 

5269. Christian Emanuel Joseph Wessman (VI), 
son af kronolSnsmannen Olof W. (f 186j) och Helene Pers- 
son (f 1845); f. i N. Akarp 19 mars 1845; kronolansman 
i Ousby distrikt 1878; f i Honjarum genom olyckshandelse 
14 dec. 1889. 

Son af 3265. 

5270. lohan Wilhelm Trotzig (VI), broder till 
4992; f. i Christianstad 11 maj 1843; postmastare i Cim- 
brishamn 1883; f derstades 30 jan. 1896. 

Gift i MalmS 1877 med Christina Cecilia Werngren (f. 1854), 
doner af sjdkaptenen Nils W. 

5271. Casimir David Reuterskidld (IV), son af 
ofversten Casimir Carl Oskar R. (f 1886) och Johanna 
Charlotta Stierncrona (f 1881); f. i Asaka 11 juni 1847; 
forvaltare p& Kjesater; inspektor pft Trolleholm. 

Broder till 6055. — Gift 1882 med Anna Nilsson Stenberg({. 1862). 

5272. Magnus Theodor Sandgren (IV), son af 
bryggaren Magnus P. S. (f 1862) och Karin Hikansson (f 
1888); f. i Helsingborg 21 jan. 1846; kontorsskrifvare i po- 
sten 1873; f i Helsingborg 12 maj 1880. 

Gift med Anna Nyborg (f. 1847; f i Stockholm 1899). — Son: 
Tare Peter (f. 1875; lojtnant). 

5273. Fritz Oslcar Both6n (IV), son af handlan- 
den Magnus B. (f 1895) och Beata Lovisa RSberg; f. i 
Vasby 17 febr. 1845; lojtnant vid vag- och vattenb.-kSren 
1875; t. f. byggmastare vid flottan 1884; f i Carlskrona 8 
nov. 1899. 

Gift med He^a Schiller, 

5ZJA, Jacob Gdran Crafoord (IV), son af bat.- 
adjutanten Gustaf Adolf C. (f 1844j och Carolina Christina 
Sjostedt (t 1878); f. i Helleberga 20 aug. 1842; und.-lojtnant 
vid norra sk. inf.-reg. 1867; kapten 1886; afsked 1895. 

Farbroder till 6250. — Gift 1873 med Laurina Margreta Christina 
Clausen (f. 1852). — Svlrson: 6499. 


5275. Pehr Erlandsson (V), son af Sbon Erland 
Hansson (f 1869) och Eljena Nilsdotter (f 1876); f. i Borrby 
15 sept. 1841; efter dispens e. o. kammarskrifVare i kam- 
markoU. 1878; t. f. forestftndare for en jordeboksafd. der 


1864. 


282 


1864. 


1879; haradsskrifvare i Vesterbotten 1884 samt i Ingelstads 
och Jerrestads harader 1889; f i Cimbrishamn 2 juni 1903. 

Gift 1) 1880 med Theresia Johanna Vilhelmina Vahlberg (f. 1856 
t 1892), 2) 1892 med Hulda Petronella Carolina Vahlberg (f. 1863), 
f5dda i Stockholm och dSttrar af bagaremastaren Johan Peter V. (f. i 
Vallentuna 1819; t i Cimbrishamn 1893). 

5276. Mac Berlin (V), broder till 4476; f. i Balk- 
fikra 5 okt. 1845; fil. doktor 1868; decent i geometri 1869; 
lektor vid Jonkopings laroverk 1872; f 11 febr. 1902. 

Laroboksf5rfottare. S&lunda omarbetade han Siljestr5ms l&robok i 
aritmetik, utgaf en samling af rakneexempel till namnda larobok samt 
fSretog en 5fverarbeming af Euclidis elementa, hvilken „med af^eende pi 
Strang vetenskaplig metod Sr bland de yppersta i sitt slag". — Gift 1873 
med Alma Scholander (f. 1852), svagerska till 4341. — Son: Mac (f. 
1874; stud, smkl i Lund 1892; med. kand. 1897). 

5277. Per Svensson (IV), son af Sbon Sven Pftls- 
son och Kersti Persdotter; f. i Buskarod, Vasby socken, 3 
juli 1839; fil. kand. 1875; adjunkt vid Hernosands larov. 1881. 

5278. Hans Annell (III), son af landtbrukaren Lars 
Jonsson och Bengta Persdotter; f. i Annarp, L. SlSgarps 
socken, 27 juli 1^8; teor. teol. ex. 1869; prakt. teol. ex. 
1871; prestvigdes ej; landtbrukare pk egen gfird i Klorup. 

Gift 1881 med Anna Persson (f. i Gylle 1858). 

5279. Anders Kjellander (III), son af &bon Hans 
Nilsson och Gertrud Jeppsdotter; f. i Glostorp 5 febr. 1839; 
prestvigd 1878; kyrkoherde i Skurup 1885. 

Gift i Kopenhamn 1887 med Sigrid Margreta Horman (f. 1854), 
enka efter 5176. 

5280. Lars August Ferdinand Wallin (V), son 
af snickaren Lars Johan W. och Brita Margreta Sjostrom; 
f. i Ingelstorp 15 juni 1843; stud, i Ups. (Ostgota n.) 1866; 
e. 0. kammarskrifvare; f ogift i Stockholm 13 juni 1875. 

5281. Nils Persson Werner (IV), torpareson; f. i 
Tostarp 5 juli 1840; f i Helsingborg som student 19 april 
1866. 

5282. Nils Magnus Moller (IV), son af bagaren 
Carl Gustaf M. och Maria Cecilia Cederborg; f. i Helsing- 
borg 19 febr. 1846; fil. kand. 1874; adjunkt vid Goteborgs 
latinlaroverk 1881. 

Gift 1882 med Josefina Nilsson (f. 1848). 

5283. Anders Hyllander (III), son af fibon Jons 
Larsson och Kjersti Andersdotter; f. i Hyllie 8 aug. 1841; 
prestvigd 1868; kyrkoherde i Backaryd 1876; f 25 febr. 1880. 


1864. 


283 


Gift 1878 med Goda Cecilia Christina Johansson (f. 1856), doner 
af 3960. — Son: Lars Theodor (f. 1879; stud. blek. 1900; fil. kand.). 

5284. Christian Fredrik Wrangel, frih. (II), son 
af frih. Carl Gustaf W. och Magdalena Elisabet Gyllen- 
krook (t 1886); f. i Engelholm 31 okt. 1847; und.-lojtnant 
vid sk. dragonreg. 1866; afeked 1874; tjenstg. kab.-kammar- 
herre 1898; bor i Lund. 

Gift 1881 med Ebba Piper (f. 1861). 

5285. Gustaf Robert Sjdlander (VI), son af snic- 
karen Gustaf S. (f 1857) och Fredrika Widerberg (f 1857); 
f. i Christianstad 22 aug. 1844; revisor vid flottans station 
i Cariskrona 1892. 

5286. Nils Peter Andersson (IV), son af skrad- 
daren Anders Gunnarsson och Elna Andersdotter; f. i Fjer- 
restad 23 aug. 1843; telegrafkommissarie i Landskrona 1891; 
afsked 1903. 

Gift 1872 med Ebba Victoria Robsahm (f. 1836), dotter af bergs- 
fogden i Nerike Carl Victor R. 

5287. Jons Hainer (III), son af landtbrukaren Nils 
Andersson och Cecilia Jonsdotter; f. i Hvellinge 5 maj 1841; 
landtmaterielev; kontroUor vid Arlofs sockerbruk; f fi Lunds 
lasarett 29 juni 1895. 

Broder till 5338. — Gift med Ida Nielsen (f. i Danmark 1850) 

5288. Carl Jacob Berg (II), son af kyrkoherden 
Adolf B. (t 1880) och Anna Carolina Schult (f 1873); f. i 
Bosarp 14 sept. 1841; predikant vid sjomanshemmet i Hel- 
singborg. 

Fadren blef stud. blek. 1824. — Gift med Carolina Lindqvist. 

5289. Carl August Bergman (III), broder till 4587; 
f. i Fjelie 27 dec. 1844; und.-Rijtnant vid sodra sk. inf.- 
reg. 1868: kapten 1886; afsked med tillstSnd qvarsti i re- 
serven 1896; gymnastiklarare vid Cariskrona laroverk se- 
dan 1871. 

Gift i Lund 1874 med Alma Ljungman (f. 1848 t 1899), syster 
till 4687. 

5290. Wilhelm Leonard Idstrom (II), son af med. 
doktorn Anders Fredrik I. (f 1854) och Johanna Wilhel- 
mina Sandberg (f 1898); f. i Stockholm 25 april 1842; stu- 
dent i Upsala (Stockholms n.) 1862; fil. doktor i Lund 1874; 
kamrerare vid Torna sparbank i Lund sedan 1872. 

5291. Nils Johan Nilsson (VI), son af gastgifvaren 
Johannes N. och Elin Johansson; f. p& Tyskamollan, Asa- 


284 


1864—1865. 


rums socken, 11 nov. 1845 ; kamrerare och kassor vid Chri- 
stianstads ensk. banks kontor i Ystad 1873, direktor vid 
kontoret i Helsingborg 1892 och vid Malmo 1896; direktor vid 
hufvudkontoret 1898; v. ordf. i styrelsen 1900; tog afsked 1901 
och kopte egendomen SkogsgSrd vid Ringsjon, der han bor. 
Gift i Christianstad 1874 med Eva Herbst 

5292. Fredrik Daniel Bjerstedt (VI), broder till 
5145; f. i Christianstad 3 nov. 1845; fil. kand. 1871; adjunkt 
vid Helsingborgs ISroverk 1876. 

Gift 1878 med Agnes Soderberg (f. 1850). 

5293. Carl August Thun (VI), son af smeden G. 

A. T. (f 1857) och Johanna Rosengren; f. i Christianstad 
25 mars 1845; fil. kand. 1873; ofverlarare vid Jakobs och 
Johannes folkskola i Stockholm 1876. 

5294. Lars Olof Bong (VI), son af bagaren Lars 

B. (f 1857) och Maria Molin; f. i Christianstad 11 sept. 
1844; t derstades 23 juli 1874. 

Brorson till 4085. 

5295. Julius Frithiof Vallentin Berthelius (VI), 
son af kronoTansmannen Carl Gustaf Zacharias B. (f 1845) 
och Eleonora Holm; f. i 0. Broby 27 febr. 1843; kameral- 
examen 1864; haradsskrifvare i Goinge 1880; f 13 juni 1895. 

Fadren (f. i Christianstad 1805) var son af 2434. — Farbroder till 
6631. ~ Gift med Maria Olsson. 

5296. J5ns Gustaf Wilhelm Hartelius (VI), son 
af landtbrukaren Svante Emanuel H. (+ 1897) och Adolfina 
Ljungh (t 1896); f. i Emitslof 16 maj 1845; med. lie. 1874; 
2:e stadslakare i Arboga 1874. 

Son af 3567. — Gift 1875 med Albertina Augusta Sandberg (f. 1850). 

5297. Nils Sandberg (VI), son af smeden Sven S. 
och Johanna Christina Thomaeus; f. i GlimSkra 27 febr. 
1843; prestvigd 1870; kyrkoherde i Brandstad 1881. 

Gift 1888 med Hulda Augusta Witthoff (f. 1858), dotter af 3874. 


5298. John Thor6n (VI), son af kyrkovarden Tor- 
kel Nilsson och Sissa Johnsdotter; f. i Gumlosa 22 febr. 
1843; kontorsskrifvare i riksbanken 1879; bokhSllare der 
1889; kamrerare der 1900. 

5299. Jons Frithiof Ewerlof (II), son af landtbru- 
karen Frans E. (+ 1858) och Gustafva Charlotta Bergman 


1865. 


1865. 


285 


(t 1894); f. i Burlof 4 sept. 1844; fil. doktor 1871; l:e la- 
rare vid Kungsholmens folkskola i Stockholm 1875. 

Son af 3043. — Gift 1875 med Hilma Lovisa Lindahl (f. i Gefle 
1853). — Bam: Carl Birger (f. 1879; student 1898; iernvSgstjensteman), 
Astnd (f. 1876; artist) och Alfhild (f. 1885). 

5300. Bengt Gustaf GSransson (I), son af v. ha- 
radshofdingen Jons G. (f 1864) och Sara Gustafva Chri- 
stensson (f 1880); f. i Lund 1 febr. 1848; medarbetare i 
Fademeslandet; f i Stockholm 27 aug. 1885. 

Son af 3251. — Broder till 5669. — Halfbroder till 4927. — Gift 
med Fredrika Carolina Ottosdotter Ahlgren. 

5301. Julius Axel Berger (II), son af landtbruka- 
ren Per B. (f 1887) och Hedda Elisabeth Hall (f 1896); 
f. i Torrlosa 28 okt. 1844; med. lie. 1876; prov.-lakare i 
Alings&s distrikt 1886. 

Brorson till 3906. — Kusin med 5711. — Gift 1887 med Ida 
Matilda Larsson (f. 1863). 

5302. Carl Gustaf Bjorck (II), son af kyrkoherden 
Anders Johan B. och Selma Hallbeck (f 1854); f. i Hel- 
singborg 30 juli 1847; stud, i Upsala (Ostgota n.) 1872; 
prestvigd 1875; kyrkoherde i Barseback 1885. 

Son af 3571. — Broder till 5770. — Gift 1886 med Hedda Wil- 
helmina Eurenius (f. 1859). 

5303. Lars Rudolf Ortenblad (III), son af trad- 
g&rdsmastaren Lars August 0. och Johanna Benedikta Sno- 
berg; f. i Ekeby 15 okt. 1845; med. lie. 1881; stadslakare 
i Falkenberg 1881; tillika l:e bat.-lakare vid Kronobergs reg. 
1888; t i Stockholm 10 febr. 1898. 

Gift 1882 med Amy Eufrosyne Wennersten (f. 1857). 

5304. Johan Berg von Linde (IV), broder till 4293; 
f. i S. Svalof 24 juni 1847; jur. examen 1870; v. harads- 
hofding 1874; landtbrukare i SmSland; f ogift i Lund 4 
febr. 1892. 

5305. Carl Johan Carlsson (III), son af handlan- 
den Olof Johan C. och Aurora Mathilda Charlotta Lohman; 
f. i Malmo 10 sept. 1847; kammarskrifvare vid Malmo tull- 
kammare 1878 och vid Goteborgs 1883; f i Goteborg 4 
febr. 1894. 

Gift med Hilda Carlson, 

5306. Olof Winslow (IIIJ, broder till 4670; f. i 
Hyby 6 dec. 1845; fil. doktor 1874; l:e larare vid Djur- 
girdens folkskola i Stockholm 1877. 


Digitized by 


286 


1865—1866. 


Gift 1883 med Berta Lovisa Eleonora Hansson (f. 1861), dotter 
af handl. H. P. Hansson. 

5307. Axel Falkman (VI), son af landtbrukaren 
Adolf F. (t 1894) och Beata Charlotta Thom6e (f 1887); 
f. i 0. Sonnarslof 9 apr. 1847; fil. doktor 1877; e. o. bibl.- 
amanuens 1878 — 1880; t. f. forestSndare for Cimbrishamns 
pedagogi; f ogift i Cimbrishamn 7 april 1883. 

Kusins son till 4137. — Broder till 5440. — Sviger med 5264. 

5308. Nore Vilhelm August Jdnsson Ambrosius 

(I), broder till 4976; f. i Forslof 13 sept. 1847; fil. doktor 
1874; lektor vid Halmstads laroverk 1877 och vid Gote- 
borgs latinlaroverk 1888; f ogift genom olyckshandelse 27 
okt. 1889. 

Fans d5d i vallgrafVen utanf5r Sahlgrenska sjukhuset. Hade en 
tid lidit af nervositet och s6mnl5shet. — I „Studier och dikter" (1901) 
har Fredrik Vetterlund meddelat en sympatisk teckning af denne sin larare. 


5309. Seth Axel LofstrSm (III), son af tunnbinda- 
ren Johan L. och Ingeborg Christina Rydberg (f 1870); f. 
i Ystad 2 jan. 1847; fil. doktor i Ups. (Vermlands n.) 1875; 
aktuarie i stat. centralbyr&n 1888; f under en velocipedtur 
till Osthammar 18 juni 1898. 

Gift i Stockholm 1890 med Agnes Svalander (f. 1857 t 1903), 
dotter af haradshafdingen John Eric S. 

5310. Carl Hugo Hammarstrand (VI), son af kro- 
nolansmannen Gustaf Jacob H. (f 1880) och Hedvig Char- 
lotta Herrstrom; f. i Ifvetofta 8 maj 1844; jur. examen 1871; 
V. haradshofding 1874; rfidman i Trelleborg 1884; f der- 
stades ogift 21 maj 1895. 

Den forst kande af denna slagt Hammarstrand var qvartermastaren 
Gustaf Hammarstrand, som med Brita Elisabeth Giertz fick sonen Gu- 
staf Mikael (f. i N. Ndbbeldf 1736; landsflskal i Alings&s), som med 
Anna Elisabet Ekman flck sonen Adam Vilhelm (f. 1771; komm. landt- 
mStare i Christianstads Ian 1803—1813), som med Ulrika Christina Ha- 
german (f. 1772; f enka i Saxamollan, Degeberga socken, 1838) fick 
sonen Gustaf Jacob (f. i Degeberga 1802), fader till .S3 10. 

5311. Axel Olof Reinhold Leth (VI). son af hof- 
rattssekreteraren Axel Olof Georg L. (f 1879^ och Fredrika 
Johanna af Klercker; f. i Christianstad 9 juli 1848; jur. exa- 
men 1871; V. haradshofding 1875; borgmastare i Carlshamn 
1882; t ogift & Marienhospitalet i Hamburg 1 juni 1886. 

Son af 3503. — Sv&ger med 5050. 


1866. 


1866. 


287 


5312. Samuel Johan Cavallin (VI), son af kyrko- 
herden Berndt Eric C. (f 1858) och Carolina Gustafva 
Hammar (f 1880); f. i Christianstad 10 mars 1849; fil. dok- 
ror ulrimus 1874; docent i grekiska 1877; f 5 okt. 1893. 

Son af 3662. — Broder till 5538. — Sviger med 5552. 

5313. Axel Henric Westrell (III), son af hand- 
landen Carl Johan W. (f 1882) och Maria Mathilda Moller 
(t 1885); f. i Malmo 19 maj 1848; jur. examen 1870; v. 
haradshofding 1875; sekreterare hos fattigvfirdsstyrelsen i 
Malmo; f derstSdes ogift 30 dec. 1882. 

Svager med 4632. — Fadren fSddes i Vexi5 1812. 

5314. Casiinir Theodard Bergh (III), son afmed. 
doktom Gustaf Fredrik B. (f 1868) och Augusta Beata 
Rabe (f 1857); f. i Malmo 15 maj 1847; med. lie. 1883; 
prov.-lakare i Hede 1884 och i Mellerud 1889. 

Son af 3297. — Gift 1) 1886 med Olga Hedstrom (f. 1864 + 1889); 
2) 1892 med Anna Hedstrom (f. 1863). 

5315. Carl Johan Krook (I), son af prosten Sa- 
muel Fredrik K. (f 1868) och Emma Otterstrom (f 1902); 
f. i Lund 26 maj 1847; speditor i Lubeck (firma: Ivar Chr. 
Lasson), nu i Hango. 

Gift i Lubeck 1877 med Frida Lasson. 

5316. Adolf Peter Lundh (11), son af mjolnaren 
Jacob Gustaf L. (f 1862) och Maria Nordberg (f 1895); 
f. i Stora Kopinge 2 okt. 1843; aman. i med. kemi 1868 — 
1873; med. fil. ex. 1871; f ogift i Lund 4 maj 1893. 

Svager med 5013. — Fadren fSddes i Tosterup 1815. 

5317. Gustaf Elis Alexander Hall (II), son af 
landtbrukaren Carl Magnus David H. (f 1892j och Chri- 
stina von Hackwitz; f. i Torrlosa 25 jan. 184d; prel. ex. 
1869; kamrerare vid bolaget SkSne i Malm5; verkstallande 
direktor der 1888. 

Son af 3603. — Broder till 5905. — Gift 1879 med Emma Rosa 
Haralda Petersen (f. i Norge 1858). 

5318. Nils Johan Hjalmar Dahlgren (I), son af 
guldsmeden, sedan kallarmastaren Jons D. och Johanna Carls- 
son; f. i Lund 6 maj 1846; fil. kand. 1873; kollega vid Ha- 
paranda laroverk 1878. 

Fadren (f. i Lund 1806) var son af timmermannen Nils Pdlsson 
och Boel Jonsdotter. 

5319. Gustaf Fredrik Hammar (I), son af kondi- 
torn Hans Petter H. (f 1897) och Elna Christina Malm- 


288 


1866. 


qvist; f. i Lund 31 mars 1847 ; privatlSrare i Smftland; med- 
arbetare i Sydsv. dagbladet nSgon tid frfin 1870 och seder- 
mera frSn 1881; f ogift i Lund 12 aug. 1893. 

„En stilla ansprakslds man, mycket belSst i tysk och fransk line* 
ratur". — Broder till 5664. — Fadren f5ddes i Helsingborg 1819. 

5320. Adolf Henrik Hallberg (VI), son af snicka- 
ren C. G. H. och Carolina Schough; f. i Christianstad 6 
mars 1846; fil. kand. 1871; kollega vid Solvesborgs laro- 
verk 1877. 

5321. Anders Johan Nordstrdm (VI), son af smed- 
mastaren Carl Fredrik N. (f 1901) och Maria Kristina Wei- 
deman (f 1894); f. i StSngby 3 dec. 1845; prestvigd 1873; 
kyrkoherde i V. Hoby 1897. 

Brorson till 3718. — Gift 1887 med Ebba Hasselqvist (f. 1864), 
syster till 6111. 

5322. Carl Johan Ferdinand Pettersson Dam- 
strom (III), son af en skraddaremastare; f. i Stockholm 1 
april 1847; med. kand. 1873; f i Stockholm 3 mars 1882. 

Gift med Benedikta Askroth. 

5323. Carl Frithiof Albin Asp (III), son af hatt- 
stofferaren Johan Jakob A. (f 1891) och Christine Heden- 
gren; f. i Malmo 1 mars 1846; med. lie. 1878; med. doktor 
i Upsala 1889; distriktslakare i Malmo 1879; tillika reg.- 
lakare vid norra sk. inf.-reg. 1894 och vid kronpr. husar- 
reg. 1901. 

Gift i Ystad 1879 med Sigrid Andrea Christina Hennig (f. 1857), 
dotter af 3842. 

5324. John Albrekt Smith (III), son af handlanden 
Carl Magnus S. (f 1895) och Maria Christina Charlotta 
Holmberg; f. i Trelleborg 1 april 1849; fil. doktor 1874; 
kollega vid Trelleborgs larov. 1875; kyrkoherde i Gylle 1893. 

Gift 1876 med Ida Cecilia Hallengren (f. 1853), syster till 5688. 

Denna slSgt Smith inkom till Sverige ft^n Skottland med Johan 
Georg Smith, som blef tradg&rdsmastare pli Belteberga, der ban var at- 
minstone aren 1728—1768. Han var gift tvk g&nger. Forsta hustrun (f. 
1706) dog 1747; andra hustrun Anna Catharina fSddes 1718 och afled 
1768. Han blef fiider eller kanske farfader till Hans Herrman (f. 1756; 
* ladufbgde pa g&rden Viderdra; f 1804), som i sitt 1786 ing&ngna gifte 
med Signe Hdkansdotter (f. 1754 t 1819) blef fader till Johan Georg (f. 
i Ottarp 1793; inspektor p& Hilleshog och p& Morlanda; f i Trelleborg 
1859), som med Maria Elisabeth Runnerstrom (f. 1803; t i Malmd 1834) 
fick sonen Carl Magnus (f. 1822), fader till 5324 och svarfader till 5652. 

5325. Anders Magnus Malmstrom (I), son af vagn- 
makaren Lars M. (f 1856) och Carolina Fredrika Magnus 
(t 1873); f. i Lund 21 jan. 1849; fil. doktor 1871; docent 


1866—1867. 


289 


i semitiska sprfik 1874; lektor vid Lunds laroverk s. teol. 
kand. 1878; prestvigd 1879; decent i kyrkohistoria 1884; 
kyrkoherde i Gftrdstfinga 1885; f 17 jan. 1904. 

LSrd orientalist. — Gift 1876 med Helena Elisabeth Svensson- 
Svedberg (f. 1845), syster till 4754. 

5326. Per Benetsson Regii6r (II), son af fibon 
Bengt Persson och Mama Persdotter; f. i Roslof, Gftrd- 
stfinga socken, 23 sept. 1845; folkskoUarareexamen i Carl- 
stad 1872; stud, i Ups. (Smfilands n.) 1876; adjunkt vid 
Umefi folkskoliar.-seminarium 1880; fil. doktor 1891; f i 
Umefi 10 aug. 1899. 

Gift 1887 med Margreta Sofia Sdderholm (f. 1862). 

5327. Wilhelm Zlckerman (II), son af stationsin- 
spektoren Henrik Z. (f 1879) och Ulrika Elisabeth Boman 
<+ 1874); f. i Cimbrishamn 2 jan. 1846; handelsagent i Stock- 
holm; utvandrade till Amerika 1880; journalist i S:t Paul, 
Minnesota; f 1894. 

Sonson till 2348. — Sv&ger med 4314. 

5328. Per Bengtsson Spole (VI), son af torparen 
Bengt Persson (f 1878) och Bengta Nilsdotter (f 1877); 
f. i Tockarp, Glimfikra socken, 12 aug. 1845; f derstades 
som student 19 maj 1869. 

5329. Per Erik Torslow (Vn, broder till 5146; f. 
i Stoby 15 maj 1847; jur. examen 1874; v. haradshofding 
1877; t ogift i Christianstad 3 nov. 1880. 

5330. Paul Ottstaf Waldemar Isberg (I), broder 
till 4752; f. i Lund 2 sept. 1848; jur. examen 1870; v. ha- 
radshofding 1874; assessor i sk. hofratten 1884; rev.-sekr. 
1888; exp.-chef i just-dep. s. fi.; haradshofding i Luggude h. 
1889; justitierfid 1891; landsh5fding i Stockholms Ian 1896. 

Gift i Christianstad 1880 med Elsa Helena Lundqvist (f. 1857), 
syster till 5640. 

5331. Carl Henrik Svensson (II), son af inspek- 
toren Johan S. och Elna Susanna Weibull; f. i Horby 26 
maj 1846; prel.-examen 1869; l:ste kassor vid Christianstads 
ensk. banks kontor i Malmo 1877; afsked 1903. 

Gift I Helsingborg 1878 med Amelie Mollerstrdm (f. 1847). 


5332. Lars Peter Samuel Adrian (VI), son af 
kyrkoherden Samuel A. (f 1900) och Fredrika Charlotta 
Wfihlin (t 1891); f. i Husqvarna 18 april 1846; fil. kand. 


1867. 


19 


290 


1867. 


1875; adjunkt vid Hernosands laroverk 1882; rektor vid 
Haparanda laroverk 1887 och vid Malmo 5-kl. tin 1903. 

5333. Johan Eduard Theodor Eriksson (III), son 
af landtbrukaren Anders E. och Eva Bergh (f 1891); f . i 
Malmo 5 juli 1846; landtbrukare i Hindby, nara Malmo. 

Broder till 5339. 

5334. Oria Palemon Schelin (I), son af landtma- 
taren Samuel Jacob S. (f 1859) och Eva Amalia Krumlinde 
(t 1868); f. i Lund 13 okt. 1847; tulirdrvaltare i Nykoping 
1887; t derstades 24 maj 1899. 

Fadren (f. i Carlskrona 1800) var son af snickaremastaren Anders 
S. och Anna Ulrika Aim. — Gift i Malm6 1877 med Davida Mathilda 
Pettersson^ kind som ft^mst&ende amatdrsAngerska och musiklftrarinna. 

5335. Nils Larsson (VH, son af folkskoUSraren 
Jons L. och Johanna Katharina Nordbeck; f. i Horrod 10 
nov. 1844; Rl doktor 1874; adjunkt vid Lunds folkskoUfir.- 
seminarium 1881. 

Gift 1875 med Selma Hermina CoUin (f. 1847), dotter af 3750. — 
Bland s5ner: Gannar Larsson-Collin, svlrson till 4147. 

5336. Anders Hellner (II), son af husmannen Hans 
Jakobsson och Elna Sorensdotter; f. i L. Beddinge 6 nov. 
1845; fil. kand. 1876; sem.-adjunkt i Kalmar 1877. 

Farbroder till 6519. — Gift i Carlskrona 1888 med Alma Maria 
Tjdder (f. 1871). 

5337. Per Andersson (II), son af husmannen An- 
ders Persson och Boel Nilsdotter; f. i Refvinge 6 aug. 1844; 
fil. kand. 1879; flera 4r extra ISrare vid Helsingborgs ISro- 
verk; f derstMdes ogift 14 dec. 1896. 

5338. Hans Hainer (II). broder till 5287; f. i Hvel- 
linge 19 okt. 1845; fil. kand. 1873; adjunkt vid Hudiksvalls 
laroverk 1874; fil. doktor i Ups. (Kalmar n.) 1877; kollega 
vid Carlshamns ISroverk 1878; prestvigd 1883; kyrkoherde 
i Visseltofta 1888 och i Mjellby 1896. 

Gift 1880 med Anna Maria Andersson (f. 1850). 

5339. Jacob Eriksson (III), broder till 5333; f. i 
Hyllie 30 sept. 1848; fil. doktor 1874; docent i botanik 1874 
—1877; adjunkt vid nya elem.-skolan i Stockholm 1875— 
1885; forestfindare och vaxtlysiolog vid landtbr.-akadrs ex- 
perim.-falt samt professor 1885. 

Landtbruksvetenskaplig fSrftittare. — Gift pi Sjoryd 1876 med 
Hilma Knutsson, 

5340. Olof Andersson (III), son af landtbrukaren 
Anders Jonsson och Marna JSnsson; f. i Gislof 30 juni 1847; 
f i Lund som student 17 okt. 1868. 


1867. 


291 


5341. Anders Magnus Nordstrom (II), son af 3718; 
f. i Ofved 31 dec. 1847; med. fil. examen 1872; l:e bok- 
hfillare vid Skfines banks kontor i Landskrona 1875; bok- 
hillare vid sk. hypoteksforeningen i Lund 1879; kamrerare 
der 1890. 

Kusin med 4557 och 5378. — Gift p& Boe i Finland 1874 med 
Lovisa Gustajva af Bjdrksten (f. i Helsingfors 1851), doner af hofHitts- 
lidet Johan Alfred af B. (se vid 4264). 

5342. August Wilhelm Wahlquist (II), broder till 
4988; f. i Visseltofta 19 sept. 1846; grosshandlare i Stock- 
holm, innehar kommissionslager fdr Rydboholms aktie- 
bolag m. m. 

Gift 1808 med Viola Heurlin (f. 1863). 

5343. Fredrik Emll Borg (III), broder till 5094; f. 
i Malmo 18 sept. 1848; jur. examen 1872; v. hSradshofding 
1875; t. f. domhafvande i N. Vadsbo harad; f ogift ft Mells- 
torp 14 jan. 1876. 

5344. Lars Wennberg (III), son af bagaren Bengt 
Larsson och Anna Fredriksson; f. i Tottarp 15 maj 1845; 
fil. doktor 1874; adjunkt vid Malmo ISroverk 1880; prest- 
vigd 1885; kyrkoherde i Konga 1890; kontraktsprost 1897; 
kyrkoherde i Torrlosa 1900. 

Broder till 5888. — Gift 1881 med Hedvig Louise Schultz (f. 
1858), dotter af 3914. 

5345. Axel Holmquist (III), son af haradshofdingen 
Lars Fredrik H. (f 1876) och Brita Christina Dahl; f. i 
Linkoping 6 maj 1849; jur. examen 1870; v. haradshofding 
1874; landskamrerare i Blekinge Ian 1882. 

Son af 3415. 

5346. Lars Nilsson HII), son af torparen Nils Jons- 
son och Hanna Larsdotter; r. i 0. Vemmenhog 8 jan. 1846; 
prestvigd 1877; fil. doktor 1879; lektor vid Nykopings laro- 
verk 1880; kyrkoherde i Herslof 1894. 

Gift 1875 med Selma Cecilia Katharina Rosenqvist (f. 1850). 

5347. Oustaf Adolf Svensson (III), son af n&l- 
makaren Gustaf S. och Anna Schummel; f. i Engelholm 3 
maj 1845; stationsinspektor vid Skurup 1874. 

Gift i Lomma 1874 med Maria Elisabeth Malmqvist (f. 1846 f 
1897), dotter af sadelmakaren M. k Alnarp. 

5348. Albert Peter Wadstein (VI), son af 3732; 
f. i Helsingborg 10 aug. 1848; fil. doktor 1874; disponent 
lor Kropps aktiebolag 1876—1895; verkstallande direktor 
vid Helsingborg-Hessleholms jemvag sedan 1899. 


292 


1867. 


Dessutom styrelseledamot i Luggude h. sparbank samt i Sk&nes 
banks kontor i Helsingborg. — Gift 1) 1878 med Sofia Neander (f. 1853 
t 1880), dotter af 3959; 2) 1885 med Ida Laura Korcen, f. Widegren (f. 
1840), enka efter lektorn Gustaf Fredric K. 

5349. Per Bengtsson Ekeroth (VI), son af rust- 
hfiUaren Bengt Persson och Ingrid Bjerstedt; f. i Fjelkestad 
30 april 1846; utvandrade till Amerika. 

5350. Jons Thorelli (I), son af folkskollararen Hans 
Jonsson (f 1899) och Pernilla Truedsdotter; f. i V. Sallerup 
26 febr. 1848; fil. doktor 1874; prestvigd 1887; kyrkoherde 
i Nasum 1901. 

Broder till 5977 och 6627. — Gift 1877 med Karin Engstrom (f. 
1855), syster till 5673. 

5351. Nils Bjerner (VI), son af fibon Per Persson 
och Sissa Olasdotter; f. i Farlof 20 juli 1845; stud, i Ups. 
(Goteborgs nat.) 1870; infodingsratt i Carlstads stift 1872; 
prestvigd s. fi.; kapellpredikant i Nyskoga 1901. 

Gift 1875 med Ingegerd Mylin (f. 1854). 

5352. Bernhard Meijer (II), son af godsegaren Bern- 
hard M. (f 1901) och Maria Gronqvist; f. i Malmo 10 dec. 
1848; fil. doktor 1874; bosatt i Stockholm sedan hosten 1875 
som skriftstallare. 

Halfbroder till 4726. — Broder till 5524. — Gift 1880 med Matilda 
Karolina Andersson (f. 1861; f 1883, ej 1885). 

5353. Daniel Henrik Jakob August Kiellander 

(IJ, son af 3716; f. i Ausfis 30 nov. 1846; utvandrade vfiren 
1873 till S. Amerika; i borjan fotograf, sedan prakt. lakare 
i S^o da Jodo da Boa Vista i Brasilien; efter undergfingen 
examen infor sundhetskollegium der, apotekare i Vargen 
Grande 1887; f i Sao da Joao 14 juni 1895. 
Gift med Eliza de Andrade, 

5354. Carl Oustaf Eggertz (V), son af handlanden 
Salomon E. (f 1868) och Gustafva Catharina Rosenberg (f 
1879); f. i Ystad 17 febr. 1845; fil. kand. 1874; assistent vid 
landtbruksakad.'S forsoksanstalt 1877; fil. doktor 1889. 

Har frkii trycket utgifVit itskilliga arbeten, intagna i „Meddelanden 
ftin K. Landtbruksakadrs experimentalfilt*'. 

I Stockholm afled maj 1673 en handlande Eggers, efterlemnande fern 
bam och bland dem sonen Paul (f. 1660). Denne antages varit foder till 
Paul Eggertz (f. i Stockholm 1682, ej 1687; s&rades och tillfingatogs efter 
slaget vid Pultava och iterkom 1722; kapten vid Kronobergs reg. 1741—1747; 
t p& Torups herreg&rd i Sk&ne 1767, ej 1768), som med Anna Dorothea 
Netherwood (f. 1708 f 1757) hade 14 bam, hvaribland: — A) Wilhelm Eggertz 
(f. p& Lastad 1735; militar, bosatt i Skeens Liag&rdstorp, Annerstads soc- 
ken), som med Helena Otterdahl flck bland andra sonen Carl Johan (f. 
i Annerstad 1758; kronofogde i Sunnerbo, sedan i Allbo, med assessors 
titel; egde fSrst HUsthagen i Wislanda och sedan Sigsberg i V. Thors&s; 


1867. 


293 


t 1819), i hvars giften med Brita Christina Norlander och sedan med 
Sofia Catharina Sandvall (f. 1762 t 1812) f5ddes rainga bam, deraf i 
senare aktenskapet: 1) Andreas (f. i Wislanda 1805; stud. smal. i Lund 
1823; kyrkoh. i Wislanda; t 1873), fader till lektorn C. M. U, Eggertz 
\ Carlskrona och till redaktdren August Emit Eggertz i G5teborg; 2) Sa- 
lomon (f. i V. Thorsis 1810), fader till 5354 och svarfader till 5185; — 
B) Gustaf Eggertz (f. 1741; rantmiistare och faitkamrer i Vexi6), som med 
Maria Elisabeth Lundblad (f. 1748; t i Goteborg 1828) hade sonema: 
1) Jochim (f. i Vexi6 1770; fanrik); och 2) Paul Fredrik (f. i Vexio 1771; 
stud. sm&l. i Lund 1788; magistratssekr. i Goteborg; t 1843); — C) Pau- 
lina Dorothea Eggertz (f. 1744; f J Arrie 1817), som i sitt gifte med 
kyrkoh. Joachim Alsing (f. 1738 t 1804) blef farmors moder till enkepro- 
fSessorskan U, Ask i Lund, i hvars ego fins ett 1764 m&Iadt portr&tt af 
kaptenen Paul Eggertz; — D) Olof Petter Eggertz (f. i Goteryd 1745). — 
Om denna slSgt Eggertz 3r identisk med den i Anreps slagtbok upptagna 
torde vara tvifvel underkastadt. 

5355. Per Fredrik ChristofiFer Bunth (III), son 
af fanjunkaren Justus Henrik B. (f 1891) och Eva Augusta 
Angelin (f 1886); f. i V. Nobbelof 10 jan. 1846; med. lie. 
1884; stadslakare i Norrkoping 1890. 

Son af 3383. — Broder till 5723. — Gift i Lund 1893 med Helena 
Maria Thyren (f. 1864), dotter af 4097. 

5356. David Robert Theodor Bergh (VI), son af 
V. kronofogden Johan Theodor B. (f 1829) och Maria Ka- 
trina Fredriksson (f 1876); f. i Veinge, Halland, 2 sept. 
1848; jur. examen 1872; v. haradshofding 1876; t. f. om- 
budsman i statskontoret 1880; f ogift 20 febr. 1883. 

Son af 3434. — Sv&ger med 4257. 

5357. Nils Helmstein (VI), son af arrendatom Nils 
Truedsson och Olu Olsdotter; f. i Fjelkestad 12 april 1847; 
fil. kand. 1873; forestfindare for Blekinge lans folkhogskola 
i Ronneby 1876. 

Gift i Torekow 1876 med Amalia Charlotta Lundsten (f. 1852), 
dotter af en sj5kapten. — Bland bamen: Nils Oskar Birger (f. 1878; 
bryggmastare i Motala), Knut Sigurd (f. 1879; banktjensteman i Norr- 
kdping) och Karl Ivar (f. 1881; e. o. kammarskrifvare i Ahus). 

5358. Anders Fredrik Holm (IV), son af v. audi- 
toren Jonas Wessel H. (f 1860) och Kristina Magdalena 
Elisabeth Andersson (f 1892); f. i N. Skreflinge 22 febr. 
1847; stud, i Ups. (Stockholms n.) 1871; jur. kand. 1880; 
advokat i Upsala; f i Goteborg 21 aug. 1891. 

Dog plStsligt pk hemvagen frkn ett sanatorium utanfor Christiania. 
— Son af 2981. — Half broder till 4205. — Gift i Upsala 1880 med 
Hedvig Ulrika Fleming (f. 1843), enka sedan 1875 efter godseg. Adolf 
von Bahr. 

5359. Jons NUsson Oertz (VI), son af hemmans- 
egaren Nils Jonsson och Hanna Olsdotter; f. i Esphult 6 


294 


1867—1868. 


febr. 1845; prestvigd 1872; kyrkoherde i Malmo S:t Pauli 
1884 och i Soderhviddinge 1892. 

Gift 1875 med Maria Lundahl (f. 1855), syster till 5164. 

5360. Otto Hjalmar Oullberg (II), son af 3884; f. 
i 0. Grefvie 3 april 1847; fil. kand. 1875; fil. doktor i Ups. 
(Vermlands n.) 1875; aktuarie vid stat. centralbyrtn 1885; 
l:e aktuarie i kommerskollegium 1891. 

Fiin trycket utgifvit: Justitiematrikel (1887, 1902), m. m. — Gift i 
Stockholm 1895 med Alma Katharina Britzelli (f. i Falun 1862), dotter 
af Frans Oskar B. 


5361. Joseph Cruce (VI), son af torparen Peter Ja- 
kobsson Kreutz och Katharina Andersdotter; f. i Karda, 
Smfiland, 15 juni 1826; infodingsratt i Lunds stiFt 1873; 
prestvigd s. fi.; kyrkoherde i FuUtofta 1878. 

Gift 1883 med Emma Elisabeth Lindblad (f. 1853). — Sv&ger 
med 6757. 

5362. Nils Eberhard Lov6n (I), broder till 4373; 
f. i Lund 15 jan. 1846; e. o. bibl.-amanuens 1870—1884; 
musikforest&ndare vid sodra sk. inf.-reg. 1881 — 1896; musik- 
direktors namn 1882; kantor och organist i Landskrona 1888. 

Forftittare och kompositSr. — Gift i Lund 1888 med Hulda Maria 
Larsson (f. 1859), syster till 5613. 

5363. Fredrik August Lov6n (I), broder till 4373; 
f. i Lund 2 maj 1847; fil. doktor 1874; examen vid skogs- 
instit. 1875; skogschef vid Uddeholmsverken i Vermland 1884. 

FSrftittare. — Gift 1) 1892 med Clara Sofia Britte von Essen (f. 
1858 t 1897); 2) 1899 med Charlotte von Essen (f. 1863). 

5364. Fritz Samuel Svenson (III), son af hand- 
landen Sven S. och Sophie Beate 01c6n; f. i Ousby 5 april 
1846; fil. kand. 1872; adjunkt vid Lunds laroverk 1873; 
fil. doktor 1877; t 27 april 1887. 

Var vid sin bortg&ng p& god vag att skafb sig ett stort namn som 
uppfinnare p& mekanikens omr&de. — Gift 1872 med Hedvig Therese 
Schersten (f. 1850). 

5365. Swante Ek (VI), son af snickaren Jons E. och 
Anna Malm; f. i Onnestad 9 juni 1846; prel.-examen 1869; 
korrespondent vid Skfines bank i Malmo 1873; kamrerare 
der 1891. 

Systerson till 3755. — Gift i Malmd 1878 med Albertina Charlotta 
Pick (f. i Malmd 1856), dotter af sadelmakaren Carl Christian F. — Son: 
Albert Willas (f. 1879; student; banktjensteman). 

5366. Nils Lindstam (VI), son af hemmansegaren 
Lars Ingemansson och Kama Andersson; f. pfi Ifo 28 dec. 


1868. 


1868. 


295 


1847; prestvigd 1873; kyrkoherde i TrollenSs 1891; f pft 
Lunds lasarett 27 mars 1900. 

Gift 1) 1878 med Ida Charlotta Krook (f. 1845 f 1882); 2) 1884 
med Valborg Maria Elmqvist (f. 1858). 

5367. Jdns Hi^nell (III), son af hemmansegaren 
Hans Andersson och Elna JSnsdotter; f. i V. Klagstorp 19 
aug. 1842; prestvigd 1870; kyrkoherde i Ottarp 1882. 

Gift 1872 med Eva Catharina FredrUca Carolina Brunnstrom (f. 
1841), syster till 3894. 

5368. Nils Nomander (IVj, son af rusthfiUaren Nils 
Nilsson och Gertrud Persdotter; t. i Kattarp 25 dec. 1835; 
stud, i Ups. (Ostgota n.) 1863; landtbrukare i hemorten; 
privadarare i rielsingborg (i matematik och filosofi, enl. an- 
nonser); utvandrade 1882 till Galesbury, 111., der han vista- 
des annu 1896 och fortjenade sitt uppehalle med att bygga 
hus, med egna hander. 

5369. Lars Hall6n (II), son af hemmansegaren Hans 
Larsson och Kjersti Rasmusootter; f. i Espo 2 dec. 1843; 
stud, i Vermlands n. 1863; prestvigd 1868; kyrkoherde i 
Vasby 1891. 

Gift 1872 med Sofia Benedicta Trdgardh (f. 1848), dotter af 3764. 

5370. Sven Ulrik Melcher Bogislaus H&kanson 

(II), son af ryttmastaren Christian Hfikan H. (f 1868) och 
Adelaide Charlotte Nibelius (f 1874); f. i Remmarlof 18 
sept. 1847; fil. kand. 1878; t. f. rektor i Borgholm; f i 
Ljungby koping 6 juni 1895. 

Halfbroder till 4310. — Gift med Victoria Rietz (f. 1849), syster 
till 5129. 

5371. Per Bendz (III), broder till 4383; f. i V. To- 
marp 14 juli 1848; jur. examen 1874; v. hSradshofding 1876; 
polisnotarie i Malmo 1882 — 1885; advokat i Malmo. 

Svliger med 5633. — Gift 1881 med Karolina Fredrika Ulrika 
Bursie (f. 1852), dotter af haradsh5fdingen Herman Bernhard B. 

5372. Gustaf Llndeberg (III), son af landtbrukaren 
Ola Persson och Bothilda Andersson; f. i Igelosa 28 april 
1846; prestvigd 1872; kyrkoherde i Backaryd 1880. 

Gift 1875 med Johanna Fredrika Pihl (f. 1853 t 1888). 

5373. Christian Bergh (VI), son af vaktmastaren 
Christian B. (f 1857) och Johanna Olsson; f. i Christian- 
stad 1 juli 1849; f i Lund som student 7 nov. 1868. 

Fadren fSddes i Christianstad 1808. 

5374. Johan Gustaf ChrlstofiFer Cederschifild 

(I), son af exp.-sekreteraren Gustaf C. (f 1860) och Elsa 


296 


1868. 


Vilhelmina Borg (f 1889); f. i Stockholm 25 juni 1849; RL 
doktor 1874; docent i nordiska sprtk 1875 — 1883; professor 
vid Goteborgs hogskola 1893. 

Brorson till 3939. — Broder till 5826 och 6020. — Gift 1880 med 
Lovisa Vilhelmina Widegren (f. 1860), dotter af 3886. 

5375. Olof Hemming (III), son af Anders Ohlsson 
och Boel Trulsdotter; f. i S. Aby 8 okt. 1843; fil. kand. 
1873; utgifvare af ^Skftne" i Lund 1875 och af „Nya Skfine* 
i Malmo; jur. kand. 1883; advokat i Malmo; inrattade 1887 
ett jur. seminarium i Falkoping och flyttade det till Goteborg 
1888; t i GSteborg 1 febr. 1889. 

Broder till 5702 och 5964. — Gift 1881 med Lovisa Maria Hoist 
(f. 1847; t i Jemshdg 1893), dotter af kyrkoherden Erik Magnus H. 

5376. Emil Franklin Orimlund (III), son af skrad- 
daren Hans Christian G. och Anna Katrina Borgstrom; 
f. i Malmo 22 juli 1848; bryggeriegare i Landskrona 1884; 
nu fastighetsegare derstfides. 

Fadren fSddes i Aggershus 1813. — Gift 1878 med Elna Paulina 
Landstedt (f. i Carlskrona 1844). 

5377. Alfred Gabriel Nathorst (III), son af pro- 
fessom Hjalmar Otto N. (f 1899) och Marie Chariotta Ma- 
tilda af Georgii (f 1869); f. i Bergshammar, Sodermanl., 7 
nov. 1850; stud, i Ups. (Goteborgs n^ 1871; fil. doktor i 
Lund 1874; docent i geologi 1874 — 1879; professor och in- 
tendent vid naturhist. riksmuseum 1884. 

Vetenskapsman och nordhafeforare. — Sv&ger med 6124. — Om 
sUgten, se Sv. sligtkal. 5. 866, afvensom „01of Meurlings stamtrad*" (Lund 
1902). — Gift p& Aldersbick 1878 med Amy Rafaela Windahl (f. 1858). 

5378. Magnus Jacob Rosenqvlst (II), son af kyrko- 
herden Carl Theodor R. (f 1859) och Christina Chariotta 
Engestrdm (f 1887); f. i Vesterstad 22 juni 1848; fil. kand, 
1875; adjunkt vid Christianstads laroverk 1881. 

Son af 3666. — Kusin med 4557 och 5341. — Gift 1882 med 
Gertrud von Reis (f. 1859). 

5379. Gttstaf Fredrik Ekberg (II), son af ianjun- 
karen C. A. E. (f 1853) och Catharina Lidberg (f 1857); 
f. i Engelholm 11 mars 1846; f ^ i-^nd som student 15 
mars 1869. 

5380. Hans Tycho Krook (II), son af landtbruka- 
ren Nils Olof K. (f 1861) och Anna Lovisa Cronholm (f 
1881); f. i Brandstad 22 febr. 1848; fil. kand. 1881; f i 
Lund 26 okt. 1884. 

Son af 3632. — Broder till 5478. — Se vid 4565. 


1868. 


297 


5381. Alfred Pehr Oustaf Petersson (II), son af 
sekreteraren Anders P. (f 1880) och Karin Johanna Sones- 
son; f. i Rorum 30 sept. 1847; jur. examen 1871; v. hS- 
radshofding; vistas sjuklig nara Lund. 

Son af 3220. 

5382. Johan Leonard Naumann (I), son af glas- 
mastaren Johan N. {f 1866) och Maria Lovisa Osbeck (f 
1892); f. i Borfts 20 aug. 1850; med. lie. 1879; l:e prov.- 
lakare i Jonkopings Ian 1900. 

Brorson till 3423. — Gift 1880 med Clara Berling (f. 1857), dot- 
ter af 3454. 

5383. Nils Peter Olofsson (IV), son af landtbru- 
karen Olof Jonsson och Olavia Ohlsson; f. i Landskrona 
27 jan. 1847; fil. kand. 1876; adjunkt vid Christianstads 
liroverk 1878. 

Gift 1880 med Ingrid Christine Nilsson (f. 1854). 

5384. Henrlk Alfred Trac&rdh (I), son af koppar- 
slagaren Henrik Henriksson och Bengta Olsson; f. i Lund 
21 aug. 1846; prestvigd 1872; kyrkoherde i St. Kopinge 1887. 

Gift 1) 1880 med Olga Hesselgren (f. 1850 f 1896); 2) 1900 med 
Gerda Christofersson (f. 1848), enka efter 5077. B&da aro systrar till 5816. 

5385. M&ns Ros^n (II), son af landtbrukaren Nils 
Mfinsson och Hanna Persdotter; f. i Reslof 31 mars 1847; 
adjunkt vid Helsingborgs laroverk 1881; prestvigd s. 
kyrkoherde i Nosaby 1903. 

Kusin med 5622. — Gift 1881 med Hilda Lindstrdm (f. 1854), 
syster till 5765. 

5386. Peter Otto Holjer Witt (IV), son af kyrko- 
herden Holjer Anders W. (f 1889) och Sara Margreta 
Schultz (t 1871); f. i Malmo 3 aug. 1848; prestvigd 1874; 
missionar i Sydafrika 1876; afsatt 1890; bor i Stockholm. 

Hade af domkapitlet beviljats tjenstledighet under tre min. f5r ut- 
dfvande af enskild evangeliserande verksamhet bland zulufolket, men 
&terv3nde icke, och di bans vistelseort var okand, efterlystes ban i tid- 
ningame, utan att ban lat sig afh5ra. Derefter foljde afsatmingen. 
Utgaf 1900 frkn eget boktryckeri i Stockholm „Slagten Witt". — Sv&ger 
med 4711 ocb 4749. — Fadren blef stud. blek. 1835. — Gift 1875 med 
EUn Pallin (f. 1848). 

5387. Carl Adolf Jacob  Ludvlg Nordenstedt 

I), son af tullkontrolloren Carl Erik N. och Marie Louise 
endel; f. i Ahus 14 mars 1851; med. lie. 1879; prakt. 
ISkare i Lund 1879 och sedan i Malmo; f der 7 sept. 1894. 

Under studenttiden en f5r sina sceniska och andra sallskapliga 
talanger mycket bemirkt personlighet. — Nationens prokurator 1881 — 
1887. — Gift 1879 med Emma Dorotea Lovin (f. 1852; bor i Lund), 
syster till 5805. 


Digitized by 


298 


1868. 


5388. Lorentz August Regn^ll (I), broder till 4962; 
f. i Carlshamn 31 mars 1845; haradsskrilVare i Oxie och 
Skytts Fdgderi 1879. 

Gift 1891 med Bertha Gunnarsson (f. 1858), dotter af landtbnika- 
ren Gunnar Markusson. 

5389. Julius Verner Callmer (I), son af landtbru- 
karen Johan C (f 1901) och Johanna Berger (f 1877); f. 
i Rfida, Bohuslan, 21 mars 1848; med. lie. 1881; reg.-lakare 
vid sk. husarreg. 1899; prakt. lakare i Malmo. 

Gift i Malm5 1886 med Paula Hedman (f. 1861). 

Denna slagt Callmer torde i&tt sitt namn af GalmaremSllan i Rise- 
katsl5sa socken, annex till Hesslunda. Den fSrst kande medlemmen var 
Assar Callmar eller Callmer (f. i Hesslunda 1714; smed i Vram och 
sedan vid Knutstorp, K&gerdds socken), gift 1) med Christina Petersdotter 
Hall (f. i Kropp 1718; f i K&ger6d 1751); 2) 1752 med Elna Hansdotter 
(f. i Kropp 1714; f vid Knutstorp 1776); och 3) 1777 med Catharina 
Rundgren, Han fick sonen Wilhelm Callmer (f. i Vram 1745; smed vid 
Knutstorp), som med Anna Jonsdotter (f. 1752) blef feder till Jdns (f. i 
K&ger5d 1779; smed i Ask), som hade sdnema: 1) Christian (f. 1811; 
stud, norrl. i Lund 1828; kyrkoherde i Konga; f 1879), fkder till 6002 
m. fl. samt sv^rfoder till 5609; 2) Johan (f. 1815; landtbrukare i Vail- 
kflrra), fkder till 5389. — Om en annan slagt Callmer, se vid 4799. 

5390. Per Johnsson (VI), son af hemmansegaren 
John Nilsson och Gertrud Jonsdotter; f. i Vankifva 13 juli 
1847; fil. kand. 1874; adjunkt vid Malmo laroverk 1886. 

5391. August Forsberg (VI), broder till 5123; f. i 
Riseberga 15 mars 1845; fil. kand. 1875; kollega vid Carls- 
hamns laroverk 1888. 

Gift 1875 med Maria Jdnsson (f. 1847 f 1889). — Son: Hjalmar 
(f. 1876; stud, i Lund 1894; jur. kand.). 

5392. Emll Edvard Oemzell (IV), son af kyrko- 
herden J6ns Fredrik G. (f 1890) och Beata Sofia Boos; f. 
i Wollsjo 24 mars 1847; prestvigd 1871; reg.-pastor vid 
flottan och kyrkoherde i Skeppsholms fors. i Stockholm 1883. 

Son af 3413. — Sv&ger med 6047. — Gift 1874 med Julie Beate 
Aberg (f. 1850 f 1888), dotter af 3623. 

5393. Nils EhrenfHed Neander (IV), son af 3959; 
f. i Billeberga 30 mars 1847; fil. doktor 1877; adjunkt vid 
Lunds laroverk 1877. 

Gift 1) 1880 med Emmy Wadstein (f. 1854 f 1881); 2) 1883 med 
Gerda Wadstein (f. 1855), dotter af 3954. 

5394. Nils Brenner (VI), son af ladufogden Carl 
Andersson fi Odersberga och Hanna Nilsdotter; f. i Fjelke- 
stad 26 maj 1849; fil. kand. 1874; kollega vid Grenna pe- 
dagogi 1878; forsatt pfi indragningsstat 1893; kamrerare vid 
Smfilands ensk. banks kontor der. 


1868. 


299 


Gift 1890 med Nina Henrietta Elise Ldwenadler (f. i J6nk6- 
ping 1861). 

5395. Wilhelm Ferdinand Romare (IV), son af 
farjemannen Lars R. och Maria Sjoberg; f. i Helsingborg 3 
april 1850; med. fil. ex. 1872; f. d. delegare i en fingbfits- 
kommissionsaffar i Helsingborg. 

Fadren (f. i Helsingborg 1792) var son af farjemannen Sven R, (f. 
1755 t 1826) och Gunilla Dahl, 

5396. Oustaf Ferdinand HofiF (VI), son af en v. 
haradshoFding och Catharina Hoff; F. i Christianstad 5 okt. 
1849; jur. examen 1871; v. haradshoFding 1875; stadsnotarie 
i Helsingborg 1877; borgmastare der 1899. 

Gift i Helsingboi^ 1876 med Nathalia Thurin (f. 1853). 

5397. Ola Asker (II), son aF kyrkovarden Ola Mfins- 
son och Elna Olsdotter; F. i Ask 29 sept. 1846; prestvigd 
1875; kyrkoherde i Hoganas 1882 och i 0. Stro 1896. 

Gift 1878 med Stanny Schroder (f. 1857), syster till 6096. 

5398. Andreas Hofstrom (II), son aF murmastaren 
Berndt Rosenberg och Kersti Sjogren; F. i 0. Hoby 25 juli 
1844; prestvigd 1873; kyrkoherde i Hoor 1883. 

Gift 1875 med Dorothea Cecilia Lundqvist ' {t, 1838). — Sonen 
Gottfrid dog i Lund som stud. 1900. 

5399. Jons Nilsson Werner (I), son aF husegaren 
Nils Jonsson och Kjerstin Jonsson; F. i Lund 9 sept. 1845; 
prestvigd 1875; kyrkoherde i Horrod 1895. 

Gift 1) 1876 med Marie Westerberg (f. 1844 f 1884); 2) 1885 
med Nathalia Laarihn (f. 1860). 

5400. Anders Johan Alcerman (III), son aF 3715; 
F. i Bjomekulla 8 juli 1849; ex. vid skogsinstitutet 1878; 
jSgmastare i MalmShus revier 1890; f ogiFt i Malmo 1 
juni 1893. 

En godmodig, vinsall personlighet. Egde liksom m&nga af sl3gten 
betydliga kroppskrafter, hvilka en g&ng under en jagtfird lara profvats 
vid armbrytning med ryske czaren, som besegrades. 

5401. Olof Edvard Anderson (II), son aF Fabri- 
koren OloF A. i Mollerod och Bengta Svensdotter; F. i Ve- 
rum 15 maj 1845; tullforvaltare i Solvesborg 1888; tuUkon- 
troUor i Kalmar 1898. 

Gift 1879 med Axelina Hylten (f. i Kungsbacka 1843). 

5402. Jons Thomas Bystrfim (III), son aF skolla- 
raren Carl Petter Alexander B. (f 1875) och Hanna Jons- 
dotter; F. i Jonstorp 8 okt. 1849; med. lie. 1883; prakt. la- 
kare i V. Vingftker. 

Gift 1884 med Charlotta Christina Victoria Reese (f. 1858). 


300 


1868—1869. 


5403. Nicolaus August Lundber^ (VI), son af 
tradgftrdsmastaren Nils L. och Maria Christina (Clint; f. i 
Trane 5 mars 1843; tradg&rdsmastare. 

5404. Axel Johan Hellqvlst (VI), son af kantom 
Mathias H. (f 1896) och Karin Andersson; f. i V. Karup 
8 jan. 1847; prestvigd 1877; tog afsked frftn prestembetet 
1882; sprftklarare i Lund. 

5405. Johan Magnus Nilsson (I), son af en hand- 
lande och Gertrud Jeppsdotter; f. i Lund 20 juli 1847; med. 
fil. ex. 1873; t i Lund 10 juni 1884. 

5406. Hans Ludvig Wers6n (I), son af en major; 
f. i Orebro 25 nov. 1850; fbrvaltare vid Rorstrands pors- 
linsfabrik. 

5407. Assar ChristofiFer Lembke (III), son af 
garfvaren Edvard L. (f 1886) och Johanna Maria Ohlsson 
(t 1902); f. i Malmo 8 aug. 1849; prel. ex. 1872; dispo- 
nent i Malmo. 

R. D. D. O. 1896. — Brorson tilf4207. — Kusin med 6254. — 
Sv&ger med 4662, 5578, 5749 och 5957. 


5408. Bengt Johnson Oahn (IV), son af bostalls- 
arrendatorn John Bengtsson och Pemilla Nilsdotter; f. i 
Gantofta, Qvistofta socken, 13 okt. 1848; jur. examen 1872; 
t ogift 26 mars 1873. 

5409. Hans Str5m (VI), broder till 4993; f. i Hjersfis 
25 okt. 1848; med. lie. 1883; prakt. lakare i Malmo. 

5410. Robert William Hallberg (VI), broder till 
5135; f . i Christianstad 8 aug. 1848; kamrerare vid Chri- 
stianstads ensk. banks kontor i Ystad; f der 18 aug. 1873. 

5411. Per Welinder (VI), son af skrSddaren Sven 
Jonsson och Hanna Larsdotter; f. i 0. Sonnarslof 13 juli 
1844; fil. kand. 1875; kollega vid Oskarshamns larov. 1879. 

Gift 1879 med Carolina Benzelstjerna (f. 1850). 

5412. Per Molhem (VI), son af ftbon Truls Svens- 
son (t 1888) och Bengta Jonsdotter (f 1879); f. i Mfilen, 
Glimftkra socken, 25 maj 1843; fil. doktor 1877; f ogift i 
Knaggatorp, Glim&kra s., 2 aug. 1884. 

5413. Christian Henrik Lov6n (I), son af profes- 
som Sven Ludvig L. (f 1895) och Sigrid Mathilda EkstrSm 
(t 1901); f. i Stockholm 11 febr. 1844; stud, i Ups. (Stock- 


1869. 


1860. 


301 


holms n.) 1863; kansliexamen i Lund 1869; jur. examen 
der 1870; v. haradshofding 1872; advokat i Malmo; f der- 
stades 6 maj 1902. 

En i &tskiUiga rigtningar mycket beg&fVad personlighet. Framsti- 
ende musiker. Skicklig advokat. — Son af 3317. — Gift i MalmS 1874 
med Emma Lovisa Fischer (f. i Ystad 1849), dotter af tobaksfabrikoren 
Edvard Julius F.- Om hennes slagt, se vid 6249. 

5414. Friihiof Oscar Fredrik Gustafsson (I), 
broder till 4779; f. i Kungsbacka 1 jan. 1850; jur. examen 
1873; V. haradshSfding 1876; haradshofding i Akerbo m. m. 
1888. 

Gift 1883 med Alexandra Ingeborg Aurora Ahlstrdm (f. 1850). 

5415. Fredrik Asardh (I), son af professorn Jacob 
Georg A. (f 1901) och Margreta Meek; f. i Lund 17 aug. 
1851 ; jur. kand. 1876; docent i civilratt och romersk ratt 
1878; t ogift i Lund 8 nov. 1879. 

Sonson till 2587. — Brodern, ryttmastaren Carl Agardh, ar gift med 
en dotter af 3761. 

5416. Lars Nevander (II), son af landtbrukaren Per 
Svensson och Cecilia Hansdotter; f. i Nefvitshog 5 maj 
1848; teor. teol, ex. 1874; fil. kand. 1876; koUega vid Lands- 
krona laroverk 1878; prakt. teol. ex. 1887. 

Gift 1877 med Oliva Svensson (f. 1855). 

5417. Arvid Ragnar Isberg (I), broder till 5054; 
f. i -Lund 26 juli 1850; fil. doktor 1877; adjunkt vid Vexio 
laroverk 1881; lektor vid Kalmar laroverk 1891. 

Gift k Karleby 1893 med Sigrid Osterdahl (f. 1863), dotter af 
dfvrerjagmastaren Albert Magnus 0. 

5418. Herman Billing (II), broder till 4103; f. i 
Onnestad 16 sept. 1849; fil. kand. 1872; jur. kand. 1875; 
v. haradshofding 1877; stadsnotarie i Stockholm 1886; rftd- 
man 1891; justitierfid 1897; jur. hedersdoktor i Lund 1900. 

5419. Per Brorsson (III), broder till 5206; f. i V. 
Skreflinge 25 april 1846; jur. examen 1872; v. haradshSf- 
ding 1875; advokat i Malmo. 

Gift 1884 med Hilma Lovisa Osterling (f. i MalmS 1865). 

5420. Thure Olof Johan Ronstrom (II), son af 
poliskommissarien i Stockholm Thure Gustaf R. (f 1864) och 
Andriette Gustava Leth; f. i Riseberga 29 nov. 1849; fil. 
doktor 1879; adjunkt vid Lunds larov. 1882; lektor der 1892. 

Fadren blef stud. blek. 1827. — Se slSgtutredningen vid 4435. — 
Gift 1884 med Anna Mathilda Margaretha Osterman (f. 1858). 


5421. Olof Isak Heurgren (I), son af kyrkoherden 
Paul Jacob H. (f 1868) och Aurora Ulrika TrSgftrdh (f 


302 


1869. 


1903); f. i Lund 5 juni 1849; teol. kand. 1883; prestvigd 
s. a.; kyrkoherde i Orkened 1890 och i Kjells Nobbelof 
1897; kontraktsprost 1903. 

Son af 3388. — Broder till 5644. — Gift 1885 med Gerda Amanda 
Carolina Kallenberg (f. 1855).  Om hennes slSgt se vid 3757. 

5422. Hans Walldow (II), son af hemmansegaren 
Bengt Mfinsson och Kjersti Asmundsdotter; f. i Vallkarra 1 
jan. 1848; med. lie. 1879; prov.-lSkare i Arvika distrikt 1897. 

Gift 1884 med Alma Lindblom (f. 1864). 

5423. Otto Alfons Wedberg (V). broder till 4829; 
f. i Ystad 21 nov. 1848; kontorist i Goteborg; flyttade till 
Helsingborg 1900. 

Gift i G5teborg 1893 med Fredrika Amanda Keil (f. i Gote- 
borg 1861). 

5424. Ernst Martin Flensburg (III), son af 3994; 
f. i Malmo 25 aug. 1851; jur. examen 1874; v. haradshof- 
ding 1877; stadsnotarie i Malmo 1882; borgmastare i Ron- 
neby 1892. 

Gift 1880 med Anna Amalia Elisabeth Cronholm (f. 1852), dot- 
ter af 3496. 

5425. Johan Eduard Westbei^ (III), son af spe- 
gelfabrikSren Gustaf Lars W. (f 1888) och Emelie Susanna 
Gakel (f 1895); f. i Malmo 10 juli 1850; prel. ex. 1871; 
journalist sedan 1872; red. af SkMrgftrden, Lysekil, ftin 1900. 

Fadren f5ddes pi Gottland. — Gift i Stockholm 1882 med Emilie 
Jacobsson, dotter af fkbrikSren Josef J. 

5426. Olof Lorentz Hylander (III), f. i Malm5 29 
juni 1848; fU. kand. 1876; adjunkt vid Lunds laroverk 1882; 
t ogift i Lund 2 jan. 1892. 

5427. Carl Anton Mollander (III), son af smeden 
i Malm6 Carl J. M. och Anna Pettersson (f 1889); f. i G6- 
teborjg 5 dec. 1849; utvandrade till Amerika 1874; redaktor 
i Chicago; f derstfides ogift 9 jan. 1899. 

Sv&ger med 4592. 

5428. Carl Henrik Llndholm (VI), son af firgaren 
Carl Fredrik L. (f 1890) och Catharina Wangel; f. i Bro- 
sarp 19 okt. 1848: fil. kand. 1875; teor. teol. ex. 1878; 
prakt. teol. ex. 1879; sjuklig. 

Broder till 5430. — Fadren (f. i Christianstad 1817) var son af 
garfvaren Johan L, och Petronella Pick, 

5429. Carl Olof Arcadius Ohlson, nu Arcadlus 

(VI), son af klockaren Ake Ohlson och Anna Christina 


1869. 


303 


Holmqvist; f. i G6ddeI6f 20 dec. 1849; fil. doktor 1884; 
lektor vid Vexio ISroverk 1885; rektor vid Vexi6 folkskol- 
larareseminarium 1890. 

Broder till 6446. — Gift i Lund 1876 med Maria Herrstrdm 
(f. 1846). 

5430. Johan Fredrik Lindholm (VI), broder till 
5428; f. i Brosarp 4 febr. 1850; jur. kand. 1877; v. harads- 
hofding 1880; advokat m. m. i Linkoping. 

Gift 1891 med Ida Julia Elisabeth Wangel (f. i Oravais, Fin- 
land, 1862). 

5431. Lars Ellas Lagerroth (VH, son af hem- 
mansegaren Sven Larsson och Elisabeth Esbjomsdotter; F. 
i llVetofta 17 dec. 1842; prestvigd 1873; kyrkoherde i Qvi- 
inge 1884 och i Kopinge 1896. 

Gift 1876 med Anna Ulrika Ennes (f. 1841). 

5432. Nils Lorenz Olsson (IV), broder till 5151; 
f. i Herslof 16 jan. 1851; prel. ex. 1876; vistas hos anho- 
riga p4 gfirden Svanetorp nara Akarps jernvSgsstation. 

5433. Angttst Emil Peterson (II), son af vice 
komm.-landtmataren Jons P. (f 1870) och Emilie Marie Mo- 
d6er (f 1857); f. i Vesterstad 23 nov. 1848; fil. doktor 1877; 
docent i tyska s. ft.; lektor vid Malmo Ifiroverk 1895. 

Brorson till 4546. 

5434. Nils Persson Holmberg (IV), son af ftbon 
Per Henriksson och Kjersri Jonsdotter; f. i Fjerrestad 20 
aug. 1846; f i Fjerrestad som student 25 maj 1872. 

5435. Car! Oustaf Pettersson, sedan Braunertz 
(III), son af en handlande och Kama Mfirtensson; f. i Malmd 
25 april 1849; e. o. kammarskrifvare vid Malmo tullkam- 
mare 1880; f ogift i Malmo 20 maj 1887. 

5436. Olof Petr€ (III), son af ftbon Per Hansson 
och Anna Persdotter; f. i Hotofta, S. Akarps socken, 3 jan. 
1848; t ft Lunds lasarett som student 21 april 1870. 

5437. Oustaf Jonas Daniel Ripa (I), son af 3768; 
f. i Lund 31 dec. 1850; jur. examen 1873; v. hfiradshSf- 
ding 1877; t. f. rftdman i Lund 1882—1894; ordForande i 
direktionen och verkstallande direktor fbr Toma sparbank i 
Lund 1894. 

5438. Axel Henrik Emil Bokelund (II), broder 
till 5051; f. i V. Karaby 21 febr. 1843; med. lie. 1881; prov.- 
lakare i Hessleholm 1894. 

Gift 1881 med Hedvig Hammar (f. 1847). 


Digitized by 


304 


1869. 


5439. Carl August Sylvan (V), broder till 5062; 
f. i Ystad 17 dec. 1847; prestvigd 1876; f i Bosarp 24 
febr. 1892. 

Gift 1879 med Elise Hallberg (f. 1852), syster till 5572. 

5440. Sven Aron Falkman (VI). broder till 5307; 
f. i 0. Sonnarslof 16 dec. 1848; teol. fil. ex. 1871; f i Chri- 
stianstad som student 29 jan. 1872. 

5441. Carl Hallengren (VI). broder till 4811; f. i 
Christianstad 11 sept. 1849; prel. ex. 1872; operasftngare i 
Stockholm 1876; f vid Vaxholm genom drunkning 8 aug. 
1877. 

Tillhdrde som l:e bas den beromda studentqvartetten „Longobar- 
deraa*', som f%tt sitt namn deraf. att alia dess medlemmar voro langa, 
st&tliga man. De oft-iga voro: l:e tenor Emil Berglund, g5teb. (f 1887 
som lektor vid Chalmersska anstalten i Gdteborg). 2:e tenor Sven Radhe, 
goteb. (nu borgmastare i Upsala) och 2:e bas Johan Mauritz Aspelin, 
gdteb. (nu stadsllkare i Stockholm). 

5442. Sven Wagner (VI), son af kommissionshand- 
landen Sven Trulsson och Elna Svensdotter; f. i Va 27 mars 
1844; fil. doktor 1877; docent i teor. filosoft 1877; lektor 
vid Lunds laroverk 1886; rektor vid Nykopings 1887 och 
vid Helsingborgs 1897. 

Gift 1) 1881 med Anna Ekedahl (f. 1853 f 1885); 2) 1888 med 
Augusta Ulfsparre (f. 1859). 

5443. Fredrlk Wllhelm Sund^n (VI), son af mk- 
laremastaren Sven S. och Louise Tullberg; f. i Vftnga 31 
mars 1848; fil. kand. 1874; kollega vid Norrtelge laroverk 
1877; t 23 mars 1880. 

5444. Elof Rosenblad (VI). son af majoren Mattias 
R. (f 1871) och Maria Christina Danielsson (f 1895); f. i 
Christianstad 23 maj 1851; und.-lojtnant vid sodra sk. inf.- 
reg. 1875; kapten 1892; f i Tomelilla 12 maj 1901. 

Systerson till 4227. — Gift i Aachen 1884 med Augusta Ernestine 
von der Recke (f. i K6penhamn 1851).  Hon bodde- 1903 i Ystad. 

5445. Lars Johan Larsson (III), son af landtbru- 
karen Lars Andersson och Marna Nilsdotter; f. i Blentarp 
30 juni 1847; jur. examen 1874; v. hSradshofding 1876; 
ridman i Kalmar 1882; f 27 mars 1887. 

Broder till 5446. — Gift i Kalmar 1885 med Ellen Alexia Maria 
Hasselqvist (f. 1858; + i Kalmar 1893), dotter af hoflntendenten Frans 
Theodor H. 

5446. Nils Larsson (III), broder till 5445; f. i Sofde 
27 nov. 1849; jur. examen 1874; v. haradshofding; lands- 
kamrerare i Hemosand 1883; f ogift i Link6ping20 maj 1892. 


1869. 


305 


5447. Johan Alfred Borgman (III), son af rftd- 
mannen Johannes B. (f 1884) och Carolina Moller; f. i Trel- 
leborg 23 aug. 1850; fil. doktor 1879; kollega vid Carls- 
hamns laroverk 1880. 

Sviger med 5913. — Se vid 5260. — Om slSgten se dessutom 
Sv. slagtkal. 4.56. 

5448. Gotthard Dieden (III), son af handlanden 
Johan Henrik D. (f 1879) och Clara Bager (f 1885); f. i 
Malmo 5 maj 1848; prel. ex. 1870; godsegare ft Bellevue, 
nara Malmo. 

Halfbroder till 5173. — Gift i V. Skreflinge 1875 med Ellen Koc- 
hum (f. 1853), dotter af godseg. Peter K. — Dotter: Anna, gift 1902 med 
frih. Henrik Rappe k Ristomta. 

5449. Nils Haquin Bostrom (I), broder till 5221; 
f. i Lund 15 febr. 18^; fil. kand. 1875; adjunkt vid Halm- 
stads laroverk 1882. 

Gift 1883 med Augusta Henriette Maria Wred (f. 1862). 

5450. Gustaf Waldemar Granbom (III), son af 
en mllvaktmastare och Elsa Maria Nilsson; f. i Malmo 19 
juli 1848; tuUPSrvaltare i Trelleborg 1900. 

Gift i Landskrona 1884 med Hilda Maria Ohlson, 

5451. Axel Fredrik Akerman (III), son af 3715; 
f. i Bjornekulla 8 april 1851; jur. kand. 1876; v. harads- 
hofding 1879; borgmastare i Christianstad 1888. 

Gift 1881 med Signd Nilsson (f. 1860). 

5452. Nils Bruhn (III), son af ftbon Jons B. (f 
1886) och Kjersti Andersdotter (f 1869); f. i Gylle 28 dec. 
1847; fil. kand. 1882; butiksbitrade i Skurup 1891—1895. 

Brorson till 3217. 

5453. Carl Justus Fredrik af Petersens (III), 
son af ofv.-lojtnanten Lars Fredrik af P. (f 1891) och Ca- 
rin Augusta von Schoting (f 1853); f. i Lund 15 april 1851; 
e. o. bibl. aman. 1874; docent i nordiska sprftk 1879—1896; 
fil. doktor 1884; universitetsbibliotekarie 1900. 

Nationens prokurator 1879 och kurator 1881. — Kusin med 6091. 
— Syssling med 4879. — Sviger med 6109. — Gift 1879 med Gunny 
Charlotta von Duben (f. 1849 + 1882). — Svirson: 6562. 

5454. Per Grewell (III), son af hemmansegaren 
Nils Persson och Bengta Larsdotter; f. i 0. Grefvie 12 
jan. 1847; prestvigd 1873; kyrkoherde i Houf 1887 och i 
Reng 1897. 


5455. Edvard Wilhelm Cedervall (IV), son af 
kantom Hans C. (f 1893) och Gunilda Larsson (f 1898); 


30 


306 


1860. 


f. i Kropp 11 maj 1851; ftl. doktor 1879; adjunkt vid Go- 
teborgs reallfiroverk 1880; lektor der 1884; f 6 april 1903. 
Gift i GSceboi^ 1885 med Amanda Axelson Blixt (f. i Hofva 1864). 

5456. Nils Peter Holmqvist (IV), son af snickaren 
Nils H. och Kristina Persson; f. i Valinge 14 okt. 1846; 
prestvigd 1881; kyrkoherde i Oppmanna 1892. 

Gift i Malmo 1874 med Maria Petersson (f. 1847). 

5457. H&kan Adil Neander (IV), son af 3959; f. 
i Billeberga 20 april 1850; fil. kand. 1880; adjunkt vid Kal- 
mar laroverk 1886. 

Gift i Lund 1887 med Maria KuU (f. 1850), dotter af 4353. 

5458. Ludvig Oscar Andersson (IV), son af post- 
vaktmastaren Pftl A. och Sofia Christina Tullgren; f. i Hel- 
singborg 12 jan. 1849; prel. ex. 1870; postmSstare i Horby 
1899. 

5459. Johannes Wennerbeif (IV), son af klocka- 
ren Nils Jonsson W. och Kjersti Pilsdotter; f. i Valinge 9 
april 1848; prestvigd 1879; komminister i Bark&kra 1888. 

5460. Magnus BSrring (III), son af nfimndemannen 
Nils Mathiasson (f 1897) och Hanna Rasmusdotter; f. i 
Gustaf 18 febr. 1850; fil. doktor 1877; adjunkt vid Lunds 
laroverk 1885. 

Broder till 6016. 

5461. Alfred Rhddin (IV), broder till 4735; f. i 
Helsingborg 15 febr. 1847; kontorist vid A. H. Rhddins 
maltfebriksaktiebolag i Helsingborg. 

5462. Lambert losef Ljungfeldt (IV), son af &bon 
Bengt Persson och Johanna Bengtsdotter; f. i 0. Ljungby 
10 juni 1846; vinhanolare i Bordeaux. 

5463. Julius Wilhelm Kinbera (IV), son af styck- 
junkaren Fredrik Wilhelm K. (f 1852) och Martha Lun- 
d6n; f . i Landskrona 10 dec. 1847; kassor i skeppsklarerare- 
firman Borlind, Bers6n & C;o i Goteborg. 

Fadren fdddes 1807 och blef stud. kalm. i Upsala 1827. — Gift 
1805 med TekUi Andersson (f. i Venersborg 1859). 

5464. Anders Hansson LiungholF (VI), son af 
abon Hans Olsson och Kersti Jonscfotter; f. i Ossj6 21 dec. 
1844; prestvigd 1874; kyrkoherde i Asarum 1^1 och i 
Aus&s 1893; tjenstg. e. o. kongl. hofjpredikant 1901. 

Gift 1882 med Johanna Jdnsson (f. 1860). — Sv&ger med 6096. 


1860—1870. 


307 


5465. Emil Edvard Holmberg (VI), son af sadel- 
makaren Johan Samuel H. och Petronella Hansson; f. i 
Christianstad 25 juli 1849; bokhfillare vid skand. kredit-aktie- 
bolaget i Stockholm 1874; kassor der 1890; kamrerare 
der 1897. 

5466. Hans Bendz (III), broder till 4383; F. i V. 
Tomarp 6 juni 1851; med. lie. 1881; med. doktor 1884; doe. 
s. i.; e. o. prof, i pat. anatomi m. m. 1885; professor 1898. 

Gift i E8p5 1882 med Emma Erika Holmberg (f. 1858), syster 
tiU 5007. 

5467. Nils Engstrdm (IV), son af ftbon Anders Svens- 
son och Asserina Olsson; f. i Bjomekulla 4 dee. 1843; prest- 
vigd 1873; kyrkoherde i Roke 1884 och i Bjomekulla 1891; 
kontraktsprost 1900. 

Gift 1877 med Maria Carolina Kallenberg (f. 1853 t 1802). 

5468. Fritz Mauritzson (VI), broder till 4278; f. i 
Anderslof 11 juni 1846; fil. kand. 1875; adjunkt vid Hel- 
singborgs ISroverk 1878. 

Gift 1870 med Jenny Lovisa Engelfeldt (f. 1850). — Son: Gotthilf 
(f. 1880; stud, i Lund 1808; fll. kand.). 

5469. Johan Robert Tobias Lang (I), son af fabriks- 
idkaren Johan Daniel L. (f 1889) och Anna Lovisa Odin; 
f. i Visby 12 juli 1833; stud, i Ups. (Gottlands n.) 1850; 
fil. doktor 1857; docent i kemi der 1860; adjunkt i Lund 
1863; professor 1875; med. hedersdoktor i Upsala 1877; f 
i Lund 20 febr. 1902. 

Redan till sitt yttre var Lang en menniska utdfvrer det vanliga m&t- 
tet och bans andliga egenskaper harmonierade h&rmed. Den skarpa och 
logiska tankarekraften var fSrenad med en mindre vanlig fSrm&ga att i tal 
och skrift kunna ofverfora densamma, liksom ban efter sig lemnar minnet 
af en nobel och helgjuten personlighet. (Ur Sk. Aftonbl.) Innebade en 
h5g post inom ftimurareorden och var afven en intresserad broder inom 
sallskapet CC. — Gift 1876 med Theresia Lundgren (f. 1841 +|1888). — 
Son: Gustaf {!. 1878; stud, i Lund 1806; ingenidr i London). 


5470. Gustaf Herman Algot Olsson (IV), son af 
veterinaren Johannes O. (f 1865) och Sofia Dorotea Wierth 
(t 1868); f. i Landskrona 12 juli 1847; larare vid Gjorloff- 
ska skolan i Landskrona 1878. 

Son af 3410. 

5471. Johannes Ringheim (IV), son af landtbruka- 
ren Nils Jflnsson; f. i Riseberga 29 mars 1845; privatlarare 
i Hamburg. 


1870. 


308 


1870. 


5472. Nils Henrik lohan Ohlsson (II), son af 
kyrkoherden Jons O. (f 1880) och Magdalena Elisabeth 
Pihl; f. i Ifvetofta 30 okt. 1847; prestvigd 1874; komminister 
i Malmo S:t Pauli 1884. 

Son af 3238. — Broder till 6131. — Sv&ger med 4464 och 4838. 

5473. M&rten Llnell (II), son af &bon Lars Mftr- 
tensson och Hanna Nilsdotter; f. i Gronby 24 juni 1849; 
postskrifvare ; utvandrade till Amerika. 

5474. Erik Gustaf Paulus Malmstrom (I), son af 
V. pastorn Otto Christian M. (f 1887) och Gustava Mathilda 
Torslow (t 1855); f. i Stafvie 10 aug. 1849; bokhSIlare i 
Sk&nes bank i Malmo 1878; l:e kassor vid kontoret i Hel- 
singborg 1899. 

Son af 3501. — Broder till 5532. — Gift I) 1886 med Emma Maria 
Skonberg (f. 1862 f 1888); 2) i Helsingborg 1892 med Augusta Sofia 
Ekelund (f. i Landskrona 1864). 

5475. Lorentz Thorgny Zachrisson (I), son af 
konsuin Ernst Z. (f 1872) och Maria Anzelma Josefa Her- 
rera de Herrera (f 1893); f. i Goteborg 4 jan. 1850; jur. 
examen 1877; vistas i Oregon, Amerika. 

Modren f5ddes i Panama 1822. — Sv&ger med 5078. — Om slag- 
ten, se Sv. slagtkal. 3. 860. — Gift 1880 med Karin Holtfreter (f. 1850). 

5476. Sven Otto Magnus Soderberg (I), broder 
till 4445; f. i Lund 22 mars 1849; fil. doktor 1879; docent 
i nord. sprftk- och fornforskning 1879; forestftndare for hist, 
museet samt mynt- och medaljkabinettet med sSrskildt an- 
slag af riksdagen 1888; professors namn 1900; f ogift i 
Lund 24 april 1901. 

5477. Axel lacob Ekstrom (II), son af 3855; f. i 
Brandstad 12 maj 1849; handelsagent i Malmo. 

Gift med Georgine Frederikke Hermanstorff (f. i Noi^e 1859; t 
i Malmo 1893). 

5478. Carl Otto Krook (II), broder till 5380; f. i 
Girdstftnga 27 nov. 1849; jur. examen 1874; v. hSradshof- 
ding 1876; stadsfogde i Carlskrona 1879; lansbokh&llare i 
Blekinge Ian s. ft.; landtrantmastare der 1885; f ogift i Carls- 
krona 3 nov. 1893. 

5479. Anders Henrik Lindfors (I), son af prosten 
Johan Otto L. (f 1893) och Cecilia Forsheell (f 1873); f. 
i Lund 1 okt. 1850; skeppsmStningskontrolIdr i Stockholm 
1875; anstalld vid mek. verkstader i Gefle och Malmo; lek- 
tor vid Chalmers' tekn. anstalt 1893; tillika skeppsmatnings- 
kontrollor i Goteborg 1895. 


1870. 


309 


Broder till 5611. — Om slagten, se Sv. attartal, 10.889. — Gift 
1878 med Louise Amalia Eulalia FSrsi (f. 1853). 

5480. M&ns Persson (II), son af bonden Per M&ns- 
son och Elna HSkansdotter; f. i Hvitaby 13 okt. 1850; fil. 
kand. 1875; kollega vid Goteborgs 5-kl. laroverk 1878; adjunkt 
vid Goteborgs reallSroverk \9O0, 

5481. Anders Gustaf Weddig Borg (II), son af 
landtbrukaren Arvid Weddig B. (f 1858) och Maria Sofia 
Ripa; f. i Farlof 19 mars 1848; stud, i Ups. (Stockholms 
n.) 1872; afg.-examen vid Upsala seminarium 1875; e. o. 
postbitrade i Stockholm 1881; f for nigra ir sedan & en asyl 
vid Conradsberg. 

Sv&ger med 5160. — Brorson till 4058. 

5482. Carl Axel Lichnowsky Kock (II), son af 
handlanden Johan Engelbrekt K. (f 1861) och Jeannette 
Ingeborg Bruzelius (f 1866); f. i Trelleborg 2 mars 1851; 
docent i nordiska sprfik 1879; fil. doktor s. i.; professor vid 
Goteborgs hogskola 1890—1893; bor i Lund. 

Gift 1883 m6d Ehba Levinia Olbers (f. 1859). 

Denna sldgt Kock har fSljande stamtafla. Tobaksmanufaktur-bok- 
h&llaren i Malmo Bartold eller Bertil Kock (f. 1685 f 1755) hade med 
Ingrid Heslenander (f. 1693 t 1749) sonema Petrus (1010) och Carl Pre- 
drik (f. 1740; handl. i Trelleborg, men kom p& obestand och blef klockare 
i Reng; f der 1821). Den sistnamnde hade i sitt 1767 ingangna gifte 
med (system till 1568) Christina Elisabeth Malmborg (f. i Malmo 1746; 
tyckes efter sin mans ddd afRyttat fr&n Reng) bamen: Jacob Bartold (f. 
i Trelleborg 1772; handl. i Malm5 1799; omtalad i samband med MalmS 
diskonts fall 1817, se WeibuUs Sk. samlingar 1891; f i Trelleborg 1832), 
Johan Henrik (f. i Reng 1779; handl. i Cimbrishamn; f 1861), Anna 
Christina (f. i Reng 1781, gift der 1803 med urmakaren Mathias AjgeU 
dinger i Landskrona) och Isak (f. i Reng 1788; klockare i Hammarldf; 
t 1830). Den andre i ordningen af dessa broder (Johan Henrik) hade 
med Ingrid Brita Lundberg (f. i Malmo 1786; f » Cimbrishamn 1839) 
bamen: — A) Carl Joran (f. 1808; handl. i Malmo och ft-amst&ende riks- 
dagsman; + 1894), som med Christina Carolina Areschoug (f. 1808 t 
1838) hade bamen: \) Johan (f. 1832; handl. i Trelleborg; t 1882), hvars 
son Johan nu ar handl. der; 2) Carl Waldemar (f. 1836; handl. i MalmS; 
t ogift 1892); 3) Mathilda (f. 1830 f 1890), gift med kladesfabrikdren i 
Norrkoping Oscar Ahlbom (f. 1825 f 1897); 4) Christine (f. 1833), gift 
med handl. i Malmo Peter Bergh (f. 1823 t 1903), svarf5raldrar till 5936 
och 6390; och 5) Elvira (f. 1835 t 1865), gift med 4496; — B) Jacob 
He/irik (f. 1810; kopparslag. i Cimbrishamn; f ogift 1884); — C) Anna 
Christina (f. 1813 f 1877), gift med handl. i Malmo Nils Aberg (f. 1805 
t 1882), farforaldrar till 6818; — D) Johan Engelbrekt (f. 1815 + 1861), 
fader till 5482; — E) Maria Charlotta (f. 1821 f 1901), gift med handl. 
i Cimbrishamn Johan Fredrik Sjdgren (f. 1823 + 1887); — F) August 
Fredrik (f. 1825; timmerhandl. i Timmemabben; t 1867), fader till do- 
centen i Lund Ernst Albin Kock; — G) Johanna (f. 1825 t 1855), gift 
med handl. i Ystad L. D. Kemner (f. 1819), som i ett senare aktenskap 
blef fader till 6067. 


Digitized by 


310 


1870. 


5483. Carl Ru^er Theodor Wljkander (II), son 
af generalmajoren Anders Laurentius Theodor W. (f 1885) 
och Jaquette Wilhelmina Rutterskiold; f. i Stockholm 13 
juni 1850; jur. examen 1875; jur. kand. 1877; docent i straff- 
ratt 1878—1882; v. haradshofding 1879; assessor i sk. hof- 
ratten 1885; rev.-sekreterare 1889; justitierftd 1893; jur. he- 
dersdoktor i Kopenhamn 1894. 

Broder: Erik August (f. 1849; stud. blek. 1868; professor i Gote- 
borg). — Om slagten, se Sv. Sttartal, 10. 680. 

5484. Jacob Wilhelm Ebbe Gustaf Leche (II), 
son af konsuln Carl Fredrik L. (f 1878) och Louise Fine- 
lius; f. i Helsingborg 4 sept. 1850; docent i zoologi 187&— 
1881; fil. doktor 1877; t. f. larare vid Stockholms hogskola 
1880; larare der 1884; professor 1904. 

Son af 3117. — Broder till 5773. — Gift 1877 med Wilhelmina 
Dorothea Fredrika Louise Sager (f. p& Thomutngaard i Slesvig 1855), 
dotter af landtbrukaren Ernst S. 

5485. Ragnar Pihlstrand (I), son af 3984; f. i Lund 
6 sept. 1850; prestvigd 1874; kyrkoherde i Efverlof 1890; 
afsatt 190L 

Fdrf. under sign. ^Lodbrok**. — Gift 1878 med Anna Mathilda 
Johansson (f. 1858 t 1903). 

5486. Christian Brock (II), son af handlanden Chri- 
stian B. (t "/« 1849) och Gustava Carolina Sofia Fredrika 
Holm (t 1883); f. i Cimbrishamn 22 juni 1849; stud, i Ups. 
(Smilands n.) 1872; sprfiklarare i Stockholm. 

Samma slagt som 4443. Snickaren i Ystad Peter Brock (f. 1734 
t 1802) hade nemligen afven sonen Christian Brock (f. i Ystad 1763; 
klockare i Ystads S:t Petri; f 1808), som med Johanna Christina Dahlbom 
(f. 1773 t 1807) fiek sonen Christian (f. i Ystad 1803), ftider rill 5486. 

5487. Johan Pontus Sj5becl( (VI), son af reg.- 
djuriakaren Jons Magnus S. (f 1852) och Johanna Charlotta 
Angelin (f 1857); f. i Christianstad 20 nov. 1850; fil. kand. 
1875; e. 0. bibl.-aman. 1880; 2:e bibl.-aman. 1896; l:e bibl.- 
aman. 1898. 

Gift 1886 med Helga Henriques (f. i Danmark 1861). 

Den forst kande af denna slagt Sjobeck var smeden Jons Sjobeck 
(t i LJUstorp 1800), som med Anna Maja Ljungberg (f. 1731; f i UIls- 
torp 1806) fick sonen Magnus (f. i Ullstorp 1763; hofslagare vid sk. dra- 
gonreg.; f i Orkened 1831), hvilken med Cecilia Sofia Nelander eller 
Apelberg (f. 1766; f i Orkened 1839) hade sonen Jons Magnus (f. i Or- 
kened 1801), fader rill 5487. 

5488. Sven Tornmarclc (VI), son af hemmansegaren 
Tufve Svensson och Else Nilsdotter; f. i N. Stro 6 febr. 
1845; med. lie. 1881; prov.-lakare i Hjo distrikt 1894. 

Gift 1881 med Anna Joseflna Ldstbom (f. 1861). 


1870. 


311 


5489. JSns Prawitz (I), son af skolUraren, seder- 
mera sakforaren J6ns P. (f 1887) och Betty HSkansson; f. 
i Dalby 16 nov. 1849; fll. kand. 1874; adjunkt vid Helsing- 
borgs ISroverk 1887; f ogift i Lund 23 april 1890. 

Broder till 5793 ocb 5030. 

5490. Nils Hu886nius (VI), son af landtbrukaren 
Per Pftlsson och Nilla Nilsdotter; f. i Vasby 5 aug. 1847; 
prestvigd 1875; amiralitetspastor i Carlskrona 1897; kon- 
traktsprost 1903. 

Gift 1877 med Maria Oliva Jdnsson (f. 1854). — Son; Fredrik (f. 
1880; stud. blek. 1897; fll. kand.). 

5491. Sven Linde (VI), son af landtbrukaren John 
Olsson och Bengta H&kansson; F. i Sorby 9 jan. 1847; fll. 
doktor 1879; docent i grekiska 1881. 

5492. Axel Anders Rudolf Lindskog (I), son af 
handlanden Anders Petter L. (f 1875) och Helena Maria 
Heurgren (f 1897); f. i Lund 22 april 1849; prestvigd 1873; 
kyrkoherde i SSfvestad 1883. 

Sv&ger med 4197, 4604, 4822 och 5522. — Fadren fSddes i Vedby 
1806. — Gift 1878 med Amelia Eduard (f. 1850). 

5493. Wolmar Silfversparre (VI), son af majoren 
Nils Alexander S. (+ 1886) och Engel Hedvig Rosencrantz 
(t 1877); f. i Rorum 1 febr. 1850; jur. examen 1874; v. 
haradshofding 1878; advokat i Venersborg sedan 1890. 

Sv&ger med 4705. — Gift 1883 med Eleonore AdUrcreatz (f. 1854). 

5494. Oscar WUhelm Pettersson (III), son af 
snickaremastaren Hans P. och Christina Larsson; f. i Malmd 
5 april 1849; tullforvaltare i Vadstcna 1887, i Upsala 1893 
och i Varberg 1896. 

Gift i Norrtelge 1900 med Anna Maria Charlotta Blidberg (f. i 
S5dertelge prestg&rd 1863), dotter af f. d. stationsinspektoren i Upsala, 
kaptenen Axel Reinbold B. 

5495. Carl Theodor Svante Hasselqvist (III}, son 
af kamreraren Frans Theodor H. (f 1902) och Brita Catha- 
rina Friesenberg; F. i Malmd 2 maj 1851; fll. doktor 1895; 
koUega vid Landskrona ISroverk 1896; f derstades ogift 16 
april 1900. 

G|orde sig under studenttiden kind som mycket skicklig violinist 
och var afven h8gt skattad f5r stora sSllskapstalanger i Sft'igt. 

5496. Anders Adrian SjSholm (III), sonafjSgaren 
Jonas S. och Anna Olsson; f. i Sofvestad 4 mars 1849; f 
ft Lunds lasarett som student 11 maj 1873. 


312 


1870. 


5497. Carl Norrman (III), son af skollSraren Anders 
Peter N. och Carolina Johanna Mod6er; f. i Svedala 6 maj 
1849; prestvigd 1874; f ogift k Lunds lasarett 25 mars 1878. 

Kusin till 6140. 

5498. Nils Fullton (IV), son af arrendatom Nils 
Nilsson och Kama HSkansdotter ; f. i Fogeltofta 27 juni 1848; 
delegare i vinfirman Olof Glenne i Goteborg; f derstades 
31 jan. 1888. 

Broder till 6667. — Gift med Sofia Jakobina Reuterdahl (t i Hel- 
singboi^ 1902), enka efter of^annimnde Olof Glenne samt dotter af ur- 
makaren Magnus Theodor R.  Hon blef tredje g&ngen gift med 5709. 

5499. Severin Frithiof Fredlund (IV), son af folk- 
skolelararen Sven F. och Joseftna Henrietta Nilsson; f. i 
Falsterbo 9 okt. 1849; prestvigd 1873; kyrkoherde i Gessie 
1880; kontraktsprost 1891; kyrkoherde i Tygelsjo 1892. 

Gift 1875 med Johanna Christina MolUr (f. 1849). 

5500. Bengt Jdnsson (IV), son af landtbrukaren 
Jons Johnsson och Hanna Nilsson; f. i Kattarp 4 okt. 1849; 
docent i botanik 1880; fil. doktor s. ft.; e. o. professor 1899; 
professor 1902. 

5501. Olof Moberg (IV), son af schaktfogden Peter 
M. och Troen Olsson; f. i Hoganas 3 mars 1847; med. lie. 
1886; prakt. lakare i Lund frftn 1887. 

Gift 1887 med Augusta Nissen (f. 1854). 

5502. Nils Fredrik Hultberg (IV), broder till 4911; 
f. i Ekeby 20 febr. 1848; prel.-examen 1871; f i Lund som 
student 19 juni 1874. 

5503. Majnius Billing (IV), son af kyrkovarden Pftl 
Persson (f 1899) och Petronella Billing; f. i Qvidinge 29 
sept. 1850; fil. doktor 1877; jur. kand. 1885; ombud i Lund 
fSr forsakringsbolaget Skftne till 1903; ISrare vid Alnarps 
landtbruksinstitut 1887—1903. 

Nationens notarie 1878—1880. — Gift i V. Alilstad 1897 med Ida 
Andersson (f. i St. Sligaip 1874). 

Doktor Magnus Billing hftrstammar pi mSdemet ft^n kyrkoherden 
Pdl Billing (87) och allts& befryndad med den stora slagten Billing, af 
hvilken . m&nga medlemmar tillhSrt Skanska och Blekingska nationerna. 
Tradition hSrom har alltid funnits, ehuru bevisning ej kunnat forebringas. 
Sedan forf. emellertid f%tt tillfalle genomse Vesterstads kyrkobdcker, f5re- 
ligger slagtledningen klar. Sonen till 87, Christian Billing (f. i EfverlSf 
1698; stud. sk&n. under n:o 599; f. d. ft^Iseinspektor; f i Vesterstad 
1756) hade nemligen med Annica Frenning (f. 1703 f 1752) sonen Pdl 
(f. i Vesterstad 1736; snickaremastare i Qvidinge; f 1799), som med Boel 
Nilsdotter blef fader till Christian Billing (f. 1777; snickare och hem- 


1870. 


313 


mansegare i Qvidinge; f 1852), i hvars Sktenskap med Tyre Persdotter 
fdddes sonerna, alia hemmansegare: 1) Pal Billing (f. 1807 t 1873); 
2) Lars Billing (f. 1808 f 1897), hvars dotter Petronella (f. 1831) blef 
moder kt 5503, 5970, 6190 och 6464 ; 3) Sven Bitting (f. 1811 t 1880); 
4) Magnus Billing (f. 1819 t 1889); och 5) Nils Peter Billing (I 1822). 

5504. Gustaf Erik Ling (IV), son af bokhandlaren 
Carl Ulrik L. (f 1873) och Brita Catharina WaI16n (f 
1885); f. i Engelholm 24 maj 1848; prestvigd 1875; kom- 
minister i Ystad 1889; f 28 sept. 1899. 

Om slagten, se Sv. Sttartal 6. 455. — Gift 1880 med Emma Erika 
Eckerbom (f. 1851), syster till 5612. 

5505. Werner Gottlob von Schwerin, frih. (II), 
son af friherre Julius von S. (f 1880) och Ingeborg Rosen- 
crantz (f 1894); f. i Skarhult 18 mars 1851; jur. fll. examen 
1873; eger Skarhult sedan 1880. 

Har fiera kommunala och andra uppdrag. — Broder till 5585 
och 5774. 

5506. Jakob Branting Tegn^r (II), broder till 4924; 
f. i Kjellstorp 11 febr. 1851; jur. examen 1874; v. harads- 
hofding 1877; prot.-sekreterare i justitierevisionen 1890. 

Gift i Carlshamn 1885 med Alice Sandstrom (f. 1864), dotter af 
sj5kaptenen Edvard S. Hon 2r kand fdr sin musikaliska beg&ftiing och 
har utgiMt tre delar: „Sjung med oss, mamma!*' (1892, 1893, 1895). 
Hennes biografl ar intagen i Idun (n:o 2 &r 1896). 

5507. Johan Theodor Gronvall (I), son af 3701; 
f. i Lund 2 sept. 1850; med. lie. 1882; reg.-Iakare vid Ble- 
kinge bataljon 1893. 

Gift 1883 med Anna Maria Elisabeth Quensel (f. 1857), dotter 
af 3991. 

5508. Per Jonsson, nu Willmers (II), son af landt- 
brukaren Jons Pftlsson och Johanna Persdotter; f. i Vfilinge 
20 juni 1849; fil. doktor 1889; e. o. lektor vid Ystads laroverk. 

5509. Anders Eberhard P&lsson (I), son af bagaren 
Pil Andersson (f 1890) och Johanna Fredrika Chronstrom 
(t 1853); f. i Lund 17 dec. 1848; prestvigd 1879; kommi- 
nister i Allgutsboda, Vexio stift, 1900. 

Gift 1885 med Hanna Krook (f. 1854). 

5510. Olof Pfaff (II), son af landtbrukaren Anders 
Olsson och Ingrid Nilsson; t. i HassIe-BQsarp 15 mars 1845; 
prestvigd 1874; kyrkoherde i Skanor 1885. 

Gift 1877 med Lydia Josefsson (f. 1856). 

5511. Tage Peter Gusslng (V), son afkonsuln Nils 
Pehrsson (f 1888) och Cecilia Pehrsson; f. i Ystad 18 mars 


314 


1870. 


1851; jur. examen 1874; v. haradshofding 1877; notarie i 
sk. hofratten 1886; rftdman i Ystad 1890. 

Sv^er med 4766. — Fadren fdddes i Gussar6d, Br5sarps socken, 
1811. — Gift i Ystad 1880 med Anna Sofia Gabnella Falkenberg {f, 1857). 

5512. Carl Wllhelm Fahnn (VI), son af artiUeri- 
sten Johan F. och Johanna Gummesdotter; F. i Christianstad 
6 april 1848; prestvigd 1874. 

Gift 1875 med Augusta Ahlstrand (f. 1849). 

5513. Berndt Rudolf Petersson (V), broder till 
4638; f. i Ystad 10 nov. 1850; jur. examen 1874; v. harads- 
hofding 1876; stadsfogde i Ystad 1878; forste rfidman der 
1885; borgmastare der 1889. 

Sv&ger med 5146. — Gift 1878 med Thora Tillander. — Svarson: 6816. 

5514. Per Julius Magnus Svensson (V), son af 
kustvakten Johan S. (f 1880) och Helena Svensson; f. i 
Ystad 4 okt. 1850; fil. kand. 1878; adjunkt vid Kalmar folk- 
skollar.-sem. 1886; tjenstledig sedan 1895; f 21 maj 1899. 

Gift 1884 med Emili Sofia Andersson (f. 1854). 

5515. Anders Malmroth (III), son af ftbon Nils 
Hansson och Kama Jonsson Malmstrom; f. i Anderslof 6 
april 1842; prestvigd 1877; kyrkoherde i St. Harrie 1895; 
teol. doktor i Jena 1901. 

Gift 1871 med Gustafaa Johansson (f. 1836). 

5516. Oscar Wilhelm Lindberg (III), son af kan- 
torn Carl Magnus L. och Kama Larsson; f. i Gylle 16 febr. 
1852; fil. kand. 1878; kollega vid Ystads ISroverk 1881; f 
18 dec. 1891. 

Brorson till 4495. — Broder till 6779. — Gift 1882 med Alma 
Bjuf Strom (f. 1860). 

5517. Justus Neliander Lindau (IV), son af fait- 
vfibeln Sven L. (f 1869) och Elna Nilsson; f. i Riseberga 
25 nov. 1845; prestvigd 1878; kyrkoherde i Billeberga 1893. 

Nationens notarie 1876—1878. — Gift 1897 med Ebba Anna Sofia 
Nybohm (f. 1864). 

5518. Carl Theodor Scholander (IV), broder till 
5122; f. i Engelholm 8 sept. 1846; med. lie. 1882; distrikts- 
lakare i Stockholm 1883. 

Gift 1) 1885 med Anna Elisabeth J anssen (f. 1855); 2) 1894 med 
Dagmar Brdkenhielm (f. 1866). 

5519. Anders Sterner (IV), son af landtbrukaren 
Per Andersson och Hanna Kristensson; f. i Svenskop 1 
april 1843; fil. lie. 1879; adjunkt vid Linkdpings ISrov. 1885. 

Gift 1880 med Fredrique Elisabeth Wetterqvist (f. 1851). 


1870. 


315 


5520. Per H&kansson (IV), son af ftbon H&kan 
Persson och Elna Persdotter; f. i Asmundtorp 23 jan. 1849; 
utvandrade till Amerika; f derstades 1872. 

5521. Carl Fredrik Hill (I), son af professorn Carl 
Johan Danielsson Rudelius H. (f 1875) och Christina Char- 
lotta Rudelius (f 1900); f. i Lund 31 maj 1849; m&lare, 
ISnge bosatt i Paris, der ban fidrog sig skada i hufVudet ge- 
nom att ett fSnster i atelieren nedstortade; bor nu i Lund. 

Prof. Hill tillhdrde slSgten Rudelius, men namndes under skoltiden 
endast Danielsson. Som student hette han Rudelius, men bortlade detta 
namn, enar han fonn det f5r langt. Han kallade sig derefter Hi//, hvilket 
var en engelsk Sfversattning utaf forsta delen af ordet Hogruda, efter 
hvilken by namnet Rudelius tagits. Om slagten Rudelius, se vid 5983. 
— Sv&ger med 6237. 

5522. Hans Jonsson Brolander (VI), son af kyrko- 
vSrden Jons Jonsson och Kersti Hansdotter; f. i Vasby 15 
maj 1846; prestvigd 1873; kyrkoherde i Gammalstorp 1883 
och i Hammenhog 1899. 

Gift 1876 med Alma Gesonda Lindskog (f. 1847), syster till 5492. 

5523. Johan Gustaf Fredrik Hofverberg (IV), 
son af prosten Johan Peter H. (f 1898) och Maria Hen- 
rietta Akerhjelm (f 1896); f. i Landskrona 27 mars 1848; 
prestvigd 1881; afeked pi egen begSran 1885; f i Lund 15 
juni 1900. 

Son af 3598. — Gift p& Rosenhult 1880 med Alma Johanna Maria 
Scholander (f. 1853), syster till 5953. 

5524. Anders Ludvig Meijer, nu Frick-Meljer 

(II), broder till 5352; f. i Genarp 4 mars 1850; prestvigd 
1877; komminister i Malmo S:t Petri fors. 1885. 

Gift 1885 med Carolina Mathilda Frick (f. 1860), dotter af 4261. 

5525. Carl Hjalmar Weldllng (VI), son af apo- 
tekaren Carl Edvard W. (f 1897) och Hilda Christina de 
Besche; f. i Vadstena 4 juli 1846; stud, i Ups. (Verml. n.) 
1865; kammarskrifvare vid Goteborgs tullkammare 1890; 
t. f. kontrollor der 1899. 

Den forst kSnde af slagten Weijdling var handlanden i Kalmar 
Jorgen Weijdling (f 1684), som flck sonen Mikael (handlande, r&dman 
och dykerikommissarie i Kalmar; f 1738), gift fSrst med Anna Wendt 
(t 1710) och sedan med Elisabeth Salzau (t 1747). I senare aktenskapet 
foddes sonen Alexander (f. i Kalmar 1716; handl. i Link3ping; t 1764), 
som med Hedvig Christina Hoppener flck sonema Johan Adolf (f. 1747; 
handl. i Linkdping; gift 1771 med Maria Ohrstrom) och Michael (f. 1749; 
borgmSstare i Skenninge; f 1820). Den sistnamnde hade i sina aktenskap 
med Margreta Hammar (f. 1749 + 1778) och med Elisabeth Margreta 
Livin (f. 1755 t 1839) sonema: 1) Anders Ture (f. 1776; sekreterare; + 


316 


1870—1871. 


ogift 1839); 2) Carl Otto Fredrik (f. 1783; bongmistare i Skenninge; f 
1865), som med Maria Rydgren (f. 1796) blef Aider till Cnejus (f. 1833; 
bruksrevisor), som blef svSrfader till 5556; och 3) Gustaf Alexander (f. 
1784; handl. i Skenninge; fiyttade till Sjdgestad 1830), fader till Samuel 
August (f. 1816; godsegare i Nettraby; t 1863) och till Carl Edvard (f. 
1818; t i Lund), fader till 5525. — Se vid 4324. 

5526. Johan August Hultbei^ (IV), broder till 
4911; f. i Ekeby 14 jan. 1850; fil. doktor 1883; adjunkt vid 
Goteborgs reallaroverk 1884. 

Gift i Lund 1885 med Cornelia Laurentia Nohrborg (f. 1851), 
dotter af 3730. 

5527. Anton Svante Dun6r (II), son af snickaren 
Sven D. (f 1883) och Maria Ahlgren; f. i Stockholm 27 
jan. 1851; f i Lund som student 17 maj 1874. 

Kusins son till 4715. 

5528. Albert Theodor Christofer Sjovall (I), 
broder till 5136; f . i Christianstad 9 juni 1849; bokh&llare 
vid Sk&nes bank i Lund 1873; kassor 1880; kamrerare 1900. 

Gift i Lund 1878 med Sofia Gulin (f. 1856), syster till 5876. — 
Son: Per Gustaf Einar (f. 1879; stud, i Lund 1895; med. kand.). 


5529. Carl Knut Sisfrid Sprinchom (I), son af 
bagaremastaren Carl Johan S. (f 1900) och Hanna Knuts- 
son (t 1875); f. i Lund 13 maj 1851; fil. doktor 1879; do- 
cent i historia 1879; lektor vid Vexio laroverk 1881; rektor 
vid Visby laroverk 1884 och vid Lunds 1886. 

Gift 1) 1881 med Hilda Anna Helena Ahlstrom (f. 1855 f 1894), 
dotter af 4125; 2) 1896 med Elise Helena Zetterstrom (f. 1867). 

SlSgten Sprinchorn lar infiyttat trkn LifBand. Den forste bosatte 
sig i Goteboi^. Hans son blef foder till: 1) tullinspekt. Carl Sprinchorn, 
som blef fader till hofapotekaren Carl Ulrik S. (f. 1787 t 1841), 2) en 
annan son, som blef fader till Anders (f. i Smaland 1791; garfvare; + 
omkring 1880), som med Johanna Lindbom (f. i Christianstad 1791; f i 
Vollsjd 1862) fick sonen Carl Johan (f. i Oppmanna 1827; t » Amerika), 
fader till 5529. 

5530. Anders Nilsson (III), son af &bon Nils An- 
dersson och Elna Hansdotter; f. i Skabersjo 24 febr. 1848; 
prestvigd 1878; kyrkoherde i V. Karup 1903. 

Gift 1888 med Elin Hansson (f. 1864), syster till 6519. 

5531. Julius Gustaf Virgin (VI), son af med. dok- 
tom Axel Gustaf V. (f 1900) och Maria Lindstrom (f 1864); 
f. i Ulricehamn 23 juli 1850; bokhandlare i Helsingborg 
1880 — 1883; anstalld i Gleerupska bokhandeln i Lund se- 
dan 1885. 


1871. 


1871. 


317 


5532. Gustaf Fredrik Malmstrom (II), broder 
till 5474; f. i Stafvie 21 nov. 1850; bokhillare vid Skftnes 
bank i Malmo 1876 ; 2:e kassor 1877; l:e kassor 1885. 

5533. Carl Edvard Edelstrom (IV), son af inspek- 
torn Per Olsson och Augusta Emelie Hansson; f. i Fjerre- 
stad 26 juli 1851; und.-lojtnant vid norra sk. inf.-reg. 1873; 
kapten 1890; major vid Blek. gren.-bat. 1902; chef for mi- 
litarskolorna i Varberg 1903. 

5534. Sven Hansson (IV), son af kyrkovarden Hans 
Hansson och Boel Mirtensdotter; f. i Asmundtorp 18 mars 
1840; studentex. i Upsala (Norrlands n.) 1863; jur. examen 
i Lund 1873; v. haradshofding 1877; advokat i Helsingborg. 

5535. M&rten Dahn (III), son af landtbrukaren P&l 
Mirtensson och Kjersti Persdotter; f. i 0. Grefvie 20 jan. 
1849; landtbrukare i sin fodelseort (eger n:o 2 och 18, 0. 
Grefvie) och riksdagsman i 2;a kammaren sedan 1881. 

Fadren fdddes i Mellangref^ie 1812. — Gift i Qvarnby 1880 med 
Maria Persson (f. i Fuglie 1857), dotter af landtbrukaren Jons Persson. 

5536. Oscar Otto Alfred Prell (III), son af in- 
spektoren Fredrik Ivar P. (f 1859) och Bengta Gustafeson; 
f. i Bosjokloster 1 dec. 1850; bokhillare i Skines bank i 
Helsingborg 1885. 

Fadren (f. i Malmo 1812) var son af tegelbruksegaren p& H&kan- 
torp f. d. sergeanten Nils Wilhelm P. (f. 1779; f i MalmS 1828) och 
Anna Maria Iversson (f. 1780; f i Malm6 1839). 

5537. Jonas Gustaf Oscar Hogstedt (V), son af 
skomakaremastaren H. P. H. och Anna Andersson; f. i Ystad 
5 febr. 1848; prestvigd 1874: kyrkoherde i Farhult 1895. 

Gift 1880 med Anna Ekberg (f. 1854). 

5538. Erik Gustaf Cavallin (VI), broder till 5312; 
f. i Christianstad 2 febr. 1851; kontorist i Stockholm; f 
derstades 6 mars 1877. 

5539. Christian Granqyist (V), broder till 5218; 
f. i Ystad 13 dec. 1847; fick 1890 ratt att utan aflagd exa- 
men soka adjunkturer i lefvande spr&k; adjunkt vid Faluns 
laroverk 1894. 

5540. Peter Gustaf Georg Bjorck (VI), son af 
3908; f. i N. Sandby 25 aug. 1853; handlande i Hull till 
1887 och alltsedan i Laurvik i Norge. 

Gift i Gdteboiig 1881 med Helena Andrietta Arwidsson (f. i 06- 
teborg 1857), dotter af direktaren C. F. Arwidsson. 


5541. Wilhelm Frodigh, nu Frodi (IV), son af 
maskinforestftndaren Samuel Frodigh (f 1871) och Susanna 


318 


1871. 


Hermansson; f. i Hoganfis 29 okt. 1849; skeppsredare och 
brasiliansk v. konsul i Goteborg. 

Gift 1886 med Berta Octavia Carolina Dahlqvist (f. i G5te- 
borg 1857). 

5542. Nils Olsson (II), son af smeden Hans Olsson 
och Hanna Minsdotter; f. i Annelof 17 april 1849; med. 
fil. ex. 1875; minga fir underlakare ft kurhuset i Lund; 
lasarettssyssloman i Cimbrishamn. 

5543. Anders Gustaf Petersson, nu Segerrot 
(III), son af 3737; f. i Malmo 12 juli 1850; )ur. examen 
1875; V. haradshofding 1877; polisnotarie i GSteborg 1886; 
polissekreterare der 1895; stadsnotarie 1896. 

5544. Christian Gustaf Ferdinand Komer (III), 
son af handlanden Christian Gustaf K. (f 1891) och He- 
lena Barck (f 1888); f. i Malmo 22 mars 1852; med. lie. 
1890; e. prov.-lakare i Hammerdal. 

Se slagtutredningen under 4717. — Gift med Linnea Jacobsen 


5545. Henrik Theodor Bostrom (I), broder till 
5221; f. i Lund 19 dec. 1849; prestvigd 1875; kyrkoherde 
i Glimftkra 1892 och i Frenninge 1898. 

Gift 1881 med Johanna Lundahl (f. 1854). 

5546. Valentin Kllnshammer (IV), son af rftd- 
mannen Hans Peter K. (f 1876) och Emilia Christina Cron- 
holm (f 1903); f. i Landskrona 25 nov. 1851; jur. examen 
1875; V. haradshofd. 1879; landskamrerare i Ostersund 1894. 

Son af 3419. — Broder till 5682. — Gift k Villan vid Halmstad 
1884 med Hildur Nyman (f. 1861), dotter af handl. Anders Peter N. (f. 
1812 t 1879). 

Till det om slagten Klinghammer fCrut meddelade (se under 3419) 
kan lag^ fSljande. Den f3rst kande af slagten var Valentin Kling- 
hammer i Strassburg, som med Barbara Mannin fick sonen Jean Fre- 
deric (f. 1740; ryttmlst. i Elsass, men rymde till Gliickstadt, sedan han 
i duell ihjelskjutit sin dfverste; f i Gluckstadt 1806), hvilken i sitt uti 
Gluckstadt 1770 ing&ngna aktenskap med Anna Sofia Agardh (f. 1746; 
t i Kopenhamn 1817) blef fader till Johan Valentin (f. i GlOckstadt 
1772; dykerikomm. och stadsfSrman i B&stad med kommerser&ds titel; f 
1813), som i sitt 1799 ing&ngna aktenskap blef feder till 3419. 

5547. Bengt Hansson Hanssell (II), son af &bon 
Hans Bengtsson och Elna Larsdotter; f. i Hjerup, Upp&kra 
socken, 1 okt. 1845; fil. kand. 1875; ofverlarare vid Catha- 
rina folkskola i Stockholm 1876. 

Gift 1878 med Gurli Hildegard Amanda af Rolin (f. 1857). 


5548. Hjalmar Wilhelm Emanuel Mobenr (V), 
son af handlanden Per Samuel Wilhelm M. (f 1892) och 


(f. 1857). 


1871. 


319 


Rosalie Marie Jansson; f. i Ystad 30 aug. 1848; tuUforval- 
tare i Hudiksvall 1894 och i Vestervik 1901. 

Den f5rst kSnde af denna slfigt Moberg var Samuel Moberg (f, 
1749; slagt. ilderman i Carlskrona; f 1840), som med Ulrica Christina 
Dahlfelt blef fader till Reinhold Werner (f. 1787; slagtaremast. i Carls- 
krona; t 1843), som med Ulrika Eleonora Renstrdm (f. 1788 f 1875) 
flck sonema: 1) Carl August (t. 1816; slagtaremSst. i Carlskrona; f 1877), 
foder till Paul Reinhold Eugene (f. 1850; stud. blek. 1873; kyrkoherde i 
Ripsa; t 1901); och 2) Per Samuel Wilhelm (f. 1820), fader till 5548 
samt till Hugo Leopold (f. 1850; f. d. kapten) och Fritz (f. 1854; bankman). 

5549. Frans Mikael Melin (I), broder till 5110; f. 
i Lund 15 febr. 1852; med. lie. 1883; p. prov.-Iakare i Sand- 
vikens distrikt 1887; l:e bat.-lakare vid Dalreg. 1890; reg.- 
lakare i ^Itiakarek&ren 1903. 

Gift 1886 med Hilda Maria Krook (f. 1866). 

5550. Nils August Liljeqvist (IV), son af instru- 
mentmakaren Nils Mansson L. och Malena Jonsdotter (f 
1893); f. i Lund 28 aug. 1851; fil. kand. 1874; teol. kand. 
1884; prestvigd 1890; tjenstgjort i Hernosands stift; tjenst- 
ledig 1903 for sjukdom. 

Fr&n trycket utgifvit: „0m ogondiagnosen och en rationell sjuk- 
domsbehandling" (1893), Suppl. till d:o (1894), „Den homeopatiska lake- 
metoden" (1895, 2:a uppl. 1898), „Die Diagnose aus den Augen sowie 
rationelle Gesundheitspflege und Krankheitsbehandlung"* (1897, 2:a upp. 
1902), „Vagledning i elektrohomeopatisk sjukdomsbehandling'' (1900) och 
„En fSrd till elektrohomeopatiens hemland" (1901). Alia tryckta i Stock- 
holm. — Broder till 5991 och 6277. — Fadren fSddes i Vesterstad 1823. 

5551. Oustaf Petter Goran Hintze (VH, son af 
handlanden Johan Peter H. (f 1896) och Emma Cavalli (f 
1867); f. i Christianstad 8 dec. 1850; jur. examen 1874; 
V. haradshofding 1877; stadsfogde i Christianstad 1878. 

Gift i 0. Broby 1878